Skundas dėl prokuratūros atsisakymo išslaptinti D.Kedžio ir A.Ūso žudikus

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.79 (7 Votes)

Taip vadinamai generalinei prokuratūrai

Pareiškėjas Aurimas Drižius, a

Konstitucijos pr. 23b, Vilnius

2019 m. lapkričio 19 d.

Skundas dėl GP prokuroro A. Vereniaus atsisakymo išslaptinti Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso žudikus, dėl tarnybos pareigų neatlikimo ir sunkių nusikaltimų dengimo

 

Lapkričio 14 d. gavau generalinės prokuratūros prokuroro Arūno Vereniaus laiškelį dėl savo prašymo išslaptinti Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso žudikus.

Apie tai, kad šie du žmonės nužudyti, o ne, kaip aiškina prokuratūra, mirė natūralia mirtimi, Šiaulių apygardos teismo posėdyje viešai papasakojo buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius, neabejotinai turėjęs teisę susipažinti su valstybės paslaptį turinčiais dokumentais.

A.Matulevičius paliudijo, kad informacija apie tai, kas nužudė Lietuvos Respublikos piliečius Drąsių Kedį ir Andrių Ūsą, yra įslaptinta valstybės tarnybų.

 Tokios informacijos – apie tai, kas ir kodėl nužudė D.Kedį ir A.Ūsą – įslaptinimas yra nusikalstamas ir neteisėtas, nes Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas labai aiškiai nurodo, kokia informacija gali būti įslaptinta. Informacija apie žudikus, kurie veikė valstybės vardu, negali būti įslaptinta – priešingai – žmonių nužudymas yra labai sunki veikla, o prokuratūra, kuri žino, kas tai padarė, ir sąmoningai slepia, pati daro labai sunkų nusikaltimą.

 

Prokuroras A.Verenius (nuotr. viršuje) , beje, palaikęs kaltinimą policijos vadovams V. Račkauskui ir kitiems pagal melagingus „slapto“ liudininko Mindaugo Žalimo parodymus neva dėl to, kad jie neužkirto kelio tariamoms D.Kedžio žudynėms, todėl labai gerai susipažinęs su šia byla, man atrašė ne nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, o paprasta laiškelį „dėl prašymo“.

Beje, prokuratūra dažnai griebiasi tokių triukų – rašo „laiškelius“, kurių negalima skųsti teismui, kai mato, kad negali paneigti skunde nurodytų argumentų.

Prokuroras A.Verenius man nurodė, kad aš neturiu teisės prašyti atnaujinti A.Ūso ir D.Kedžio nužudymo bylos, nes nesu šios bylos dalyvis.

„Taip pat nepagrįsti nagrinėjamo prašymo reikalavimai atnaujinti ikiteisminius tyrimus Nr.65-1-1-00459-10 (dėl D. Kedžio) ir Nr. 52-1-000629-10 (dėl A. Ūso) mirties aplinkybių nustatymo), nes pagal BPK 217 straipsnio nuostatas, nutrauktas ikiteisminis tyrimas gali būti atnaujintas pagal proceso dalyvių skundus, kuomet paaiškėja esminės aplinkybės, turinčios reikšmės bylai išspręsti teisingai, kurios nebuvo nustatytos priimant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, o Jūs tokio procesinio statuso neturite“, - praneša man prokuroras A.Verenius.

 

 

Tokiu savo laiškeliu prokuroras A.Verenius, mano galva, daro labai sunkų nusikaltimą – tarnybos pareigų neatlikimą. BK 229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas nurodo, kad „valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas...“.

Šiuo atveju buvo tyčia nužudyti du žmonės, t.y. padarytas labai sunkus nusikaltimas sunkinančiomis aplinkybėmis, o prokuroras Verenius man atrašo, kad tai ne mano reikalas.

Žinodamas, kad A.Ūsas ir D.Kedys yra nužudyti, o jų žudikai įslaptinti, aš turėjau pareigą pranešti apie šį labai sunkų nusikaltimą. Nes nepranešdamas apie jį, aš taip pat padaryčiau  nusikaltimą – BK 238 straipsnis. Nepranešimas apie nusikaltimą nurodo, kad 1. Tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Dabar, pranešęs apie žmonių nužudymą, sulaukiau prokuroro A.Vereniaus laiškelio, kad nelįsčiau ne į savo reikalus.

Akivaizdu, kad prokuroras Verenius veikė sąmoninga tyčia, nenorėdamas atskleisti, t.y. tyčia nuslėpdamas šiuos labai sunkius nusikaltimus.

Savo pareiškime nurodžiau, kad viešame teismo posėdyje, prisiekęs sakyti tiesą, buvęs Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas A.Matulevičius pranešė, kad informacija apie tai, kad A.Ūsas ir D.Kedys yra nužudyti, yra įslaptinta.

Nurodžiau, kad tokios informacijos – apie tai, kas ir kodėl nužudė D.Kedį ir A.Ūsą – įslaptinimas yra nusikalstamas ir neteisėtas, nes Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas labai aiškiai nurodo, kokia informacija gali būti įslaptinta:

Mat . Valstybės paslaptį gali sudaryti: įvairūs duomenis apie gynybos priemones, valstybės gynybos, kariuomenės ir kitų ginkluotųjų pajėgų valdymo ir vadovavimo planai,  informacija, galinti atskleisti kriminalinės žvalgybos slaptųjų dalyvių, įslaptintų žvalgybos pareigūnų ir žvalgybos slaptųjų bendradarbių asmens tapatybę, įvairūs žvalgybiniai duomenis.

Šiame sąraše nėra nurodyta, kad galima įslaptinti valstybės vardu padarytus nužudymus. Priešingai – įslaptinus šią informaciją, valstybės vardu buvo padaryta labai daug sunkių nusikaltimų – apkaltinus teisėjo Jono Furmanavičiaus nužudymu, buvo nuteistas kalėti nekaltas žmogus Raimondas Ivanauskas, kuris iki šiol laikomas kalėjime. Taip pat nuteista didelė grupė žmonių vadinamojoje Garliavos „patvorinių“ byloje.

Faktas, kad valstybės įstaigos žinojo, kas nužudė D.Kedį ir A.Ūsą, tačiau šią informaciją nuslėpė ir įslaptino, reiškia, kad jos padarė labai sunkią nusikalstamą veiklą – tarnybos pareigų neatlikimas, piktnaudžiavimas tarnyba ir kitus nusikaltimus.

O prokuroras A.Verenius toliau dengia šiuos nusikaltimus ir man nurodo, kad : „Pateikti prie nagrinėjamo prašymo Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos baudžiamosios bylos Nr. 65-1-01240-11 (Nr. 1-4-332/2019) teismo posėdžio protokolo fragmentai su liudytojo A. Matulevičiaus parodymų dalimi, nevertintinos kaip naujos aplinkybės, dėl kurių nutrauktas procesas baudžiamosiose bylose Nr.65-1-1-00459-10 ir Nr. 52-1-000629-10 turėtų būti atnaujintas. Liudytojo A. Matulevičius teiginiai pagrįsti spėjimais, o ne faktais ir aplinkybėmis, kurie nebuvo žinomos priimant minėtose bylose procesinius sprendimus“.

Prokuroras Verenius niekaip nepatikrino mano gautos informacijos ir tiesiog „iš lubų“ nusprendė, kad tai tėra spėlionės. Nors ta informacija, pateikta teismo posėdyje buvusio Seimo NSGK pirmininko, neabejotinai turėjo būti patikrinta, ir motyvuotai man atsakyta – ar iš tikrųjų nužudymai buvo „įslaptinti“. Bet kuriuo atveju turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes prokuratūra turėjo apklausti liudininką A.Matulevičių ir sužinoti, kokie nusikaltimai yra įslaptinti ir kas tai padarė.

Būtina išsiaiškinti, kas ir kokiu pagrindu įslaptino informaciją apie D.Kedžio ir A.Ūso žudikus.

Bet kuriuo atveju įslaptinti valstybės vardu veikiančius žudikus yra labai sunkus nusikaltimas, prilygstantis valstybės išdavimui. Todėl būtina nedelsiant pradėti tyrimą, kas įslaptino šiuos žudikus, juos nedelsiant nustatyti ir sulaikyti. Turint omenyje, kad generalinė prokuratūra jau daug metų slepia labai sunkius nusikaltimus, būtina šią įstaigą nušalinti nuo tyrimo, ir tyrimą pavesti visai kitai žinybai.

Kita vertus, V.Matulevičius teisme nurodė, kad „prieš mergaites buvo piktnaudžiaujama“. Turima omenyje D.Kedžio dukra Deimantė Kedytė ir Orinta Naruševičiūtė, dėl kurių galimo prievartavimo buvo kreiptasi į prokuratūrą. Tačiau prokuratūra nuslėpė įrodymus šioje byloje, ir taip pat atliko labai sunkią nusikalstamą veiklą.

Tai, kad aš daug kartų buvau nuteistas už teisėtą veiklą – straipsnių rašymą, teisėjams klastojat savo nutartis, tik dar kartą įrodo, kokia banditiška yra visa taip vadinama „teisinė sistema“. Tačiau pedofilijos byloje ši mafija pranoko pati save.

Pateikiu teismui ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A.Matulevičiaus parodymus Šiaulių apygardos teisme, kur buvo nagrinėjama vadinama „Garliavos patvorinių byla“. Teismo apklausiamas A.Matuleviičius sako, kad jis yra įsitikinęs, kad „prieš abi mergaites buvo piktnaudžiaujama, o Ūsas ir Kedys yra nužudyti, tačiau tai įslaptinta informacija“.

Kita vertus, įstatymai nurodo, kad aš turiu remtis faktais, ir pagal šiuos faktus galiu daryti išvadas arba nuomonę. Tų faktų, įrodančių, kad pedofilija tikrai buvo, yra milijonas. Paminėsiu tik svarbiausius.

Aš esu įsitikinęs, kad pedofilija tikrai buvo, ir šį mano įsitikinimą pagrindžia nesuskaičiuojamas kiekis nusikaltimų, kuriuos tirdami šią bylą padarė prokuratūra ir vadinamieji teisėjai:

 

Remdamasis išdėstytu, prašau:

  1. Pradėti ikiteisminį tyrimą GP prokuroro Vereniaus atžvilgiu pagal požymius nusikaltimų, numatytų BK 229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas (Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos).

Šiuo atveju prokuroras Verenius neatliko savo tarnybos pareigų, nes žinodamas, kad yra padarytas sunkus nusikaltimas – nužudyti du žmonės, tai nuslėpė, ir neišaiškino šio nusikaltimo, tuo padarė didelę žalą valstybei ir prokuratūros reputacijai.

  1. Išslaptinti D.Kedžio ir A.Ūso žudikus, nustatyti, kokie valstybės pareigūnai įslaptino šią informaciją, pradėti tyrimą jų atžvilgiu.
  2. Nustatyti, kas nužudė D.Kedį ir A.Ūsą, ir kodėl ši informacija buvo įslaptinta.

 

Aurimas Drižius

Peržiūros: 2942

Komentarai   

+85 # Toronto 2019-11-19 14:56
Ačiū gerb. Drižiui už Tiesos žodį.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+42 # karta 2019-11-19 16:30
su pergales diena,bet ja reiks neprarast
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # vladas lukosevicius 2019-11-19 16:33
Valantinas ir Valys su Pašiliu važiuos nervus gydyti į Kleboniškio miškelį su KGB vaikapisiu SADECKU po tokio teismo sprendimo ….
Pasižiūrėkite kaip Ūsas pasveiko , jau nieko neskauda ,,,, po apsilankymo Kleboniškio miškelyje su Sadecku .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # Pranas Pričkus 2019-11-19 16:55
Su gerbiamo Drižiaus teiginiu, kad padarė ... ir prokuratūros reputacijai dižiulę žalą, nesutinku. Kodėl? Vienas nukriošėlis yra sakęs, jeigu į mėšlą įdėsi medaus, vis vien gausis mėšlas. O šiuo atveju į mėšliną reputaciją ką bedėtum, vis vien gausis mėšlas. Būtina juos iš ten visus išvaikyti, kad ir šieno ravėti, ir atlikti patalpų "dezinfekciją." Paskirti sterialius, kadrų tikrai yra. Nebus falsifikuojami dokumentai, jų užteks per pusę mažiau.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Aukso adata 2019-11-19 18:02
Bravo .Puikus Dryžiaus dedukcinis metodas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Dryžiui 2019-11-19 18:05
Geriau kreipkitės į JAV ambasadą,kad Pedofilų karalystei išnuomotų PROKURORŲ grupę,kuri bylą pradėtų tirti nuo pradžios.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # vidmantas 2019-11-19 18:11
O kas nužudė Furmonavičių? Kad tai padarė Kėdys, tai nėra jokių įrodymų, tik prokurorų sapalionės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # Šimašius 2019-11-19 19:18
O kas paskandino ūsą baloje? :-* Juk buvo kartu ir "TEISINGUMO" ministras, kuris kaip tik atsirado ten, kai Ūsas "skendo" Va toks TEISINGUMAS Lietuvoje nuo 1989 m.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Vygandas TRAINYS 2019-11-19 19:34
Seku Neringą ir jos tėvus, atsekiau iki namų, nufotografavau ir įdėjau į LRYTAS, nurodžiau kur gyvena.
Už € nusipirkau info iš mentų. IR nepatrauktas jokion atsakomybėn už tai ;-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # vladas lukosevicius 2019-11-19 20:27
TEISMAI DENGIA ELITINIUS VAIKAPISIUS …..
Kalėti 15 metų Čekanavičius nuteistas už tai, kad 2009 metų vasarą įsigijęs narkotinių ir psichotropinių medžiagų apsvaigino jomis mažametį berniuką ir seksualiai jį prievartavo …..
Viešvilės Vaikus prievartaves buvęs globos namų vadovas Algimantas Liaudaitis iš teismo išėjo su šypsena , pedofilui Liaudaičiui kuris girdė , rodė porno filmus ir prievartavo 6 vaikus lygtinė laisvės atėmimo bausmė .
Bylą išnagrinėjusi teisėja Jūratė Lukšienė nuteistajam skyrė trejus metus ir dešimt mėnesių laisvės apribojimą bei patenkino šešių nukentėjusių paauglių prašymus atlyginti moralinę žalą....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Kindziulis 2019-11-19 22:51
Paviešinti žudikų pavardes lengvai gali pats gerb A.Matulevičius, daugybę kartų viešai pareiškęs kad kaip buvęs Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas yra asmeniškai susipažinęs su islaptinta informacija kas nužudė A.Ūsą ir D.Kedį ... tik gal reikia jam priminti, kad dengti valstybės vardu veikiančius žudikus yra labai sunkus nusikaltimas, prilygstantis valstybės išdavimui !
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # leo 2019-11-20 11:38
tie teisejai kurie buvo atseit pasodinti tai buvo ileisti pro vienas duris o pro kitas duris isleisti ir sutikti su gelemis,cia buvo toks spektaklis....mano nuomone tokia,...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # dr. Jonas Ramanauska 2019-11-24 23:39
Visa spauda visą laiką karkia, kad žudė Kedys, gal būt ir pats save ir dar ir Ūsą būdamas numiręs.
Todėl yra viešas intresas ŽINOTI kas iš tikro žudė, nes galima pagalvoti, kad tai koks skvernelis ar požėla ar koks nors kitss vėmalas. Kalbėkite tiesą, kitaip esate nusikaltėliai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti