skip to Main Content

Vytautas Kabaila

Siunčiu Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus 2016-12-07 raštą Nr. (19.3-19)3-2559 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ paklausimo“. Taip pat siunčiu su šiuo raštu susijusius dokumentus.

Pasinaudoję šilumos ūkio specialisto Algirdo Drevinsko patarimu, paprašėme Energetikos ministerijos mus informuoti, ar paskutiniaisiais metais priėmė kokius nors sprendimus Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir/arba Energetikos ministerija, kad visas šilumos ūkis Šiauliuose išliktų savivaldybės įmonės – akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ – rankose?

Jeigu priėmė, prašėme tokius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir/arba Energetikos ministerijos priimtus sprendimus nurodyti.

Tiek pirmą kartą klausdami Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, tiek antrą kartą klausdami energetikos ministro Roko Masiulio, mes norėjome sužinoti, kokius įstatymus, kitus teisės aktus jų pakeitimus ir papildymus, kokius jų straipsnius ir punktus inicijavo ar priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir/arba Energetikos ministerija, kad visas šilumos ūkis Šiauliuose išliktų savivaldybės įmonės – akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ – rankose.

Klausdami mes nebuvome tikri, kad tokie įstatymai, kiti teisės aktai, jų pakeitimai ir papildymai buvo priimti, kaip galima buvo suprasti iš Ministro Pirmininko A.Butkevičiaus pasisakymų per jo priešrinkiminį vizitą Šiauliuose (naujienų portale lrytas.lt 2016-10-14 paskelbtas straipsnis „Šiaulių šilumos ūkiui – aukščiausias pažymys“).

Dirbdami šilumos ūkio srityje jau penkti metai apie tokius įstatymus, kitus teisės aktus, jų pakeitimus ir papildymus mes nieko negirdėjome ir nieko nežinome, tačiau prieš viešai išsakydami savo nuomonę ir protestą dėl tokio visuomenės ir rinkėjų priešrinkiminio klaidinimo, iš mandagumo ir pagarbos LR Vyriausybei bei pačiam Premjerui A.Butkevičiui, prieš tai nutarėme savo turimas žinias pasitikslinti.

Geranoriškai savo turimas žinias nutarėme dar kartą pasitikslinti ir gavę nieko į mūsų pateiktą paklausimą neatsakantį Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus 2016-10-31 raštą Nr. (19.3-19)3-2328 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ rašto“.

LR Seimo kontrolieriai Raimondas Šukys bei Augustinas Normantas savo pažymose yra nurodę, kad tais atvejais, kai valstybės tarnautojai nepateikia prašomos informacijos, prieš kreipiantis į LR Seimo kontrolierių įstaigą, rekomenduotina pakartotinai paprašyti informacijos tos įstaigos vadovo, jam paaiškinant, ko buvo prašyta ir kas nebuvo pateikta.

Taip mes ir padarėme, tačiau LR energetikos ministras mūsų papildomą 2016-11-25 paklausimą Nr. 168 V vėl nukreipė tam pačiam energetikos viceministrui Vidmantui Macevičiui.

Mes, kaip Šiaulių miesto šilumos ūkį prižiūrinti ir nuo politikų blogų sprendimų sauganti asociacija, negalime leisti politikams ne tik priimti miesto šilumos ūkio atžvilgiu blogus sprendimus, bet ir negalime leisti politikams viešai sakyti netiesą apie miesto šilumos ūkį.

Tuo labiau, kad rinkiminės kampanijos į LR Seimą metu tokia apgaule buvo renkami balsai Lietuvos socialdemokratų partijai ir kandidatui į LR Seimą nuo Socialdemokratų partijos Arvydui Mockui asmeniškai.

Kuo toks balsų rinkimo būdas yra geresnis ar blogesnis už balsų pirkimą? Yra ne geresnis, o dar blogesnis, nes, perkant balsus, rinkėjas už savo pilietinės pareigos atlikimą (už tai, kad jis yra pilietis ir turi teisę balsuoti) gauna bent sutartą atlygį, o antruoju atveju jis taip pat perkamas, bet ne tikrais pinigais, o informacine „lėle“. Argi tai nėra verta baudžiamosios atsakomybė labiau už rinkėjų papirkinėjimą pinigais?

Kaip ir Ministrui Pirmininkui A.Butkevičiui, panašaus pobūdžio paklausimą išsiuntėme ir Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui, kadangi jis sėdėjo šalia ir savo ausimis girdėjo, kokius neatidėliotinus sprendimus padarė Ministras Pirmininkas, kad visas Šiaulių miesto šilumos ūkis išliktų savivaldybės rankose.

Kiek leidžia spręsti mūsų, visuomenininkų, turima informacija, Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas bei LR Seimo narys Arvydas Mockus ir buvo tie šiauliečiai, kurie Premjerui A.Butkevičiui prieš trejus metus pateikė (neva pateikė) prašymą padėti atsilaikyti prieš privatininkų invaziją.

Jeigu mūsų asociacijos geranoriški ir taikūs paklausimai neduos sąžiningų atsakymų, mes kreipsimės į Lietuvos Respublikos socialdemokratų partijos Etikos ir procedūrų komisiją, kad ji pagal mūsų pateiktą medžiagą apsvarstytų partijos pirmininko A.Butkevičiaus ir partijos nario bei kandidato į LR Seimą A.Mockaus elgesį teikiant rinkėjams tikrovės neatitinkančią (apgaulingą) informaciją 2016 metais vykusių rinkimų į LR Seimą rinkiminės kampanijos metu.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“

pirmininkas Vytautas Kabaila

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));