R.Baranauskas : "Kodėl I.Šimonytė apsimeta tokia naivia ar kvaila?"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.21 (7 Votes)

Dalios Grybauskaitės gaujos užgrobto ir išvogto "Snoro" banko vienas iš akcininkų Raimondas Baranauskas laiške "Laisvo laikraščio" redakcijai stebisi, kodėl buvusi Finansų ministrė Ingrida Šimonytė apsimeta tokia naivia ar kvaila.

Mat I.Šimonytė taip pat LL aiškino, kad "Snoras" buvo nacionalizuotas teisėtai, nes neva tuomet galioję įstatymai numatė, kad galima banką paimti "visuomenės poreikiams". Aišku, I.Šimonytė nutylėjo, kad tas pats įstatymas numatė, kad "už visuomenės poreikiams paimtą turtą valstybė turi tinkamai atlyginti". Tačiau jokio atlyginimo 20 metų kurę "Snorą" verslininkai negavo - Lietuvoje jiems buvo sufabrikuotos baudžiamosios bylos tos pačios grybauskinės teisėsaugos, ir pasilikę Lietuvoje, jie čia būtų ilgiems metams uždayti į kalėjimą.

 

R.Baranauskui redakcija nusiuntė tokius klausimus:

dar turiu klausimu - I.Šimonytė sako, kad Snoras sunaikintas teisėtai, nes "Nežinau, kokie “dokumentai” jums su aAntonovu ką ir kurioje vietoje “rodo", bet nieko nėra paprasčiau, kaip patikrinti įstatymų redakcijas. Pridedu originalią Finansinio tvarumo įstatymo redakciją, priimtą 2009 liepą ir ten skirsnis apie akcijų paėmimą visuomenės poreikiams yra nuo pat pradžių ir būtent jis buvo pritaikytas (žiūrėti 8 straipsnį). 2011 11 18 įsigaliojo įstatymo keitimai, susiję su banko padalinimo į “gėrą” ir “blogą” banką procedūra, kuri šiuo atveju vistiek nebuvo pritaikyta, nieko bendra su paėmimu visuomenės poreikiams minėti keitimai neturėjo, nes tai reglamentuojantis straipsnis net kaip nors redakciškai nebuvo keistas. Jeigu netikite iš TAR ištrauktu dokumentu, pasitikrinkite Valstybės žiniose, kurios tuo metu dar buvo leidžiamos".

 

Koks jūsų komentaras? Ar tiesa, kad ponas Cooper apmokėjo ir ponios Grybauskaitės rinkimų kampaniją, tai neva nustatė valstybės kontrolė, tačiau minėtas dokumentas, be abejo, yra valstybės paslaptis ?

 

 

Gerb. Aurimai,

Siūlau pačiam tikrai nesukoncentruoti dabar į tą Finansinio tvarumo įstatymo pakeitimą, kuris buvo priimtas 2011-11-17 d. Seime arba į kitų 7 įstatymų pataisas, priimtas tada tuo pačiu tik dėl Snoro banko.

Kad I.Šimonytė „nurijo“ šį kabliuką, yra labai gerai. Tik nejaugi, ji yra tokia naivi, ar kvaila apsimeta? Nejaugi, ji galvoja, kad tik su tokiu „kabliuku“ viena žymiausių JAV advokatų kompanijų eitų į Tarptautinį arbitražą ICC Paryžiuje?

Aišku, aš tikrai negaliu ir neatskleisiu ieškinio konkrečių detalių ir informacijos. Tačiau siūlau, esant progai, užduoti A.Kubiliaus buvusiai buhalterei I.Šimonytei keletą papildomų konkrečių klausimų šia tema.

 

Užduokite, pavyzdžiui, natūraliai kylantį klausimą: kuo gi, iš tikrųjų. 2011-11-16 d. vadovavosi premjeras A.Kubilius ir finansų ministrė I.Šimonytė (šie du buvo aktyviausi dalyviai!) bei kiti konservatorių-liberalų vyriausybės nariai (juk LR vyriausybė jokio savarankiško tyrimo tą pačią dieną nebuvo atlikusi!), po valandos po jau įvykusio Lietuvos banko valdybos posėdžio, patys balsuodami ir priimdami taip pat neteisėtą ir nepagrįstą  vyriausybės nutarimą nacionalizuoti AB banką Snoras? Ar ta Lietuvos banko išvada, kurią vyriausybei, matomai, “iš lubų” surašė pats Lietuvos banko pirmininkas V.Vasiliauskas ir toje išvadoje  pateiktomis  prielaidomis?!

 

Šis vyriausybės nutarimas yra nemotyvuotas, nepagrįstas ir kelia didelių abejonių dėl jo atitikimo LR Konstitucijos 23 straipsniui ir Finansinio tvarumo įstatymo 2 ir 8 straipsniams. Nutarimas priimtas pagal Lietuvos banko vidiniame dokumente (tarnybiniame rašte, 2011-11-16 d. pasirašytame Lietuvos banko dviejų darbuotojų (kurių vienas iš jų net nedalyvavo inspektavime) ir skirtame personaliai asmeniškai Lietuvos banko valdybos pirmininkui V.Vasiliauskui) išdėstytas prielaidas, kurios nebuvo atskleistos net AB banko Snoras vadovams ir pagrindiniams akcininkams. Iki šiol visuomenei nežinomi bei viešai nepaskelbti duomenys, kurie yra užfiksuoti tik šiame Lietuvos banko tarnybiniame rašte. Vyriausybės nutarime nurodyta, jog „yra grėsmė, kad bankas yra nemokus“. Šie teiginiai neatitinka faktinių aplinkybių, kadangi AB bankas Snoras buvo mokus ir likvidus ir jokių mokumo problemų iki pat banko veiklos apribojimo taip ir nepatyrė. Ką šiuo konkrečiu klausimu paaiškintų I.Šimonytė?!

 

Minėtame 2011-11-16 d. vyriausybės nutarime parašyta, kad „valstybė tuo siekė imtis veiksmingų, gana reikšmingą rinkos dalį užimančio banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus bei visos bankų sistemos stabilumą ir patikimumą apsaugančių priemonių“, dėl kurių būtina AB banko Snoras akcijas paimti visuomenės poreikiams (?!).

Paminėtos formuluotės akivaizdžiai byloja, kad LR vyriausybės sprendimas yra pagrįstas tik formaliu teisės akto formuluočių perrašymu, o ne pagrįstas (kaip turėtų būti) faktiniais duomenimis. Praėjus po šio vyriausybės nutarimo priėmimo net keletui metų aukščiausiosios šalies institucijos nesiėmė jokių konkrečių veiksmų, reikalingų bankų sistemos stabilumui ir patikimumui stiprinti, o Lietuvos bankas (valstybinis Lietuvos bankas!) tiesiog inicijavo AB bankui Snoras (nacionalizuotam  t.y. valstybiniam Snoro bankui!) bankroto bylos iškėlimą. Taigi jokių deklaruotų efektyvių ir veiksmingų sprendimų, bankų sistemos stabilumui ir patikimumui didinti, nepriimta.

 

Išeinant iš viso to aukščiau išdėstyto, belieka, gerb. Aurimai,  premjerui A.Kubiliui ir jo vyriausybės buvusiai finansų ministrei I.Šimonytei, priminti bei pasiūlyti dar kartą pasiskaityti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir vieną kartą suprasti, jog nuosavybę saugo Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje nurodoma, kad nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Šį Konstitucijos norma įstatymuose imperatyviai reikalauja įtvirtinti nuosavybės neliečiamumą.  Nuosavybė gali būti ribojama tik esant tam tikroms sąlygomis – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad nuosavybė gali būti paimama 1) tik įstatymo nustatyta tvarka 2) visuomenės poreikiams ir 3) teisingai atlyginama. O kur tai buvo padaryta AB banko Snoras atveju?! Ar banko akcininkams buvo atlyginta?

Ne, nebuvo atlyginta! Tad paklauskite I.Šimonytės, kaip vadinasi tokia boševikinė nacionalizacija , kaip privati nuosavybė tiesiog atimama neatlygintai? I.Šimonytė turėtų žinoti, - tai vadinasi turto ekspropriacija!

 

Teisė į nuosavybės neliečiamumą išsamiai išnagrinėta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose. 1994 m. gegužės 27 dienos nutarime Konstitucinis teismas išskyrė teisę į nuosavybę kaip vieną svarbiausių žmogaus prigimtų teisių. Šį konstitucinė teisė yra neatsiejama nuo konstitucinio teisinės valstybės principo.

 

Ir vienas iš svarbiausių momentų AB banko Snoras neteisėto nacionalizavimo istorijoje būtų šis. įsitikinęs, jog į šį klausimą neturėtų atsakymo nei jokių paaiškinimų nei A.Kubilius, nei I.Šimonytė

 

Nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams (eminent domain) – tai administracinio pobūdžio santykis, šio santykio šalys  - valstybė ir privačios nuosavybės savininkas (1996 m. spalio 6 d. Konstitucinio teismo  nutarimas). Konstitucinis teismas minėtą nuostatą išplėtojo, nurodydamas, kad nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams – tai kiekvienu atveju individualus įstatyme nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl privačioje nuosavybėje esančio turto paėmimo, kad priimant sprendimą dėl nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams tuo pat metu 1) turi būti nustatomas ir konkretus atlyginimo už paimamą nuosavybę dydis, 2) tokio atlyginimo išmokėjimo savininkui tvarka, 3) kad apie nuosavybės paėmimą ir apie atlyginimo už ją dydį bei kitas sąlygas savininkui turi būti pranešta dar prieš priimant sprendimą dėl nuosavybės paėmimo visuomenės poreikiams, 4) kad kol institucija, ketinanti priimti sprendimą dėl nuosavybės paėmimo ir savininkas nepasieks susitarimo dėl atlyginimo už paimtą nuosavybę ar 5) kol jų ginčo neišspręs teismas, nuosavybė iš savininko negali būti paimama.

 

Pagarbiai,

Raimondas

 

Visi šie klausimai buvo perduoti kandidatei Ingridai Šimonyeti, iš kurios atsakymų dar nesulaukėme

Peržiūros: 8422

Komentarai   

+60 # Kubiliau ir Šimonyte 2019-05-10 10:40
Nueikite į bažnyčią ir uždekite žvakeles.Melskitės , nes ne visi žmonės gali atleisti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+60 # OPLIA 2019-05-10 11:00
VAGIS KONSERVATORIŲ KANDIDATĖ. ŠIMONYTĖ YRA VAGIS. JI KARTU SU VASILIAUSKU IR KUBILIUMI UŽGROBĖ SNORO BANKĄ, PASIKVIETĖ AFERISTUS FRIKLĮ SU KUPERIU IR IŠVOGĖ IŠ BANKO SĄSKAITŲ ŽMONIŲ PINIGUS. O IŠ KUPERIO GAUTUS OTKATUS SUNEŠĖ GRYBAUSKAITĖS RINKIMAMS. ŠIMONYTĖS VIETA TEISIAMŲJŲ SUOLE.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # LIETUVOS NELAIMĖ 2019-05-10 11:45
Šimonytė!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # UUUUU! 2019-05-10 12:54
"Kam skambina varpai ?" , dar suzinosime. Greitai,labai greitai. Tikiuosi dar ir tai ,ko nesusapnuosi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Sunaikintas Snoras 2019-05-10 10:44
Siaubas, jo turtas buvo astuoni milijardai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+69 # AA 2019-05-10 10:46
Buvo politinis užsakymas ir bankas sužlugdytas tyčia.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+47 # Jonas 2019-05-10 11:49
Ir vėl paprasti žmonės turės padengti konstervetnykų ir tos komunistinės šliurės aferas. Milijardas, dideli pinigai. Šaudyt bledes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+47 # Senai laikas 2019-05-10 12:30
Viesinti lendzberginio rezimo nusikaltimus pries Lietuva
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # RAIMONDUI 2019-05-10 12:58
Kiek zmogus gali istverti.....isniekinta seima, atimtas verslas, kuris kurtas 20 metu, atimtas turtas.....ar galima tokiia nasta atlaikyti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # INGRIDAI 2019-05-10 10:47
iš kur gausi milijardą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # AŠ SAKIAU, KAD 2019-05-10 12:56
Šimonytė nėščia nusikaltimais :-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # Guru 2019-05-10 10:51
Na, o dabar advokatūros Guru - JAV advokatų kompanija Alton & Bird LLP, kuri Paryžiuje Tarptautiniame arbitraže atstovaus Snoro banko akcininkus, - ir kuri pati atstovauja tokias pasaulio milžines kaip Apple, Nokia, Microsoft, Toyota Motors Corp, Porche, Starbuks Corp ir kt., manau, perkąs Lietuvą kaip popkorną ir užgers Coca-Cola, kurios interesus taip pat atstovauja: :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+48 # 100% teisybe 2019-05-10 11:48
Šaunuoliai, tikiuosi įrodys, jog Snoras buvo akiplėšiškai nusavintas ir išvogti pinigai. Tikiuosi, jog bus patenkintas tas milijardinis ieškinys. O tada, kai teks jį užmokėti, tai bus kaltų ieškoma Lietuvoje. Tada ir mėlynoji ponia su savo banko paršu sės į teisiamųjų suolą
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+48 # Tai Simonytei 2019-05-10 11:16
Kokiu kampu klausk klausimus, visais kampais rasi atsakymus.....neaiškius, juodus, nesuprantamus, arba suprantamus vien simonytei
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # Aldutė 2019-05-10 11:26
AR GALI VAGIS BŪTI KANDIDATU Į PREZIDENTUS?
Viena iš pagrindinių Snoro banko sužlugdymo “režisierių”, tuometė A.Kubiliaus konservatorių vyriausybės finansų ministrė I.Šimonytė (kuri šiandien jau teigia, kad apie Snoro problemas sužinojusi tik tą pačią (?!) 2011-11-16 dieną, - nors akivaizdžiai meluoja!), dar iki 2011 m. lapkričio 16 d., kartu su premjero A.Kubiliaus patarėjais M.Majausku ir V.Valentinavičiumi vaikščiojusi į Lietuvos banke, vykusius slaptus pasitarimus (į kuriuos, beje, iš užsienio atvykdavo ir S.Friklis su savo komanda), dar tik rengiant juose AB banko Snoras sužlugdymo planą, dabar gi, ramiu veidu (kaip kareivis Šveikas) „žmonių partijos“ komandiruota kandidatuoja į šalies prezidento postą.
ŽMONĖS, NEBALSUOKITE UŽ ŠIĄ BRUDĘ!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Nuomone 2019-05-10 11:32
Čia tas reikalas paprastai nesibaigs, nes čia bolsevikinis uzgrobimas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # gene 2019-05-10 11:43
Vat susems visus ir nebeliks ir konkurentu preiezdiento renkimuos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # Vadimas 2019-05-10 13:20
Simonytei vieninteles patalpas matau - Lukiskiu kamerą. Cia uz "nuopelnus" Lietuvai krizes metu ir Snoro suzlugdymą. :lol: :lol: :lol: .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # PJANAS 2019-05-10 11:46
Senmergės kietos abi galimai susiorganizuos neliečiamybę o Kubilių su Vasiliuku išrūrins amerikonai su rusais pasikeisdami.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # Manau 2019-05-10 11:51
sekmingai tulpe-magnolija islydesime i Lukiskes! Butu superine kadencijos pabaiga!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Zita 2019-05-10 12:35
Grybauskaitės parodomoji kova su korupcija, o tuo metu vyko Tulpių pašto reikalai su savais
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # 6imonyte su Kubilium 2019-05-10 12:03
Tures parom stoty atidirbineti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # ŠIMONYTĖ 2019-05-10 12:15
Ką Landsbergis pasėjo , tą ir pjaunam
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # vladas lukosevicius 2019-05-10 12:20
Vasilauskas kartu su Šimonyte ir prostitute Grybauskaite seniai turėjo sėdėti už ,,snoras,, banko sužlugdymą ....
O kas sumokės 1.1 milijardo eurų kurie bus priteisti Paryžiaus arbitraže , nes šansų laimėti bylą nėra ...
Kodėl Lansberginiai boikotavo seimo komisijos išvadas , dėl ,,snoros,, tyrimo ,,, o prokuratūra nepradėjo tyrimo dėl šios aferos ?
O DABAR , pedofilės žagintas Lansbergiukas mums kiša beveislę aferistę Šimonytę į prezidentus ,,, kad išsukti nuo baudžiamosios atsakomybės ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Suklastojo bylą 2019-05-10 12:25
Prezidentės D.Grybauskaitės nurodymu tuometis Gen.prokuroras Darius Valys, ONKT departamento vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis, prokuroras Darius Stankevičius, pradėję nuo "balto lapo", sukurpė ir suklastojo Snoro banko pagrindiniams akcininkams ikiteisminio tyrimo bylą. Šiandien "pakabintas" korumpuotas naujasis gen. prokuroras Evaldas Pašilis juos dangsto. Nu , kaip, brudai, jus jaučiatės? Kaip parėję namo savo vaikams į akis pažiūrite?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Joks 2019-05-10 12:29
blogis padarytas žmonėms ,ne praeina be pasekmių...,anksčiau ar vėliau jis pasiveja tuos,kurie žmones skandino ašarose...,taigi dabar reikės atsakyti,visai ,,viršūnėlei"....Paryžiaus teismas dėl Snoro,tai ne kišeniniai prokurorai,kurie vykdė ,,teisingumą" pagal Daukantinės paliepimus.... Skiriama tamstoms Pašili, Valy, Mikelioni, Dariau Stankevičiau!...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # Vadimas 2019-05-10 12:49
Šimonyte,, džiovink džiuvėsius, tavo vieta Panevėžio moterų kalėjime prie parašos!...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Dainius Lapienis 2019-05-10 13:19
Šimonytei turi būti pradėtas ir ikiteisminis tyrimas dėl pensijų neteisėto nusavinimo.Juk ji buvo tada finansų ministre,kada buvo apiplėšti pensininkai.Jai matyt lezbiečių judėjimas yra svarbiau už Lietuvos žmones.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # ANONIMUS 2019-05-10 12:59
Rimti teisininkai iš kart sakė, kad Lietuvai šitas uždarymas kainuos LABAI BRANGIAI, nereikia apsimesti idiotais ir sakyti, kad tuometinė valdžia nežinojo apie pasekmes!!! Įdomu ar mūsų panelė Tulpė sumokės asmeniškai tą 1 milijardą;) ant Independence uždirbo:))) čia pradirbs, kažkaip greitai Panama papers Lietuvoje buvo užgesinti, toks jausmas kad nieks LT jais nesinaudojo;)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Diana 2019-05-10 13:04
O kad taip paskaicius istrinta tulpiu pasta? Paprasom rusu kompiuterastu gal gali padet tuom klausimu jeigu musiskiai tokie durneliai ir negali is 4 adresu arstatyt bent vieno? Tai nusvistu durniams galvos kurie ruosiasi balsuot uz Simoniu ar Nauseda
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # vladas lukosevicius 2019-05-10 13:10
Liansberginių ožių ferma sujudo , teks mokėti 1,1 milijadą už ,,snoras,, užgrobimą ......
Ar galvojate , kad žmonės sumokės ?
JUSŲ VISĄ partiją ant organų palesti , tai net puse tos sumos nesusirinks , nes dvokiate ožio šlapimu ....
O mokėti tai teks ...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # vladas lukosevičius 2019-05-10 15:54
SURAS tą Vasiliauską varlių prišiktoje baloje snukiu žemyn , nes bijos kad neprasikalbėtų kieno nurodymus vykdė skurdindamas žmones ir naikindamas ,,snoro,, banką …
Nuostuolius tai reikės atlyginti iskaitant 1,1 milijardo , nes pralaimės Paryžiaus arbitraže ,,snoro,, bylą.
O paskui ateis eilė ir Šimongrybės ….
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Jurgis 2019-05-10 15:56
Balsuosiu už šimonytę, nes pas ją kiaušiai didesni, nei nausėdos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Paklausk Šimonytės 2019-05-10 16:00
amoralumas k.i.a.u.š.i.ų netrina?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Vladas 2019-05-10 15:58
KGB prostitutė Grybauskaitė ir Šimonytė jau džiovina suchorius ,,,,, o vaikžudė Bružaitė jau ruošia kamerą draugėms .....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Šimongrybytei 2019-05-10 16:49
12 tūkst. Snoro banko obligacijų turėtojų, p. Šimonyte, jūs palikote prie sudužusios geldos. Dėl jūsų kaltės tie žmonės neteko 108,693 milijonų eurų (375,294 mln. litų) savo investicijų! Mano galva, daugelis jų, kaip liaudis sako, jei prieitų, tai savo rankomis jus pasmaugtų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # VISVIEN PAAIŠKĖS 2019-05-11 16:16
AKIVAIZDU, KAD IR SNORĄ UŽVERTĖ GRYBAUSKAITĖS GAUJA SU LANDSBERGINIŲ CHUNTA, PADEDANT PREZIDENTES EUNUCHUI VASILIAUSKUI IR VIŠTGAIDŽIUI, ŠIANDIEN JAU KANDIDATUI Į PREZIDENTUS ŠIMONIŲ KUMELEI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Nu jo 2019-05-10 16:02
Iškrypėlės Austėjos išnaudotas Liansbergiukas , pats dalyvaves aferose su pensijų fondu ir bandęs apiplėšti pensininkus mums kiša aferistę Šimonytę įį prezidentus ….
NEGALIMA rinkti Lansberginių kandidatų Šimonytės į prezidentus ,,, ji bandys išsisukti nuo atsakomyės už ,,snoro,, aferą …..
ŠIMONYTĖ sėdės ne tik už ,,snoras,, užgrobimą , bet ir už aferas su valstybės obligacijomis iš kurių neteisėtai pelnėsi KGB prostitutė Grybauskaitė …..
NEJAUGI balsuosite už aferistę Šimonytę , kad išsukti ją nuo baudžiamosios atsakomybės ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # vladas lukosevicius 2019-05-10 18:24
Niekada nebuvau už Skvernelį ,,, jis mano asmeninis priešas ....
Bet reikia rinktis iš dviejų blogybių mažiausią ......
Lansberginiai tik niekino , plėšė ir žemino LT žmones prasukdami aferas ir organiuodami užsakytas žmogžudystes ...
Jie pastoviai blokuodavo visas seimo tyrimų išvadas , dėl nusikaltimų ir aferų susijusių su jų šeimų verslu , boikotavo dėl Abromavičiaus nužudymo ,,, banko ,,snoras,, sužlugdymo išvadas boikotavo , nes patys į tuos nusikaltimus isivėlę ir jaučiasi nebaudžiami ....
kai valstiečiai pradėjo tyrimus jų nusikalstamos veiklos , jie į prezidentus pradėjo stumti aferistę Šimonytę , kuri ir organiavo finansines aferas su brangiom paskolom ir ,,snoro,, sužlugdymą ......
GALVOKITE PATYS , kas geriau Skvernelis ant dviračio ,,, ar pedofilo kličką turinčio ,, DĖDULĖS,, partija ant mersedesų ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # jeronimas 2019-05-10 19:25
Nuo Siauliu laiku pazinojau Raimonda Baranauska.Mes nebuvom dideli draugai.Bet gerbiu si zmogu todel,kad duota zodi visada tesejo.O ka landsbergine -grybauskine-kubiline chunta padare su snoro banku truksta zodziu.Tai ivykdytas amziaus nusikaltimas Lietuvoje tu,kurie kaip tik turejo Lietuva saugoti ir ginti nuo tokiu aferistu,vagiu ir nusikalteliu.Lietuvos dauguma pilieciu apie snora atsimena tik is geros puses.Beabejo ,buvo ir snore ir trukumu ,ir problemu ,bet tikrai ju nebuvo daugiau nei kituose "elitiniuose" bankuose.Uztenka prisiminti tik snoro banko namukus -filialiukus,kur zmones vadindavo tiesiog snoriukais.Kiek jie buvo patogus,ir seniems,ir invalidams ir mamoms su vaikuciais.Visi buvo ikurti patogiose vietose.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # vladas lukosevicius 2019-05-11 11:42
NESINERVUOKITE KONSERVUOTI OŽIAI ...... Jei neišrinks Šimonytės , Putinas paims Šimonytę ir Grybą kremliuje grindis vaksuoti .....
O Liansbergui teks bėgius ,,BAMe,, dažyti ....
EUro gaidyne jiems jau vietos nėra , ten be jų aferistų ir iškrypėlių užtenka ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Vidas 2019-05-11 15:59
Jakeliūnas šaunuolis, ant jo ir ant Širinskienės ir laikosi Karbauskis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # misteris 2019-05-11 16:03
Jakeliūną reikėjo rinkt į Prezidentus.
Jis visą ugnį iššaukė į save,o tam reikia DRĄSOS. :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Mauras 2019-05-11 15:54
Vasiliauskas -Vienintelis CB vadovas Europoje ,o gal ir pasaulyje ,kuris nieko nenutuokia apie bankininkystę ir ekonomiką.Bet jis puikiai patarnavo senmergei Daliai,tad pastaroji sugebėjo Vitą iprūdinti i Lietuvos banko vadovus.Cūdai Marijos Žemėj ,ir tiek.Užtat Europos niekada ir nepasivysim su tokiai vadais ir vadovais. Bet kvailiems lietuviams dar vis nedaeina,kad Nuosėda ir Šimonytė yra Skandinavų bankų statytiniai,o jau vienas bankų statytinis Europoje Prancūzijos Prezidentas Macronas jau baigia suniokoti ir sunaikyti savo šalį ir Europos sąjungą.Jau norisi keiktis nuotokių liaupsių -oi kokie fainuoliai ,protinguoliai Ingrida ir Gitanas.Juk visi kandidatai yra tokie potinguoliai,išskyrus Puteikį ,kuris buvo kontūzytas Afganistano kare.Bet reikia galvoti į priekį,ką tie kandidatai atstovauja ir ką jie nuveiks Lietuvos labui.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Šimonytei 2019-05-11 15:55
Labai sunku atsiplėšt nuo lovio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Žilagalvis senelis 2019-05-11 16:11
Įdomu, kas daugiau į sąskaitas užsienio bankuose iš Snoro banko išgrobstytų pinigų susišlavė: vagies VASILIAUSKO-ŠIMONYTĖS-KUBILIAUS šutvė ar aferiūgų iš užsienio FRIKLIO ir KUPERIO chebra?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # VASILIAUSKUI 2019-05-11 15:58
VASILIAUSKAI, KUILY TU PRAKAITUOTAS, - “maroderiavimas” ir “santykiai su lavonais” , ką tamsta sakai, yra tai, ką jūs su konservatorių kandidate į prezidentus ta retadante kutvela Šimonyte padarėte su Snoro banku! Jūs, niekšai, iš pradžių nužudėte banką, o po to prasidėjo maroderiavimas. Dabar jau 8-ti metai vagiate iš, neva, “numirusio” Snoro banko žmonių pinigus ir vargo nematote. O pinigai “mirusiame” banke kaip nesibaigia, taip nesibaigia, - tai ir yra santykiai su lavonais. Dar ir mėlynam chalatui per “otkatus” duoda su “numirusiu” banku (pa)santykiauti. Jei galėčiau, tai jus p.a.d.l.o.s. savo rankomis pasmaugčiau!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Manyčiau 2019-05-11 16:05
Nelaimėjus Šimonytei,Nausėdai Vasiliauskas pasitrauks.Nelauks kad naujas prezidentas nušalintų.Dar daugiau ,,nepriklausoma” žiniasklaida ,,visuomeninė” LRT drauge su TS-LKD šį žingsnį IŠTRANSLIUOS visuomenei kaip GARBINGO žmogaus poelgį.
Prisiminkim,kaip buvo GARBINAMAS E.Masiulis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Viktoras 2019-05-11 16:01
Jeigu Skvernelis laimės, Jakeliūnas turi būti ministru pirmininku.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # vcladas kukosevicius 2019-05-11 16:02
Niekada nebuvau už Skvernelį ,,, jis mano asmeninis priešas ….
Bet reikia rinktis iš dviejų blogybių mažiausią ……
Lansberginiai tik niekino , plėšė ir žemino LT žmones prasukdami milijardines aferas ir organiuodami užsakytas žmogžudystes …
Jie pastoviai blokuodavo , arba boikotuodavo visas seimo tyrimų išvadas , dėl nusikaltimų ir aferų susijusių su jų šeimų verslu , boikotavo išvadas dėl Abromavičiaus nužudymo , klastojo išvadas dėl V. Pociūno nužudymo , banko ,,snoras,, sužlugdymo išvadas irgi boikotavo , nes patys į tuos nusikaltimus isivėlę ir jaučiasi nebaudžiami ….
Kai valstiečiai pradėjo tyrimus jų nusikalstamos veiklos , jie į prezidentus pradėjo stumti aferistę Šimonytę , kuri ir organizavo finansines aferas su brangiom paskolom ir ,,snoro,, sužlugdymą kartu su Grybauskaite ir Kubiliumi ……
GALVOKITE PATYS , kas geriau Skvernelis ant dviračio ,,, ar pedofilo kličką turinčio ,, DĖDULĖS,, partija ant mersedesų ….
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Aha 2019-05-11 16:09
MORODIRIUS Vasiliauskas , net mirusius pensininkus apiplėšė , nebuvo giminėms kompensuotos sumažintos pensijos ... TAI kas santykiauja su lavonais ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # KYŠININKAS JIS 2019-05-11 16:14
PROKURORAI, PAJUDINKIT GRYBAUSKAITĖS “KRIŠTOLĄ” VASILIAUSKĄ SU LIEMENE. JAM E.MASIULIS , PAĖMĘS IŠ KURLIANSKIO MG BALTIC KONCERNO VADOVO D.MOCKAUS PINIGUS, NEŠĖ TUOS PINIGUS UŽ VARTOJIMO KREDITŲ ĮSTATYMĄ. O KAI STT INFORMAVO TULPĘ, KAM SKIRTA PAKYŠA, TAI PASTAROJI IŠSIGANDUSI LIEPĖ STT VYRAMS OPERACIJĄ TIES E.MASIULIU IR PABAIGTI. IR TATAI LANDSBERGIUI TAI BUVO GERAI – LIBERALŲ PARTIJA TAPO POLITINIAIS LAVONAIS. ANŪKUI KELIĄ TUO PAČIU “PRAVALĖ”.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Gedeminas 2019-05-11 16:15
Atrodo, kad ir čia prie Snoro banko Ožio kvapas tvyro. KGB stukačius-dėdulė yra vagis Nr.1 Lietuvoje. Pavogė ne tik tvartelį, bet ir Norvegijos žmonių dovanotą tautos fondą, o prichvatizuotą pavogtą konservatorių partiją net sugebėjo Anūkui padovanoti. Prieš tai įtaisė dar Anūką į Eurosojūzo pinigų melžyklą, kad galėtų iš dujų laivo-terminalo per Bermudų ofšorus gaunamų "otkatų" srautus suderinti bei sukontroliuoti. O dar prisiminkime Anūko žmonos Austėjos Čijauskaitės, tos žabos, už valstybės pinigus vystomą vaikų darželių biznį arba žemės sklypus už 1 EUR. Afigiet.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Lygis.... 2019-05-11 16:17
Vau!...Kosminis laivas turi būti kitokios formos pasakė kiemsargis Vasiliauskas ir, paėmęs šluotą, sunaikino Snorą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Manau 2019-05-11 16:19
P.Y.Z.D.A. tau Šveiko mėgėja...Lietuvai vienos senmergės užteko... :D
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # NU, STĖRVA 2019-05-12 12:44
KAIP GALI TA VALKATA, APVOGUSI TAUTĄ, IŠVOGUSI SNORĄ DAR NORĖTI KANDIDATUOTI? NU, BRUDŲ BRUDAS…

:sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # COSA NOSTRA 2019-05-11 16:20
Akivaizdu, kad nei Seimo pirmininkas Pranckietis, nei Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Jakeliūnas nežiūrejo LB valdybos nario Mariaus Jurgilo atsivėrimus, kur pastarasis kaip koks mafijozas LB "Mūsų Reikalas" - Cosa Nostra (originalo kalba) moko kolegas ką pasakoti, o ko ne, užgriuvus "policijai"?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Atas 2019-05-11 22:13
Šita ..ytė nėra naivi ar kvaila, paprasčiauiai ji stumiama klano ir vykdo konservų (?) nurodymus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # kas 2019-05-12 10:24
pildami vandeni ant policijos ir kolhozaligarchu maluno-jus pakenksit tai paciai Lietuvai-kur rinksis budeli -to dar ir betruko-pravaziuok magistralemis ir suprasi,kad tik lietuvius apmokestina tie aparatai-ne furas ir ne uzsieniecius
o kieno tai ismislas-Skvernelio-ir jis turi dar minciu...,kurias nori igyvendinti
bet matote ju darbo rezultatus:atimti is dirbanciu ir pasidalinti su bedarbiais,tinginiais,vagimis ir milijonieriais oligarchais
pirmyn isalkusi minia-pirmyn
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # proletaraivienykites 2019-05-12 10:26
juk bangus pardave jau prie Skvernelio ir jie ne skandinavu-tai uz ka dabar...kur mestis,i kuria puse
ogi i Juozaicio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Danutė BALSYTĖ 2019-05-17 16:29
Manau, kad po savo kadencijos, blondinė Magnolija negyvens Lietuvoje. Ji gi paskęstų lietuvių spjaudaluose.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # ŠIMONYTEI -NE 2019-05-17 16:40
Paskaitykit straipsnį "Rūta Visocnik apie Ingridą Šimonytę ir patyčių kultūrą".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Gražvydas 2019-05-17 16:47
Mažeikių nafta ir Snoras didžiausios aferos ir abi prie konservatorių
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Vitas 2019-05-17 16:48
Perskaičiau ir negaliu patikėti.
Kandidatė? Tinkama?? Rimta kandidatė??? Hmmm... Į Panevėžio moterų kalėjimą_ tikrai. Pritariam :))))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # be kaukių! 2019-05-20 02:17
Taip, tai tiesa- Šimongrybytė Snoro banko išplėšime dalyvavo nedėvėdama kaukės. Tai ji darė atvirai, su plačia “šypsena” pozuojant žurnaliūgoms.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Lietuvos gėda 2019-05-20 02:23
Rinkite Šimonytę, įteisins gėjų santuokas ir sumažins pensijas ir atlyginimus, kuriuos neteisėtai padidino dabartinė valdžia.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti