Kaip Stanislovas Tomas suvedžiojo Zigmą Vaišvilą?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.94 (8 Votes)

Aldona Jankeviciene

Tebevykstant diskusijoms dėl LVT valdyboje vykstančių nesutarimų, noriu paaiškinti , šių nesutarimų esmę , kitaip tariant -išversti į lietuvių kalbą:

Nesutarimai kilo išskirtinai dėl vieno asmens-Stanislovo Tomo, kai jis buvo atvestas Zigmo Vaišvilos į valdybos posėdį, kuriame išdėstė savo planą-neva pensininkų teisių gynimu , surinkti iš 1000 pensininkų po 50 eur , tai yra 50000 Eur neva tam, kad surašyti skundą JTO žmogaus teisių komitetui dėl per mažų pensijų. Dalyvaujant apie 12 valdybos narių, jis pasiūlė dalyvauti jo sugalvotoje schemoje ir pasiūlė dalį surinktų pinigų palikti tarpininkui-, kuriuo jis numatė LVT .

Susirinkime jis buvo pristatytas kaip svečias,bet vykstant posėdžiui Z.Vaišvila pasiūlė balsuoti už jo priėmimą į LVT narius. Valdybos nariai , pasitikėdami pirmininkaujančiu, nesuvokė šios manipuliacijos esmės ir kai kurie balsavo.Tačiau tai neteisėta, nes darbotvarkėje S.Tomo priėmimo klausimas nebuvo įrašytas.

Aš grįžusi į namus , pasidomėjau šio asmens veikla ir surinkau viešai prieinamą informaciją, pagal kurią  paaiškėjo, kad tai-melagis ir manipuliatorius, pats save paskelbęs genijumi, nesantis advokatu.

Vėliau paaiškėjo, kad šis asmuo yra netgi pasikeitęs pavardę ir vardą, taigi nėra tas, kuo dedasi ir daugybė kitų aplinkybių, kaip pvz. teikęs skundus JTO dėl  Vanagaitės, apšmeižusios partizanus, ir čigonų , platinančių narkotikus,diskriminavimo Lietuvoje. Jo pasisakymuose nuolat žeminama Lietuvos valstybė ir žmonės, todėl neva pensininkų gynimo tikslas pasirodė netikras .

Visą surinktą informaciją aš nuolat skelbiau viešai, nieko pati neišgalvodama , teikiau valdybos nariams, t.t.ir Z.Vaišvilai.

Tikėjausi, kad buvę suklaidinti žmonės atsiribos nuo šio aferistiškos natūros ir galėsime dirbti toliau.

Tačiau Zigmas Vaišvila pradėjo pulti mane ir visais būdais ginti savo bendrapartietį S.Tomą.Mane apkaltino šmeižtu ir pasiūlė pašalinti iš LVT , kaip ir mano atsiųstai  informacijai pritarusį Z.Andrulėną.

Tolimesni valdybos posėdžiai Z.Vaišvilos buvo perimami, skelbiant savąjį vietoje jau paskelbto 1/3 valdybos narių ir paverčiami pirma Z.Andrulėno ir planuojamu -mano teismu.

Taigi -pagrindinės visos šios destrukcijos priežastis yra būtent vienas asmuo-Stanislovas Tomas .

Atrodo taip paprasta-išsiaiškinti tiesą ir nebebendrauti su juo.

 

Tačiau paaiškėjo , kad S.Tomą   palaiko ir keltas kitų valdybos narių : Eugenijus Paliokas, , Stanislav Ladinskij, anksčiu ir Aurimas Drižius yra tapę Visuomeninio rinkimų komiteto „Prof. Dr. Stanislovo Tomo sąrašas“ , kandidatuoti į Europos parlamentą ,nariais (aš pasirašiau tik už tai, kad remiu S.Tomą rinkimuose į EP, tačiau S.Tomas kažkodėl mane įtraukė į jo rinkimų komitetą, man nieko apie tai nežinant - A.Drižiaus pastaba). Taigi-galimai įtakojami ir valdomi būtent Stanislovo Tomo. Aurimas Drižius, būdamas laikraščio redaktoriumi, išsiaiškino daug daugiau faktų apie S.Tomą ir juos paskelbė "Laisvas laikraštis " .

Tačiau beatodairiška S.Tomo gynimo kampanija, suorganizuota Zigmo Vaišvilos, tik patvirtina, kad Lietuvos naudai ir gerovei sukurtą visuomeninę organizaciją siekia užvaldyti kažkoks neaiškus tipas su neaiškia biografija, siekiantis 'Išjoti ant balto žirgo '" į Europos parlamentą, prisidengdamas Lietuvos pensininkų ar vaikų gynėjo kauke.Visi pasisakymai, žmonių, netgi buvusių klientų -R.Pakso ir kitų negerbimas ir žeminimas tik patvirtina, kad S.Tomui svarbu surinkti pinigų rinkiminei kampanijai , išsireklamavus kaip dideliam žmonių gynėjui , nutūpti gerai apmokamoje vietoje-ES parlamente.Nes priešingu atveju jis tą darbą -pareiškimą ant tipinio blanko surašytų nemokamai ar už 1000 Eur honorarą. Be to Yra daugybė Lietuvos teisininkų, advokatų. Dalyvauti šioje pinigų rinkimo schemoje atsisakė didžiosios pensininkų organizacijos, supratę su kuo turi reikalą.Tačiau LVT domenas pensininkas.eu priklausantis VVT teberenka varganus pensininkų pinigus. Tai yra visiška organizacijos kompromitacija. Ar įsivaizduojate, kiek dar purvo ant Lietuvos, kiek žalos Lietuvai  gali padaryti tokia  asmenybė?

Todėl, protesto vardan atsisakiusi narystės LVT, prašau visų patriotiškų LVT valdybos ir aplamai narių :Priimkite sprendimą , atribojant Lietuvos Visuomenės tarybą kaip organizaciją nuo advokatu nesančio Stanislovo Tomo ir jo veiksmų ir paskelbkite apie tai viešą pareiškimą žiniasklaidoje.

Zigmui Vaišvilai, pasiūlyti atsiriboti nuo minėto asmens kaip kol kas einančiam valdybos pirmininko pareigas, priešingu atveju-kelti klausimą dėl jo pašalinimo iš pirmininko pareigų ir aplamai iš LVT narių.Jis privalo pasirinkti - Stanislovo Tomo draugystė ir narystė kruvinų parašų partijoje ar-Lietuvos visuomenės taryboje.

LVT steigėjai ir nariai privalo atsiimti savo organizaciją į savo rankas.

Aldona Birutė Jankevičienė

 

 Dėl visuotinio susirinkimo: gera mintis, bet esmė yra ta, kad Z.Vaišvila, nepajudinamai pirmininkaujantis ir vienintelis prisiėmęs sau teisę šaukti valdybos posėdžius, vienasmeniškai formuoja valdybos posėdžių darbotvarkes, kuriose iš esmės siekia susidoroti su jo kaip įsivaizduojančio save vaduku, nuomonės  nepalaikančias valdybos nariais.

 Jis jau kelintą kartą neleidžia nariams kaip tai numatyta įstatuose , inicijuoti ir šaukti posėdžių, į bet kokią susirinkimo iniciatyvą blokuoja, skelbdamas savo paties darbotvarkes ir susirinkimus po to, kai jau buvo paskelbta 1/3 valdybos narių, o į bet kokį pasipriešinimą reaguoja siūlymu pašalinti iš valdybos narių.Nepriimdamas mano išsiųstos viešos informacijos apie Stanislovą Tomą , kuri buvo išspausdinta daugelyje žiniasklaidos priemonių , į darbotvarkę jis įtraukė klausimą dėl manęs  ir Z.Andrulėno pašalinimo iš valdybos narių.

Jeigu būtų valdybos suirinkimas įvykęs pagal 1/3 valdybos narių pasiūlytą darotvarkę, kurioje buvo iškeltas tik Stanislovo Tomo priėmimo į LVT klausimas, svarstymas, būtų nebuvę jokių ginčų.

priežastis yra vienintelė-jo gynėjas ir bendros partijos steigėjas Stanislovas Tomas, kuris kompromituoja įsteigtą asociaciją savo siūlymais įtraukti į pensininkų pinigų rinkimų schemas, galimai nesveikos psichikos asmuo, reikalaujantis stojančių į jo partiją pasirašyti krauju, keikiantis niekinantis Lietuvos valstybę ir visus jos piliečius,iš paskutiniųjų jėgų  ginamas  Z.Vaišvilos siūlant visus nesutinkančius su tokia neteisėtai prastumto į narius veikėjo , veikla.

Pažvaldybos pirmininku yra išrinktas ne visuotiniame,susirinkime, o valdybos posėdyje balsuojant valdybos nariams.

PRIEŠINGU ATVEJU, SUŠAUKTAME VISUOITINIAME SUSIRINKIME VYKS PARODIJA, KAI PIRMININKAUS Z.VAIŠVILA IR JIS, SUDARĘS VIENASMENIŠKAI DARBOTVARKĘ, TOLIAU MANIPULIUOS JAU NE TIK  VALDYBOS NARIŲ, BET IR VISUOTINIO SUSIRINKIMO DALYVIŲ NUOMONĖMIS. TODĖL VALDYBOS PIRMININKO DARBO IR VADOVAVIMO KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS VALDYBOS NARIŲ.

Peržiūros: 3174

Komentarai   

+9 # Tadas 2019-02-23 12:07
As is kart pastebejau kad sitas Tomas kazkoks keistas zmogelis, nes visus izeidinejo labai, visus silpnaprociais vadino. Protingas isilavines zmogus taip nedarytu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Albina Adomonienė 2019-02-23 13:01
Džiaugiuosi, kad nesivėliau į LVT steigimo komitetą - teisiog intuicija sakė, kad nieko gero čia nebus. Jau turėjau patirties steigiant Kęstučio Čilinsko "Nepartinį demokratinį judėjimą", kuriame taip pat buvo aršiai pliektasi už pozicijas, kol iš to judėjimo liko tik parodija. Dar ruseno viltis, kad gal laikai pasikeitė ir iš LVT bus daugiau naudos, bet kur tau...laikai pasikeitė, bet žmonės ne. Ir toliau mūsuose kyla tik seno, mąstymo "kovotojai", kuriems tik diskusijos svarbios, o veiksmai nelabai. Ir tai jie turi būti idealiai pritaikyti mūsų šleiviems kreiviems įstatymams – apstatymams ty suderinti su sistemos primestomis taisyklėmis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # Albina Adomonienė 2019-02-23 13:03
Tokiame darinyje joks neformatas, ar nestandartinio mąstymo, greitos orientacijos, veiksmo žmogus ne tik nepageidaujamas, bet baisiausia grėsmė!!! Tai kokia kova prognozuojama? TARPUSAVIO. Manau, tokie, bijantys rizikos, lėto mąstymo stagnatoriai greičiau tikę “Prisikėlimo” Bažnyčios senjorų sambūriui, nei LVT veiklai. Na tai sėkmės, ponia Aldona Birute Jankevičiene, gal kada nors ir jumyse prašvis platesni horizontai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # hm- 2019-02-23 14:21
Neapsimetinėk, kuo nesi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # ome 2019-02-23 14:11
Ale kiek kipišo sukėlė vienas asmuo, ar čia nekyšo tik saugumo ausys? Reiktu visų institucijų kur jis neva profesorius ir daktaras oficialių patvirtinimų, interviu su jo kitais klientais ir Eglex asociaciojos įkurėjom, kur jis teigia, kad viena iš jų buvo padėjėja. Interviu su studentais kur jis neva dėsto, ir kada tik jis viskam randa laiko? man tai visur akivaizdi sukurta veiklos regimybė ir uždarbiavimas iš apgaulingos veiklos, neduodančios jokių apčiuopiamų rezultatų. Ir dar galybė save liaupsinančios Narciziškos panegirikos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # neadvokatas 2019-02-23 15:03
Nesuprantu, ar tu visiškai bukas? Visi tie popieriai paviešinti, net tame pačiame 15 kapeiku straipsnyje. Sorbona toks miestas Prancūzijoje, jeigu netiki, eik arbatos gerti. Taip, tikrai apgaulinga veikla, EŽTT bylos. Dievuliau kam atėmei iš Lietuvos protą...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # neadvokatas 2019-02-23 15:04
Yra EŽTT puslapis hudoc, jeigu nesi visiškai bukas, susivesk paieškoje pavardę Tomas. Jeigu esi bukas, aišku, nesugebėsi.,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # hm- 2019-02-23 14:20
Aldona, jūsų paranojiniai skiedalai, kad "žmogus keitėsi pavardę, ir nesusimąstyti, kad gal tiesiog jo mama ištekėjo antrą kartą? Užsienyje? Ir tiesiog buvo patogu visai šeimai turėti tą pačią pavardę? Paranoja yra sunki liga.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # jons 2019-02-23 14:35
Lietuvoje mastyk kaip Landzbergis ir viskas bus gerai.Seime ar ne penkios partijos-mastymas vienodas,tik baisus nesutarimai,kuriam uzimti ta kede
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # neadvokatas 2019-02-23 15:02
https://visuomenedotcom.wordpress.com/2019/02/23/aldona-birute-jankeviciene-pasalinta-is-lietuvos-visuomenes-tarybos-eme-teikti-psichiatro-paslaugas/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # dr. Jonas Ramanauska 2019-02-23 16:34
Aldona Birutė Jankevičienė, kurios asmeniškai nepažįstu, viena iš pirmųjų pradėjo KAUTIS už Konstituciją atitinkančius Seimo rinkimus, tai yra kautis prieš ANTIKONSTITUCININKUS už legitimią valdžią. Didelė pagarba. O va Ziigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, sigantarai ir Vytautas Landsbergis ir visa valdžios šutvė su 7 antikonstituciniais Seimais kaunasi prieš LR Konstituciją, kuriai prisiekė. Taigi Zigmas Vaišvila išmesdamas A.B.J. iš LVT pasielgė kaip tikras KGBISTGAS, kurio slapyvardis "STUDENTAS. Apie tai skaitykie Dunių laivo 28 psl.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # kur gi ne 2019-02-23 18:09
dar karta, atsipeikekite :lol:
http://lrv-atstovas-eztt.lt/naujienos/moldovos-lietuvos-ar-andoros-advokatu-prisistatydavusiam-stanislovui-tomui-visam-laikui-uzdrausta-atstovauti-pareiskejams-europos-zmogaus-teisiu-teisme
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # dr. Jonas Ramanauska 2019-02-23 18:48
Jei LRV atstovas EŽTT siekia užaustu dalyvauti advokatauti EŽTT bylose, tai parodo, kad jie bijosi Stanislovo Tomo. Ir dar tikrai ir praktiškai ŽINAU, kad LRV atstovai EŽTT yra suįžūlėję NUSIKALTĖLIAI ir tai galiu įrodyti. Todėl tamsto tauškimas yra ekvivalentus Lietuvą valdantiems STRIBAMS, antikonstitucininkams. Ar labai aišku??? Esate BANDITAI naikinantys LIETUVĄ. Kaip ir kodėl Sorbonos profeoriui yra draudžiama advokatauti??? Kas čia per IDIOTIZMAS?? Ponai reikia argumentais nugalėti, o ne draudimais. Esate IŠSIGIMĖLIAI kgbistiniai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Uždraudė atstovauti 2019-02-27 09:18
S.Tomui uždraudė atstovauti EŽŽteismas, kadangi jos nebūdamas įrašytas į advokatų sąrašus nei vienoje ES šalyje, o tik į teisininkų sąrašus Moldovoje , melavo ir apgavo teismą.kai tai paaiškėj0-uždrudė visiems laikams apgavikui atstovauti teisme.Nieko jis nėra laimėjęs , tik dalį Pakso skundo, kurį būtų laimėjęs bet kuris advokatas, nes buvo pažeistos žmogaus teisės.Dar rinko prašymus iš visų kalinių dėl blogų laikymo sąlygų .Svarstė berods dviejų, bet argi tai esminės bylos?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Kęstutis Eiva 2019-02-23 20:37
čia ne straipsnis - čia KLIEDESIAI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # hgiy 2019-02-23 20:49
Daug cia rasoma Apie prof. Stanislova Toma, bet taip ir neaisku kuo jis blogas Lietuvos zmonems . Jei jus manot kad pasinaudodamas Lietuvos vardu prof. S.T. nori isjoti i europos parlamento rinkimus tai duokit jam ta zirga nekritikave, nera tikslo kritikuoti. Zmogus dirba Lietuvos pilieciu (paprastu zmoniu) naudai, tam skiria daug savo brangaus laiko. Fuu.. straipsnis kaip ir panasus straipsniai nevykusiai kazka nori paniekinti... Ponai, tai dirbkit kaip gerb, Stanislovas Tomas bus verta ir apie jus pakalbeti ir i Europos parlamenta isrinkti ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # galbut 2019-02-23 20:49
nuo tada kai komunistai pamirso iseiti is valdzios -reikalinga buvo daryti liustracija,o ne Vagnoriui algas jiems kelt\
kai vaisvila isejo is pareigu-ne i versla reikejo eit,o kelt zmones ,desovietizacijos -liustracijos darymui
juk ne sTT turi su Pasiliu daryt desovietizacija,o kolukio pirmininkas su dauguma
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # aisku 2019-02-23 21:01
Vaisvilai reikia arliuko .,kuris ji istrauktu is reismu maratono -ir nieko nuostabaus ,kad jam reikalingas koks nors stebukladarys,kad sutvarkytu jo reikalus,o
S.Tomui galime palinketi sekmes-jei jam sektusi viesinti LKP CK PB darbus "Lietuvai? ne nuo kokiu 1940,o nors nuo 1990m.,kuo daugiau rasis gynanciu paprasta pensininka ...tegu ,kas pensininkui 50eu-viena dezute vaistuku
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Saunuolis Stanislova 2019-02-23 21:34
S,T laikykis, didzioji dalis zmoniu palaiko Tave !
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # egle 2019-02-23 22:00
cia ta pati jankeviciene kuri prisidejo prie zemes referendumo zlugdymo?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Iniciatorė 2019-02-27 09:22
Su A.A.Pranciškum Šliužu buvau žemė referendumo iniciatorė.Atstivavau visuose administraciniuose teismuose nemokamai, priešingai nei tas jūsiškis kvailinantis visus S.Tomas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Suvedziojo cha cha 2019-02-23 23:23
.. idomu ar zino gerb. Z. Vaisvila apie suvedziojima :))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Jurijus Subotinas 2019-02-24 09:04
komedija, dar neprasidejus spektakliui. pradekite ne nuo tomo stanislovo o nuo pacio vaisviliuko... ;-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Jurijus Subotinas 2019-02-24 09:27
As jums is karto sakiau, kad uz sita "visuomenes taryba" net jusu zmonos nebalsuos, tai ar yra nauda del to kazka kalbeti? IR ATSIMINKITE - ZMONES NE DURNI, dabar ne sajudines perestrojkos laikai. TEN, KUR BUS NORS VIENAS IS SAJUDINES GAUJOS RINKEJAI I TA PUSE TIK NUSISPJAUS. AR JUMS MAZA su R.Paulausku,Genzelio, Laurinkaus,Jurgeliu ir kitu pavizdziu su sukciais kurie pasivadino..."signatarais".ATSIKVOSEKITE, PAGALIAI!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Ignas Vėgėlė 2019-02-24 15:01
Nos mane profesorius Tomas išvadino DEBILU, manau, kad jis taip pasilegė sukurstytas Zigmo Vaisšvilo, kadangi aš toks ir esu :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # kas nezino 2019-02-24 20:36
tas neklysta,kad
nuo 1940m.valdzia nesikeite-tik iskabos ir santvarka...
Vaisvila jau zino,kai buvo paimtas...be ikalciu;jis apsigins kaip signatoirass o tauta kas apgins S.Tomas-reiks pinigu jam gi...ra jis uz dyka gins?//
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Aldona Marija 2019-02-26 10:33
Lietuvos Visuomenės Tarybai reikalingi tik drasūs ir ištvermingi. Dar nėra buvę, kad pažangios Lietuvos jėgos veiktų be trukdymų...Mes, LVT steigėjai tikime savo Valdybos pirmininku, išsišluosime savo "kiemą" nuo trukdytojų ir sparčiais žingsniais eisime į priekį...Kviečiame pačias stipriausias asmenybes ir tiktai tokias...skystablaudžių mums nereikia, kurie pakampiais kaip šakalai stengiasi paslapčia įkasti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Kas? 2019-02-26 17:47
Žmonės: apie ką diskusija?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Aldona Jankevičienė 2019-02-27 09:57
Paaiškinu, kad aš nebuvau niekieno išmesta, o pati parašiau pareiškimą, išėjau trenkusi durimis, protestuodama, kad kiti atsipeikėtų, kad yra daroma su visuomenine organizacija , paverčiant ją prorusiškų ir teistų už kriminalinius nusikaltimus asmenų buveine. Z.Vaišvila, įstojo į S.Tomo partiją,įsirašė į jo rinkiminį sąrašą, taigi-susivienijo .tiksalas-pasinaudoti pasitikėjimu ir pavadinimu lendant prie lovio. Padorūs žmonės pasitraukė kartu su manimi .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Aldona Jankevičienė 2019-02-27 10:02
S.Tomas nuolat dergia Lietuvą , gina Vanagaitę JTŽT, tokią pat apsidergusią . Pensijų dydžius nustato valstybės ES narės.Nei atlyginimų, nei pensijų JT ŽT nensustatinėja >Sprendimai būna tik rekomendacinio pobūdžio .PVZ.Pakso klausimas Lietuvoje iki šiol neišspręstas. Visos Rusijos bylos buvo pralaimėtos . Žmonėms patinka pranašai, apsimetėliai, finansinių piramidžių kūrėjai, kurie žada daug pinigų.Bet jie nuolat juos apgauna ir pinigus pavagia.Tik žinokite, kad S.Tomas neturi advokato vardo, negali jo naudoti, taip pat negali vadintis profesorium.Užsienio šalies Pakso advokatas Salpius rašo:kam tokie dalykai rūpi, galėtų pasidomėti, kokio universiteto profesorius jis yra).Taigi-kokio ?Mano pareiga-įspėti. Nemokėkite jokių pinigų, nes jis neišrašo kvitų, nes nėra advokatas. Labdaros jis irgi priimti negali.Tai draudžia įstatymas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti