Teisėjų taryba panikoje : "mus visus pasodins"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.94 (8 Votes)

Teisėjų taryba panikoje : "mus visus pasodins"

Aurimas Drižius

 

 

Teisėjų taryba penktadienį atsisakė prezidentui G.Nausėdai patarti atleisti teisėjus, pagautus su kyšiais arba besiderančiais dėl kyšių.
Oficiali Teisėjų tarybos pirmininko Algimanto Valantino pozicija tokia - neva korupcija įtariami teisėjai nori pamatyti, kokius įrodymus apie juos surinko STT, o paskui bandys galvoti, kaip tuos kaltinimus paneigti.
Beje, pats A.Valantinas asmeniškai yra pridengęs ne vieną sunkų mafijos nusikaltimą, tame tarpe ir nužudymus, todėl akivaizdu, kad "Teisėjų taryba" supranta, kad "teismų nepriklausomumas nuo įstatymų" baigiasi.
Įdomu tai, kad į apeliacinį teismą norima paskirti naujus teisėjus, nors senieji dar nėra atleisti.


Dar nėra pradėta baudžiamoji bylą ir apeliacinio teismo teisėjui Viktorui Kažiui už tai, kad jis pasodino į kalėjimą savo kreditorių Romą Balevičių.

 

Žmogus kapitaliai suremontavo V.Kažio antikvarinę "Volgą", o vietoj sutarto atlyginimo V.Kažio buvo pasodintas į kalėjimą, šią istoriją aprašiusiam "Laisvo laikraščio" redaktoriui taip pat iškelta baudžiamoji bylą už tariamą šmeižtą.

 

 


Tačiau esmė kita - visa "Teisėjų taryba" yra didesnių ar mažesnių nusikaltėlių rinkinys, kuris prie Grybauskaitės buvo įpratęs dayti bet kokius nusikaltimus mainais už tai, kad Dalytė jiems garantavo neliečiamybę mainais už jos aferų priedangą. Ryškiausias tokio bendradarbiavimo pavyzdys - D.Grybauskaitės patarėjos Daivos Ulbinaitės byla, kai ji buvo pagauta prezidentės nurodymu perdavusi BNS redaktorei slaptą VSD pažymą. Ši pažyma turėjo įspėti, kad "rusai tuoj užpuls Dalytę", ir kad bet kokie dokumentai apie Lietuvos prezidentės bendradarbiavimą su KGB bus iš karto nurašyti kaip "rusų atakos padarinys".

Nors STT teismui perdavė D.Ulbinaitės ir žurnalistės pokalbius tefelonu, taip pat susitikimas ir dokumento perdavimas buvo įrašytas prezidentūros vaizdo kamerų, paslaugūs teisėjai nusprendė, kad "įrodymai surinkti neteisėtai", ir kad jie nieko neįrodo. D.Ulbinaitė po to pasigyrė, kad ji didžiuojasi savo atliktu nusikaltimu, o slaptą pažymą gavusi BNS redaktorė Damušytė buvo Grybauskaitės apdovanota Gedimino ordinu.

Tiesa, kaltinimą palaikęs prokuroras Ivanauskas neišlaikė ir leptelėjo : "Koks teismas, toks ir teisingumas".

 


Todėl dabar "patarę" prezidentui G.Nausėdai atleisti savo kolegas - kyšininkus, teisėjai paleis džiną iš butelio.
Mat kiekvienam iš Teisėjų tarybos narių tada reikės atsakyti ir už savo nusikaltimus.
O tiems nusikaltimams aprašyti neužteks ir jaučio odos.
Būtent todėl Valantinas ir pašalino visus žurnalistus iš posėdžio, ir jis buvo paskelbtas neviešu.
Teisėjų tarybos posėdis atidėtas savaitei - per tą laiką teisėjai galvos, kaip išsisukti nuo atsakomybės.
Tai sukėlė akivazidų prezidentės atstovės Šovienės susierzinimą. Mat Teisėjų tarybai buvo pateikti įrodymai apie teisėjų korupciją, ir jokių išlygų čia nebegali būti.
Be to, Šovienė paskelbė naujieną : "Yra dvi skirtingos atsakomybės rūšys. Žmogus, kuomet jis tampa teisėju, atsako už savo veiksmus ir kaip žmogus, ir kaip teisėjas“.
G.Nausėda svarsto juos atleisti dėl teisėjo vardo pažeminimo. Pasak šalies vadovo vyriausiosios patarėjos, prezidentas ir ateityje labai principingai spręs dėl teisėjų priėmimo į pareigas ir jų atleidimo. „Kuomet yra pagrindo manyti, kad (teisėjai) elgiasi nederamai, su garbingu teisėjo vardu nesiderina jų elgesys, tai prezidentas inicijuos tokių teisėjų atleidimą“, – BNS cituoja J.Šovienę. Tačiau tiek E.Laužikas, tiek V.Bavėjanas pareiškė norintys visų pirma susipažinti su TT apie juos turima medžiaga, o vėliau ir asmeniškai dalyvauti posėdyje, kuriame bus svarstomas jų likimas.

Matyt, tai reiškia, kad teisėjai sugebės "ištraukti" savo kolegas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaip kad neseniai buvo ištrauktas teisėjas, perdavęs kyšį kitam teisėjui.
Matyt, kad tokia praktika baigtųsi, prezidentūra įvedė dar ir teisėjų "žmogišką" atsakomybę - jis atsako ir kaip pilietis.
Tokia prezidento pozicija reiškia "teisėjų gaujos" pabaigą.
Ką, pvz., pasakytų toks Vilniaus apygardos teismo baudžiamojų bylų skyriaus pirmininkas, "teismo veteranas" Stasys Lemežys, gitas sudaužęs automobilį ir atsisakęs pasitikrinti girtumą, ir vėliau savo kolegų "išsuktas nuo atsakomybės". Mat Lemežio kolegos specialiai nenagrinėjo jo administracijos bylos tol, kol suėjo senatis, ir tada pasakė : 'Ups, suėjo nenatis, Lemežio bausti negalima".
Ir tas išgama Lemežis toliau sėdi teisme, teisia ar siunčia į kalėjimą nekaltus žmonės, kaip, pvz. profesorę Bloznelytę, kuri paliudijo, kad pats ją buvo atėjęs pedofilijos bylos įtariamasis Andrius Ūsas, prašęs pašalinti dėmę nuo jo b...., apie kurią pasakojo ir Deimantė Kedytė.
Paslaugus mafijos tarnas Lemežis nuteisė Bloznelytę milžiniškomis baudomis.
Beje, vienas iš Teisėjų tarybos narys, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius buvo legalizavęs dokumentų klastojimą savo teisme.
Protesto akcijos „Už teisingumą Lietuvoje“, vykstančios Daukanto aikštėje Vilniuje, dalyvis Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga pateikė šiuos faktus patvirtinančius rašytinius įrodymus. Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius 2016-05-05 raštu Nr. G-1495 Lietuvos Aukščiausiajam Teismui patvirtino šiuos faktus:

a) Baudžiamąją bylą Nr.1A-402-309/2015 Šiaulių apygardos teisme išnagrinėjo teisėjai Zigmas Kavaliauskas, Raimundas Jurgaitis ir Boleslovas Kalainis.
b) 2015-12-16 Šiaulių apygardos teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr.1A-402-309/2015 pasirašęs teisėjas Vidmantas Mylė šios bylos nagrinėjime iš esmės nedalyvavo.
c) Baudžiamąją bylą Nr.1A-402-309/2015 nagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Zigmas Kavaliauskas šios bylos sprendimą aptarinėjo su teisėju Vidmantu Myle, kuris nebuvo bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys.
d) Teisėjas Vidmantas Mylė, kuris nebuvo baudžiamąją bylą Nr.1A-402-309/2015 nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys, „..žinojo šios bylos aplinkybes, todėl neapdairiai pasirašė šį išteisinąmąjį nuosprendį“.
Tokiu būdu Šiaulių apygardos teismo pirmininkas V. Kursevičius 2016-05-05 raštu Nr. G-1495 patvirtino, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-11-05 d. ir 2015-12-16 d. teismo posėdžių protokoluose baudžiamojoje byloje Nr.1A-402-309/2015 žinomai melagingai įrašyta, jog bylos nagrinėjime dalyvavo teisėjas V. Mylė, kuris nebuvo paskirtas nagrinėti šią bylą ir kuris neturėjo teisės aptarinėti jo nenagrinėtos bylos sprendimo variantus; dalyvauti bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininko ir pranešėjo Z. Kavaliausko vadovaujamajame teisėjų pasitarime ir balsavime, „neapdairiai“ pasirašyti 2015-12-16 Šiaulių apygardos teismo nuosprendį.

 

 

'Laisvo laikraščio" redakcija laukia daugiau skaitytojų informacijos apie šių veikėjų žygdarbius, vykdant teisingumą:

 

Teisėjų tarybos 


Sudėtis ir kontaktai
Teisėjų tarybos pirmininkas, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas.
Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas.
Teisėjų tarybos sekretorė, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Laužikas. (2019-02-19 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1553 sustabdyti įgaliojimai)
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algis Norkūnas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Artūras Pažarskis
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis.
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis.
Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aloyzas Kruopys.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Artūras Drigotas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Arūnas Sutkevičius.
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Zigmas Pocius.
Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Artūras Ridikas.
Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjas Žanas Kubeckas.
Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Darius Kantaravičius.
Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė.
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Audra Ežerskė.
Vilniaus apygardos teismo teisėjas Arūnas Bartkus.
Utenos apylinkės teismo pirmininkė Irena Vapsvienė.

Peržiūros: 4230

Komentarai   

+49 # Pilietis 2019-08-03 15:28
Pirmas Valantinas, o toliau jo sebrai...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Petras 2019-08-04 01:12
Cituoja Pilietis:
Pirmas Valantinas, o toliau jo sebrai...
Gerai, kad dar Lukiškes nenugriovė pats tinkamiausias kalėjimas šiam lietuvos mėšlui.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Arvydas Brunius 2019-08-03 16:38
Pries pora dienu idejau i youtube daunuske.Teiseju marsas ...!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # jeronimas 2019-08-03 17:47
Lietuvoje paskutiniu metu toks teisingumas,kad norint Lietuva matyti kaip teisine valstybe,reikia devynis is eiles teisejus kisti i kalejima,o desimta laikinai palikti.Tiems devyniems nevargti prokurorams atliekant kolegiska tyryma,bet naudotis vieno "zymaus" teisininko Lietuvoje posakiu;"duokit zmogu ,o kaltuma rasime ir pritaikysime".Tai va,teguk jie tarp saves ir prisitaiko kalejie vieni kitiems kaltumus.Is pagrindu neisvalius teisines sistemos,reanimuoti -neimanomas darbas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-08-03 18:22
Lietuvos valstybę valdo nusikaltėliai. Lietuvos laisvė nelaisvėje.
Visos 7 Seimo sudėtys yra antikonstitucinės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Dr Remigijus Guobys 2019-08-03 19:58
Algimantui Valantinui yra normalu, kai mano oponento advokatas Rolandas Tilindis yra mano teisejos Aldonos Tilindienes vyras, tačiau ka tik išnagrinėjo Aukščiausias Teismas mano skundą ir pasisakė visiškai priešingai nei juokingai nusišnekėjęs Algimantas Valantinas. Pasirodo Algimantas Valantinas visai nežino įstatymo pagrindų arba kaip ir daugelis kitų, išsilavinusių banditų, daro bizniuką, įjungęs durniuką.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # Antstolė MIKLIUŠIENĖ 2019-08-03 20:17
Valantinas dirbo Jonavoje, ten i r išmoko dangstyti, kai Jolanta DAMULIENĖ pardavinėjo vaikus iš paskutinto būsto.
Neatsiliko ir Rūta NEVECKIENĖ, kuri leido antstolei Ramunei MIKLIUŠIENEI parduoti butą su 2 vaikais.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
:-| :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Roma 2019-08-05 12:04
https://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/nuteise-mirusiji-22970
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Arvydas Brunius 2019-08-04 12:00
Pasikartosiu.Jeigu sudini teisejai sudini ir ju teismai sudina ir Lietuvele su tokiais valdzios tarnais.Mano zodziai is " Teiseju marso"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # zenonas 2019-08-04 19:16
Klaipėdoje dirba teisėja V.Olcvikienė, ji priklauso nusikalstamo teisėjų klanui, ją neabejoju dangsto antroje eilėje stovintis Zigmas Pocius, nes mano skundą, apie jos nusikalstamą veiklą, atsiustą iš Vilniaus gen.prokuratūros, perdavė jai pačiai? Kartu bendradarbiauja su šios gaujos nariu antstoliu A.Selezniovu? Jeigu ne tiesa, teiskite mane, bijote, nes visi surišti viena bambagysle, esate nusikaltėlių gauja, teiskite mane? Kuo toliau, tuo labiau jums kilpa veršis?Mano tel. 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # Algimantas 2019-08-04 19:35
Kalbama,kad advokatas Rolandas Valiunas yra Grybauskaitės giminaitis. Todėl ir jo advokatu kontoros LAWIN (tuo metu) darbuotojas Vasiliauskas tapo Grybauskaitės rinkimų štabo vadovu per 2009 m. prezidento rinkimus. Po to Vasiliauskas gavo uz tai kaip dovana Lietuvos banko vadovo postą. Tai yra viena vagiu šutve , isvogusi Snora, Ūkį , per Paskola ir Independensa apvoge Lietuva. Su Grybauskaitės ir Landsbergio "keru" įtaka ir Bronislavas Lubys nuo dviračio Druskininkuose "nuvirto". Per ju organizuota prokuroru, teisėju, advokatu ir antstoliu nusikalstama susivienijimą , jau iš Lietuvos 1 000 000 žmonių emigravo! Tai yra brudu brudai! Kinijoje jie senai butų sušaudyti!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # vladas lukosevicius 2019-08-05 07:52
TEISMŲ ELITO pavyzdys turi būti Apeliacinio teismo pirmininkas A . Valantinas , buves LRGP kuris seniai turėjo būti teisiamas kaip iškrypėlis …..
Jis tapo LR Generaliniu prokuroru nes būvo 2 apylinkės teismo pirmininku , kuris klastojo pedofilo Gotlibo bylą ir išsuko kitą pedofilą A. Sadecką nuo baudžiamosios atsakomybės , kuris tuomet buvo LRSNGK pirmininkas .
O kaip jis sparčiai pakilo karjeros laiptais KGB prostitutės Dalios Grybauskaitės stumiamas , nors buvo pašalintas iš LRGP posto .
Gražus tas teismų elitas ,,, kur nepažvelgsi kyšininkas , pedofilas arba jų bendrininkas .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # ... 2019-08-05 13:55
Tiesa, kaltinimą palaikęs prokuroras Ivanauskas neišlaikė ir leptelėjo : "Koks teismas, toks ir teisingumas"
...Gintas Ivanauskas-tai vienintelis zmogus kuris pasipresino toje bakhanalijoje... Busite baznycioje-priminkite D...vui, jog ne visi myyyyzniai ant LT
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Roma 2019-08-05 18:13
Marijampolės teisėjos, Marijampolės kolegijos lektorės Rūtos Neveckienės pakviesti kolegijos studentai dalyvavo 2016-03-01 teismo posėdyje dėl neįvykdomo Kauno apygardos teismo sprendimo 2014-09-18 c.b. Nr.2A-1343-555/2016 proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.eA2-1063-570/2016. Kolegijos studentai buvo supažindinti su teisingumu: teismui nusprendus išreikalauti iš Lazdijų PK ikiteisminio tyrimo medžiagą žodinis teismo procesas buvo pervestas į rašytinį teismo procesą, proceso šalys prarado teisę susipažinus su ikiteisminio tyrimo medžiaga pasakyti baigiamąsias kalbas bei pasinaudoti replikos teise.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Roma 2019-08-05 18:14
Teisėja Rūta Neveckienė 2016-03-21 nutartimi c.b. Nr.eA2-1063-570/2016 dėl neįvykdomo teismo sprendimo neatnaujino proceso. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Eridana Paltanavičienė dėl proceso atnaujinimo, paaiškėjus naujoms aplinkybės dėl neįvykdomo teismo sprendimo, atsisakė priimti prašymą 2018-01-23 nutartis c.b. Nr. eA2-1297-802/2018. Kauno apygardos teismo neįvykdomo sprendimo 2014-09-18 c.b. Nr.2A-1343-555/2016 teisėjų kolegijos pirmininkas teisėjas Arūnas Rudzinskas 2019 m. kovo mėnesį savo noru pasiprašė atleisti jį iš teisėjo pareigų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # nuomonė 2019-08-06 17:29
K A I T A, K A I T A, K A I T A...KUO ANKŠČIAU Lietuvos valstybė pradės treismų ir gen prokuratrūros pertvarką ,tuo greičuiau pajudėsim link t T E I S I N Ė S V A L S TR Y B Ė S.,...DABAR MAN ASMENIŠKAI PRIMENA RUSIJĄ IR KREMLIUI LABAI PATINKA...O VAKARAI TYLI,,..bet jie viską suprantai..>MADAM "Stagnacija" to net nesuprato.....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti