Dėl prezidento G.Nausėdos patarėjo A.Zabarausko nusikaltimų

Peržiūros: 2720
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (4 Votes)

Generalinei prokuratūrai

 Pareiškėjas : Aurimas Drižius, 

 

Konstitucijos per. 23B, Vilnius

2020 m. sausio 21 d.

 

Skundas dėl prezidentūros patarėjo Aisčio Zabarausko šmeižto „Laisvo laikraščio“ atžvilgiu

 

 2019 m. birželio 18 d. LR prezidento atstovas spaudai Aistis Zabarauskas (nuotr. viršuje pirmas iš dešinės) raštu mane informavo, kad daugiau nebūsiu įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas ir negalėsiu uždavinėti klausimų LR prezidentui. T.y. buvo apribotos mano, kaip žiniasklaidos atstovo teisės dirbti savo darbą.  A.Zabarauskas man pasiuntė elektroninį laišką, kuriame nurodė ir priežastį, kodėl mano atstovaujamas “Laisvas laikraštis” daugiau nebus įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas – “leidimo  žiniasklaidai į renginius suteikti negalėsime dėl leidinio figūravimo VSD ataskaitose”.

Kreipiausi į prezidentūrą, nurodydamas, kad toks sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis spaudos laisvės ir lygiateisiškumo principus, tuo labiau, kad jis remiasi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma. Negana to, Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas yra aiškiai nurodęs, kad tokie spec. tarnybų atliekami žiniasklaidos skirstymai į gerą ir blogą prieštarauja tarptautiniams Lietuvos įsipareigojimams.

Dėl šio neteisėto prezidento patarėjo A.Zabarausko veiksmo – atsisakymo suteikti akreditaciją - kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris nurodė, kad minėtas birželio 18 d. A.Zabarausko elektroninis laiškas nėra dokumentas.

Tada jau minėtas prezidentūros patarėjas A.Zabarauskas atsiuntė man dar vieną raštą, jau pasirašytą ir registruotą. Šiame laiške minėtas valstybės tarnautojas nurodė jau visai kitus, priešingus anksčiau išsiųstam raštui, motyvus. T.y. minėtame Zabarausko rašte, 2019-11-20 d.) Nr. 1D-3839 – kopija pridedama) nurodoma, kad mano prašymas suteikti akreditaciją buvo atmestas neva tuo pagrindu, kad „Vadovybės apsaugos departamentas pateikė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadas, dėl to, kad aš neva 2014 m. buvau šios komisijos baustas dėl sisteminai ir sąmoningai paskleistų teiginių, kurie žemino Lietuvos valstybę“.

 

 

2019-11-20 gavau LR prezidentūros komunikacijos grupės vedėjo A.Zabarausko pasirašytą raštą Nr. 1D-3839, 1D4115_ „Dėl sprendimo nesuteikti akreditacijos“. Šiame rašte pateikiami visiškai kiti motyvai, kodėl man atsisakoma suteikti akreditacija, nei A.Zabarauskas nurodė birželio 18 d. rašte.

T.y. lapkričio 20 d. rašte A.Zabarauskas nurodė, kad  akreditacijos man nesuteikė todėl, kad : „Jūsų prašymas suteikti akreditaciją buvo išnagrinėtas ir atmestas, atsižvelgiant į gautą informaciją iš Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, kurioje nurodoma, kad 2014 m. Žurnalistų ir leidėjų komisijos A. Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Tai yra visiškai išgalvotos, tikrovės neatitinkančios žinios, kurias valstybės tarnautojas A.Zabarauskas paskleidė apie mane. Šios šmeižikiškos žinios apie mane buvo paskelbtos naujienų portale ekspertai.eu ir portalas laisvaslaikrastis.lt

Prezidento patarėjo A.Zabarausko paskleistos žinios, kad „Vadovybės apsaugos departamentas pateikė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadas, dėl to, kad aš neva 2014 m. buvau šios komisijos baustas dėl sisteminai ir sąmoningai paskleistų teiginių, kurie žemino Lietuvos valstybę“ yra neatitinkančios tikrovės, A.Zabarausko tyčia išgalvotos ir mane šmeižiančios.

A.Zabarauskas tyčia sugalvojo mane apšmeižti tam, kad pateisintų savo neteisėtą sprendimą nesuteikti man žurnalisto akreditacijos prezidentūroje. Nes jo argumentas – nesuteikti man argumentacijos dėl to, kad ‚Laisvas laikraštis“ buvo minimas VSD grėsmių atsakiatoje“ – buvo paneigtas kaip išgalvotas ir neteisėtas, tada A.Zabarauskas sugalvojo naują šmeižtą – neva Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija pripažino, kad aš buvau baustas šios komisijos dėl teiginių, „kurie žemino Lietuvos valstybę“.

Puikiai žinau, kad tokių komisijos sprendimų nėra, ir tai labai lengva patikrinti – tereikia atsidaryti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimų archyvą ir paieškoti ten sprendimų, susijusių su Aurimu Drižiumi arba „Laisvu laikraščiu“.

Tačiau Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimuose nei 2014, nei kada nors, nėra jokių sprendimų, kad aš ar Laisvas laikraštis rodžiau nepagarbą ar niekinau Lietuvos Respubliką.

Pabrėžiu, kad savaitraštis ‘Laisvas laikraštis” niekada nepažeidė LR įstatymų, nors jo atžvilgiu ir teismas ir buvo įvedęs neteisėtą cenzūrą – uždraudęs rašyti apie korupcinį “Mažeikių naftos” privatizavimą.

Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas yra aiškiai pasisakęs apie VSD bandymą skirstyti spaudą į teisingą ir neteisingą :  „Žodžio ir asociacijų laisvė 27. Komitetas susirūpinęs dėl iniciatyvų, kurios galėtų apriboti ir suvaržyti žodžio laisvę, taip pat ir tų asmenų, kurie nagrinėja lietuvių kolaboravimą su naciais darant Jungtinės Tautos CCPR/C/LTU/CO/4 9 nusikaltimus prieš žydus ir kitus asmenis. Kalbant konkrečiai, Komitetui kelia susirūpinimą pranešimai apie tai, kad Valstybės saugumo departamentas kasmet teikiamame Grėsmių nacionaliniam saugumo vertinime skelbia asociacijas, naujienų agentūras, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus ir kitus asmenis, nepateikdamas jokios informacijos apie tokio viešinimo kriterijus ir procedūras ar jo pagrindimą. Be to, Komitetas susirūpinęs pastaruoju metu siūlomais Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais, kurie uždraustų pardavinėti medžiagą, „iškraipančią istorinius faktus“ apie šalį (19 ir 21 straipsniai). 28. Valstybė, Pakto Šalis, turėtų liautis fizinius ir juridinius asmenis, kurie naudojasi savo žodžio laisve, viešai vadinti „grėsme nacionaliniam saugumui“. Ji turėtų užtikrinti, kad visos jos teisėkūros ir kitų sričių iniciatyvos garantuotų, kad autoriai, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai ir kiti asmenys bei asociacijos turėtų galimybę laisvai naudotis teise į žodžio laisvę pagal Pakto 19 straipsnį ir Komiteto bendrąjį komentarą Nr. 34 (2011) dėl nuomonės ir žodžio laisvės“.

Akivaizdu, kad prezidentūros tarnautojas A.Zabarauskas meluoja – iš pradžių man pranešęs, kad akreditaciją suteikti atsisakoma todėl, kad „Laisvas laikraštis“ įtrauktas į VSD ataskaitą, ir man pateiktus įrodymus, kad minėta ataskaita yra neteisėta ir melaginga, tada A.Zabarauskas pateikia jau visai kitus argumentus – neva „atsižvelgiant į gautą informaciją iš vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, kurioje nurodoma, kad 2014 m. A. Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

 Tai melagingi ir šmeižikiški valstybės tarnautojo A.Zabarausko teiginiai, kurie paskleisti tyčia, norint mane pažeminti. Negana to, labai lengva įrodyti, kad tai tyčinis A.Zabarausko šmeižtas – tereikia paimti jo jau paminėtus Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2014 m. sprendimus.

BK 154 straipsnis. Šmeižimas nurodo:

  1. Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

  1. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

  1. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas.

 

Šiuo atveju valstybės tarnautojas A.Zabarauskas sąmoningai  paskleidė apie mane tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri mane paniekino ir pakirto pasitikėjimą mano asmeniu. T.y. A.Zabarauskas oficialiame dokumente „Dėl sprendimo nesuteikti akreditacijos“ ( 2019-11-20 d.) Nr. 1D-3839 nurodė, kad aš Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos esu ne kartą baustas už tai, kad sistemingai ir sąmoningai skleidžiu teiginius, kurie žemina „Lietuvos valstybę“.

Kitaip sakant, prezidento patarėjas A.Zabarauskas mane oficialiame rašte įvardino kaip valstybės priešą, kuriam turi būti atsisakyta suteikti žurnalisto akreditaciją prezidentūroje.

Dar kartą pasikartosiu – tokių Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimų nėra ir niekada nebuvo, jie tyčia išgalvoti  valstybės tarnautojo A.Zabarausko tam, kad nesuteikti man akreditacijos.

 Jokių sprendimų apie tai, kad Aurimas Drižius panieko ar žemino Lietuvos valstybę, minėtame archyve nėra, nes jų apskritai nėra. Tai yra A.Zabarausko išgalvotas šmeižtas.

Šio A.Zabarausko nusikaltimo – šmeižto - objektyviosios pusės požymis - tikrovės neatitinkančios informacijos (žinios), galinčios paniekinti ar pažeminti kitą žmogų arba pakirsti pasitikėjimą juo, perdavimas bent vienam trečiajam asmeniui.

 

Šiuo atveju valstybės tarnautojoas Aistis Zabarauskas tyčia, žinodamas, kad jo oficialiame dokumente paskleista informacija neatitinka tikrovės ir mane žemina, ją paskleidė.

Todėl prašau pradėti ikiteisminį tyrimą valstybės tarnautojo Aisčio Zabarausko atžvilgiu dėl jo padaryto nusikaltimo , kuri apibrėžia BK 154 straipsnis. Šmeižimas ir mane pripažinti nukentėjusiuoju.

Kadangi A.Zabarauskas oficialiame dokumente nurodė, kad tą šmeižikišką informaciją jis gavo iš vadovybės apsaugos departamento, būtina apklausti A.Zabarauską, iš kur jis gavo šią melagingą informaciją ir kodėl ją paskleidė.

 

Priedai :

  1. Prezidentūros patarėjo Aisčio Zabarausko raštas Nr. 1D-3839, 1D4115_ „Dėl sprendimo nesuteikti akreditacijos“
  2. Portalo ekspertai.eu straipsnis „Prezidentūra nusprendė, kad valdžios ir banditiškos prokuratūros kritika yra „nepagarba Lietuvos valstybei“

 

Aurimas Drižius

 

 

 

Komentarai   

+13 # Lietuva kur tu eini 2020-01-21 14:03
o blecha prasidės
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Iš Kanados Antanas 2020-01-21 15:03
Viskas aišku ir teisinga, tik perdaug ištęsta. Kanadoj skundai yra logiški ir trumpi. Ilgus skundus skaitant, valdininkai pavargsta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # vilnietis 2020-01-21 15:32
Aurimai stiprybės ir tikėkimės kad teisingumas nugales , jei nebus duota komanda "sunaikinti".Iš spaudos matosi , kad nei patarėjai, nei Nausėda Konstitucija ir istatymai negalioja
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # popandopula 2020-01-21 17:42
Nieko nelaimės Aurimas, nes visi savi :-* prie vieno lovio ėda, dulkinasi, geria ir vagia
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-19 # Tiesiog 2020-01-21 18:14
O ko tau, ligonėli, toje prezidentūroje reikia? Nori savo sumautas versijas viešinti, toliau valstybę šmeižti? Sėdėk suknistoje redakcijoje ir klykauk lyg gervė apie ateinantį pavasarį... Pavasaris bus ne tau, o normaliems Lietuvos žmonėms. Slėpkis po pernykščiais lapais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Aistis Zabarauskas 2020-01-22 11:00
Cituoja Tiesiog:
O ko tau, ligonėli, toje prezidentūroje reikia? Nori savo sumautas versijas viešinti, toliau valstybę šmeižti? Sėdėk suknistoje redakcijoje ir klykauk lyg gervė apie ateinantį pavasarį... Pavasaris bus ne tau, o normaliems Lietuvos žmonėms. Slėpkis po pernykščiais lapais.

Mūsų komanda rinktinė ir darom su runkeliais ką tik norim ;-) todėl nieko jis nelaimės, nes viskas suorganizuota iš anksto, patepta iš viršaus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Lietuvis iš Lietuvos 2020-01-21 21:08
3 banditai oficia :-| lūs ir nepakaltinami
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Atas 2020-01-21 22:32
Gerai daro Aurimas Drižius, kad rašo skundus, kreipiasi į teismus, bet kas iš to! Lietuviškas teisingumas yra tik toks, kad eiliniam žmogui nepasiekiamas, ir daro ką tik nori
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # tarejas 2020-01-22 08:17
Zabarauskas ar Sdaeckas tai policijoje girdeti veidai-dinastija kuri valdo Lietuva-o cia laikrastukas rasantis visa pravda apie juos -ar tai normalu-brandzioje sockapitalistineje bendruomeneje/?
Visagale tarybine nomenklatura-tyciojasi uzimdama pareigas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti