skip to Main Content

Kas nėra advokatas? Stanislovo Tomo atvejis

 

Lietuvoje profesinis vardas „Advokatas“ yra įgyjamas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nustatyta tvarka. Šį profesinį vardą savo sprendimu gali suteikti tik Lietuvos advokatūros Advokatų taryba pripažindama asmenį advokatu. „Asmenis, kurie gali naudoti profesinį advokato vardą, saisto griežti advokato veiklos bei profesinės etikos standartai. Jų veikla bei etikos taisyklių laikymąsis yra prižiūrimi Advokatų tarybos, kuri kontroliuoja advokatus per drausminės atsakomybės taikymo procedūras“, – teigia Advokatų tarybos pirmininkas prof. Ignas Vėgėlė.  

Profesinis vardas „Advokatas“ Lietuvoje suteikiamas tik tiems asmenims, kurie atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus – turi ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atliko ne trumpesnę kaip dvejų metų advokato padėjėjo praktiką, yra nepriekaištingos reputacijos, išlaikė specialų advokatų egzaminą ir atitinka kitus reikalavimus. Savo veikloje naudoti profesinį vardą „advokatas“ ir šiuo vardu pristatyti save visuomenei Lietuvoje gali tik tiek asmenys, kurie ne tik atitinka visus šiuos paminėtus reikalavimus, bet taip pat ir yra įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, t. y. yra apdraudę savo profesinę civilinę atsakomybę, turi įsteigę savo darbo vietą – advokato kontorą ir davę advokato priesaiką Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

Stanislovas Tomas buvo įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir kurį laiką atliko advokato padėjėjo praktiką, tačiau buvo išbrauktas iš minėto sąrašo už šiurkščius profesinės etikos pažeidimus Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo sprendimu paskyrus jam drausminę nuobaudą. „Stanislovas Tomas, viešoje erdvėje naudojantis profesinį vardą „advokatas“, nėra ir niekada nebuvo nei pripažintas advokatu Lietuvoje, nei įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą. Jis taip pat nėra įrašytas ir į Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, turinčių teisę teikti nuolatines teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje, sąrašą“, – sako Ignas Vėgėlė. Duomenų apie tai, kad Stanislovui Tomui yra suteiktas teisininko profesinis vardas kitoje užsienio valstybėje Lietuvos advokatūra neturi.

Atkreiptinas visuomenės dėmesys, kad oficialus Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašas yra skelbiamas Lietuvos advokatūros interneto svetainėje „www.advokatura.lt“. „Raginame asmenis būti budrius ir kilus abejonėms, ar teisines paslaugas teikiantis asmuo yra advokatas, pasidomėti ar šis asmuo yra minėtame sąraše. Šią informaciją taip pat galite sužinoti ir telefonu paskambinę į Lietuvos advokatūrą“, – teigia Advokatų tarybos pirmininkas.

 

Sandra Ponelienė

Lietuvos advokatūra

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));