skip to Main Content

Karmėlavos tragedija – kaip mylintis tėvas paverčiamas monstru ir pedofilu

 

Kodėl žmogus, visą gyvenimą rūpinęsis šeima ir vaikais, kai prasideda skyrybos su žmona ir rietenos dėl turto, staiga tampa pedofilu ir pabaisa?

Tokią tragediją mes matėme praeitą savaitę Karmėlavoje – 57 metų vyras V.S. bandė sudeginti savo rankomis pastatytą namą ir nužudyti dukrą, kuri liudija, kad jis neva prievartavo savo jaunesniąją dukrą.

Nors visa žiniasklaida jį išvadino pabaisa ir monstru, tačiau tam tikros aplinkybės rodo, kad tai galėjo būti paprasta buitinė skyrybų istorija, tiesiog kai jo žmona sumanė su juo skirtis ir pasidalinti turtą, staiga dukros prakalbo apie tai, kad tėvas jas neva prievartavęs.

Kauno apygardos teismas jam skyrė 9 metus kalėjimo, o gegužės 12 d. Apeliacinis teismas atmetė V.S. skundą.

Tada įsiutęs žmogus atėjo į savo statytus namus, iš kurių jis buvo išvarytas, paleido šūvius į savo vyresnę 22 metų dukterį ir jos 24 metų draugą, padegė jųdviejų namus ir, kaip įtariama, nusižudė.

„Šeimos siaubūnas siuto ant 22 metų dukters, kuri ne tik pranešė policijai apie jaunėlės sesers išprievartavimą, bet ir liudijo prieš jį teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, – rašo ‚Lietuvos rytas“, – pyktis prasiveržė ketvirtadienio naktį – V.S. užpuolė dukterį ir jos gyvenimo draugą.  Karmėlavoje gyvenančiai jaunai porai vyras atvyko keršyti iš Jonavos, kur pastaruoju metu gyveno su motina.  Po jaunėlės dukters išžaginimo jam buvo uždrausta lankytis Karmėlavoje esančiuose šeimos namuose, kuriuose anksčiau ir pats gyveno.  Vaikinui buvo iš nelegalaus ginklo šauta į kojas, o merginai paleisti šūviai į krūtinę, ji šiuo metu gydoma Kauno klinikų Neurochirurgijos reanimacijos skyriuje“.

Toliau pasakojama, kad V.S. neva išžagino dukrą prieš trejus metus – 2014 metų sausio 2-osios naktį namuose, kuriuos paskandino liepsnose ketvirtadienio naktį.  Neva apie tai papasakojo mergaitė ir jos brolis – tėvas jiems neva pagrasino nužudyti motiną ir seserį, jeigu jie prabils“.

Kodėl staiga dukras išauginęs ir namą šeimai savo rankomis pastatęs tėvas tapo tokiu monstru – niekur neminima, kad jis būtų anksčiau teistas už kokius nors smurtinius nusikaltimus?

Kažkodėl čia nieko nerašoma apie tai, kad tuo metu vyko V.S. skyrybos su žmona ir vaikai galėjo tapti įrankiu motinai susidoroti su savo buvusiu vyru, kad nereikėtų dalintis turtu. 

Tėvas matyt labai stebėjosi ir išgyveno, kad dukra pasakoja, kad jis ją prievartavęs, todėl normalu, kad jis prašė savo vyresnės dukros neduoti parodymų prieš jį. 

 

„Apskundęs Kauno apygardos teismo nuosprendį vyriškis vylėsi, jog bus išteisintas“, – rašė ‚Lietuvos rytas“.

Tačiau to neįvyko – Apeliacinio teismo teisėjai nusprendė, kad jis turi praleisti kalėjime devynis metus.

Tada įsiutęs tėvas suprato, kad viskas prarasta, sugrįžo į savo namus, juos padegė, bandė nušauti dukrą ir galiausiai nusišovė pats.

Ar šie įvykiai negraužia sąžinės tų Kauno apygardos ir Apeliacinio teismo teisėjų, kurie pasiuntė tėvą kalėjimui?

 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a:

nuteistojo .V. S. apeliacinį skundą atmesti.

 

 

 

 

Pagal BPK 9 ir 91 straipsnių nuostatas – neviešame teismo posėdyje išnagrinėtos bylos medžiaga nėra vieša, su ja susipažinti negalima, tokiose bylose viešai skelbiama tik nuosprendžio rezoliucinė dalis.

Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d. Nr. 13P-61-(7.1.2) nutarimu buvo patvirtintas Neviešų duomenų tvarkymo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas.

Aprašo 8 punkte nustatyta, kad teismui nusprendus bylą nagrinėti uždarame (neviešame) teismo posėdyje, jei teismo procesiniame sprendime nenumatyta kitaip, tokios bylos visa medžiaga laikoma nevieša šioje byloje nedalyvaujančių asmenų, įskaitant ir su bylos procesu tiesiogiai nesusijusius teismo darbuotojus, atžvilgiu.

Taigi, pagal aukščiau išdėstytas nuostatas  neturėtume teikti nuasmenintos versijos.

 

 

Pagarbiai

 

Vilma Budėnienė

Lietuvos apeliacinio teismo

pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene (atstovė spaudai)

 

Ar įvykiai Karmėlavoje nesurežisuoti?

Aurimas Drižius:  Labai įdomus įvykis Karmėlavoje – kai vyras ima skirtis su žmona, ši pareiškia, kad šis visą gyvenimą prievartavo jos dukteris. Vyrukas devyneriems metams sodinamas i kalėjimą, jam aptemsta sąmonė, ima šaudyti savo dukrą, sudegina namus ir nusišauna. Galiausiai padarytas degradu ir siaubūnu, nors man tai į tokią labiau panaši motina.

Komentuoja teisininkė Kristina Sulikienė:

Nebesigilinau į Karmėlavos istoriją, nes jau kažkoks “džinas paleistas iš butelio”.Būtina išlaikyti rimtį, nesigilinau būtent dėl to, kad iš karto jaučiu, kad režisūra. Bet pasistengsiu atsakyti į tavo klausimą. 

 Beje, Giedrė Gorienė savo laikraštėlyje tą prognozavo. Ji sakė, kad jau buvo Kauno, Klonio įvykiai, ir buvo “dusinami” visi ketverius metus, o jeigu tik ateina kokia politinė jėga, kuri kažką nuveiks, Lietuvoje pagerės gyvenimas – tada prasideda “bojevykas”.Konservatoriai klaikiai bijo energetinių aferų tyrimo – jie bijojo ir 2009 metais, ir kai ten kažkas kažką pradėjo klausti apie Stonį, ir Kauno elektrinę, tada driokstelėjo Kauno įvykiai, ir jie tęsiasi beveik iki šiol, vis visuomenė dar kaitinama tai “vyndėmės byla”, tai “aklo snaiperiuo”, kuris tikrai negalėjo šaudyti, visuomenė audrinama, piktinama, o per tą laiką nėra aiškinamos energetinės aferos.

Žiūrėkit, Aurimai, juk ir tas išblaivėjimo planas nieko blogo lietuvių tautai neatneš. Jonas  Varkala per Klonio metinių minėjimą lietuvių tautą pavadino Šiaurės indėnais, aš nesupratau, ką jis nori tuo pasakyti.

Tačiau neseniai žiūrėjau filmą apie indėnus. Kaip jie buvo naikinami, ir beje, tebėra…Indėnų alkoholizmas yra labai didelė problema. Šiaurės tautelės, mongolidai neturi atsparumo etilo alkoholiui. Lietuvių genetikoje yra 35 proc. mongolidiško geno – nes mes susimaišę su totorių giminėmis. Mongolidiška genetika leidžia gerti pieną, ir neleidžia pakęsti alkoholio. Beje, Lietuvoje maišėsi ir finougrai, ir čia gyveno, Šiaurės Lietuvoje fiksuota genetikų ir etnologų tyrimuose, kad gyventa suomių, arba plačiau tariant – finougrų. Jie yra mongolidiškos kilmės, kai kurie tyrinėtojai juos sieja net su japonais, korėjiečiais…

Karbauskis, Veryga gal nemokšiškai kalba, – jie nebeturi eterio, todėl kas kaip nori, tas taip parašo apie juos. Bet – jeigu tauta išblaivės, tai dar ir alkomagnatai nuskurs, ištisos imperijos ant alkoholio gyvena, mes net nežinome, kas toks išlįs verkdamas.

Nepamirškime, jog “Maxima” buvo siejama su Grybauskaite, o “Maxima”, juk ne paslaptis, turi didžiulius alkoholio skyrius. Jie nuskurs, ne sužlugs, ne, bet jie surinks mažiau pinigų, o “Maxima” yra valstybininkų imperija – iš tų alkoholio pinigų vėliau juk remiama Grybauskaitė.

Juk rašė ar tik ne Janutienė, jog “Maximos” vyrukai sėdėjo šalia jos, laukdami pirmųjų rinkimų rezultatų.

Šitas visas išsišaudymas, šitas bojevykas kas dieną reikalingas išvaryti paskutinį “šiaurės indėną”.

Žmonės nebesijaučia saugūs. Kauno policija iš viso nebekontroliuoja situacijos, nusikalstamas pasaulis, kažkokios šiauliečių grupuotės grobia žmones Vilijampolėje (“Slabadinių” teritorijoje!!) vidury dienos. Kalbu apie “bulotinių” vadą Vaclovą Vaitkevičių, kurio siejant su Egidijaus Sabulio pagrobimu pradėjo ieškoti tik po mano straipsnio, kurį tu paviešinai – kad nustokite skiesti, kad su niekuo nesusijęs, kai parašiau, kad žmogus gali būti nesusijęs, bet grobimus vykdo nusikaltėliai, o ne ufonautai.

Tuos visus įvykius, kai kažkas kažką iššaudė, ir nusišovė pats – organizuoja “plaukuota ranka”.

Pedofilu kažką apšaukti – įprasta, siekiant susidoroti, prisiminkime mūsų laikraštyje ne kartą aprašytą pulkininką leitenantą, žvalgybininką, Lietuvos kariuomenės kūrėją Saulių Vitkų.

Jis dabar tik pedofilas, niekas jau nebekalba apie jį, kad jis sukūrė Lietuvos kariuomenėje ryšių sistemą, kad kūrė ryšių valdybas, atskirą karinį vienetą, kad dirbo NATO…

Drąsiaus Kedžio problema, kad kažkuriame telefoniniame pokalbyje jis Andriui Ūsui grasino: “Dabar tai aš tave padarysiu pedofilu”. Jis tą aišku sakė užpykęs, niršdamas, – bet šito sakinio užteko tyrėjams, kad jie ėmė nebetikėti, kad šita istorija tikra – nes jie žino, kad tai neretai būna susidorojimo schema.

Taigi, Karmėlavoje ta schema ir panaudota.

Niekam nebus įdomu, kad tėvas nieko nedarė, uždegus namą – norėta sudeginti ir pašautuosius.

Kažkam užteko proto juos išgelbėti.

Kojų pašovimas – partizaninis arba banditins braižas: kad žmonės mirtų baisiose kančiose, gyvi degdami…

Kol nebus nustoti garbinti be saiko, be krašto, be galo pokario veikėjai, kuriuos daugelis, kas mate jų žiaurumus, vadina tiesiog “banditais”, tol tęsis šitos vendetos, ir šitie serialai.

Atsiranda veikėtų, kurie mėgsta šitus metodus.

Juk NKVD ir KGB mokėsi iš Lietuvos partizanų – apie tai rašoma KGB majoro Vaigausko vadovėlyje, 1986 m. kaip kovoti su lietuviškais nacionalistais. Lietuvos partizanų metodai panaudoti Afganistane.

O Afganistane veikė valymo būriai.

O kas gi mūsų partizanus apmokė kapoti pirštus, gyvus vaikus virti – juk mūsų autorė Birute Dilpšienę gyva virta kubile. O kiek perpjautų pilvų? Čia juk arabiškų kraštų žiaurumai. Ko mes dar nežinome?

Vakar muziejų naktyje gavau naują”Kario” žurnalą – vėl garbinami partizanai, bet taip be jokio vertinimo, neva viskas, ką jie kada sakė, kada ką darė – viskas šventa.

Tai kodėl nenulinčiuoja istoriko Kęstučio Griniaus, kuris parašė, kad buvo keliasdešimt tūkstančių beprasmių aukų?

Tiesa, šią knygą radome už 1 litą antikvariate – ji “negaliojanti”, “neaktuali” – nes ten rašoma tiesa. Gal ir tiražas “anuliuotas”…Leista tarpuvaldyje – 1990 metais, kai dar galiojo tarybinė valdžia, bet jau buvo ir naujoji, dar buvo kažkokie moksliniai vertinimai, knyga tai objektyvi, o rašo juk amerikonas, o ne sovietas…Bet…

Matau partizaninius, diversinius metodus – visa šeima iššaudoma, įmetama granata, visi žūsta, liudytojų nėra, o policijos nuovadai ant stalo iš anksto padėta “legenda” – kaip vertinti įvykį.

Liko gyvi- aha, ok, kad neprakalbėtų, reikia suimti tada brolį, ir pasodinti.

Tu visiškai teisus, kai pastebėjai, jog istorija – netikra, surežisuota. Ir kad už jos slepisi tikroji tiesa, kuri gali būti, yra kitokia…O mirusieji juk nebekalba.

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));