skip to Main Content
,,Įvaikinimas ar prekyba vaikais?”

,,Įvaikinimas ar prekyba vaikais?”

Pilietinė akcija  Elektrėnuose ,,Vaikų grobimui-NE” 

 

 

 

Rugsėjo 5 d. Elektrėnuose įvyko pilietinė akcija, kurios pagrindinis tikslas-atkreiptį dėmesį į Elektrėnų savivaldybės teritorijoje vykstančius grėsmingus reiškinius- cinišką elgesį su vaikais, paimant juos iš šeimų ir talpinant į vaikų globos namus, greta šito kartais vyksta ir bylų fabrikavimas. Štai rugpjūčio 26 d. vaikų teisių specialistės staiga paėmė Elektrėnuose gyvenančios Neringos Gerasimovienės vaikus ir juos išvežė į Beižonių globos namus. Pati N.Gerasimovienė buvo sulaikyta policijos, ten laikoma visa parą, tik rugpjūčio 27 d. ji paleista, jau pareiškus įtarimuis dėl tariamo smurto (pagal LR BK 140 str.) Jauna mama neneigia, kad skirdama besipešančius vaikus, viena kartą uždrožė vyresniajam sūnui su telefono pakroviklio laidu. Aišku  tai nėra joks kūno sužalojimas. 

Tačiau policijos pareigūnai skubiai pareiškė įtarimus, be to, įvykdė konkretų pažeidimą-neleido N.Gerasimovienei pasikviesti advokato. Į šį rezonansinį įvykį sureagavo žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai, įvairių visuomeninių organizacijų lyderiai. Ir nors akivaizdu, kad vaikai nėra sužaloti, o jų mama nėra narkomanė ar aplaidi mama, tačiau vaikai negražinami ir prieš jų valią laikomi globos namuose. 

 Kadangi yra pažeidžiamos LR pilietės žmogaus teisės ir jos vaikų pilietinės teisės gyventi su savo mama, surengtas piketas Elektrėnuose prie vietos savivaldybės pastato.  Šią akciją surengė Socialistinis Liaudies frontas kartu su Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, sambūriu ,,Būkime vieningi“. 

Kokia čia laisvė, jei grobiami vaikai?

Piketo metu pasisakė SLF pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas, pagrobtų vaikų mama N.Gerasimovienė, šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas, Kovotojų už Lietuvą sąjungos   lyderis V. Šustauskas, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos narys H.Juodiška, sambūrio ,,Būkime vieningi” atstovas O. Titorenko, visuomenininkė iš pajūrio S.Sudintienė, aktyvūs Elektrėnų bendruomenės atstovai. Savo kalbose jie pabrėžė, kad vaikai turi augti  šeimose, o ne globos namuose, teigė, jog  valdžios  struktūros turi ne griauti šeimas ir pirkti ginklus, kurstyti karinę agresiją, o padėti šeimoms ir siekti taikos. Susirinkusių piliečių poziciją rodė ir jų laikomi plakatai ,,Vaikų grobimui-NE”, ,,Kokia čia laisvė, jei grobiami vaikai?”, ,,NE-Juvenalinei justicijai“. Po akcijos žmonės dar nuėjo į savivaldybę,  ilgai bendravo su meru K.Vaitukaičiu, kėlė klausimą-Ar greitai bus gražinti pagrobti vaikai?. Įteiktas ir visuomeninių organizacijų atstovų viešas pareiškimas, bus laukiama atsakymo. 

Po akcijos imtasi sankcijų

Rugsėjo 7 d. ryte 10 val. man paskambino N. Gerasimovienė. Ji pranešė, kad rugsėjo 6 d. po pietų jai paskambino Elektrėnų  policijos tyrėja J.Ruseckė. Ši tyrėja pakvietė ateiti į policijos komisariatą ir pateikė atspausdintus dokumentus, kaip įpareigojimus nebendrauti su vaikais-nevykti pas juos, neskambinti jiems telefonu, tai yra nepalaikyti jokių ryšių. J.Ruseckė pareikalavo, jog N. Gerasimovienė pasirašytų šiuos dokumentus, tačiau ji atsisakė pasirašyti. Taigi norima, kad mama būtų išvis atribota nuo savo vaikų, nors jai nėra atimtos motinystės teisės. Tokie veiksmai  leidžia daryti konkrečias prielaidas, kad imamasi sankcijų, kaip atsakomųjų priemonių į aktyvius mamos bei ją palaikančių žurnalistų ir visuomeninių organizacijų veiksmus.

Prekybos vaikais šešėliai?

Tiriant N.Gerasimovienės persekiojimo ir jos vaikų pagrobimo aplinkybes, palaipsniui iškilo ir kitų panašių epizodų aplinkybės. Su vaikais iš Elektrėnų yra susijusios įvairios paslaptingos istorijos. Prieš eilę metų tai nagrinėjo  žurnalistas Gintaras Markevičius. Jo straipsniuose minimi konkretūs skandalingi faktai. Štai 2009 m. vasario 6 d. laikraštyje ,,Elektrėnų žinios” publikuotame straipsnyje  ,,Įvaikinimas ar prekyba vaikais?” rašoma: ,,Įvaikinimas-skaudi tema, tad nenuostabu, kad šiuo klausimu vyrauja įvairių nuomonių. Ypač dažni gandai apie nusikalstamą įvaikinimo tarnybų veiklą įvaikinant  vaikus iš Lietuvos užsienyje gyvenančioms šeimoms. Į redakciją kreipėsi Elektrėnų gyventoja (pavardė redakcijai žinoma). Moteris papasakojo apie jos prižiūrimą mergaitę, kurios mamai apribotos motinystės teisės. Mergaitė gyvena globos namuose, kaip ir jos brolis. Tarp šių vaikų ir moters bei jos mamos susiklostė globėjiški santykiai. Be to, globos namuose vaikus lanko giminaičiai, tame tarpe vyresni broliai, pusseserė, močiutė. Tačiau neseniai paaiškėjo, kad vaikus norima įvaikinti užsienyje. Moters manymu, šis procesas suaktyvėjo Vaikų teisių apsaugos skyriui pradėjus vadovauti A.Jaseliūnei. Pasak šios elektrėniškės,  A. Jaseliūnė ją kviečia atvykti ir pasirašyti kažkokį raštą  dėl mergaitės. Moteris baiminasi, kad mergaitė gali būti įvaikinta užsienyje, nors to nenori nei jos artimieji, nei pats vaikas”. (Šios paslaptingos istorijos vingius pratęsime  kitame straipsnyje).

 Čia svarbu pažymėti, kad po tiesos atskleidimo prasidėjo atakos pries žurnalistus ir aktyvius Elektrėnų gyventojus. Neužilgo po straipsnių publikavimo žurnalistas G. Markevičius buvo atleistas iš darbo, o kai kurie su šia istorija susiję  Elektrėnų gyventojai susidūrė su konkrečiais  grasinimais. Iškyla klausimas-kokios grupės  užsiima šiuo įvaikinimo  verslu?

Aiškinantis šių istorijų aplinkybes, tenka įvertinti-gerai, kad Lietuvoje yra drasių ir aktyvių piliečių. Štai ir vėliau aktyvūs Elektrėnų gyventojai užkirto kelią vaikų išvežimui į tolimus kraštus. 2011 metais A.Jaseliūnė vėl organizavo vaikų išvežimą į N.Zelandiją. Tam jau viskas buvo parengta, bet apie tai sužinoję žmonės ėmėsi konkrečių žygių, kurie sutrukdytų šių klastingų planų įgyvendinimą. Ir tai pavyko (Išsamiau apie tai bus rašoma kitame straipsnyje).

O kaip tokie valdininkai , kaip A. Jaseliūnė, išsilaiko savo postuose? Nagrinėjant  A.Jaseliūnės ryšius, regimos konkrečios gijos. Ši valdininkė artimais giminystės ryšiais susijusį su Elektrėnuose įtakinga Kartenių šeima. Jos dukra I.Kartenienė ilgai dirbo Trakų teisme, vėliau persikėlė į kitą šiltą vietą-tapo Elektrėnų mero patarėja. O A.Jaseliūnės dukros vyras –Elektrėnų tarybos narys. Greta paminėtų asmenų darbuojasi ir kiti su jais glaudžiai susiję veikėjai. Provincijoje greitai sukasi tokie ,,sąvujų” lizdai, nedideliuose rajonuose jie įsigali ir išsikeroja  iš dalies greičiau nei didmiesčiuose, kur dar egzistuoja didelė politinių-ekonominių grupuočių konkurencija. 

Sąsajos su ,,Barnevernet”

Šioje istorijoje įdomu ir tai, kad Beižonių globos namai, į kuriuos patalpinti N.Gerasimovienės vaikai, yra glaudžiai susiję su žymiaja Nervegijos ,,Barnevernet” ( tai visagalė vaikų teisių apsaugos tarnyba, turinti didžiulius įgaliojimus. Ji gali paimti vaikus, kilus nors mažiausiam įtarimui, jog šeimoje yra nesklandumų.  O tada paimti vaikai dažnai laikomi globos namuose arba įvaikinami pagal įvaikinimo programas-išvežami gyventi į svetimas šeimas). Beižonių globos namų vadovai ir kai kurie darbuotojai dažnai vyksta į Norvegiją, dalyvauja ,,Barnevernet” rengiamuose kursuose, seminaruose. Faktiškai šie globos namai jau ir veikia pagal norvegišką modelį,  kai kurie kiti Lietuvoje esantys globos namai irgi artimai susiję su ,,Barnevernet”. Tada ir iškyla klausimai: Ar ne todėl Lietuvoje vis daugiau vaikų labai abejotinomis aplinkybėmis paimami iš šeimų, talpinami į globos namus, vėliau kartais įvaikinami, kad suktusį tam tikroms grupuotėms naudingas ratas-pastovus ir užtikrintas vaikų globos namų finansavimas, vis labiau keliami šių globos namų vadovų atlyginimai, išmokamos solidžios premijos( ne paslaptis, jog į pelningas  globos namų vadovų kėdes dažnai sodinami ,,savieji” –su įtakingais politikais, įvairių savivaldybių merais susiję veikėjai)? Ir  klestėtų pelningas įvaikinimo verslas?

 

Giedrius Grabauskas

 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));