skip to Main Content

K a s     g a l i t e     p a d ė k i t e   

 

 

Zenonas Volkovas      

 

 

         Tikrieji vadinamos pilietinės visuomenės piliečiai žino, kad 2016-12-07 d. 11:00 val.  Kauno apygardos teisme bus nagrinėjama kenčiančiosios Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje (toliau durnyne-Z.V.) policijos veteranės (išdirbusios VRM sistemoje 26 m.) Skaistos Rakauskienės (71 m.) baudžiamoji byla už pranešimą apie kaimyniniame bute galimai gaminamus narkotikus, o būtent: 2014-11-8 d. 13:19 val. iš savo mobiliojo ryšio telefono, išsiuntė trumpąją žinutę į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo, buvusio kolegos Dariaus Žukausko, turinčio teisę pradėti baudžiamąjį persekiojimą, tarnybinį mobiliojo ryšio telefoną, su tekstu: „eilinį kartą pranešu apie sunkų nusikaltimą (nurodytas adresas ir pavardė – Z.V.) su boba ir „duchu“ vergu štampuoja amfetm. tabletes. Dar karštos. Rakauskienė“.

       Truputį priminsiu. 2016-03-02 Kauno apylinkės teismo nutartimi S.Rakauskienė iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Utenos eksperimentinio skyriaus perkelta į durnyną 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo perkėlimo dienos, tai yra nuo 2016-03-03.

       S.Rakauskienė būdama sveiko proto, blaiviai mastanti  priimtą naują Kauno apylinkės teismo 2016-06-02 nutartį b.b. Nr. M1-1200-246/2016, kuria atidavimo į vadinamą sveikatos priežiūros įstaigą terminas pratęstas 3 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo 2016-06-03 apskundė ir prašė nedelsiant paleisti. Taip pat prašė užtikrinti jos dalyvavimą tokiame rungtyniškame posėdyje.

       Nors 3 mėnesių terminas senai praėjo, kankinė S.Rakauskienė tebelaikoma „durnyne“.  Proto bokštai teisuoliai gudriai sumastė. Siunčia kankinei ne kvietimus į teismus, o pranešimus. Durnyno administracija neišleidžia ir į teismus neveža, nes kvietimo neturi, yra tik pranešimai. Kankinė S.Rakauskienė prašo, kad posėdžiai būtų vieši. Jai teisėja atrašo, kad šis klausimas bus nagrinėjamas Kauno apygardos teisme posėdžio metu 2016-10-20 d. 13 val. Prieš posėdį buvo surengtas legalus mitingas. 13 val. į salę įėjusi sekretorė pranešė, kad posėdis bus uždaras, kas iš anksto buvo užrašyta ir ant posėdžio salės durų.  Deja visuomenės atstovai iš salės nėjo, reikalavo viešo teismo posėdžio, kad jo metu būtų nagrinėjamas ir S.Rakauskienės minėtas prašymas. Deja buvo iškviesta policija ir po 10 minučių atėjusios teisėjos Danutės Giačaitės mes buvome išprašyti į koridorių. Nors elgėmės kultūringai, kad netyčia nepasiklausytume, posėdžio salės duris saugojo net 4 policininkai. Sužinojome, kad posėdžio nutartis bus skelbiama lapkričio 22 d.

        Kauno apygardos teismo 2016-11-22 d. nutartyje rašoma, neviešame (neskaidriame – Z.V.) teismo posėdyje teisėjų kolegija priimdama sprendimą, nustatė kad pirmos instancijos teisme nebuvo išsamiai ištirtos bylos aplinkybės ir t.t. Nutarė atnaujinti įrodymų tyrimą. Papildomai D.Giačaitės sekretorė Urtė Zagurskytė, siūsdama advokatui nutartį prirašė:‘‘Prieš spausdindami šį laišką (nutartį-Z.V.), pagalvokite apie tūkstančius išsaugotų medžių.“ Ką bepridursi. Tik norėtusi, kad teismai taip pat  priimdami nutartis prisimintų medžius ir neluošintų tūkstančius žmonių likimų.   

       Galimai ledai ir pajudės, tik vienas klausimėlis. Kodėl  teismas nenurodė S.Rakauskienės paleisti, nes pagal teismo nutartį terminas 3 mėn. skaičiuojant nuo 2016-06-03 d. jau senai praėjo? Nuvykus žinomoms visuomenės veikėjoms aplankyti S.Rakauskienės, vietinis notaras atsisakė tvirtinti jos įgaliojimą. Nors „durnyno“ administracija apie S.Rakauskienės sveikatos būklę pažymą turi, deja jos duoti negali. Matomai yra klastotė,  todėl ir neduoda, neturėdamas pažymos nei vienas Rokiškio notaras jokio S.Rakauskienės dokumento netvirtina, nes yra durnyno pacientė. Todėl „durnyno“ administracija, kol galimai Kauno apygardos teismas mus visus ir toliau mulkins, jau  ruošia dokumentus Rokiškio teismui ir kad užvaldyti jos turtą, norima ją padryti neveiksnia. 

        Byloje yra 2016-10-04 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos licencijavimo skyriaus pažyma Nr. 20-S-145979(1.15k) kurioje teigiama, kad Skaistai Rakauskienei 2013-08-27 išduotas neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus Nr.0002712. Toliau nurodoma kokį  S.Rakauskienė turi ginklą.

        Labai norėčiau kad Rokiškio psichiatrinės ligoninės administracija pasižiūrėtų spektaklį „Vakarienė su idiotu“.  Aišku būtų geriau, kad gastrolių metu atvyktų pats spektaklis ir pasižiūrėtų visas Rokiškis.  Kreipkitės: www.kldteatras.lt

O mes teisinės, pilietinės visuomenės atstovai nepamirškime 2016-12-07 d. prieš 11 val. atvykti prie Kauno apygardos teismo. Kankinės Skaistos Rakauskienės tel. 8 684 53356.   Yra S.Rakauskienės teismui ir prašymas, kad būtinai į posėdį pakviestų ir ją, o nerašytų tik pranešimus. Taip pat, ne pirmą kartą,  raštu prašo teismo, kad posėdžiai būtų vieši, o ne slapti.          

       

        

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));