skip to Main Content

HOLOKAUSTO INDUSTRIJOS monstras.

 

 

KALTINIMAI „ANTISEMITIZMU“, NUTYLINT, NEIGIANT ŽYDŲ TAUTYBĖS

„RAUDONŲJŲ NACIŲ“ VYKDYTĄ LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ GENOCIDĄ, YRA

NUSIKALTIMAS, BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS OBJEKTAS.

 

LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI – žydų tautybės sovietų saugumo karininkai,

raudonieji naciai – lietuvšaudžiai, po  1945 metų vadovavo sunaikinant

okupuotoje Lietuvoje per milijoną lietuvių.

 

Štai kas organizavo lietuvių tautos naikinimą:

1. Berkovičius Levas Lazarevičius – saugumo papulkininkis, MGB Vilniaus valdyba.

2. Bidinskis Michailas Grigorjevičius – saugumo kapitonas, MGB A valdyba.

3 Blochas Gilelis – saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su

partizaniniu judėjimu), gimė Biržuose 1908 m.

4. Breneris Moisiejus, gimė 1909 m. Utenoje, MGB tardytojas.

5. Demba Icikas, gimė 1901 m. Pumpėnuose, NKGB 2 sk.

6. Dušanskis Nachmanas, gimė 1919 m. Šiauliuose. MGB 2N sk. Patrauktas

atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą – SLAPSTOSI IZRAELYJE.

7. Faktorauskas Volfas, saugumo majoras, NKVD finansų viršininkas.

8. Feigelsonas Grigorijus, NKGB A skyrius.

9. Finkelšteinas Leonas, g. 1922 m. Kaune, NKGB operįgaliotinis.

10. Frenkelis Chaimas, g. 1921 m. Kybartuose, MGB Šiaulių sr. valdybos 2 sk.

11. Gamzė Chanonas, saugumo kapitonas.

12. Goldbergas Isakas, g. 1900 m. Vilniuje, saugumo kapitonas.

13. Grožnikas Giršas, g. 1918 m.Trakų apskr., NKGB polit.skyrius.

14. Kaplanas Maksas, saugumo majoras, MGB Kauno m.valdyba.

15. Karpis Nachemija, g. 1902 m. Merkinėje, NKVD administracijos sk.

16. Kerbelis Samuilas Abramovičius, saugumo papulkininkis MGB Kauno m. valdyba.

17. Klipaitė-Livinzonaitė Šeina, NKGB slaptasis skyrius.

18. Komodaitė Judita, g. 1906 m. Kėdainiuose, viena iš pirmųjų jau

A.Sniečkaus vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940 m. liepos mėn. grupės,

parengusios vėliau nužudytų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė.

19. Leščinskis Isakas, saugumo majoras.

20. Levitacas Faivas, g. 1913 m. Žagarėje, NKGB 4 sk.

21. Piščikas Borisas, saugumo kapitonas.

22. Plotkinas Leivikas Movševičius, saugumo leitenantas.

23. Rozauskas Eusiejus, saugumo papulkininkis, NKGB tardymo sk.viršininkas.

24. Slavinas Aleksandras, saugumo papulkininkis.

25. Štarkmanas Markas, saugumo papulkininkis MGB B skyrius.

26. Šulga Isakas, saugumo papulkininkis, MGB 5 skyrius.

27. Švarcmanas Danilas, NKVD 3 sk.

28. Todesas Danielius, saugumo papulkininkis.

29. Todesas Ruvinas, g.1917 m. Utenos apskr,. saugumo leitenantas.

1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas.

30. Vicas Jakovas, pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas,

trėmimų komisijos narys.

31. Vildikanas Kasrielis, NKVD slaptasis skyrius.

32. Vilenskis Moisiejus, NKGB tardymo dalies virš. pav.

33. Zaidenvurmas Izrailis Lazarevičius, saugumo leitenantas.

 

………………….

 

Čia pateikta tik maža dalis išgamų-lietuvšaudžių pavardžių.

 

 

Pagarbiai  Arvydas Damijonaitis.

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));