Užgrobto "Snoro" banko vadovas R.Baranauskas: "Ar jau D.Grybauskaitės gauja bijosi atsakomybės padarytus sunkius nusikaltimus?!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (3 Votes)

Amen  gaujai : užgrobto “Snoro” savininkai tarptautiniame arbitraže iš Lietuvos reikalauja 1,1 mlrd. eurų

 

Dar 2013 m. pabaigoje Dalios Grybauskaitės nurodymu buvo užgrobtas ir paskelbtas bankrotu puikiai veikiantis “Snoro” bankas. Jo turtas – daugiau nei 8 mlrd. Litų – buvo išgrobstytas Dalios Grybayskaitės vadovaujamos gaujos, o banko administratorius Cooperis, padaręs ne vieną nusikaltimą, išvengė atsakomybės, nes “prokuratūra nustatė, kad jis nežinojo Lietuvos įstatymų”. Vienas pavyzdys – “Snorui” priklausęs dangoraižis “Verslo uostas” Vilniaus centre bankroto administratoriaus buvo parduotas už keliasdešimt tūkstančių litų, o pirkėjai kitą savaitę savo pirkinį pardavė jau už 120 mln. Litų. Žodžiu, banko turto vagystės buvo tokios, kad šios gaujos nariai manė, kad apsirūpino visam gyvenimui. Visa vadinamoji Lietuvos “teisėsauga” dalyvavo šioje bakchanalijoje.

“Snoro” akcininkai pabėgo į Angliją, kur bandė gauti politinį prieglobstį. Anglai atsisakė nagrinėti banko užgrobimo mechanizmą, ir prieglobsčio prašymą atmetė. Tada abu savininkai pabėgo į Rusiją, kur iki šiol gyvena.

Tačiau jie nesėdėjo rankų sudėję. Bandė prisiteisti žalą Rusijos teisme, tačiau šis atsisakė nagrinėti ieškinį. Tik šiandien paaiškėjo, kad banko akcininkai Vladimiras Antonovas ir Raimondas Baranauskas pasiekė, kad „Snoro“ byla būtų nagrinėjama Tarptautiniame arbitraže (ICC) Paryžiuje.

 Šiandien redakcija gavo buvusio "Snoro" vadovo Raimondo Barnausko laišką. Jame rašoma : 

Sveiki, Aurimai Drižiau,

 

Noriu pasidalinti informacija, jog Snoro  banko pagrindinių akcininkų vardu  Fondas "Фонд защиты прав инвесторов в зарубежных государствах"  pritraukė žinomą JAV advokatų kompaniją Alton & Bird LLP padavė  Lietuvą į  TarptautinĮ arbitražą ICC (International Chamber of Commerce) dėl neteisėtos AB banko Snoras nacionalizacijos ryšium su AB banko Snoras akcijų nusavinimu, pažeidžiant 2004 m. gegužės 24 d. sutartį, pasirašytą tarp Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybių dėl abipusės investicijų apsaugos.

 

Mūsų advokatams DHL kurjerių kompanija pranešė, jog jau praeitos savaitės ketvirtadienį (gegužės 2 diena)  Lietuvos adresatai: Prezidentė , Ministras pirmininkas, Finansų , Užsienio reikalų, Teisingumo ministrai, Lietuvos banko valdybos pirmininkas gavo šį oficialų pranešimą, tačiau iki šiol šią jiems nenaudingą informaciją slepia.

Matomai, tai susiję su gegužės 12 d. vykstančiais prezidento rinkimais, bijomasi, kad tai (ši neigiama šalies valdžiai informacija) gali sutrukdyti D.Grybauskaitės ir konservatorių  kandidatams rinkimuose, jie gali dėl to prarasti rinkėjų balsų.

 

Pagal tarptautines teisines procedūras, prieš paduodant patį ieškinį, tiek Tarptautiniam arbitražui ICC, tiek ir atsakovui - Lietuvai privalomai turi būti pasiųstas Perspėjimas – Notice of Arbitration, kas ir yra padaryta.

Taigi, Lietuva, kaip ir teismas, jau gavo šį perspėjimą, - tai faktas.

 

Dabar Lietuvos valdžia per 30 dienų turi 2 kelius: 1) Pasirinkti arbitrus (nes mūsų teisininkaiI jau tą padarė), ir dalyvauti tarptautiniame teisiniame procese; 2) Arba pabandyti padaryti su mumis Taikos sutartį (susitarimą), geranoriškai atlyginti žalą  bei pateikti jį (tą susitarimą) patvirtinti  teismui, jei nori išvengti tarptautinio bylinėjimosi.

 

Kodėl ieškinys parengtas  konkretaus Fondo? Todėl, kad šis Fondas,  turi tam reikiamą finansavimą, surado tarptautinius teisininkus, o ypač didelę praktinę patirtį tame klausime  turinčią JAV advokatų kompaniją , kuri taip pat savo ruožtu gali užtikrinti ieškinio finansavimą Tarptautiniame arbitraže ICC Paryžiuje. Visa tai rengiama  ne Snoro banko pagrindinių akcininkų vardu dar ir todėl, kad mes neturime tokių didelių pinigų.

O be to, mūsų Snoro pagrindinių akcininkų visas turtas (tame tarpe ir mūsų šeimos narių turtas!) yra Lietuvos prokurorų neteisėtai areštuotas jau 8 metai!

 

Primenu, kad 2016 m. rugpjūčio mėn.  pagrindinis AB banko Snoras akcininkas V.Antonovas Maskvos arbitražui buvo pateikęs ieškinį savo vardu,  tačiau Lietuva tada prisidengė imunitetu (apie tai rašė ir Lietuvos žiniasklaida).

Kodėl dabar Paryžius? Todėl. Kad Lietuva Maskvos arbitraže prisidengusi imunitetu reikalavo, jog teisiamasi būtų Tarptautiniame arbitraže Paryžiuje. Taigi, pagaliau gavo, ko siekė...

 

Šio Tarptautinio arbitražo ICC sprendimai yra privalomi Lietuvai. Visos Europos šalys (ir ne tik) teisiasi šiame arbitraže. Lietuva pasirinko Paryžių Prancūziją. Galima buvo pasirinkti vieną vietą iš 4 numatytų dvišalėje sutartyje tarp RF ir Lietuvos Respublikos vyriausybių dėl abipusių investicijų apsaugos.

 

Tai va, manau, kad niekas nebetikėjo Lietuvoje, kad tą mes  pasieksime. Tačiau juk turime įrodyti, kad viskas su AB banku Snoras buvo ne taip, kaip Lietuvos valdžia jau eilę metų teigia, turime įrodyti, kad teisybė yra ne tokia. Būtina apginti savo vardą ir savo šeimos narių gerą vardą.

 

O dabar, kadangi Lietuvos valdžia slepia šią mano minėtą gautą oficialią informaciją, tai prašau paskambinti 2-3  tiems   adresatams Ir paklausti, pavyzdžiui, Prezidentūros ar Vyriausybės kanceliarijoje arba, pvz., Teisingumo ministrui arba, dar geriau,  Lietuvos banko valdybos pirmininkui V.Vasiliauskui ir tiesiai šviesiai paklausti, ar gavo pranešimą (Perspėjimą – Notice of Arbitration)  dėl inicijuojamo Tarptautinio arbitražo prieš Lietuvą? Juk jų  kanceliarijoje turi būti užregistruotas gavimas. Ir, manau, paklausti, - kodėl tos oficialios informacijos nepagarsina visuomenei? Kodėl slepia? Ko bijomasi? Dėl rinkimų?! Ar jau D.Grybauskaitės gauja bijosi atsakomybės už padarytus sunkius nusikaltimus?!

 

Ir jei tokią info su jų atsakymais po to pagarsintumėt savo  portale, o vėliau iki gegužės 12 d. . aišku, parašytumėt apie tai ir savo laikraštyje „Laisvas laikratis“ būtume be galo dėkingi.

O kitą savaitę šią iinformaciją viešinsime jau užsienio spaudoje.

 

Atsiųsiu iš karto tik Jums atskirais el. pašto laiškais šią išskirtinę informaciją patvirtinančius dokumentus.

 

Pagarbiai,

Raimondas Baranauskas

 

Kandidatė Ingrida Šimonytė: "Snoro" neužgrobiau ir neapiplėšiau“ – faktai įrodo priešingus dalykus

 Ingrida Šimonytė paskelbė apie savo dalyvavimą prezidento rinkimuose – „Tėvynės sąjungos“ lyderiai nerado kito kandidato, kuris būtų pasirengęs pridengti kubilius, Landsbergius ir grybauskaites savo kūnu. Kita vertus, Ingrida Šimonytė buvo minėtos gaujos gal ir sąmomingai įtraukta į „Snoro“ užgrobimo istoriją, todėl kelio atgal jai nebėra – nepaisant visos kandidatės ironijos ir sąmojo, teks atsakyti į nepatogius klausimus.

Todėl „valstiečiams“ ir Seimo komisijai, kuri nagrinės „Snoro“ užgrobimo istoriją, Ingrida Šimonytė bus lengvas grobis, nes „Snoro“ bankas buvo užgrobtas labai primityviai ir smurtu, nepaisant to, kad banko užgrobimo operacijai buvo rengtasi jau seniai.

Banko Snoras sunaikinimo operaciją D.Grybauskaitės statytinis, buvęs jos rinkimų štabo vadas V.Vasiliauskas pradėjo ruošti po to , kai prezidentė dar 2011-06-23 užsakė pažymą iš VSD apie Snoro banką, kad turėtų pretekstą imtis neteisėtų veiksmų prieš banką Snoras. Prisiminkime, jog banką užgrobė ir tyčia subankrotino 2011-11-16d. - tai yra dar po 5-rių mėnesių ! Beje, VSD pažyma apie Snorą nebuvo pateikta kitiems aukščiausiems šalies vadovams, o pats neteisėtų veiksmų planas prieš Snorą buvo vykdomas su užsienio konsultantų - Švedijos centrinio banko rekomenduotos įmonės - "OLIVER WYMAN" specialistų pagalba. Be to, reikia pažymėti, jog VSD, prezidentūros prašymu parengusi pažymą apie Snorą, tuo metu jau nebegalėjo vykdyti ikiteisminio tyrimo funkcijos, nes ši funkcija šiai organizacijai jau buvo atimta įstatymu, o tada vien tokios pažymos paruošimas yra aiškiai yra politizuotas veiksmas./žiūr. Seimo laikinosios tyrimo Komisijos išvados-11kl. IId. 25p./

Dar Seimo laikinoji tyrimo komisija nustatė, kad tiek I.Šimonytė, tiek Mykolas Majauskas aktyviai dalyvavo Snoro užgrobimo plano ruošime. Tą patvirtino ir liudininkas LB Apsaugos skyriaus viršininkas Vyt.Korsakas, kad keletą mėnesių iki banko Snoras užgrobimo 2011-11-16d., Lietuvos banke ne kartą vyko pasitarimai, kuriuose be V.Vasiliausko, D.Petrausko, M.Leikos ir kitų LB “veikėjų”, planavusių bei organizavusių “operaciją” prieš Snorą, dalyvaudavo ir buvusi Finansų ministrė I.Šimonytė, premjero patarėjas M.Majauskas, atvykdavo ir “Zolfo Cooper” atstovai su S.Frikliu priešakyje. Ko norėt?...

 

Ingrida Šimonytė: "Snoro" neužgrobiau ir neapiplėšiau

 

Buvusi Finansų ministrė Ingrida Šimonytė dar 2016 m. rugsėjį  sutiko raštu pakomentuoti situaciją dėl "Snoro".

 

I.Šimonytė dalyvavo tame pasitarime (kartu su premjeru A.Kubiliumi ir Lietuvos banko pirmininku V.Vasiliausku) pas D.Grybauskaitę, kuriame buvo nuspręsta "nacionalizuoti "Snorą".

 

LL : Sveiki, čia iš laisvo laikraščio. norėčiau jūsų komentaro dėl Snoro banko. kaip jums paskambinti, ar parašytumėte komentarą?

I.Šimonytė : Tai užduokit klausimą, dėl kurio norit komentaro, ir pasistengsiu atsakyt. El. paštu, žinoma, nes tuomet nebus nesusipratimo, kas ko klausė ir kas ką atsakė, nepaisant to, ką jūs nutarsit rašyti.

Ll : Kodėl užgrobėt ir apiplėšėt Snorą?

I.Š. : Net jeigu gale yra klaustukas, tai yra ne klausimas, o Jūsų teiginys, kurį darote remdamasis kažkokiais savo ar svetimais įsitikinimais. Nedariau nei vieno, nei kito.

Ll : Vis dar laukiu komentaro - jeigu dabar paaiškėjo, kad vienintelė priežastis, kodėl buvo uždarytas Snoras - tai suklastota Lietuvos banko "darbinė pažyma", kad banke sumažėjo turto, tai jums kaip ministrei turėtų būti žinomos banko inspektavimo taisyklės - sankcijų LB galėjo imtis tik kai tam pritarė LB valdyba, ir Snoras turėjo būti supažindintas su pažyma. O čia LB veikė kaip banditai - šturmu užėmė banką, smūgiu į galvą apsvaigino apsaugos viršininką, ir išjungė banką iš rozetės? Nejaugi galvojate, kad už tai nereikės atsakyti?

Jus dalyvavote tame legendiniame susitikime pas Grybauskaitė. ką dabar galvojat apie Snorą. ypač po to kai paaiškėjo, ką administratorius su juo išdarinėjo?

I.Š. : Jūsų tezių ir insinuacijų komentuoti negaliu, nežinau, kas ir kaip jums “dabar paaiškėjo” ir iš ko, bet žinau, kad Vyriausybė ir Lietuvos bankas veikė laikydamiesi įstatymų, kurie tikrai man yra gerai žinomi. 

Už savo visus sprendimus, darbus ir žodžius atsakysiu, kai ir kiek tik reikės atsakyti ir galvoti čia nėra ko. 

 

  

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

 

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS BANKO SNORAS AKCIJŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS

 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1329

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 93-3985) 2, 3 ir 8 straipsniais, remdamasi Lietuvos banko 2011 m. lapkričio 16 d. pateikta išvada, kad yra reali grėsmė, jog akcinė bendrovė bankas SNORAS artimiausiu metu turės likvidumo problemų, taip pat reali grėsmė, kad bankas yra nemokus, ir atsižvelgdama į Lietuvos banko pasiūlymą spręsti klausimą dėl akcinės bendrovės banko SNORAS akcijų paėmimo visuomenės poreikiams ir į tai, kad Lietuvos bankas paskelbė akcinės bendrovės banko SNORAS veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskyrė banko laikinąjį administratorių, tačiau ši jau pritaikyta poveikio priemonė ir kitos Lietuvos banko ar kitų valstybės institucijų pagal teisės aktus galimos taikyti priemonės, atsižvelgiant į akcinės bendrovės banko SNORAS finansinę padėtį, banko akcininkų ir vadovų pasirengimą ir galimybes užtikrinti patikimą ir riziką ribojantį banko valdymą ir imtis operatyvių ir tinkamų banko veiklos stabilumą ir patikimumą užtikrinančių veiksmų, nėra pakankamos bankų sistemos stabilumui ir patikimumui užtikrinti, o tam, kad valstybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytais principais, galėtų imtis veiksmingų gana reikšmingą bankų sistemos rinkos dalį užimančio banko indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus bei visos bankų sistemos stabilumą ir patikimumą apsaugančių priemonių, būtina akcinės bendrovės banko SNORAS akcijas paimti visuomenės poreikiams, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Paimti akcinės bendrovės banko SNORAS (juridinio asmens kodas – 112025973, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7, LT-03221, Vilnius) akcijas visuomenės poreikiams.
  2. Įgalioti Finansų ministeriją patikėjimo teise valdyti, naudoti visuomenės poreikiams šiuo nutarimu paimtas banko akcijas ir jomis disponuoti.
  3. Nustatyti, kad su akcinės bendrovės banko SNORAS akcininkais už visuomenės poreikiams paimtas akcijas atsiskaitoma (teisingas atlyginimas jiems sumokamas) Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka nustačius akcinės bendrovės banko SNORAS akcijų kainą ir kartu su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-2262; 2011, Nr.129-6108) 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio palūkanomis sumokant ją į banko akcininkų nurodytas kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas arba, jei apie tokias sąskaitas nepranešta, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________

 

Kaip žinia, "Snorui" iš pradžių buvo paskelbtas moratoriumas, o po kelių dienų bankas nacionalizuotas Vyriausybės nutarimu.

 

 

V.Antonovas savo ieškinyje įrodinėja, kad Lietuva pažeidė visus, kiek įmanoma, įstatymus, reglamentuojančius bankų veiklą. T.y. banką prieš pat jo darbo dienos pabaigą smurtu užgrobė grupė ginkluotų žmonių, sumušusi "Snoro" apsaugos viršininką, ir išjungusi banką "iš SWIFT sistemos"

A.Kubiliaus vyriausybė priėmė nutarimą nacionalizuoti "Snorą" 2011 m. lapkričio 16 d., nors tai dienai Vyriausybė pagal tuo metu galiiojusį Finansinio tvarumo įstatymą neturėjo teisės taikyti kraštutines priemones ir nacionalizuoti banką. Šio įstatymo nauja redakcija buvo pakeista ir įsigaliojo tik po dviejų dienų - 2011 m. lapkričio 18 d. Vien todėl minėtas A.Kubiliaus vyriausybės nutarimas yra neteisėtas - tai dienai, kai jis buvo priimtas. Vyriausybė neturėjo teisės nacionalizuoti banko "visuomenės poreikiams", prieš tai neišnaudojus visų įstatyme numatytų kitų priemonių".

 

 

Finansinio tvarumo įstatymas (priimtas 1999 m.)

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BANKO AKCIJŲ PAĖMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

 

8 straipsnis. Banko akcijų paėmimas visuomenės poreikiams

  1. Vyriausybė turi teisę paimti banko akcijas visuomenės poreikiams tik išimtiniais atvejais, jei banko akcijų paėmimas valstybės nuosavybėn yra būtinas tam, kad valstybė galėtų laiku imtis veiksmų, reikalingų bankų sistemos stabilumui ir patikimumui užtikrinti, ir jei kitos galimos priemonės nėra tinkamos arba jau pritaikytų priemonių nepakanka šiam tikslui pasiekti. Banko akcijos visuomenės poreikiams paimamos Vyriausybės nutarimu teisingai atlyginant šio straipsnio 6 ir 7 dalyse numatyta tvarka.

 

  1. Nuosavybės teisė į paimamas akcijas pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti banko akcijas visuomenės poreikiams. Vyriausybės nutarimas paimti banko akcijas visuomenės poreikiams įsigalioja pagal Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias Vyriausybės sprendimų, kuriuos reikia priimti nedelsiant, įsigaliojimą. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojai, gavę įsigaliojusį Vyriausybės nutarimą paimti banko akcijas visuomenės poreikiams, privalo nedelsdami padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą valstybei.

 

  1. Paimtas akcijas patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja Vyriausybės įgaliota institucija ar kitas Vyriausybės įgaliotas juridinis asmuo.

 

  1. Vyriausybės nutarime paimti banko akcijas visuomenės poreikiams, be kita ko, nurodomi akcijų paėmimo visuomenės poreikiams motyvai ir atsiskaitymo su banko akcininkais tvarka.

 

  1. Vyriausybės nutarimas paimti banko akcijas visuomenės poreikiams pateikiamas bankui, kuris privalo ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam savo buvusiam akcininkui registruotu laišku išsiųsti pranešimą. Pranešime nurodoma informacija apie priimtą Vyriausybės nutarimą ir tai, kad per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos buvę akcininkai turi bankui raštu pranešti kredito įstaigoje atidarytų (turimų) sąskaitų, į kurias turėtų būti pervesti pinigai už paimtas banko akcijas, duomenis.

 

  1. Banko akcijų kainą tvirtina Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal šio straipsnio 5 dalį.

 

  1. Buvusiems banko akcininkams sumokant nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais, kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas, atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Ingrida Šimonytė : 'Viskas teisėta"

Nežinau, kokie “dokumentai” jums su aAntonovu ką ir kurioje vietoje “rodo", bet nieko nėra paprasčiau, kaip patikrinti įstatymų redakcijas. Pridedu originalią Finansinio tvarumo įstatymo redakciją, priimtą 2009 liepą ir ten skirsnis apie akcijų paėmimą visuomenės poreikiams yra nuo pat pradžių ir būtent jis buvo pritaikytas (žiūrėti 8 straipsnį). 2011 11 18 įsigaliojo įstatymo keitimai, susiję su banko padalinimo į “gėrą” ir “blogą” banką procedūra, kuri šiuo atveju vistiek nebuvo pritaikyta, nieko bendra su paėmimu visuomenės poreikiams minėti keitimai neturėjo, nes tai reglamentuojantis straipsnis net kaip nors redakciškai nebuvo keistas. Jeigu netikite iš TAR ištrauktu dokumentu, pasitikrinkite Valstybės žiniose, kurios tuo metu dar buvo leidžiamos.

Apie Lietuvos banko bendravimą su akcininkais ir daugkartines pastangas spręsti banko problemas Jums gali daug papasakoti pats Lietuvos bankas. Kadangi tuo metu jame nedirbau, tai informacijos šiais klausimais, jeigu ji jums reikalinga, siūlau kreiptis į banką įprasta Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, o ne per mano asmeninę pašto dėžutę.

Ingrida Šimonytė

 

V.Antonovas "Įstatymas pažeistas"

'Pagal Finansinio tvarumo įstatymo 2 straipsnį atsakovas - Lietuvos Respublika galėjo imtis trijų būdų užtikrinti finansiniam tvarumui: suteikti valstybės garantiją, išpirkti banko nuosavybę, valstybei dalyvauti banko kapitale, - rašo V.Antonovas, - Lietuvos Respublikos Finansinio tvarumo įstatymas numato tvarką ir priemones, kaip užtikrinti banko finansinį stabilumą, tačiau įstatymas lapkričio 16 d. nenumatė, kad galima paimti banką visuomenės poreikiams. Taip, Finansinio tvarumo įstatyme kalbama apie banko akcijų paėmimą visuomenės poreikiams, tačiau įstatyme sakoma, kad tai gali būti daroma tik panaudojus kitas priemones (rusiškai tai skamba taip : Статья 8 Закона носит название «Изъятие акций банка для нужд общества», однако непосредственное применение положений статьи 8 без со-ответствующего правового основания, содержащегося в самом законе на 16 ноября 2011 года возможно было только в рамках имевшегося закрытого перечня (государственная гарантия, выкуп имущества банка, участие государства в капитале банка). Изъятие акций банка в этот перечень не входило).

"Ši interpretacija yra absoliučiai laužta iš piršto, - teigia I.Šimonytė, - niekur įstatyme nėra nurodyta, kad visos priemonės turi būti pritaikomos pagal išvardytą seką, juoba, kad tai būtų absurdiška - priemonės turi būti taikomos tokios, kokia yra konkretaus banko problema ir jų taikymo principai įstatyme irgi yra aprašyti. Jeigu bankui trūksta kapitalo, nėra jokios prasmės tam  bankui pirmiau pasiūlyti valstybės garantiją, kuri yra tik likvidumo problemoms spręsti skirta priemonė ir niekaip neatkuria kapitalo padėties". 

 

Peržiūros: 9799

Komentarai   

+53 # kche kche kche 2019-05-07 19:35
SHIMAN įjungė DURNIŲ.
Dega raukai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # SUNAIKINTAS SNORAS 2019-05-08 10:57
Siaubas, jo turtas buvo astuoni milijardai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+84 # vladas lukosevicius 2019-05-07 21:03
KOKIA NUŽMOGĖJUSI IR IŠKRYPĖLIŠKA turi būti partija kišanti mums į prezidentus Šimonytę , kuri asmeniškai dalyvavo milijardinėse aferose kartu su Grybauskaite ir banko ,,snoras,, aferoje , dėl kurios teks mokėti dar 1 milijardą , nes šansų laimėti bylą nėra .......
NEJAUGI balsuosite už Šimonytę ,,, kad išsukti ją nuo baidžiamosios atsakomybės ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+71 # Gal 2019-05-08 10:34
sekmingai tulpe-magnolija islydesime i Lukiskes! Butu superine kadencijos pabaiga! :-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+70 # Atas 2019-05-08 00:52
Atrodo, šungrybės gauja tuoj susilauks atpildo už savo juodus darbus SNORO atžvilgiu, laukiame rezultatų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+61 # Tarp kitko 2019-05-08 10:37
Nu...ka prisizaide musu prezidente ir visa banko grietinele. O uz visas patirtas islaidas mokesim mes mokesciu moketojai......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+71 # SU ŠVENTĖMIS! 2019-05-08 10:50
Vasiliauskai, džiovink džiuvėsius, tavo vieta prie parašos!...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # Cha 2019-05-08 10:42
RInkit rinkit Simonyte ,vel suvarys i ozio raga visus pensininkus.Jau kiek yra pridirbe konservatoriai tai neduokdie! :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+59 # Guru 2019-05-08 10:30
Advokatūros Guru - Alton & Bird LLP, - kuri atstovauja tokias pasaulio milžines kaip Apple, Nokia, Microsoft, Toyota Motors Corp, Porche, Starbuks Corp ir kt. perkąs Lietuvą kaip popkorną ir užgers Coca-Cola, kurios interesus taip pat atstovauja. :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+60 # Danas 2019-05-08 10:35
Gaila, kad visi mes turėsim susimokėti už konservatorių isteriją..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+42 # SAULIUS 2019-05-09 00:59
Cituoja Guru:
Advokatūros Guru - Alton & Bird LLP, - kuri atstovauja tokias pasaulio milžines kaip Apple, Nokia, Microsoft, Toyota Motors Corp, Porche, Starbuks Corp ir kt. perkąs Lietuvą kaip popkorną ir užgers Coca-Cola, kurios interesus taip pat atstovauja. :lol:

Lietuva gali netekti Klaipėdos, Kuršių nerijos ir Palangos, jei iš jos bus išieškota 1,1 milijardo EUR, prisieis atiduoti tai už skolą, kas anksčiau priklausė Vokietijai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+64 # AA 2019-05-08 10:32
Buvo politinis užsakymas ir bankas sužlugdytas tyčia.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+61 # Joks 2019-05-08 10:48
blogis padarytas žmonėms ,ne praeina be pasekmių...,anksčiau ar vėliau jis pasiveja tuos,kurie žmones skandino ašarose...,taigi dabar reikės atsakyti,visai ,,viršūnėlei"....Paryžiaus teismas,tai ne kišeniniai prokurorai,kurie vykdė ,,teisingumą" pagal daukantinės paliepimus....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+59 # RAIMONDUI 2019-05-08 10:54
Kiek zmogus gali istverti.....isniekinta seima, atimtas verslas, atimtas turtas.....ar galima tokiia nasta atlaikyti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+61 # JOLA 2019-05-09 06:35
Aštuoni ilgi beprotiški metai...Kiekvieną dieną mintimis meldžiau, kad Raimondas su šeima iškentėtų, nepalūžtų. Skaitydama straipsnį neverkiau, aš tiesiog klykiau iš laimės. Pagaliau!!!Pagaliau baigsis jų kančios.Vagių gauja su Grybauskaite priešaky stos prieš teismą
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+62 # INGRIDAI 2019-05-08 10:36
iš kur gausi milijardą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Justas 2019-05-08 10:40
EI ŽMONIU PREZIDENTE,
tai dabar Lietuvos vaikai geriau gyvens nei ju tevai ???????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # raimundas 2019-05-08 12:27
Cituoja INGRIDAI:
iš kur gausi milijardą?

padidinsiu runkeliams mokesčius:)))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # atsako Ingrida 2019-05-08 13:06
-is visu tokiu niekingu runkeliu,kaip tamsta...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # jeronimas 2019-05-08 15:12
Teks Paryziaus Arbitrazui uzblokuoti visus ofshorus uzsienyje,kur milijardai nusedo lietuvisku valdzios banditu saskaitose.Du didziausi valdzios nieksai,mulkine Lietuvos zmones ,tikrai turi ofshore saskaitas.Juk tie,kurie uzgrode snora,isparceliavo isvoge ivairiais budais tuos milijardus,susigrobe sau?? Nejau kas nors tiki,kad ta amziaus uzgrobima Lietuvoje vykde siaip sau is durnumo ar is mandrumo?? Juk tie milijardai niekur nepasidejo,jie ir guli tu nusikalteliu saskaitose??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # NU VA 2019-05-08 10:39
Snoras buvo konkurentas skandinavu bankams - reikejo likviduoti. Skandinavu bankai iskart uzkele kainas uz paslaugas kiek tik nori ir t.t. Bet va dabar milijarda sumoketi tures valstybes is pinigu skirtu pensininkams ir t.t. o skandinavu bankai sausi islips
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+52 # Vytautas R. 2019-05-08 10:41
Šiandien yra aišku, kaip du kart du, - kodėl D.Grybauskaitės įpėdinė I.Šimonytė stumiama į prezidentus - uždengti buvusias ir būsimas konservatorių aferas. Tai jiems žūtbūtinis klausimas. Todėl ypatingai svarbu, kad iki rinkimų būtų buvusios aferos paviešintos. Taip Lietuva išvengtų būsimų konservatorių aferų. Be to, Seimo Krizės komisijai ypač svarbu gauti atitinkamus dokumentus iš ES ir TVF, kad pagrįsti M.Starkevičiūtės parodymus ir dokumentiškai įrodyti prezidentės D.Grybauskaitės taip mylimų konservatorių machinacijas bei įrodyti, kas Lietuvoje iš to brangaus skolinimosi iš švedų bankų praturtėjo ir kas inicijavo Snoro ir Ūkio bankų bankrotus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+52 # AŠ SAKIAU, KAD 2019-05-08 10:52
Bestija nėščia nusikaltimais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+57 # Vladas 2019-05-08 10:59
ŠIMONYTĖ sėdės ne tik už ,,snoras,, užgrobimą , bet ir už aferas su valstybės obligacijomis iš kurių neteisėtai pelnėsi KGB prostitutė Grybauskaitė ..... NEJAUGI balsuosite už aferistę Šimonytę , kad išsukti ją nuo baudžiamosios atsakomybės ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+52 # JONAS 2019-05-08 10:59
Jeigu prisidirbo konservatoriai, Vasliauskas ir prezidentė, tai kas atlygins nuostolius? Ir vėl iš valstybės biudžeto? Ir vėl Lietuvos vargdienių sąskaita? Kas netingi, tas melžia vargdienius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # UUUU! 2019-05-08 11:01
"Kam skambina varpai ?" , dar suzinosime. Greitai,labai greitai. Tikiuosi dar ir tai ,ko nesusapnuosi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # AHA 2019-05-08 11:07
Lietuva gali netekti Klaipėdos, Kuršių nerijos ir Palangos, jei iš jos bus išieškota 1,1 milijardo EUR, prisieis atiduoti tai už skolą, kas anksčiau priklausė Vokietijai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Nu va 2019-05-08 11:08
Prie ko privedė konservatorių asmeninės ambicijos! Išsirinkime dar vieną konservatorių kekšę ir nukriošęs ožys toliau tyčiosis iš Lietuvos!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # Julius 2019-05-08 11:10
LANDSBYRKĄ Į KARTUVES
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+53 # Jonis 2019-05-08 11:12
Grybauskaites brigada Vasiliauskas ,Simonyte, konservatoriu remiami ,,prisidirbo,, .O ko ne grobti ,kai teisingumas savas..Simonyte i prezidentus -issigelbejimas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Kazkada 2019-05-08 11:50
Turi buti tiesa, kad bankas buvo specialiai sunaikintas zino visi, tai Landsbergio nurodymu , vykdytojai Grybauskaite, Vasiliauskas, Simonyte, Kubilius.Jei Baranauskas butu gryizes I Lietuva, butu pasibaige kaip Kiesui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # atsako Ingrida 2019-05-08 13:08
is viu nielkingu runkeli kaip tamstos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # jeronimas 2019-05-08 15:19
Snora uzgrobe ir isvoge koncervatnykai pagal paruosta plana magnolijos rumuose.planas buvo paruostas tuoj po to,kai ypatingai slaptai grybauskaite buvo isvykusi i susitikima su skandinavu banku galvom.kas gali paneigti,kad tuomet ivyko ypatingai slaptas sanderis,kur magnolija prizadejo skandinavu banku galvoms patraukti snor,ukio banka is skandinavu bankams konkurencija kelusius bankus??? manau tokie sanderiai ir daromi ypatingai slaptai,be jokiu lydinciu apsauginiu,be patareju,be padejeju,be verteju.O ar tikrai vyko toks susitikimas ,juk nesunku patikrinti???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # Zigmas 2019-05-09 01:17
Grybauskaitė su Landsbergiu tures parom stoty atidirbineti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # jeronimas 2019-05-08 15:26
Toliau slaptai buvo suorganizuotas uzgrobimo planas,kur vel paziurekit kiek melo,kiek neatitikimu tarp organizatoriu aiskinimo.bent jau butu susitare kaip meluoti???Kai buvo uzgrobiamas snoras ,valdzioje dauguma sudare koncervatnyku gauja ,pasitelkusi liberastus.Tad siems irgi teko nuotrupu nuo tu milijardu,o dabar tures lygiom dalim atsakyti su landsberginiu partgaujos patentuotais lietuviskais plesikais.kad prisidejo liberastai ,tai jie patys ir issidave ,reklamuodami balsuoti uz nuoseda ir simonkyte.Juk tik tiems esant pirmos svarbos kresle,snoro vagys gales kazkiek laiko jaustis apsaugoti?? Aplamai ar kolegos bent vienas tikite,kad tiek nuoseda,tiek simonkyte zut but siekia prezidento posto turedami geru ideju ir doru siekiu Lietuvai???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-34 # P. Ražulis 2019-05-08 20:03
Visa darbo liaudis ilgus metus graudžiai ašarojo dėl sunaikinto banko :((
Tačiau atsiradus menkai vilčiai savo nuvargusiomis pūslėtomis rankomis porai oligarchų grąžinti bent milijardą visus apėmė neišpasakytas džiaugsmas ... Uriaaaa :)))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # Gedeminas Merkys 2019-05-09 01:09
Dabar už Lietuvos ribų atsirado sutelkta ir galinga interesų grupė, ji pasitelkė itin galingus tarptautinio arbitražo įrankius. Pavargę, užguiti Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos klerkai dabar stosis vienas prieš vieną prieš JAV advokatus, kurių metinis honoraras 340 tūkst. dolerių. Čia bus kažkas panašaus, tarsi Rembo su kulkosvaidžiu įsiveržtų į neįgalių kūdikių namus.....Net nepadoru žiūrėti, net pagalvoti apie tai nesinori....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # ONA 2019-05-09 01:12
MERGAITĖMS IŠ DAUKANTYNĖS
teks ir namus pardavinėt, norint ieškinius grąžint....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # O CIA TAI OI OI 2019-05-09 06:46
Visi zino, kad bankas sunaikintas.Daug kas galvojo, kad akcininkai kovos,sekmes jiems
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # Cha cha cha 2019-05-09 01:15
Tulpei dabar nepadės nei papūnis, nei anūkėlis...O taip stengėsi ir tebesistengia dėl jų... Žmonės, mąstykit, už ką balsuosit šią visą savaitą ir sekmadienį!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Vadimas 2019-05-09 06:22
Tik Europiniai teismai išvilks į dienos šviesą konservatnykų ir tulpės aferas..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # A.Š. 2019-05-09 06:24
Senai buvo aišku, jog snoristai teisis dėl jų banko nelegalaus uždarymo. Klausimas buvo tiktai, kokios sumos ieškinys bus suformuotas ir kokia forma bus kreipiamasi į tartptautinį arbitražą dėl snorininkų laisvės judėjimui apribojimų ES teritorijoje... Galės konservatoriai prieš kitus rinkimus vėl šaukti, jog tik jie moka suvaldyti krizę, nes krizė vėl gali prasidėti dėl mlrd. grąžinimo, kuriuos LT prapylė konservų dėka.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # ZALIAS 2019-05-09 06:45
ar tik nebus kaip su kalejimu , kurio nebuvo :-) o visokiem arabam moketi reikia jie tame kalejime buvo. Milijardas lietuvai daug, įtariu priteis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Nuomonė 2019-05-09 06:24
Jei bylos imasi rimta advokatų kontora, tai, ko gero, Lietuvos laukia didelis mėšlas. Jau gana su tuo kalėjimu prisidirbta, mokamos kompensacijos, tai dar čia bėda laukia. Matėsi, kad ten ne viskas su tuo Snoro likvidavimu buvo gerai, turbūt kažkas stipriai pasipelnė, dar kažkas Lietuvos gelbėtojus suvaidino, o dabar paprastiems žmogeliams bus "ragai". Kas iš to, kad kai kas bando aiškint, kad turi atsakyti kaltieji. O kada kas Lietuvoje kaltus rado? Gal dėl to kalėjimo kas kaltų ieško? Dėl geležinkelio išardymo? Dėl paleidžiamų narkobiznierių? Lietuva tiesiog sumoka kam reikia ir tiek ar išleidžia krūvas pinigų paleistų paieškai. Juk visi, pradedant prezidente,baigiant teisėsauga, pas mus klaidų nedaro. Gal ir gerai Karbauskis nusprendė, užkniso visi puolantys, nors patys iki ausų prisidirbę, tegul ir kabina savo suneštą mėšlą tie, kas tada valdžioj buvo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Alfa UK 2019-05-09 06:26
o dabar visai chebrai pradedant Dalyte,Simonyte,Vasiliausku ,Kubilium ir kitais.i kaliuze.o Simonyte ismesti is kandidaciu i prezidentus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # Šimonyte 2019-05-09 06:44
pareiske kad viskas gherai su snoru ir bankrotas-va tau ir eksperte
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # Svarbiausia 2019-05-09 06:54
O svarbiausia visa ta laikotarpi,kol daromos aferos vietoje,saukti kasdiena:rusai puola!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Bogoslovskis 2019-05-09 12:09
Tą reikalą galima suvaldyti iš principo, kaip ir kad krizė buvo suvaldyta NT bumbulo ir tik tereikia pasiskolinti tą milijardą už 10 % palūkanų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # IŠVADA 2019-05-09 12:13
valiutines šliuxos darbu pasekmes pereina
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Dievas mato-pamatė 2019-05-12 11:47
Bet ir nebijo..Galu gale vistiek aferos išaiškinamos.Vardai žiaurion istorijon.Ir kiek to gyvenimo,o va kas darosi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Virgis 2019-05-14 18:46
ir eiliniam piliečiui buvo matoma, kad Grybauskaitės statytinis Vasiliauskas tik sėdi ir po savimi daro. Kaip beje ir Grybauskaitės toleruojama korumpuota teisinė sistema.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Teisūs valstiečiai 2019-05-14 18:48
Storas bankomatas yra utele ant Lietuvos kuno. Visokios cmilytes, marciulioniai, dainininkai lenda politikon, valdzia vaidina. Lygiasias galit skelbt saskiu lentoj, o sitam nieksui tyrima reikia atlikt.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # be kaukių! 2019-05-20 02:15
Taip, tai tiesa- Šimongrybytė Snoro banko išplėšime dalyvavo nedėvėdama kaukės. Tai ji darė atvirai, su plačia “šypsena” pozuojant žurnaliūgoms.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Sygas 2019-05-20 02:24
Rinkite Šimonytę, įteisins gėjų santuokas ir sumažins pensijas ir atlyginimus, kuriuos neteisėtai padidino dabartinė valdžia. :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Jeigu prisiteis 1,1 2019-05-30 19:07
Tai tą ketveriukę iš nuotraukos liks tik sušaudyti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # uputuvravt 2019-06-06 18:06
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxil Side Affects Amoxicillin 500 Mg ypv.gdlw.laisvaslaikrastis.lt.hhx.kc http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # eratvaso 2019-06-06 18:44
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500mg Capsules frf.ykon.laisvaslaikrastis.lt.bqg.sa http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # menuo jau praejo 2019-06-11 21:59
o apie byla kolkas tylu.... :-?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Opapa 2019-06-18 12:57
Jeigu nuostoliai už Snoro bankrotą bus pripažinti Lietuvai, juk yra tiesioginiai kaltieji:, tai juk ponia tulpė, buvusi kandidatė į prezidentus, jaunasis Degutis...... ir dar daug nežinomųjų, tiesa, o jie juk be galo turtingi, negi mes iš savo pensijų turėsime mokėti Snoro buvusiems savininkams teismo priteistus nuostolius. Baisu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Sakykite 2019-06-25 00:57
Kalbama, kad viena Leningrado Ždanovo universiteto buvusi absolventė yra, ne tai, KGB agentė ir turėjo net kelis slapyvardžius "Magnolija", "Lisica" (lapė) ir "Beločka" (voveraitė). Sakykite . ar tai tiesa?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Aldutė 2019-06-25 00:59
Kad tu sena tarka niekada meilės ir artimųjų šilumos nepatirtum, kad senatvėje nebūtų kas tau, aferiste, vandens stiklinės, kai reikės nebūtų, kas paduoda...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Atas 2019-07-02 22:00
Aldute, kam čia skiri, ar ,,Magnolijai", ar tai ,,Sakykite"?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Magnolijai 2019-06-25 00:58
Neturint palikuonių, būtis neišvengiamai tampa niekine ir pragyvento gyvenimo kelias tampa bereikšmis. Ypač dar ir išvogus paprastų žmonių pinigus iš banko Snoras klientų sąskaitų. Nebent "pultų rusai" ir taip įprasmintų tuščiagarbių barškalų gyvenimą..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Oi oi oi 2019-06-25 01:11
Leizbe su konservliberastais prasuko milijardines aferas energetikos sektoriuje,isvogė bankus,praskolino lietuviu tauta uz milziniskus %%%%% o antra kodencija raudona leizbe gavo tik skanduodama kuproto ozio stukaciaus lozunga rusei puoleee…..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # klausimux 2019-06-25 01:12
Nuo ko saugoma stankūnaitė ir kiek kainuoja kupriuko muzikanto sargyba? Ir žinoma, klausimas pūliuojančiai teisėsaugai - kada masiulio teismas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Čia lietūs lyja! 2019-06-25 11:41
Man patinka ta Lietuva. Kaip ašara Dievo aky. Man patinka Lietuvoj skaidrūs bankai, skaidri sveikatos priežiūra, skaidri teisėsauga ,skaidrūs teismai, skaidrūs rinkimai, skaidrus Seimas, skaidri korupcija, skaidrus šildymo sezonas, skaidrus dujų laivas ir skaidri būsima generalisimus El Comandante skaidrioji, virš Gamtos kasdien skaidriosios spaudos pakylėta D. Grybauskaitė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # lietuvis 2019-06-25 11:41
Manau, kad už tokią politiką, taip nustekentą Lietuvą, Grybauskaitės laukia Saakašvilio likimas :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Atsipeikėkite 2019-07-06 11:59
Atsipeikėkite žmonės, ir įsikalkite sau į galvas- Lietuvoje NĖRA teisėsaugos. Ir NEBUS. Yra tik prievolė mums apmokėti durnių voliojančią, kyšius imančią ir valdžią aptarnaujančią keliatūkstantinę chebrą. Iš visų valstybės institucijų, kurias mes sočiai šeriame, duoną sau uždirba tik ugniagiasiai - gelbėtojai. Visi kiti (prokuratūra, VSD, teismai, KT, visokios ten Konkurencijos, Kainų tarnybos), tai butaforija. Akių dūmimas patikliems piliečiams.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Remigija 2019-06-26 18:19
Mažeikiai - 14 milijardų, Snoras - 6 milijardai, Ūkis - 4 milijardai, Paskola 3 milijardai nuostolio, Independenso nuoma 2 milijardai nuostolio. Viso - 29 milijardai. Gerai pavarė Tulpė... kaip dabar jos nesaugoti?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Irmutė 2019-07-06 12:16
Šiandien jau suprantu, kam prokurorams ir STT tyrėjams aiškintis dėl Snoro aferos arba dėl to nusikalstamo fakto, pavyzdžiui, kodėl S.Frikliui už 8-ias darbo dienas iš Snoro buvo pervesti beveik 5 milijonai eurų? Aišku, ir kodėl jiems šitas klausimas neįdomus. Nėra komandos iš Daukanto aikštės rūmų Lengviau aiškintis apie Gretos Kildišienės paltukus. Daug ramiau ir ne taip pavojinga.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Antanas 2019-07-06 12:04
Kelis metus naudojausi banko "SNORAS" paslaugomis ir niekada neturėjau su juo problemų - nemokumų. Kiekvienais metais, solidžius dividendus atsiimdavau prieš Šventas Kalėdas ir džiaugdavomės šventiniais malonumais, kad galime iš sutaupytų pinigų daryti savus sumanymus ir toliau finansiškai saugiai jaustis. Dabar bjauru su bankais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Vitalija 2019-07-06 12:14
Kaip galėjo bankas "SNORAS" būti nemokus, jeigu su visais klientais atsiskaitydavo pagal sutartis, išmokėdavo pagal sutartis palūkanas, kurios džiugino šventinę nuotaiką. Šiandieniniai bankai kelia tik neapykantos nuotaiką. Kodėl nėra valstybėje, valstybinio banko?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # ONA 2019-07-06 12:19
Gal pagaliau išaiškės kas užvertė Kedį ir Ūsą, kas išstūmė Pociūną per langą, kas “patvarkė” Snorą, kas dengia įvarius klanus ir įtakingas grupuotes, kas valdo, ir kuria savas taisykles kalėjimų sistemoje ir t.t….
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Nuogirda 2019-07-06 12:27
girdėjau, kad ale nusižudęs buvęs VSD darbuotojas advokatas Arunas Paukštė, o greičiau nužudytas, arba priverstas nusižudyti buvo Snoro "nacionalizacijos" vienas iš vykdytojų, bet nacionalizacija buvo " lieva"......ta va... Ir dar girdėjau, kad jis nusišovė lygiai taip kaip Ūsas balutėje prigėrė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Arvydas 2019-07-06 12:22
"Kol policija su prokuratūra ir teismais nesiliaus klastoję bylų, tol Lietuvoje kalbėti apie demokratiją ir teisingumą nėra pagrindo", - TOKS TURĖJO BŪTI IŠRINKTOJO PREZIDENTO G.NAUSĖDOS ATSAKYMAS TAUTAI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Nieko naujo neįvyko 2019-07-06 12:25
SEB bankas priklauso Wallenberg Faundations. Wallenberg family giminei, nueikit į google į wikipedia ir suveskit Wallenberg Family, pamatysit, kad tai bankininkų dinastija nuo 17 amžiaus, dabar jai priklsuso apie 40% Stokholmo akcijų biržos kompanijų!!! Įveskit į youtube Bilderberg Wallenberg ir pamatysit, kad jų galva Jacob Wallenberg kasmet lankosi Bilderberg susıtikimuose, kad jie ir Švedijoj paskiria ministrus pirmininkus, kad turi ryšių su baltaisiais rūmais ir t.t. Lietuvos vergus žydai valdys, o Nausėda tik aktorius vaidinsiantis prezidentavimą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Neliečiamieji 2019-07-06 12:26
STT, nors dabar, kai šluba antis jau išeina, pasidomėkite: Lietuvos bankas - čia tokie Grybauskaitės "Lietuvos geležinkeliai".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # A.Holmsas 2019-07-06 12:31
Mano išvada dėl "Snoro" — jei taip sunerimo pastaruoju metu „Snoro“ likvidavimo šalininkai, tai aiškėja konservatorių kaltė ir jų vadovaujamo Ožyno maldavimas drūčiau Lietuvą apginkluoti „Atgrasymo nuo Rusijos“ dingstimi. :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Warrning! Achtung! 2019-07-06 12:36
Niageraj, oi niageraj. Kaip tai- gyvianti “be melo”, a? Melas yra mūsū Santvarkos pamatas! Ši valstybybė laikosi tiknant melo ir grius jeigu visi meluoti liausis. Be melo neliktų žiniasklaidos, neliktų statistikos, be melo žlugtų švietimas, sveikatos apsauga, be melo žlugtų maximos, ikinės, riminės pardovkės ir senukų viarslumo dvasia. Be melo nebūtų nuolajdū akcijų ir jomajo-jamam atrakcijū. Be melo neliktų žvaigždžių, gerųjų naujienū televizoriuose, be melo delpiai atrodytų plokščiai, lyg mergos be papū. Be melo nebūtų partijų, anūkai nepaveldėtų postų, o paprastos austėjos liktų melžėjomis taip ir netapę karalienėmis mortomis. Be melo nebūtų anušauckinių sąrašų pas burackaites, be melo kgb, fsb ir nkvd gaisrininkų dukros bei sūnus negalėtų iš praeities semtis stiprybės, o avinai neturėtų kam linkėti pagarbū. Be melo nustiptų reitingū gaidžiai, o žydri gaidžiai netektų prestižo žygiuoti paraduose centriniu sostinės prospektu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Achtung! Karaūūūl 2019-07-06 12:38
Be melo nebūtų auksinių šaukštų, brangiū tankų bangiūlietuvosžmoniū gynimui, be melo nebūtų bankų, nebūtų bankinių nuosėdų kandidatavimui rinkimuose kurie taip pat negali vykti be melo. Seubas! Todėl rusteikizmus reike uždrausti. Teisingi stasiai, purai, kvietkauskai, tapinai ir kiti pažangiai budrūs piliečei privalo apie rustikos apraiškas nedelsiant pranešti Ten Kur Reike, o kometetingi organai tada padarys Ką Reikia. Privalome saugoti ir puoselėti, ginti Melą- be melo ši Valstybybė pasaulyje niekam būtų niaydomi! Jos net rūsaj nepultų! Nes ruskiams tiesa yra niamatoma, jų regėjimas nepritajkyta tiesai. Kas žinotų Vilnių jeigu vilnius būtų tik Vilnius? Niekas! O G tašką žino visi. Visi žino, kad pas mus pigeuses alus ir lietuvaitės. O kas žinotų jeigu mūsų alus nebūtų myžalas, o merginos duotų tik po šliūbo? Niekas! Melas yra mūsų Nacijonalinė Viartybė, jame glūdi Šv. Tititiucijos Dvasia. Lietuva be "žmogų" partijas, Lietuva be melo, Lietuva be ateities!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # Vsio zakono 2019-07-06 12:42
Išvogė Snoro banką komunistų būdu: „Vok, ne tai kitas pavogs“, o dabar tarp įstatymų pinklioja, kad nusikaltimo galus kultūringiau paslėpti...Tiek privogus, gali gyventi ir advokatą sau nusipirkti iki dienų galo, kol Dzievulis pašauks... Geruliai katalikai iš Lietuvos, protestantai iš Švedijos ir Amerikos žydai „suėdė“ normalų banką... O atiduos "prarastus“ indėlius visos tautos pinigais. Viskas čia juk teisėta, p.Nausėda!...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Kubilius ir Šimonytė 2019-07-06 12:43
Suvare Snora ir paėmė is svedu banku keturis milijardus....uz 9-12 procentu...va cia tai biznis....ar ne?...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Pamenu 2019-07-06 12:47
Prezidentė paskyrė finansų ministru LB vadovo V.Vasiliausko kiemsargį V.Šapoką, kuris aktyviai padėjo skandinti banką "SNORAS". Sutarta, jog ministeris dangstys vagių bei aferistų A.Kubiliaus, I.Šimonytės, V.Vasiliausko ir pačios Daukantinės ponios organizuotą ir įvykdytą aferą. Politinė korupcija, - ne kitaip!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Dievas tesaugo 2019-07-20 18:47
Dievas tesaugo Snoro akcininkus, o kas atėjo su kardu lai nuo kardo galą gaus. Tiesa. Raktas. Spyna.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Aleksas 2019-07-20 18:52
Antonovui ir Baranauskui visakeriopos sekmes - NIPUCHA NYPIERA tamstoms:) Snoro ir Ukio banku suzlugdymas ir pydarastiskas padalijimas i gera ir bloga-tai baisiausia afera sitos valstybes , jokia cia valstybe jei tokie aferizmo atvejai vyksta, nahui bleeee
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # NUOMONE 2019-07-20 18:54
KIEKVIENAS ŽMOGUS KOVOJA SU REPTILOIDAIS, KAD NEUŽVALDYTŲ, KAD LIKTŲ ŠVARUS, SAVARANKIŠKAS. AR GALI GRYBŲ KARALIENĖ, GIMUSI IŠ NEŽINOMO TĖVO IR JAU TRIS ŠIMTUS METŲ EGZISTUOJANČIOS LIETUVOJE PADERMĖS GEBĖTI BŪTI NEPRIKLAUSOMA NUO REPTILIJŲ? TOKIAI NET PRIGIMTIES NEDUOTA ŽMOGIŠKOS, TIK KAIP SAKO - IŠVAIZDA ŽMOGAUS PAVIDALO :-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # ALGIRDAS 2019-07-20 18:57
Iš komentarų SKAIČIAUS ir TURINIO matosi KO NORI ŽMONĖS.Jei šiandien pravestume REFERENDUMĄ - ne tik Kubilius, Grybauskaitė ir Šimonytė ,bet ir pats PATRIARCHAS atsidurtų TEISIAMŲJŲ SUOLE.Gal ta Seimo Krizės komisija savotiškai juos IŠGELBĖS nuo VISUOTINIO ŽMONIŲ PYKČIO. Geriau jau KABINETINIS PASMERKIMAS nei KAMERA iki gyvos galvos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Kaip čia yra??? 2019-07-20 18:58
Pagal LR Konstitucijos 31 str. „ Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo numatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu...“, 7 str. „ Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai...“; pagal EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6str. 2.d " Kiekvienas žmogus, kaltinamas nusikaltimo padarymu,laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas pagal įstatymą."
O TAI KAIP ČIA YRA SU SNORO AKCININKAIS??? KĄ???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Vis tik 2019-08-10 16:29
na susitaikykit su ta mintim, kad Pragaro Ožio era jau eina į pabaigą. O ir jo pastumdėlė irgi išspjauta iš visų Euro struktūrų. Patikėkit.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Ožgrybiams 2019-08-10 16:32
ne jums,koncervai,mėlynas dangus,ne jums takelis tulpėmis nuklotas.......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Regina 2019-08-10 16:58
Lieka tik ir kreiptis i Europos teismus ir istirti prezidentes ir teiseju bei prokuroru "darbus". Prisieke su biblija, tesipildo priesaikos lauzymo istatymas, am.en
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Egidija 2019-08-11 11:59
Net neabejoju, kad Gitanas Nausėda žino visas ankstesniosios valdžios aferas, jų veiklas, sąsajas su CŽV ir Sorošo fondais. Neabejoju, kad kaip bankininkas žino ir „Snoro“ aferą, „Ūkio banko“… Tiesa kaip pastebėjote jų jau niekas nebetiria, tiesiog viskas po rinkimų užgeso. Į krūmus dėjo ir Stasys Jekeliūnas, gavęs šiltą postą Europarlamente.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Vytautas Korsakas 2019-08-11 12:01
Nausėda, tai popierinis Prezidentas. Tikrai mums GĖDA dėl tokio bekiaušio prezidento. Gėda, kad už jį baksavome.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Kam jį minit? 2019-08-11 12:03
Taigi Valinskas jau pasakė ir jis buvo teisus- bekiaušis tai reiškia skystas. Skystas stabelis kurio nuotrauka kabos valdiškose įstaigose.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Nuogirda 2019-08-11 12:02
Politiniuose užkulisiuose sakoma, kad Ramūnas Karbauskis sudarė su Gitanu Nausėda susitarimą, kad tie nebetirs „Snoro“ aferos, už tai gaudami Gitano Nausėdos palaikymą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Nausėda 2019-08-11 12:07
Eilinis škūrnikas :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # BESTIJAI Nr.1 2019-08-16 12:08
Grybauskaite, ar jau pasirengusi kaip spec.liudytoja vykti į Tarptautinį arbitražą ICC Paryžiuje?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # ĮSAKYMAS 2019-08-22 20:54
Gen. prokuroro E.Pašilio įsakymas: Įsakau banko Snoras vagims: D.Grybauskaitei, A.Kubiliui, V.Vasiliauskui, I.Šimonytei, A.Mažintienei, E.Sutkienei, R.Valiūnui, S.Frikliui, N.Cooperiui ir G.Adomoniui miegoti ramiai. Kol kas... iki Tarptautinio arbitražo Paryžiuje pirmojo posėdžio.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti