skip to Main Content
Kaip Rusų Caras lietuvius nuo žydų sukelto bado gelbėjo

 

 

Kaip Rusų Caras lietuvius nuo žydų sukelto bado gelbėjo.

Vladimiras Troščenka

   Šiandien perskaičiau, kad Lietuvą administruojantis „komsomolcų“ bobinčius  (pagrindinės mūsų medikės ir „po sovmestitelstvu“ pedofilijos gynėjos – Šalava‘vičiūtės asmenyje) jau prastūmė įstatymo pataisas dėl atsakomybės tėvams už tai, kad jie atsisako leisti savo vaikams pasaulinių žydiškų farmacinių kompanijų parduodamus nuodus – skiepus. 

 

   Nieko nauja į LITHUINIĄ paverstos Lietuvos realybėje. Lygiai tuo pačiu užsiėmė Lietuvos  Šalavos – Bajorai per amžius, tik tuo metu žydai dar ne buvo apiplėšę Rusijos ir Vokietijos žmonių, bei įkūrę pasaulinių aferistų bankų sistemos, todėl tenkinosi  IDIŠLANDO (taip tuo metu vadinosi  senoji Lietuvos teritorija) praščiokų apiplėšinėjimu per karčiamas. To meto Švonderiai, Zurofai, Zingeriai, Abromavičiai, Hodorkovskiai ir pan. Lietuvos bajorams mokėdavo „otkatus“  už įstatymą pagal kurį kiekvienas valstietis Lietuvoje privalėjo išgerti pas žydą karčemoje tam tikrą kiekį alkoholio (tokio įstatymo nebuvo niekur pasaulyje tik Idišlande – Lietuvoje). Kas negerdavo pas žydą, tam būdavo skiriamos administracinės baudos, panašiai kaip dabar už atsisakymą skiepyti žydiškais skiepais savo vaikus. Tuo metu, tai taip pat buvo daroma praščiokų labui. Alkoholis juk labai tinkamas kraujui valyti, todėl kaip tada taip ir dabar gojų šalavos, sėdinčios valdžioje, rūpinasi ne kuo kitu, o mūsų ir mūsų  vaikų sveikata. Vsio zakonno GOJAI. Žydas karčemoje ne prie ko, juk patys gojų bajorai tokią tvarką nustatė. Žydas tiktai BE PYKČIO ir nuosekliai vykdo valstybėje galiojančius įstatymus.

 

  Dabar gryžtam prie bado t.y. pirmojo pasaulyje „Holodomoro“ kurį surengė žydų karčemininkai Lietuvoje.

 

   Pagal susitarimą su Austrija ir Prūsiją, prijungus žydų nustekentą Lietuvą prie Rusijos imperijos, caro rūmuose buvo šokiruoti kiek tose teritorijose žmonės išgeria alkoholio. Pagal to laikotarpio statistiką Lietuviai išgerdavo 10 kartų daugiau grynojo alkoholio nei kitose Rusijos imperijos dalyse esantys žmonės. Kadangi Rusų caras suteikė Lietuvą valdančioms bajorkiaulėms visišką laisvę gyventi pagal savo nustatytą tvarką, niekas Caro administracijoje per daug nesirūpino nusigeriančiais senosios Lietuvos gyventojais iki to laiko kol Lietuvos  žmonės masiškai pradėjo mirti iš bado. Neapsikentęs Caras Povilas Pirmasis, 1800 metais nusiuntė savo patikėtinį  Deržaviną Gavriilą Romanovičių išsiaiškinti kas tose naujai prijungtose teritorijose dedasi. Atvykęs Deržavinas buvo paklaikęs dėl to ką pamatė. Visų pirma šią teritoriją valdančios bajorų Šalavos masiškai ir sadistiškai tyčiojosi iš savo valdinių. Tam beveik visose dvaruose buvo statomos viešos kartuvės kuriose būdavo kariami žydiškiems įstatymams nepaklūstantys lietuviai. Pirmas su tokia tvarka pradėjo kovoti rusų Grafas Potiomkinas Minsko gubernijoje, jis įsakė nugriauti kartuves jo valdose ir bausti jei rasdavo kartuves pas kokią šalavą – bajorą.  Atlikęs tyrimą Deržavinas nustatė, kad Lietuvos kaimiečiai visiškai nustekenti, valgydami virta žole su trupučiu miltų ir krupų, nes žydai pasiima visą derlių pas bajorus spirito varykloms. Taip pat Deržavinas ataskaitoje stebėjosi tuo, kad Lietuvių valstiečiai buvo visiškai nesugebantys priešintis, jie tiesiog nuolankiai (veršiškai) priimdavo savo vergišką padėtį ir net nebandė prieštarauti žydiškai eksploatacijai, nuolankiai atiduodami savo vaikus tarnauti (vergauti) žydams (pamenate daina apie karčemoje tarnaujančią lietuvių mergelę kurią šinkorka pardavinėjo kareiviams po tris rublius).

 

    Caras Povilas Pirmasis suteikė Deržavinui valdžią konfiskuoti grūdus pas žydus ir perduoti juos iš bado mirštantiems Lietuvos valstiečiams. Deržavinas nuosekliai atliko savo darbą, už ką nedelsiant žydų buvo apskūstas. Žydai, kaip jiems įprasta meluodami, apšmeižė Deržaviną Carui. Buvo pristatyta visa eilė melagingų liūdininkų, bet po prokuroro atlikto tyrimo visi žydų kaltinimai buvo atmesti.

 

   Rusai tuo metu išgelbėjo Lietuvius nuo bado ir po to žydai nebedryso taip akivaizdžiai tyčiotis iš Lietuvių, bet po šimto metų nuoseklaus pasiruošimo jie sunaikino pačią Rusijos imperiją, ją apiplėšė ir surengė ne vieną „Holodomorą“ , baisias valstiečių žudynes ir vergais paverstų žmonių Gulagus pačioje Rusijos teritorijoje.  Viso to vadai ir ideologai buvo būtent Idišlando – Lietuvos žydai kurių užkratas po Lietuvos prijungimo pasklido po visą Rusiją.

 

 

 

p.s. Kadangi Rusijoje Caro nebera, kas dabar Lietuvius išgelbės nuo naujųjų mūsų ŠALAVŲ stumiamų žydiškų įstatymų? Juk dabar vis intensyviau Lietuvoje įgyvendinamas žydiškos naujosios pasaulio tvarkos įvedimas. Tai Juvenalinė (pedofilinė, mūsų vaikų pavertimo bebalsiais galvijais sistema) justicija, grynųjų  pinigų ribojimo įstatymai (komunistinis principas jokių pinigų pas gojus), aplinkosaugos įstatymai (nuosavybės nusavinimas) ir priverstinio sveikatinimo įstatymai (nevisaverčių gojų naikinimo sistema). O lietuviai vėl veršiškai ir nuolankiai su viskuo sutinka ir net nebando priešintis.

 

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));