skip to Main Content

JŪSŲ EKSCELENCIJA, MES JUS LABAI MYLIME!!!

Tai, ką mes girdėjome per debatus ir ypatingai per interviu su Inga Valinskiene, galime pasakyti, kad mūsų vargšė Lietuva dar neturėjo tokio prezidento. Net ir iš prieškario laikotarpio. Jeigu dar prezidentas paseks Ukrainos prezidento pavyzdžiu, nekabinės ant sienų portretų, tai sakome, kad visas pasaulis turėtų mums pavydėti!!! Kas link portretų, tai Lietuvoje 10 metų kabėjo komunizmą šlovinantys portretai, kurie yra uždrausti ir baudžiami už komunizmo propagavimą. Mūsų (tautos) prezidente, Jūs neįsivaizduojate, kaip žmonės pasiilgo tikrai nuoširdaus, protingo, mylinčio visus vienodai žmogaus!!! Jeigu Jūs pavesite, (nedarysite, kaip žadėjote), tai mes prarasime pasitikėjimą visais, net ir patys savimi.

Jūsų Ekscelencija, mums įstrigo daugiausiai žodžiai, kad toliau gyvensime kitaip!!! Kaip dabar mes gyvename, Jūs turėjote įsitikinti keliaudamas per Lietuvą. Baisiausia, kad visiškai nėra teisingumo ir pati didžiausia atskirtis tarp gyventoju. Mums nesuprantama, kaip tokioje ubagiškoje valstybėje mokytojai ir gydytojai gauna 5 (penkis!!!) kartus mažesnį atlyginimą už seimo narius ir 3(tris!!!) kartus mažesnį už tūkstančius valdininkų, miegančių ministerijose.

Prašome dorų valdininkų neįsižeisti, nes nesumažinus nors 50% valdininkų taip bus ir toliau. Na Latvijoje sumažino 50 % valdininkų ir dabar labai džiaugiasi. Kaip jie padarė, jeigu nežinote, nuvažiuokite į Latviją ir viską sužinosite. Pas mus tas mažinimas vyksta tiesiog nesuprantamai blogai. Juk visi žino, kad valdininkafastuonias valandas (žaisdami su kompiuteriu ir kalbėdami telefonais bei gerdami kavą kas valandąjpadaro valstybės nuostolių į metus 20 milijonų eurui Mums baisu!!!

Jūsų Ekscelencija, mes tikrai nenorime Jūsų mokyti, tuo labiau reikalauti. Norisi tiktai kai ką priminti,kas mums labia aktualu! Pavyzdžiui užslaptinti KGB nariai užslaptino save 75 metus!!! Mes galvojame, kad tiek ilgai, kad ir net anūkai neprisimintų jų niekingų darbų.

Prisipažinę ir neužsislaptinę dirba valstybėje kaip ir visi piliečiai, o ko bijo užsislaptinę? Jie neturėdami ką sakyti pasakoja, kad juos gali šantažuoti Rusijos KGB? Na o Rusija bijo, kad išslaptinus buvusius KGBistus gali išaiškėti dabartiniai Rusijos žvalgybos bendradarbiai. Mes Jums tai sakome todėl, kad kada Jūsų paklausė Valinskienė ko Jūs daugiausiai nekenčiate, Jūs labai aiškiai ir tvirtai pasakėte, kad išdavikų darbe, šeimoje ir valstybėje. Štai tie užsislapstinę 75 metams ir yra didžiausi nusikaltėliai Lietuvos Respublikai!!! Mes taip pat nekenčiame Lietuvos išdavikų, kurie yra taip pat užsimaskavę ir visus kitus vadina Kremliaus agentais. Labai prašome neužmiršti šito klausimo, nes priešingai mes galime blogai pagalvoti apie visai nekaltus žmones, nors ir buvusius KGB narius!!!

Dabar Jūsų Ekscelencija, kada banko „Snoras“ akcininkai padavė į teismą Lietuvą su 1,1 milijardo ieškiniu už sunaikintą ir išvogtą „Snoro“ banką . Mes žinome, kada vyko Anglijoje teismas, tai Lietuva nusiuntė į Londoną visiškai suklastotus ir melagingus raštus todėl teismas neišteisino Antonovo ir Baranausko, kurie turėjo pasislėpti Rusijoje, o kad tai buvo meluojama, parodo Mazuronio komisijos aktas, kurį tyrė „Snoro“ banko sunaikinimą ir nustatė, kad bankas yra mokus ir gali dirbti toliau? Tas aktas guli seime, bet yra neveiksmingas, nes buvę konservatoriai komisijoje nepasirašė akto. Tik prisimename, kaip komjaunuolė Juknevičienė verkė, kad šis aktas nepasiektų Londono teismo.

Jūs esate patyręs bankininkas, todėl mes manome, kad Jūs pasmerksite vagius, kurie labai žiauriai sunaikino banką ir apšmeižė jo savininkus Antonovą ir Baranauską. Visi valstybės nuostoliai kainavo 5 (penkis) milijardus litų. Tie vagys sakė, kad „Snoras“ yra rusiškas bankas ir Lietuva turi turėti reikalų su Skandinavijos bankais. Jūs 18 metų dirbote užsienio banke ir žinote

viską geriau už mus. Juk Jūs čia visiškai nekaltas, jeigu Lietuvoje atsirado išdavikai (visiškai neprotingi) vietiniai ir dar du pasikvietė iš Anglijos, kurie paprasčiausiai vogė, kiek galėjo. Kada baigėsi prokuratūrai kantrybė, tai leido tiems anglams pabėgti i Angliją sakydami, kad jie nežinojo Lietuvos įstatymų. Ar ne gėda Lhetuvai??? Mes net nekaltiname Jūsų dėl euro įvedimo Lietuvoje, nes Jūs atstovavote Švedijos banką, o Lietuvos nusikaltėliai (išdavikai) padarė didžiausius nuostolius valstybei ir žmonėms.

Dabar pasakysime ko mes labiausiai bijojome per įvykius po rinkimų. Jūs su žmona ėjote pėsčiomis iki prezidentūros, o mes pagalvojome, kad nelaimėjo konservatorių atstovė, tai Jus nušauti buvo labai paprasta. O bijojome todėl, kad vienas nepilnaprotis pasakė, kad nelaimėjus Šimonytei bus daug kraujo. Kad taip galėjo būti parodė Abramavičiaus susprogdinimas, nes jis aiškinosi, kodėl savanoriai išėjo į mišką. Mirtis pulkininko Pociūno, kuris baigė išsiaiškinti, kur dingo amerikiečių milijonai dolerių, kuriuos vežė maišiM/VSD dėl Pociūno mirties norėjo kaltinti baltarusius, bet šie pasakė, kad jeigu VSD toliau juos kaltins, tai jie pasakys visą tiesą!!!

Jūsų Ekscelencija, labai bijome Jums atsibosti ir dar blogiau Jus įžeisti. Mes norime Jums pasakyti, kodėl mes taip gyvename. Mes taip galvojame (beveik visa Lietuva, išskyrus valdininkus, teisėjus, prokurorus, seimo narius). Yra tokia knyga „Raudonoji Dalia“ , kurioje mus labai nustebino, kaip dirbo buvusi prezidentė. Kiekvieną rytą per pasitarimus su padėjėjais ir patarėjais ji pirmiausia sakydavo, ką reikia daryti, kad patenkintų konservatorių (tiksliau V.Lasndsbergio) norus. Taip vyko visus 10 metų. Jūs turbūt visą šitą gerai žinote, todėl turite pasmerkti tokią tvarką: skolinimąsis pinigus su nežmoniškomis palūkanomis (bankai nekalti jeigu žiopliai sutinka su tokiomis palūkanomis).

Gal Jūsų Ekscelencija, žinote viską apie Visagino atominę elektrinę? Mums tai geriausias pavyzdys valstybės išdavimo!!! Pradėsdime nuo to, kad susitikusi su Clinton ir General elektric buvusi prezidentė labai įsinorėjo statyti atominę elektrinę vien dėl to, kad Amerikoje buvo baigiamas statyti atominis reaktorius, kurio užsakovas buvo Japonijos Hitachi firma. Po branduolinės avarijos Japonijoje vyriausybė atsisakė pirkti atominį reaktorių ir jie ieškojo kvailių, kurie galėtų nupirkti. Ir čia pasimaišė Lietuvos prezidentė, kuri pataikaudama Clinton ir General Elektric sutiko pirkti atominį reaktorių. Su firma Hitachi buvo sudaryta sutartis 6 milijardų litų sumai. Bet čia įdomiausia, kad sutarties sumoje buvo 1 milijardas otkatų priklausantis konservatoriams (ir turbūt prezidentei). Lietuvių tauta nesutiko dėl atominės elektrinės statybos ir per referendumą 70 % pasisakė prieš elektrinę. O čia tai prasidėjo: buvo samdomi patarėjai ir konsultantai milijoninėm sumom. Bet šlykščiausią buvo tai, kad buvo sumažintos pensijos ir tos sumos buvo išleistos dėl atominės elektrinės. Kiek sumokėjo prezidentė už savo pažadų nevykdym mes nežinome, bet atrodo tai bus 2,5 % gynybai, ir pirkimas amerikos labai brangių skalūninių dujų. Dėl to labai pabrango dujos ir šildymas visai Lietuvai.

Tai štai mes labai norime gyventi KITAIP, ir Jumis labai tikime!!! Tai jeigu Jums viskas pavyks, tai žinokite, kad labiausiai Jumis didžiuosis Jūsų motina iš dangaus aukštybių. Būkite energingas ir teisingas visiems Lietuvos gyventojams vienodai!!! Tegul Jums padeda Dievas

 

Alvydas Kadžiulis

Radviliškis

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));