skip to Main Content

KAS ATSIUNTĖ LIETUVAI VYT.LANDSBERGĮ: AR VELNIAS AR KGB?

Kadangi Lietuvos gyvenime visus 27 metus dalyvauja dėdulė Landsbergis, tai Lietuvos tautai turėtų paaiškinti, kodėl mes negalime gyventi taip, kaip gyvena protingos Europos tautos ir kaltinti visus kitus, tik ne save? Gal todėl, kad Stalinas išvežė į Sibirą visus tikrus protingus lietuvius, kurių liko Lietuvoje visai mažai ir likusi prasigėrusių lietuvių dalis tapo paprasčiausiais nuolatiniais vergais buvusios tarybinės nomenklatūros valdžiai. Matydami vergaujančią tautą, visiškai suįžūlėjo buvę komunistai A.M. Brazauskas, D.Grybauskaitė, jiems visur pritariantis ir tautą vadinantis šunauja dėdulė Landsbergis, kurio nesinori vadinti profesorium, žinant jo juoduosius darbus, jo aferas ir šlykščiausius sukčiavimus įvairiausiais gyvenimo klausimais. Paskutinė jo afera yra „rusai puola“ , kuri ne tik gelbėja raudonąją Dalią, bet ir patį dėdulę. Nesuprantama, kaip lietuvių tauta nemato tikrų įvykių, kurie vyksta Ukrainoje, o tiki tais tarybiniais sukčiais, kurie gelbėja savo kailį!

Kad Lietuvos išdavikus gelbėja Europos sąjunga ir JAV yra suprantama, ypač dabar, kada Rusija nutarė naftą ir dujas parduoti ne doleriais, bet rubliais.

Prisiminkime Iraką ir Chusainą – juk JAV apgaulingai dėl cheminio ginklo, kurio nerado Irake, sunaikino valstybę ir pakorė Chusainą, tik dėl to, kad Irakas žadėjo nebeprekiauti nafta ir dujomis mokant ne doleriais, bet savais pinigais. Dabai*, skirdami 2 % biudžeto kodinėms išlaidoms, mes ne stipriname savo kovinę galią, bet padedame įsitvirtinti NATO prie Rusijos sienos. Dabar visi Lietuvos žmonės tapo NATO ir JAV įkaitais, nes JAV ruošiasi „pamokyti“ Rusiją. O mokys jie iš Lietuvos teritorijos, tai rusams nieko neliks kito, kaip nušluoti nuo žemės visą Lietuvą. Pagal Lietuvos konstituciją valstybės teritorijoje negali būti jokios užsienio šalies kariuomenės. Grybauskaitės pasakymas, kad yra politinis susitarimas nieko nereiškia, nes visos partijos tapo tautos priešais, ką rodo reitingai: tauta visiškai nebepasitiki partijomis. Todėl dėl visų pasekmių pasikviečiant NATO kariuomenę turės atsakyti raudonoji Dalia su nemirtingu dėdule.

 

Lietuvių tauta yra dariusi daug klaidų, bet pati didžiausia buvo padaryta per paskutinius seimo rinkimus, kuriuose „nugalėjo“ konservatoriški valstiečiai. Visa tauta prašė Dievo, kad neleistų į seimą darbo partijos ir konservatorių . Buvo išpildyta tik puse tautos noro, nes į seimą per kompiuterinių sistemų „gedimą“ pateko per daug konservatorių. Pvz.: didžiausias nemokša A.Kubilius kandidatuodamas vienmandatėje su dar 2 kandidatais tapo trečias su 7 % rinkėjų. Tik Lietuvoje toks kandidatas gali patekti į seimą. Na, o valstiečiai patekę į seimą, sudarė tokį įspūdį, kad visi Lietuvos neišmanėliai, vadovaujami vyr. neišmanėlio, susirinko į savo suvažiavimą, kuris turėtų tęstis 4 metus. 

.’Na o vyr. neišmanėlis pasirodo neblogas aktorius, kuris pridirbo visokių nesąmonių, iš kurių už vieną lietuvių tauta jam niekada neatleis: tai laisvės premijos ir prezidentinės apsaugos skirimą dėdulei Landsbergiui. Labai prašome vyr. neišmanėlio neapsimesti, kad nežinojo/-ką dėdulė darė tarybiniais metais (dėstė marksizmą – leninizmą, kaip pateko j sąjūdį (įkišo LTSR saugumas), kaip tapęs aukščiausios tarybos pirmininku išgelbėjo lietuvių tautos žudikus: Dušanskį ir Slaviną, leisdamas pabėgti į Izraelį, įvykdė Mažeikių naftos aferą, ir pats skaudžiausias, tai iš komunistų sąvartyno ištraukta raudonoji Dalia, kuri jau aštuntus metus „tvarko“  Lietuvą! Labai, labai baisu, kai pamatai šią pabaisą, glostančią vaikų galvutes.

Kad iš neišmanėlių seimo negalima nieko laukti gero, įrodo Seimo darbo grupė, vadovaujama Arvydo Nekrošiaus, kurį parengė seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo projektą, kuris turėtų pakeisti senąjį seimo statutą (kurį „kūrė“ Landsbergis, ir kurio dėka dabar seimas tapo visiškai išsigimęs, kuris per 4 metus „pagamina“ gana daug milijonierių). Na o neišmanėliai su Nekrošiumi priešakyje paliko visą senąjį statutą nepakeistą, tik padidino parlamentines išlaidas nuo 1200 iki 1600 eurų.  Lietuvių tauta, visi rinkėjai tiesiog apstulbo, kada yra taip švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Seimas metams yra užsiprašęs 30 milijonų eurų – rinkėjai siūlo išsiversti su 15 milijonų (ir tai gal per daug?!). Kadangi neišmanėliai moka tiktai vogti iš biudžeto, tai jiems pasakysime, kaip padaryti: pirmiausia panaikinti visus padėjėjų etatus – 423 padėjėjus. Kada matai tuščią seimo salę, supranti, kad jie „lanko“ rinkėjus (kurie jais visiškai nepasitiki ir jų nenori matyti) arba  dar gražiau, „aptarinėja“ darbo klausimus su padėjėjomis, kaip darė pilietis Pūkas!! o kiek dar šeimų išsiskyrė per tas nelaimingas padėjėjas!! šitaip sutaupytumėm 6-8 milijonus eurų. Toliau parlamentinės ir kanceliarinės išlaidos: vien per jas žmonėms gėda žiūrėti, kaip naikinami valstybės pinigai ir vien dėl to išvažiuoja į užsienį daug piliečių. Tiesiog labai didelė gėda klausytis ir matyti, kaip lobsta neišmanėliai!! Jau seniai kalbama apie seimo narių mažinimą ir reikia būtinai mažinti vien dėl to, kad sukčius dėdulė, pasakė, kad nereikia mažinti!! Jau 27 metus tas nerimtas, nieko nenutuokiantis aferistas privedė Lietuvą prie ubagiškiausios valstybės europoje, o pagal paskutinius rodiklius ir pasaulyje. 1993 m. pamatę Landsbergio išdavikišką veiklą per sąjūdžio pirmininko rinkimus žmonės išrinko Ozolą, tai aferistas nesutiko užleisti kėdės Ozolui?? Be to buvo surasti sąrašai iš platformininkų, kuriuose buvo surašyti visi seimo nariai, vyriausybė ir žmonės, kurie norėjo kurti laisvą Lietuvą. Ir žinote ką, tuose sąrašuose nebuvo Landsbergio pavardės su jo šeimos nariais./Tiesiog baisu pagalvoti, ką tai galėjo reikšti?? Mums žinant dėdulės charakterį ir jo visą gyvenimą, visiškai nenustebino, juk tai profesionalus sukčius ir išdavikas. Tarnavo rusams – išdavė, norėjo tarnauti Lietuvai – išdavė

europos sąjungai. Dabar tarnauja JAV ir NATO – belieka laukti, kada juos išduos, nors tai jau būtų paskutinis kartas – laukia rumunų Čiaušeskų likimas.

Dabar tokia padėtis valstybėje, kad valstiečiai yra tikri neišmanėliai, konservatoriai yra iš prigimties melagiai, sukčiai ir tokie pat neišmanėliai, tik su užsienio aukštaisiais diplomais. Visa ši smirdanti mėšlų kompanija prives Lietuvą prie žūties, visiškos žūties, nors ir dabar vos kvėpuojame!! Tautai reikia ir ji privalo reikalauti būtinai išankstinių seimo rinkimų rudenį!!! Jeigu to nebus, galime jau dabar atsisveikinti su Lietuva. Labai įdomu, kada ir kur pabėgs Dalia su dėdule ir ką jie dėl to kaltins: nejaugi ir vėl Rusiją ir Putiną?? Brangūs Lietuvos piliečiai, juk Jūs matote, kas darosi valstybėje, kurią išnaudoja JAV ir NATO. Tai tikrai baigsis labai blogai, tai tikra pražūtis!!! Nejaugi nesuprantame, kas kaltas? Kaip gali būti tvarka, jeigu vadovauja netikusi komunistė su visiškai susikompromitavusiu niekšeliu dėdule Landsbergiu. Gal pradėkime kovoti, pirmiausia nukabindami visur magnolijos portretus ir vadinti dėdulę ne patriarchu , bet niekšeliu dėdule!!! Koks jis gali būti „ patriarchas-1, nebent KGB arba NKVD patriarchu; kurį velnias numetė Lietuvoje ir dabar nebepasiima, nes pamatė, kad gali užimti liuciperio vietą!

Dabar sužinojome, kad Landsbergis susitiko su seimo pirmininku dėl sąrašo žmonių, kuriuos Landsbergis apdovanos už „gerą darbą“ valstybei (t.y Grybauskaitei ir dėdulei). Norėtųsi žinoti, kas leido dėdulei landžioti kur nereikia, juk jo niekas nerinko ir 85 % Lietuvos gyventojų tiesioj jo nekenčia! Juk jis per visus 27 nepriklausomybės metus pridirbo tiek niekšybių, tiek aferų, kad bet kurioje normalioje valstybėje jau seniai žiūrėtų pro grotuotus langus. Ir labai ilgai!!! Nejaugi laukiama jo mirties, kad galima būtų pasakyti, jog mirusieji yra neteisiami. Blogiausia, kad bus daug vargo su dėdulės pataikūnais, tokiais pat sukčiais. Negali būti jokios malonės visiems tiems išsigimusiems konservatoriams, kurie visus 27 metus tyčiojasi iš žmonių!

Kaip būtų gerai gauti iš Rusijos agentūrines Dalios ir dėdulės (dar ir Žemkalnio) bylas iš KGB archyvo. Su šitomis bylomis turėtų dirbti ne grybauskinė – šungrybinė teisėsauga, bet prokurorai ir teisėjas iš užsienio; pvz iš Lenkijos. Mes kiek žinome jų juoduosius darbus, tai siūlome iki gyvos galvos (mirties bausmė tai uždrausta!) Dabar reikia apriboti jų laisvę, nes bailiai mėgins bėgti.

Pensininkas Pranas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));