skip to Main Content

Justinas Burba : „Naglis Puteikis pavogė partijos pavadinimą ir mane apgavo“

 

Į redakciją kreipėsi Klaipėdos politikas, Antikorupcijos Konstitucinės partijos pirmininkas Justinas Burba :

„.Seimo narys Naglis Puteikis 2015 metais sužinojęs, kad Justinas Burba yra ne tik Antikorupcinės Konstitucinės Partijos pirmininkas, laimėjęs visus teismus be advokatų, ir kad ruošiame Pasaulio lietuvių Nacionalinį streiką, pradėjo su manimi bendrauti.  Sužinojo kad ši AKP partija AKP įstatuose įsipareigojo vesti: teismų, prokuratūros ir advokatūros  reformą, t. y. likviduoti politinę ir teisinę korupciją.  Todėl pasisiūlė kad Justinas Burba priimtų į AKP partiją. Bet paaiškinus kad du teisingumo ministrai, vykdydami Eligijaus Masiulio kerštą  partijos neįregistravo, net nevykdydami nei teismo sprendimo, nei vykdomojo dokumento. Tada populistas ir nesąžiningas naglasis N.Puteikis paprašė kad paskolintume savo AKP steigėjų  sąrašą. Tačiau kategoriškai nesutikome.  Po kelių susitikimų 2016m. sausyje, vasaryje, davėme galimą sutikimą, kad mes,  visi AKP  steigėjai pereisime į bet kokią naują partiją tik teisiniu būdu pagal politinę sutartį, vien dėl to  kad jis yra Seimo narys, bei sėkmingai dalyvavo Prezidento rinkimuose.. STOP: Gerai kad jis ir nelaimėjo Prezidento rinkimų, tai būtų buvusi TAUTOS NELAIMĖ,  ir blogiau nei eks Prezidentas Paksas, ką dabar patys ir matote iš šios slaptos politinės sutarties

 Jo šantažuojamas, ir paveiktas AKP pirmininkas sudarė politinę juridinę sutartį. Kadangi VRK pirmininkas Z.Vaigauskas šią “davatkų  antikorupcinę koaliciją” dengia dvi savaites, neduodamas jokio atsakymo, todėl 2016-10-04 d. apie šiuos įvykius pranešėme Klaipėdos miesto prokuratūrai.. Tačiau rekomendavo kreiptis į Generalinę prokuratūrą ką ir darome.

 NUSIKALTIMO POŽYMIAI:

Ponas Puteikis melagingai pasivadino su Krivicku “ antikorupcine koalicija”:  Pasisavinę Antikorupcinės Konstitucinės Partijos atributiką, veiklą, pirmos Europoje

 įkurtos Antikorupcinės Konstitucinės partijos ĮDĖJAS, ĮDIRBĮ, PAVADINIMĄ.  Apgavo AKP partijos pirmininką, nes paėmė 934 steigėjų rekvizitus, nepriimdamas nei narių, nei pačio pirmininko į Kauno Lietuvos Krikščiosios Demokratijos  partiją kuriame skelbėsi esantis šios partijos įgaliotinis , nors tokių dokumentų nepateikė.  Vėliau paaiškino kad kažkodėl nepraėjo Teisingumo ministerijoje.  Po to sakė, kad neva trūkę jo paties antroje steigiamoje partijoje Panevėžyje.  Reikalavau primigtinai susitikti. Tačiau Naglis naglai dingo apie pusę metų.  Susirašinėjome SMS iki vasaros. Tada sakau priimkite į naują Centro sąjungą Nr. 4 numeriu, kaip ir susitarėme. Bet jis atsisakė AKP pirmininką įtraukti net 200-uoju sąraše, bijodamas kad neatsivestume sutartos visos partijos narių. Todėl drąsiai sakome Respublikos rinkėjams, ir Generalinei prokuratūrai, kad tai yra itin nesąžininga POLITINĖ ŠIUKŠLĖ ,MELAGĖ, VEIDMAINĖ, SAVANAUDIŠKA ASMENYBĖ SU MINĖTOS SUTARTIES KORUPCIJOS ELEMENTAIS, kurių nedeklaravo nei VRK Komisijai , ir nuslėpė nuo gerbiamų rinkėjų.  Puteikio ir Krivicko “ ANTIKORUPCINĖ KOALICIJA” yra 10000 proc. melas: Be išvardintų pasisavintų , pavogtų AKP partijos įdėjų ( emailu gavo AKP įstatus ir statutą), Žemaitijos Visuomenės Parlamentas iki Strasbūro, ir Antikorupcinė Konstitucinė partija. Pravedė 169 mitingus prieš korupciją.

 Per 15 metų šitie KRIVICKININKAI ir PUTEIKIAI nė karto nebuvo antikorupciniuose mitinguose. Jie net nežino kas yra korupcija, ir nuo kokio galo reikia pradėti…Neišaiškino nė vieno korupcijos fakto. Nė vieno. Yra melagiai ir apsišaukėliai. Prašome patraukti atsakomybėn, bei skubiai informuoti rinkėjus, kad tai YRA MELAGIŲ  POPULISTŲ KOALICIJA. Kadangi šis Seimas susideda iš galimų analogiškų politinių šiukšlių ,šie SEIMO RINKIMAI  NEATITINKA TAUTOS LŪKESČIŲ ir jie YRA NE TIK NETEISĖTI bet ir LAIKINI.

 ============================

II..ATSAKOMYBĖN LIBERALUS:

 Vilniaus merą R.Šimašių ir eks liberalų (šepečių virtuozą) pirmininką Eligijų Masiūlį:

1). Dėl Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn kartu su eks. Liberalų partijos pirmininku Eligiju Masiuliu, kurie itin KETURGUBAI NUSIKALSTAMAI  blokavo Antikorupcinės Konstitucinės Partijos įregistravimą.

2) Korumpuotai ir piktybiškai neregistravo AKP -Antikorupcinės Konstitucinės partijos  2009m. dviejų suvažiavimų. Šią partiją per 150 mitingą Strasbūre pasiūlė įkurti ne bet kas, o pats Europos Sąjungos Komisijos pirmininkas.

3). Už korumpuoto E.Masiulio šepečių meistro demaskavimą, pastarasis atkeršijo per savo statytinį R.Šimašių, net piktybiškai nevykdant įsiteisėjusio Vilniaus apygardos Administracinio teismo 2010 m. sprendimo, ir Lietuvos Vyriausiojo teismo neskundžiamos nutarties.

4). Piktybiškai nevykdo teismo sprendimo ir vykdomojo rašto net du teisingumo ministrai.

 

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));