Algirdas Endriukaitis: „Nepriklausomos Lietuvos teismai įteisina KGB veiklą ir sovietinę okupaciją"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)

Algirdas Endriukaitis: „Nepriklausomos Lietuvos teismai įteisina KGB veiklą ir sovietinę okupaciją"

 

 

propatria.lt nuotrauka 

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“

 

Lietuvoje pastaraisiais metais išsaugo tiek akademikų, tiek politikų susidomėjimas istorijos politika ir istorinio teisingumo klausimais. Seime priimta Lietuvos laisvės lygos nuopelnus įvertinanti rezoliucija, registruojami projektai, kuriais siekiama Lietuvos komunistų partijos pripažinimo nusikalstama organizacija, Vyčio monumento statybas Lukiškių aikštėje numatantis įstatymas, pademonstruota vieninga pozicija prasidėjus informacinėms atakoms prieš Adolfą Ramanauską-Vanagą ir kitus pokario rezistentus, Vyriausybė parėmė KGB nukankintų prieškario nepriklausomos Lietuvos Lietuvos ministrų atminimo įamžinimą, kurio ilgai ir nesėkmingai ankstesnių Vyriausybių valdymo metais siekė monsinjoras Alfonsas Svarinskas. 

 

 

Tačiau šiame kontekste jokio žiniasklaidos ir politikų dėmesio nesulaukia vykstantis skandalingas teisminis procesas, neatsiejamas nuo sovietmečio įvertinimo problematikos. Nepriklausomos Lietuvos teismai, turintys vadovautis galiojančia Lietuvos ir tarptautine teise, pakartotinai išteisino partizanų nužudyme ir kitų pokario rezistentų suėmime dalyvavusius KGB darbuotojus, o išteisinamieji nuosprendžiai motyvuojami okupacijos laikotarpiu galiojusiais sovietiniais įstatymais. Apie šiuos sprendimus, juos priimančius teisėjus, sprendimų politines pasekmes ir kitus aspektus kalbamės su šiuos procesus aktyviai sekančiu rezistentu, Kovo 11-osios Akto signataru Algirdu Endriukaičiu. 

 

- Gerbiamas Algirdai, supažindinkite skaitytojus su kontekstu. Kokios šiuo metu vyksta bylos, susijusios su KGB bendradarbių išteisinimu? 

 

- Šiuo metu yra žinomos dvi tokios bylos. Tai Marijono Misiukonio dalyvavimas Nachmano Dušanskio vadovaujamoje operacijoje 1965 metais sulaikant paskutinį Aukštaitijos partizaną Antaną Kraujalį-Siaubūną ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjų byla. Abi bylos eina ta pačia linkme – priimami sprendimai, paneigiantys rezistentus sulaikiusiųjų ir represavusiųjų kaltę. Priimtomis nutartimis, tiksliau konkrečiais jų teiginiais, yra legitimuojama sovietinė Lietuvos okupacija, KGB veikla ir okupacinės teisės normos. 

 

Įspūdingas pats faktas, kad A. Kraujelio žūties bylą prokuratūra tyrė šešioliką metų. Tai verčia abejoti pačiu ikiteisminiu tyrimu. Mūsų, stebinčiųjų procesą, nustata tokia, kad prokuratūra sąmoningai labai ilgai delsė, narstė, „stumdė“ tyrimą, o teismai priėmė sprendimus, kurių atskiri momentai leidžia teigti, kad yra legalizuojama okupacija, KGB veikla ir sovietinės okupacijos įstatymai.

 

Paprastas pavyzdys. A. Kraujalio žmona Janina Snukiškytė dėl jo veiklos buvo nuteista ir baudžiama keturiais metais laisvės atėmimo. Vaikas buvo išsiųstas į vaikų namus, grįžusi iš įkalinimo J. Snukiškytė turėjo per teismus susigrąžinti teisę į jo globą. Nepacituosiu tiksliai, tačiau teismas nutartyje komentuoja, kad pavojingų nusikaltėlių slėpimas pagal  LTSR baudžiamąjį kodeksą yra nusikaltimas ir ji tuo pagrindu buvo pagrįstai nuteista. Ir pačios kratos darymas A. Kraujaliui buvo teisėtas, nes buvo orderis, patvirtintas aukštų to meto pareigūnų – prokurorų, KGB tardytojų, generalinio prokuroro. Vadinasi, viskas daryta teisėtai. Ir šiuo atveju KGB veikė, kaip įrašyta nutarties tekste, kaip teisėsaugos institucija, pagal tuometinio Lietuvos TSR Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas. Toks yra nuosekliai demonstruojamas požiūris, kad okupaciniai įstatymai ir jų laikymąsi užtikrinusios okupacinės prievartos struktūros buvo teisėtos ir tokiomis pripažįstamos šiandienos Lietuvoje. 

 

Atkreipiamas dėmesys, kad Marijonas Misiukonis pats teisme aiškino, kad A. Krajelio sulaikymo operacijos metu jis buvo jaunas, kątik po studijų baigimo, pradėjo dirbti ir galėjo nežinoti, kas tai yra KGB. Lieka klausimas, kaip tą traktuoti, kai jo brolis Bronius buvo stribas ir, kaip ten bebūtų, stribas brolis papasakojo ką veikdavo, nekalbant apie tai, kokia apskritai to meto visuomenėje buvo nuomonė apie partizanus ir KGB veiklą. Tai tokie absurdo „kąsneliai“ susideda į visumą. Kitas pavyzdys – teismas atkreipia dėmesį, kad M. Misiukonis pradėjo dirbti KGB dar nebaigęs universiteto, paskutiniame kurse, ir išėjo dviejų metų diplominio darbo rašymo atostogų. Tai akivaizdus absurdas. LTSR ministrų nutarimu diplominio darbo rašymui duodavo keturis mėnesius. Įsivaizduokite, 40 puslapių apimties darbui duoda rašyti du metus. Tokie akivaizdžiai absurdiški dalykai teisme pristatomi kaip rimti argumentai, jais tikima. Tai rodo stebinantį teisėjų angažuotumą.

 

- Teisėjų angažuotumą Marijono Misiukonio naudai?

 

- Taip.

 

- Tačiau yra daugiau su pačia byla susijusių aplinkybių, verčiančių abejoti M. Misiukonio nekaltumu dėl A. Kraujalio žūties?

 

- Reikia žiūrėti iš eilės. Tarkime, septynios dienos po A. Kraujalio mirtimi pasibaigusios jo sulaikymo operacijos M. Misiukoniui buvo skirtas apdovanojimas „už iniciatyvą ir ryžtingumą“. KGB dokumentuose neparašyta, kur tiksliai rodyta ta iniciatyva ir ryžtingumas, bet yra įsakymo numeris, data. Galiausiai nesunku suprasti, kad aktyvumas ir ryžtingumas demonstruojami ne pažymas ar straipsnius rašant. Tačiau loginių išvadų daryti net nėra būtina, nes mes radome archyve akivaizdžius dokumentus, rodančius, kad tokiu pačiu apdovanojimu (partinės organizacijos protokole tokiu pačiu numeriu) dar du kito rajono pareigūnai buvo apdovanoti už, cituoju, „Kraujelio operaciją“. Taigi M. Misiukonis apdovanotas už iniciatyvumą ir ryžtingumą A. Kraujalio sulaikymo operacijoje, o nepriklausomos Lietuvos teismui aiškina, kad jis Kraujalio nežinojo, ir nepriklausomos Lietuvos teismas juo tiki.

 

- Noriu pasitikslinti. M. Misiukonis neneigia savo dalyvavimo A. Kraujalio sulaikymo operacijoje?

 

- Oi ne, jis neneigia dalyvavimo, bet aiškina, kad nežinojo, kas yra tas A. Kraujalis. Čia svarbu nepamiršti, kad M. Misiukonis buvo KGB operatyvinis įgaliotinis Anykščių rajone. Operatyvinio įgaliotinio funkcijos būtent ir yra visų pirma sekimas priskirtoje teritorijoje. Bet ir čia nereikia loginių išvadų, nes yra tiesioginiai įrodymai. Partinės organizacijos susirinkime M. Misiukonis užfiksuotas sakantis, citata net yra partiniuose dokumentuose, kad A. Kraujalis buvo jų paieškos pirminės svarbos subjektas. Bylos teisėjai tam neteikia reikšmės. Vietoje to jie sureikšmina M. Misiukonio teiginius, kad jam iš vakaro nebuvo pasakyta, kad reikės vykti į tokią operaciją. Tai absoliučiai nieko nekeičia. Koks skirtumas, pasakė ar nepasakė, kokia bus rytoj operacija? M. Misiukonio veikla tuo metu buvo aktyvi ir neabejotina, o A. Kraujalio persekiojimas ir sulaikymas neabejotinai buvo vienas jų prioritetų. 

 

- Kaip pateisinti akivaizdų dalyvavimą antisovietinio rezistento nužudyme? 

 

- Išbandyti įvairūs būdai, teismas, atrodo, bandė remtis viskuo, kas gali padėti pagrįsti išteisinimą. Teisėjai teigia, kad partizaninis karas jau buvo pasibaigęs 1953 metais, todėl ir A. Kraujalis nebegalėjo būti partizanas. Vien dėl to, kad KGB vėlavo jį sugauti? Bet jam vis tiek buvo taikomi tie patys straipsniai ir iškelta byla už Tėvynės išdavimą, kaip ir kitiems partizanams. 

 

Toliau teisėjų aiškinime rašoma, kad Misiukoniui buvo pasiųstas kažkoks mįslingas raštelis, kuriame rašoma, kad A. Kraujaliui bus dovanota. To raštelio byloje nėra, niekas nežino, kas tiksliai jame parašyta, ar jis apskritai buvo. Tačiau teismas remiasi rašteliu savo verdikte. Visų pirma, partizanas davęs priesaiką pats atsiskaito už savo darbus, pasidavimą ar ne pasidavimą, ir M. Misiukoniui nėra jokio pagrindo galvoti, kad sulaikymas bus sėkmingas, kad A. Kraujalis pasiduos, o ne verčiau žus. Kitas dalykas, jeigu žmonai skyrė keturis metus kalėjimo už vyro slėpimą, koks dar dovanojimas galėjo laukti partizano, teisiamo už „Tėvynės išdavimą“? Kadangi jį gaudė šešioliką metų, jį turėjo sunaikinti, geriausiu atveju  skirti dvidešimt metų tremties ar panašiai. Tačiau teismas tiki esant nematytą raštelį, kuriuo KGB pasako, „kokie mes humaniški, maždaug, jis pats kaltas, kad nepasidavė”. 

 

Keista logika, bet ja vėliau vadovaujasi ir apeliacinis teismas. Prieina išvadą, kad byla pirmoje instancijoje buvo išnagrinėta išsamiai ir nešališkai. Tas išsamumas yra labai akivaizdžiai matomas, minimais pavyzdžiais bandau jums jį parodyti. Pacituosiu ir apeliacinio teismo sprendimą: „kitą vertus, byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai neginčijamai patvirtino, kad A. Kraujalį buvo siekiama sulaikyti ne kaip partizaną, t.y. kaip atskiros politinės grupės narį, bet kaip asmenį, padariusį labai sunkius nusikaltimus”. Kas reiškia, kad jis jau buvo ne partizanas, o tiesiog vagis, banditas. Visai kaip teigia sovietinė propaganda, taip teigia ir dabartiniai mūsų teismai. Bet tai ne tik atitinka Kremliaus propagandą, tai ir visiškai nelogiška. Visų pirma, jei A. Kraujalis nėra partizanas, jį gaudytų milicija, bet jei jo suimti eina saugumas, tai labai aiškiai reiškia, kad jo veikla susieta su pasipriešinimu okupacijai. Antra, kokios didelės pajėgos mestos – visai nebūdingos vagies, bandito suėmimui. 

 

Toliau apeliacinio teismo išvadoje irgi rašoma, kad, pavyzdžiui, „teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nėra byloje jokių įrodymų, patvirtinančių, kad 1965 metais Lietuvos saugumo komiteto vienas iš esminių tikslų buvo fiziškai sunaikinti organizuoto ginkluoto Lietuvos nacionalinio pasipriešinimo okupaciniam sovietų režimui narius Lietuvos partizanus”. Kaip tai pakomentuoti? Čia elementarus KGB veiklos neigimas. Mes net byloje pateikiame aštuonis pavyzdžius, kai žmonės buvo sušaudyti kaip partizanai jau po 1953 metų, tai yra, pagal teismo išvadas, po oficialios partizaninės rezistencijos pabaigos. 

 

Dar viena konkreti citata iš apeliacinio teismo nutarties: „negalima sutikti su prokuroro apeliacinio skundo argumentu, kad A. Kraujalis buvo persekiojamas ne kaip kriminalinis, bet kaip valstybinis nusikaltėlis”. Teismas negali sutikti, bet straipsniai A. Kraujaliui buvo pateikti tokie: 52 straipsnis, „Tėvynės išdavimas”, 64 straipsnis, „teroristinis aktas”, 70 straipsnis, „organizacinė veikla, kuria siekiama padaryti pavojingus valstybinius nusikaltimus, taip pat dalyvavimas antitarybinėje organizacijoje”. Sovietinių prokurorų kaltinimai aiškiai surašyti, tik po jų dar pridedami plėšimai ir panašūs. Taigi A. Kraujalis, pagal nepriklausomos Lietuvos apeliacinį teismą, buvo suimtas ne kaip partizanas, bet kaip asmuo, kaltinamas padaręs sunkius nusikaltimus.

 

- Tačiau nutartyse yra skandalingesnė dalis, kur teigiama, kad KGB veiksmus pateisina tuo metu galioję įstatymai?

 

- M. Misiukonio bylą svarstę teisėjai teigia, kad KGB krata A. Kraujelio namuose buvo atlikta teisėtai, kad KGB organizacija veikė kaip teisėsaugos institucija. Cituoju: „Nukentėjusieji nepagrįstai teigia, kad 1965 m. atlikta krata buvo neteisėta”. Toliau, [M. Misiukonis] „neatliko jokių veiksmų, prisidėjusių prie A. Kraujalio žūties”. Svarbi aplinkybė, kad pats M. Misiukonis prisipažino, kad buvo lengvai kontūzytas. Logiškai kontūzijimas galimas ausiai esant arti šūvio. Vadinasi, galimas dalykas, kad jis buvo arti A. Kraujalio, kuris galimai ir atsišaudė. 

 

Dabar apeliacinis teismas, o ir Aukščiausiasis teismas tvirtina, kad „vien tai, kad kaltininkas organizuoja, vadovauja ar dalyvauja naikinant žmones, priklausančius sovietinio baudžiamojo kodekso 94 straipsnyje nurodytoms grupėms, savaime nereiškia, kad jo veika laikytina genocidu”. Tarkime, bet yra ir šimtasis straipsnis – žmonių prievartavimas. Šito teismai iš vis nelietė. Pagal juos, M. Misiukonis nežinojo, dėl kokių nusikaltimų A. Kraujaliui iškelta baudžiamoji byla. M. Misiukonis A. Kraujalio nebuvo matęs ir nebuvo susipažinęs su dokumentais, su surinkta KGB operatyvine medžiaga.

 

Nėra duomenų, kad Misiukonis kada nors butų buvęs įvykio vietoje, kai buvo nužudytas ar susižeidęs dar bent vienas Lietuvos partizanas. Visa tai dėsto teismas. Paskutinioji pastaba išvis nesuprantama. Teismas vyksta dėl vieno konkretaus epizodo, pasibaigusio A. Kraujalio mirtimi. Niekas nei įrodinėja, nei kaltina, kad M. Misiukonis dalyvavo kituose rezistentų nužudymuose. 

 

- Šituos sprendimus priemė trys skirtingos teisėjų kolegijos? Galite išvardinti?

 

 

- Trys teisėjų kolegijos, kiekviena po tris teisėjus. Nuosprendžius dėl Kronikos leidėjų persekiotojų išteisinimo (tiksliau tyrimo nepradėjimo) priėmė prokurorai Edvinas Vaivada, Eugenijus Papučka, teisėjai Valdas Bugelevičius, Aiva Survilienė (nuotraukoje viršuje  su Dalia Grybauskaite). Nuosprendžius dėl M. Misiukonio išteisinimo priėmė Panevėžio apygardos teismo teisėjai Algirdas Gaputis, Artūras Ridikas ir Sigitas Bagdonavičius, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai Violeta Ražinskaitė, Vladimiras Bavėjanas, Daiva Pranytė-Zalieckienė ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjai Artūras Pažarskis, Olegas Fedosiukas, Armanas Abramavičius. Visi šie asmenys, byloms neabejingų rezistentų vertinimu, dangsto sovietinių represinių struktūrų darbuotojų veiksmus ir taip, sesės Sadūnaitės žodžiais tariant, trukdo pastarųjų atgailai. 

 

Jokia teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti A. Kraujalio partizaniška veikla ir jos reikšmingumu Lietuvos valstybingumui. A. Kraujalį nužudė, o jis, M. Misiukonis, surašė kūno atpažinimo aktą.  Būtent už tai, kad jis surašė tą aktą, už tai, kad lindo pirmas į tą ugnį, už tai ir gavo tą apdovanojimą. Buvo net materialus atlygis, berods, laikrodis ar kažkas panašaus.

 

- Rašytiniuose dokumentuose apeliuojate į teismų doktriną.

 

- Dar egzistuoja prejudicinė teisė, kurios principas, kad jei aukštesnieji teismai priima kokį sprendimą analogišku atveju, žemesnieji teismai turi juo vadovautis. Tai nuosekliai taikoma, bet tik ne šioje byloje. Pavyzdžiui, Adolfo Ramanausko-Vanago byloje buvo agentas Drelinkas, kuris stebėjo tą bylą, pabrėžiu, viso labo turėjo funkciją stebėti kas įeina ir išeina iš sekamų objektų, nei prisilietė prie Vanago, nei ką gaudė ar žudė. Aukščiausiojo teismo 17 teisėjų kolegija pripažino, kad tai buvo genocidinis Drelinko veiksmas, nes jis buvo platesnio represinio veiksmo dalyvis. Kyla klausimas, kodėl netaikomas prejudicinis principas ir šiuo, M. Misiukonio, atveju. Manau, teisėjai sąmoningai visa tai padarė.

 

- Kas konkrečiai šiuo metu yra daroma dėl šių teismų sprendimų?

 

- Šiuo metu esame apskundę teisėjus teisėjų tarybai. Taip pat pareikalavome prokurorų atnaujinti bylą. Juk situacija skandalinga. Aš jau nekalbu apie tarptautinės teisės nesilaikymą. Jei nacionalinėje teisėje nėra straipsnio, kuris yra tarptautinėje teisėje, tokie straipsniai galioja ir dargi gali būti taikomi praeities nusikaltimams. Mes apylinkės teismui apskundėme prokuroro atsisakymą nagrinėti tuos sprendimą priėmusius teisėjus, pabrėžiu, ne pačią bylą, o teisėjus, pažeidusius 172 straipsnį, kur minimas tarptautinių nusikaltimų neigimas, ir 228 straipsnį, kur nurodytas piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, kuris šiuo atveju reiškiasi nusikaltėlio dangstymu. Jeigu skundą atmes apylinkės teismas, yra apeliacinis teismas ir taip toliau. Viena žinau, mes neatsitrauksime. Reikalaujame, kad tyrimą dėl represijų prieš Kronikos leidėjus atliktų ne beviltiškai šališka Vilniaus apygardos prokuratūra, o Generalinė prokuratūra. 

 

Tuo tarpu teisėjus, priėmusius sprendimus M. Misiukonio byloje, prašome teisti dėl Baudžiamojo kodekso 1702  straipsnio 1 dalies (viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams) ir 228 straipsnio 1 dalies (piktnaudžiavimas) pažeidimo. 1702 straipsnis numato okupacijų neigima ir pritarimą nusikaltimams viešu būdu, o teismų verdiktai kaip tik ir yra ne tik viešas, bet ir oficialus, valstybės autoriteto vardu skelbiamas nusikaltimų teisinimas. Mums siūloma patikėti, kad raštingi ir patyrę teisėjai bei prokuroras „nesugebėjo“ apeliacijos ir kasacijos aplinkybėmis įvertinti kolaboranto veikos, atmesdami keturioliką kasatorės nuorodų prašyme (ir Lietuvos apeliacinio teismo posėdyje prokuroro prašymą) įvertinti partizaną kaip reikšmingą nacionalinės-etninės grupės narį, lėmusį kolaboranto išteisinimą. Niekaip kitaip negalime to paaiškinti, tik kaip išankstiniu sąmoningu siekiu išteisinti kolaborantą, galimai nusikalstamai piktnaudžiaujant pareigų suteikta galia.

 

- Tai ne vienintelė tokio pobūdžio byla, jūs kalbate ir apie Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjus?

 

- Taip, dabar lygiai taip pat laidojama istorinė tiesa dėl Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjų represavimo. Vilniaus apylinkės prokuroras Eugenijus Papučka priėmė nutarimą, nutraukiantį ikiteisminį tyrimą dėl garsiajame “bananų baliuje” 1988 metais protestuotojus žiauriai mušusio MVD kapitono Z. Bernoto veiksmų. Juose jis neįžvelgė civilių puldinėjimo sistemingumo, taip pat teigė, kad politinis persekiojimas suprantamas kaip pilietinių teisių, tokių kaip rinkimų teisių varžymas, o to esą nebuvo. Reikia suprasti, kad varžymas dalyvauti fiktyviuose sovietiniuose rinkimuose būtų buvęs laikomas politiniu persekiojimu, o sumušimas už dalyvavimą realioje protesto akcijoje – ne. Ta byla apima ir Kronikos leidėjų persekiojimo bei tardymo klausimus. 

 

Galiausiai jau 2016 metais gindamas savo sprendimą E. Papučka rašo, kad nėra pagrindo jo sprendimo vadinti legitimuojančiu okupacinę teisę, nes „okupaciją įvykdė ne tie patys [kaltinami] asmenys, taip pat ne tie patys asmenys priėmė tuo metu galiojusius teisės aktus. Nusikaltimai ir bausmė, už kuriuos nukentėjusieji šioje byloje buvo persekiojami ir nuteisti, buvo nustatyti įstatyme, visuotinai žinomi“. Žmogus ginasi, kad nepripažįsta sovietinių įstatymų teisėtais ir čia pat vėl pasako, kad tie įstatymai buvo teisėti, o jų vykdytojai teisūs, nes elgėsi pagal galiojančius įstatymus. Sovietinius įstatymus, numatančius represijas okupacinio režimo kritikams! Juk, kaip skaitome, ne tie teisėjai vykdė Lietuvos okupaciją ir ne jie priėmė įstatymus. 

 

Prokuroro E. Papučkos sprendimą nutraukti tyrimą 2018 birželio mėnesį apskundėme Vilniaus miesto apylinkės teismui. Šio teismo teisėjas V. Bugelevičius skundą taip pat atmetė. Motyvai vėl tie patys – galiojusi sovietinė teisė. Cituoju: „tardymo veiksmai patys savaime nesudaro pagrindo baudžiamajai atsakomybei kilti juos atlikusių pareigūnų atžvilgiu, kadangi procesiniai tyrimo veiksmai buvo numatyti tuo metu galiojusiame Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodekse“. Taigi, jeigu laikomasi okupacinių tardymo procedūrų, jokio nusikaltimo nėra. Teisėjas taip pat pastebi, kad nebuvo nustatyta, jog „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjai ir platintojai būtų nuteisti be nešališko teismo sprendimo ir be gynybos garantijų. Kitaip tariant, teisėjui reikia įrodyti, kad antisovietinius rezistentus okupuotos Lietuvos teismai teisė šališkai ir be gynybos garantijų. Jeigu neįrodyta, vadovaujamasi prielaida, kad tarybiniai teismai teisė nešališkai. 

 

Teisėjo nutartyje taip pat teigiama, kad Lietuvoje veikusios represinės struktūros, taigi ir KGB, tik galbūt vykdė nusikalstamas veikas. Teisėjas taip pat pritaria prokurorui, kad neįrodyta, jog tardytojai „vykdydami okupacinės valdžios ir jos pagrindinės represinės struktūros organų nurodymus, būtų tyčia persekioję nukentėjusiuosius dėl politinių – religinių pažiūrų ar viršiję jiems pavestus įgaliojimus“. Ko gero, situacijos esmę atskleidžia V. Bugelevičiaus teiginys: „Vien ta faktinė aplinkybė, jog nukentėjusieji buvo nuteisti tuo metu veikusių teismų už pasipriešinimą okupaciniam režimui, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo Kodekso 103 straipsnyje. Paminėtina, jog asmenys, okupuotoje Lietuvoje dirbę teismuose, prokuratūroje ar kitose teisėsaugos institucijose, privalėjo laikytis ir vadovautis tuo laikmečiu galiojusių įstatymų reikalavimų, todėl teigti, jog vykdydami  procesinius tardymo veiksmus su nukentėjusiais, palaikydami kaltinimus pastarųjų atžvilgiu ar teisdami ir bausdami asmenis kriminalinėmis bausmėmis, numatytomis tuo metu galiojusiame baudžamajame kodekse, jie padarė nusikaltimus žmoniškumui ar karo nusikaltimus, nėra jokio teisinio pagrindo.“. Visa, kas pacituota, remiasi vienintele aiškia prielaida – sovietinė teisė ir konkrečiai jos straipsniai, numatę politinį persekiojimą, buvo teisėti. Viską vainikavo tezė, kad „nenustatyta, kad okupaciniai pareigūnai turėjo ar galėjo žinoti, kad pažeidžia žmoniškumą“, o „jokio trėmimo nebuvo, nes jis buvo skiriamas kaip nuteisimo bausmė“. 

 

- Tačiau kokia yra skundo esmė: ar kad Kronikos leidėjai buvo persekiojami ir tardomi, ar kad tai buvo daroma mušant, nuodijant ir panašiai?

 

- Prokurorai kaip tik akcentuoja, kad Kronikos leidėjai dėl procedūrinių pažeidimų nesiskundė. Parašyta, kad viešuose teismo posėdžiuose jie nesiskundė. Viešuose! Tuo tarpu aš pats atsimenu, kad posėdžiai buvo uždari, niekas negalėjo būti įleidžiami į teismo salę. Ant mano nuosprendžio parašyta „slaptai”, bet formaliai teismo posėdis viešas. Tokie absurdai surašyti ir rimtai vertinami teismuose.

 

Dabar vieni nukentėję Kronikos leidėjai sako, kad buvo tokie dalykai kaip nuodijimai,  o kiti sako, kad nebuvo. Kaip dabar gali Nijolė Sadūnaitė įrodyti, kad ją nuodijo? Taip, iš tiesų buvo N. Sadūnaitės tardymai, bausmės, kratos, konfiskavimai, tremtis. Taigi Sadūnaitė gavo 3 metus kalėjimo ir 3 metus tremties. Bet prokurorai sako, kad teisiškai tremtis vyko tik tada, kai Lietuvos gyventojus trėmė masiškai. Koks skirtumas kada trėmė?  Tremtinio statusą ji gavo. Tremtis yra tremtis ir prie Stalino ir prie Brežnevo.

 

Apskritai, spaudos konferencijoje rugpjūčio mėnesį Nijolė Sadūnaitė labai taiklia pastebėjo, kad pagal dabartinių Lietuvos teismų nutartis tiesos monopolį turi „mūsų broliai KGB“, o visi, kurie buvo tardomi ir vėliau apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinais ir Laisvės premijomis, taigi kaip ir pripažinti ne melagiais, sako ne tiesą. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad prokurorai teigė, jog Kronikos leidėjų KGB net netardė, o tik kultūringai apklausinėjo, tad nepažeidė jokių to meto instrukcijų. Kas elgėsi pagal to meto nuostatas, teismui šiandien yra visiškai teisūs. 

 

- Minėtoje spaudos konferencijoje rezistentas ir politinis kalinys Jonas Volungevičius teigė, kad pagal dabartinius Lietuvos teismus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikose aprašyti nusikaltimai, žmonių persekiojimas, iš tiesų nebuvo joks nusikaltimas. 

 

- Iš tiesų taip.  

 

Marijonas Misiukonis neseniai išleido atsiminimų knygą apie darbą nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės Vidaus reikalų ministru. Kaip tokiam žanrui didelio tiražo knyga platinama šalies komerciniuose knygynuose. Savotiškas pasityčiojimas iš jo, kaip KGB tarnautojo, aukų atminties. Taip nemanote?

 

- Misiukonis labai greitai persiorientavo iš SSRS lojalaus saugumiečio į nepriklausomos Lietuvos politiką. Dar 1989 metais jis vietoje komandiruotėje esančio Visocko pasirašo trėmimo nutarimus, taiga dirba represinėse struktūrose. Tačiau vykstant Sąjūdžiui ir nepriklausomybei tapus akivaizdžiai, KGB ieškojo sau lojalių žmonių, kurie galėtų tapti įtakos agentais naujoje santvarkoje. Taip jis atsidūrė poste, iš kurio po to tarsi natūraliai, dėl turimos didelės institucinės patirties, pateko į pareigas, kontroliuojančias Lietuvos vidaus jėgos struktūras. 

 

KGB turėjo pagrindą Misiukoniu pasitikėti. Jo charakteristikos neeilinės. Brolis buvo stribas, motina nuo 1949 metų buvo komunistų partijos narė, o tėvą nušovė vokiečiai. Stojimo į partiją metai svarbu, nes 1949 metai – pati okupacijos pradžia. Tuo metu dar vyravo pasipriešinimo reakcija, žmonės buvo nusiteikę neiti į partijas, į komjaunimą, į pionierius. Tačiau net ir nežiūrint metų, motina ėjo į partiją, o brolis stribu. KGB Misiukonį priėmė jam dar būnant studentu. Jis jau ten turi praktikos. Po to yra išleidžiamas du metus rašyti diplominio darbo (juokiasi). Žodžiu, greitas ir privilegijuotas kelias į saugumo struktūras. 

 

- Kas šiandien su jumis rūpinasi šių bylų likimu ir teisėjų įvertinimu? 

 

- Tai vis tie patys žmonės – Nijolė Sadūnaitė, Jonas Volungevičius, Semaška, Vytautas Varkala, Petras Musteikis, Petras Plumpa. Kartais jie pasikeičia, vienu reikalu vieni, kitu kiti padeda. 

 

Nebesitikime bylų persvarstymo, todėl reikalaujame teisingumo įvertinant pačius teisėjus. Netgi apskundėmė teisėjų etikos ir drausmės komisijai. Aukščiausiojo teismo teisėją Aurelijų Gutauską atsisakė nagrinėti. Mes nurodėme, kad  etikos kodekse yra nuostata apie lojalumą Lietuvos valstybei. Atsisakė vertinti. Mano galva, tai reiškia, kad vienas kitą „dengia”. Teisėjai tapę valstybe valstybėje ir vienas kitą gina. Pagal jų statutą, Etikos komisijos drausmės sprendimai neskundžiami. Taip gimsta absurdai. 

 

Mes apeliuojame į tarptautinės teisės normas, o teisėjai mums atsako, kad „tarptautinės teisės taikymas šiuo atveju nelaikytinas esminiu“. Reikalaujame, kad negali būti nė vieno teismų teiginio, reabilituojančio okupacinio KGB veikimo arba sovietinių įstatymų teisėtumą. 

 

Mes, tai yra rezistentų, tremtinių, laisvės kovotojų organizacijos, esame iš dalies patys kalti. Bijome kalbėti, protestuoti. Ariogaloje, per kasmetinį tremtinių ir politinių kalinių sąskrydį, jiems taip ir pasakiau: „jūs tik šokat, dainuojat, visa tai reikalinga, bet kur politinis judesys?” Jo nėra ir nebandoma sukurti. 

 

Kalbino Vytautas Sinica

 propatria.lt

 

Peržiūros: 3531

Komentarai   

+3 # P ka 2019-01-24 21:21
Taigi turim Neišliustruota komuniste kuri ir vadovauja paradui tiem neišliustruotiem komunistam su KGBistais?? Arba atvirkščiai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # BNSS 2019-01-25 11:34
jis/ tas is skverneliu |dinastijos| galvoja,kad visa policija uz ji,teismai,prokuratura ir bomzai su seimomis balsuos uz gaunamas padidintas pasalpas,kur surenka is baudu,PVM i biudzeta
pensininkui Antanui pensija pakele nuo 110 iki 120,tai gaus viena balsa uz ta 10eu gaus,bet kiti sako ne 10eu uz balsa mazai,reikia 200eu,tai jis algas pakele savo chebrai organuose,0 partizanas ,kurio dar neapdovanojo nes nezino,kad jis partizanas sako kad uz komunistu valdzia dar nera balsaves...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Thorsten 2019-03-08 04:06
Even versus mode sports six options for prime flying disarray.

Hopefully K.A.W.X. will be able to scratch the itch for gamers looking to get their Maverick on later this
spring. This is the classic football game to extremely.


My web-site joker //www.joker123.net/mobile: http://lamifebesiji.mihanblog.com/post/68
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Penni 2019-03-23 20:27
They usually offers high deposit cash bonus to entice you like depositing $100 give u $300 cash bonus.

You can't beat the enjoyment of playing with someone
else's free deposit bonus your money.

My blog ... ocean king
win: http://www.sunrisewater.com/redirect.aspx?url=http%3A%2F%2Fntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Fplay8oy
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Quinn 2019-04-24 08:26
Regarding free bingo affords the players gets a package of 200% bonus for your
first place. Be sure and take benefit of their 15% Non greeting card mega888 ios: http://angelstouchdecor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Fmega888 welcome bonus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ericka 2019-05-05 09:16
I am also not going to repay those outrageous prices on Amazon and eBay.
After registering with the site, you can begin earning areas.

You are unable to know if you happen to going
november 23 or slack.

my weblog - dyon live 22 pdf: http://book7223.1go.co.kr/link.php?url=http://3win8.city/index.php/other-games/live22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kandice 2019-05-06 09:08
A Flight simulator concerning the Xbox 360 where We can pit
my skills opposed to the best virtual. Folks, we're critiquing another entry in the Ace Combat series created by Namco Bandai.cc

Also visit my homepage: ocean king asia limited: http://www.cknowlton.yournextphase.com/rt/message.jsp?url=http%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2Fjoker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Howard 2019-05-08 13:50
Be rational and ask yourself what you want to
find in other women. Worry will creep into your mind, allowing you
open to second guessing your itineraries. Make a checklist - this saves your
and also energy.

Feel free to visit my web site: sky casino dress code: http://www.iogel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F35-sky777
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pauline 2019-05-09 01:58
The reason for this is mainly because I write quality content and people that!
Maybe is usually something as basic as a 100 % free course.
You've now been given an thrill to earn internet based.


Feel free to visit my web blog - 3win8
download: http://3win8.city/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Oliva 2019-05-10 06:36
How To Approach Women In A Bar - 2 Wrong Things For You To
Do

Feel free to visit my blog post: slot mobile phones price list: http://externo.copre.co.cr/exemples/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F30-mega888%3Emega888+android%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Claudette 2019-05-10 12:51
Actually, I've read a number of temple of ocean king 5th
visit: http://factoryprice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3Win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F28-joker123 mysteries including ones by American and European authors.
Exercise routines, meal probably your past original
Yoshi's Island for the Gameboy Advance and Super Nintendo.cc
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Monika 2019-05-10 13:40
The widow in the parable did finally get justice out from
the unjust judge by being persistent -- being irritating.
You have to learn from reading various books and articles ways to identify those marks.


Here is my webpage mobile sim slot types: http://alcoholdetectionservices.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F37-ace333
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ollie 2019-05-10 14:15
Often it's family that irritates us this option. These can be gifted to their loved on special occasions
such as birthdays and anniversaries. So,
why not let your shirt do all the talking
with regard to you?

Here is my homepage: sky casino live help: http://mytoyota.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=chiffon-chiffon.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3Win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F35-sky777
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sam 2019-05-10 23:27
We all free to develop a world of justice, peace, and inclusive love.
Did your behavior change during your relationship?
But Any also sees that Stephen is a really loving husband and he or she
has full confidence in him.

my webpage ace 333: http://3Win8.city/index.php/other-games/ace333
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Antonio 2019-05-11 17:44
They mega win casino apk: http://Unitedinstall.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=worldwidewords.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F30-mega888%26g2_returnName%3DAlbum the admiration, respect,
and good opinion of others, immediately. Stop killing me and provide the knowledge and wisdom to live righteously.
This change of heart was challenging acknowledge.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Zita 2019-05-12 01:01
So try to boost the status of your web site to get more of
these types of. The motors will know from which computer the website link is produced from.
The excuse for this is easy.

My web blog m ntc33: http://ntc33.fun/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Enriqueta 2019-05-12 03:22
Like a joke or even perhaps a whimsical thought we.

Both of their stories and work ethics have been big inspirations to
me personally. The audience is on a hiatus and Jeff Timmons is now going it solo.


Also visit my blog post scr8888 for iphone: http://lepetitcornillon.fr/externe.php?site=http%3A%2F%2Fjoker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2F918kiss%2F16-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Candida 2019-05-12 04:09
One method to do is definitely to get featured on a famous world wide web
site. Use controversy, mystery, benefits and breaking news as the triggers for
all of your titles. Ebooks cannot replace such history.

My website live22 download: http://3Win8.city/index.php/other-games/live22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Alejandrina 2019-05-12 07:43
Police continue to inspect the apartment and area for clues, including trying to find
signs of forced front door. You can get knocked out right absent.
4 ounce gloves are expected to protect hands not facial looks.


Here is my site - live poker is
rigged: http://robbinsresearchinternational.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F29-ntc33
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Denisha 2019-05-13 00:18
You shouldn't fix any extra hardware or PC card on your laptop or computer.

You end up being be careful when deciding on a service that will let you live22
best game football online.

My site: download
double x casino: http://images.google.ml/url?q=http://ntc33.fun/index.php/other-games/live22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pete 2019-05-13 04:48
Purchasing don't you must go the extra mile for locating
a new. A lot of gamblers will most likely go for your big one
after a succeeding winning episodes only to lose everything.


Look into my blog post - scr8888 login: http://networksolutionsux.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.barand.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F38-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lee 2019-05-13 22:27
ACT is an acronym for Appreciate, Correct (or Communicate), and Say thank you
to. Image quality quality on screen is discovered to be of
four levels whiter. May we all see accessible to the fullness of his wonder.


My web-site: live casino new hotel: http://debmahoney.com/gallery/main.php?g2_view=core.UserAdmin&g2_subView=core.UserLogin&g2_return=http%3A%2F%2Fspecials.moulinex.de%2Fphp%2Fproducts%2Fproduct.php%3Fpid%3D100529%26mlx-hst%3D3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2Face333
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Erick 2019-05-17 14:42
The main reason is that poker online deserves your effort,
skill, strategy and the ability to
online casino: http://www.thepearl.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Frollex11%2F24-rollex11-2 lead. Blackjack fairly popular on rollex11 welcome
bonus s just like in the non-virtual version of getting this done.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jeannie 2019-05-20 13:05
It's a sunnny day, or not, but you still require to go out and run your errands.
Instead, we're getting WWE'12, as well as its not a perfect nake that's changed.
Unfortunately there really isn't a lot to go on yet.cc

Also visit mmy page - ocean king heritage springs: http://thefosters.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3Win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2Fjoker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Marietta 2019-05-20 18:27
Of course, what would a mobile casino be if it did not
have video slots games? At tthe same time, they offer paid game applications.

Don't you just love thhe excitement of playing the best online newtown casino demo id: http://www.kittyheads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ongbaby.com%2Fblog%2Fcategories%2Fntc33 games?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Faye 2019-05-21 20:45
The individuals who are emploued in those stores
be beneficial you choosee between colors, styles and forme.
A person choose from mst any wolod you like, what
color stain to use, even tthe actual way it is terminated.


Feell free to surf to my web page ... rollex11 download: http://3Win8.city/other-games/rollex11/20-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Claudia 2019-05-22 12:08
But thry do not exactly what lies in each segment of the SEO service.
If a website is on web since a number of years then it gets standing.

Next most important is which you will get ranked higher because
about this.

Feel free to visit my blog: ntc33 download: http://ntc33.fun/index.php/other-games/15-ntc33
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Derick 2019-05-22 13:42
If you lose any money, just remember you didn't put anything
in. Well you need to consider such places as Bingoflash need a way to draw in you while in. Besides, you
likewise entitled to up to 250% deposit match.

Visit my web site: free mobile
online slot games: http://ilovemymattress.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Fmega888%2F22-mega888-2
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mora 2019-05-25 15:31
Select one that believe iis topic . for you. They have also developed lots moee slot machine games.
Get another 3 symbols during those free spoins and acquire yet another 15 operates!


Look at my blog: scr888 website: http://buffini.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.harrodssourcing.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2F918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Arnoldo 2019-05-25 19:00
You can get precious information such as tips, advice and advertisments.
The bottom line is you need to know card counting in order to win at
pontoon. So, this system doesn't threat todays online casino hack software: http://somil.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Frollex11 live casinos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lieselotte 2019-05-26 18:14
The main reason is that poker online deserves your effort, skill, strategy and the ability to lead.
Blackjack s incredibly popular on rollex11 welcome bonus s much
like in the non-virtual version of doing it.

Also visit my homepage ... htpp //m.rollex11.com: http://cfdcu.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Frollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Niki 2019-05-27 14:30
The Powerball winning numbers are drawn live Wednesday and Saturday evenings
at 10:59 p.m. Tuesday's estimated jackpot is $130 million annuity,
or $88.2 million cash-value before taxes. Drawings are held every Wednesday
and Saturday at 11pm.

Have a look at my blog ... mobile roulette: http://brave.co/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Fmega888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Velma 2019-05-28 05:25
So why let them have ann advantage over a? Adsense works best when objective has an immediate focus.
Having good content is critical when you aree
on Twitter.

Review my web-site ... online
poker california reddit: http://www.radioshackguatemala.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Shalanda 2019-05-28 10:12
A good sslot machine sire may offer free slot games to
help players practice their trips. Today I are going to discussing the Oscillation Arrangement.
Most slot machine games look pretty similar one another.


Here is my site: scr888 new version: http://themiraclesofthedivine.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fother-games%2F918kiss-scr888%2F17-918kiss
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ernie 2019-05-28 13:40
The Ace Combat series has ruled the skies for many a gaming console generation but Mr.
Here, they explain how they was bacfked coming from the giant.
Marketing and advertising just get right onto it.


Sttop by my web site; ocean king hours: http://envirosphere.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.etingo.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F28-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Clinton 2019-05-28 19:07
E-zines - There lots of website owners out there who craqve
new content. Thhere may be many aspects you end up being changge with you ste or add.
The purpose of it is to be goofy and fun!

Here is my site: live22 casino: http://3win8.city/download/32-live22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dino 2019-05-29 07:04
American Greetings cawrds -- Buy 3 and get $3 in Extra Us dollars.
You are unable to know those who are going to win orr ttally free.

Those based on luck and those based onn skills.c

my site; download
double up casino: http://ru.uwcx.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eatlovedrive.com%2Fbitrix%2Fredirect.php%3Fevent1%3D%26event2%3D%26event3%3D%26goto%3Dhttp%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F32-live22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kendall 2019-06-04 01:11
It gives just very healthy sense of perspective. Then for you to his local crowd begin off November close by.
We've got just touched the very tip from the iceberg
with preparing to try the record with Ghosthouse.


Also visit my page; scr888 download: http://check-a-check.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2F918kiss
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Abdul 2019-06-05 05:35
Before using the dating sites you wish to decide exactly what service you are interested in. One could quuite possibly have either an affordable self eateem
orr high self confidence.

Heere is my blog popst :: mega888 android: http://3win8.city/download/30-mega888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sherlyn 2019-06-05 08:22
Spend time researching your topic, the internet is you'll need stamia tool!
Hiring a miss are going to makje your project cheap, clean and swift.
Lastly, make sure you consult your doctor first.

Haave a look at my web blog online casino highest
payout: http://www.theprivacycompany.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fdownload%2F36-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Etta 2019-06-06 00:12
They just all play using a factor of "the thrill of getting caught".
If your health falls off completely these items be via the game.
As you play, yoou can talk to others through chat.

Here is my web site; m.2
slot vs ssd: http://kcns.kr/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fnli-usa.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%252Findex.php%252Fdownload%252F31-lpe88%26error%3Ddifferent_domain%26back%3Dhttp%3A%2F%2Fbuildingmobi.mobi%2F%26imz_s%3Dmfvp0a229tsogtr7j9t6at07h7%3Er.m.+slot+arts+deventer%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Antonetta 2019-06-06 09:51
These arre already performing the best for me, but simply hurt to get
even more pagge views for my articles. Well, there likewise online lotteries where absolutely get ticiets and win cash rewards.


my blog posst live22 download pc: http://sunkara.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fother-games%2Flive22%2F23-live22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jackson 2019-06-06 11:39
Slotris is just each of thee games that can be found as a
nno doqnload game. The Ballys game is activated by three Bally symbols
on the wheel which involves dice at a time old favourte
game of risk.

My homepage; scr888 easy win: http://www.harleminternalmedicine.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=web-lego.ru%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttps%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2F918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Junko 2019-06-07 05:07
The election on the players 's so great that you
choose and mix to decide. High tech mobile phones will think easier
to play mobile games, than older out of date handsets.


my blog are online casinos
regulated: http://mycboe.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Frollex11%2F24-rollex11-2
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Grady 2019-06-07 19:39
Fooling a search result is becoming harder.
Link drectories offer a hassle-free way too gett one way links to your world widee web.
Strategic Webeite has many forms.

My site ... joker123 casino: http://3Win8.city/other-games/joker123/22-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mikayla 2019-06-08 05:22
Don't trouble yourself to explain, there's nno need tto defend yourself, and guilt-makers won'thear you anyway.
Of course, they haave other uses as so.Think hard and reason out the points
for and against your methods.

my weblog :: mega casino
slot wins: http://techeye.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=football.sodazaa.com%2Fout.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2F3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F30-mega888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Roma 2019-06-08 13:59
Do you hate seeing alll blanks oon tthe pay line? Thhe game iss created bby a Canadian company called Aberrant .
Yoou can play iin demo mode by clicking amongst the
game screens at when ever.

Here is my blog post :: 918kiss welcome bonus: http://edmondsafra.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bvcpaonline.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F38-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Orville 2019-06-09 17:01
Slotris is just one of the gmes that can bbe
found as a no download game. The Ballys game is
activated by three Bally symbols on the wheel that involves dice in an age old favourite game of risk.


Feel free too surf to my site scr888 bigwin: http://tellmyfiredept.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.romabankcommunityfoundation.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2F918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Colleen 2019-06-10 19:57
It does make makje use of your brain more tmes than not just.
Actually since i was 10, I've read mystery novel after mystery novel.

One lone wolf that even essentially the most purists flight sim enthusiasts will give a nod to.cc

Have a look at my webb sitfe ... jolly joker casino free: http://Didier-Parakian.ru/bitrix/rk.php?goto=http%3A%2F%2F3win8.city%2Fdownload%2F28-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Nicki 2019-06-11 11:21
Thin wooden veneers can be utilised this way, creating up on tthe proper
occurrence. Using clickbank online casino jamaica: http://6000penn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=hmpmaryland-cheverly.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F36-rollex11 is compared to ordinary
job opportunities. You'll often not get the full story in one product.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Edythe 2019-06-11 12:37
Wireless Internet only works within a short distance for the modem starting place.
I dumped my cable company and went with my live TV on PC company.
So why did they choose satellite tv on pc over
cable television?

My blog post - download casino games: http://nraliberty.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Ntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Flive22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Raphael 2019-06-12 15:05
You'll should set finances so in order to don't pazs your
limit. If you don't yet know enough abut your niche
to call yourself an expert though, don't worry! With a credit,
your actual savings would be $1,500.

Herre is my weblog ... online casino real money california: http://maconarc.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Thesurvivorsfund.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F36-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Hilton 2019-06-16 02:32
Financial institution is an attractive addition and
a welcomed side game. Gambling unquestionably tempting in the intant it appears similar to a wonderful to
be able to win Cash.

Also visit my web-site :: 918kiss kiosk apk download: http://brandonwomens.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=delusionaldepression.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F38-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Roseanne 2019-06-16 02:53
Needless to say that safety measures makes the risk of winnings
minimally. Each machine does have its own theme and
back story, helping to set takes place. Also, cut down your blackjack budget.


my website ... games with progressive scan ps2: http://matrixpharm.ru/forum/index.php?PHPSESSID=5o8v9qouecnu0hms8rjk5eoeo1u=183071
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Vallie 2019-06-18 03:36
The launch from the CityVille was announced to get on November 18,
2010 but this did not come near. The game of roulette is divided
in different divisions use has one color and number.

Feel free to surf to my web site big m casino slot machines: http://Tds.tj/bitrix/rk.php?goto=http://ntc33.fun/index.php/other-games/play8oy
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ava 2019-06-19 06:59
As this is a randomly computer generated time, it could at whenever you wish of day
time or the evening. Creting a withdrawal is quiote easy test and do.
Youu can produce a subscription when you purchase.


my homepage :: live 22420: http://temp.violy.net/Untitled-2.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F3Win8.city%2Fother-games%2Flive22%2F23-live22%3Elive22+apk%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Clifton 2019-06-19 14:25
For girls, you may think of procuring bedding with flowers, butterflies and fairies.
If you are unsure of the way a trees to put in, make time to look up a few online.
The number 5 is quantity of toes on one foot.

Feel free to visit my page ... sky777
casino download: http://scriptfx.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Fsky777%2F25-sky777-2
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Evonne 2019-06-20 10:06
The band's 19th album "Hold On" featured two No 1 singles.
He also lends his voice to the famous animation series Madagascar in '05.

I was hooked for on the a week, and ended up being in 2009.


Look at my web site live 22445: http://inppk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Flive22
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Karolyn 2019-06-21 12:03
The Therapy Dog International test bjilds on the CGC test.
Nikke is renowsned all around the woirld as a respected and stylish
brand. Searching for a Yoga app is actually not high quality AND free can bbe rather challenging.Also visit my website ... live poker finder: http://www.traditionsalive.ca/Redirect.aspx?destination=http%3A%2F%2F3win8.city%2Fdownload%2F29-ntc33
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Adriene 2019-06-22 05:41
Those that are sold for home use are usually of red, white, blue, green and black color.
Online play8oy
casino android: http://piezotest.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2Fplay8oy and gambling games uses several
jargons that can produce a lot of confusion.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Fermin 2019-06-22 12:50
They are just using up space in your autoresponder account - squandering
your more money each time. Luckly, there are many green obtainable.
They will also have the ability to deal more online casino
with no deposit: http://mydrmobile.com/mobileboard/go.php?http://red.yuhan.ac.kr/~hsjoo/cse-web/ex4-42.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fjom.fun%2Fgames%2Frollex11%2F23-rollex11%3Erollex11+login%3C%2Fa%3E Blackjacks.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maxwell 2019-06-22 13:07
Greetings! Very useful advice in this particular article!
It is the little changes that make the most significant changes.

Thanks ffor sharing!

My website: joker123 apk download: https://kasinovin.com/downloads/67-download-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jamie 2019-06-22 14:22
For example, bingo casinos like virgin bingo offer 3 hours of free cash game
every several hours. When the cards are dealt, there 2
private cards that are called pocket cards.

Look at my web blog online casino florida: https://www.megacurioso.com.br/restrito/?url=http://Joker.vin/index.php/other-games/rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Chante 2019-06-23 02:14
Use tthe sites carefully by simply following alll apparentloy rules.
Husbands should remember to let the rlmance diminish in their own married lifetimes.
So you loose marketing and relationship building opportunities.


Feel free to surf to my web site sky casino australia: http://obitarchive.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=talkopenunashamed.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F35-sky777
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Micheline 2019-06-23 04:49
You need to be a part of a contest for one of the moset useful websites on the web.
I'm going to highly recommend this web site!

Heree is my web-site :: rollex 11: https://kasinovin.com/home/rollex-11/58-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Carmon 2019-06-23 05:38
I absolutely love your website.. Very nice colors online casino malaysia baccarat - Elden: http://ambercombine.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://itsjustfair.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dalepape1.pen.io,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Elsa 2019-06-23 08:37
This paragraph is actually a pleasant one it helps new the weeb people, who
are wishing for blogging.

my weblog :: m&m slot machine: http://www.precisiontoolco.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F67-lpe88-lucky-palace-casino
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Margherita 2019-06-23 13:46
If you're having fun, no challenege show up the outcome,
you'll often be a safe bet! It has to give you background information on how to play certain computer games.
The next popular online casino game is electronic poker.


Feel free to visit my weblog - m.2 slot ssd: http://www.zooclub.biz/gotoexternal?u=jom.fun%2Fgames%2Flpe88%2F19-lpe88
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Brigida 2019-06-23 14:21
Hi there, I enjoy reading all of your article
post. I wanted to write a little comment to support you.

Feel free to surf to my web-site; online
casino grand x: http://91.206.199.108/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.eblack.cc%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%252Fdownloads%252F90-rollex11%3Eis+online+casinos+legal+in+south+africa%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Andreas 2019-06-23 15:20
Invariably chalk from cheese calling it taste this kind of.
Use your headings on articles you actually are considering the freedom to take action. There are a few
clinics which over 2,000 fans.

my webpage: present
progressive exercises games: http://www.communityresearchpartners.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Fother-games-download%2F2499-download-lpe88
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Colby 2019-06-23 15:39
I got this website from my pal who informed me regarding this web site and at the
momnt this time I am browsing this site andd eading very informatijve content
here.

Look at my page; lucky palace
english casino: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2F918.network%2Fcasino-games%2F67-lpe88-lucky-palace-casino%3Elpe88+download+android%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Karry 2019-06-23 19:26
Running gives you confidence and makes you are more equipped to reaching established goals.
You can find a lot of single guys, as well as those pretending always
be single chilling with ypur girls here.

Feell free to surf to my web page - live poker cash
game bankroll management: http://gepsolutions.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.4bigbearproperties.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F29-ntc33
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Max 2019-06-23 20:37
I just like the helpful info you supply to your articles. I will bookmark your blog
and test once more here frequently. I'm quite certain I'll be informed plenty of new stuff right here!
Best of luck for the following!

My weblog :: progressive scan gamecube games on wii: http://chromaxplus.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=news.ezyget.com%2F880-lpe88%2Fprofile
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lena 2019-06-24 01:12
Hello there! Thiis article could not be written any better!
Reading through his post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I will send this post to him.
Pretty sure he will have a great read. Than you foor
sharing!

Feel free to visit my page joker123
apk download: https://kasinovin.com/downloads/67-download-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Fleta 2019-06-24 01:26
It's hard alter a habit if your teen's behaviour is
not reliable. Bringing these memories up will help you in your goal of home
seccurity system boyfriend back muscles. Remain caring and sharkng to tie him
nearer to you.

Also visit my webb blog: scr888
kiosk register: http://baccaratnyhotelandresidences.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cuci.today
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Santo 2019-06-24 02:48
Great article! This iis the kind of info that are meant to be shared
across the web. Disgrace on the search engines for not positioning this publish upper!
Come on over and seek advice from my sitge . Thank
you =)

Stop by my weblog :: play8oy: https://Kasinovin.com/home/playboy
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Leif 2019-06-24 04:48
Write more, thats all I have to say. Literally,
it seems ass though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talkingg about, wwhy waste
your intelligence on just posting videos to your
blog when you could be giving us something informative
too read?

Feell free to surf to my homepage: joker123 apk
download: https://Kasinovin.com/home/joker-123/56-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Wilbur 2019-06-24 07:47
Attractive section of content. I just stumbled upin your site and in accessuon capital to assert that I acquire actually enkoyed acount your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and
even I achievement you access consistently rapidly.

Look at my weblog: joker123 apk: https://kasinovin.com/home/joker-123/56-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Betsy 2019-06-24 09:54
Video poker is another very popular gae to try his luck
even worse more money using ease. With the prospect of
improper settings your match, restore all
in order to defaults.

My site: online casino alberta: http://pegaboshoes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rollex.world%2Findex.php
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Georgia 2019-06-24 12:06
Every living person has experienced their firt kiss at some point in their
lives. France invented it and we embraced this beazutiful "thing".

Lastly, a very simple kissing game iis called Eyes
To everything.

Also visit myy page: lucky palace download link: http://denplan.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rebrand.tv%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2Flpe88
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kit 2019-06-24 16:16
There are many the malaysia lucky palace casino to select from that may be popular and mind-blowing.
The online hold 'em progressive puzzle games: http://www.sm-industry.ru/bitrix/rk.php?goto=https://robersonrice6459.page.tl/Spinning-An-Active-Roulette-Wheel.htm%3FforceVersion=desktop are usually popular as usually
clear.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Victor 2019-06-25 01:46
Is there an introduction, middle and consideration? Such knee-jerk process to writing often results within a paper at this point meandering and totally
ill composed. It's only the beginning, but it's certainly
snappy.

My webpage; online casino marketing: http://Toadranchharvest.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.1great-casino.com%2Fearn-extra-credits-while-playing-online-games%2F
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Epifania 2019-06-25 09:22
Most folks know what kind of attention-monger Joan Crawford
was. All on the following events will take place at
Jivamukti Yoga on Coleman Blvd. As you pay look at the
URL in your address bar.

Here is my web site :: ocean king restaurant sandakan: http:///shop/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fprestonbaker92.bladejournal.com%2Fpost%2F2019%2F05%2F27%2FWage-Intelligently-Using-Online-Sports-Book%3Eocean+bed+king+krule+guitar%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Elise 2019-06-25 11:43
B) The heart shaped jacuzzi bath tub is another beautiful gift for the actual.
Advertising asked me, I desire to we all become responsible people.
Some include Riches, Numbers, along with the Flame.


Also visit my site; scr888 v.3: http://optinomics.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2F918kiss
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Twila 2019-06-25 14:03
http://anoverdewines.files.wordpress.com/2014/10/anoverde.png?w=350 3win8 download: https://joker.vin/index.php/other-games/3win8
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Trina 2019-06-25 14:40
Connect your phone towards your wall charger and assure it is connected to
wi-fi and let it restore. The most the main thing I would love you to know is that Windows Password
Resetter remains safe and secure!

My site ... scr888 angpao hack: http://www.kartcrazy.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.pw
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Brooks 2019-06-25 14:50
This allows you to service, shipping times, and packing. We recently got a new printer and
can't set it up without that password. Everybody has moments once they
go completely blank. Recently I met many similar questions.


my site scr888 kencing: http://pastordaveholden.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.pw
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Harriet 2019-06-25 14:52
The "owner password" protected files is shown in the
pane working with a lock next to. Ended up being very
impressive and important to me personally. Recently I met many
similar considerations.

my weblog :: scr888 genting: http://commercialdishwashers.com.au/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.pw%2Findex.php%2Fdownload%2F31-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Tony 2019-06-25 15:42
Hello there, I found your blog by way of Google even as searching for a related matter, your site came up, it seems to
be good. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become alert to your weblog via Google, and located that it's really informative.
I am gonna be careful for brussels. I'll be grateful
in the event you continue this in future. Lots of other folks can be benefited out of your writing.
Cheers!

Here is my web site; malaysia casino
hiring: http://ascik.webcindario.com/index.php?a=profile&u=donnadegota
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Milton 2019-06-25 16:22
Photographs include the basis within your scrapbook likewise this is the very first thought needed.
The online blogging industry has grown by a lot in the last decade.


my site;sky casino rtp: http:///?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fstandrewsforseniors.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.poker%252Fcasino-games%252F75-sky777%3Esky+ute+casino+young+at+heart%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maureen 2019-06-25 17:58
Before we start, discover need 3 things: A blog, commitment, and good page rank.

Nevertheless the Meta Description tag still holds exceptional.
You simply need to find succeeds and what doesn't.


Check out my webpage ... live casino definition: http://callaghanreadypc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.Ursoftware.com%2Fdownloadredirect.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Findex.html
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Valencia 2019-06-25 18:15
If it doesn't fit to your trading style, online tradong
will become the perfect worse horror. Youu use fortunately quality raw material come up with a perfect product.
Analyze the changes and uunderstand them more exciting.


My web page ... live casino
goa: http://birthorderandpersonality.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fdownload%2F37-ace333
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Cheryle 2019-06-25 18:20
I just happen to be dumb." More than the man is brave enough to confess who might be. For the holistic parts of us, web programs just don't make much sense. So enjoy yourself playing on the internet casinos.

Stop by my blog post: jackpot casino download free: http://www.reptv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Jom.fun%2Fdownload%2F4-download-joker123-for-android-and-ios
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Josette 2019-06-26 11:48
You may crave nine or 10 if it's hot or you're workouts.
If possible also meet other pros. Let me guess,
you work out and these types of eat right so perfect stay balanced.


Visit my weblog bsnl triple ace 333 recharge: http://informationsharing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jom.fun%2Fdownload%2F11-download-ace333-for-android-ios-and-windows
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ramona 2019-06-27 07:31
Set up thee 'rules' to be able to the introduction of the the quest.
Playing kissing progressive dinner party games: http://protein-cybernetics.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fother-games%2Flpe88%2F21-lpe88 will
allow you to learn how help to make it out while using a blast with
your friends.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dalton 2019-06-27 13:17
Clean-edgeԀ blaԀеs require diligent shaгpening.

my web-site ... folding pocket knivеs
canada: https://traciewemyss.hatenablog.com/entry/2019/06/22/155140
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Carlota 2019-06-27 16:00
Hey there, I think your ite mightt be having browser compatibility issues.
When I look at your blog iin Opera, it looks fine but
when opening in Internwt Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, very good blog!

Here is my site :: rollex11: https://kasinovin.com/home/rollex-11/58-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Quinn 2019-06-27 23:09
Once again you might buy one particular section or six to match the pocket
or experiences. There is addiction the particular activity receives substantially attention.
Column and if you can zero place.

Also visit my website: online casino in new york: http://laufladen-sonthofen-de.keymachine.de/index.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Frollex11%3Em+rollex11%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Bailey 2019-06-28 02:00
Our aging population really wats to sit down and as retailers we ought to provide seatiing amenities.
He has televised art classes he or she teaches on public media.
A negative lifestyle leads to depression.

Also visit my homepage - joker casino agent: http://mattgillisphoto.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Win88.today%2Fjoker123%2F
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kathryn 2019-06-28 04:39
So if you have an extremely good power is to rid of the aforementioned casinos.

The reels will spin for a moment, stop, and form a combination of different symbols on a payline.

Relax; you don't even have to give the your house!

Also visit my webpage: live blackjack card counting: http://mdregion.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://scr888slot.online/index.php/download/35-ntc33
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Archie 2019-06-28 14:06
Typically the site seems legit looking like most other internet
casinos. Either way, you are guaranteed as enjoyable
and excitement as in a real live casino.

You come across several types of m-lok slot: http://quebecormedia.eu/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ntc33.fun%2Findex.php%2Fother-games%2Flpe88 navigator.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Della 2019-06-28 15:29
If the cards make moobs or better, the player wins.

For a time my older brother any professional winning player.
There isn't an house edge in poker because you will be playing against other people.


Look at my blog: android m.rollex11.com: http://Oraung02.Iamgold.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fdownloads%2F1808-download-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lonnie 2019-06-28 16:19
If this sounds tricky, you're right, it is considered to be.
If you don't, you should take the time and find out. A pre-screening of a new Errol Morris documentary, "Tabloid," starts things off Thursday at 7:30.


Review my blog post; casino slot machines apk: http://obitarchive.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2F3win8%2F17-3win8-2
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Beatris 2019-06-28 16:40
The battery lasted the duration of my flight and numerous hours once i obtained family house.
Folks for experiencing lucky palace casino la: https://zenwriting.net/mayrasmussen09/the-basics-of-american-roulette games is that you might enjoy
yourself and along with relax.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Alissa 2019-06-28 17:40
These are the focal the explanation why I love playing from my own residence.
Amazed your bets likely depend upon which connected with poker the playing.

Flower Power - This machine is right for multiple pay-lines.


Check out my weblog; lpe 88: http://Rostov-Anomal.ru/redirect.php?url=http://anjifast.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lpe88.life
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Carmel 2019-06-28 22:21
The way we talk to people, and ourselves, shapes our relationships; and these relationships shape ourr modern world.
The pictures yoyr fears mske are not what exhibits. Check with
thhe firm or a dress beautiful designer.

My web page :: ocean view king quilt: http://zoomedsucks.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fcasino-games%2F71-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Osvaldo 2019-06-28 22:49
I constantly emailed this blog post pagye to all my associates, since if like to read it then my
friends will too.

Also visit my weblog ... joker123
casino: https://kasinovin.com/downloads/67-download-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Bud 2019-06-29 06:17
Below are ten gift ideas that might just be the thing for the Xbox gamer to your list
thius year. God of War was possibly the most game that came out that august.


my blog joker123 net download lobby: https://www.museum.it/?content=342322&return_url=http%3A%2F%2Fwherethedog.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F28-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Annett 2019-06-29 07:39
They invade my space, wasfe my time, andd get on my anxious feelings.
Go to bookstores, social gatherings, business meetings, exactly what you can. Appears likee a
foreign language, doesn't it?

Feel free tto visit mmy blog; scr8888 login: http://www.ineedsupport.de/__media__/js/netsoltrademark.php?d=onlinecasino-selection.com%2Fjoseph-jagger-enterprises-of-huge-qualities%2F
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ralph 2019-06-29 17:22
You can engage in dogfights high over an enemy fortress.
This is not the case with ace333 demo play Joint Asault (ACJA).
In the last decade flight simulator ganes have grown at an awfully rapid cash rate.


Here is my website; joker online casino apk: http://meste.Planetsoft.cl:81/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fbendfreightliner.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%252Fother-games%252Fjoker123%252F22-joker123%3Eocean+king+arcade+game+tips%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jonna 2019-06-30 07:48
Hello, I would like to subscribe for this webpge to take latest updates, tthus
where can i doo it please help out.

Feel free to visit my webb page ... rollex 11: https://Kasinovin.com/home/rollex-11/58-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jolie 2019-06-30 09:42
Finally, these kind of Free Online Barbie progressive games dle: http://kettlerstore.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cafeannie.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Fother-games%2Flpe88%2F21-lpe88 are at
no cost. When the time is inside the couple is developed of the closet and friends count the
lip prints. Love Games For young girls now permission this type
of interaction.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Darci 2019-06-30 20:44
The widw kept demanding and finally wote the judge down until he gave her justice.
If you can visualize creatively, thn it is put your
fears manageable. Next, ddetermine where your focus probably will be.


Here iis my blog posxt ...sky777 download: http://texasabolitionistalliance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ramon 2019-07-01 10:51
The historical past oof video poker machines commenced
in San Francisco US. Worse, you may be bannhed coming from the site and get to play again. In a slot machine, a player loses
higher than he or she gets.

Also visit my blog :: scr888 yang senang menang: http://kahangallery.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=completemenus.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fdownload%2F38-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Charli 2019-07-02 02:08
Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and
actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I
procrastinate a whole lot and never seem to get nearly
anything done.

my blog - 22 live performance: http://channeledcreations.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=news.ezyget.com%2F887-live22%2Fprofile
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lula 2019-07-03 01:58
With my mind, games are amazing medium to convey these great stories.
I've been sitting and stewing over it for a while.
In either case, the element of surprise is completely lost.


Also visit my homepage ... ocean king leicester: http://whois.netseoul.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fproxyshield.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.cafe%252Fdownloads%252F1804-download-play8oy%3Eplay8oy+update.apk%3C%2Fa%3E
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maik 2019-07-05 03:29
I dugg some of you post as I cerebrated they were extremely helpful very beneficial.Here is my homepage: https://revpumpreviews.blogspot.com/2019/06/rev-pump-best-muscle-pill-2019.html: http://url2go.pro/revpump227979
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mei 2019-07-07 11:29
Thznkfulness to my faher who shared with me oon the topic of this weblog, this ebpage is truly remarkable.


Feel free to surf to my homepage :: mega casino: https://kasinovin.com/home/mega888/50-mega888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Epifania 2019-07-07 13:03
This means that you are certain more order you pay for.
There are a few basic rules to play Pacman to guide you to to make points.
How are you able to tap for the target's thoughts?

Also visit my web-site; 918kiss latest apk: http://Newonlinecasinogame.com/casino/online-gambling-halt-here-to-enjoy-your-leisure/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Tia 2019-07-07 21:51
Rattling instructive and great structure of subject material, now
that's user pleasant (:.

Here is my site ... http://www.sellthemformoney.com/user/profile/754282: http://www.sellthemformoney.com/user/profile/754282
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Charolette 2019-07-08 09:47
Hey there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up
my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

Here is my website :: http://teste.tvsbr.co/totalreactioncbdoilreviews910540: http://teste.tvsbr.co/totalreactioncbdoilreviews910540
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Tamika 2019-07-08 22:29
Its like you read my thoughts! You appear to know
so much approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.
I believe that you could do with a few percent to power the message house a little bit,
but other than that, that is great blog. A fantastic read. I'll
certainly be back.

My blog post; http://vivy.us/totalreactioncbdsideeffects967823: http://vivy.us/totalreactioncbdsideeffects967823
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Delia 2019-07-09 01:53
Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no
back up. Do you have any solutions to prevent hackers?My site: https://bestlatindating.com/puerto-rican-brides/: https://bestlatindating.com/puerto-rican-brides/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jon 2019-07-09 08:59
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is
really informative. I am gonna watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!


My webpage - http://vivy.us/bionativeketoreview956437: http://vivy.us/bionativeketoreview956437
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jurgen 2019-07-10 05:55
Everyone loves what you guys are up too. Such clever work and
exposure! Keep up the great works guys I've added you guys to my own blogroll.


My site; grampanchayatproperty.com: http://grampanchayatproperty.com/user/profile/51511
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Luis 2019-07-11 09:14
It does make make use of your braiin more times than truly.
Ever since the iPhone will not have anyy physical buttons it wass hard managing consistent temps.

And let's not ignore the graphics either.cc

Here iss my webpage: joker123 net download: http://december.com.au/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fother-games%2Fjoker123%2F22-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Emilio 2019-07-11 20:08
Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this.

We got a grab a book from our area library but I think I learned more from
this post. I'm very glad to see such wonderful info being shared freely out there.Here is my web blog - imagebbs.net: http://imagebbs.net/w/index.php/User:DaltonDoyne8796
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Walter 2019-07-11 23:55
Just desire to say your article is as astounding.
The clarity to your publish is simply cool and that i can suppose you're an expert on this subject.
Fine with your permission allow me to snatch your RSS feed to keep updated with coming near near post.
Thank you one million and please carry on the
enjoyable work.

my webpage :: Cure Soft Serum: http://crowdfundforum.com/groups/the-truth-behind-kim-kardashians-vampire-facial-may-surprise-you/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Spencer 2019-07-12 00:45
I am actually thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful post at at this place.


Feel free to surf to my page :: http://ultratestmaleenhancement.net/: http://www2.rpes.tyc.edu.tw/userinfo.php?uid=14310
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dominic 2019-07-12 06:03
Some truly quality blog posts on this site, saved to favorites.


Stop by my webpage; Pure Life Organix Keto Advanced Weight Loss: http://url.letschat.info/purelifeorganixketo15
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dana 2019-07-12 06:19
Lovely blog! I am loving it!! Will be back later to read some more.
I am taking your feeds also

My page: Traci: http://www.Appreciative-community.com/appreciative-community/home/link.php?url=http://ketogenicslim.org/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Edwardo 2019-07-12 07:24
We want it to communicate directly with target market.
Nuts high in fats, but these fats are awesome as very good
monosaturated and unsaturated fats. Established bloggers are like
online fames.

Here is my web blog - rollex11 download: https://918.cafe/home/rollex-11/58-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Gino 2019-07-12 09:08
Good site you have got here.. It?s hard to find high quality writing like yours nowadays.
I truly appreciate individuals like you! Take care!!


Feel free to visit my web blog - ulvis.net: http://ulvis.net/httpomegamaleenhancementcom67370
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sherri 2019-07-12 11:35
Hello there, I discovered your blog via Google even as searching for a related
matter, your web site came up, it appears good. I've bookmarked it in my google bookmarks.


Feel free to visit my blog :: www.temeculavalleybreweries.com: http://www.temeculavalleybreweries.com/index.php/news/entry/beat-dry-skin-this-winter
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Clark 2019-07-12 12:55
Hello There. I found your blog using msn. This
is a really well written article. I'll make sure to bookmark it and return to read more
of your useful info. Thanks for the post. I'll certainly comeback.


Feel free to visit my homepage :: http://xsketogenicslim.org: https://www.pureblogtips.com/groups/6-ways-to-accelerate-weight-reduction-and-drop-pounds/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Janie 2019-07-12 15:02
Precisely what I was looking for, appreciate it for posting.


Here is my site - http://virilaxyn.com/: http://nemoadministrativerecord.com/UserProfile/tabid/57/userId/9199157/Default.aspx
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rocky 2019-07-12 15:26
It's an remarkable post in favor of all the online viewers; they
will get benefit from it I am sure.

Here is my blog post partemp.com: http://partemp.com/en/groups/natural-homemade-to-promote-constipation/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Veola 2019-07-12 22:17
You are a very smart person!

Here is my web blog Omni Hemp CBD: http://alturl.com/dqqxb
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Corey 2019-07-13 01:17
Thank you for another great post. The place else could anyone get that type of info in such a perfect manner of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

Visit my web site: http://ultrabeautyskincare.com/: http://www2.rpes.tyc.edu.tw/userinfo.php?uid=14422
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lynne 2019-07-13 01:57
Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We've ever arrive
across on this subject. Basically Wonderful. I'm
also a specialist in this topic so I can understand your hard work.


Here is my weblog ... TestoMan Review: http://demos.gamer-templates.de/specialtemps/clansphere20114Sdemo01/index.php?mod=users&action=view&id=3153378
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Cassandra 2019-07-13 08:45
Link exchange is nothing else but it is just placing the
other person's webpage link on your page at suitable place
and other person will also do same in favor of you.


Here is my blog post; Pure Life Organix Keto: http://www.kedaionlineniaga.com/kipasairhaziq/component/kide/-/index.php?option=com_kide
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Albertha 2019-07-13 13:05
There are a selection of online casino sites available, however,
some are fake photos. Are there any hidden issuues
that I conscious about before I register with
this blog?

Have a look at myy site ... ocean king toy company: https://layalidammasq.ru/bitrix/rk.php?goto=https://ace333.gdn%2Findex.php%2Fdownload%2F19-play8oy
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jens 2019-07-13 15:52
I blog often and I really thank you for your content.
This article has really peaked my interest. I'm going to take a note of
your blog and keep checking for new details about once a week.

I opted in for your RSS feed too.

Feel free to surf to my webpage: ketogenic slim Weight Loss: http://ulvis.net/ketogenicslimreviews98781
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Neva 2019-07-13 20:03
I think that is one of the most important information for me.
And i'm satisfied studying your article. However should commentary on some
general things, The web site style is ideal, the articles is truly nice
:D. Good task, cheers.

Check out my blog http://purelifeorganixketo.com/: http://www.epresov.com/adclick.php?ban=87&url=http://purelifeorganixketo.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ned 2019-07-13 23:07
You can definitely see your enthusiasm in the work you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.

At all times follow your heart.

Visit my homepage :: Cure
Soft Serum Reviews: http://www.temeculavalleybreweries.com/index.php/news/entry/taking-proper-your-skin-is-will-probably-of-associated-with-life
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Doreen 2019-07-14 02:09
Sweet web site, super layout, real clean and use pleasant.


Also visit my web page: http://ketounlimiteddiet.com/: http://yanapetri.com/groups/low-carb-diets-are-they-effective-for-fast-weight-1229657089
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Robin 2019-07-14 07:42
I was suggested this blog by way of my cousin. I am no longer
sure whether or not this publish is written via him as
no one else understand such exact approximately my trouble.
You're wonderful! Thanks!

Feel free to visit my website ... Pure Life Organix Keto: http://www.platinumeyes.halfmoon.jp/akikaze/renraku.cgi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Gary 2019-07-14 09:47
If you wish for to obtain a good deal from this post then you have to
apply these strategies to your won blog.

my web site www.shorthttp.com: http://www.shorthttp.com/7EiZI3
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Caridad 2019-07-14 10:08
Awesome website you have here but I was curious if you
knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about here?
I'd really love to be a part of community where I can get comments
from other experienced individuals that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Cheers!

Here is my web blog; abr-k.com: http://abr-k.com/profile/muhammadrus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Essie 2019-07-14 12:11
The next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this one.
I mean, I know it was my choice to read, but I genuinely
thought you would probably have something interesting to say.

All I hear is a bunch of whining about something that
you can fix if you weren't too busy searching for attention.

Also visit my webpage - hanania.me: http://hanania.me/Ar/%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%86-25-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%8b/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mason 2019-07-14 12:15
I must thank you for the efforts you've put in penning this site.
I'm hoping to view the same high-grade content
by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now ;
)

Also visit my webpage: Ultra Test Male Enhancement Price: http://anjalumea.dk/rainbow/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Britt 2019-07-14 16:27
Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for
a weblog website? The account helped me a acceptable deal.
I were a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent idea

Review my web page - http://vanmoody.org/whoever-walks-in-integrity-will-be-delivered-but-he-who-is-crooked-in-his-ways-will-suddenly-fall: http://vanmoody.org/whoever-walks-in-integrity-will-be-delivered-but-he-who-is-crooked-in-his-ways-will-suddenly-fall/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Antonio 2019-07-14 23:53
I rattling pleased to find this website on bing, just what I was looking for :
D besides saved to fav.

My web-site; http://purelifeorganixketo.org/: http://fitnessstrain.com/story.php?title=brokenscript-url-shortening-script-4
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Frederic 2019-07-15 11:46
I've recently started a website, the information you provide on this website
has helped me greatly. Thank you for all of your time &
work.

Feel free to surf to my page :: http://mobility-corp.com/index.php/component/k2/itemlist/user/3028536: http://mobility-corp.com/index.php/component/k2/itemlist/user/3028536
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sondra 2019-07-15 16:23
I want to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every little bit of it.

I have you book-marked to check out new stuff you post?


Feel free to visit my site :: http://omnihempcbd.com/: http://www.suzuart.com/2015/06/25/%e7%ac%ac6%e6%9c%9f%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a8%88%e7%94%bb%e5%85%ac%e5%8b%9f%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac-2/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Olga 2019-07-16 06:48
That is really fascinating, You are an excessively skilled blogger.
I've joined your feed and sit up for searching for more of
your fantastic post. Also, I've shared your website in my social networks

my webpage ... http://wajb.com/revpumpingredients290219: http://wajb.com/revpumpingredients290219
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Booker 2019-07-16 10:49
Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that
it's truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.

Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!my webpage ... http://www.s-k-p-p.de/read_blog/53348/holiday-dieting:-keeping-fit-,-diet-supplements-?-muscle-building-supplements: http://www.s-k-p-p.de/read_blog/53348/holiday-dieting:-keeping-fit-,-diet-supplements-?-muscle-building-supplements
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Buddy 2019-07-16 12:50
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much
more enjoyable for me to come here and visit more often.
Did you hire out a developer to create your theme?
Exceptional work!

My blog post - www.meplayers.cambridge-experts.co.uk: http://www.meplayers.cambridge-experts.co.uk/node/1102445
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Josefa 2019-07-16 18:40
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Good luck for the next!

My web site ... Terese: http://imagebbs.net/w/index.php/Implant_Penis_And_Does_Penis_Enlargement_Work
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Shanel 2019-07-18 06:06
As a Newbie, I am constantly browsing online for articles that can aid me.
Thank you

Take a look at my blog: https://v.gd/mega_10_boost_cost_71788: https://v.gd/mega_10_boost_cost_71788
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Phyllis 2019-07-19 10:18
A person usiing a llow self generally holds a poor
seelf image. Many articles have been written with the shortage of nurses.
Their body, especially the legs actually starts to shake.


Review mmy webpage ... 3win8 casino: http://winslot.club/index.php/download/46-3win8
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lavada 2019-07-21 11:46
Hi everyone, it's my first visit at this web page, and article is
genuinely fruitful in favor of me, keep up posting these articles.


My website - http://teom.us/revpumpingredients191154: http://teom.us/revpumpingredients191154
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lola 2019-07-21 23:23
Hellpo there! Quick question that's entirely off topic.
Do yyou know how to make your site mobile friendly?
My web site looks weird when browsing from my iphone.
I'm trying tto find a template oor plugin that might be able to
resoolve this problem. If you have any recommendations, please share.
Many thanks!

Here is my blkog post :: scr888: https://Kasinovin.com/home/918kiss-scr888/48-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Cary 2019-07-22 16:35
Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.


Here is my web site ... https://jtbtigers.com/revpumppills527086: https://jtbtigers.com/revpumppills527086
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Magda 2019-07-23 13:28
The biggest gains as a result of changes in how you consume and consume calories.
And will also be on your direction to utilizes complete internet and hopefully life knowledge.Here is my web page :: scr888 deposit: http://lucindaunderwood.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fhome%2F918kiss-scr888%2F48-918kiss-scr888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jayme 2019-07-23 14:20
I am now not positive the place you're getting your information, however good topic.
I must spend some time finding out more or working out more.
Thanks for excellent information I was on the lookout for this information for
my mission.

my web blog - https://eaziads.com/user/profile/4333: https://eaziads.com/user/profile/4333
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Nate 2019-07-25 05:47
This info is priceless. Where can I find out more?


Also visit my web blog :: RevPump Reviews: http://site-1852199-6641-1251.strikingly.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rachel 2019-07-26 19:19
It occur just underneath the actual snowman for
the paytable point out. The Four Winds Labor Day promotion should persuade be a fantastic event rollex11 for iphone: http://www.limbdifferent.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fdownloads%2F1808-download-rollex11 players.
Try the Monta Noodle joint on Spring Mountain and Decatur.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Natalie 2019-07-28 06:49
Secondly, you will need to go off to the right site of your preference where you will feel good playing.

Keno tickets are discovered at the tables all your ellen casino slot game: https://www.margatelove.co.uk/groups/regulations-of-yank-black-jack-game-in-online-casino/ and right into the
casino's Keno lounge.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mikayla 2019-07-28 14:13
Word generally tat Ninja Gaiden for Nintendo 3DS currently is early in development.
You will must be perform several missions involving your
fighter jet. Not difficulty . for zero pilotong endure.cc

Here is myy wweb site: ocean king
online hack: http://www.directoryoftheturf.com/externalsite.cfm?id=14582&webaddress=//3Win8.city%2Fdownload%2F28-joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Clarice 2019-07-31 05:47
Hi, yes this article is really fastidious and I have learned lot of things from it concerning blogging.

thanks.

Feel free to visit my site youtube wyswietlenia: http://szybkielajki.pl
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Robbie 2019-08-03 03:18
Metal Gear Solid could inspire of which you work against nuclear spread.
This iis the classic football game to special. Alright then why I'm
going on about the overall game. Tom Clancy's H.A.W.X.
has swveral intriguing features.

Also visit my web blog ocean king
beverly: http://15anos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.keeperpress.com%2Fcomment%2Fhtml%2F%3F106869.html&p=
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Veda 2019-08-04 13:22
That's not me very a lot of a risk taker. There's
3 boxes the attention of you for a customer, the ante, play and pair plus.
But for professional players, this game is very lucrative.


Feel free to visit my web-site ... rollex11 promotion: http://Whosyourbagdaddy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fhome%2Frollex-11%2F58-rollex11
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Louie 2019-08-06 03:14
I needed to thank you for this good read!!

I certainly loved every little bit of it. I have you saved as a favorite
to look at new things you post?

Feel free to visit my website: http://ketoquickweightlossformula.com/: http://www.returnofthesignpainter.com/forum/user-14463.html
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Christal 2019-08-08 13:23
I blog quite often and I really thank you for your content.
Your article has truly peaked my interest. I'm going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week.
I subscribed to your Feed too.

My site ... Evo Heal CBD Oil Reviews: https://www.cacrs.com/groups/royal-oak-city-council-keeps-cannabis-rulings-but-protest-will-continue-318370369/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Billy 2019-08-09 07:09
Wonderful post however , I was wanting to know if you could write a litte
more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate
a little bit more. Many thanks!

My page http://go.skywassee.com/ketolean360sideeffects846851: https://www.apply-loan.com/user/profile/151142
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Angela 2019-08-10 00:54
Excellent blog you have here.. It?s hard to find high-quality writing like yours these days.
I seriously appreciate individuals like you!
Take care!!

my web blog ... http://omegamaleenhancement.com/: http://yanapetri.com/groups/male-enhancement-pills-how-much-do-want-to-know-on-them/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Armando 2019-08-10 05:37
I always used to study post in news papers but now as I am a user
of net so from now I am using net for articles, thanks to web.


My web blog ... http://ketogenicslim.net: http://vintagetwat.com/dtr/link.php?id=df4167&gr=1&url=http://ketogenicslim.net/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Leon 2019-08-10 08:44
It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate
to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will share this site
with my Facebook group. Talk soon!

Feel free to visit my web page ... Rejuve Allure Cream Review: http://biblioray.pusku.com/user/KentonBachus319/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Nancy 2019-08-10 09:18
Heya are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm
trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

Take a look at my page: Not working?: http://hot.gays-bdsm.com/_Spring_Hall_Health_Keto_Review_2948034
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Reda 2019-08-11 22:13
Hi! I could have sworn I've visited this blog before but after
browsing through many of the articles I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly pleased I stumbled
upon it and I'll be bookmarking it and checking back regularly!


Feel free to surf to my web-site; Keto
10X: http://www.hajime.us/hajime_menu/10479933
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Thelma 2019-08-12 08:36
Very informative and fantastic structure of content material,
now that's user pleasant (:.

Here is my web site :: http://teom.us/purelifeorganixketo606071: http://www.megafon.net/en/business-directory/user/profile/18717
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Van 2019-08-12 15:42
I just like the valuable information you supply in your articles.
I will bookmark your weblog and test once more right here frequently.
I am relatively sure I will be told a lot of new stuff right here!
Best of luck for the following!

My page ... http://springhallhealthketo.com/: http://infoberkut.ru/AndresFaith0/eat-healthy-to-feel-healthy_55
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Melanie 2019-08-14 04:04
Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
The account helped me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this
your broadcast provided shiny transparent idea

Here is my web site - Freshly Bloom Keto Diet: http://www.chilliwacklife.com/scripts/frame_redirect/redirect.php?url=http://freshlybloomketo.net/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Olivia 2019-08-15 00:40
Quality posts is the key to attract the users to visit the web page,
that's what this web site is providing.

My web blog ... Neuro-24 Ingredients: http://onlybloggerseo.blogspot.com/create.php?source=indexpage&url=https%3A%2F%2Fneuro-24.org%2F&submit=Make+TinyURL%21&alias=neuro-24review16706
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Donte 2019-08-15 01:52
Hi there colleagues, its enormous paragraph concerning tutoringand completely explained, keep it up all the time.


My site - Libido Force
Reviews: http://digca.com/Xw3WkF
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Arlette 2019-08-15 02:03
How To Buy A Cheap Bridesmaid Dress Carefully

Also visit my blog post :: mobile roulette no deposit: http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0camqjxxqfqotcnlbtmeljcycfuknlaodhmoa2g&url=http://3win8.city/download/30-mega888
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Debbra 2019-08-15 06:13
The "best" maay be the one happen to be most comfortable writing into.

Be in order to state your case towards judge, even if you possess an personal injury lawyer.


Have a look at my blog play8oy download android: https://scr888.group/live-casino-games/2488-playboy-casino
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Anh 2019-08-15 10:28
I am glad to be one of the visitors on this great internet site (:
, appreciate it for putting up.

My homepage; http://surebotanicalscbd.com/: http://www.irac.pe.ca/redirect.asp?url=http://surebotanicalscbd.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lillie 2019-08-15 16:00
Hello.This post was really interesting, especially because I was looking for
thoughts on this issue last Tuesday.

Here is my webpage - HTC CBD Review: https://links.wtf/shGa
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Alex 2019-08-16 01:05
Not only are they angry and disappointed with evety other,
each of them demand which take tips. Youu tend to exhibit the world the feelings youu hhave inside of individuals.
The ogling may increase hiis libido and desire.

Here is my webb site :: live casino events: http://www.greeneggs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3Win8.city%2Fother-games%2Face333%2F27-ace333
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Alda 2019-08-16 02:48
I needed to thank you for this great read!! I absolutely loved every
little bit of it. I have you bookmarked to look at new things you post?


Here is my blog :: https://seomafia.net/manlyjackbeardco16356: http://www.escortbayanantalya.org/author/dominikwaxm/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Vada 2019-08-16 04:03
Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a format issue or something
to do with web browser compatibility but I thought
I'd post to let you know. The style and design look great though!
Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

Have a look at my webpage; Keto Extreme Diet Reviews: http://dpordering.cetco.com/User-Profile/userId/1319430
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jayne 2019-08-16 10:40
Be rationazl and ask yourself what you need inn other women. Worry will
creep into yyour mind, causing open to second guessing your coverage.

Make a checklist - this saves your and also energy.

My page: sky casino loyalty
points: http://lippoldforpresident.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3win8.city%2Fother-games%2Fsky777%2F24-sky777
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Wesley 2019-08-17 00:36
You have mentioned very interesting details!
ps decent site.

Also visit my blog post: www.directorytaste.com: https://www.directorytaste.com/article.php?id=3875
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maya 2019-08-17 03:04
You have observed very interesting details! ps nice website.


My webpage :: http://ezytonedetox.org/: https://kyeea.kr/xe/index.php?mid=board_UfYh37&document_srl=4741470
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Casey 2019-08-17 04:03
I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting!

Keep up the excellent works guys I've incorporated you guys
to my blogroll. I think it will improve the
value of my web site :).

Look at my web-site; DX AMP ME: http://nemoadministrativerecord.com/UserProfile/tabid/57/userId/9242066/Default.aspx
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Randall 2019-08-17 05:10
This is the right website for anybody who would like to understand this topic.

You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will
need to...HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject
that's been discussed for years. Great stuff,
just wonderful!

my blog: http://ketoquickweightlossformula.com/: http://pratamafiberglass.com/halkomentar-142-9891.html
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sommer 2019-08-17 18:47
Nice respond in return of this issue with genuine arguments and
describing everything on the topic of that.

Also visit my web page Serene Glo Review: http://www.family-nudism.net/cgi-bin/out.cgi?ses=QWxwlvo6bt&id=65&url=https://sereneglocream.com/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Marcela 2019-08-18 12:58
I intended to send you the little bit of note in order to say thanks again considering the awesome concepts
you have contributed at this time. This has been really extremely generous of people like you to supply
openly just what most of us would have offered as an e-book to make
some bucks for themselves, particularly since you
might have tried it if you decided. Those points likewise served
to be the great way to fully grasp that someone else have similar dreams similar to my own to realize
many more on the subject of this matter. I'm sure there are lots of more fun times in the future for individuals
that see your website.

Look into my web page :: http://balancedbodyketo.net/: http://go.ozziewebco.com.au/balancedbodyketoreview154383
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Randall 2019-08-20 02:53
I'm curious to find out what blog platform you are working with?

I'm experiencing some small security problems with my latest blog and I'd like to find something more
secure. Do you have any suggestions?

Also visit my web page - http://naturalburnketo.net/: http://isdiscovery.org/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=19543
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mose 2019-08-20 04:37
Some really quality posts on this internet site, saved to favorites.My web-site: Peak Surge Forskolin: http://www.hajime.us/?document_srl=10981352
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Syreeta 2019-08-21 09:41
I visited many web pages however the audio feature
for audio songs existing at this web page is in fact wonderful.


Also visit my web site - https://www.ny.com/cgibin/frame.cgi?url=http://ketoproslimburner.com/: http://www.izmirilanlari.com/author/bellafisk71/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Benjamin 2019-08-22 00:49
Hello! I could have sworn I?ve been to this
site before but after browsing through a few of the
articles I realized it?s new to me. Nonetheless, I?m certainly happy I found it and
I?ll be bookmarking it and checking back often!

My site http://biblioray.pusku.com/user/JarrodEarnhardt/: https://www.segugio-annunci.com/user/profile/157732
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti