skip to Main Content

Kariškio A. Venckaus sumuštam V. Šalomskui pablogėjo sveikata, todėl į teismą dėl bylos suklastojimo jis kreipėsi raštu

Kristina Sulikienė

Vytautui Šalomskui dėl nepagrįsto persekiojimo, kai jis beveik pagal klasikinius anos sistemos, kurios tarsi nebėra, represinės struktūros vadovėlius, yra iš nukentėjusiojo padarytas nusikaltėliu – pablogėjo sveikata, ir jis negali dalyvauti teismų procesuose – nors nei „nukentėjęs“ Arūnas Venckus, Lietuvos kariuomenės karo policininkas, krašto apsaugos profesinės tarnybos karys, nei teismas, nei prokuratūra nesuvokia, kokia „kaltinamojo“ sveikatos būklė.

Patys tegul  pabando po 2 insultų vaikščioti  į teismus, ir dar tenais tik sužinoti, kuo esi kaltinamas – nes prokurorė Kristina Mockienė ne tik kad neleido susipažinti su byla, bet netgi kaltinamojo akto neįteikė.

Kur esate matę procesą, kad kaltinamasis aktas, prieš tai priėmus berods 3 nutartis dėl atvesdinimo – taip išeina, žmogus net nežinojo, kad vyksta procesas, teisėja Vasiliauskienė iš bylos matė – kad žmogus nežino ir negali žinoti apie šį procesą, nes jis galvoja, kad ikiteisminis tyrimas vis dar vyksta, nes nebuvo gavęs kaltinamojo akto – būtų įteikiamas TEISME, ir 5-ame posėdyje?

Tai kuo buvo kaltinamas Vytautas Šalomskas, ir kodėl jį norėta atvesdinti – jeigu jis nebuvo net informuotas apie jokį teisminį procesą?

Kai pirmą kartą kreipėsi V. Šalomskas, iš tikrųjų buvo sunku susigaudyti, apie ką jis kalba, ir kokio nušalinimo prokurorei prašo.

Detaliau susipažinus su byla, tapo akivaizdu, jog prokurorė Kristina Mockienė elgiasi kaip kariškio Arūno Venckaus advokatė, grubiai pažeidinėja Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksą, pavyzdžiui, 183 str. 2 d. apskritai draudžia prokurorams priimti nutarimą neleisti susipažinti su byla, jeigu tyrimas baigtas ir rašomas kaltinamasis aktas – tačiau tokį nutarimą, prieštaraujantį LR BPK 183 str. 2 d. ši minėta prokurorė priėmė 2016 11 08 „neleisti susipažinti su byla, nes įtariamasis galės pateikti savo versiją, ir taip sutrukdys tyrimui“, parašė ši prokurorė, nors LR BPK 219 str. numato pagrindus, kada byla iš viso negali būti nagrinėjama ir turi būti grąžinama prokuratūrai: būtent tokiais atvejais, kai kaltinamasis aktas surašytas nesuprantamai, o jame iš viso nėra parašyta, kokia įtariamojo pozicija.

Pateikti poziciją prokurorė Kristina Mockienė uždraudė 2016 11 08 nutarimu. Tačiau 2016 11 09 priėmė nutarimą, kad reikia atvesdinti ar šaukti V. Šalomską, kad supažindinti su byla, ir informuoti, jog jis turi iki 2016 11 07 pateikti prašymus. Kadangi V. Šalomskas neserga psichikos liga, ir nemoka šokinėti laiku, jis, aišku, tokio nutarimo įvykdyti negalėjo. Vėliau dalis nutarimų buvo iš viso išimti iš bylos, kad teismas nematytų, jog prokurorė Kristina Mockienė nesusigaudo, ką rašo vieną dieną, ir ką rašo kitą. Vytautas Šalomskas pateikė į bylą tą keistą nutarimą, kur jam liepiama atsukti laiką atgal ir pateikti prašymus.

Dar 2016 11 02 priėmė nutarimą, paneigiantį LR BPK – nustatė, jog remiantis ja Kristina Mockienė, nesunkus kūno sužalojimas, kas yra LR BK 138 str., nėra nusikaltimas: nurodė LR BPK 3 str. 1 d. 1p. pagrindą (nepadaryta nusikalstama veika, nors yra padaryta – contradictio ad absurdum, rodo ydingą ir nelogišką mąstymą.)

Tiesa, kažkur nurodžiusi, jog neva Arūnas Venckus stabdė sulaikymo vengiantį asmenį, ir todėl neva galioja LR BK 29-30 str. pagrindas, tačiau Lietuvos teismų praktika, jeigu Kristina Mockienė mokėtų susirasti nutartis, aiškiai nurodo: tačiau padaryta žala „nusikaltėliui“ turi būti mažesnė, nei nusikaltimas, kurį jis tariamai ar galimai darė. Vytauto Šalomsko „nusikaltimo“vertė – 30 eurų (statybų bendrovė nurodė, jog tai nėra vertingi daiktai, tai statybinės atliekos, ir žalos jiems nebuvo padaryta, susigrąžinti šiukšlių – nepageidauja), sveikata sutrikdyta už 20 000 eurų. Taip pat negautos pajamos yra netiesioginė žala – nes dėl Arūno Venckaus sužalotos dešinės rankos, nutrauktų raumenų, sausgyslių, nebeteko darbo, o turėjo pusę etato, tai maždaug 200 eurų per mėnesį. Todėl toks Kristinos Mockienės nutarimas niekinis, ir rodo arba labai žemę kompetenciją, arba galimą korupciją. 

Dabar jau nutarimas netgi nebeskundžiamas. Taigi, jeigu jus kažkas sumuš gatvėje, po to melagingai pateiks, kad jis tuo metu vykdė kažkokios jūrų ar ežerų viešojo saugumo funkcijas – nes kokią tvarką kokioje karinėje zonoje užtikrino (čia iš LK Karo policijos tarnybinių pareigų apibrėžimo cituoju) Arūnas Venckus – bylon nėra pateikta, ir kas įrodo, jog jis be beretės, be tarnybinės liemenės, 2016 03 22 20:35 buvo „pareigūnas“ – žino tik Kristina Mockienė, nes ji rašo, kad Vytautas Šalomskas priešinosi valstybės pareigūnui, kuris tuo metu to paties V. Šalomsko darbovietėje VDU vykdė kažkokias karinės zonos užtikrinimo funkcijas. 

Tokią prokurorę, kuri nesusigaudo, kad specialųjį subjektą kaipo karo policininką ir jo tarnybos laiką apibrėžia Karo tarnybos statutas, bei jo pareigybinė instrukcija, o karines zonas nuo civilinių skiria visa kita krūva įstatymų – ir jeigu prokurorė to neišmano arba nenori išmanyti, tai tokia prokurorė vadovauti tokiais bylai netinka, ją ir paprašyta nušalinti, nes neįmanoma priešintis valstybės tarnautojui Zigmui, kuriam susivaideno, jog jis naktį yra karinėje tarnyboje, – ir vaidenasi jam vien dėl to, kad Zigmo žmona yra policijos tyrėja, ir svainė prokurorė?

Jeigu kažkas kitas pasipriešintų Zigmui, kuriam vaidenasi, kad jis yra tarnyboje, niekas bylos nekeltų. Bet čia ne Zigmas, o Arūnas Venckus, minimas toje pareigūno žūties byloje, kai išėjęs į krepšinio aikštelę, žuvo profesinės karo tarnybos kariškis. Čia žmogus, kuris neatsako jokia tvarka, ir todėl niekas iš Lietuvos kariuomenės „vierchuškių“ irgi neatsako jokia tvarka.

Jeigu neaišku, tai pabandykite suskaičiuoti nuo meningokoko mirusius karius, ir pasidarys aiškiau, dar pridėkite tą atvejį, kai Juozo Vitkaus inžineriniame išminavimo batalione atvykę žvalgai tyčiojosi iš šauktinių, šie neapsikentę iškvietė ne ką kitą, o Kauno įgulos karo policiją, nuo kurios žvalgai neva sugebėjo pabėgti. Tai kokio lygio karo policija, Kauno įgula, kur dirba Arūnas Venckus, su kuria nesiskaito kažkokie savivaliaujantys žvalgai?

Dar vienu raštu Vytautas Šalomskas kreipėsi nurodydamas, jog yra visi LR BPK 219 str. numatyti pagrindai, kai neįmanoma bylos nagrinėti, ir ji turi būti grąžinta į prokuratūrą. Nurodė teismų praktikos bylas, ir pažymėjo, jog toliau vedant šį galimai beprasmišką procesą, yra eikvojamos valstybės lėšos, turint galvoje vieno posėdžio kainą.

Ne viename teisme yra jau nustatyta, jog jeigu kaltinamajame akte nėra įtariamojo pozicijos – o šioje byloje prokurorė Kristina Mockienė nutarimu uždraudė ją pateikti, pažeisdama LR BPK 183 str. 2 d. „kad nebūtų pakenkta tyrimui“, todėl byla privalo būti grąžinama atgal į prokuratūrą, būtinai ne tai prokurorei, kuri galimai šią bylą sukurpė.

Be to, byloje baudžiamojo kodekso straipsniai yra pritempti: kadangi 30 eurų nėra baudžiamoji jurisdikcija, tai prokurorė Kristina Mockienė sukūrė 178 str. 2 dalį – uždara teritorija, bet pridėjo, jog jis kėsinosi, vėlgi nėra jokios nusikalstamos veikos, tačiau dar reikia pritempinėti, kad Arūnas Venckus sulaikė kažkokį vagį, ir kad jis buvo kažkokios tarnyboje – nors pabrėžtinai buvo kažkur susikišęs suglamžytą beretę, o viešai žinoma taisyklė, kad jeigu pareigūnas be galvos apdangalo – jis nėra tarnyboje, ir tą šiuo veiksmu demonstruoja…Arūnas Venckus tą vakarą nebeturėjo juodos liemenės su užrašu „ karo policija“, neturėjo ant galvos beretės, todėl visiškai ir iš šių konkliudentinių veiksmų aišku, kad jis pabrėžtinai nebuvo tarnyboje. O priešingai įrodinėti turėtų Kristina Mockienė, kuriai tačiau atrodo, kad nebūtina įrodinėti kaltinimo – neva pats kaltinamasis turi įrodinėti, kad yra nekaltas.

Tačiau čia ne civilinė byla. Jeigu Kristina Mockienė nesugebėjo surinkti įrodymų apie nusikaltimą, tai Vytautas Šalomskas nieko neprivalo įrodinėti, nes pagrindinė baudžiamosios teisės taisyklė – asmuo laikomas nekaltu, o kaltinimą įrodinėja kaltintojas, tam jis ten ir yra. Visos abejonės, pažeidimai, ir neaiškumai yra kaltinamojo naudai. 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));