skip to Main Content

KAIP LIETUVOJE AŠ IR TU GALIME SUMAŽINTI MAISTO PREKIŲ KAINAS

Maistprekų pardavyklų savininkai yra įsitikinę, kad visi lietuviai yra bailiai ir kvailiai, silpnamaniai ir šiaudadūšiai, todėl Lietuvoje maistprekės kainuoja tiek, kiek jas tik sau naudingai įkainuoja maistprekių pardavyklos. Tai yra 4-5 kartus brangesnės nei kitose Europos šalyse.

Net ir patys bukiausi mūsų tautiečiai per 26 metus įsitikino, kad laukti malonės iš valdančiųjų nėra jokio reikalo, nes valdančiosios kastos atstovai visi be išimties yra korumpuoti, nupirkti ir papirkti maistprekių gamintojų ir pardavyklų kartelio.

Kad mes, lietuviai nebūtume baili ir kvaila biomasė, o protingi, orūs ir garbingi Lietuvos piliečiai, reikia tik vienybės, ir mes per kelis mėnesius maistprekes patys sau atpigintume 4-5 kartus. Prisiminkime savo protėvius, kai įkvėpti vyskupo Valančiaus, rusų degtinės nepirko ne tik visi žemaičiai, bet ir visa Lietuva ir savo noru tapome pačiais blaiviausiais žmonėmis Europoje…

Kad taikiai ir nepažeidžiant įstatymų atpiginti maistprekes, daryti reikėtų taip: per visas visuomenines ir asmenines žinių sklaidos priemones paskelbti, kad kovo mėnesį visi kaip vienas nebeperkame maistprekių maksimoje. Prie kiekvienos maksimos durų budi keli entuziastingi jaunuoliai, perspėjantys nežinuolius ir neužmirštuolius, kodėl šioje pardavykloje pirkti nereikėtų. Jei maksima po mėnesio maistprekių neatpigins, akciją pratęsti dar mėnesiui ar net porai. Jei yra reikalas, galima net įkurti visuomeninį valgytojų aljansą.

Kai maksima maistprekes atpigins (arba bankrutuos), taip elgtis su norfomis, su rimi, su iki ir net lidl maistprekių pardavyklomis.

Po pusmečio maistprekės Lietuvoje būtų daug pigesnės nei Polšoje (Lenkijoje) ir netrukus Polšos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Latvijos, net Estijos gyventojai masiškai pradės šluoti maistprekes iš Lietuvos maistprekių pardavyklų. Tada net dabartiniai Lietuvos maistprekių pardavyklų beraščiai rinkodarininkai (ir savininkai) akivaizdžiai įsitikintų, kad žymiai didesni pelnai kasdienio vartojimo prekėms yra gaunami nuo didelės apyvartos, o ne nuo didelės prekių kainos ir idiotiškų akcijų

Kad žmonės gali gyventi oriai ir garbingai, galite rasti spaudoje ir internete. Ten rašoma apie Ispanijos Marinaledą, esančią Sevilijos provincijoje, Andalūzijos regione. 3000 žmonių miestas klesti vieno, bendro visiems, žemės ūkio kooperatyvo dėka. Marinaledoje dirba visi, vidutinis atlyginimas – 1200 eurų, o.policijos nėra, nes nėra nusikaltimų.

Nekalbu apie Lietuvos politiką ir politikus, nekalbu ir apie demokratiją, nes tokių dalykų iš principo jau 26 metai iš vis nėra ir dar ilgai nebus, nes jei Lietuvoje būtų politika ir politikai, tai jiems turėtų rūpėti Lietuvos piliečių gerovė, kad lietuviai neemigruotų, o oriai, garbingai ir turtingai gyventų savo Tėvynėje.

Lietuvą kaip valdė, taip ir tebevaldo komunistai, kurie yra įteisinę šėtoniškus Lietuvos parlamento formavimo pamatinius principus. Lietuvoje įstatymais (nuo 1992 m.) nustatyta mišri rinkimų sistema, kai 70 iš 141 Seimo narių renkami pagal proporcinę sistemą, tai yra, rinkėjai balsuoja dėl politinių partijų sudarytų sąrašų ir reitinguoja juose įrašytus kandidatus. Ir nors deklaruojama, kad į Seimą žmonės renkami ketveriems metams, jau 25 metus mus valdo tie patys komunistai. Jie meluodami ir mus mulkindami valdys tol, kol jie patys numirs iš senatvės sėdėdami Seimo krėsluose. Kad prie šitų su savo protu susipykusių senolių niekas nesikabinėtų, jie net leidžia, kad į Seimą būti renkamos jau nebe partijos, o visokie mūsų tautai priešiški aljansai, sambūriai, susivienijimai.

Jei Tu ir aš per ateinančius rinkimus nebalsuotume pagal partijų sudarytus sąrašus ir rinktume tik vienmandatėse kandidatuojančius žmones, ne vyresnius negu 40 metų, tai Lietuvos seime nebeliktų 70 sukvailėjusių kenkėjišką politiką savo tautai vykdančių senolių. Lietuvos Seime liktų tik 71 Seimo narys, kurie likusiems Lietuvoje žmonėms galės sočiai atstovauti. Komunistinė nukriošusių senolių valdžia slepia, kad užsienje gyvena jau pusė Lietuvos gyventojų, – tai mes patys matome ir žinome. Kol kas Lietuvoje klesti ir gyvuliuoja vien tik Vilnius…

Naujai išrinkti jauni Seimo nariai tikrai mokės dirbti kompiuteriu ir jiems nebereikės automobiliais „važinėti“ pas savo rinkėjus, beprasmiai gaišti laiką kelionėse, kadangi pasitarimus, apklausas, susirinkimus su savo rinkėjais galės atlikti kompiuteriniu tinklu arba net Skipe.

 

Lietuvos pilietis Vincentas Sakas

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));