Seimas, "žalieji valstiečiai", STT - visi apsimeta bėjėgiais prieš absoliučią teismų korupciją

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (8 Votes)

Aurimas Drižius

Visų Lietuvos pakopų, ypatingai Aukščiausiojo teismo teisėjai drąsiai rašo į savo nutartis absoliutų melą ir savo fantazijas, ir jomis, remdamiesi, priima nusikalstamus sprendimus. Labai dažnai tokisos kreivos fantazijos lemia žmonių ir jų šeimų likimus.

Nors Konstitucija aiškiai sako, kad prieš įtatymą visi lygūs, ir kad dokumento klastojimas yra nusikaltimas, tačiau tiek STT, tiek prokuratūra atkakliai nekelia bylų teisėjams už savo nutarčių klastojimą.

Tai apgailėtina, nes Konstitucija aiškiai nustatė, kad Seimas gali surengti apkaltos procedūrą teisėjams, "paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas". Tai reiškia, kad nereikia kito teismo sprendimo, kad teisėjas paarė nusikaltimą, užtenka "paaiškėjimo, kad padarytas nusikaltimas". Labai gaila, kad Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei A.Širinskienei tai niekaip nepaaiškėja, nors ji turi puikų įrankį pažaboti teisėjų nusikaltimus:

116 straipsnis
Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir teisėjus, taip pat Apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas gali pašalinti iš pareigų apkaltos proceso tvarka.
 

 

 

Pranešimas apie organizuotą nusikalstamą grupuotę Lietuvos aukščiausiame ir Vilniaus apygardos teismuose

Pateikiu chronologine tvarka visą eilę sunkių nusikaltimų, kuriuos atliko taip vadinami Vilniaus apylinkės, apygardos ir Aukščiausiojo teismo teisėjai:

 

 1. Kreipiausi į generalinę prokuratūrą dėl Aukščiausiojo teismo teisėjų (S.Rudėnaitės, V.Grabinsko, G.Sagačio - nuotraukos viršuje) nusikalstamos veiklos – dokumento suklastojimo, piktnaudžiavimo tarnyba
 2. Rugpjūčio 19 d. gavau prokuroro nutarimą, kuriuo buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano skundą, kuriuo aš prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegijos (teisėjų Virgilijaus Grabinsko, Sigitos Rudėnailės ir Gedimino Sagačio) piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo, dokumentų klastojimo.
 3. Apskundžiau šį nutarimą Vilniaus miesto apylinkės teismui, nurodžiau, kad minėti teisėjai savo 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi Nr. 3P-1352/2019 man nurodė, kad cenzūra Lietuvoje yra visiškai legalizuota, neprieštarauja jokiems teisės aktams, ir kad spaudos laisvė Lietuvoje yra apribota iki minimumo.
 4. Savo skunde teismui nurodžiau, kad cenzūrą draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, ir Visuomenės informavimo įstatymas, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas ją įvedė „Laisvam laikraščiui“ dar 2009 m. civilinėje byloje Nr. 2-117734/2009, ir per dešimt metų visa mafijai dirbanti „teisinė“ sistema jau aštuonis kartus spėjo atmesti mano prašymus panaikinti cenzūrą. Visais atvejais teisėjai klastojo savo nutartis, įrašydami į jas žinomai melagingus duomenis, o Konstitucijos ir įstatymo reikalavimai buvo įvardijami kaip „deklaratyvūs“ teiginiai.
 5. Buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas dar 2009 m. kreipėsi į teismą, kad „Laisvam laikraščiui“ būtų įvesta cenzūra – uždrausta rašyti straipsnius, kuriuose A.Sadeckas būtų siejamas su „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir G.Kiesaus nužudymu.
 6. Teismas paslaugiai patenkino A.Sadecko prašymą ir įvedė cenzūrą, o mane nuo to laiko nuteisė aštuonis kartus vien už tai, kad rašiau straipsnius ir pateikiau įrodymus, kad A.Sadeckas buvo pagrindinė figūra, privatizuojant „Mažeikių naftą“, o jos visi skundai ir teiginiai melagingi.

7 . Kai galiausiai pateikiau skundą Aukščiausiam teismui dėl cenzūros panaikinimo, ir Lietuvos aukščiausiojo teismo kolegijai buvo pateiktas Lietuvos Konstitucijos 44 str. 1 d., kurioje numatyta, kad masinės informacijos cenzūra draudžiama.

Be to, pateiktas ir Lietuvos Konstitucinio teismo išaiškinimas, kas yra cenzūra: "Cenzūra - tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio."

Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus" vienareikšmiškai konstatuoja: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus."

 1. Nors visa teisinė sistema dešimt metų klastojo savo nutartis (esu pateikęs prezidentui G.Nausėdai prašymą iškelti baudžiamąsias bylas 21 Vilniaus apylinkės ir apygardos teismo teisėjams už dokumento klastojimą), tačiau minėta LAT kolegija nusprendė, kad mano skunde „nepagrindžiama. jog teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas ir kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla“.

 Žodžiu, minėti teisėjai aiškiai pasakė, kad jokios Lietuvos  Konstitucijos ir įstatymai jiems negalioja, jų reikalavimai nieko nereiškia, o tai, kad teismai 10 metų pažeidėja pagrindinį šalies įstatymą, nereiškia, kad „galėjo neteisingai būti išspęsta byla“.

 

 

 1. Atvirai pasakius, nesitikėjau, kad tokia instancija, kaip LAT, gali taip drąsiai klastoti savo nutartis, ir legalizuoti nusikalstamą cenzūros įvedimą. Atkreipiau dėmesį, kad pats A.Sadecko skundas įvesti cenzūrą buvo melagingas, nes A.Sadeckas prašė uždrausti jį sieti su „Mažeikių naftos“ privatizavimu, nors pats asmeniškai sprendė, kam ir kokiomis sąlygomis turi būti privatizuota minėta įmonė, ir už šią veiklą jo įmonė gavo milijonus litų, kurią Mažeikių rajono prokuratūra įvardino kaip „butaforinės paslaugos“.
 2. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek Vilniaus apylinkės teismas, tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau net aštuonis kartus atsisakydavo panaikinti neteisėtai įvestą cenzūrą, kuri buvo įvesta dar 2009 m. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi.

Esant tokiai padėčiai, jau daugiau nei dešimt metų aš, Aurimas Drižius, savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius, žurnalistas ir leidėjas, teismų ir prokuratūros pagalba esu persekiojamas už savo žurnalistinę veiklą buvusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko (toliau ir – A. Sadeckas), kuris melagingu prevenciniu ieškiniu kreipėsi į teismą ir paprašė įvesti cenzūrą, t.y. uždrausti man rašyti straipsnius, kuriuose jis būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu ir Gedemino Kiesaus nužudymu.

 1. Minėtą LAT kolegija toliau piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi ir savo nutartimi man bando įrodyti, kad cenzūra Lietuvoje yra teisėta, ir kad cenzūros nedraudžia jokie teisės aktai.

Nors yra priešingai - cenzūrą draudžia tiek Konstitucija, tiek ir Visuomenės informavimo įstatymas.

Minėta teisėjų kolegija tai puikiai žinojo, nes kam kam, tačiau LAT teisėjams būtina žinoti bent jau pagrindinį šalies įstatymą – Konstituciją.

Tačiau minėta kolegija padarė dar vieną nusikaltimą, numatytą BK 300 str., nes įrašę žinomai melagingus duomenis, kad neva teisės aktai leidžia cenzūrą, ir ją taip legalizavę, teisėjai suklastojo savo nutartį.

Nurodžiau, kad minėta LAT kolegija, matydama, kad cenzūra, įvesta civilinėje byloje Nr. 2S-835- 565/2018, turi būti panaikinta, nes ji akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, melagingai man nurodė, kad "nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė teisės normas".

Tai yra akivaizdus dokumento – Aukščiausiojo teismo nutarties - klastojimas, daromas sąmoninga tyčia ir suprantant, kad klastoji teisės dokumentą.

 

Todėl tvirtinu, kad LAT kolegija labai grubiai pažeidė teisės normas - matydama aiškų teismo sprendimo neatitikimą ir prieštaravimą Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, kolegija nurodė, kad nieko panašaus nėra, o teismai tinkamai taikė teisės normas.

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja B.Bakanauskaitė savo spalio 30 d. nutartyje Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus pavadino „deklaratyviais“

Tokiu būdu teisėja B.Bakanauskaitė taip pat padarė nusikaltimą – dokumento suklastojimą, nes kam kam, o teisėjams yra privalu žinoti, kad Konstitucijos ir įstatymo reikalavimai yra imperatyvūs.

 

Konstitucijos 6 straipsnis aiškiai sako : Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

Šiuo atveju vadinamieji „teisėjai“ grubiai sulaužo priesaiką ir įstatymus, kurie reikalauja, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, klausytų tik įstatymo. Negana to, jie sąmoningai suklastoja savo nutartį, melagingai nurodydami, kad cenzūra neva yra legalizuota ir įteisinta.

 1. Vadinamojo teisėja Bakanauskaitė nurodo, kad „prokuroras pagrįstai ir motyvuotai pasisakė, dėl ko jis mano aprašomoje situacijoje nesant nusikalstamų veikų požymių - pareiškėjo 2019 m. rugpjūčio 9 d. prašyme nėra jokių duomenų ar teisinių argumentų, kurie leistų daryti bent menkiausias prielaidas, jog pareiškėjo nurodyti L AT teisėjai, pagal kompetenciją priimdami sprendimą dėl pareiškėjo kasacinio skundo, galėjo piktnaudžiauti, neatlikti tarnybos pareigų ar padaryti kitus nusikaltimus“.

Tai melas, nes vadinamoji teisėja ignoruoja Konstitucijos ir įstatymo reikalavimus, ir taip pati daro nusikaltimą. Atkreipiamas teismo dėmesys, kad Konstitucija nenumato jokių išimčių teisėjams atsakyti prieš įstatymą – priešingai, ji nurodo, kad „prieš įstatymą visi lygūs“. O teisėjai išsuka vienas kitą nuo atsakomybės, remdamiesi vadinamąją „nepriklausomybę“. Nors įstatymas numato, kad teismams negalima daryti jokios įtakos, tačiau teisėjai dažnai nusikalstamai piktnaudžiauja šią sąvoka, nurodydami, kad jie yra aukščiau įstatymo, nes „yra nepriklausomi“. Tai nusikalstamas ir sąmoningas įstatymo interpretavimas..

 

 1. Civilinėje byloje Nr. CIK-1007/2019 LAT 2019 m. liepos 31 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo (A. Drižiaus) 2019 m. liepos 26 d. kasacinį skundą ir jį grąžino padavusiam asmeniui, konstatavęs, jog kasatorius pažeidė imperatyvius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 347 straipsnio reikalavimus. Teismas nepasisakė dėl to, kad aš prašiau panaikinti aštuonis kartus, ir visus kartus teismas atmetė mano prašymus, į nutartis įrašydamas melagingus duomenis, t.y. suklastodamas dokumentus.
 2. PK 346 straipsnio (įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai) 1 dalį kasacija galima tik tuo atveju, kai yra šiame straipsnyje išvardyti pagrindai. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka yra: 1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui; 2) jeigu teismas skundžiamame sprendime (nutartyje) nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos; 3) jeigu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda.

Įvesdamas cenzūrą, teismas sulaužė Konstituciją ir Visuomenės informavimo įstatymą, ir vėliau veikė nusikalstamai, galimai dėl labai įtakingo Alvydo Sadecko neteisėto veikimo ir šantažo. Teismas ne tik nukrypo nuo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, tačiau sąmoningai daugiau nei dešimt metų dengią nusikalstamą A.Sadecko veiklą – jo melagingus skundus, liudijimus ir parodymus, kad jis niekaip nėra susijęs su „Mažeikių naftos“ privatizavimu.

 1. Teisėja Bakanauskaitė nurodo, kad mano prašyme ir skunde išdėstyti teiginiai yra deklaratyvūs, pagrįsti ne objektyviais duomenimis, o subjektyvia pareiškėjo nuomone dėl jo netenkinančių procesinių sprendimų priėmusių teisėjų. Teisėja niekaip nepasisakė dėl konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo, tačiau šiurkščiai pažeidė ir Civilinio proceso kodekso normas, kurios numato, kad visi mano pateikti argumentai turi būti paneigti, atmetant skundą. Teismas to nepadarė, tik nurodė, kad Konstitucijos tiesiogiai taikomas reikalavimas dėl cenzūros yra „deklaratyvaus pobūdžio“.
 2. Teisėja Bakanauskaitė nurodė, kad „teisėjų konkretūs procesiniai sprendimai, taip pat juose nurodyti motyvai, tam tikrų aplinkybių konstatavimas, kurių pagrindu priimamas sprendimas, savaime nėra ir negali būti pagrindu teigti, kad teisėjas ar teisėjai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija įgaliojimus, neatlieka savo pareigų ar jas netinkamai atlieka“. Visa tai taip, tačiau atkreipiu teismo dėmesį, kad visa vadinamoji „teisine sistema“ (žmonės ją vadina „mafija“) jau dešimt metų viešai spjauna ant pagrindinio šalies įstatymo ir valosi į jį kojas. Kaip tokiu atveju elgtis piliečiams? Toliau gerbti teismą?
 3. Visi mano pateikti duomenys yra patikimi, raštiškai priimti teismo nutarimai, t.y dokumentai, abejoti tuo teisėja Bakanauskaitė neturi jokio pagrindo.
 4. Mano skundą dėl dokumentų klastojimo aukščiausiame teisme išnagrinėjo ir atmetė tokia Vilniaus apygardos teismo teisėja 2019 m. gruodžio 3 d. Julita Dabulskytė-Raizgienė, kuri taipogi, suklastodama savo nutartį, išgelbėjo šios teisėjų gaujos narius nuo baudžiamosios atsakomybės.
 5. Savo skunde nurodžiau, kad minėta LAT teisėjų kolegija toliau piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi ir savo nutartimi man bando įrodyti, kad cenzūra Lietuvoje yra teisėta ir jos (cenzūros) nedraudžia jokie teisės aktai. Teisėjų kolegija padarė ir nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnyje, nes įrašę žinomai melagingus duomenis, kad neva teisės aktai leidžia cenzūrą ir taip ją legalizavę, teisėjai suklastojo savo nutartį. Minėta LAT kolegija, matydama, kad cenzūra, įvesta civilinėje byloje Nr. 2S-835-565/2018, turi būti panaikinta, nes ji akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, melagingai Pareiškėjui nurodė, jog „nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė teisės normas“. Tai yra akivaizdus dokumento - LAT nutarties - klastojimas, daromas sąmoninga tyčia ir suprantant, kad klastojamas teisės dokumentas. Tokiu būdu, mano įsitikinimu, LAT kolegija grubiai pažeidė teisės normas - matydama aiškų teismo sprendimo neatitikimą ir prieštaravimą Konstitucijai bei Visuomenės informavimo įstatymui, kolegija nurodė, kad nieko panašaus nėra, o teismai tinkamai taikė teisės normas.

20 . Nurodžiau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja 2019 m. spalio 30 d. nutartyje Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus pavadino „deklaratyviais“ ir tokiu būdu taip pat padarė nusikaltimą - dokumento suklastojimą, kadangi teisėjams yra privalu žinoti, jog Konstitucijos ir įstatymo reikalavimai yra imperatyvūs. Akivaizdu, kad teisėjai, žinodami, kad Konstitucija yra pagrindinis šalies įstatymas, ir kad negalioja jokie teisės aktai, prieštaraujantys Konstitucijai, man tyčia nurodė, kad mano 2019 m. rugpjūčio 9 d. prašyme nėra jokių duomenų ar teisinių argumentų, kurie leistų daryti bent menkiausias prielaidas, jog pareiškėjo nurodyti LAT teisėjai, pagal kompetenciją priimdami sprendimą dėl Pareiškėjo kasacinio skundo, galėjo piktnaudžiauti, neatlikti tarnybos pareigų ar padaryti kitus nusikaltimus“.

 1. Nurodžiau, kad teisėja Bakanauskaitė man nurodė, kad visi šie teiginiai yra deklaratyvūs, pagrįsti neobjektyviais duomenimis, o subjektyvia nuomone dėl jo netenkinančių procesinių sprendimų priėmusių teisėjų. Teisėja niekaip nepasisakė dėl Konstitucijos ir Visuomenės informavimo įstatymo ir taip pažeidė reikalavimą, kad atmetant skundą turi būti paneigti visi argumentai.
 2. Vilniaus apygardos teismo teisėja Dabulskytė-Raizgienė, priimdama nutartį dėl skundo IBPS-V-2233376, taip pat ją suklastojo, įrašydama žinomai melagingus duomenis.

Teisėja Dabulskytė-Raizgienė man nurodo, kad aukščiausiojo teismo nutartyje „byla nebuvo nagrinėjama iš esmės - šioje nutartyje tebuvo pasisakoma dėl to, ar egzistuoja CPK numatyti kasacijos pagrindai“.

Kitaip sakant, teisėja Dabuslkytė-Raizgienė man nurodo, kad teismo nutartis, įskaitant ir aukščiausiojo teismo, galima drąsiai klastoti, įrašant žinomai melagingus duomenis.

Tai dokumento klastojimas, nes bet kokia teismo nutartis yra teisės dokumentas

“Pagal BK 300 straipsnį dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas” (Byla Nr. 2K-290/2008).

“Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas” (Bylos Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010).

“Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas” (Byla Nr. 2K-426/2010).

Teismų praktikoje galima rasti išvadų, jog klastojami gali būti bet kokie dokumentai (privatūs ar oficialūs), jei juose įtvirtinta informacija, turinti reikšmės juridinių faktų atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui.

 

Tačiau ką reiškia sąvoka „klastojimas“?

Klastojimas gali būti suprantamas kaip asmens veiksmas, kuriuo yra sukuriama neteisinga, melaginga, netikra, informacija ar duomenys.

Būtina atkreipti dėmesį, kad galima suklastoti tikrą ir netikrą dokumentą, tačiau kaip identifikuoti, jog dokumentas, pavyzdžiui, nėra tikras?

Tikrą dokumentą galima suklastoti jame pakeitus tam tikrą informaciją ar duomenis. Pavyzdžiui pakeičiamas tekstas, parašas, šalių rekvizitai ir kt.

BPK 300 straipsnyje

Baudžiamojo kodekso (toliau – BPK) 300 straipsnyje yra nurodyti veiksmai ir sankcijos už kurios asmenims kyla baudžiamoji atsakomybė. t.y tikro, netikro arba žinomai netikro dokumento pagaminimą, laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą asmenys gali būti nubaustas bauda, areštu ar laisvės atėmimu.

Galime pastebėti, jog normoje yra alternatyvus veiksmai, už kuriuos gali kilti baudžiamoji atsakomybė, o jai kilti užtenka bent vieno iš jų atlikimo.

Tai reiškia, jog nėra būtina, kad asmuo pats suklastotų dokumentą. Asmuo gali panaudoti kitų asmenų  pagamintą dokumentą arba jį realizuoti perleidžiant kitiems asmenims.

Verta pažymėti, jog baudžiamasis įstatymas kai kuriuos dokumentus (tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą) „saugo“ labiau, o už šių dokumentų klastojimą, nėra numatytos baudos ir asmuo gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Apžvelgus teismų praktika, galima pastebėti, jog dažnai kyla atvejų, kai formaliai nusikaltimas yra padarytas, tačiau teismui kyla klausimų dėl žalos padarymo ir veikos pavojingumo.

Galima rasti atvejų, kai asmenys yra išteisinti arba atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės dėl jos mažareikšmiškumo.

Baudžiamoji atsakomybė

Baudžiamoji atsakomybė, yra kraštutinė, paskutinė priemonė kurią reikia taikyti, kai kitos jau nebepadeda.

Praktikoje esama, kai pasirašomi dokumentai kitam asmeniui leidus ar pasirašomi dokumentai, kurie neturi jokios juridinės galios. Kyla klausimas, ar tokios veikos vertinimas kaip nusikaltimas laikytinas teisingu, už kurį asmeniui kyla teistumas, nekalbant apie galimą laisvės atėmimą?

Yra atvejų, kuomet tik kasacinis teismas, konstatuoja, jog veika yra mažareikšmė ar asmenį išteisiną. Tai nėra iš esmės teisinga praktika, kadangi kasacinis teismas turi taisyti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismų klaidas.

Pabaigai, vertinant šių dienų realijas, remiantis teismų nutartimis dažnai dokumentai yra klastojami, tik tam, jog galima būtų pasiekti kitą tikslą, pavyzdžiui, sukčiaujant užvaldyti svetimą turtą ir pan.

Šiuo atveju aukščiausiojo, Vilniaus apylinkės ir apygardos teismo teisėjai S.Rudėnaitė, V.Grabinskas, G.Sagatis, B.Bakanauskaitė, Dabulsytė-Raizgienė suklastojo oficialius dokumentus – teismo nutartis.

Jeigu galima klastoti teismų nutartis sakant, kad teismo nutartis nėra dokumentas, kaip sako Dabulskytė-Raizgienė, tai kas tada yra dokumentas?

Akivaizdu, kad teisėjos Bakanauskaitė ir Raizgienė traukia nuo atsakomybės savo nutartį akivaizdžiai suklastojusius LAT teisėjus.

Tai yra sunkianti aplinkinė, nes teisėjai veikia organizuotoje nusikalstamoje grupėje.

Teisėja Dabulskytė-Raizgienė man nurodo, kad LAT teisėjai, priimdami suklastotą nutartį, „ LAT teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju nenustatė esant kasacijos pagrindų ir kasacinį skundą grąžino jį padavusiam asmeniui. Taigi teisėjų kolegija minima nutartimi išsprendė tik kasacinio skundo priėmimo klausimą. Atsisakymas priimti skundą buvo nepalankus sprendimas Pareiškėjui, po ko pastarasis atitinkamai ėmėsi inicijuoti baudžiamąjį procesą prieš kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendusius teisėjus ir įrodinėja esą jie padarė nusikalstamas veikas, t. y. piktnaudžiavo tarnyba ir suklastojo dokumentą. Pareiškėjo įsitikinimu, teisėjų kolegijos narių piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi pasireiškė tuo, kad jie savo nutartimi bando įrodyti, jog cenzūra Lietuvoje yra teisėta ir neuždrausta jokiais teisės aktais, o BK 300 straipsnyje numatyta nusikalstama veika pasireiškė tuo, kad teisėjai, įrašę žinomai melagingus duomenis apie tai, kad neva teisės aktai leidžia cenzūrą ir ją taip legalizavę, suklastojo savo nutartį. Visgi aukštesnysis teismas neturi jokio pagrindo Pareiškėjo teiginius vertinti kaip objektyviai pagrįstus ir nulemiančius būtinumą iš naujo spręsti ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimą“.

Čia pat teisėja Dabulskytė melagingai nurodo, kad „teisėjų kolegijos 2019 m rugpjūčio 7 d. nutartyje apskritai nėra pasisakyta dėl teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose nagrinėtų klausimų, ir, pasikartotina, joje buvo sprendžiama tik dėl kasacijos pagrindo“.

Tačiau suklastotoje LAT nutartyje aiškiai parašyta, kad "nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė teisės normas".

T.y. LAT išnagrinėjo mano skundą, ir nurodė, kad cenzūra yra legali, ir kad jokie teisės aktai tam neprieštarauja, o „teismai netinkamai taikė teisės normas“.

Čia pat teisėja Dabulskytė pateisina dokumentų klastojimą : „Vieno konkretaus asmens nuomonė dėl teismo priimto procesinio sprendimo negali būti pagrindu iniciuoti ikiteisminį tyrimą - priešingu atveju galėtų susiformuoti tokia praktika, kai dėl kiekvieno asmeniui nepalankaus (nepatinkančio) teismo sprendimo būtų pagrindas spręsti klausimą dėl teisėjų baudžiamojo persekiojimo. Iniciuoti baudžiamąjį persekiojimą galima tik tada, kai yra pateikiami konkretūs duomenys, leidžiantys įtarti, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Tuo tarpu šiuo konkrečiu atveju Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių duomenų apie LAT teisėjų esą padarytas nusikalstamas veikas. Ta aplinkybė, kad skundą padavęs asmuo, nepaisydamas prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjos pateiktų konkrečių argumentų, toliau kartoja tuos pačius teiginius, dėl kurių, kaip matyti, jau buvo pasisakyta, pateikiant išsamius ir pagrįstus atsakymus, nesudaro pagrindo aukštesniam teismui kitaip įvertinti Pareiškėjo siekį dėl ikiteisminio tyrimo iniciavimo, juo labiau, kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą dėl teisėjų teisinės neliečiamybės panaikinimo (dėl teisėjų imuniteto panaikinimo į Seimą arba tarp Seimo sesijų - į Respublikos Prezidentą gali kreiptis tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, tačiau tokiam kreipimuisi turi būti objektyvus pagrindas, leidžiantis įtarti nusikalstamos veikos padarymą).

Tai melas, nes nė vienas iš minėtų teisėjų nepasisakė nei dėl Konstitucijos 44 str. nei dėl Visuomenės informavimo įstatymo 44 str. – jie tiesiog apsimetė, kad tokių teisės aktų nėra, nieko apie juos nepasisakė.

 

Remiantis išdėstytu, prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų Virgilijaus Grabinsko, Sigitos Rudėnailės ir Gedimino Sagačio, B.Bakanauskaitės, Dabulskytės-Raizgienės piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo, dokumentų klastojimo.

Iš karto pranešu, kad bet kokie bandymai dengtis „teisėjų nepriklausomybe“ bus nepagrįsti, nes įstatymai nesuteikia teisėjams teisės klastoti dokumentų ir savo nutarčių. Priešingai – Teismų įstatyme aiškiai parašyta, kad „teismas klausosi tik įstatymo“.

Teisėjų imuniteto nuo valstybis baudžiamosios jurisdikcijos ribos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 straipsniu, teisėją patraukti baudžiamojon atsakomybėn galima tik Seimo sutikimu (tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento sutikimu). Manau, kad šios konstitucinės teisėjų nepriklausomumo garantijos gali būti vertinamos kaip didelės ir nemotyvuotos. Teisėjas yra valstybės pareigūnas, vykdantis teisingumą valstybės vardu. Tai vienintelis jo išskirtinis požymis palyginti su kitais aukšto rango valstybės pareigūnais.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teisėjų nepriklausomumo garantijos įtvirtintos 115 straipsnyje. Tad draudimas be Seimo sutikimo patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn gali būti vertinamas taip pat tik kaip privilegija.

Rutuliojant šią temą reikia atkreipti domesį ir á tai, kad Lietuvos Konstitucijos 116 straipsnyje numatyta teisėjo apkaltos galimybė (Konstitucinio Teismo teisėjo apkaltos galimybė taip pat laiduojama Konstitucijos 108 str.). Viena iš sąlygų, leidžiančių Seimui pašalinti teisėją iš pareigų, – nusikaltimo padarymo fakto paaiškėjimas [18]. Tai reiškia, kad neatmetama galimybė, jog teisėjas gali būti pašalintas iš pareigų prieš kaltinamojo nuosprendžio, kuriuo jis pripažįstamas kaltu padarius nusikalstamą veiką, įsiteisėjimą.

Įtarus teisėją padarius nusikalstamą veiką, būtina sustabdyti jo įgaliojimus, kol teismas byloje paskelbs galutinį sprendimą ir jis įsiteisės. Tokios praktikos link pirmieji žingsniai jau žengti. Vadovaudamasis LR Teismų įstatymo 47 straipsniu, 2000 m. gegužės 25 d. LR Seimas priėmė nutarimą, kuriuo buvo sustabdyti Klaipëdos apygardos teismo teisėjos O. G. įgaliojimai.

Iki šiol Seimas, o tarp Seimo sesijų Respublikos Prezidentas davė sutikimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos piliečius, kuriems Konstitucija garantavo neliečiamybę.

Įdėmiai išanalizavę tokio sutikimo paskirtį matysime, kad jis buvo duodamas ne dėl šių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, o dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar kaltinimo pareiškimo. Akivaizdu, kad taip negali būti. Ikiteisminis tyrimas pradedamas ne dėl konkretaus asmens, o pagal faktą.. Todėl negavus Seimo ar kitos tam tikslui įgaliotos institucijos sutikimo, pradėti ikiteisminį tyrimą būtų visiškai neteisingas procesinis sprendimas.

Atkreipiu dėmesį, kad dėl visų šių minėtų aplinkybių kreipiausi į STT, kuri man parašė, kad ji negali kištis į teismų darbą

 

Remdamasis išdėstytu, prašau:

1, LR generalinės prokuratūros – pradėti ikiteisminį tyrimą dėl LAT teisėjų S.Rudėnaitės, V.Grabinsko, G.Sagačio patraukimo baudžiamojon atsakomybė dėl dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo tarnyba.

 1. LR prezidentui – duoti sutikimą patraukti minėtus teisėjus baudžiamojon atsakomybėn
 2. LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui svarstyti galimybę surengti apkaltą minėtiems teisėjams.

 

Priedai:

 1. LAT teisėjų S.Rudėnaitės, V.Grabinsko, G.Sagačio nutartis, kurioje parašyta, kad cenzūra Lietuvoje neprieštarauja jokiems teisės aktams.

 

 

Aurimas Drižius

Peržiūros: 3740

Komentarai   

+58 # tai 2020-02-07 13:10
jau senai aisku,kad sita bedvasiu ir begalviu kolonija yraa skyle,juoda skyle,kurios niekas netirs ir nieko nedaris,dar juokiasi is tarybu sajungos,sitas bardakas pralenke visas buvusias santvarkas ir dar busimas,tiesiog nera apie ka kalbeti nes banditai deda skersa ant lietuvos runkeliu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # teisėja iškrito 2020-02-09 03:52
https://sun9-44.userapi.com/c857624/v857624736/177e51/X4XJdvtBKEw.jpg
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # runkelis 2020-02-09 20:54
:D ir gerai kad iškrito - kuio daugiau iškris, tuo geriau, mažiau žmonėms bus žalos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Šudo gabalas 2020-02-09 17:34
Teisėjas GALI VADINTI ŽMOGŲ ŠŪDO GABALU
Tai nustatė teisėjas Dmitrijus KORSAKOVAS
https://www.youtube.com/watch?v=pTn7mLiQQ4s
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # 1989 m rezultatas 2020-02-07 13:24
Visa šita nusikalstama struktūra buvo organizuota 1989 m. nuo Baltijos Višgaidžio Kelio, kur buvo suvaryti Lietuvos runkeliai, avinai ir jiems buvo peršama nauja tvarka.
Toliau niekam neįdomu - kiek rašysi atrašys 2-3 sakiniais ir sakys kad prokurorai, teisėjai ir šios "valstybės" kiti banditai yra LAISVI ir NEPRIKLAUSOMI, bei NEPAKALTINAMI.
Seimas tai taip gerai organizuota gauja, kuri dirba tikrai ne eilinių žmonių naudai.
Todėl kol bus šitas mėšlas, tol taip ir bus :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+42 # Pranas Pričkus 2020-02-07 14:06
Dainius Gaižauskas nėra joks Seimo Nacionalinio ir Gynybos komiteto pirmininkas. Lietuvos teisėsauga nusiritusi iki padugnių, apie ką žino ne tik ES. Valstybė privalo stovėti ant dorovės, sąžiningumo pamatų. Dabar teisėjai privalantys sėdėti teisiamųjų suoluose, teisia dar kitus.
Blogis prašo tolerancijos tol, kol įsitvirtina savo viešpatavimą. Po to jis imasi gėrio naikinimo. Visa teisėsaugos nusikalstama sistema yra sujungta viena bambagysle.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # neigalieji.. 2020-02-07 18:03
bedvasiai,tik snausti ir savais pasirupinti sugebantys,istize,viesa interesas senai jiems dzin,kaip ir teisingumas,etc...,kuo cia ne pulinys ant skaudanciu zmoniu kuno...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # KGB prostitutė 2020-02-07 20:05
Jei šalį valdė KBG prostitutė, o dabar SWEDBANK idiotas, ne kas ir kotose struktūrose. Pažiūrėkite, kai dirba LIETUVOS MENTAI pagal principą GINTI SAUGOTI PADĖTI (saviems) Tai vien iš "teisėsaugos" struktūrų, kuri nuolat pasireiškia.
O kas priėmė tokius įstatymus, kurie naudingi SAVIEMS? Ne kas kitas, kaip SEIMO nariai. Savi tarp savų puikiai sutaria, kartais razborkės būna, jei nesidalina kyšiais
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # žodynėlis 2020-02-07 21:48
-Kas yra TEISMAS?

-Tarybinio Elito Išaukštintas Sukčių Mafijos Aferistų Susivienijimas.

-Kas yra SEIMAS?

-Sauja Etatinių Idiotų, Mąstančių Apie Save.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Atas 2020-02-07 22:27
Taip, konstitucija, kodeksų straipsniai galioja tik mums, runkeliams, o valdžioje sulindusiai mafijai negalioja niekas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Teisėjų Taryba 2020-02-08 01:07
Teisėjų Taryba pagrindinis banditų su sutanomis stogas, jis pareguliuoja savus į naudingus postus, prakiša tuparylui Lietuvos Prezidentui pasako, kad tie tiks, o tie netiks :o Po to Prezidentas "negali" kištis į teismų darbą, o runkelių laiškus skaito Asta Bogušienė su visa bobų komanda. Ir džiaukis runkeli, jei gavai laišką iš Prezidentūros :lol: gali rašyti kiek tik nori, gadinti savo nervus, kol kokia su psichikos sutrikimu boba-teisėja tau prirašys bet ko :-| Todėl Aurimas Drižius nors iš viešiną šitos banditiškos sistemos laiškus, sistemai vienodai, nebent pasiųsi Nakui kokią sisteminę žiurkę, tada iškels bylą už "negerbimą" :-x
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # O juos už akių teis? 2020-02-08 14:56
NUSIKALTĖLIŲ SĄRAŠAS SU SNORO AFEROS AUTORIAIS - Vardiju tikruosius Snoro banko vagis : Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, Kuodis, Petrauskas, Geralavičius, Misevičius, Leika, Valiūnas, Sutkienė, Norkus, Burgienė, Rimšelis, Markevičius, Udrėnas, Anušauskas, Razma, Dagys, Šedbaras, Auštrevičius, Bogušis, Valys, Mikelionis, Stankevičius, Maciejevski, Mažintienė, Friklis, Cooperis, Adomonis ir Degutis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # redaktoriui 2020-02-08 16:40
turi gerą stogą teismuose, nes kalbėti ir rašyti tokias nesąmones gali sau leisti tik lavastienos politinių projektų marionetės. Psichiatrai/ekspertai , kurie leidžia sau pasisakyti teismuose apie fiziologines ligas, turi būti izoliuoti visam likusiam gyvenimui kaip pavojingi psichikos ligoniai. "...Jis įsitikinęs, kad buvo prievartaujama. Abejotų, jei neturėtų įrodymų. Kokių dar reikia įrodymų, yra Kauno klinikų vaikų psichiatro daktaro Blaževičiaus išvada, kurioje aiškiai parašyta, kad storoji žarna buvo veikta kietu buku daiktu. Viskas sutampa su nukentėjusiųjų parodymais...."
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Oksana 2020-03-05 21:59
Redaktorius, tikrai turi "stogą". Tai - Žmonių meilę ir pagarbą ir nukentęjusių pasitikėjimą. Ko nepasakysi apie "teisėsmaugą"! Ir, dar vieną "stogą" turi. Dievas vadinasi. Bandė Airimą, nužudyti bandytėliai. Bet! Gyvas! Ne viską sprendžia bandytai. Yra Pats Auksčoausias Teismas. Neveltui Henitę, visas kryžiais apsikarstė. Ne Velnio, jam, nepadės!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Jonas 2020-02-09 10:06
Teisėsauga mūsų tvirtina vienas kito vaikus ir jiems gerai kas gaunasi visi gaydziai ir lizbietes bet kas įdomiausia generalinis prokuroras atidavė savo dukrą paraginti policijai ir tas pas su generaliniu komisaru tik atėjo savo šeimą atidavė paraginti savo pavaldiniams tai ką mes norime o Ramunas Karbauskis toks pas vaikystėje izagintas ir valgė išmatas kokį turim šeima tokia ir teisėsauga.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Jonas 2020-02-09 10:23
Generalinis prokuroras tik buvo paskirtas jis savo dukrą atidavė zaginti policijai ir jis sako dabar galėsite policininkai daryti nusikaltimus mano dukra sakė kad labai gerai zaginote generalinis komisaras atiduoda savo šeimą zaginti savo pavaldiniams ir jis sako mano šeima sakė kad gerai zaginote ir filmavote visą procesą man labai patiko tai leidžia visai policijai daryti nusikaltimus tai mes turime ką gausina ir lizbiesiu biurą tai turi būti rašoma ne policija o gaydinas ne prakuratura turi rašytos o gaydinas ir lizbiesiu kontora.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Jonas 2020-02-09 12:18
Buvo išplatinta nuotraukos kaip policijos pareigūnai zagina savų kolegų vaikus ir buvo išplatinta kaip Ramūno Karbauskio nuotraukos kaip ji zagino vaikystėje net buvo išplatintos nuotraukos kai kurių pareigūnų kaip jie zagina vaikus ir kaip pareigūnai masturbuojasi o pareiginės sau pirštus kišasi į vieną vietą ir buvo po nuotraukomis aprašyta kokiu pareigūnų vardai ir pavardės ir kur jie dirba ir kur gyvena ir buvo parašyta apie generalinį prokurorą ir generalinį komisarą todėl aš ir parašiau kas buvo išlavintas kad žmonės visuomet pasiziuretu kas yra iskabinama ant stulpų ir kas rašoma ir kad žiūrėtų nuotraukas kas yra iskabinama . Va kokia mūsų policija.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # MYKOLAS 2020-02-09 13:38
KONKRETUS KLAUSIMAS PROKURORAMS: Kalbama garsiai , kad tūlas advokatas Rolandas Valiūnas su ponia Rūta Skyriene per "Investuotojų forumą" stipriai "plauna" ES struktūrinių fondų lėšas?... Įdomu , ar prokurorams tai naujiena?...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # OFICIALU 2020-02-09 13:43
ADVOKATAS ROLANDAS VALIŪNAS IŠ PAVOGTŲ IŠ SNORO BANKO SĄSKAITŲ ŽMONIŲ PINIGŲ PASISTATĖ UŽUPYJE SAVO ŠEIMAI NAMĄ, SUSIPIRKO KOLEKCIJAS IR MUZIEJŲ ATIDARĖ! ŠLYKŠTUS TIPAS, VAGIS IR AFERISTAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Iškritusi teisėja 2020-02-09 16:36
Naudinga gaujai sistema ;-) kuri sukurta po 1989 m. sėkmingai gyvuoja iki šiol
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # MAMERTAS 2020-02-10 13:48
NESISTEBĖKIME SAVO IŠRINKTA VALDŽIA. JUK TIE, KURIE TURĖTŲ GERTI TABLETES, JIE DABAR LEIDŽIA ĮSTATYMUS. IR REZULTATAI AIŠKŪS. KOL NUO TEISĖSAUGOS NUKENTĖJĘ ŽMONĖS NEIŠEIS Į GATVES MITINGUOTI, PROTESTUOTI PRIEŠ TEISMŲ SAVIVALĘ TOL NIEKO NEPASIEKSIME. REIKIA VIENYTIS IR KARTU KOVOTI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # moketojas 2020-02-10 19:49
keista kad laisvas reklamuidamas karts nuo karto kolukius ir jo pirmininkus,ne tik negauna net kvalifikuoto atsakymo
laikas suprasti-karaliuspirmininkas nuogas su visa savo svita
jie neigalus ne tik valdyti valstybe,bet ir eilini koluki ,priprate,kad baudziauninkai tyki ir ranka ponui buciuoja uz viena eura
reikia smulkaus sieto atsijot paslemekus nuo paslemeku,o kitokiu gali ir nesirasti
tik sie paslemekai galutinai numaus kelnes nuo ju turetoju-jiems patinka nuogaliai ir emigrantai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Vytautas 2020-02-22 18:50
Kaip Zelenskį Ukrainoje, taip Nausėdą Lietuvoje valdo užsienio atstovybė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Oksana 2020-03-05 21:20
Tu, tai. Labas Širinskienė! Bėja, negaliu pasidalinti straipsniu, FB. Blokakavo, kažkoks. Mat, pavadinau LRt? žiūrkėmis. Pamynėjau anušauskinius, 5-ą koloną ir "liberalius" leftistus. Kaop bebūtų,, privalomė mėžtį šį Mėšlą. Kito kelio - nėra!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti