V.Tomkus teismų rankomis bando uždaryti konkurentą "KGB bendradarbio" leidžiamą "Laisvą laikraštį"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (4 Votes)

Teisėjai R.Mikonienė, A.Verikas, R.Volodko nurodė bet kokiomis priemonėmis uždaryti „Laisvą laikraštį“

 

 Aurimas Drižius

 

Šiandien Vilniaus apygardos teisme geriamas šampanas – pagaliau išsipildė sena šios institucijos senbuvių svajonė uždaryti taip nekenčiamą „Laisvą laikraštį“.

 

 

Mat šio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų : Ramunės Mikonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja   nuotr. viršuje)), Andriaus Veriko ir Renatos Volodko nutarė, kad „Laisvas laikraštis“ turi sumokėti daugiau nei 10 tūkst. eurų tokiai bendrovei UAB „Respublikos leidiniai“, kuri leidžia „Respublikos“ laikraštį.

 

Už ką? Pasirodo, už tai, kad „Laisvas laikraštis“ dar 2017 m. perspausdino kelis „Respublikos“ straipsnius su nuoroda į „Respubliką“:

 

  1. „Artūras Račas: Atitinku visus kriterijus labiau nei bet kuris iš dabartinių žinomų kandidatų, pretenduojančių tapti LRT vadovu“.
  2. Vito Tomkaus straipsnio „Nuo atgimimo iki visiško išsigimimo“.
  3. „Regimanto Adomaičio laiškas tėvynainiams: Kviečiu į susitaikymą“.

 

 

Nors „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus pavaduotojas Juozas Ivanauskas nusprendė perspausdinti šiuos ‚Respublikos“ straipsnius, išvykus redaktoriui, tačiau visuose perspausdintuose straipsniuose buvo nuoroda į autorių ir straipsnio šaltinį.

 

Apylinkės teismo teisėja Jankuvienė nutarė, kad už kelių straipsnių perspausdinimą „Laisvas laikraštis“ turi sumokėti daugiau nei 7 tūkst. eurų. Redakcija padavė apeliacinį skundą, tačiau Vilniaus apygardos teismas niekaip nevertino tokių „Laisvo laikraščio“ skunde išdėstytų argumentų:

 

Žemesnės instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. Akivaizdu, kad teismas pataikauja V. Tomkui. Tai sukelia pagrįstą nepasitikėjimą tokiu teismu. Prieš teismą visi turi būti lygūs. Tai teisės viršenybės principo esmė, kuri teisės studentams išaiškinama pirmame kurse.

 

V.Tomkus jau seniai bando sukompromituoti "Laisvą laikraštį"

Kaip žinia, V.Tomkus savo „Respublikoje“ mane įtraukė į „įtariamų KGB agentų sąrašą“, ir tai viešai paskelbė šimtams tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prokuratūra nusprendė, kad tai ne šmeižtas, nes V.Tomkus šį terminą "įtariamų KGB agentų sąrašas" parašė kabutėse, o teisėjas Barkovski nusprendė, kad tokių aurimų drižių gali būti ir daugiau, jie gali būti gyvi arba mirę, todėl nebeaišku, ar čia kalbama apie mane. 

Kadangi puikiai žinau, kad jokių santykių su KGB nesu gyvenime turėjęs, parašiau pareiškimą prokuratūrai, kuriame nurodžiau, kad manau, kad V.Tomkus taip elgiasi, nes nebegali kitaip sukompromituoti savo konkurento „Laisvo laikraščio“. 

Savo pareiškime prokuratūrai nurodžiau, kad šių metų  kovo 2 d. laikraštyje „Respublika“ buvo paskelbtas „Įtariamų KGB bendradarbių sąrašas“. Jame esu įrašytas ir aš – Aurimas Drižius. „Respublikos“ vyr. redaktorius V.Tomkus mano pavarde kažkodėl išspausdino didžiosiomis raidėmis, kai kitos pavardės – mažosiomis. 

