skip to Main Content

Išsisukti,  neįmanoma nubausti , ar  Išsisukti neįmanoma, nubausti ?

               

               Kur padėti kablelį?  Tik kablelis, o koks jis gali būti svarbus Baudžiamojoje byloje Nr. 1 – 740 – 1028/2016, kurioje nagrinėjama Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos sekretorės Aldeivinos Incienės nusikalstama veika. Dar 2012 metais ji tyčia, sąmoningai, suplanavusi tris metus į priekį pasinaudojusi gyventojų patiklumu užpildė mokesčių deklaracijas – Prašymus,  1% skirdama Liberalų sąjūdžio Šiaulių r. skyriui. Nors partijos iždas ne tūkstančiais papildytas, bet ko vertos pastangos! O kad visi partijos nariai būtų tokie pasiaukojantys!

 O gal taip elgtis buvo naudinga? Ar iš tiesų gimnazijos sekretorė, tuo pat metu buvusi ir Šiaulių r. Liberalų sąjūdžio sekretore, jokios naudos neturėjo? Tikrai ne vienas suabejotų jos nuoširdumu, nes tuometiniam gimnazijos direktoriui ir tuo pat metu Šiaulių r. Liberalų sąjūdžio pirmininkui Algiui Mačiuliui atsidėkoti už tokią ištikimybę partijai, galimai, iš gimnazijos sąskaitos buvo labai palankios aplinkybės. 

Sakysite, kaip negražu įtarinėti pilietį Algį Mačiulį, buvusį Meškuičių gimnazijos direktorių, dabartinį Šiaulių rajono vicemerą. Bet faktai liudija, kad A. Mačiulio  atžvilgiu 2015 – 03 – 27 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01 – 1 – 17689 -15  pagal LR BK 300str. 1d., o 2016 – 08 – 17d. Šiaulių apygardos prokuratūros rašte Nr. S5 – 29699 konstatuojama, kad A. Mačiulis padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK 222str. 1d. – apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, buhalterinių apskaitos dokumentų sunaikinimas,paslėpimas ar sugadinimas.

 

Ar ne šie dokumentai buvo sugadinti?

Palaikantiems Šiaulių rajono  Liberalų sąjūdį kas mėnesį buvo skiriamos priemokos prie tarnybinio atlyginimo, Pvz. Aldeivinai Incienei, galimai, už deklaracijų klastojimą – 150 eurų, Sauliui Pociui 225 eurai už  2 – 3 val. darbą mokykloje turint 1,5 etato ir kt.

Valytojų etatai buvo virtę priemokomis.

Techniniam personalui 2014m. skirtos Kalėdinės šventinės premijos – 4 litai, 26 centai!!

Pedagogė Silvija Jurevičienė gyveno Estijoje, o pamokas „vesdavo“ Meškuičių gimnazijoje. Kokį atlyginimą reikėjo gauti, kad apsimokėtų dirbti? Galbūt priemokos buvo  kosminės ?

Algos, matyt, gimnazijos direktoriui A. Mačiuliui nepakako, tad prisidengęs svetimomis pavardėmis gimnazijos bendrabutyje dirbo naktine aukle.

2012-2014m. dalis mokytojų vasaros atostogų metu atliko mokyklos  sargo  pareigas ir atlygio už  darbą negavo.

Gimnazijos valytojos, pagalbiniai darbininkai atliko rūbininko – budėtojo pareigas ir atlygio už darbą negavo.

2015-10-02d. Reg.Nr.G-3507(3.2) skundas Šiaulių rajono savivaldybės Kontrolės komitetui, dėl darbuotojų etatų,priemokų skyrimo.2015-10-23d.Nr.S-2050(3.14) buvo gautas Šiaulių rajono savivaldybės  Kontrolės komiteto  pirmininko raštas Dėl informacijos pateikimo, kuriame rašoma,kad jūsų įtarimai pasitvirtino.Apie priimtus rezultatus informuosime ,tačiau atsakymo iki šiol dar negavome.

Dar 2015 -06 – 29 d. buvo kreiptasi į Darbo inspekciją dėl galimo nelegalaus darbo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje. 2015 -07 – 27 d. gautas LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių teritorinio skyriaus dokumentas Nr. SD – 4 – 9192, kuriame nurodyta, kad Algiui Mačiuliui dėl nelegalaus darbo organizavimo gimnazijoje surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, tyrimo medžiaga perduota Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti ir priimti sprendimą.

                 O 2016-08-17 d. Šiaulių apygardos prokuratūros rašte  Nr.S5-29699 konstatuojama,  kad A.Mačiulis padarė nusikalstamą veiką numatytą LR BK  222str.1d.-apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas,buhalteriniu apskaitos dokumentų sunaikinimas , sugadinimas ar paslėpimas ir šiam garbiam ponui paskirtas  2 metų laidavimo terminas ,baudžiamojo poveikio priemonė-15 MGL įmoka …..????. – Ar galima laiduoti turbūt  ne mums , kaimiečiams, suprasti. Tik mes mokam skaityti ir žinom, kad vadovaujantis BK 40str. 2d. 1p. asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis pirmą kartą padarė nusikaltimą, visiškai pripažino kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Taigi lyg ir negalima būtų taikyti atsakomybės pagal laidavimą: 

1.Buvo baustas administracine tvarka dėl nelegalaus darbuotojo gimnazijoje.

2.Nusikalstamos veikos  buvo daromos metai iš metų.

Taigi turbūt Lietuva – stebuklų kraštas! 

Bet mes primiršome 1% baudžiamąją bylą ir ištikimąją sekretorę, kuri „norėjo papildyti savo partijos biudžetą“. Bylos nagrinėjimas eina į pabaigą, tačiau žmonės į daug klausimų neranda jokio atsakymo. Net trys byloje nukentėjusieji atvirai pasisako apie tai, kad tikrame dokumente – deklaracijose – Prašymuose yra suklastoti jų  parašai. Lietuvos  teismo ekspertizės centro (LTEC) specialistų išvados dėl parašų klastojimo (LTEC tirti 2- jų nukentėjusiųjų parašai) kategoriškai prieštarauja Tarptautinių Nepriklausomų ekspertų komisijos išvadoms , kuriomis teigiama, kad parašai, vardas, pavardė tirtose deklaracijose atlikti  ne pačių nukentėjusiųjų, o kito asmens. Kas gi tas inkognito? Manome, nelabai kam rūpi.

               Tai, kad dėl Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos sekretorės Aldeivinos Incienės apgaulės nukentėjo kelios dešimtys žmonių, kad didesnė jų dalis patyrė ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą, yra jau įvykęs faktas, bet A.  Incienė apie tai nenori kalbėti. Ar ji bent atsiprašė tų žmonių – ne. Ar ji pasakė visą tiesą –  taip pat ne. Jos elgesys yra tik gynybinis, t.y. apginti ne tik save, savo partiją, bet ir tuos, kurie sugalvojo šią apgaulės schemą ir buvo tų nusikalstamų veikų bendravykdytojai. Patikėtume A.  Incienės nuoširdumu, jeigu bent teisme  ji pasakytų visą tiesą. Dabar to nėra. 2015 – 09 – 08 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tyrėjas bendravo su A.  Inciene ir ši paaiškino, jog prašymus pildė tuo metu gimnazijos direktoriaus pareigose buvusio Algio Mačiulio prašymu. Vėliau tai buvo paneigta, o ir apskritai, ši aplinkybė, matyt, nebuvo tokia svarbi, kad kas nors iš tyrimą atliekančių pareigūnų atkreiptų į ją bent kiek rimtesnį dėmesį.  Paviršutiniškumo  tikrai daug, galbūt  siekiama,  kad ir šios bylos rezultatas liktų tik buitinio nepasitenkinimo lygmenyje. Būtina suprasti vieną paprastą dalyką, kad visų šių nusikalstamų veikų  esmė – pinigai ir siekis jų pagalba per partijas daryti kiekvienam iš mūsų įtaką, o paskui, papildžius partijų sąskaitas, laikyti  žmones nieko nesuprantančiais arba nevykėliais ir viešai mokyti, kaip reikia gyventi.

                 Atrodo,  ir šou humoro veikėjai patvirtintų – tokių dalykėlių, kuriuos darė A.  Incienė, vienas neišgalvosi. Norėdama pernelyg viską supaprastinti, A. Incienė tik parodo, kad ji nenori, jog problema būtų išspręsta ir daro viską, jog ji būtų paprasčiausiai nustumta į užkulisius. Bet gyvenimas yra toks, kad nuslėpus problemą arba dalį tiesos, ji nuo to gali tapti tik dar skausmingesnė, o vėliau sukelti ir didesnį pavojų. Jeigu šiandien kalbama apie žalą, kurią sudaro keli tūkstančiai eurų, tad uždengus akis tiesai – ji vėliau gali būti skaičiuojama jau dešimtimis ar net šimtais tūkstančių eurų. Lietuvoje šiandien dažnai  stebime blogą tendenciją: dauguma  nenori kovoti su neteisingumu ir siekia kažkokiu būdu prie jo prisitaikyti arba bent su juo susigyventi.  Bet yra dalis ir tokių žmonių, kurie atvirai išsako tai, ką mato, ką žino ir būtent dabar tarp jų yra  kelios dešimtys nukentėjusiųjų, kurie atvirai prabilo apie tai, kas buvo daroma Meškuičių gimnazijoje. Reikia tik džiaugtis, kad Lietuvoje vis tik yra padorių žmonių, kurie bet kokiomis sąlygomis pasiryžę kovoti su neteisybe ir tai daro iki galo. 

               Daug  pastangų reikėjo tam, kad blogybės mokykloje būtų išviešintos, o kalti asmenys patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir sulauktų pelnytos bausmės. Yra sakoma, kad tam, jog triumfuotų blogis, tereikia, kad geri žmonės nieko nedarytų. Pagarbos turi sulaukti visi šios baudžiamosios bylos dalyviai, kurie siekdami pašalinti blogos praktikos tendencijas mokykloje ir užkirsdami kelią tam, kad tai daugiau nesikartotų arba, kad vėl naujais pavidalais nepasirodytų kitose Lietuvos mokyklose, visa tai drąsiai įvardijo.      

                Ką besakytų A. Incienė, bet yra aišku, kad niekada politika negali būti tiek svarbi, jog būtų galima skriausti ar žeminti kitą žmogų. Tai, kad ji apgaulės būdu ne sau, o partijos naudai įgijo svetimą turtą,   apgaudinėjo savo pažįstamus, bendradarbius ir tam panaudojo gerai apgalvotą arba griežčiau sakant net cinišką veiksmų planą( ir ši apgaulė tęsėsi ne vienerius metus) parodo šios veikos pavojingumo laipsnį, o perfrazavus paprastai- įžūlumo laipsnį.

                Kadangi A.  Incienė, atlikdama nusikalstamas veikas, buvo ne tik gimnazijos, bet ir savo partijos skyriaus sekretorė, t.y. politikė,  glumina ne tik teisinis bejėgiškumas prieš politikų nebaudžiamumą, bet ir tai, kad apskritai Lietuvos politiniame gyvenime dažnai  trūksta tiek padorumo, tiek ir teisingumo, o tai gera terpė klestėti nusikalstamai kultūrai. Netgi ši byla parodo, kad anksčiau paminėta partija, jos lyderių asmenyje, neturi vadinamosios nulinės tolerancijos tokiems reiškiniams, kurie buvo nustatyti Meškuičių gimnazijoje. Štai iš buvusio Meškuičių gimnazijos direktoriaus ir buvusio partijos skyriaus pirmininko Algio Mačiulio, kurio pavardė linksniuojama ir šioje byloje, ar išgirdome kokius nors pasmerkiančius žodžius – savo požiūrį į Meškuičių gimnazijos įvykius. Sudėtingas klausimas.  Nėra jokių duomenų ir apie tai, kad patys aukščiausi partijos lyderiai būtų išsakę savo požiūrį į  Meškuičių gimnazijos įvykius. Norisi tikėti, kad pasibaigus šiai bylai, ne tik A. Incienė, bet ir jos partija sulauks kokio nors neigiamo moralinio vertinimo arba bent pasmerkimo.

        Ar bus įteisintas nusikalstamas ir amoralus elgesys, ar bus skatinama visuomenės demoralizacija, ar kaltinamoji už padarytas veikas bus pripažinta kalta? Sunkus klausimas.

                 Net ir pasibaigus šios bylos nagrinėjimui, daugelis nukentėjusiųjų tiesiog pasakytų, kad juos daugiau sukrėtė ne tai, kad buvo apgauti, o tai, kad jie daugiau nebetiki gimnazijos valdžia, abejoja, ar  šioje  mokykloje išties kovojama su patyčiomis, apgaule, melu. Kokios vertybės čia skiepijamos? 

   Taigi kur padėsime kablelį?…

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));