skip to Main Content

Dėl 2016-01-24 LRT laidoje „Savaitė“ paskleistos informacijos

2016-01-16 nacionaliniu save vadinantis oficialios propagandos ruporas Lietuvos radijas ir televizija laidoje „Savaitė“ , vedėja Nemira Pumprickaitė, pateikė Lietuvos žiūrovams eilinį melo ir propagandos perlą apie nesisteminę Lietuvos opoziciją ir padarė tai pačiu prasčiausiu iš visų įmanomų būdu. Šis melas buvo ištiražuotas LRT ir dabar yra multiplikavimosi (dauginimosi) stadijoje. Tai yra situacija, kai melą, paskleistą iš vieno valdžios kontroliuojamo šaltinio, paprastai tai būna LRT, atkartoja choru visos totaliai valdžios kontroliuojamos masinės dezinformacijos priemonės – televizijos kanalai, radijas, laikraščiai,interneto svetainės ir paštas, pagaliau oficialios propagandos adeptai gandų lygyje, – ir tokiu būdu yra sukuriamas ištisinis melo laukas, kuriame informacijos vartotojas gauna melagingą informaciją iš visų šaltinių, į kuriuos jis besikreiptų. Anksčiau buvo juokaujama – baisu net lygintuvą įsijungti, kadangi iš ten ima kalbėti koks nors konservatorių ar liberalų „ekspertas“. 
Taip oficialioji Lietuvos piliečių smegenų plovimo mašina siekia sukurti informacijos vartotojams iliuziją, neva Lietuvoje egzistuoja nuomonių įvairovė, pliuralizmas, kas yra esminis demokratinės visuomenė bruožas, žodžio laisvės įsikūnijimas, suprask, – Lietuvoje yra demokratija ir nieko čia keisti nereikia, reikia tik paklusti esamai valdžiai, klusniai mokėti duoklę ir neuždavinėti jokių klausimų dėl pateikiamos informacijos patikimumo, teisingumo. O tas smalsuolis teisybininkas, kuris, kaip kiekvienas sveiko proto žmogus, abejoja valdžios įkyriai brukama įvykių interpretacija, paskelbiamas Kremliaus agentu ir prieš jį pasiunčiami buvę, esami Valstybės saugumo vadovai, agentai, žurnalistai, nacionalistai, fašistai ir kiti parazituojantys visuomenės sąskaita veikėjai. Tokia lietuviška demokratija, laisvė elgtis tik valdantiesiems naudingu būdu ir tik jų nustatytuose laisvės rėmuose. Jūs galite elgtis, kaip norite, ir kalbėti galite, ką norite – LT Konstitucija garantuoja jums laisvę, tačiau po to, kai jūs pasinaudosite savo laisve, jūsų nakvyne rūpinsis turizmo agentūra pavadinimu „Valstybės saugumo departamentas“. Bet koks valdžios nesankcionuotas žingsnis į kairę ar į dešinę – VSD šaudo be įspėjimo, pašoksi į viršų – antilietuviška propaganda! Jūsų teisė rinktis. 
Taip yra sukuriama informacijos šaltinių įvairovė, o ne nuomonių pliuralizmas, ir puikiai valdžios organizuota dezinformacijos mašina per savo daugybę masinės informacijos šaltinių tiražuoja vieną vienintelę valdžios oficialią nuomonę, įkyriai ją perša. Šaltinių daugeto pagalba užgniaužiama alternatyvi nuomonė, požiūrių įvairovė, viešoji nuomonė formuojama valdžiai pageidaujama kryptimi, o demokratija transformuojasi į visuomenės psichologinį terorą su aiškiai nuolat valdžios sąmoningai fone demonstruojama tiesioginio fizinio teroro perspektyva kitaminčiams. Tokiu būdu valdžios viešai deklaruojama demokratija ir ištikimybė demokratiniams principams transformuojasi į savo antipodą – diktatūrą pagal savo realų turinį. 
Tai mes ir matome tokio pobūdžio TV laidose kaip „Savaitė“, kitose taip vadinamose pokalbių ar analitinėse (?) panašaus turinio laidose, kurių tikslas yra ne šviesti visuomenę, kaip tai masinės informacijos priemones įpareigoja daryti Visuomenės informavimo įstatymas, o priešingai – formuoti viešąją nuomone taip, kad suklaidinta visuomenė savanoriškai priimtų valdžiai, jos užjūrio kuratoriams naudingus ir pačiai visuomenei neįtikėtinai didelę žalą darančius sprendimus.
Lietuvos televizijos ir radijo laidų rengėjai, žurnalistai, tikri plunksnos ir kirvio meistrai, savo laidas konstruoja būtent Jozefo Gebelso apibrėžtų propagandos kanonų pagrindu, ir 2016-01-24 LRT laidoje panaudojo ne vieną informacinio karo metodą, kuriuos aš aprašiau savo straipsnyje „Informacinis karas arba kaip manipuliuojama masine sąmone Lietuvoje“ – o būtent, įvykis arba citata ištraukiami iš konteksto ir patalpinami į melagingą kontekstą, kur jam laidos vedėja, komentatorius savo komentaru suteikia visiškai priešinga objektyviai tikrovei prasmę; įvykis suklastojamas fragmentacijos būdu arba tiesiog paveikslėlio fone dėstomas visiškai priešingas realiai buvusiam įvykiui turinys; žinomai melagingos informacijos įterpimas į teisingą turinį, taip turinį transformuojant į visiškai priešingą, ir kiti manipuliavimo viešąja sąmone metodai.
Laida „Savaitė“ prasideda vaizdeliu prie Rusijos Federacijos ambasados, kuriame grupė asmenų pasisako prieš karą ir Lietuvos militarizavimą, šalies įtraukimą į tiesioginį NATO-Rusijos karinį konfliktą, smerkia ne valstybės, kaip teigiama N. Pumprickaitės komentare, o mažos grupės asmenų Lietuvoje neatsakingą politiką, tautinės nesantaikos kurstymą ir Lietuvos elito vykdomą karo su Rusija propaganda, pasisako už taiką ir pažymi, kad absoliuti Lietuvos žmonių dauguma yra sveiki žmonės ir jokio karo nenori. Tačiau, laidos vedėja informaciją pateikia taip, kad susidarytų įspūdis, jog norėti taikos ir gerų kaimyniškų santykių yra … valstybės išdavimas, broliavimasis su priešu, Kremliaus propagandos platinimas. Taip iškraipomas taikių žmonių protesto turinys, natūralus bet kurio sveiko žmogaus noras išsaugoti taiką pateikiamas kaip išdavystės požymis, ir tuo pačiu metu mažos grupės Lietuvos žmonių, šiuo metu valstybėje turinčių įtaką ir valdžią, savanaudiški interesai pateikiami kaip visos Lietuvos strateginis nacionalinis interesas. Kreipimosi pagrindinis tikslas buvo parodyti, kad Lietuvos elito kišimasis JAV nurodymu į kitų šalių vidaus reikalus yra pavojingas Lietuvai, neatsakingas žaidimas tautos likimu, visiškas nacionalinių interesų nepaisymas ir didžioji dalis lietuvių tam nepritaria, priešingai nei teigia oficiali propaganda. 
Laidos vedėja ištraukia iš konteksto ir cituoja mano interviu, kurį aš daviau gerbiamam „Laisvo laikraščio“ redaktoriui Juozui Ivanauskui, tikram Lietuvos patriotui ir vienam iš nedaugelio Lietuvos tikrų žurnalistų, kurie dar žino, kas tai yra publicistika ir objektyvumas, dėl Malaizijos keleivinio orlaivio katastrofos Ukrainoje. LRT žurnalistų įžūlumas pritrenkia – jie cituoja būtent tai, į ką aš norėjau atkreipti skaitytojų dėmesį, o būtent, kad oficialioji žiniasklaida persotindama daugybiniais prasimanymų ir nepatikimos informacijos pakartojimais informacinę erdvę sukuria dezinformacijos ir melo lauką, galingą labai ir pavojingą visuomenei. Šia citata : „Informaciniame kare svarbu ne informacijos patikimumas ar kokybė, o dezinformacijos kiekybė, jos intensyvumas bei nuolatinis kartojimas, emocingumas. Taip sukuriamas totalaus melo laukas, verčiantis net kritiškai mąstančius protus paklusti MELO galiai ir patikėti. Vėliau A. Geraščenkos sufabrikuotą versiją choru kartos Kijevo chuntos veikėjai, nuo prezidento iki smulkių biurokratų – jausmingai, nuolat, įkyriai. Žymusis nacių propagandos meistras J. Gebelsas yra pastebėjęs: „Kuo siaubingesnis melas, tuo lengviau žmonės juo patiki. Vieną kartą pakartotas melas taip ir lieka melu, o 1000 kartų pakartotas melas tampa tiesa“.“ Aš kalbu apie būtent oficialios Lietuvos propagandos nešvarius metodus, dezinformacijos atakas prieš Lietuvos žmones, tačiau vedėja bando įrodinėti, kad aš taip raginu dirbti nesisteminę žiniasklaidą būtent nešvariais LRT ir kitų oficiozų metodais. 
Dar kartą atskirai ir ant pirštų aiškinu padorumą praradusiems Lietuvos valdžios remiamiems ir išlaikomiems propagandistams, informacinio karo prieš savo tautą samdiniams : citata geltonai – tai apie jus, plunksnos ir kirvio meistrai, ir jūsų nešvarius propagandos metodus, kuriuos aš, visi Lietuvos padorūs žmonės smerkia ir niekada jais nesinaudoja dėl etinių sumetimų, kurių jūs nesuprantate absoliučiai.
Taip pat minėtoje laidoje „Savaitė“ buvo nepagrįstai susieti Socialistinis Liaudies frontas bei B3 grupėje susibūrę kovotojai dėl liberalios ir rusofobiškos Lietuvos valdžios. 
Kaip labai teisingai pastebėjo ir moksliškai pagrindė gerbiamas profesorius Algirdas Degutis savo pranešime „Lietuva rusofobijos ir liberalizmo gniaužtuose“ , kurį jis perskaitė Zigmo Vaišvilos organizuotoje 2015-06-03 konferencijoje, Lietuvai vystytis trukdo dvi pagrindinės kliūtys – tai Lietuvos valdančiųjų gyvuliška rusofobija ir urvinis liberalizmas, kurie ir yra valstybės degradavimo pagrindinės priežastys. Savaime suprantama, profesoriaus pranešimas, kuris privalėjo tapti programiniu šitam sambūriui pagal Z. Vaišvilos deklaruotus judėjimo tikslus, buvo ten susirinkusių rusofobų ir liberalų nesuprastas, pasmerktas, nušvilptas – tikslas jų buvo ir tebėra prasimušti į valdžią senosios ideologijos, rusofobijos ir liberalizmo, pagrindu. Visos B3 kalbos vienytis yra tik kalbos. Vienytis valdančiojo elito jau ketvirtis amžiaus Lietuvoje vykdomos, visuomenę skaldančios, išgalvotos, prasimanytos, nacionalistinės ir savanaudiškos ideologijos pagrindu galima tik vienam tikslui – susirinkti vis augančio visuomenės narių protesto balsus ir juos, gavus valdžią rinkimuose, panaudoti tiems , liberaliems ir rusofobiškiems , tikslams įgyvendinti toliau, grupėje kartu su senaisais „Rusai puola!” veteranais. 
Socialistinio Liaudies fronto ir kitų progresyvių jėgų, kurios seniai suprato Lietuvai rusofobijos bei liberalizmo daromos žalos mąstą, fone reklamuoti rusofobus ir liberalus iš B3 sambūrio, kuriuos būtent vienija išimtinai rusofobija ir liberalizmas, yra tiesiog liberaliai nepadoru, tačiau rusofobams priimtina. 
Lietuvos progresyvių jėgų ir Socialistinio Liaudies fronto požiūris į taiką, suverenitetą, JAV/NATO agresijas visame pasaulyje ir buvimą Lietuvoje, perversmą Ukrainoje, karą Sirijoje ir tuo sukeltą imigrantų antplūdį Europoje, Vakarų informacines,ekonomines agresijas visame pasaulyje ir ypač Rusijoje, pagaliau požiūris į Rusiją, socialines,ekonomines, politines Lietuvos piliečių teises ir jų užtikrinimą – yra diametraliai priešingas Zigmo Vaišvilos B3 propaguojamam liberalizmui ir rusofobijai. Žmonių masinis nusivylimas, nuoširdus noras keisti socialinę, ekonominę, politinę padėtį šalyje, poreikis vienytis prieš proamerikietiškos Lietuvos valdžios diktatą B3 atveju atlieka false flag vaidmenį ir nuveda klaidingu keliu – liberalizmo ir rusofobijos, senu, nuvalkiotu, konservatorių ir liberalų pramintu, jau tiek kartų įrodžiusiu savo klaidingumą, keliu. 
Tad laidai „Savaitė“ pavyko pareklamuoti valdžios stumiamą projektą, tačiau kartu,per sukąstus dantis, nenoromis teko pažymėti ir realių pokyčių siekiančias patriotines kairiąsias jėgas, kurios informacinės blokados sąlygomis sugeba susivokti dezinformacijos jūroje, apsibrėžti tikslus, vienytis spontaniškai ir kovoti dėl pagarbos savo pozicijai, savo teisėms ir laisvėms.
Ir tai yra gerai. 
Visi į Frontą! Kartu mes galime sustabdyti rusofobijos ir liberalizmo beprotybę!
Tai tavo kova dėl tavo, tavo vaikų ir Lietuvos ateities!
Taika, Tauta, Darbas,Tiesa,Teisingumas!

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));