Nurodžiau, kad tai sąmomingas šmeižtas ir melas, kurį sugalvojo „Respublikos“ leidėjas Vitas Tomkus.  Jis bandė uždaryti „Respublikos“  konkurentą – „Laisvą laikraštį“, tačiau nepavykus ėmėsi banalaus šmeižto – paskelbė savo konkurentą, t.y. mane, KGB agentu. Niekada tokiu nebuvau, nei buvau įtariamas KGB agentas, net vidurinę mokyklą baigiau 1988 m., kai Lietuvoje jau buvo pasirengusi skelbti nepriklausomybę. Todėl pasikartosiu – tai sąmoningas ir nieko nepagrįstas V.Tomkaus šmeižtas. Jis gali sakyti, kad yra dar keli „Aurimai Drižiai“, tačiau to nėra – visoje Lietuvos Respublikoje aš esu toks vienas ir nepakartojamas. Kaip žinia, KGB yra pripažinta teroristine ir nusikalstama organizacija, taigi V.Tomkus apkaltino mane priklausius teroristinei organizacijai. Tai sąmoningas šmeižtas, paskleistas tam, kad mane sukompromituoti. Niekas kitas negalėjo sugalvoti tokio šmeižto, tuo labiau, kad minėtame tekste yra parašyta, kad jame yra V.Tomkaus pastabos. 

Todėl prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo straipsnio 154 straipsnį. Šmeižimas (Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo). Šioje situacijoje V.Tomkus tyčia paskleidė apie mane melą, turėdamas tikslą pažeminti ir diskredituoti mane, todėl prašau pradėti ikiteisminį tyrimą ir pripažinti mane nukentėjusiuoju. Jam tai pavyko, kadangi net mano redaguojamo portalo www.laisvaslaikrastis.lt komentaruose esu ne karta išvadintas KGB-istu.

Prokuroras Leišys atsisakė pradėti tyrimą tuo pagrindu, nors ir pirpažino, kad KGB agentų sąraše esu įrašytas ir aš. 

„Publikacijoje yra pateikta tik pareiškėjo pavardė ir vardas, daugiau galimai šmeižiančio pobūdžio ar kitokios informacijos apie minėtą asmenį nėra, - teigia Leišys, - vertinant publikacijos pavadinimą, matyti, kad jame yra nurodytas žodis ,.įtariamų“. Žodžio ..įtarti" prasmė Lietuvių kalbos žodyne pateikiama kaip manymas esant nusikaltusiam, blogą padariusiam. Tai rodo, kad publikacijos pavadinimas suprantamas ne kaip kategoriškas jo autoriaus teiginys ar išvada, bet kaip galima jo prielaida, spėjimas ar nuomonė, taip pat atkreiptinas dėmesys, jog publikacijos tekstas „KGB bendradarbių sąrašas“ nurodomas kabutėse. Teksto rašyba kabutėse suprantama kaip netiesiogine ironiška reikšme pavartoti žodžiai arba žodžiai, nuo kurių autorius nori atsiriboti, pateikti kaip svetimus. Šiame kontekste pažymėtina ir tai. kad pareiškėjas pareiškime nurodė, kad jis niekada su KGB nebendravo. Tačiau vertinant visus šiuos aptartus pareiškimo patikslinimo metu surinktus duomenis, ir tai. kad laikraščio „Respublika" publikacijoje apie pareiškėją Aurimą Drižių pateikiama tik: minimali jo asmeninė informacija, nurodomas jo vardas ir pavardė, nepateikiama jokių konkrečių faktų apie jo galima bendradarbiavimą su KGB, neįžvelgiamas toks šios informacijos pavojingumo laipsnis, kad būtų tikslinga publikaciją „įtariamų „KGB bendradarbių sąrašas“ parašiusį asmenį traukti baudžiamojon atsakomybėn dėl pareiškėjo šmeižimo“.

Dar juokingiau, kad toks teisėjas Borkovski nusprendė, kad V.Tomkus rašė, matyt, apie jau mirusį Aurimą Drižių, nebūtinai apie 'Laisvo laikraščio" leidėją :

 

 

Teismas ignoravo Atsakovo argumentus. Bylos esmė tokia, kad ieškovas UAB „Respublikos leidiniai“ pabandė finansiškai sužlugdyti savo tiesioginį konkurentą – savaitraštį „Laisvas laikraštis“ leidžiančią bendrovę UAB „Patikimas verslas“, pareikalaudamas kosminės sumos už kelias Atsakovo perspausdintas publikacijas, kurios buvo paimtos iš dienraščio „Respublika“ ir tuo metu turėjo visuomeninę reikšmę.

Beje, Atsakovo toks Ieškovo elgesys nestebina, nes tokie jau įsisenėję Ieškovo veikimo būdai. Rašytojas Vytautas Petkevičius teigia, kad Vitui Tomkui: „Klaipėdos jūreivystės mokyklos studentui, buvo iškelta baudžiamoji byla“ (...), nes „vogė savo bendramokslių uniformas, pardavinėjo jas mieste, o pinigus praūždavo arba pralošdavo kortomis“. (In:  Vytautas Petkevičius. Durnių laivas. Vilnius, 2003 m., p. 28). Vėliau, subrendęs, vogė ne „bendramokslių uniformas“, bet rinkiminės kampanijos išvakarėse pavogė Sąjūdžio įsteigtą laikraštį „Respublika“ su visa padovanota JAV lietuvių kompiuterine technika. Atsikratė kitų laikraščio steigėjų ir tapo laikraščio „Respublika“ savininku. Taigi, UAB „Respublikos leidiniai“ ieškinys UAB „Patikimas verslas“ – nil novo sub Sole (nieko naujo po Saule), tiesiog įprasti Vito Tomkaus nesąžiningo veikimo būdai. Vadovaujantis moto: ne būti teisingu, bet turtingu.

Tačiau  teismas visiškai nepaisė Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 34 str. reikalavimų, kuris numato kūrinio panaudojimą informacijos tikslais.

24 straipsnis. Kūrinio panaudojimas informacijos tikslais

  1. Leidžiama be kūrinio autoriaus ar kito to kūrinio autorių teisių subjekto leidimo:

1) atgaminti spaudoje, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamus išleistus straipsnius aktualiomis ekonomikos, politikos ar religijos temomis, taip pat analogiško pobūdžio transliuojamus kūrinius, jeigu autoriai ar kiti tų kūrinių autorių teisių subjektai nėra uždraudę taip naudoti kūrinius ir jeigu nurodomas šaltinis, įskaitant autoriaus vardą;

2) atgaminti ir viešai skelbti literatūros ir meno kūrinius, kai iš jų atlikimo vietos ar viešos parodos pateikiama informacija apie visuomenės gyvenimo įvykius arba dienos įvykių apžvalgos spaudoje, per radiją ar televiziją, jeigu tokį kūrinių naudojimą pateisina informacijos pateikimo tikslas ir tai yra pagalbinė informacijos medžiaga, ir nurodomas šaltinis, įskaitant autoriaus vardą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma;

Su tokiu UAB „Respublikos leidiniai“ ieškiniu ir teismo sprendimu nesutinku, manau, kad jis yra nepagrįstas ir todėl naikintinas.

Priešingai, iš aprašytos situacijos galima daryti išvadą, kad Atsakovo veiksmuose nebuvo jokio teisės pažeidimo ar neteisėtumo ir kad jis susidariusioje situacijoje veikė visiškai teisėtai. Nesant neteisėtų veiksmų ar neveikimo Atsakovui negali kilti materialinė atsakomybė iš civilinių santykių, todėl ieškinys atmestinas, o iš Ieškovo priteistinos atstovavimo byloje išlaidos. 3) informuojant visuomenę atgaminti laikraščiuose, periodiniuose leidiniuose ar bet kuriuo būdu viešai skelbti politines kalbas, ištraukas iš viešų paskaitų ar kitų panašių kūrinių, taip pat teismo proceso metu pasakytas kalbas tiek, kiek tai pateisina informavimo tikslai, jeigu nurodomas šaltinis, įskaitant autoriaus vardą, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma;

27 straipsnis. Kūrinio panaudojimas visuomenės saugumo tikslais

Leidžiama be autoriaus ar kito autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo atgaminti ir viešai skelbti kūrinį visuomenės saugumo tikslais arba siekiant užtikrinti valstybės valdžios, valdymo ar teismo proceso veiksmų atlikimą arba pranešimą apie juos.

„Laisvame laikraštyje“ buvo perspausdintas garsaus visuomenės veikėjo aktoriaus Regimanto Adomaičio straipsnis ‚Kviečiu į susitaikymą“, kuris atitinka ATGTĮ 27 str. – juo buvo siekiama užtikrinti visuomenės saugumą ir valstybės valdžios veiksmų atlikimą, nes buvo daugiausiai kalbama apie tai, kad valdžios įstaigos neturi šmeižti ir kaltinti bendradarbiavimu su KGB žmonių, kurie jau yra mirę, ir nebegali apsiginti. Todėl labai keistai atrodo UAB „Respublikos leidiniai“ bandymas privatizuoti žinomo visuomenės veikėjo atvirą laišką, kuriame kalbama apie Lietuvos visuomenės skaudulius, ir dar keisčiau atrodo, kad teismas priteisia didžiulę sumą iš leidinio, kuris tik pasidalino savo laišku su savo skaitytojais.

Lygiai tas pats pasisakytina ir apie „Vakaro žiniose“ išspausdintą interviu su Arturu Raču, kurį perspausdino „Laisvas laikraštis“. Jame vienas kandidatas į visuomeninio LRT vadovus pasakoja savo tikslus ir iš esmės kalba vėl eina apie valstybės saugumo reikalus – kaip pasiekti, kad visuoeninė televizija taptų skaidri, ir tarnautų ne politikams, tačiau visuomenei.

Kai Atsakovo minėta, ATGTĮ 27 str. nurodo, kad kurinį leidžiama viešai skelbti kūrinį visuomenės saugumo tikslais be autorių sutikimo. Be to, minėta Arturo Račo, kaip kandidato į LRT direktorius, programa, buvo viešai paskelbta jo internetiniame portale racas.lt.

Todėl labai keista, kad „Respublikos leidiniai“ vėl ją privatizavo ir prisiteisė krūvą pinigų vien už tai, kad „Laisvas laikraštis“ perspausdino šią programą savo puslapiuose.

Lygiai tas pats pasakytina ir apie kitus du iš „Respublikos“ perspausdintus straipsnius. E.g., „Respublikos“ redaktoriaus V.Tomkaus straipsnyje „Nuo atgimimo iki visiško išsigimimo“ rašoma : „Tad kokia ji dabar, toji mūsų valdžia? Ji vergauja vikingų komerciniams bankams. Keliaklupsčiauja prieš užsienio kompanijas. Ji neturi nei noro, nei galių pasipriešinti. Ji atsisakė savo nacionalinės valiutos. Baigia atsisakyti savo valstybinės kalbos. Jau beveik sudorojo lietuvišką spaudą ir iš mūsų iždo dosniai dotuoja tik svetimšalių žiniasklaidą. Kas antras Lietuvos verslininkas įtariamasis ir laukia teismo nuosprendžio, o tikrieji oligarchai iš užjūrio, kuriems karą kadaise skelbė prezidentė, siautėja Lietuvoje nebaudžiami: kelia bankų įkainius, prekiauja antrarūšiais maisto produktais, organizuoja tyčinius bankrotus, palikdami vietinius be atlyginimų, paslapčiom degina pas mus užsienietiškas atliekas, klaipėdiečiams gadindami orą. Lietuvoje nebeliko neapdergtų autoritetų, tad tautiečiams nebėra nei į ką lygiuotis, nei kuo čia didžiuotis. Todėl ir bėga iš čia. Masiškai. Kasmet po miestelį emigruoja. Kas neturi už ką, žudosi tarpusavyje.

Perverzinė Lietuvos valdžia net nebesuvokia savo pilietybės svarbos. Ji tapusi bandomuoju triušiu. Didiesiems stebint, kaip ištveriame tokias aukštas būtiniausių produktų, medikamentų kainas. Tai jau ne valstybė, bet silpnųjų kankynė. Jaunesniems bėgant. Senesniems, apsikabinus paliktus anūkus, graudžiai dūsaujant. Silpnesniems, pasirenkant Amžinąją Karalystę...“

ATGTĮ 27 str. ir 24 str. aiškiai įtvirtinta, kad nereikia autoriaus sutikimo platinant informaciją, „jeigu tokį kūrinių naudojimą pateisina informacijos pateikimo tikslas“. Šios informacijos panaudojimo „Laisvame laikraštyje“ tikslas buvo kuo plačiau visuomenėje išplatinti tokią valdžios kritiką. Tačiau vietoj to, kad padėkotų už informacijos sklaidą, sulaukėme „Respublikos leidinių“ didžiulio ieškinio.

Peržiūros: 3875

Komentarai   

+27 # Antanas 2019-10-16 14:18
Koks nesolidus manau vitaus kaip žurnalisto elgesys pagal išdėstytą medžiagą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Atas 2019-10-16 23:14
Kas čia darosi su tuo V. Tomkumi, gal ir tas jau baigia nukvakti, taigi pats praktiškai patyrė bankrotą, teko nutraukti leidinį, tai dabar puola Laisvą laikraštį? Nečėsėlis!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Pranas Pričkus 2019-10-17 08:01
Tarybmečiu dirbau MBD. Tomkų tėvas buvo Klaipėdos geležinkelio valgyklos berods "Ekspresas" valgyklos šefas. Buvo atskiros patalpos, kur pietaudavo KGBistai, jų pakvieti MBDistai. Tai kodėl Vitui Tomkui nevogti, jeigu tėvas turėjo tokį užnugarį? G.Tomkus netgi laikraštį pavadino "Vakarų ekspresas" galimai KGB valgyklos pagerbimui. Ar ne abu Tomkų sūneliai per tą valgyklą ir iškilo? Be to, Z.Vaišvilos teigimu, Vitas Tomkus prakišo į valdžią ir V.Landzbergį, Landsbergis Grybauskaitę, o ši paskyrė reikiamus lojalius teisėjus ir prokurorus, kurie ir naikina ne tik tiesos žodį. Manau parašiau trumpai ir aiškiai. Redaktoriui A.Drižiui leidžiu pasinaudoti šia informacija, reikalui esant galiu būti ir liudytoju. V.Tomkui - kuo pats kvepi, tuo kitą tepi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-17 # Zenonas Priekuliškis 2019-10-17 09:53
O kuo gi pats kvepi?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Pranas Pričkus 2019-10-17 17:58
"Zenonas Priekuliškis" pasisakai svetimu vardu, bijai viešumos? Tai klausimas kas pats esi, rašaisi netgi svetimu "Zenonas Priekuliškis" vardu? Pranas Pričkus rašo, kad dirbo MBD (VRM), kuo kvepiu lyg nereikia ir klausti, galiu nurodyti ir savo tel. Nr. 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # jo 2019-10-18 22:25
Tomkus buvo pats aisku nepescias kad net redakciajai paeme vyskupijos kurijos ar kokius kitus pastatus,nes savo laikratsi ivardijo kaip visos Lietuvos Ssaujudzio rupora
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lavern 2020-04-23 17:49
I have been browsing online greater than 3 hours these days, but I by no means found any fascinating article like yours.
It's beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did,
the web shall be much more helpful than ever before.

Feel free to surf to my blog - paperio 3: https://paperio-3.duckdns.org
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Aurelia 2020-04-30 02:27
It's remarkable to go to see this website and reading the views of all mates concerning this paragraph, while I am also
keen of getting know-how.

Feel free to surf to my web page: 5 Stars Games: https://5starsgames.com/app/duckduckgo-privacy-browser
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lindsey 2020-05-01 14:07
You actually make it seem so easy together with your presentation however
I in finding this topic to be actually something that I think I would by no means understand.
It seems too complicated and very vast for me.
I'm looking forward to your subsequent submit, I will try to get the dangle of it!


my homepage; krunker: https://www.evernote.com/shard/s569/sh/11ef8118-8111-198d-d0a1-8c09f59dcb1e/f662e32ce8cc999116931435b90d8217
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mauricio 2020-05-02 00:04
all the time i used to read smaller content that as
well clear their motive, and that is also happening with
this post which I am reading at this time.

Also visit my web site krunker: https://coub.com/krunkerio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Randi 2020-05-02 01:19
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.


Take a look at my web-site ... Play
NitroClash.io Game Online: http://pbgamer.com/nitroclash.io
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Geraldo 2020-05-02 16:41
My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various
websites for about a year and am concerned about switching to another
platform. I have heard good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any kind of help would be really appreciated!

Here is my homepage ... zombsroyale io: https://io-games.hatenablog.com/entry/2020/04/28/231002
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Inge 2020-05-02 19:08
I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the
way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two
images. Maybe you could space it out better?


Stop by my website; overnight oats: https://overnight-oats.123minsida.se
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Billy 2020-05-20 10:57
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I in finding It really
useful & it helped me out much. I hope to provide one thing back and help
others such as you aided me.

my homepage ... The Boyfriend
Arrangement: https://downloads.red/the-boyfriend-arrangement.pdf
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sally 2020-05-21 01:47
Hi there very cool website!! Man .. Excellent ..
Amazing .. I'll bookmark your site and take the feeds additionally?
I'm satisfied to find numerous helpful information here within the post,
we want develop more techniques on this regard, thank you for sharing.
. . . . .

Here is my site :: krunker.io: https://www.vingle.net/posts/2916961
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Terrence 2020-05-21 03:49
My family members always say that I am wasting my time here at web, except I know I am
getting experience daily by reading thes good articles
or reviews.

Here is my page krunker io: http://krunker.moonfruit.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti