skip to Main Content

J.Furmanavičiaus, D.Kedžio, V.Naruševičienės, A.Ūso žudikai vis dar laisvėje

 

Aurimas Drižius

Naujam generaliniam prokurorui E.Pašiliui teks srėbti tą didžiulę mėšlo krūvą, kurią paliko Valatinas ir Valys. Mat tikrieji J.Furmanavičiaus, D.Kedžio, V.Naruševičienės, A.Ūso žudikai vis dar vaikšto laisvėje, jie nenustatyti ir neieškomi.

Dabar oficialiai paskelbta, kad D.Kedys įvykdė dvi žmogžudystes, ir bendrininkavimu jam kaltinamas Raimundas Ivanauskas. Tačiau nė vienas teismas nėra paskelbęs, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, kad būtent D.Kedys yra žudikas.

Priešingai – generalinė prokuratūra pridarė tiek daug klaidų, apkaltindama D.Kedį nužudymu, kad dabar sunkiai galima tuo patikėti. 

Visų pirma, ant ginklo, iš kurio buvo nušauti teisėjas Jonas Furmanavičius ir Violeta Narševičienė, ir kuris buvo rastas šalia nužudyto Drąsiaus Kedžio kūno Kauno marių pakrantėje, nebuvo jo biologinių pėdsakų, nors laikinasis generalinis prokuroras Robertas Petrauskas jau buvo spėjęs pranešti, kad ant ginklo rasta D.Kedžio pirštų antspaudai. 

Negana to, paaiškėjo, kad net pusę metų, kol neva vyko D.Kedžio „paieška“, policija neturėjo ieškomiausio nusikaltėlio Drąsiaus Kedžio pirštų antspaudų, nes jie buvo paimti tik nuo lavono, ir policijos ieškomų asmenų duomenų bazė tuomet pranešė, kad toks asmuo nėra paieškomas.  Kaip R.Petrauskas galėjo paskelbti, kad ant ginklo rasti D.Kedžio pirštų antspaudai, jeigu policija jų neturėjo?

„Kaip prokurorai gali teigti, kad žudikas – D.Kedys, jeigu jie neturėjo jo pirštų antspaudų? O prokurorai iš karto skelbė, kad Drąsius žudikas, nors aš manau, kad nei prie to Furmanavičiaus, nei prie Naruševičienės kūnų jie nerado jokių pėdsakų, – LL sakė D.Kedžio sesuo Neringa Venckienė, – o jeigu ir turi, tai tikrai ne Drąsiaus“.

Vilniaus apygardos teismo 2009-10-06 nutartimi prokurorai buvo įpareigoti pareikšti įtarimus Drąsiaus Kedžio draugei ir dukros motinai Laimai Stankūnaitei, nes, kaip rašoma teismo nutartyje, iš aukščiau išvardintų aplinkybių galima pagrįstai įtarti, jog L.Stankūnaitė, suteikdama sąlygas įtariamajam A.Ūsui tvirkinti mažametę D.Kedytę, pati betarpiškai stebėdama su vaiku atliekamus nusikalstamus veiksmus, padėjo A.Ūsui tvirkinti mažametę, dėl ko jos veiksmuose galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 153 str., požymių.  

Todėl  teismas daro išvadą, kad prokurorės 2009-04-02d. nutarimas bei ikiteisminio tyrimo teisėjo 2009-07-20 d. nutartis priimti skubotai, išsamiai neištyrus visų ikiteisminio tyrime metu surinktų duomenų bei bylos aplinkybių. Todėl atitinkama Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-20 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta patenkinti D.Kedžio skundą bei prokurorės A.Ročienės 2009-04-02 nutarimo dalies, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą L.Stankūnaitės atžvilgiu yra naikintina. 

Tačiau generalinis prokuroras Darius Valys teigia, kad Vilniaus apygardos prokuratūra analizavo, ar yra pagrindas pateikti L.Stankūnaitei įtarimą prisidėjus tvirkinant mažametį asmenį, tačiau įvertinus per ikiteisminį tyrimą surinktus duomenis, padaryta išvada, jog L.Stankūnaitės veiksmuose tokio nusikaltimo požymių nėra. 

Dar viena detalė – L.Stankūnaitė žudynių dieną paskambino V.Naruševičienei, ir įspėjo, kad pas ją atvažiuoja žmonės, kurie ją paims ir saugos. Tos pokalbių išklotinės buvo viešai paskelbtos. Kaip galėjo V.Naruševičienė atidaryti buto duris, matydama, kad už jų stovi neva D.Kedys? Tai nesąmonė – žymiai įtikinamiau atrodo, kad V.Naruševičienę nušovė žmonės, apie kurių atvykimą įspėjo jos sesuo L.Stankūnaitė. 

Kaip žinia, L.Stankūnaitės dukra motinai skųsdavosi, kad jai po susitikimų su dėdėmis pedofilais skauda, ir ji ten nenorinti daugiau eiti, tačiau motina jai patardavo kentėti, ir plačiai pedofilams atverdavo savo raudonąją piniginę už prievartaujamą mergaitę, savo dukrą. Ji tai papasakojo savo tėčiui, kuris visą pasakojimą įrašė į vaizdajuostę ir išplatino. Už tai ir buvo nužudytas. Tačiau tokių liudininkės – D.Kedžio dukros parodymų neužtenka prokurorams, kad L.Stankūnaitei būtų pareikšti įtarimai.

Tačiau  D.Kedžio sesuo, Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė sako nesuprantanti, kodėl šis teismo sprendimas nėra vykdomas. N.Venckienė atsakė į LL klausimus

– Kodėl prokurorai nevykdo teismo sprendimo pareikšti įtarimus L.Stankūnaitei

– Yra teismo nutarimas, kad Stankūnaitei turi būti pareikšti įtarimai. O dar vakar Valys per žinias kalbėjo, kad neva jeigu Panevėžio apygardos teismas priimtų nutartį, kad jai pareikštų įtarimus, tai prokurorai taip ir padarytų. Tačiau kuo skiriasi Panevėžio apygardos teismas nuo Vilniaus apygardos teismo, kuris jau buvo priėmęs neskundžiamą nutartį pareikšti jai įtarimus Ar prokuroras tempia laiką, nori, kad tie skundai vaikščiotų ratu Tokios kalbos yra beprasmiškos, nes tokį sprendimą jau yra priėmęs Vilniaus apygardos teismas.

– Su generaliniu prokuroru Valiumi Prezidentė siejo daug vilčių, buvo manoma, kad pasikeitus jam, pasikeis ir prokuratūros tyrimai šioje byloje. Tačiau, atrodo, kad taip neatsitiko Kaip vertinate tokį prokuratūros darbą

– Aš jais visai nepasitikiu. Aš galiu pasakyti tik iš brolio mirties bylos – laikinas generalinis prokuroras Petrauskas viešai pasakė, kad ant ginklo, rasto šalia Drąsiaus kūno, rasta jo biologinių pėdsakų. Tačiau specialisto išvadoje parašyta, kad ant ginklo nerasta Drąsiaus Kedžio biologinių pėdsakų.

– Kas yra biologiniai pėdsakai Ar tai pirštų antspaudai

– Tai gali būti pirštų antspaudai, kraujas, seilės,  prakaitas, bet kas. Tačiau nieko tokio ant ginklo nerasta. Toliau – dar gražiau – specialistai nurodo, kad ant Drąsiaus drabužių yra šūvio pėdsakai. Aš taip ir maniau, kad jis buvo sudaužytas, o pabaigoje – dar ir nušautas.

– Tačiau ar ant kūno buvo kažkokių kulkų pėdsakų

– Kai aš nuvažiavau į morgą, pamačiau, kad iš jo galvos bėgo smarki kraujo srovė. Nuotraukose matosi, kaip kraujo srovė bėga iš viršugalvio per visą veidą.

– Tačiau ar net plika akimi nebuvo matyti šūvio pėdsakų

– Kaip buvo morge – man atidarė šaldytuvo duris, ištraukė kūną, paklausė, ar čia mano brolis. Atsakiau, kad jis čia 100 proc. Po to kūną išvežė į Vilnių, ir mes jo daugiau nematėme iki tol, kol atidavė laidoti. 

Dar ką noriu pasakyti – dėl to planktono, dėl kurio jūs paklausėte spaudos konferencijoje Valio. Buvo išimtas Drąsiaus kojos kaulas, kepenys, vidaus organai. Kam tą kaulą reikėjo išiminėti 

Aš manau, kad ta koja buvo lūžusi, todėl jie specialiai išėmė kaulą, kad sunaikintų pėdsakus. Nes kita, dešinė koja yra visai sveika. Tai kodėl tą planktoną jie negalėjo išimti iš dešinės kojos O paėmė kairės kojos kaulą, kuris visas sulaužytas. Kodėl paėmė tuos kaulus, kur nuotraukose ant kojos matosi mėlynės

– Dar įdomus dalykas, kad tas pats prokuroras Aidas Mažeika, kuris vadovauja D.Kedžio nužudymo tyrimui, spaudos konferencijoje sakė, kad Drąsiaus nosis nelūžusi ir kad tai neva patvirtino užsienio ekspertai. Ar jis nemelavo

– Ten taip parašyta, kad duomenų apie lūžius nėra, tačiau kokios ten ekspertizės…Ten tik elektroniniais laiškais susirašinėjimo medžiaga. Ten valstybinės teismo medicinos tarnybos vadovo Pauliukevičiaus susirašinėjimo medžiaga su kažkokiu savo pažįstamais ekspertais iš Danijos ir Šveicarijos. 

Tai tie danai atsiuntė laišką Pauliukevičiui ir parašė, kad jo atsiųstuose Drąsiaus Kedžio nuotraukose nėra matyti net kūno galūnių. Jie nusiuntė tokias nuotraukas, kuriuose nesimato nei Drąsiaus rankų, kojų, gal net ir galvos. Laiške ekspertai rašo, kad galūnių nesimato.

– Kitaip tariant, iš Lietuvos atsiunčiamos nuotraukos, ir prašoma nustatyti, nuo ko mirė D.Kedys

– Tačiau tie ekspertai iš Danijos ir atrašo, kad jie nuotraukas gavo, tačiau juose nesimato galūnių. Ir paskui, kai kalba eina apie mirties priežastį, ekspertai parašė, kad ant kūno matėsi skendimo požymiai. 

O dėl vaistų – tai iš tiesų, yra parašyta, kad Drąsius naudojo raminamus vaistus. Tačiau jeigu prisimenate – tiek Stankūnaitė, tiek ir Gaivenis savo laidoje kalbėjo, kad Drąsius narkomanas. Tačiau Miuncheno toksikologijos centras aiškiai nurodė, kad jo kūne nerasta jokių narkotinių medžiagų pėdsakų.

– Tačiau aš nesuprantu, kaip galima padaryti ekspertizę ir nustatyti mirties priežastį iš nuotraukų

– Tai jau vakar žiūrėjau per žinias, kaip A.Mažeika sako, kad prokurorai, pasirodo, ne viską buvo nusiuntę ekspertizei. O prieš tai Valys ir Petrauskas aiškino, kad jie pasitiki Lietuvos ekspertais, nes jų padarytą išvadą patvirtino ir užsienio ekspertai. 

O dabar paaiškėjo, kad tie su tais ekspertais iš Danijos ir Šveicarijos buvo susirašinėjama elektroniniu paštu, tik vienintelis Miuncheno toksikologijos centras už 500 eurų atliko ekspertizę. Tai dar ne viskas – prokurorai kalba, kad Lietuvoje yra gera įranga ekspertizėms atlikti, o kad padaryti Drąsiaus kūno tomografiją ir galvos magnetinį rezonansą, jo kūnas buvo nuvežtas į kažkokią UAB Tomografija. 

Jie ten įrangos neturi ekspertizėms daryti. Ten dar yra ištrauktos visos tų dienų meterologinės sąlygos. Aš manau, kad iš pradžių versija bus tokia, kad neva Drąsius sušalo, tačiau kai pamatė, kad oro temperatūra tuo metu buvo iki 17 laipsnių šilumos, tai ta versija ir atkrito. 

Dar viena svarbi aplinkybė – tarnybiniame policijos pranešime rašoma, kad Drąsiaus kūnas rastas 11.30, šeštadienį. O Kauno rajono policijos komisariato viršininkas rašo, kad jo kūnas rastas 6.49 ryte, šeštadienį. Net nesutampa laikai, kada rastas kūnas, visiška painiava. Ekspertizės akte rašoma, kad ant cigarečių pakelio, akinių, šokolado rasta jo pirštų antspaudų, o ant ginklo – Drąsiaus pirštų antspaudų nėra. 

O kaip gulėjo kūnas – man atrodo, kad jis tikrai buvo surištas. Akte rašoma – lavonas guli kniupščias, rankos sukryžiuotos, sulenktos per alkūnes, plaštakos ant krūtinės. Jo rankos buvo prispaustos prie krūtinės, ir jis paguldytas ant pilvo.

– O kokią ekspertizę atliko tas Miuncheno toksikologijos centras

– Tų ekspertizių labai daug. Paimtas vanduo iš balos ir marių – atseit, vanduo butelyje iš balos, kuri buvo šalia kūno. Tačiau net morge darytuose nuotraukose matosi, kad iš galvos bėga smarki kraujo srovė. 

Prokurorai dar pačioje tyrimo pradžioje sakė, kad Drąsius tikrai šaudė. Tačiau tik mirusiam buvo paimti jo pirštų antspaudai, padaryta daktiloskopinė kortelė. Ir tik po to yra gautas atsakymas iš policijos paieškos, kad pagal pirštų antspaudus toks asmuo nėra paieškomas. 

Tai reiškia, kad policija, paskelbusi Drąsiaus paiešką,  net neturėjo jo pirštų antspaudų, ar kokių kitų įrodymų. Pagal Drąsiaus pirštų antspaudus policija atrašė, kad toks asmuo nepaieškomas. O prokurorai iš karto skelbė, kad Drąsius žudikas, nors aš manau, kad nei prie to Furmanavičiaus, nei prie Naruševičienės kūnų jie nerado jokių pėdsakų. 

O jeigu ir turi, tai tikrai ne Drąsiaus. Dar įdomi ekspertų išvada – kad neva Drąsiaus kūno sužalojimai padaryti po mirties. Kaip gali būti sužalojimai padaryti po mirties, jeigu dar kraujas bėga Parašyta taip Kedžio kūne rasti sužalojimai padaryti po mirties. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip septyniais trauminiais poveikiais. Sužalojimai veido ir rankų srityje padaryti skirtingais bukais ir briaunas turinčiais daiktais.

– Ką toliau darysite

– Pirmiausiai duosime visą bylos medžiagą kokiam savo pažįstamai ekspertui, kuris atlieka skrodimus. Jeigu jis galės iš filmuotos medžiagos padaryti išvadas dėl mirties priežasties, tai skrodimo nedarysime, tačiau jeigu ne, tai prašysime, kad būtų atklikta Drąsiaus kūno ekshumacija. Nes aš neabejoju, kad jis buvo užmuštas, vėliau daromas narkomanu, nors gyvenime nebuvo jokių narkotikų bandęs. 

O kaip jis atrodė, tai aš nenoriu net kalbėti. O dėl vaistų – tai nustatytos jų cheminės medžiagos – dezepamas, nordezepamas ir t.t., vadinamieji raminamieji vaistai.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));