skip to Main Content

J.Burba apie E.Masiulį ir R.Šimašių „Tai nusikaltimų bendrininkai“

Aurimas Drižius

 

Žemaitijos politikas Justinas Burba labai apsidžiaugė, sužinojęs, kad STT su 250 tūkst. eurų kyšiu sučiupo Liberalų sąjūdžio pirmininką Eligijų Masiulį.

Ne taip seniai J.Burba konkuravo Seimo rinkimuose toje pačioje rinkimų apygardoje Klaipėdoje, ir buvo liudininkas, kaip E.Masiulis papirkinėja rinkėjus, dovanodamas jiems dovanas

J.Burba nedelsiant kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją, reikalaudamas Vaigausko „Netrukdyti Generaliniam prokurorui atlikti tiesiogines pareigas, atimti E.Masiulio neliečiamybę, siekiant patraukti atsakomybėn suvaržant laisvę.

„Aš, Justinas Burba, prieš 8 metus buvau Kandidatas į Seimo narius savo Marių vienmandatėje Apylinkėje Klaipėdos mieste, kartu su itin ryškiais korupcijos požymiais pasižyminčiu kaimynu, Seimo nariu E.Masiuliu, – pasakoja J.Burba, – pastarasis rinkėjams papirkti atvežė pilną sunkvežimį drabužinių šepečių su užvardijimu “ NUO ČIA PRASIDEDA ŠVARA VALSTYBĖJE . Eligijus Masiulis “.  Aš, kaip trejų politinių organizacijų vadovas esu pasiruošęs šį daiktinį įrodymą dar kartą pateikti Generalinei prokuratūrai, bei duoti parodymus, kaip E.Masiulis kitus šmeiždamas ir žemindamas mano, kaip Žemaitijos politiko garbę, papirkinėjo savo rinkėjus. Apie E.Masiulio rinkėjų papirkinėjimą buvau informavęs LRT Panoramą, ir patį Seimo VRK pirmininką, atsiųsdamas daiktinius įrodymus, t.y. E.Masiulio korumpuotus šepečius. Tada VRK ANULIAVO E.Masiulio išrinkimą  mūsų vienmandatėje Marių rinkiminėje apygardoje. Bet į Seimą šis korumpuotai nusitapšnojęs kaimynas pateko tik pagal bendrą liberalų sąrašą. Už tai E.Masiulis man keršijo, ir daug kartų mane šmeižė per LRT Panoramą, per žiniasklaidą, kam visa tai paviešinome. E.Masiulio draugas, tuometinis Teisingumo ministras R.Šimašius atsisakė registruoti mano Antikorupcinę partiją, nors jį tai padaryti buvo įpareigojęs teismas. Pareiškiau valstybei  600 000 litų ieškinį dėl padarytos žalos, tačiau korumpuotas Vilniaus apylinkės teismas 3 kartus atmetė tiek Vilniaus prokuratūros, tiek ir mūsų skundus.

Kai aš 2009m. įkūriau AKP Antikorupcinę Konstitucinę Partiją, E.Masiulis paprašė Teisingumo ministro, savo partijos nario  R.Šimašiaus nepraleisti mūsų partijos į rinkimus ir neišduoti steigimo dokumentų. Todėl E.Masiulio ir R.Šimašiaus nurodymu Vilniuje man, kaip AKP Pirmininkui,  buvo iškėlę baudžiamą bylą, neva aš Vilniuje padirbinėjau parašus, kai aš apskritai nerinkau parašų. Todėl manau, kad tai liberalų kerštas, jie man neleido dalyvauti Seimo rinkimuose.

Net  devyni antstoliai atsisakė vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą prieš savo darbdavį, Teisingumo ministrą R.Šimašių. Todėl manau, kad VILNIAUS MERAS R.ŠIMAŠIUS kartu su E.MASIULIU TURI BŪTI SKUBIAI TEISIAMI. Štai dėl ko Antikorupcinė Konstitucinė Partija , vadovaujantis LR Konstitucijos 51 str. rengia PASAULIO LIETUVIŲ 72 VAL. NACIONALINĮ STREIKĄ, dėl POLITINĖS KORUPCIJOS LIKVIDAVIMO“.

Buvęs Teisingumo ministras R.Šimašius neteisėtai užblokavo J.Burbos partijos steigimą

Apie J.Burbą LL jau rašė prieš porą metų – tuometis liberalas Teisingumo ministras R.Šimašius atsisakė vykdyti teismo sprendimą ir įregistruoti J.Burbos vadovaujamą partiją. Antstoliai prisipažino J.Burbai, kad bijojo įteikti „Teisingumo“ ministrui R.Šimašiui vykdomąjį raštą dėl jo paties nevykdomo teismo sprendimo. Justino Burbos vadovaujamos Antikorupcinės Konstitucinės (AKP) partijos Teisingumo ministerija atsisako registruoti jau dvejus metus, nors dar 2010 m. birželio 2 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs J.Burbos skundą, nurodė Teisingumo ministerijai „patvirtinti Antikorupcinės Konstitucinės politinės partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateiktų dokumentų tikrumą“. Pats Justinas Burba siunta – Vilniaus apygardos administracinis teismas dar 2012 m. liepos 2 d. jam įteikė vykdomąjį raštą, kad priversti Teisingumo ministeriją įvykdyti šį teismo sprendimą, tačiau teismo antstoliai, bijodami savo viršininko Remigijaus Šimašiaus nemalonės, atsisakė imti jį vykdyti. J.Burba žadėjo, kad tokiu atveju, jeigu R.Šimašius neįvykdys teismo sprendimo, jis kreipsis į tarptautines organizacijas, kad 2012 m. rudenį suplanuoti Seimo rinkimai būtų atšaukti kaip neteisėti.

 „Teisingumo ministerija 2009 – 2012 m. vykdo politinį genocidą AKP atžvilgiu, – teigia J.Burba, – šiuo metu gavome teismo vykdomąjį raštą, kuriame  nesąžiningas Teisingumo  ministras bus įpareigotas įregistruoti mūsų partiją.  To dar nebuvo nei Lietuvos, nei Baltijos valstybių praktikoje. Tuo metu, kai Garliavoje nusikalstamas teismo sprendimas buvo įvykdytas per prievartą atiduodant dukrytę nesąžiningai …biologinei motinai, dalyvaujant apie 240 policijos pareigūnų. Įdomu kiek šį kartą dalyvaus pareigūnų, kad R.Šimašius įvykdytų teismo sprendimą“.      

 

LL jau rašė, kad ministras Remigijus Šimašius, nuožmiai reikalavęs, kad Drąsiaus Kedžio mergaitė būtų perduota biologinei motinai, pats nevykdo asmeniškai jį liečiančio teismo sprendimo. Mat Vilniaus apygardos administracinis teismas dar prieš dvejus metus įpareigojo Teisingumo ministeriją įregistruoti klaipėdiečio Justino Burbos vadovaujamą Antikorupcijos partiją. Šis sprendimas iki šiol neįvykdytas, todėl J.Burba vėl kreipėsi į teismą, ir tas pats Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 13 d. patarė jam kreiptis į antstolius, kad Teisingumo ministras R.Šimašius vykdytų teismo sprendimą. Pats J.Burba įsitikinęs, kad Teisingumo ministerija neišduoda jam Antikorupcijos partijos pažymėjimo tik todėl, kad ministerijai vadovaujantis liberalas Remigijus Šimašius vykdo savo partijos pirmininko Eligijaus Masiulio valią. Mat J.Burba demaskavo E.Masiulį per praėjusius Seimo rinkimus papirkinėjant rinkėjus, ir dėl to E.Masiulis negali jam atleisti.

 „Per praėjusius Seimo rinkimus balotiravausi Marių vienmandatėje apygardoje, kaip ir E.Masiulis, – pasakojo J.Burba, – prieš rinkimus savo akimis mačiau, kaip prie parduotuvės „Rimi“ atvežė sunkvežimį šepečių, ant kurių koto buvo parašyta: „Turi būti tvarka valstybėje. E.Masiulis“. Tie šepečiai buvo padovanoti visiems pirkėjams. Tai sužinojęs, aš kreipiausi į Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl rinkėjų papirkinėjimo, o tą pačią dieną reportažą apie E.Masiulio dovanas rinkėjams reportažą parodė ir „Panorama“. Aš tą patį šepetį parodžiau per „Panoramą“, ir todėl E.Masiulis man iki šiol to negali atleisti, nes jis nebuvo išrinktas Marių vienmandatėje apylinkėje, o į Seimą pateko tik pagal liberalų sąrašą. Netrukus po to Seimas priėmė įstatymą, kuriuo buvo uždrausta kandidatams dalinti dovanas rinkėjams. Nuo to laiko E.Masiulis visiems apie mane kalba, kad aš esu durnas, ir savo mitingais tik darau gėdą Lietuvai“. 

