skip to Main Content

JAV Imigracijos tarnyba simpatizuoja „Laisvo laikraščio“ pozicijai dėl Neringos Venckienės

Aurimas Drižius

Šiandien gavau JAV Imigracijos ir pilietybės tarnybos Komercinės ir administracinės teisės skyriaus pareigūno Alan D.Hughes laišką dėl informacijos apie Neringą Venckienę.

„Išnagrinėta jūsų apeliacija dėl informacijos apie Neringą Venckienę pateikimo, rašo Alan D.Hoghes, – mes suprantame ir tam tikra prasme simpatizuojame jūsų pozicijai dėl Neringos Venckienės, tačiau net ir šiuo atveju, kai yra visuomenės interesas, kuris sako, kad dokumentai apie N.Venckienę turi būti pateikti, mūsų tarnybos pozicija yra tokia, kad ponios N.Venckienės privatus interesas smarkiai nusveria visuomenės interesą. Bet kokį ryšį su spauda Lietuvoje ar kur kitur turi užmegzti pati N.Venckienė. Kitu atveju bet kokia informacija apie N.Venckienę gali būti paviešinta tik su jos pasirašytu leidimu. Šį mūsų sprendimą dar galima skųsti….“.

 

Kaip žinia, dar rugsėjo mėn, išsiunčiau apeliaciją JAV Vidaus saugumo departamentui (DHS), prašydamas pateikti visą informaciją apie JAV gyvenančią Neringą Venckienę (apeliacijos tekstas pateikiamas čia:

 

Freedom of Information Act Appeal

LSC1S FOIA/PA Appeals Officc. 150 Space Center Loop. Suite 5CO. Lee’s Summit, MO 64064-2139.

C0W201500069?

My request regarding infonration about Neringa Venckienc. based on Freedom of Information Act/Privacy Act (FOIA PA) was rejected (copy is enclosed)

I was informed, that information about Neringa Venckiene is confidential, and the only relevant public interest to be considered is the extent to which the requested information sheds light on the agency’s performance of its statutory duties. Where tlx privacy interest outweighs the public, the information is protected from disclosure. In the absencc of written authorization permitting disclosure of the records to you. proof that the subject is decease, or a demonstration of a public interest that would outweigh the subject’s privacy interest, you arc not entitled to the requested records under the POLA

I believe, this is the case, then public interest outweigt private interest, because Mrs. Neringa Venckiene is a chairman of Lithuanian political and parlamentaiy party „Drasos kelias“. She is a former member of Lithuanian parliament, and the court of Lithuania issued the arrest order for her,  accusing her of  30 minor crime; (resistance to police, disrespect to court, and so on).

But the state of Lithuania is not asking th US govcrmcnt to hand over Mrs. Neringa Venckiene back to Lithuania, since our govcrmcnt knows, that all allegations against Mrs. Vcnckicnc arc false.

The truth is that the brother of Mrs. Vcnckicnc Mr. Drasius Kedys was sadisticly murdered by the Lithuanian secret service, hecause he tried to find the pedophiles, who raped his 10 years daughter. Since the peduhpiles were high ranking politicians of Lithuanian parlament. the truth was never exposed. This case revealed that Lithuania is tottaly coiruptcd state, ruled by the murders politicians Mrs. Neringa Vcnckicnc. former judge in district court, was forced to flee to US. because she is afraid of her and her son lives.

However, the people of Lithuania have the right to know the destiny of politician, and chairman of Lithuanian political party ..Drtjsos kelias“ Mrs. Neringa Vcnckicnc

I am not asking the information about her health. I only need the information about her status in US .

A.Drižius

editor of weekly newspaper Laisvas laikraitis.

Konstitucijos pr. 23B. Vilnius.

Lithuania

 

Trumpas vertimas: 

„Aš manau, kad šiuo atveju viešas interesas smarkiai nusveria privatų N.Venckienės interesą, nes ponia Venckienė yra Lietuvos parlamentinės partijos Drasos kelias vadovė ir pirmininkė. Ji taip pat buvusi parlamento narė, kuriai lietuviškas teismas yra išdavęs arešto orderį pagal daugiau nei 30 kaltinimų (pasipriešinimas policijai, nepagarba teismui, ir t.t.) Tačiau Lietuvos valstybė neprašo išduoti N.Venckienės atgal į Lietuvą, nes mūsų vyriausybė žino, kad visi kaltinimas p.Venckienei yra suklastoti.

Tiesa tokia, kad p.Venckienės brolis Drasius Kedys buvo sadistiškai nužudytas Lietuvos spec. Tarnybų, nes jis bandė surasti pedofilus, kurie prievartavo jo mažametę dukterį. Kadangi pedofilai pasirodė esantys aukšti Lietuvos pareigūnai iš parlamento, tiesa niekada nebuvo išaiškinta. Šis atvejis parodė, kad Lietuva yra absoliučiai korumpuota šalis, valdoma žudikų politikų. P.Venckienė, buvusi apygardos teismo teisėja, buvo priversta bėgti į JAV, nes bijojo dėl savo ir savo sūnaus gyvybės. Todėl visuomenės interesas šioje byloje yra itin svarbus“.

 

Dar anksčiau JAV Department of Homeland Security (DHS)nurodė, kad šis departamentas atsisako išduoti bet kokius dokumentus, susijusius su Neringos Venckienės buvimu JAV, nes neva tai privati ir neskelbiama informacija.

 

DHS atsakyme buvo nurodyta, kad informacija apie N.Venckienę yra privati, ir nurodyta, kad dokumentai apie asmenį dali būti pateikiami, jeigu „ yra aiškus įrodymas, kad visuomenės interesas atskleisti privačią informaciją nusveria asmens privatumą, ir kad didelei visuomenės daliai tokios informacijos atskleidimas būtų svarbus.

Jūsų prašymas neatitinka nė vienos iš šių sąlygų. …jeigu privatus interesas nusveria viešą, informacija neatskleidžiama. Jeigu įrodoma, kad informacijos atskleidimas turi didelę svarbą visuomenei, tai nusveria privatumą, ir informacija gali būti atskleista.

Galite apskųsti šį sprendimą…“

 

Garliavos pedofilijos byla bus peržiūrima Vašingtono apygardos teisme?

 

Šiuo metu N.Venckienė siekia pedofilijos bylos peržiūrėjimo Vašingtono apygardos teisme – ji siekia, kad ši byla būtų peržiūrėta Vašingtono apygardos teisme. Toks žingsnis matyt reiškia, kad ji jau gavo politinį prieglobstį JAV, Lietuvos vyriausybė tai žino, tačiau slepia.

Kitaip sakant, JAV Imigracijos tarnybai yra puikiai žinoma N.Venckienės buvimo vieta ir jos stausas šioje šalyje, todėl itin kvailai atrodo banditų iš Generalinės prokuratūros aiškinimai, kad jie nieko nežino, kur yra N.Venckienė. Dar labiau – JAV Imigracijos tarnyba oficialiai simpatizuoja ‚Laisvo laikraščio“ pozicijai, tačiau rašo, kad visa informacija apie Venckienę yra privati, ir tik ji pati gali nuspręsti, kada kreiptis į spaudą. 

Kaip žinia, N.Venckienė pabėgo iš Lietuvos, kaip Lietuvoje buvo nužudyti keturi žmonės (Jonas Furmanavičius, Andrius Ūsas, Violeta Naruševičienė, Drąsius Kedys), kurių nužudymą Generalinė prokuratūra arba suvertė D.Kedžiui, arba pavadino nelaimingais atsitikimais. Dar mažiausiai tuzinas pedofilijos istorijos liudininkų buvo prigąsdinti tylėti, arba nuteisti už tai, kad paliudijo tiesą, kaip, pvz., profesorė Bloznelytė.

 

 Puikiai suprasdama, kad iš mafijinės teisėsaugos Lietuvoje jau nėra ko tikėtis, ir bijodama dėl savo gyvybės, N.Venckienė su sūnumi išskrido į JAV. Sklinda kalbos, kad jos sūnus puikiai mokosi vietinėje mokykloje ir jau gavo nemažai pagyrimų už puikų mokslą, o pati N.Venckienė, jeigu tikėti ‘Lietuvos rytu“, pragyvenimui uždirba prižiūrėdama pagyvenusius žmones.

 

LL redaktorius tapo „Drąsos kelio“ Vilniaus skyriaus pirmininku

P.s. nuo praeitos esu oficialiai paskirtas politinės partijos „Drąsos kelias“ Vilniaus skyriaus pirmininku. Kviečiame jungtis prie mūsų tiems, kas ne vis vien, kokioje Lietuvoje augs jų vaikai. Kreiptis į „Laisvo laikraščio“ redakciją Konstitucijos pr. 23b, Vilnius, tel. 868738471

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));