Bankų plėšikai veržiasi į prezidentus

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.29 (7 Votes)

LL šaltiniai sako, kad Seimo Biudžeto ir finansų komitetas supranta suvokia situacijos rimtumą dėl 1,1 mlrc. eurų ieškinio, kurį Lietuvos Respublikai pateikė banko "Snoras" akcininkai dėl sąmoningo banko užgrobimo ir apiplėšimo.  Gavęs pranešimą apie ieškinį artimiausiomis dienomis, Biudžeto ir finansų komitetas aptars situaciją su Lietuvos banko ir Finansų ministerijos atstovais.
Bus peržiūrėti ne tik finansinių žinybų, bet ir Generalinės prokuratūros archyvai. O tuose archyvuose galima rasti tokių faktų, kurie bus pražūtingi ne tik dabartinei prezidentei, bet ir visai konservatorių „grietinėlei“."

 

„Žmonių“ partijos kandidatė I.Šimonytė išvogė Snorą. Ar tie 12 tūkst. apvogtų Snoro banko obligacijų turėtojų pamiršo tai?

 

Saulius Lipnickas

 

Daugiau kaip prieš septynerius  metus tuometis konservatorių - liberalų vyriausybės premjeras A.Kubilius, finansų ministrė I.Šimonytė ir Lietuvos bankas, vadovaujamas V.Vasiliausko – šis nusikalstamas susivienijimas, - palaimintas  prezidentės D.Grybauskaitės ir veikdamas pagal su Švedijos centriniu banku bei Švedijos finansų priežiūros tarnyba iš anksto parengtą planą, užgrobė pektąjį pagal dydį šalies banką - AB banką Snoras, jį neteisėtai nacionalizavo, suvalstybino, po to, subankrotino jau valstybinį Snoro banką, O dar vėliau, padedami iš užsienio paskviestų aferistų bankroto admininstratorių S.Friklio ir N.Cooperio, vietinių žulikų G.Adomonio, E.Sutkienės, R.Valiūno, A.Mažintienės, jį išvogė ir, galų gale, visiškai sužlugdė.

Sužlugdytas, tiesiog sunaikintas, sėkmingas privačių akcininkų verslas, kuris buvo vystomas beveik 20 metų! AB banko Snoras įmonių grupę sudarė net 3 savarankiški komerciniai bankai: AB bankas Snoras, „Latvijas Krajbanka“ ir AB bankas „Finasta“  bei 37 antrinės įmonės. Sunaikinta per 2500 darbo vietų, o iš jų vien AB banke Snoras - 1350 darbo vietų.

Šiandien, praėjus tiek laiko, sunku būtų ir suskaičiuoti, kiek dar sulaužyta ir sutrypta žmonių likimų? Kaip ir sunku įvertinti, kiek sužlugtyta banko klientų, t.y. šalies įmonių ir gyventojų verslų ir kiek dar sunaikinta jų darbo vietų. Juo labiau, dar sunkiau suskaičiuoti, kiek kainuoja ir užima laiko tai sukurti.

 

Konservatoriškas Snoro „nacionalizavimas“ Lietuvai kainavo labai brangiai

 

Taigi, nuostoliai didžiuliai. Ir kai pagalvojama, kad visa tai padaryta tik dėl vieno žmogaus, šalies prezidentės D.Grybauskaitės, politinių ambicijų, situacija tampa net absurdiška. Juk padaryta nepamatuojama žala, atnešusi milžiniškus nuostolius tiek AB banko Snoras akcininkams, tiek klientams, investuotojams bei valstybei.

Drąsiai galima teigti, kad Snoras – tai A.Kubiliaus ir I.Šimonytės šimtmečio afera. Aštuntus metus visiems žinoma Dinastijos šutvė vagia iš „numirusio“ Snoro banko, vagia šimtais milijonų, o pinigai niekaip nesibaigia. 

Faktas, kurio šiandie jau negali niekas nuginčyti yra tai, kad, per praėjusius daugiau kaip septynerius metus po konservaroriško Snoro banko „nacionalizavimo“, yra išvogta apie pusė AB banko Snoras turto! 

Taigi, iš 2,4 milijardų eurų (8,2 mlrd. litų) AB banko Snoras balanse buvusio turto, jau po 2011-11-16 dienos lemtingų įvykių bankuiiš jo pavogta apie 1,2 milijardų eurų (virš 4 mlrd. litų )! To nebereikia šiandien net įrodynėti, tai byloja pastarųjų metų faktai.

 

Snoro banką sužlugdė amoralūs tipai

 

Šiomis dienomis Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas (amoralus tipas, kuriam "sąžinė ir moralė ne šio pasaulio dimensijos“) net Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui S.Jakeliūnui Seimo parlamentinį krizės tyrimą drįso apibūdinti, kaip „maroderiavimą“ ir „santykius su lavonais“.

