22 klausimai VSD šefui

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (6 Votes)

Seimo narių Povilo Urbšio ir Vytauto Bako pranešimas: „Būtina užkirsti kelią nešvariems politiniams sandėriams, apsaugoti pranešėją ir atsakyti visuomenei į iškilusius klausimus. 22 klausimai Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui“

2020 m. kovo 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo nariai Vytautas Bakas ir Povilas Urbšys parengė 22 klausimus Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriui Dariui Jauniškiui ir prašo į juos viešai atsakyti Seimo posėdyje. Klausimai parengti įvertinus VSD pranešėjo pateiktą informaciją, iš kurios matyti, kad Valstybės saugumo departamento vadovai galimai darė neteisėtą poveikį šalies vidaus politiniams (rinkimų) procesams, galimai neteisėtai rinko informaciją apie kandidatus 2019 metų Prezidento rinkimuose ir jų aplinkas ir galimai neteisėtai ją panaudojo, taip pat galimai pažeidė žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo ir politinio neutralumo principus.

P. Urbšio teigimu, viešojoje erdvėje VSD direktorius D. Jauniškis patvirtino, kad rinko informaciją apie kandidatus ir jų aplinkas, tad svarbu išsiaiškinti, tokių veiksmų teisėtumą. Tuo pačiu aiškėja požymiai, kad siekiama užgniaužti situaciją, nuslėpti nuo visuomenės informaciją, susijusią su pamatiniais demokratijos principų pažeidimais. Tai kelia ne tik grėsmę, bet sukuria prielaidas nešvariems politiniams sandėriams įvykti.

V. Bako teigimu, atsakymai, kuriuos pateikė VSD direktorius viešojoje erdvėje, sukelia papildomų klausimų dėl VSD veiklos teisėtumo ir pranešėjo saugumo. Yra požymių, kad siekiama spausti pranešėją, nuslėpti nuo visuomenės svarbią informaciją, kuri susijusi su galimai neskaidria ir neteisėta kai kurių politikų ir VSD pareigūnų veikla.

Pastaruoju metu bandoma įteigti, kad šios temos kėlimas yra susijęs su atskirų Seimo narių politiniu išskaičiavimu. Vytautas Bakas ir Povilas Urbšys, kategoriškai pareiškiame, kad mes, siekdami apginti viešąjį interesą ir pamatines žmogaus teises, apsaugoti žvalgybos institucijas ir pareigūnus nuo neteisėto poveikio, esame pasirengę nekelti savo kandidatūrų 2020 m. Seimo rinkimuose, jei bus įgyvendintos šios sąlygos:

1. Seime bus sudaryta tyrimo komisija, į kurios sudėtį būsime įtraukti ir atliktas parlamentinis tyrimas, o tyrimo komisijos darbas bus organizuojamas laikantis viešumo ir skaidrumo principų.

2. Tyrimą atliks ne Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, o iš Seimo narių sudaryta komisija.

3. Tarp komisijos narių nebus Seimo narių, kurie asmeniškai išreiškė išankstines neigiamas nuostatas pranešėjo ir pateiktos informacijos atžvilgiu.

4. Bus užtikrintos saugumo garantijos pareigūnams, kurie liudytų komisijai, ir su jais nebus susidorota, o taip pat nebus persekiojami jų šeimos nariai.

Vadovaujantis Seimo statuto 209 str., Seimo sesijos metu kiekvieną antradienį, Vyriausybės pusvalandžio metu, į Seimo narių iš anksto raštu pateiktus klausimus turi atsakyti valstybės institucijų vadovai, kuriuos skiria Seimas arba kurių paskyrimui reikalingas Seimo pritarimas, taip pat kiti valstybės institucijų vadovai.

Seimo narių klausimai, išsiųsti Seimo posėdžių sekretoriatui ir Valstybės saugumo departamento direktoriui.

 

a

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI

 

Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius

 
   

 

Lietuvos Respublikos                                                                   2020-03-12

Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriatui

 

 

 

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

 

įvertinę viešojoje erdvėje pasirodžiusią Valstybės saugumo departamento pranešėjo (toliau tekste Pranešėjas) pasirodžiusį 2019-04-25 kreipimąsi (pridedama) į Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą iš kurio matyti, kad Valstybės saugumo departamento vadovai galimai darė neteisėtą poveikį šalies vidaus politiniams (rinkimų) procesams, neteisėtai rinko informaciją apie kandidatus 2019 metų Prezidento rinkimuose ir galimai neteisėtai ją panaudojo, o taip pat galimai pažeidė žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo ir politinio neutralumo principus,

 

siekdami apsaugoti viešąjį interesą, Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į privataus gyvenimo neliečiamybę, teisę lygiomis teisėmis dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus;

 

atkreipdami dėmesį į tai, kad Pranešėjo pateikta informacija gali turėti didelę reikšmę užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, nacionalinio saugumo interesus, o taip pat keliant politikų ir pareigūnų konstitucinės atsakomybės klausimą, tobulinant žvalgybos institucijų veiklą;

 

įgyvendindami Valstybės saugumo departamento parlamentinę kontrolę,

 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 str.,

 

 

prašome Valstybės Saugumo departamento direktoriaus Dariaus Jauniškio artimiausią antradienį atvykti į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybės pusvalandžio metu atsakyti į šiuos Seimo narių pateiktus klausimus:

 

 

 1. Ar Valstybės saugumo departamento (toliau tekste - VSD) vadovas turi teisę duoti pavedimą žodžiu savo pavaldiniams surinkti informaciją apie asmenis, kurie dalyvauja Lietuvos politinėje veikloje ir jų aplinkas Valstybės saugumo departamento duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose ir (arba) juos Jei taip, prašome atsakyti, kaip toks procesas

 

(žodinis pavedimas) yra įgyvendinamas, kaip dokumentuojami tokie pavedimai, kokiais teisės aktais ir kada teisė žodžiu duoti pavedimus rinkti (patikrinti) tokio pobūdžio informaciją yra įtvirtinta?

 1. Kiek asmenų VSD turi teisę pavesti VSD pareigūnams žodžiu surinkti informaciją apie asmenis, kurie dalyvauja Lietuvos politinėje veikloje ir jų aplinkas VSD prieinamose duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose ir (arba) juos
 2. Viešojoje erdvėje VSD direktorius Darius Jauniškis pareiškė, kad per metus VSD patikrina apie 80 tūkst. asmenų. Kiek asmenų VSD patikrino VSD direktoriaus ir kitų žodinį pavedimą turinčių teisę duoti asmenų žodiniu pavedimu 2018 ir 2019 metais;
 3. Ar Valstybės saugumo departamentas rinko žvalgybinę ar kitokią informaciją apie šiuos asmenis: Mindaugas Kuklierius, Gintaras Marazas, Jurijus Rodevičius, Danas Azikejev, Povilas Mačiulis, Stanislavas Vaiciukevičius, Vaidotas Židanavičius, Dainius Raupys, Arvydas Mockus, Ilja Laurs, Linas Slušnys, Juozas Budraitis, Vytaras Radzevičius, Robertas Badaras, Jelena Čelutkienė, Andrius Kaluginas, Tomas Davulis, Teodoras Medaiskis, Mindaugas Jurkynas, Petras Mendeika, Ferdinandas Vaitiekūnas, Faustas Latėnas, Dovilė Filmanavičiūtė, Gerda Gintautė, Ieva Ulčickaitė, Aistis Zabarauskas, Lina Svidinskaitė, Algė Budrytė, Audrius Radiškauskas, Audris Narbutas, Jokimas Tamulionis, Raimundas Povilonis, Andrius Nikitinas, Martynas Tinfavičius, Tomas Pačėsas, Valerijus Simulikas, Mindaugas Tarnauskas, Mindaugas Kubilius, Jolita Azikejevienė, Inga Grubliauskienė, Aleksandr Tuguši, Sigitas Katkevičius, Benediktas Krasniauskas, Olga Urbonienė, Edvinas Pagirskas, Daiva Niedvarienė, Darius Steponkus, Laura Gedvilaitė, Mindaugas Sabas, Edmundas Bernotas, Arvydas Veikšra, Žilvinas Leleiva, Žydrūnas Senkus, Aistis Stalaučinskas, Rolandas Markinas, Milda Jonkienė, Gaiva Mačiulaitienė, Vitas Girdauskas, Dominykas Šiugžda, Audronė Juškevičienė, Saulius Povilaitis, Vaiva Bradulskienė, Artūr Gončarov, Erika Furman, Aivaras Abromavičius, Giedrius Kuprevičius, Saulius Jurkevičius, Linas Kojala, Jurgis Didžiulis, Arūnas Matelis, Vytautas Rubavičius, Giedrius Jucevičius, Beata Nicholson, Mindaugas Jurkynas, Antanas Gudelis, Vladas Lašas, Zita Kelmickaitė, Mantas Katinas, Paulius Tamulionis, Arnoldas Šileika, Aloyzas Kuzmarkis, Zigmas Petrauskas, Rimas Varanauskas, Dainius Dundulis, Aleksandras Smaginas, Pranas Dailidė, Gintaras Bertašius, Adomas Balsys, Darius Zubas, Vygandas Blandis, Algimantas Smičius, Audrius Kantauskas, Mindaugas Raila, Andrius Joneikis, Dalius Trumpa, Gintautas Pangonis, Kęstutis Valašimas, Tautvydas Barštys, Aurelijus Rusteika, Remigijus Milašius, Robertas Lapinskas, Vilius Kaikaris, Arvydas Andrijauskas, Klemencas Agentas, Mindaugas Platukis, Nemunas Dagilis, Andrius Stonkus, Darius Nedzinskas, Giedrius Barysas, Antanas Anskaitis, Paulius Trimonis, Saulius Merkys, Algirdas Pažemeckas, Ivanas Paleičikas, Domas Dumašius, Geraldas Statulevičius, Martinas Gusiatinas, Danas Tvarionavičius, Sigitas Paulauskas, Rimantas Juška?
 4. Jei Valstybės saugumo departamentas rinko (tikrino) informaciją apie minėtus asmenis,

prašome nurodyti ar tikrinimui buvo naudota informacija, kuri surinkta iš slaptų ir viešų šaltinių, duomenų bazių. Kokiu tikslu ji buvo naudojama ir kam buvo perduota?

Viešojoje erdvėje Valstybės saugumo departamento vadovas pripažino, kad buvo atliktas minėtų asmenų patikrinimas VSD duomenų bazėse. Prašome atsakyti, kokiu pagrindu tai buvo daroma (įvardinant teisės akto (aktų) pavadinimą, straipsnį, jo dalį);

 1. Jei Valstybės saugumo departamentas rinko (tikrino) žvalgybinę ir kitokią informaciją apie minėtus asmenis, prašome atsakyti, kas konkrečiai ir kada konkrečiai (nurodant tikslias datas) tokį pavedimą davė;
 2. Jei Valstybės saugumo departamentas rinko (tikrino) žvalgybinę informaciją apie minėtus asmenis, prašome nurodyti, ar pavedimas rinkti informaciją buvo rašytinis, ar žodinis, kas, kada, kokia forma ir kokiu pagrindu davė šį pavedimą? Kaip šį informacija buvo panaudota ir kam perduota, kur ji saugoma?

 

 1. Ar Jūs, duodamas pavedimą rinkti informaciją apie minėtus asmenis supratote, kad veikiate neteisėtai ir tai, kad toks Jūsų pavedimas gali būti vertinamas kaip neteisėtas, pažeidžiantis žvalgybos institucijų teisėtumo ir politinio neutralumo principus, kaip teigia Pranešėjas?
 2. Kas iš VSD vadovybės davė pavedimą (žodinį, rašytinį, konkliudentiniais veiksmais) išsiaiškinti, koks pareigūnas pranešė apie galimą neteisėtą informacijos rinkimą Valstybės saugumo departamento, kas yra Pranešėjas? Jei toks pavedimas buvo, prašome nurodyti, kada tiksliai jis buvo duotas, kas jį davė, kam buvo duotas. Jei tokio pavedimo nebuvo, prašome atsakyti, ar viešai paaiškėjus, kad Pranešėjas patyrė spaudimą, VSD buvo atliktas tarnybinis (vidaus) tyrimas ir kokie sprendimai buvo priimti?
 3. Ar VSD rinko informaciją ir (arba) atliko patikrinimą apie asmenis, dalyvavusius 2019 metų Prezidento rinkimuose (apie kandidatus Prezidentus, pretendentus į kandidatus, jų aplinkas), jei taip kas priėmė tokį sprendimą, kas davė tokį pavedimą, ar toks pavedimas (sprendimas) buvo aptartas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, Valstybės gynimo taryboje, Vyriausybėje ar kitais subjektais, kurie įstatymų yra įgalioti formuoti užduotis VSD (prašome nurodyti tokius subjektus)?
 4. Jei VSD rinko informaciją (atliko patikrinimą) apie asmenis, dalyvavusius 2019 metų Prezidento rinkimuose (apie kandidatus Prezidentus, pretendentus į kandidatus, jų aplinkas), prašome nurodyti, apie kokius konkrečiai kandidatus (pretendentus) į Prezidentus tokia informacija buvo renkama (atlikti patikrinimai), kas ir kodėl iniciavo šiuos patikrinimus (informacijos rinkimą)?
 5. Jei VSD rinko informaciją (atliko patikrinimą) apie asmenų, dalyvavusių 2019 metų Prezidento rinkimuose (apie kandidatų į Prezidentus, pretendentų į kandidatus) aplinkas, prašome nurodyti kiek iš viso asmenų buvo patikrinta (surinkta informacija). Prašome nurodyti kiekvieno kandidato (pretendento) aplinkos žmonių, apie kuriuos buvo renkama (tikrinama) informacija, skaičių, kas ir kodėl iniciavo šiuos patikrinimus (informacijos rinkimą)?
 6. Kaip galėtumėte paaiškinti Pranešėjo poziciją, kad Jūsų, bei Jūsų pavaduotojo veiksmus jis vertina kaip drausminį nusižengimą, o gal net nusikaltimą nesilaikant žvalgybos institucijų teisėtumo ir politinio neutralumo principų?
 7. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad VSD atliko patikrinimus apie vieno iš kandidato į LR Prezidentus (kaip vėliau paaiškėjo – Nausėdos) aplinką 2018 liepos mėnesį, nors minėtu laikotarpiu kandidatas G. Nausėda nebuvo paskelbęs apie savo kandidatavimą į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, taip pat nebuvo jokio oficialaus kandidatų į Prezidentus sąrašo?
 8. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad VSD atliko patikrinimus apie vieno iš kandidato į LR Prezidentus (kaip vėliau paaiškėjo – Nausėdos) aplinką 2019 sausio mėnesį, nors minėtu laikotarpiu kandidatas G. Nausėda nebuvo pateikęs pareiškinių dokumentų dalyvauti Prezidento rinkimuose?
 9. Kaip galėtumėte paaiškinti tai, kad VSD tikrino (rinko informaciją) apie asmenis, verslininkus į kuriuos pasak Pranešėjo dar tik buvo ketinama kreiptis paramos rinkimuose? Kaip VSD buvo žinoma, kad Nausėda, kuris dar buvo nepaskelbęs apie kandidatavimą Prezidento rinkimuose, eis prašyti verslininkų paramos Prezidento rinkimuose?
 10. Ar kas nors iš kandidatų (pretendentų) 2019 m. Prezidento rinkimuose prašė VSD vadovo, kitų pareigūnų surinkti informaciją (patikrinti ją) apie juos, jų aplinkas, politinius konkurentus. Jei taip, kada ir kas tokį prašymą išreiškė, kaip buvo reaguojama į tokius prašymus?
 11. Kaip galėtumėte paaiškinti Pranešėjo pateiktą informaciją apie tai kad VSD Seimo nario Žygimanto Pavilionio prašymu VSD rinko informaciją kuri turėjo „paremti Ž. Pavilionį informacija, kuri įrodytų, kad Ušackas yra prorusiškas“?

 

 1. Kiek kartų 2019-04-01 – 2020-01-29 laikotarpiu Jūs arba Jūsų atstovas buvote susitikęs su Ž. Pavilioniu, kokie šių susitikimų tikslai, ar sulaukėte prašymu iš Ž. Pavilionio surinkti kompromituojančios ar kitokios informacijos apie jo politinius konkurentus?
 2. Pranešėjas savo kreipimesi nurodo 2018–09-25 gavęs VSD direktoriaus pavaduotojo R. Bridikio nurodymą paremti Ž. Pavilionį informacija, kuri įrodytų V. Ušackas yra prorusiškas. Taip pat nurodė, kad Bridikis nurodė vienam iš valdybų viršininkui atlikti paiešką viešuose informacijos šaltiniuose, buvo aptiktos dvi nuorodos, kurios perduotos direktoriui. Tą pačią dieną Ž. Pavilionis minėtas nuorodas pateikė TS-LKD priežiūros komitetui. Kaip paaiškinsite šį sutapimą?
 3. Ar Jūs, Jūsų pavaldume esantys pareigūnai esate sulaukę prašymų iš kitų Seimo narių, kandidatų 2019 m. Prezidento rinkimuose surinkti (patikrinti) informaciją apie jų aplinkas, finansinius rėmėjus, savanorius, štabų narius, konkurentus ir jų aplinkas? Jei taip, iš ko konkrečiai gavote tokio pobūdžio prašymus, kada, kaip į juos reagavote?
 4. Ar 2019-04-25 – 2020-01-29 laikotarpiu Jūs buvo apklausimas STT, generalinėje prokuratūroje apie aplinkybes, susijusias su Pranešėjo pareikta informacija dėl galimai neteisėto informacijos rinkimo apie asmenis, dalyvavusius 2019 Prezidento rinkimuose;

 

 

Pagarbiai, Seimo nariai:

Vytautas Bakas Povilas Urbšys

Peržiūros: 1786

Komentarai   

+16 # kaip 2020-03-13 19:51
jei gauni generoo laipsni jau negali sustot...paziurekit biografijas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Būtinai 2020-03-14 00:21
Skaitykite straipsnį - "Algimantas Matulevičius. Tyrimas, sudrebinęs klaną". Ten rašoma: Prisiminiau tą epizodą perskaitęs dienraštyje „Lietuvos rytas“ straipsnį „VSD skandalo pursluose šmėžuoja garsios pavardės“, kuriame ir vėl iškyla profesoriaus pavardė. Cituoju: „Tačiau buvo ir spėjančių, jog tas „Jis“, pagarbiai įvardytas ir D.Jauniškio, yra konservatorių patriarchas V.Landsbergis, kurio interesas esą buvo tas pats – kuo geresni šansai I.Šimonytei. Šios prielaidos šalininkai remiasi tuo, kad D.Jauniškis yra vienas ištikimiausių asmenų V.Landsbergiui. Mat dabartinis VSD direktorius savo karjerą pradėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriuje, kuris sudarė asmeninės V.Landsbergio apsaugos branduolį. Teigiama, kad jiedu susitikinėja iki šiol…“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Jo jo 2020-03-14 00:46
LENZBERGU VISKAS KISENEJE, liko tik tiltai ir trikojai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Raimondas 2020-03-14 00:25
Jauniškio viršininkai yra Landsbergis ir Grybauskaitė, o Nausėda, sutikęs Jauniškį, kreipiasi į jį - "Viršininke".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Niekas nesikeičia 2020-03-14 00:31
Ir Skverneliui ir Nausėdai tinka Jauniskis,nes abu pakabinti.Jauniskis jų vadas,o Jauniskio vadas Grybauskaitė ir Landsbergis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Oi 2020-03-14 00:28
oi ilgai Lietuvele " laižys" žaizdas padarytas KGBisto Lansbergio ir KGB auklėtinės , oi ilgai . 30 metų nepriklausomybės , o šie du kremliaus palikuonys šokdina visą Lietuvą :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Vau 2020-03-14 00:29
Labiausiai paitikiu Baku, nei Jauniškiu, o VSD pastatas vos ne Pentagono dydzio, klanas savo saugumu pasirupino avansu, kad kokie issisokeliai nesugalvotu drumsti ju ramybes
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # LKD 2020-03-14 00:33
Landsbergio į prezidentės stumta, buvusi komunistų aukštosios mokyklos dėstytoja Grybauskaitė KGBistinį valdymo stilių net ištobulino. Slaptos pažymos buvo naudojamos kaip susidorojimas. Konspiracijos irgi išmokta KGB - net atskirą tulpių paštą naudojo. Kas gali paneigti galimybę, kad Grybauskaitė nebandė VSD pagalba stabdyti nekenčiamą Ušacką, kad padėtų Šimonytei?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # SIGITAS 2020-03-14 00:39
UŽTEKO PALECKIUI TIK PRASIŽIOTI IR ŽMOGŲ BE JOKIO TEISMO JAU VIRŠ METŲ PŪDO KALĖJIME - VALIO JAV VASALŲ KOLONIJOS DEMOKRATIJAI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Leonas Korsakas 2020-03-14 00:40
Konservams NE!Nebalsuokit rudenį už konservatorius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # NUOSĖDAI 2020-03-14 00:41
AR ČIA TAS LR KONSTITUCIJOS GARANTAS, kuris kiša Seimui Lietuvos piliečių nacistinio persekiojimo įstatymą ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Prašau 2020-03-14 00:42
Atskleiskite KGB archyvus kuriuos bijodamas senas pirddyla islaptino 75 metams... Isslaptinkite slapcia niekas nesuzinos kas isslaptino
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # suvalkietis 2020-03-14 00:43
Kaip jūs nesuprantame. Visa VSD vadovybė arba Grybauskaitės arba Landsbergio konservatorių surykiuoti. Tai kaip kitaip jie gali dirbti. Manau , kad viską darė Šimonytei kelią pravalyti norėdami. Lietuvos žmonės jau gana viengungių panelių tai nepasisekė. Dabar toliau dirba, kad Šimonyte po rinkimų į premjeres prastumti. Anūkas net pirmą sąrašo vietą užleidžia. O buvusi prezidentė tikrai suinteresuota. Nes kitaip ir Tulpių pašto byla gali atsirasti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Du brudai 2020-03-14 00:49
Landsbergis ir Grybauskaite
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # 2020-03-14 00:44
ĮSITIKINĘS, KAD SURINKTA INFIRMACIJA KELIAUJA PROPAGANDOS RŪPORAMS MILIŪTĖMS, VALATKOMS, JAKILAIČIAMS. KONSERVAIS GALI TIKĖTI TIK VISIŠKI NAIVUOLIAI...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # realybe 2020-03-14 10:56
Megejas paporinti spaudoj, V.Landsbergis apie VSD skandala tyli.Jei tyli vadinasi kaltas.Arteja Tiesos momentas...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # nesusipratėlis 2020-03-15 10:48
Visa ši makalynė tikrai neapsiėjo be drg Landsbergio ragų-nagų ir kanopų įsikišimo.Šis velnio neštas ir Lietuvoje pamestas produktas dalyvauja visose košės virimo operacijose pradedant Mažeikų nafta ir baigiant atsarginio Nuosėdos varianto, prašikus Šimonytei,įgyvendinime.Net ir jo žmonos pelenų po skvernu išnešimas šio frukto sugalvotas,kad šioji gulėtų šalia, vistiek kada nors nustipsiančio,prezidentų alėjoje.O reziumė būtų toks,kad visos Lietuvos bėdos ir nelaimės tik nuo to perkrikšto Judo ėjo ir eis iki neatvers kanopų šis velnio neštasis...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # RU placdamas 2020-03-15 21:54
Ruoškitės Istoriniam žingsniui - pakartoti Krymo žygdarbį. Su mūsų ištikimu infiltratu TS LKP gaujoje puikiai įsikūrėme www..villacomfort.lt . Maudomės Dušinėse, dulkinam visą Durnių laivo komandą. Ekspolicajai korsakis su kaminskiu išdurinėja kylerienę, o martinkis žiūrėdamas masturbuojasi... Tepadeda mums Darius Jauniškis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti