skip to Main Content

Nors Darbo partija ir jos lyderis Viktoras Uspaskich et aštuonis metus buvo neteisėai persekiojami, kaltinant juos nebūtais nusikaltimais, tačiau dabar paaiškėjo, kokia yra jos lyderio V.Uspaskich laisvės kaina – Darbo partijos frakcija nedrįso net balsuoti už Seimo komisijos, kuri turėtų tirti D.Grybauskaitės įtaką mafijinei teisesaugai, sudarymą. kaip žinia, V.Uspaskich buvo išietsintas ir jam neteko sėsti į kalėjimą mainais už tai, kad partijos pirmininko postą perdavė ištikimai prezidentės marionetei Valentinui Mazuroniui, o Energetikos ministro pareigas perdavė dar vienam D.Grybauskaitės statytiniui Rokui Masiuliui, kuris dabar „darba“ partijos vardu suka miljardinės ‘Indepedece“ aferas. 

Seimas po pateikimo pritarė siūlymui sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją

2016 m. balandžio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimas nusprendė svarstyti siūlymą sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl manipuliavimo viešojoje erdvėje žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminio tyrimo duomenimis, galimai neteisėto poveikio teisėsaugos institucijoms, įtraukiant jas į politinę kovą.

 

Projektu siūloma įpareigoti komisiją:

 

peržiūrėti Seimo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XI-812 „Dėl Seimo laikinosios komisijos galimai neteisėtam politinių ir interesų grupuočių poveikiui teisėsaugos institucijoms ir jų atliekamiems tyrimams bei galimam sąmoningam trukdymui pareigūnams tirti nusikalstamas veikas ištirti sudarymo“ sudarytos komisijos atlikto tyrimo išvadas ir išsiaiškinti jų įgyvendinimo efektyvumą;

 

nustatyti, iš kurių informacijos šaltinių kurie asmenys ir kokiomis aplinkybėmis paskleidė viešojoje erdvėje didelį visuomenės rezonansą sukėlusias žinias: (apie „juoduosius sąrašus“ su 9 viceministrų pavardėmis; apie kriminalinės žvalgybos pažymą dėl Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo; apie Seimo narių Broniaus Bradausko, Vytauto Gapšio bei Juliaus Sabatausko ir vieno Kaišiadorių verslininko ar kriminalinio pasaulio atstovo tariamą susitikimą Aukštadvaryje; apie tai, kad buvusiai kandidatei į generalinius prokurorus, Kaišiadorių apylinkės teismo pirmininkei Editai Dambrauskienei buvo pasiūlyta generalinio prokuroro postą „išsipirkti“);

 

išsiaiškinti, kokiu tikslu buvo paskleista ši didelį triukšmą sukėlusi informacija: ar nurodyti nusikalstamas veikas, ar paveikti politinius procesus, susidoroti su politiniais oponentais; kokios tikrosios šios informacijos paskelbimo pasekmės;

 

atsakyti, kodėl vėliau ši plačiai aptarinėjama informacija nebuvo nei patvirtinta, nei paneigta;

 

atsižvelgti į įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl Daivos Ulbinaitės išteisinimo, susipažinti su baigta byla ir, nekeliant jau galutinai teismo išspręsto baudžiamosios atsakomybės klausimo, atlikti savo parlamentinį tyrimą ir pateikti politinį šios istorijos aplinkybių vertinimą, pasinaudojant prokuratūros ir teismo rezonansinės bylos medžiaga, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 10 d. nutartimi ir šios kolegijos trijų teisėjų atskirąja nuomone;

 

nustatyti, kas iš Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos atstovų kada ir kokia apimtimi darė įtaką Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui E. Pašiliui dėl Generalinės prokuratūros kontroliuojamų bylų, o taip pat dėl Generalinės prokuratūros kadrų politikos;

 

 nustatyti, kurios žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos institucijos –Valstybės saugumo departamentas, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Finansinių nusikaltimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienų apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – ir dėl kokių priežasčių aplaidžiai saugo įslaptintą informaciją ar ją perduoda, dažniausiai įsivelia į politinius skandalus ir yra neatspariausios galimam neteisėtam politikų spaudimui;

 

išsiaiškinti, kiek teisėsaugos institucijų priklausomybę nuo politikų lemia tų institucijų vadovų skyrimo tvarka ir tiesioginis pavaldumas, pateikti Seimui pasiūlymus dėl galimų institucijų vadovų skyrimo tvarkos ir pavaldumo pakeitimo.

 

Seimo nutarimo „Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl manipuliavimo viešojoje erdvėje žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos bei ikiteisminio tyrimo duomenimis, galimai neteisėto poveikio teisėsaugos institucijoms, įtraukiant jas į politinę kovą, sudarymo“ projektui Nr. XIIP-4283 po pateikimo pritarė 51, prieš balsavo 34, susilaikė 5 Seimo nariai. Šį klausimą plenariniame posėdyje svarstyti numatoma gegužės 5 d.

 

Saulė Eglė Trembo

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));