skip to Main Content

 

KĄ TURI DARYTI VISI KANDIDATAI Į PREZIDENTUS?

Šis klausimas iškilo po gerb. Ušacko pareiškimo, kad Lietuva turi padėti (diplomatinės tarnybos) D. Grybauskaitei tapti Europos komisijos pirmininke!!! Mes apie pilietį Ušacką buvome tikrai geresnės nuomonės – atrodo protingas, išsilavinęs vyras, turintis patyrimo diplomatinėse tarnybose. Jeigu jis išstotų iš konservatorių partijos, pasmerkdamas visus dėdulės Landsbergio darbus, tai tikrai mes balsuotume už jj. Ir štai dabar naujas nemalonumas. Nejaugi Jūs linkite tiek blogio Europai, kad siūlėte tokį nesusipratimą, visišką komunistinį, net daugiau bolševikinį, atstovą (su labai menkais gabumais) į Europos komisijos pirmininkus? Juk greitai buvusi turtinga Europa taptų poligonu NATO ir JAV prieš Rusiją. Arba gali būti, kad tai KGB planas, nes juk Putinas yra tikras vyras, ir juk negalėtų klausytis tokių įžeidimų, tuo labiau, kad jo rankose KGB Grybauskaitės byla. Keletas jo parodymų ir Grybauskaitė ištirptų, kaip sniegas pavasarį. Bet čia kažkas yra, nes Putinas neleido priimti Maskvos arbitražiniam teismui Antonovo ieškinį 500,0 milijonų eurų už „Snoro“ banko sužlugdymą, tuo išgelbėdamas Grybauskaitės visišką žlugimą. Ar ne gėda pil. Ušackui prieš Europą, kuri sužinos, kokia debiliška lietuvių tauta, jeigu 10 metų leido tokiai nerimtai buvusiai komunistei tyčiotis iš mūsų mielos Lietuvos?

 

Visgi daugiau galėtų būti taktinis pil. Ušacko ėjimas, kad surinkti daugiau balsų išmegztų berečių, ir kaimo moterėlių, kurios galvos, gal ir Ušackas bus toks, kaip jų „mylima“ Dalytė. Tikrai netikime, kad toks protingas vyras rimtai siūlytų nevykėlei komunistei Europos komisijos pirmininko pareigas. Juk vien „Snoro“ banko sužlugdymas turi baigti bet kokią karjerą Europos Sąjungoje. Mes nesuprantame, kaip čia yra, kada Londono teismas nuteisė Antonovą ir Baranauską dėl klaidingų, šmeižikiškų Lietuvos valstybės kaltinimų?? Juk seime yra Mazuronio komisijos aktas, kuriame yra aiškiai sakoma, kad bankas dirbo gerai ir galėjo toliau dirbti. Juk komjaunuolė Rasa Juknevičienė net verkė, kad šis aktas nepatektų į Londono teismą. Seimui reiktų išsiaiškinti, kas ir kodėl nepasirašė šito akto ir atstatyti jo veikimą, nes tikrai gaila banko savininkų, kurie melagingai buvo apkaltinti įvairiais nusikaltimais.

Labai įdomu, ką kalbės visi kandidatai: mažins emigraciją, didins atlyginimus ir pensijas, didins valstybės gynybinį pajėgumą, kovos prieš korupciją. Štai čia ir sustokime: kas yra ta korupcija?? Tai pvz.: „Snoro“ banko savininkų melagingi kaltinimai dėl blogo darbo, ir tiesiog pasamdžius anglus (Kuperis), banko turto išvogimas. Kada „Respublika“ paviešino Kuperio nusikaltimus, tai jam leido pabėgti į Angliją, paaiškinant, kad Kuperis nežinojo Lietuvos įstatymų!! Čia parodo kokie išsigimę valstybės vadovai ir teisininkai, jeigu leido dirbti nežinančiam Lietuvos įstatymų. Aišku tik tai, kad kol nebus išsiaiškinta apie „Snoro“ banką Lietuvoje, nebus tvarkos ir teisingumo, visi murkdysimės mėšlo krūvoje!!

Tai kas dabar vyksta Lietuvoje, visiškai tas pats buvo Prancūzijoje po karo, po 1945 metų: didžiausi kyšininkavimai ir visur mažos ir didelės valstybinio turto vagystės. Buvo tragiška padėtis, kaip dabar Lietuvoje! Prancūzijos prezidentas Šarlis de Golis priėmė drąsų ir teisingą sprendimą: surado du drąsius ir sąžiningus prokurorus ir teisėjus. Jiems skyrė didelę apsaugą (juk buvo tik po karo) ir paprašė kovoti su korupcija. Po pusės metų – šešių mėnesių – įvyko teismai ir buvo nuteisti du ministrai po 15 metų už vagystes valstybinio turto. Po šio teismo, korupcija dingo iš Prancūzijos lyg jos ir nebuvo. *

Ką galima patarti Lietuvai, juk lyg ir karo nebuvo, nors yra tokių, kurie siūlo po rinkimų daug kraujo, jeigu bus tiriama korupcija. Šarlis de Golis nieko nelaukdamas suimtų tuos gąsdintojus. Kadangi dabar Lietuvoje prokurorai ir teismai tarnauja nusikaltėliams, tai mes siūlome seimui sukurti specialaus prokuroro (kaip yra JAV) instituciją irgi su apsauga, kuri spąstų didžiausias korupcijos bylas – kad ir „Snoro“ banko sunaikinimą arba „Klaipėdos naftos“ įvairiausias machinacijas padarant 400 milijonų vagystes. Lietuvoje dar galioja tarybinis požiūris į valdžią: jie yra už įstatymų ir jiems negalioja  Lietuvos įstatymai, o paprastą žmogų nuteisia už vištos pavogimą. Tas, kuris žadėjo daug kraujo, yra didžiausia valstybės Lietuvos nelaimė, tikras melagis ir sukčius KGB dėdulė Vyt. Landsbergį. Už tokius grasinimus, atsižvelgiant į senyvą amžių, nors paskirti namų areštą, kad nebekalbėtų, jog „rusai puola“.

Mes pavydime kitiems, kurie gyvena žymiai geriau 5-10 kartų!! Kad ir Pietų Korėja:

pensijos, atlyginimai yra visiškai nepalyginami su Lietuva. O štaii girdime, kad Pietų Korėjos prezidentė yra nuteisiama 15 metus?? Už kyšius ir korupcija. Tai gal todėl ir gyvena tauta taip gerai, kad veikia teisingumas, ir teismai bei prokurorai negina nusikaltėlių. Mums pasidarė truputį nejauku, kada pagalvojome apie mūsų prezidentę. Juk pagal grubius paskaičiavimus yra padaryta valstybei apie 3 milijardus nuostolių, o dar Margaritos Starkevičiūtės liudijimai, neaišku, kiek dar padaryta nuostolių!

 Truputį darosi nesmagu ir labai pikta, kada pagalvoji, ką apie mus pagalvos mūsų anūkai ir proanūkiai, kada sužinos, kad 10 metu Lietuvą vaide komunistė, Rusijos paslaptis, dar gražiau, TSRS šnipė Amerikoje išprašyta iš JAV per 24 vai.!! Ir štai šita sudegusio teatro artistė su reitingais, kovodama dėl tų nelemtų reitingų, pasikviečia popiežių į Lietuvą!! Neaišku, dėl ko ir kodėl? Ir tik kada prezidentė su popiežiumi ėjo pro garbės sargybą, pamatę popiežių su nuleista galva einantį supratome, kad jis žino su kuo eina: tai komunistė, kuri kovojo su dvasininkais, net sodino į kalėjimus, trėmė į Sibirą. Kiek jų buvo nužudyta dėl savo krikščioniškumo! Ko gero, kada popiežius sužinojo, kas yra valstybės prezidentė, turbūt net gailėjosi, kad atvyko pas tokią prezidentę.

Jeigu nelaimingi konservatoriai pakels triukšmą dėl tų pasisakymų, tai tegul paklausia dėdulės Landsbergio, kodėl jis taip suklastojo Grybauskaitės biografiją? Gal laikas jau po truputį atskleisti tikrą tiesą apie magnoliją Grybauskaitę!

 

Pensininkas Arvydas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));