skip to Main Content

 

Brangūs draugai, kolegos, bendraminčiai ir oponentai

Vasario 16-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena . Kiekvienais metais valdžia tą progą rengia vis pompastiškesnius renginius. Kiekvienais metais dalinama vis daugiau medalių. Ir kiekvienais metais kalbos iš tribūnų tampa vis tuštesnės ir vis panašesnės viena į kitą.

Tačiau ar jomis galima apkvailinti piliečius? Ar mes esame tiek naivūs, akli ir kurti, kad nesuprantame akivaizdžių dalykų?

Sunku nepamatyti, kad šiandien reali valdžia Lietuvoje susikoncentravo ypatingai siauro elito rankose. Kelių biudžetinių partijų vadovai daugelį metų pakaitomis valdantys šalį, užsienio bankų filialų vadovai , saujalė oligarchų per savo patikėtinius valdžioje arba pvz. asmeninę kišeninę partiją koreguojantys politinius sprendimus savo verslo vardan, užsienio kompanijoms priklausančios medijos – štai ir visi kieno rankose koncentruojasi valdymo įrankiai.

Lygiai taip pat negalima nepastebėti ir tai, kad visas aukščiau minėtas visuomenės „antstatas“ gyvybiškai suinteresuotas mažinti piliečių galias, siaurinti tokias pamatines konstitucines teises kaip žodžio laisvę, galimybę surengti referendumą piliečiams svarbiais klausimais, būti išrinktiems be privalomo biudžetinių partijų filtro. Kas galėjo dar prieš 10 metų pagalvoti, kad Lietuvoje taps įmanomos kratos siekiant įbauginti kitaminčius? Kas iki „grybmečio“ galėjo pagalvoti, kad Lietuvoje ateis laikai , kuomet bet kuris pasisakęs kritiškai bus klusnios propagandos mašinos malamas į faršą priklijuojant ant viršaus dar ir „liaudės priešo“ moderniojoje versijoje, etiketę.

Kas dar Lietuvoje nebuvo „Kremliaus agentai“ ? Pedagogai pareikalavo didesnio atlygio- Kremliaus agentai . Vietos bendruomenė nenori savo pašonėje turėti taršios gavybos- Putino pakalikai. Piliečiai panoro pasinaudoti konstitucine teisę į referendumą – 5 kolona. Žmonės neapsikentę propagandos „pasidaryk pats“ principu kuria alternatyvią žiniasklaidą- Lietuvos priešai. Galima dar tęsti ir tęsti „nuodėmių“ sąrašą.

Sakyčiau net lengviau parašyti kas nėra „nuodėmė“. Taigi jei turi savyje komjaunuoliško užsispyrimo tiek , kad gali nenuilstamas šlovinti konservuotosios partijos ir jos satelitų išmintį , nuo ryto iki vakaro giedoti ditirambus Aukščiausiąjąi , o prireikus negailėdamas seilių apspjaudyti tuos į kurį bakstelį „aukščiausias pirštas“ – tuomet esate visiškai tinkamas vartojimui Lietuvoje bebaigiančio įsigalėti makartizmo sąlygomis. Ir tiesa jokių gyvų neklauskite iš kur kilo musų elitas nes tai „griauna pasitikėjimą Lietuvos valstybe“ (čia citata iš atsakymo į paklausimą apie vieno Pono buvusį darbą LKP CK)

Beje mano minėtas gebėjimas spjaudytis pagal komandą labiausiai pasitarnauja jei reikia pridengti didžiąsias aukštesniųjų su Aukščiausiąją priešaky klaidas. Pvz. iki Aukščiausiosios atėjimo mes turėjome gerus santykius su Lenkija, dalykiškus su Baltarusija ir pakenčiamus su Rusija. Kas įvyko vėliau? Pirmiausiai patarnaujant patys suprantate kam buvo sugadinti santykiai su Baltarusija. Purvina antibaltarusiška kampanija su Vilniuje priglaustai įvairių atmainų „revoliucionieriais“ armija ir grynų pinigų riaušėms organizuoti vežiojimu ir instruktažų rengimu LR ambasadoje Minske. Vėliau Adamkaus laikais pagaliau iki geriausio kada nors buvusio lygio sutvarkyti santykiai su Lenkija buvo paversti nuolatiniu susistumdymu. Ar kada mes dabar sugrįšime į gerus tarpusavio santykių laikus ? Dėl Rusijos net nesinori rašyti. Ir taip tai istoriškai probleminė šalis , bet kas vyksta dabar tai yra visiška katastrofa.

Katastrofa šiandien ir ekonominė politika . Socialiai teisingos Lietuvos vizija vis toliau tolsta užleidžiant vietą kraštutiniam kapitalizmui ir dar su XIX a darbo santykių perspektyva . Monopolijų daugėja, galimybių turėti nedidelį nuosavą verslą mažėja, priklausomybė nuo finansinio kapitalo didėja , na ir „viršaus“ dar ir darbo santykių „liberalizavimas“ po kurio darbuotojas tampa beteisiu.

Štai tokios mintys 2016 vasario 16-ąją . Bet vis tiek visus sveikinu jus su mums visiems brangia švente tik primenu , kad tikrąją laisvę švęsti dar laikas neatėjo. O ar jis apskritai ateis priklauso nuo mūsų pačių

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));