J.Burba įsitikinęs, kad dėl E.Masiulio keršto kito liberalo – R.Šimašiaus vadovaujama Teisingumo ministerija jau keleri metai atsisako registruoti J.Burbos vadovaujamą Antikorupcijos partiją ir neišduoda šios partijos registravimo pažymėjimo, nors tai Teisingumo ministeriją yra įpareigojęs ir teismas. Mat dar 2012 m. liepos 4 d. Vyriausiasis administracinis teismas atmetė Teisingumo ministerijos skundą, ir paliko galioti nutartį, kuria ši ministerija buvo įpareigota „patvirtinti Antikorupcinės Konstitucinės politinės partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateiktų duomenų tikrumą“. Dar anksčiau Teisingumo ministerijos prašymu buvo iškelta baudžiamoji byla dėl to, kad neva Antikorupcinės partijos steigimo dokumentai yra suklastoti. Būtent tuo pagrindu Teisingumo ministerija ir atsisakydavo įregistruoti J.Burbos atstovaujamą partiją. Tačiau prokurorai nerado dokumentų klastojimo požymių, todėl teismas ir įpareigojo R.Šimašiaus vadovaujamą ministeriją išduoti J.Burbai reikalaujamus dokumentus. Tačiau iki šiol to nėra padaryta, ir tai varo J.Burbą į neviltį.

 „Surengsiu piketą Briuselyje, ir pareikalausiu, kad Lietuvai būtų sustabdyta visa ES parama“, – grasina klaipėdietis.

J.Burba laukia pačio R.Šimašiaus atsiprašymo, ir sako, kad jau padavė Generalinei prokuratūrai skundą, reikalaudamas iškelti ministrui bylą dėl įtariamų nusikaltimų.„Teisingumo ministerija tyčia neregistravo AKP nei  2009 m., nei vėliau, – teigia J.Burba, – vėliau, 2009 m. spalį Teisingumo ministerijos viceministras organizavo mano nuvertimą nuo partijos pirmininko pareigų, suorganizavęs  slaptą partijos suvažiavimą Raseiniuose. Vėliau to pačio Teisingumo ministerijos  korumpuoto viceministro  nurodymu nuo 2009 m. lapkričio iki  2012 m., buvo paduota apie 80 pareiškimų išstoti iš AKP, kad tyčia suardyti AKP  kvorumą, net laimėjus teismus.  Tai džiunglių lygis….Viceministras, eidamas ministro pareigas, darė man spaudimą, telefonu net 32 minutes įtikinėdamas mane, kad atsisakyčiau AKP partijos steigimo, arba rinkčiau parašus iš naujo, nes iškelsiąs man baudžiamąją bylą. Vėliau jie man iškėlė tą žadėtą baudžiamąją bylą, kad mūsų partijos neprileisti iki Seimo rinkimų. Vėliau ministerija tyčia neįregistravo AKP  2010-06-28 d. ir nevykdė teismo sprendimo. Žinodami, kad nelaimės,   likus 1 dienai apskundė man palankų sprendimą aukštesniajam teismui. Ministerija iki šiol nevykdo Vyriausiojo administracinio teismo 2011-07-04 d. neskundžiamos nutarties  įregistruoti Antikorupcinę  Konstitucinę partiją, dar kartą siekdami neleisti jai dalyvauti Seimo rinkimuose“. J.Burba žada, kad dėl tokio Teisingumo ministerijos elgesio jis pasistengs, kad Lietuvai 2013 m. bus sugadinta  reputacija, kai ji pirmininkaus Europos Sąjungai. O  2012 m. Seimo rinkimai bus pripažinti neteisėtais, jei ministerija antrą kartą blokuos AKP dalyvavimą rinkimuose“.

http://simasius.popo.lt/2012/07/02/%E2%80%9Elaisvas-laikrastis%E2%80%9C-piktybiskai-domisi-tik-pamazgu-pilstymu-o-ne-tiesos-paieska/

Laisvas laikraštis“ piktybiškai domisi tik pamazgų pilstymu, o ne tiesos paieška

 

„Laisvas laikraštis“ (Straipsnis „Teisingumo ministras R.Šimašius piktybiškai nevykdo teismo sprendimo“) mane apkaltino, kad nevykdau teismo sprendimo, nes Teisingumo ministerija neregistruoja Antikorupcinės Konstitucinės partijos, neva dėl kažkokių politinių nesutarimų, įskaitant dėl nesutarimų su Liberalų Sąjūdžio partijos pirmininku Eligijumi Masiuliu.

Ta proga paprašiau atsakingų ministerijos darbuotojų paaiškinti situaciją. Ir turiu pasakyti, kad yra čia įdomių dalykų – kad ir ką bepasakytų prokurorai, bet atsisakyti leisti steigti partiją, kuri steigiama klastojant dokumentus, manau, yra pakankamai adekvatu.

Kam per daug skaityti viską – pažiūrėkite mano pabrauktas vietas.

„Vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, politinių partijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą bei dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams patvirtina Teisingumo ministerija.

Teisingumo ministerija 2009 m. liepos 14 d. raštu, išnagrinėjusi 2009 m. birželio 12 d. pateiktus Antikorupcinės Konstitucinės partijos dokumentus, priėmė sprendimą atsisakyti patvirtinti steigiamos partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateikiamų duomenų tikrumą, nes Civilinio kodekso 2.142 straipsnio 3 dalyje ir Politinių partijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai nebuvo įvykdyti ir neatsirado šiuose įstatymuose nustatytos aplinkybės.

2009 m. rugpjūčio 10 d. antrą kartą Teisingumo ministerijai buvo pateikti Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigimo dokumentai. Sulyginus steigėjų įgaliojimų, pateiktų 2009 m. birželio 12 d. kopijas, kuriuose nebuvo nurodytos įgaliojimų sudarymo datos, su 2009 m. rugpjūčio 10 d. pateiktais steigėjų įgaliojimais, kuriuose jau nurodytos datos, buvo padaryta išvada, kad tai yra visiškai tie patys dokumentai, tačiau papildomai prirašytos datos. 2009 m. rugpjūčio 27 d. Teisingumo ministerija raštu kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl pranešimo apie galimus nusikalstamos veiklos pažymius. Tik 2010 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą nenustačiusi Baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo pažymių.

2009 m. rugpjūčio 28 d. Teisingumo ministerija raštu atsisakė patvirtinti steigiamos Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateikiamų duomenų tikrumą, nes pakartotinai pateiktuose steigėjų įgaliojimuose duomenys neatitinka tikrovės, kadangi, Teisingumo ministerijos manymu, įgaliojimuose buvo prirašytos datos. Steigiamos partijos pirmininkas Justinas Burba Teisingumo ministerijos sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. sprendimas buvo paliktas nepakeistu ir šiuo sprendimu J. Burbos skundas buvo patenkintas iš dalies, t.y., buvo panaikintas Teisingumo ministerijos 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas, kuriuo atsisakyta patvirtinti steigiamos Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams ir pateiktų duomenų tikrumą.

Siekdama įvykdyti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 4 d. nutartį, Teisingumo ministerija peržiūrėjo turimus dokumentus ir nustatė trūkumus, dėl kurių vykdyti teismo sprendimą nėra galimybių, kadangi nuo dokumentų Teisingumo ministerijai pateikimo dienos pasikeitė esminės aplinkybės. Apie šiuos trūkumus Teisingumo ministerija 2011 m. liepos 28 d. raštu informavo J. Burbą, prašydama pateikti patikslintus dokumentus, tačiau šie trūkumai nėra pašalinti iki šiol (taip pat pareiškėjas buvo informuotas 2011 m. rugsėjo 1 d. raštu, 2011 m. rugsėjo 23 d. raštu, 2011 m. lapkričio 10 d. raštu).

2011 m. lapkričio 29 d. J. Burba 2011 m. rugsėjo 26 d. paštu atsiuntė JAR-1 užpildytą formą, kurioje nurodyti duomenys dalinai prieštarauja 2009 m. rugpjūčio 8 d. Antikorupcinės Konstitucinės partijos steigiamojo suvažiavimo protokolui, nes valdymo organe nurodyti asmenys, kurie suvažiavimo metu į valdymo organus išrinkti nebuvo.

Vadovaujantis Politinių partijų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, politinei partijai įsteigti būtina, kad steigėjai suvažiavime patvirtintų įstatus (statutą) ir išrinktų valdymo organus. Pagal Antikorupcinės konstitucinės partijos statutą partijos organai – Prezidiumas, Taryba ir Etikos komisija buvo suformuoti 2009 m. rugpjūčio 8 d. steigiamojo suvažiavimo metu. Tačiau dar vykstant teismo procesui Teisingumo ministerijoje gauti 131 narių prašymai išbraukti juos iš partijos narių sąrašų, tarp jų 2010 m. balandžio 14 d. ir 2010 m. kovo 18 d. gauti paskirtų į minėtus valdymo organus asmenų prašymai laikyti jų pareiškimus stoti į Antikorupcinę konstitucinę partiją negaliojančiais. Atsižvelgiant į tai, kad kitų partijos narių įstatymų nustatyta tvarka į valdymo organus nebuvo išrinkta, Prezidiumas, Taryba ir Etikos komisija laikomi nesuformuotais valdymo ir kitais organais ir išstojusių narių duomenys į registrą negali būti įtraukiami.

Be to, vykdydama teismo sprendimą, Teisingumo ministerija, pasinaudodama įteisinta Politinių partijų narių sąrašų informacine sistema, pagal J. Burbos pateiktus Teisingumo ministerijai duomenis rankiniu būdu sudarė elektroninį partijos narių sąrašą. Įkėlus sąrašą į informacinę sistemą ir patikrinus su Gyventojų registro duomenimis, paaiškėjo, kad steigiamos partijos sąrašą sudaro 1315 narių, iš jų 94 asmenys be asmens kodo arba su neteisingo formato asmens kodu (kai nurodytas nepilnas asmens kodas), 375 asmenys, kurie du kartus įtraukti į sąrašą arba su bloga asmens kodo struktūra (kai pagal Gyventojų registro duomenis tokio kodo nėra). Tokie duomenys privalo būti tikslinami, nes duomenys su klaidingais įrašais negali būti vertinami. Taip pat, kaip buvo minėta, Teisingumo ministerijoje gauti 131 narių prašymai išbraukti juos iš partijos narių sąrašų. Dėl šių aplinkybių 2011 m. spalio 27 d. Teisingumo ministerija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu atnaujinti procesą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi procesą atnaujinti atsisakė. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija Antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininko steigėjų sąrašo tikslinti neprašė.

Pažymėtina, kad pastaruoju metu į Teisingumo ministeriją telefonu kreipėsi ir daugiau asmenų, teiraudamiesi, kur kreiptis ir kokius veiksmus atlikti norint išstoti iš šios partijos. Todėl tikėtina, kad partijos steigėjų skaičius gali dar sumažėti.

2012 m. balandžio 30 d. Teisingumo ministerijoje gautas pakartotinis J. Burbos skundas, į kurį 2012 m. gegužės 23 d. pateiktas Teisingumo ministerijos atsakymas.

Apie steigiamos partijos pirmininko J. Burbos ir E. Masiulio tarpusavio nesutarimus jokių duomenų neturime. E. Masiulis į Teisingumo ministeriją su pareiškimais dėl šios partijos ar konkrečiai J. Burbos nėra kreipęsis.“

Būtų „Laisvas laikraštis“ paklausęs, būtų šią informaciją gavęs. Visuomet esu atviras visoms žiniasklaidos priemonėms. Kodėl nepaklausė? Turbūt todėl, kad šiam laikraščiui tiesa iš principo nėra įdomi.

Ir visgi, „Laisvas laikrašti“, ir visi, kurie po sakinį – kitą pamazgų išpylėte viename ar kitame forume, pasinaudodami vienos pusės pateikta pseudoinformacija, ar išdrįsite atsiprašyti?

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));