To nedrįso net D.Grybauskaitė - G.Nausėda siūlo leisti VSD-šnikams suiminėti žmones gatvėje "dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

To nedrįso net D.Grybauskaitė - G.Nausėda siūlo leisti VSD-šnikams suiminėti žmones gatvėje "dėl teisėtų reikalavimų nevykdymo"

Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui svarstyti Žvalgybos įstatymo, Kriminalinės žvalgybos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas. Pranešime teigiama, kad pataisomis siekiama sudaryti sąlygas žvalgybos institucijoms efektyviai veikti naujų ir kintančių grėsmių sąlygomis. Dabartiniame teisiniame reguliavime įtvirtintas žvalgybos institucijų veiklos tikslas siejamas ne tik su informacijos apie rizikas bei grėsmes rinkimu, bet ir su šių pavojų prevencija, tačiau žvalgybos institucijos neturi pakankamų teisinių įrankių tokiai prevencijai vykdyti. Žvalgybos įstatymo pataisos numato žvalgybos institucijoms suteikti teisę taikyti tokias priemones kaip prevencinis pokalbis, teisė patikrinti asmens dokumentus ir teisė atlikti administracinį sulaikymą. Šios priemonės jau yra taikomos kitų tarnybų veikloje.
Nauja Žvalgybos įstatymo redakcija taip pat numato drausti vizualiai fiksuoti žvalgybos institucijų objektus. Siekiama ištaisyti ir išryškėjusius dabartinio žvalgybos tarnybų personalo administravimo trūkumus. Kriminalinės žvalgybos ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siekiama inkorporuoti Žvalgybos įstatymo pataisas į teisinę sistemą.

Redakcijos komentaras - visuotinai žinoma, kad VSD yra teroristinė organizacija, organizavusi užsienio piliečių neteisėtą kankinimą slaptuose kalėjimuose Lietuvos teritorijoje - mainais už tai VSD vadovai gavo maišus dolerių, kaip nurodyta Europos žmogaus teisių teismo sprendime dėl Lietuvoje kankinto piliečio Abu Zubayda. Iki šio nė vienas VSD-šnikas nenukentėjo dėl šios teroristinės organizacijos veiklos, tėvynės išdavimo ir žmonių kankinimo - prokuratūra vilkina tyrimą jau dešimt metų.
Dar įdomiau pasidaro, kai paskaitai G.Nausėdos siūlomo įstatymo aiškinamąjį raštą :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9f7f7e03232b11eab86ff95170e24944?jfwid=166ic8zjy0


jame sakoma, kad "ANK pakeitimo projektu taip pat siūloma suteikti teisę Valstybės saugumo departamentui pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus minėtų pažeidimų atveju bei atlikti administracinį sulaikymą. Asmens sulaikymas būtų taikomas tik kraštutiniu atveju, jeigu:
2) asmuo nevykdytų teisėtų žvalgybos pareigūnų nurodymų ir reikalavimų, taigi, toks asmuo galėtų būti sulaikomas, siekiant tinkamai užfiksuoti administracinį nusižengimą, nustatyti jo tapatybę ir atitinkamai surašyti administracinio nusižengimo protokolą.
Čia iš karto kyla klausimas, kas yra teisėto pareigūnų nurodymo nevykdymas.
Pvz., "Tiesos" ieškantys žmonės kiekvieno mėnesio 17 d. renkasi prie prezidentūros, klausdami ekscelencijos, ar dar gyva Deimantė? Policijos pareigūnai kas kartą atvyksta ir susirinkusius filmuoja, klausia, kas organizatorius, reikalauja pasitraukti.
Dabar bet kuris VSD "žvalgas", kuriam nepatiks, pvz., "Laisvo laikraščio" straipsnis apie VSD nusikaltimus, gali reikalauti išduoti straipsnio šaltinius arba nustoti kenkti "valstybei".
Neįvygčius "teisėtų" reikalavimų, policija arba "žvalgai" semia žmones arba tempia juos į areštines.
Toks precedentas jau buvo, kai žmonės Kaune stichiškai susirinko ginti pjaunamų liepų - žmonės tai bandė sustabdyti, ir policija juos sulaikė, nes jie nevykdė "teisėtų reikalavimų pasitraukti".
Tačiau teisme advokatas Dambrauskas laimėjo bylą prieš polciją, nes nurodė, kad : "Pagal Policijos įstatymo 21 straipsnį, pareigūnas, įgyvendindamas policijos uždavinius, turi teisę duoti sau nepavaldiems asmenims teisėtus nurodymus ar pateikti reikalavimus. Tokiu būdu privalomi vykdyti policijos pareigūnų nurodymai yra determinuojami tokių nurodymų teisėtumu. Tai reiškia, kad privalomi vykdyti tik teisėti policijos pareigūnų nurodymai, o byloje tokie pareigūnai turėtų įrodyti, kad jų reikalavimai buvo pagrįsti ir teisėti.
Atstovo nuomone, policijos pareigūnų nurodymas pasišalinti iš ginčo vietos ir leisti žaloti miesto želdinius buvo neteisėtas, niekuo nepagrįstas ir pažeidė imperatyvaus pobūdžio teisės normas.
Atstovas nurodė, kad Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 32 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad kertami arba genimi medžiai turi būti pažymėti raudonais dažais; kertamas medis žymimas simboliu „x“, genimas – simboliu „Ÿ“, tačiau ketinami kirsti medžiai nebuvo privalomai pažymėti kaip šalintini (raudonais kryžiais). Tai yra fiksuota video medžiagoje ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Todėl ginčo medžiai negalėjo būti šalinami, o fiziniai ir juridiniai asmenys privalėjo neleisti šių medžių šalinti ar kitaip žaloti (Želdymų įstatymo 14 str. 2 dalis). Kauno miesto savivaldybės leidimas medžiams kirsti buvo išduotas konkrečiam šalintinų medžių skaičiui, t. y. 217 vnt. medžių, kurie A. S. alėjoje dar iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. buvo pašalinti. Tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės pranešimas. Todėl ketinimas šalinti saugotinus miesto medžius, neturint leidimo, buvo neteisėtas. Be to, remiantis Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 43.2 punktu imperatyviai draudžiama šalinti miesto želdinius jų vegetacijos laikotarpiu, kuris baigiasi tik lapkričio mėnesį, taip pat Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-358 yra patvirtinta „Kauno miesto kaštonų 2016-2020 metų apsaugos programa”, kurioje nurodyta “išsaugoti kuo daugiau kaštonų miesto želdynuose''’ (3.3 p.). Tuo tarpu Lietuvos dendrologų draugijos sudarytos ekspertų komisijos 2017 m. rugpjūčio 18 d. protokolu A. S. alėjoje likę kaštonai buvo pripažinti sveikais želdiniais, kurie atitinka aukščiausią kategoriją pagal želdinių vertinimo skalę. Todėl A. S. alėjoje esantys kaštonai negalėjo būti žalojami, o V. J. pagrįstai ir teisėtai siekė neleisti žaloti miesto želdinių ir laikinai užkirsti kelią tokiems neteisėtiems veiksmams. Ši informacija buvo perduota pareigūnams įvykio vietoje, tačiau pareigūnai objektyviai neišsiaiškinę situacijos ėmėsi prievartinėmis priemonėmis operatyviai spręsti kilusį ginčą dėl teisės, aptvėrė „STOP POLICIJA“ juosta ir nurodė pasišalinti iš aptvertos teritorijos, o vėliau panaudojo fizinę prievartą. Tokie neteisėti pareigūnų veiksmai negali sukurti administracinio nusižengimo sudėties V. J. atžvilgiu.

Peržiūros: 1932

Komentarai   

+43 # Zenonas Priekuliškis 2019-12-21 12:35
Tai dabar, kad ir nežinodamas žvilgtersi į kokį tai pastatą, kuriame yra užslaptinta žvalgybos institucija, gali atsidurti belangėje. Gerai, kad aš kai kurias žinau, tai stengsiuosi apeiti, o jeigu iš nežinojimo žvilgtelsiu į kitą kokį jų objektą, garantuotas Paleckio likimas? Ir įrodinėti, kad nesi kupranugaris, bus bergždžias reikalas. Dabar kažkas retkarčiais pasirašinėja atsiliepimus mano vardu, kurie prieštarauja mano įsitikinimams.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # dėdė 2019-12-21 14:13
demokratija LIETUVOJ klesti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Petras 2019-12-21 15:34
Cituoja dėdė:
demokratija LIETUVOJ klesti
kaip sužinot,i kur koks asilas galvoja medį piauti.Papuolęs tokioj vietoj jau važiuoji į stribyną vėliau teismas ir aiškus lietuviškas teisingumas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Petras 2019-12-21 15:26
Net rusiški čekistai tiek nesiautėdavo ir neišsigalvodavo tokių nesamonių, kaip Skverneliniai, Pelėsiniai Grybai, dabar dar prisidės Navacėdiniai. Jau seniai pamatau stribus-mentus apeinu ištoli, nes neaišku del ko gali prisikabinti baisi lietuvelė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Kalėdų senelis 2019-12-21 16:16
Žalgiris“ į Mytiščius atvyko kaip paskutinė Eurolygos komanda" citatos pabaiga iš 15 min.lt.
Na ir kas, kad paskutinė? Daug pirmųjų bus paskutiniais ir paskutinių- pirmaisiais.
Paskutinė Europoje Lietuva priėmė krikščionybę, tapo Naująja Jeruzale- pirmąja. Romoje liko tuščia. Jėzaus nėra.
Krepšinis Lietuvoje turi užleisti apokaliptiniu laikotarpiu savo vietą tikrajai religijai.
Kai Neringa Venskienė rungtynes stebės be pavalkų ir keturių vinių, "Žalgiris" kils kaip Feniksas iš pelenų.
Palinkėkime sėkmės antiteisinei Lietuvos sistemai, kuri galėtų greičiau prisidėti prie Žalgirio pergalių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # jeronimas 2019-12-21 19:33
Nuotraukoje naujas prezidentas spaudzia ranka valstybes saugotojui,idomu ,ar isgales prezidentas paklausti kaip buvo pasidalintas amerikiniu doleriu maisas uz adamkinius slaptus kalejimus???Turejau vilties,kad prezidentas kalba tiesa,ir imsis is pagrindu keisti,ne ,nekeisti,bet kurti Lietuvoje teisine sistema.Bet jeigu prezidentui tinka toks valstybes saugotoju Tevynes isdavimas uz maisa doleriu,gal yra pagrindo manyti ,kad ir prezidentui dar maaaaaiso dugne buvo like pribarstytu amerikiniu doleriu???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # asmonts 2019-12-21 19:36
net mintis zmoniu noretu skaityti-bet dar Nausedai ir zvalgybai ispazinties nieks neleidzia klausyti,tik naudoti tuscius sovinius:stebeti zmones kiek leidzia Lietuvos biudzetas,bet gal pradekiom dirbti Lietuvai,ne sekti kaimyna,pro uzuolaidos [plysi .grizo pokaris:idaves kita gali uzimti jo vieta...sunauja taip dare ir tebedaro
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # ceslovas 2019-12-21 21:18
Stalino strukturos taip neissidirbinejo, pasirodo Nuoseda tapo biauresnis uz Visarionoviciu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Banko Nuosėda 2019-12-22 10:32
Ko daugiau galima tikėtis iš marionečių? Škia CŽV kalėjimo irgi nebuvo sakė marionetė Tapkevičius Adamsus :-* Už melą neatsakė - nepakaltinamas
Kalčiausi yra RUNKELIAI ir AVINAI, kurie tokius išrenka, jiems tokie patinka :-x
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # mėgaukitės laisve 2019-12-22 16:46
Sveikinu-Lietuvos provincijoje jau be ceremonijų grūdama totalinio vergų sekimo ir jų psichikos kontrolės sistema-runkeliai nedrįsta prieš tai net cyptelti:

firmusmedicus.lt/rock-projekto-rengejai-bangu-pagalba-galime-priversti-jus-eiti-i-kara/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # nelietuviai 2019-12-22 20:58
labai panasu i kerstingus nevykelius-tik ar uztenka uzimti geras pareigas,kad naikinti tauta..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti