skip to Main Content

Pareiškimas Generaliniam prokurorui dėl advokatų Aivaro Alimo, Viktorijos Čivilytės  ir

prokurorų Gedimino Bernotavičiaus, Eugenijaus Papučkos, Dariaus Krogerto, Viliaus Paulausko veiksmų

 

Zigmantas Šegžda, gyvenantis Rygos g. …Vilniuje,

 

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Generalinė prokuratūra, Rinktinės g. 5A, Vilnius

 

PAREIŠKIMAS

2016-11-14, Vilnius

 

Teikiu  duomenis pagrindžiančius aplinkybę, nes manau, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Gediminas Bernotavičius, vyriausiojo prokuroro pavaduotojas  Eugenijus Papučka, Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiasis prokuroras Vilius Paulauskas, Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus prokurorai Rimantas Kanapienis, Darius Krogertas ir Julius Gelumbauskas, Vilniaus apygardos teismo teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, advokatas Valdemaras Bužinskas, advokatė Viktorija Čivilytė ir  advokatas Aivaras Alimas galbūt siekdami turtinės ir kitos naudos, 2014-2016 metais galimai padarė nusikaltimus žmogaus laisvei, nuosavybei ir turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 148 str.,  181 str. 3 d. ir 226 straipsnio 4 dalį.

Manau, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotoja Sigita Jurgelevičienė turi įsiskolinimą už jai  2,5 metų laikotarpyje teiktas „teisines paslaugas“. Sprendžiant iš S.Jurgelevičienės baudžiamojoje byloje pateikto ieškinio sumos dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kurį jai surašė jos advokatas Aivaras Alimas, manau, kad  S.Jurgelevičienės galima skola siekia 30 000 Eur dydį. Kadangi  S.Jurgelevičienė turbūt tokios pinigų sumos neturi, skolos grąžinimo klausimas gali būti sprendžiamas apkaltinant nebūtais dalykais jos buvusį sugulovą, turint tikslą iš jo išreikalauti reikalingą pinigų sumą.

Turiu duomenų, todėl manau, kad pareiškime nurodyti prokurorai ir advokatai pasinaudodami savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, pažintimis ar kita tikėtina įtaka galimai daro neteisėtą poveikį Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjui Rinaldui Adamoniui (prekyba poveikiu) tam, kad galimai būtų daromas poveikis neteisingai apkaltintam asmeniui, neribotam laikui atimant iš jo teisę gyventi savo name, kad galimai būtų vilkinamas teismo procesas,  teisme būtų priimti kaltinimui naudingi sprendimai, teisme apklausos metu būtų užduodami tendencingi klausimai, būtų kviečiami į teismą liudyti „reikalingi“ liudytojai, turint galimą tikslą  priteisti iš neteisingai apkaltinto asmens 30 000 Eur. Iš bylos eigos matyti, todėl suprantu, kad advokatai ir prokurorai sukūrė baudžiamosios bylos scenarijų, pagal kurį galimai nurodė įrašinėti visų su S.Jurgelevičiene bendraujančių asmenų pokalbius, kad paskui juos galėtų šantažuoti, galimai vertė S.Jurgelevičienę kreiptis pas psichiatrus ir kitus medikus, kad šie suklastotų ligos diagnozę tam, kad būtų galima teikti prokuratūrai ir teismui duomenis dėl neva padarytos žalos S.Jurgelevičienės ir jos mažametės dukros sveikatai. Mano nuomone, Vilniaus apygardos teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė galimai darė spaudimą Sigitos Jurgelevičienės buvusiam sugulovui baudžiamojoje byloje Nr. 1-74-517/2016 priimdama nutartį, kuria galutinai ir neskundžiamai patvirtino kardomąją priemonę ir tuo įteisino buvusio sugulovo iškeldinimą neapibrėžtam laikui iš jam priklausančio gyvenamojo namo. Teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė 2016-10-26 nutartyje Nr.1S-745-312/2016 atsainiai pareiškė, kad „įstatymas nenumato teismui, paskyrusiam atitinkamą kardomąją priemonę, kuri riboja asmens teisę gyventi ar lankytis jam nuosavybės teise priklausančiame būste, (pareigos) surasti šiam asmeniui kitą būstą, kuriame jis galėtų apsistoti kardomosios priemonės paskyrimo metu (…) Nutartis galutinė ir neskundžiama.“

Mano nuomone, pareiškime nurodyti prokurorai ir advokatas Aivaras Alimas, pasinaudodami  savo visuomenine padėtimi ir tarnyba prokuratūroje, galimai grasindami ar panaudodami kitokią psichinę prievartą galimai vertė Sigitą Jurgelevičienę elgtis pagal kaltininko nurodymą: duoti galimai melagingus parodymus, galimai vertė  S.Jurgelevičienę, kad pastaroji nurodytų, kad jos pilnametė duktė Greta Jurgelevičiūtė, sesuo Daiva Radzevičienė ir draugė Ramunė Abraitė duotų parodymus byloje, nors šios moterys net nėra inkriminuojamų įvykių dalyvės. Kadangi kita Sigitos Jurgelevičienės sesuo Giedrutė Jogminienė yra buvusio Jonavos apylinkės vyriausiojo prokuroro Kęstučio Jogmino žmona, o pastarasis yra dirbęs kartu su dabartiniu Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku Algimantu Valantinu, Giedrutės Jogminienės prisišaukti liudyti, matyt, nepavyko. Dalyvaudamas teismo procese nustačiau, kad ypač aktyvų vaidmenį darant spaudimą S.Jurgelevičienei atlieka  Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus prokuroras Julius Gelumbauskas. Manau, kad S.Jurgelevičienė yra tik grupės prokurorų ir advokatų lengvai manipuliuojamas įrankis siekti turtinei naudai, nes tai įrodo S.Jurgelevičienės pasisakymai Ukmergės rajono apylinkės teismo posėdžių metu 2016-ųjų rugsėjo 23-ąją ir  lapkričio 4-ąją: „buvau palūžusi, dabar bandau atsigauti“, „buvau visiškai sužlugdyta“, „aš iki šiol negaliu atsigauti“, „nežinau, kaip išreikšti prašymą, tiesiog nenoriu emociškai, aš nenorėčiau, kad mano dukra būtų apklausiama“.

Kaip pareiškime nurodyti prokurorai daro neleistiną poveikį teismui ir veikia išvien vilkindami procesą, gerai atspindi toliau pateiktas pavyzdys. Vilniaus apygardos teismas 2016-03-21 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teisme gautą S.Jurgelevičienės baudžiamąją bylą Nr. 1-74-517/2016 perdavė nagrinėti Ukmergės rajono apylinkės teismui. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis 2016-05-12 pranešime nurodė,  kad jis 2016-04-15 dieną gavo baudžiamąją bylą  Nr. 1-74-517/2016. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nurodė, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis 2016-05-12 nutartimi perdavė bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Tačiau dėl visiškai neaiškių priežasčių teisėjas Rinaldas Adamonis paskyrė teisiamojo posėdžio datą tik 2016 m. liepos 7 dienai, Vilniaus apylinkės prokuratūroje 2016-05-18 gautas šaukimas į teisiamąjį posėdį. 2016-07-07 dieną teisiamasis posėdis neįvyko, teisėjas Rinaldas Adamonis priėmė nutartį padaryti dviejų mėnesių pertrauką ir paskyrė teisiamojo posėdžio datą 2016 m. rugsėjo 9 dienai. Remiantis išdėstytu, manau, kad galima daryti išvadą, jog teisėjas Rinaldas Adamonis užvilkino procesą beveik keturiais mėnesiais. 2016-07-07 dieną į Ukmergės rajono apylinkės teismo posėdį atvykęs Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus prokuroras Julius Gelumbauskas teismo paprašė atidėti teismo posėdį motyvuodamas tuo, kad neturėjo galimybės susipažinti su bylos medžiaga, nes tik 2016-07-05 dieną gavo Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintojo skyriaus laikinai vyriausiojo prokuroro pareigas einančio Dariaus Krogerto pavedimą palaikyti valstybinį kaltinimą byloje Nr. 57-1-0699-14 (naujas Nr.1-74-517/2016). Paaiškėjo, kad teismo šaukimas prokuratūroje buvo gautas 2016-05-18 dieną. Tačiau tik 2016-06-16 dieną Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Eugenjus Papučka pasirašė raštą Nr. 2.S-(208711)-28316, kuriuo pavedė Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintajam skyriui palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamojoje byloje Nr.1-74-517/2016. Manau, kad Septintojo skyriaus vyriausiojo prokuroro Rimanto Kanapienio ir Dariaus Krogerto nurodymu minėtas Vilniaus apylinkės prokuratūros 2016-06-16 raštas-pavedimas buvo tyčia pavėluotai užregistruotas tik 2016-07-04 dieną Vilniaus apylinkės prokuratūros Septintajame skyriuje.

        Turiu tai patvirtinančių duomenų ir galvoju, kad advokatė Viktorija Čivilytė, pasinaudodama savo pažintimis ir įtaka visuomenėje, galimai darė poveikį Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojai Sigitai Jurgelevičienei, Trakų rajono apylinkės teismo teisėjai Astai Adamonytei-Šipkauskienei ir Vilniaus apygardos teisėjai Jūrai Marijai  Strumskienei. 2016 metais advokatė surašė prašymą Trakų rajono apylinkės teismui paskirti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizę Sigitos Jurgelevičienės mažametei dukrai. Galimai pasidavusios advokatės Viktorijos Čivilytės įtakai, teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė ir teisėja Jūra Marija Strumskienė tenkino Sigitos Jurgelevičienės prašymą, paskyrė 4 metukų mergaitei, manyčiau, perteklinę ir neproporcingą teismo psichologijos ekspertizę, todėl suprantu ir manau, kad tuo savo nutartimis darė poveikį mažametės tėvui, manau, kad tuo galimai padėdamos advokatei įgyvendinti galimą tikslą – įpareigoti vaiko tėvą atvykti pas teismo ekspertus psichiatrus tam, kad teismo psichiatrų galimai neteisingos išvados pagalba paskui būtų apkaltinti jį padarius nusikalstamą veiką prieš savo vaiką.

Bendriausia prasme žmogaus veiksmų laisvės varžymas pasireiškia vertimu nukentėjusįjį atlikti tam tikrus neturtinio ir turtinio pobūdžio veiksmus. Žmogaus veiksmų laisvės varžymo atveju nukentėjusysis yra verčiamas atlikti neteisėtus veiksmus ar susilaikyti nuo teisėtų veiksmų atlikimo, ar kitaip elgtis pagal kaltininko nurodymą panaudodamas psichinę prievartą nukentėjusiam asmeniui. Vertimas nukentėjusįjį atlikti veiksmus gali būti padaromas tik aktyviais veiksmais. Vertimas gali būti atviras (žodinė ar rašytinė forma, gestais, ginklų demonstravimas ir pan.), kuris gali būti pareiškiamas tiek tiesiogiai savininkui ar jo artimiesiems, arba užmaskuotas vertimas (grasinimas, kad nukentės nukentėjusysis ar jo artimieji, paskelbti, panaudoti nukentėjusįjį ar jo artimuosius kompromituojančią informaciją, grasinimas apskųsti nukentėjusįjį neteisėtai panaudojant surinktą informaciją apie privatų asmens gyvenimą, grasinimas neteisėtai atimti laisvę, psichinės prievartos panaudojimas priverčiant elgtis pagal kaltininko nurodymą). Taigi turi būti vertimas atitinkamai elgtis ir tas vertimas turi būti paremtas atitinkamu grasinimu. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas yra formali nusikaltimo sudėtis ir jis laikomas baigtu nuo to momento, kai nukentėjusiajam pateikiamas atitinkamas reikalavimas, kuris yra paremtas minėtais grasinimais.

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą Gedimino Bernotavičiaus,  Eugenijaus Papučkos, Viliaus Paulausko, Rimanto Kanapienio,  Dariaus Krogerto, Juliaus Gelumbausko, Virginijos Pakalnytės-Tamošiūnaitės, Valdemaro Bužinsko, Viktorijos Čivilytės ir  Aivaro Alimo atžvilgiu pagal BK 24, 25,  26str., 148 str.,  181 str. 3 d. ir 226 straipsnio 4 dalį.

 

Zigmantas Šegžda

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));