skip to Main Content

Izraelio leidinys „Lithuania, Crime and Punishment“ apkaltino Adolfą Ramanauską žydų žudynėmis

Šiais metais daug aistrų kilo dėl įvairių abejotinos reputacijos  ,,herojų”, kurie elito klanų pristatomi dideliais ,,kovotojais”, ,,didvyriais”, o išties didelė jų dalis tiesiog buvo nacistiniai nusikaltėliai. Tai ,,Laisvame laikraštyje“ ne kartą aprašyti J.Noreika-generolas Vėtra, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-Žvejas, J. Misiūnas-Žalias Velnias bei kiti panašūs veikėjai. Yra konkretūs įrodymai-archyviniai duomenys arba nacistinių nusikaltimų tyrėjų surinkti duomenys apie šitų ,,didvyrių“  dalyvavimą žudynėse nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kartu su vokiečių okupantais. Vasarą pasirodė juos garbinantis NATO filmas, tai sukėlė didžiulius ginčus bei diskusijas. Rudenį daug aistrų sukėlė Rūtos Vanagaitės publikacijos apie A. Ramanauską-Vanagą. Tos aistros privedė net iki cenzūros-iš bibliotekų bei knygynų išimta net 27 tūkstančiai R. Vanagaitės knygų. Argumentuota-neva R. Vanagaitė taip  pažemino A. Ramanausko-Vanago atminimą, jog reikia ,,ją sutvarkyti“, neva ,,jai ne vieta Lietuvoje“, ką jau kalbėti apie jos knygas. 

http://www.lithuanianjews.org.il/HTMLs/article_list4.aspx?C2014=14294&BSP=14430&BSS59=14430

Kol neturėjau konkrečių duomenų, mažai vėliausi į diskusijas. Galiu atvirai pasakyti-tiriant Adolfo Ramanausko –Vanago veiklą, vis truko duomenų apie jo dalyvavimą žudynėse. Buvo duomenys, jog hitleriniams okupantams įsiveržus į Lietuvą,  talkino jiems-kartu su grupe bendražygių apšaudė kelis valdžios pastatus. Ar kažką nušovė, tokių duomenų nebuvo. Tik buvo aišku, jog jis tikrai pasižymėjo kaip aktyvus vokiečių okupantų talkininkas. Kartu su kolega, nacistinių nusikaltimų tyrėju, publicistu  Aleksandru Bosu dar 2013 m. rudenį  vykome į Alytaus kraštą, aplakėme Alytų, Butrimonis bei dar keletą vietovių. Bendravome su Alytaus A.Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriumi, su Butrimonių ir kitų rajono vietovių gyventojais. Kai kurie net pasakė galimų hitlerinių žudikų pavardes. Tačiau Ramanausko –Vanago jie neminėjo. Teko susipažinti su įvairia literatūra, dokumentais. Bet ir ten konkrečių duomenų apie A. Ramanausko –Vanago galimas piktadarybes neradome. Radome tikrus duomenis apie kitus ,,herojus“-jau minėtus J.Noreika-generolą Vėtrą, J. Krikštaponį bei kt. panašius veikėjus. 

Iš štai prieš keletą dienų teko susipažinti su kai kuriais Josifo Melamedo vadovaujamos nacistinių nusikaltimų tyrėjų grupės duomenimis. Ši grupė ilgą laiką tyrė tokio pobūdžio nusikaltimus, susipažino su Vokietijos, Rusijos, Lenkijos, Izraelio archyvais, rinko ir įvairią kitą medžiagą, liudininkų parodymus.   Radau ir duomenis apie A. Ramanauską-Vanagą. Jis įvardytas kaip nacistinių žudynių aktyvus dalyvis, 1941metais žudęs žydų kilmės asmenis Merkinėje ir kitose Alytaus krašto vietose. J.Melamedo (jis karo metu pabėgo iš žydų geto, įsitraukė į partizanų būrį, aktyviai kovojo prieš hitlerinius okupantus) tyrėjų grupė vertinama kaip solidi  grupė, joje darbavosi patyrę žmonės (pridedu skenuotą medžiagą, kurioje kaip žudynių dalyvis minimas ir A. Ramanauskas ).  

Tikra tai, kad ,,vanagai iš anapus”-hitleriniai diversantai, praėję abvero mokyklas ir 1944 m. gruodžio-1945 m. vasario mėnesį nuleisti į Lietuvos teritoriją iš vokiečių lėktuvų, arba vėlesniais metais į Lietuvą atsiusti  Centrinės žvalgybos  valdybos agentai ir po karo rengė masines žudynes. Tokie teroro aktai-kaip 1947 m. lapkritį surengtas Opšrūtų kaimo Vilkaviškio rajone sunaikinimas( nužudyti 33  žmonės, iš jų 13 vaikų) arba 1949 m. gegužės mėnesį surengtas Šimonių kultūros namų sprogdinimas (žuvo  17 žmonių, daug žmonių sunkiai sužeisti) tiesiog šiurpino Lietuvą. Kai randami tikri nacistinių nusikaltimų įrodymai, tai galima teigti, jog A. Ramanausko –Vanago garbinimas, taip vadinami ,,Vanago metai“(2018-ieji paskelbti šio kruvino ,,herojaus“ metais)—tai pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių.  Kur žengiame, ir kur nueisime, kai atvirai garbinami tie Vanagai, Vampyrai, Žali Velniai ir panašūs personažai?  Tokius slapyvardžius jie pasirinko neveltui, būtent jie iš pradžių kartu su vokiečių okupantais žudė žmones, o pokario laikais rengė tas ,,Baltramiejaus naktis“, kurios aprašytos gerb. Povilo Masilionio parengtame leidinyje ,,Nebroliškos miško brolių aukos“. Beje, pats P. Masilionis yra persekiojamas, pavasarį pas jį vykdytos kratos, išnešta daug literatūros-knygų, žurnalų, laikraščių, vykdomas ikiteisminis tyrimas ,,dėl blogų knygų“. 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));