Bet tam prezidentės D.Grybauskaitės statytiniui V.Vasiliauskui būtina atskirai paaiškinti, -  „maroderiavimas“ ir „santykiai su lavonais“ yra tai, p.Vasiliauskai, - ką jūs su „žmonių“ partijos kandidate į prezidentus I.Šimonyte ir buvusiu konservatorių vyriausybės premjeru A.Kubiliumi, vienu iš TS-KD partijos „šulų“, padarėte su Snoro banku! Jūs, tamstos, iš pradžių nužudėte banką, o po to prasidėjo maroderiavimas. Praėjo jau daugiau kaip 7 metai, o jūs kaip vogėte, taip tebevagiate iš, neva, "numirusio" Snoro banko sąskaitų žmonių pinigus ir vargo nematote. Tai ir yra santykiai su lavonais, p.Vasiliauskai. O jei įvertinti ir tai, kad „otkatus“ atseikėjate ir savo „stogui“ prezidentei D.Grybauskaitei? Tada, - jau be žodžių!...

O dar toliau nuėjo Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas R.Kuodis. Neseniai šalies žiniasklaidos portaluose perskaičiau straipsnį - „R. Kuodis: visi bankai plauna pinigus, tačiau viskas priklauso nuo masto“. Na, ciniškesnio išsireiškimo nesu girdėjęs. Tiesiog negaliu patikėti: Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas p. Kuodis, kurį į šias pareigas paskyrė prezidentė D,Grybauskaitė, toleruoja pinigų plovimą?!! Visame pasulyje pinigų plovimas yra didžiausias nusikaltimas! Ir tai jokiu būdu nepriklauso nuo mąsto! Drįstu suabejoti R.Kuodžio kompetencija ir jo tinkamumu toliau eiti pareigas. Akivaizdu, jog tokiais viešais savo pasisakymais R.Kuodis tik įrodo, jog jis nėra nepriekaištingos reputacijos, o tada pagal nustatytus reikalavimus ir standartus - jis ne tik, kad negali eiti Lietuvos banko pirmininko pavaduotojo pareigų, jis aplamai  negali dirbti Lietuvos banke! Prezidentė D.Grybauskaitė turėtų skubiai įvertinti šią atvejį, tačiau ji tyli. Kaip sakoma, viskas gerai, mano markize?...

 

 

I.Šimonyte, jūs asmeniškai apvogėte 12 tūkst. Snoro banko obligacijų turėtojų!

 

12 tūkstančių Snoro banko obligacijų  turėtojų, panele Šimonyte, jūs palikote prie sudužusios geldos.  Dėl jūsų kaltės, dėl neteisėtos AB banko Snoras nacionalizacijos, tie žmonės neteko 108,693 milijonų eurų  (375,294 mln. litų!)  savo investicijų! Jūs juos paprasčiausiai įžūliai apvogėte, „žmonių“ partijos kandidate į prezidentus Ingrida Šimonyte. O šiandien įsistačiusi kiaulės akis ir įžūliai meluodama tiems patiems žmonėms, kuriuos ji pati apvogė, ramiausiai kandidatuoja į prezidentus? Mano galva, daugelis jų, tų apvogtųjų, kaip liaudis sako, jei prieitų, tai savo rankomis jus pasmaugtų.

Ir dar panele, Šimonyte. O kitus, tik jau 6464 Snoro banko indėlių sertifikatų  turėtojų, kurie  jūsų neteisėtai uždarytame Snore neteko savo 143,824 milijonų eurų  (496,595 mln. litų!) piniginių lėšų, jūs pasiuntėte 5-6 metams į beprasmę korumpuotų Lietuvos teismų karuselę. Teko tiems indėlių sertifikatų turėtojams net Europos teismuose teisybės ieškoti. Tiesa, vėliau, po tų ilgų metų bylinėjimosi teismuose bei patirtų didžiulių papildomų išlaidų, indėlių sertifikatų turėtojai vis dėlto pasiekė, kad  valstybė jiems kompensuotų bent mažą dalį tų piniginių lėšų, kurias jie sumokėjo už įsigytus nuosavybės vertybinius popierius.

Nemanau, kad tie I.Šimonytės visi apvogtieji žmonės viską pamiršo. Galvoju, kad jie tikrai susimąstys sekmadienį, prieš įmesdami savo biuletenį į urną ir, balsuodami antrajame prezidento rinkimų ture, balsuos prieš I.šimonyte. Reikia rinktis mažesnę blogybę iš dviejų likusių.

 

Pažiūrėkit, kokie milžiniški nuostoliai buvo padaryti konservatorių rankomis mūsų valstybei!

 

Šiandien jau yra aišku, kad, dėl D.Grybauskaitės atvirai dengiamų, A.Kubiliaus, I.Šimonytės ir V.Vasiliausko neteisėtų veiksmų prieš Snorą, vien Snoro banko klientai ir indėlininkai prarado virš 725 milijonų eurų (2,5 mlrd. litų!) savo piniginių lėšų! Prarado visi klientai: valstybinės įmonės, biudžetinės organizacijos, privačios įmonės, fiziniai asmenys, kurie turėjo savo sąskaitose piniginių lėšų, daugiau, negu, valstybės draudžiama suma, t.y. 100 tūkst. Eurų (345 tūkst. litų). O kur dar padaryta žala valstybei ir kokio dydžio?! 2 milijardai? 3 milijardai?  Ar dar daugiau milijardų eurų?!

AB banke Snoras  buvo 1,9 milijardų eurų (6,5 milijardų litų) įmonių ir fizinių asmenų  indėlių. Banko Snoras klientais buvo ir savo sąskaitas banke turėjo: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos, Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ignalinos atominė elektrinė, „Lietuvos elektrinė”, „Vilniaus energija”, „Kauno energija”, „Vilniaus vandenys”, „Klaipėdos vandenys”, „Rytų skirstomieji tinklai”, VAE, TEO LT, „Lifosa”, „Lietuvos geležinkeliai“, „Mažeikių nafta”, „Lietuvos draudimas”, Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Valstybės turto fondas, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Generalinė miškų urėdija, Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Kauno oro uostas, Registrų centras, „Regitra“, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno raj. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Alytaus raj. savivaldybė, Vilniaus autobusų parkas, „Vilniaus troleibusai”, Policijos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Litexpo parodų ir kongresų centras ir šimtai kitų įmonių, kurių  pinigai  pražuvo  jau  valstybės valdomajame konservatorių neteisėtai nacionalizuotame (!) AB banke Snoras.

Todėl klausiu, - nejau, šiuos visus klientus galima buvo įvardinti, teigiant, kad tai yra kokios tai užsienio žvalgybų  priedangos  įmonės, per kurias, vykdant veiklą, net, galimai, plaunami pinigai?  Tą šiandien ypač madinga  tapo girdėti iš faktinio valstybės vadovo V.Landsbergio ar jo statytinės pačios prezidentės D.Grybauskaitės lūpų. Juk tą patį nuolat girdime ir iš pačių konservatorių partijos vadovų bei didesnės dalies  šios „žmonių“ partijos aktyvistų  („talibų“) viešų pasisakymų, tokių, - kaip R.Juknevičienės, I.Degutienės, A.Anušausko, J.Razmos, A.Kubiliaus ir kitų lūpų, -  „rusai puola!...“  Bet juk čia ne tas atvejis!...

Tad  ar reikėjo,  užgrobus Snoro banką, jį suvalstybinti, o po to, supratus, jog neteisingai banką nacionalizavo (be jokių skaičiavimų!),  skelbti  Snorui tyčinį bankrotą ir tuo pačiu pražudyti  banke šių valstybinių įmonių milijonines lėšas? Vien Policijos departamentas neteko savo turėtų virš 3,5 milijonų eurų (virš 12 milijonų litų!), skirtų policijos darbuotojų atlyginimų išmokejimui.

 

 

Daugiausiai lėšų A.Kubiliaus ir I.Šimonytės rankomis konservatorių sužlugdytame Snore prarado valstybės ir biudžeto įmonės

 

Daugiausia valstybės lėšų Snore prarado Ignalinos atominė elektrinė. Jos indėlių suma šiame banke siekė 26 milijonus eurų (89,9 milijonus litų). Į nuostolius nurašyti 22,5 milijonai eurų (77,8 milijonai litų) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos piniginių lėšų, o taip pat ir 8,7 milijonai eurų (29,9 milijonai litų), kurių Snore neteko Generalinės miškų urėdijos.

Susisiekimo ministerijos reguliavimo sferoje esanti bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ neteko 4,4 milijonų eurų (15,1 milijonų litų), Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – beveik 5 milijonų eurų (17 milijonų litų).

Įmonė „Investicijų ir verlo garantijos“ („Invega“) Snore prarado 10,7 milijonus eurų (37 milijonus litų).

Apie 4,5 milijonus eurų (15,6 milijonų litų) Snore prarado „Regitra“, beveik 3 milijonus eurų (virš 10 milijonų litų), laikytų banko sąskaitose, neteko ir Registrų centras. Vandens tiekimo įmonė „Vilniaus vandenys“ prarado banke 2.3 milijonus  eurų (8,0 milijonus litų), o įmonė „Klaipėdos vandenys“, bankrutavusiame banke Snoras laikiusi 1,2 milijono eurų (4 milijonų litų) vertės indėlį, atgavo tik 100 tūkst.eurų.

Alytaus m. savivaldybė banke Snoras prarado 7,2 milijonus eurų (24,9 milijonus litų) savo laikytų ten piniginių lėšų, o Alytaus raj. Savivaldybė – 3,2 milijonus eurų (11,1 milijonų litų).

Sveikatos apsaugos sistemos įstaigos Snoro banke įvairiomis formomis laikė 9,3 milijonus eurų (32 milijonus litų). Indėlių draudimo fondui išmokėjus maksimalias draudžiamąsias sumas, gydymo įstaigų nuostoliai vis viena siekė virš 4 milijonų eurų.

Dėl konservatorių įvykdyto neteisėto Snoro nacionalizavimo ir banko tyčinio  bankroto Policijos departamentas prarado per 3,5 milijono eurų (per 12 milijonų litų). Snore buvo ne tik Policijos departamento pinigai, bet ir Kriminalinės policijos biuro depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos. Iš viso banke Snoras buvo įšaldyta 5 milijonai eurų (17,3 milijonų litų) Policijos departamentui priklausančių piniginių lėšų.

 

Verslo įmonių ir privačių bendrovių bei gyventojų nuostoliai taip pat didžiuliai

 

Taip, čia aukščiau kalbėjome tik apie valstybines ir biudžetines įmones. O kur dar privačios įmonės, užsienio kompanijos? Kur dar klientai fiziniai asmenys, gyventojai, kurių AB banke Snoras, kaip mažmeninės paskirties banke, buvo daugiausiai iš visų šalies bankų.

AB „Rokiškio sūris“ po Snoro bankroto prarado šiame jau suvalstybintame banke 4,3 milijonus eurų (15 mln. litų), UAB „Draudimo kompanija PZU Lietuva“  prarado šiame banke 3.3 mln. eurų (11.3 mln. litų), UAB „Perlo paslaugos“ neteko 2,4 mln. eurų (8,2 mln. litų) savo piniginių lėšų, laikytų banke, AB Orlen Lietuva – 2,1 mln. eurų (7,2 mln. litų), UAB „Utenos prekyba“ – 1,9 mln. eurų (6,6 mln. litų). UAB „Invalda“ neteko Snoro banko sąskaitose turėtų net 5,8 milijonų eurų (20 mln. litų).

Dar daugiau savo lėšų Snore prarado užsienio kompanijos. Pavyzdžiui, Holten Investments Ltd. neteko 49.7 milijonų eurų (171,7 mln. litų), FBME bank Ltd. – 21,4 milijonų eurų (73,9 mln. litų), EN+ Group Ltd. – 16,2 milijonų. eurų (55,9 mln. litų), Ashburg Ventures Corp. – 9,4 milijonų eurų (32,4 mln. litų).

AB banko Snoras klientas Č.T.Ramanovskaja po tyčinio Snoro banko bankroto prarado savo vardu sąskaitoje banke laikytų 2,4 milijonus eurų (8,2 mln. litų), A.Macijauskas – bevek 2 milijonus eurų (6,8 mln.litų), M.Berba – 1,9 milijonų eurų (6,7 mln. litų), A.Vyšniauskas – 1,8 milijonų eurų (6,3 mln. litų).

 

Iškalbingas faktas – pats pirmas „veikėjas“, apvogęs Snoro kreditorius jau uždarytame banke – konservatorių partijos vienos iš lyderių, buvusios Seimo pirmininkės I.Degutienės sūnus Gediminas Degutis! 

 

Be abejo, iškalbingas yra ir toks faktas. Pats pirmasis „veikėjas“, apvogęs Snoro kreditorius, bet  jau po banko veiklos sustabdymo, buvo ne kas kitas, kaip konservatorių partijos vienos iš lyderių, buvusios Seimo pirmininkės I.Degutienės sūnus – verslininkas, įmonės „Novotersa“ generalinis direktorius Gediminas Degutis.  

Pakankamai amoralu, kad prie Snoro banko kreditorių apvogimo prisidėjo ne tik „skaidrioji“ konservatorė I.Degutienė, jos „sąžiningasis“ sūnelis G.Degutis, bet ir kai kurie „skaidrieji“ Snoro banke likę dirbti jo darbuotojai.

Jau po AB bankui Snoras bankroto bylos iškėlimo (2011-12-07 d.), Gediminas Degutis, veikdamas nusikalstamoje grupėje kartu su savo įmonės UAB „Novotersa“ komercijos direktoriumi Dariumi Šinkūnu bei Snoro banko valdybos pirmininko pavaduotoju Modestu Keliausku, valdybos nare vyr.fininsininke Jurgita Bliumin, Paskolų administravimo departamento direktore Anželika Šimoneliene, Vilniaus filialo direktoriumi Liudu Masolu ir to filialo Kreditų skyriaus viršininke Laimute Raibiene, advokatų kontoros "Eversheds Saladzius" advokato padėjėja Vaida Česnulevičiūte, veikdami kartu nusikalstamoje grupėje (!), atgaline data suklastojo prašymą bankui, kurį vėliau „užmerkęs akis“ Snoro bankroto administratorius Neil Cooper patvirtino. 
 Kalbama apie N.Cooperio 2012 m. sausio 6 d. pasirašytą tarnybinį raštą, leidžiantį tenkinti tuometės Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sūnaus Gedimino Degučio ir Dariaus Šinkūno įmonės „Novotersa“ prašymą, atlikti 645 tūkst. litų paskolos grąžinimo užskaitą. Taip G.Degutis 2012-01-06 d. (praėjus mėnesiui nuo bankroto paskelbimo Snoro bankui!) iš jau uždaryto Snoro sugebėjo nugvelbti (pavogti!) beveik 190 tūkstančių eurų! 
 Reikia priminti, kad Vilniaus apygardos prokuratūroje, pagal Seimo nario Algirdo Butkevičiaus gautą pareiškimą, tuo metu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl UAB „Novotersa“ sąskaitoje neteisėtai atliktos užskaitos 645 803,50 litų sumai įmonės kreditui tame pačiame banke padengti. Bet reikia pažymėti ir tai, jog su įtakingos konservatorės savo mamytės ir „kišeninių“ prokurorų pagalba, G.Degutis sugebėjo išlipti „sausas iš balos“. Žinoma, kad Vilniaus apygardos prokuratūros toks tūlas prokuroras Giedrius Tarasevičius, suklastojęs baudžiamosios bylos bei liudininkų parodymų faktinius duomenis, neteisėtai nutraukė G.Degučio ikiteisminio tyrimo bylą bei išsuko jį nuo teisinės atsakomybės (!).
 Taip Vilniaus apygardos prokuratūros, vadovaujamos tuomečio vyriausiojo prokuroro A.Jancevičiaus (beje, dabar vieno iš MG Baltic koncerno „šulų“!) prokurorai eilinį kartą įrodė, kad nors prieš įstatymą visi turėtų būti lygūs, tačiau yra lygesnių (kaip G.Degutis)!

 

A.Kubiliau ir I.Šimonyte: ... ir niekšai turi viltį. Ir niekšai tiki, kad jų niekšybės nepaaiškės, neišvys dienos šviesos

 

Aš, kaip buvęs AB banko Snoras ilgametis klientas, klausiu I.Šimonytės, šiandieninės „žmonių“ partijos kandidatės į prezidento postą: „Tad kur jūsų skaičiavimai, ponia Šimonyte, apie blogą padėtį Snore“? Jokių skaičiavimų nebuvo, tik noras - užgrobti banką ir pasidalinti pinigus?!

Pasiklausykit, ką šiandien jau liudija ir  buvęs tuometis Leituvos banko valdybos narys I.V.Geralavičius: "Kai S.Freakley buvo apklausiamas Londono teisme nagrinėjant bylą dėl A.Baranausko ir V.Antonovo repatriacijos į Lietuvą, jis išreikė nuostabą, kad bankas Snoras buvo ne išskaidytas į gerą ir blogą bankus, kaip buvo pradžioje planuota, o paskelbtas jo bankrotas. Įdomu tai, kad Lietuvos bankui gavus S.Freakley parengtas išvadas ir pasiūlymus, atėjo į Lietuvos banką konservatorių vyriausybės finansų ministrė I.Šimonytė, labai energinga, su premjero A.Kubiliaus patarėju Mykolu Majausku ir be jokių ceremonijų pareiškė: bankrotas, ir daugiau nieko (?!). O kur tyrimai, kur skaičiavimai, kaip geriau, kur analizė? Be niekur nieko nuspręsta! Manau, kad Lietuvos bankas tuo metu turėjo pats nuspręsti, ką daryti, bet čia jo nepriklausomumas buvo traktuojamas labai jau laisvai."

Apie kokius visuomenės interesus, nacionalizuojant visą  Snoro banko ir grupės įmonių turtą bei paimant banko akcijas valtybės nuosavybėn galėjo tuo metu kalbėti premjeras A.Kubilius ir finansų ministrė I.Šimonytė?! Juk tai didžiąja dalimi ir buvo valstybės, t.y.valstybinių įmonių pinigai! Juk tai šalies biudžeto pinigai! Juk tai pagrinde buvo šalies lietuviškos įmonės, valdančios ir vykdančios svarbias šalies ūkio vystymo sritis bei funkcijas!

Apie kokį AB banko Snoras akcijų paėmimą visuomenės poreikiams galima išvis kalbėti, kada Snoro banke buvo sukaupta virš 13,5 proc. visų šalies gyventojų indėlių? Juk jie visi, tie banko klientai, kurie laikė AB banko Snoras sąskaitose didesnę piniginių lėšų sumą, nei valstybės nustatyta draudimo suma (100 tūkst. eurų), - visi jie po to nukentėjo nuo tos „nacionalizacijos“

A.Kubiliau ir I.Šimonyte - jūs esate nusikaltėliai!

 

Balsuosi „Už Ingridą!, - gausi priedo V.Landsbergį ir visą konservatorių senąjį „raugą“, besislėpiantį už anūko Gabrieliaus nugaros

 

Šiandien yra aišku, kaip du kart du, - kodėl „dėdulės“ Landsbergio statytinės prezidentės D.Grybauskaitės įpėdinė I.Šimonytė stumiama į prezidentus  - uždengti buvusias ir būsimas konservatorių aferas. Tai jiems žūtbūtinis klausimas. Todėl ypatingai svarbu, kad iki prezidento rinkimų antrojo turo būtų visos buvusios aferos paviešintos. Taip Lietuva išvengtų būsimų konservatorių aferų.

Galvoju, kad dabar Seimo Krizės komisijai ypač svarbu gauti atitinkamus dokumentus iš ES ir TVF, kad pagrįsti M.Starkevičiūtės parodymus ir dokumentiškai įrodyti pačios prezidentės D.Grybauskaitės ir jos asmeniškai taip mylimų konservatorių machinacijas. Kad įrodyti ir parodyti visiems žmonėms, kas Lietuvoje iš to brangaus skolinimosi, t.y. skolinantis iš A.Kubiliaus ir I.Šimonytės mylimų švedų bankų , smarkiai praturtėjo, kad įrodyti, kaip  Lietuvoje veikiantys skandinaviško kapitalo komerciniai bankai  per krizę manipuliavo „Vilibor“ indeksu ir nuskurdino Lietuvos žmones, kad viną kartą galutinai visiems pasakyti, -  kas, iš tiesų, inicijavo švedų bankų konkurentų Snoro ir Ūkio bankų bankrotus. Ir tada, su visais tais faktais valdantieji žalieji valstiečiai privalo nedelsiant kreiptis į Generalinę prokuratūrą.  Ir, kaip pats Dinastijos patriarchas sako, bus padėtas taškas. Tik šį kartą patiems konservatoriams. O liberalai jau ir taip yra politiniai lavonai...

 

Ir pabaigai

 

Aš vis galvoju, ką gi galvoja, kas yra galvose tokių Šimonyčių, Kubilių, Anušauskų, Razmų, Dagių, Šedbarų, Matuzų, Kreivių, Juknevičienių ar Degutienių, kurie prezidentės D.Grybauskaitės nurodymu ir organizavo Snoro banko užgrobimą bei sužlugdymą, kurie vienaip ar kitaip dalyvavo toje aferoje bei išvogė iš Snoro banko sąskaitų žmonių pinigus ar aktyviai prie to prisidėjo? Negi jie galvoja, kad jiems taip ir praeis, taip pasibaigs? Juk jie apiplėšė banko akcininkus, sunaikino jų verslą, apvogė tūkstančius banko klientų ir indėlininkų, ir jie mano, kad gali būti ramūs? Jie savo debiliškais veiksmais pražudė bei išgrobstė kartu su tokiais pat kaip ir jie žulikais, su iš užsienio pasikviestais Frikliais ir Kuperiais ar vietiniais Adomoniais, Valiūnais, Sutkienėmis ir Mažintienėmis Snoro klientų ir indėlininkų pinigus jau milijardinėmis sumomis! Jei pas juos makaulėse tuščia, tada niekas nebepadės, bet jei dar smegenų truputis yra, tai iš kur jie paims milijardus atsiskaityti su Snoro savininkais?  Vėl iš švedų bankų skolinsis brangiai?

Ir dar. Įdomu, ir ką šiuo klausimu pasakytų pats „skaidriausias ir sąžiningiausias“ , pats pačiausias labiausiai nekerštingas žmogus iš Daukanto aikštės rūmų? Ką pasakytų niekad neklystantis – o taip (!), - ne taip, kaip visi klystantys paprasti mirtingieji? Gal atsakytų, kad jis, tas niekada „neklystantis“ žmogus, čia, -  „ne prie ko“?! Ar pasakytų, kad į nesuderintus klausimus neatsakinėja, - kaip kad jau ne kartą pačią pačiausią girdėjome sakant visą pastarąjį dešimtmetį?! Bet čia juk žemė, ne dangus, šventųjų nesimato horizonte...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peržiūros: 5669

Komentarai   

+29 # Kur imsi milijardą 2019-05-20 15:10
Šimonyte , iš kur paimsi milijardą Snorui??? Juk advokatūros Guru - JAV advokatų kompanija Alton & Bird LLP, - kuri atstovauja Snoro akcininkus Tarptautiniame arbitraže ICC Paryžiuje bei gina tokias pasaulio milžines kaip Apple, Microsoft, Google Inc., Amazon.com Inc., Wall-Mart Stores Inc, General Electric Co., Panasonic Corp., LG Electronic, Nokia, Toyota Motors Corp, Porche, Ford Motor Co., Citigroup Inc,. American Express Co., Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips Co., Starbuks Corp ir t.t. ir pan. lengvai perkąs Lietuvą kaip popkorną ir užgers Coca-Cola, kurios interesus taip pat atstovauja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Kaip 2019-05-20 23:56
Kaip saulės lauksime teisingumo triumfo kada valstybiniai nusikaltėliai atsisės į jiems priklausančią vietą dar Lukiškėse ir pro grotuotą langelį žiūrės į aikštės viduryje aukštai iškeltą šuoliuojantį VYTĮ.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Nu jo 2019-05-20 15:14
pas ta ponia Mazintiene reikia daryti krata ir plėsti grindis.....nes ponia gerai
patvarke Snoro kreditorius.....penkis metus ta Mazintiene niekur nepasisakė , buvo
pele po šluota ir vogė vogė vogė ....dabar išlindo is pogrindžio ....is baimes,
o bijoti yra ko.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Deivis 2019-05-20 15:17
Šimonytės štabe grojo Metallica. Žodžiai iš ten, - but The devil take that woman, yeah, for You Know she tricked me easy…Vertimas, - velnie, paimk šitą moterį, o taip, ji lengvai mane apgavo…Šimonyte skeryčiodamasi rankų pirštais rodė velnio ženklą. Atviras satanizmas, nebet kas kitaip sugalvotų. :zzz
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Ovidijus 2019-05-20 15:39
Balsuokime už Gitaną Nausėdą. Gitanas Nausėda tikrai yra ta daug mažesnė blogybė krikščioniškų ir tautinių idealų turintiems rinkėjams. Atsargus, mįslingas, bandęs patikti visiems rinkėjams, bet net ir pačiu blogiausiu įmanomu atveju – jeigu bijos būti konservatyvus – nebus aktyvus progresyvizmo variklis. Neturiu jokių abejonių, kad antrame ture balsuosiu už Gitaną Nausėdą. Kviečiu visus daryti tą patį.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Netaps 2019-05-20 17:14
Ji prezidente niekada, kaip ir V. Landsbergis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Atas 2019-05-20 23:11
Tikrai NETAPS? Duok dieve, kad jūsų žodžiai išsipildytų, bet aš bijau blogiausio - daug Lietuvos avinų (ypač bobos) balsuos už tą beždžionę, o ko trūks, koncervai padengs rinkimų klastojimo būdais. Normaliomis sąlygomis ta ytė gal ir netaptų prez. bet ji gali bųti jėga įkalta, kaip kažkada buvo padaryta su seneliuku
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # dievuleliau 2019-05-20 15:28
jau taip ta gelda uzknyso negyvai lithuanus dar ir pasamde "ekspertus"kurie kainuoja pasakiskus pinigus,tai va tie "ekspertai"geriau "zino"ko reikia man kaip duju vartotojui,tai jie viska "zino"todel geldos panaudojima prates ir tes iki tol pakol lithuanija dar gyvuos,o kaip uzlenks tada ta gelda ir veltui niekas neims,ka sitie fasistai daro pat svelnias tezino,viskas paslepta viskas paslaptis ot kur "laisve"ir kur "nepriklausomybe",nuo visko "nepriklausomi",tiesiog neimanoma protu suvokti kas viksta musu jankiu kolonijoje,mes tikri runkeliai,idjotu idjotai,bet ka daryti,kad
konservinis maras uzvalde ir pardave jankiams...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Tatjana 2019-05-20 15:29
Laba diena, kur galima kreiptis del obligaciju? Palikyte prasom duomenius. Del banko
" snoras"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # jeronimas 2019-05-20 16:43
Jeigu rinkimu komisijas nepriziures iki galutinai bus skaiciuojami balsai ,sudarytos grupes ne tik is baltu bet ir is kitokiu spalvu pirstiniu ,tai jau sendien galite sveikinti isrinkta Simonyte.Garantuoju skaiciavimas balsu vel uzsites,ir rodykliai atitiks gaidziu,vilku ir zemkelniu prognozes ir regejimus.Juk tiek magnolijai,tiek dedulei ir ju gaujoms,yra ypatingai svarbu ,kad prezidento nusikaltimu visa virtine testu ir sleptu toks asmuo,kuris prisidejes,kuris turetu galimybes toliau vairuoti sugedusia teisine sistema valstybeje.??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Dzukas 2019-05-20 16:53
Konservatoriams ir kumelė kandidatas. Naujai pakausčius, sušukavus ir uždėjus balną inkrustuotą svarovskiais, Tvartelio kandidatės "organinis nuoširdus palaikymas" dar padidėtų. Ypač tarp žirgų sporto mylėtojų. :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Martynas 2019-05-20 16:57
Mafijos "stogas" - prezidentūra. Mažintienė,Friklis,Kuperis,Adomonis yra vagys. Jų "stogas" - prezidentūra. Štai kokio lygio mafija patratino Snorą, užgrobė verslą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Izabelė 2019-05-20 17:07
Už Lietuvoje padarytas aferas žinomi aferistai turėtų būti nušluoti nuo valstybės valdymo ir kitų svarbių reikalų, bet kaip žinome visi jie reitingų lentelėje yra tarp pirmaujančių, geriausiai atstovaujantys piliečius. Ar ne paradoksas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Aktyvus visumeninkas 2019-05-20 18:44
Vienu kirčiu toооkią krūvą kraugerių oligarchų paturėjo, ir nė vienas po šiai dienai nedrįsta nė cyptelėti !!!
Ačių už straipsnį, darbo liaudis eidama balsuoti dabar žinos kas jų kandidatas :)))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Šimonytė vogė 2019-05-20 19:52
O runkeliai už ją balsavo. Vo blin, čia ne Lietuva, o kažkoks bambalistanas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Vaclovas 2019-05-20 20:35
Aš tikrai nepamiršau :)) - bet tikrai ne tai yra pagrindinė motyvacija, vadinti/laikyti šimonytę išgama :()
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Negaliu atsistebėti 2019-05-20 23:37
Pats pagrindinis Snoro banko sužlugdymo vykdytojas, galima sakyti, – pagrindinis nusikaltėlis (kitaip negalima ir įvardinti!) – buvęs konservatorių vyriausybės premjeras A.Kubilius, išgrobstęs ne tik Snoro banką (beje, panašiai pasireiškęs ir šalies energetikos srityje!), bet kartu su I.Šimonyte ir Lietuvą brangiai praskolinęs švedų bankams, dabartiniu metu puikiausiai darbuojasi Seimo Biudžeto ir finansų komitete, sėdi šalia taip vadinamos „Krizės tyrimo“ komisijos pirmininko S.Jakeliūno ir tiria savo paties nusikaltimus (?!). Nonsensas?!… Na, tikrai protu nesuvokiama!…Politinė korupcija!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Primenu 2019-05-21 23:59
Straipsnyje autorius rašo: "Holten Investments Ltd. neteko Snore 49.7 milijonų eurų (171,7 mln. litų)"... Tik norisi patikslinti, jog ši užsienio kompanija priklauso MARTYNUI GUSIATINUI iš Klaipėdos. Ir tai buvo jo ir jo partnerių (VAKARŲ PRAMONĖS KORPORACIJOS) pinigai už parduotas "SMELTĖS" uosto akcijas. KUBILIUS su ŠIMONYTE tuos pinigus pavogė!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Danutė BALSYTĖ 2019-05-20 23:42
M e s, Žmonės, atrodo mokėsime Snoro akcininkams už žydkekšės pijarus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # pensininke 2019-05-20 23:48
Finansu ministre ŠIMONYTE pamenu mums pensijas sumazino , o kai atejome prie SEIMO pasikalbeti , tai premjerministeris KUBILIUS su Krašto apsaugos ministre JUKNEVICIENE dar ir GUMINEMIS KULKOMIS pavaisino.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Akurat 2019-05-20 23:53
.Šimonytė savo ministeriavimo metais nuolat “užmerkdavo akis”, kai tik klausimas liesdavo skandinaviško kapitalo bankus, ir, matomai, tik dėl to, kad pati asmeniškai yra jau seniai įsipainiojusi į korupcinius ryšius su jais. Tad ką jau čia bekalbėti apie didžiausio skandinavų bankų konkurento – AB banko Snoras tyčinį sužlugdymą!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Nagi 2019-05-21 15:55
prisiminkim, kur buvo pirmas mūsų lezbių Musmyrės vizitas po inauguracijos, ar ne į Švediją pas bankyrius instrukcijų parsivežti?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # vatnykas 2019-05-21 16:03
liancbergos gauja net su savo remejais mockais bej kurlianckais nesicackija.Kas ne uz
anuka-tas priesh ji:)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Vacys 2019-05-21 16:09
Autorius nepaminėjo smulkiuosius akcininkus, kurie dėl banko plėšikų Grybauskaitės, Kubiliaus, Šimonytės, Vasiliausko ir jų bendrininkų Freakley, N.Cooper prarado dešimtys milijonų Lt. Vasiliausas pusę metų iki banko užgrobimo neleido bankui Snoras registruoti pagal LR vertybinių popierių komisijos patvirtintą akcijų emisijos prospektą pasirašytų ir jau apmokėtų akcininkais 380 082 893 vieno lito nominaliosios vertės akcijų emisiją. 380 082 893 Lt buvo užšaldyti, o užgrobus banką šiuos akcininkų pinigus nusavino valstybė. SNORO nacionalizacijos ir tyčinio bankroto organizatoriai ir vykdytojai Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas ir Ko turi būti teisiami ir pasodinti į kalėjimą už didelę žalą žmonėms ir Valstybei. Vagys turi sėdėti kalėjime, o ne Prezidentūroje ar Seime.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Neskiepytas 2019-05-21 16:21
Lietuva- -labiausiai korumpuota ES šalis. Ar EK ataskaita ir yra tas Kremliaus
dokumentas, kurio taip bijojo Ladsbergis ir nuo kurio "skiepijosi" Grybauskaitė? :lol: :lol: :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # T0mas 2019-05-21 23:49
Straipsnyje autorius rašo: "Holten Investments Ltd. neteko 49.7 milijonų eurų (171,7 mln. litų)"... Tik norisi patikslinti, jog ši užsienio kompanija priklauso MARTYNUI GUSETINUI ir tai buvo jo ir partnerių (VAKARŲ KORPORACIJOS) pinigai už parduotos "SMELTĖS" akcijas. KUBILIUS SU šimonyte tuos pinigus pavogė!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # kur tas 2019-05-22 12:58
sakykim taip-prezidentas turi buti teisingas ir pageidautina-saziningas
kunigas -neiskeites savo izadu,jei tiksiau...galima prideti ir daugiau
apie gejus ir lezbietes galim patyleti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Vaje 2019-05-22 22:27
Turbūt konservatoriai jaučia nekokią Ingridos pabaigą, kad dieduką net į Marijos radiją agituot nusiuntė. Sako, motiną slaugo. Naujieną atrado, beveik visi tą daro. Aš 16 metų mamą slaugiau ir nesijaučiu dariusi kažką ypatingo. Sunku buvo, bet juk mama... Na, nereikia, kokia jau ta Ingrida krikščionė, baikit gal...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Edita 2019-05-22 23:28
Šimonytės "eiliuotas kūrinys" dar ne visas ? "Šaukiu aš tautą - koldūnų užguitą ir blaškomą it liotčikas rytuos" . Ji dar liepia "gultis į kolorado patalus"- nenoriu kartoti - tik patyčios! Kiekviena eilėraščio eilutė, žodis - pažeminimas daliai žmonių ?! O kaip dabar suokia Šimonytė ? Ji - žmonių prezidentė? Lygi visiems? Pasirodo, šimonytė - amorali p.a.d.l.a.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # ŠIMONYTĖ MELUOJA 2019-05-22 23:30
ŠIMONYTĖ MELUOJA TAUTAI. ŠIMONYTĖ NESLAUGO MAMOS. JOS MAMA ATIDUOTA Į SENELIŲ PRIEGLAUDĄ. KODĖL MELUOJA "ŽMONIŲ" PARTIJOS KANDIDATĖ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Virš įžūlumo ribos 2019-05-22 23:32
Kaip sakė Šimonytė: "Visos priemonės galimos!", ir dabar aišku kieno mokyklai dėl tokios nuostatos garbė. Stebėtiną "lankstumą" demonstruoja patriarchas - jo partijos daržo agurkai apkarto, o "kultūringojo oponento" štabas kaltinamas, kad nelyja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti