Atimti, atimti, atimti…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.30 (5 Votes)

Atimti, atimti, atimti…

 

Paveikslėlis iš interneto : Kremlius nusitaikė į Lietuvos vaikus • 2018 12 23

 

 

Atimta teisė į teisėtą valdžią 

 

Sovietinė sistema griūva. Okupantas galvoja, planuoja. Suorganizuojamas Sąjūdis, reikia kažką daryti, reikia kažką duoti. Ir kai ką duoda. Duoda Trispalvę, Katedrą, valstybinę kalbą ir net rinkimus į AT. Priima Nepriklausomybės Aktą, Konstituciją. Ar ne per daug? Laikas atiminėti, negalima leisti, kad Lietuvos valstybė atsikurtų, na to jau tikrai per daug. Ar neužteks tik valstybės imitacijos? Reikia atsiimti valdžią, pasiimti turtus. O kitiems kiek liks. Taip tikriausiai sistemiškai sugalvota okupantų. Reikia išeinant pasilikti. Taip ir pasiliko per signatarų priimtą ir Vytauto Landsbergio 1992-07-09 pasirašytą antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Kad gaujos neišsibarstytų, tai sąrašais grobia valdžią, nes ir iš sąrašų eina į vienmandates [1]. Juk iš esmės tai nieko naujo nesugalvota, kaip ir bolševikai kadaise, reikia imti valdžią. Kaip dabar galima būtų įvardinti hibridinio karo būdu, paimant į savo rankas valdžią, ekonomiką, žiniasklaidą, švietimą.

 

Taigi jau 1992-07-09 LR Signatarai priimta, o LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis pasirašo Seimo rinkimų įstatymą (SRĮ), kuriame ATIMTA iš Tautos Laikinąjame Pagrindiniame įstatyme, 67 straipsnyje ir Konstitucijos 55 straipsnyje įtvirtinta teisė į lygius rinkimus. Tas kas valdo privalo turėti privilegijas ir žinoti iš anksto kas valdys. Rinkimai tampa spektakliu.

 

Jau daugiamandatėje išrinktas Seimo narys po dviejų savaičių dar kartą skuba į tuos pačius rinkimus, kad dar antrą kartą būtų išrinktas per tuos pačius rinkimus į tą patį Seimą. Pratęskime mintį. Neišrinktas daugiamandatėje kandidatas į Seimą jau po dviejų savaičių, nereikia laukti net 4 metų, vėl skuba į tuos pačius rinkimus į tą patį Seimą, kad gal pagaliau šį sykį jam pavyks būti išrinktam į Seimą. Jei nepavyko pro duris, gal pro kaminą pralys į Seimą. Pratęskime mintį. Daugiamandatėje neišrinktas, nei vienmandatėje neišrinkas, pasižiūri, kad  vis tiek sėdi Seime, nes kažkas yra išrinktas du kartus į tą patį Seimą  per tuos pačius rinkimus. Tokios yra signatarų priimto ir Vytauto Landsbergio pasirašyto Seimo rinkimų įstatymo savybės [2]. Tai idiotai, nusikaltėliai prieš atsikuriančią valstybę.

 

Ne visiem taip gerai, tik susigrūdusiems į gaujas. O tiems, kurie pavieniai.... teks tik vieną kartą kandidatuoti į Seimą. Gaujoms privilegijos, tiksliau sakant nusikaltėlių gaujoms privilegijos, nes šios gaujos yra antikonstitucinės. Pasilikusiam okupantui ir kolaborantams labai nuostabios SRĮ savybės, kaip tik labai tinkamos išlikti valdžioje. O tai kaip, ar visi tokiu būdu pasidaro lygūs prieš įstatymą ir net pačią Konstituciją? Ne, konstitucinė lygios rinkimų teisė yra ATIMTA.

 

Ar taip svarbu? O svarbu ant tiek, kad dėl tos priežasties  visi 7 Seimai pasirodo yra antikonstituciniai, kiekvienas Seimo narys per visą „nepriklausomybės“ laikotarpį prisiekęs Konstitucijai jos NEVYKDĖ nė vieną akimirką. Ar nevykdydamas LR Konstitucijos ir jai prisiekęs, ar tik nebus šiurkščiai sulaužęs savo priesaikos? Deja taip.

 

Lietuva dar neturėjo nė vieno legitimaus Seimo nario, visi iki vieno nusispjovę ir išniekinę LR Konstituciją. Ar Seimo nariai patys save gerbia? Ar signatarai po tokio SRĮ gali būti gerbiami istorijoje ir vis dar turėti privilegijų? Pasirodo turi, juos Valstybė dar vis maitina rentomis. Taip gali daryti tik užgrobta valstybė. Taip Seimo nariai moraliai ir politiškai yra pilnumoje degradavę.

 

Lietuvoje valdžia yra nelegitimi, antikonstitucinė, nes iš neteisės teisė neatsiranda.

Kas nori pasigilinti daugiau šiuo klausimu gali pastudijuoti šiuos straipsnius [1,2,3].

 

Atimama LR pilietybė

 

Problema atsiranda tada, kai LR pilietis įgyja ir kitos valstybės pilietybę, nors LR Konstitucijos 12-as straipsnis įtvirtina ir LR pilietybę įgyjama gimimu ir įstatymo nustatytais atskirais atvejais LR pilietis gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. Tačiau LR Konstitucinis Teismas sufalsifikuodamas Konstituciją, pakeisdamas žodžių reikšmes ir nematydamas konstitucinės nuostatos „LR pilietybę įgyjama gimimuišaiškinakonstitucines dvasias“ taip, kad iš LR Konstitucijos mažai kas ir belieka. Ką reiškia Konstitucijos žodžių pakeitimas be referendumo? Tai neteisėtas veiksmas ir tai atlieka LR KT. Jeigu tarkim visiems suprantama, kad jeigu kompiuteryje pakeistume tranzistorius į rezistorius (žodžiai labai panašiai skamba), tai nei išmaniųjų telefonų, nei kompiuterių, nei interneto niekada neturėtume. Tai reiškia, kad pakeitus žodžius pasikeičia esmė. Tai yra privalėtų būti suprantama ir LR KT teisėjams. Deja taip nėra, nes LR KT aiškinimo tyčinis tikslas  ATIMTI, kas yra Konstitucijos garantuojama. Apie tai galima detaliau pastudijuoti [4] straipsnyje.

 

Nežiūrint į ypatingai šiurkščius Konstitucijos pažeidimus yra rengiamasi nerealiam referendumui dar labiau iškraipyti LR Konstituciją. Tai to pačio atėmimo proceso dalis. Referendumas neįvyks, o tai bus galima teigti, kad tauta NENORI turėti teisės įgyti antrą pilietybę, nors tai ir yra jau įtvirtinta LR Konstitucijos 12-am straipsnyje. Tai antikonstitucinės valdžios dar viena afera.

 

Atiminėjami vaikai

 

Kai atiminėjamos konstitucinės LR piliečių teisės, tai to neteisėtai Lietuvos valdžiai tikrai negana. Atiminėja vaikus. Atrodytų taip, jeigu tai daroma pagal įstatymą, tai yra teisėta. Tačiau net tai, kas daroma pagal įstatymą, gali būti neteisėta, kai pats įstatymas yra antikonstitucinis, neteisėtas. Kaip pavyzdys, tai Seimo rinkimų įstatymas labai grubiai pažeidžiantis LR Konstitucijos 55 tą straipsnį, lygią rinkimų teisę.

 

 

Pastudijuokime 2018-07-01 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą [5].

 

Šio įstatymo 8.7 punktas sako: „Vaikui, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, valstybė sudaro sąlygas mokytis.“ 

 

Tai kai žmogus padaro nusikaltimą, tai pagal baudžiamąjį kodeksą teismas gali jam skirti laikinai atimti laisvę, pasodinti į kalėjimą. Tai pati didžiausia bausmė net suaugusiam, o čia įstatymu laikinai atima ar apriboja laivę galimai nuskriaustam vaikui. Ar ne per žiauru vaikui, kuris jokio nusikaltimo nepadarė, o gal buvo tik sudrausmintas? Gal neturėjo pakankamai pavalgyti? Gal gyvenimo sąlygos ne per geriausios? Tai reiktų padėti išspręsti šiuos klausimus, o ne LAISVĘ ir tėvus atimti.

 

Kartu reikia pabrėžti, kad pagal 6.1 straipsnį „Kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi ir sveikai vystytis. Argi vaikas su apribota laisve gali sveikai vystytis?

 

Kartu privalu laikytis ir 7 straipsnyje įtvirtintos vaiko teisė turėti tėvus

Kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę turėti tėvą ir motiną“. Kaip šioji teisė dera, kai vaikui yralaikinai atimta ar apribota laisvė“?

 

Pasvarstykime. Tarkim tėvas įkrėtė „beržinės košės“, sudrausmino vaiką, kai jau žodžiai nepadeda. Tai yra tėvas padarė „skriaudą“. Tai jeigu sudrausminimas yra grėsmė vaikui, tuomet pagal įstatymą baudžiamas ne tėvas, o vaikas. Baudžiamas nekaltas vaikas apribojant jo laisvę, atimant mamą, kai gal reiktų bausti tik tėvą, tai yra tą asmenį, kuris pažeidė vaiko teises, o ne vaiką, kuris jokių teisių nepažeidė. Tai kas tokie sugalvojo tokį įstatymą? Ar Seimui su proteliu viskas gerai? Su proteliu pas juos viskas gerai, nes tai nusikaltėlių, atikonstitucininkų protelis. Taip yra griaunama valstybė.

 

Skaitome įstatymo 38.1 straipsnį „Grėsmės vaikui lygiai yra du: pirmojo ir antrojo lygio grėsmės. Grėsmės vaikui lygių kriterijus ir Grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

 

Tokia įstatymo formuluotė parodo, kad įstatymo leidėjas, Seimas, niekada nebus kaltas, nes “nusiplovė rankas” ir atsakomybę perleido socialinės apsaugos ir darbo ministrui. Taigi pasižiūrėkime, o ką gi tas ministras sugalvojo [6]? Tai „Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pagrindinėse nuostatose“ [6] teigiama:

 

Įstatyme apibrėžiamos šios grėsmės:

- priklausomybė (alkoholio, narkotinių medžiagų);

- (seksualinis) smurtas, prievarta;

- socialinių įgūdžių stoka;

- skurdas;

- grįžimas iš įkalinimo įstaigos;

- ne darbas, mažos pajamos;

- tėvai užsienyje;

- dažnai kraustymasis;

- ligos šeimoje;

- vaikas su negalia ( pvz., mama dažnai slaugo sergantį, su negalia vaiką ir kokį tai turi poveikį kitiems vaikams);

- tėvų negalia.

 

Pagalvokite apie tai, ar tai vaiko nusikaltimai, kad jam reikia atsakyti už tėvų kaltes? Turėtų būti baudžiamas tas, kas padarė nusikaltimą, o ne tas kas nekaltas. Tačiau esant bolševikinei antikonstitucinei valdžiai yra baudžiami nekaltieji, maži vaikai už suaugusiųjų nusikaltimus. Bolševikų devizas: bausk nekaltą – visi bijos. O čia nekaltus vaikus baudžia atimdami tėvus. Ar ne išgamos valdžioje?

 

Matau aiškiai, kad „Įstatyme apibrėžiamos šios grėsmės“. Tai bandau surasti tame įstatyme tas apibrėžiamas grėsmės, tiesiog ieškau ar tokios grėsmės yra įstatyme. Nepavyko įstatyme aptikti tų aukščiau išvardytų grėsmių, nė vienos. Nors pavyko aptikti 2.9 punkte pateiktą apibrėžimą, kas yra smurtas:

„2.9 Smurtas prieš vaiką – veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.“

 

Kaip žinia, įstatymas apibrėžia du grėsmės lygius, tai kodėl tos grėsmės  [6] nesuklasifikuotos į pirmą ir antrą grėsmių lygius?

 

Imkime tokią grėsmę, kaip “skurdas arba tas pats “ne darbas, mažos pajamos. Tai reiškia, kad apie 23 procentų šeimų Lietuvoje gyvena žemiau skurdo ribos. Ar iš visų tokių šeimų bus atiminėjami vaikai?  O kiek jau atimta? Straipsnyje [7] parodyta, kad per 5 metus jau Lietuvoje paimta, atimta 12505 vaikai. Kokie jų likimai? Kiekvienas turi būti dokumentuotas, kad nė vienas neprapultų.

 

Taigi darytina išvada, kad Seimas, kaip įstatymų leidėjas, “nusiplovė” savo atsakomybę nuo problemos. O tai yra nusikalstama. Matomai buvo per sudėtinga, tai perkėlė atsakomybę įstatymo vykdytojams. O tai reiškia Seimas dėl tokio įstatymo yra kaltas. Ko gi galima tikėtis iš antikonstitucinio Seimo [8]?

 

Ar dar gyva Deimantė?

 

Palyginkime su Lietuvos valdžios pradanginta ir sunaikinta Deimante Kedyte. Deimantė buvo labai nuskriausta savo mamos priežiūroje. Tai yra aiškiai matyti iš jos elgesio 2012-03-23 grobimo metu ir 2012-05-17 pagrobimo metu, nes visomis savo sielos ir fizinėmis pastangomis nenorėjo patekti į savo motinos rankas. Tai akivaizdžiau būti negali. Tačiau vietoj to, kad būtų kaip nors baudžiama toji mama, Lietuvos valdžios pastangomis Deimantė buvo dar labiau nuskriausta, pagrobta, suluošinta ir sunaikinta [9,10]. Tai yra Lietuvos valdžia baudė ne kaltą asmenį, Deimantės mamą, o baudė patį nuskriaustą vaiką ir asmenis, kurie ją gynė.

 

Tai lyginant vaikų atiminėjimus iš šeimų matome, kad vykdoma tokia pati schema. Baudžiami nekaltieji, net vaikai, kad visi bijotų. O tai bolševikinių išsigimėlių metodas. Tokia ir yra pagrindinė VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO koncepcija.

 

Visada atsiminkime kas tada vadovavo. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Ministras pirmininkas Andrius Kubilius ir Generalinis policijos komisaras, pakilęs iki ministro pirmininko, Saulius Skvernelis.

 

Konkretus pavyzdys

 

2018-12-10 Austėjos Masiokaitės (BNS) straipsnyje “Teismas: Eglės ir Gintaro vaikai buvo paimti teisėtai aprašytas toks atvejis: „„....mama su vaikais išėjo į šilą pasivaikščioti, tačiau berniukas staiga pradėjo bėgti. Mama norėdama jį sudrausminti, pliaukštelėjo per rankas. Tai matęs praeivis paskambino policijai ir mama buvo sulaikyta, o tėvui teko vežti vaiką į ligoninę tam, kad būtų patikrinta, ar nėra smurtinių žymių. Nieko neradus, vaikų teisių specialistai vis tiek atėmė vaikus.”

 

Konkretaus fakto analizė

 

Tarkim mama yra pati didžiausia nusikaltėlė, nes su mažais vaikais išėjo į šilą pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru, kad vaikai sveikesni augtų ir suprantama norėdama, kad vaikai būtų saugūs. Todėl neklaužadai mama „pliaukštelėjo per rankas“. Smurtinių žymių nerasta. Ką daro valdžia, taip vadinami „vaikų teisių specialistai“? Jie atėmė vaikus. Tai ką jie padarė? Jeigu jau imti tiksliai, tai gal patį didžiausią galimą nusikaltimą padarė tas berniukas, kuris staiga pradėjo bėgti ir gal būt galėjo kur  nors įkristi, užsigauti ar palysti po mašina? Tikrai reikėjo sudrausminti, tai mamos pareiga šiuo atveju. Labai paprasta, negi leisi pabėgti ir palysti po mašina? Tačiau „vaikų teisių specialistai“ atima abu vaikus iš abiejų tėvų. Tai kuo kaltas tėvas, kurio ten visai nebuvo, gal jis dirbo, kad išlaikytų šeimą. Tačiau buvo nekaltai baudžiamas ATIMANT abu vaikučius. Tai yra baudžiamas NEKALTAS tėvas, baudžiama absoliučiai nekalta mergaitė atimant jiems laisvę, atimant tėvus. Laisvės atėmimas yra pati didžiausia bausmė  patiems didžiausiems nusikaltėliams.  O čia tokia bausmė taikoma vaikučiams. Ar gali būti didesni „vaikų teisių specialistai“ išsigimėliai? Veiksmas atliktas. Ar bus nubausti KALTIEJI? Pasirodo, kad ne, mat jie pagal tokį „įstatymą“ veikė? Kokie bepročiai tokį įstatymą sugalvojo ir vienbalsiai priėmė? Labai paprasta, visi įstatymo priėmėjai Seime yra nelegitimiai per visus 7 Seimus. Kai Lietuva antikonstitucininkų yra užgrobta, kitaip tariant okupuota, tai ir turime tokius Lietuvos naikinimo įstatymus. O ministras gali ir meluoti [7], kad išliktų poste.

 

Tarptautinio įvaikinimo paslaptys

 

Toks atvejis yra aprašytas 2018-12-15 straipsnyjeDešimtmetė kaunietė ruošiama įvaikinimui Zelandijoje: vaikų teisių ir gerovės specialistai nieko komentuoti negali [14] ir kituose straipsniuose [15, 16, 17].

 

Čia matome schemą, pagal kurią yra pagrobiami vaikai, palaikomi pas laikiną globėją, kad viskas  nurimtų ir parduodama. Kas tai galėtų paneigti, kad nevyksta masinis vaikų pardavinėjimas, nes jau pagrobti per 5 metus 12505 vaikai? Ar ponas Kukuraitis vis dar ministras? Ar Skvernelis vis dar ministras pirmininkas? Ar LR prezidentė Dalia Grybauskaitė visa dar tose pareigose? Ar jau jiems yra paruošta cypė? Ar tai tokios yra vaikų teisių pagrindinės funkcijos? Ar yra nors vienas legitimus LR Seimo narys, ar tik banditų rinkinys, nes pagal jų “įstatymą” taip yra daroma? Kaip žinia, Lietuvoje per visus 7 Seimus kol kas neatsirado nė vieno legitimaus Seimo nario. Taigi taip yra specialiai naikinama Lietuva. Parduodami vaikus gerina demografinę padėtį kitose valstybėse. Ar kas nors sustabdys šiuos išsigimėlius?

 

O ką gi kalba oficialūs asmenys? Apie tai 2018-12-28 Robertos Tracevičiūtės straipsnis „Į užsienį iškeliauja mažiau geidžiami Lietuvos vaikai [18].

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) duomenimis, nuo 2002 metų svetur iškeliavo 1665 vaikai. Daugiausia jų įsivaikino Italijos piliečiai. Lietuvos gyventojai tuo pačiu laikotarpiu įsivaikino 1610 nepilnamečių.“
 

R. Šalaševičiūtė pabrėžė, kad pasigirdusios spekuliacijos, esą tarptautiniam įvaikinimui atiduodami vaikai gali būti „parduodami“, yra nieko vertos. Pasak jos, įvaikinimu mūsų šalyje besirūpinantys specialistai už tai negauna jokių papildomų pinigų. „Mūsų pareigūnai jokių pinigų negauna. Už visų dokumentų tvarkymą, vaikų paiešką ir t. t. pinigus gauna užsienyje esančių agentūrų darbuotojai. Lietuvos paslaugos nėra mokamos. Nebent potencialūs įvaikintojai samdo advokatus ar kitus asmenis, kurie pagal įgaliojimus atstovauja jiems mūsų šalyje. Tačiau tai jau yra privatūs tarpusavio santykiai ir privatūs mokėjimai. Jokių oficialių mokėjimų už įvaikinamą vaiką Lietuva negauna, kaip ir negauna pareigūnai“, – pakartojo Seimo SRDK pirmininkė.

 

Taigi darytina išvada, kad jei yra, kad ir privatūs asmenys gali gauti mokėjimus už tarptautinį įvaikinimą, labai greitai susidaro korupciniai ryšiai ir todėl taip ypatingai niekšiškai, naglai yra veikiama siekiant surasti tuos vaikų pardavimo bizniui tinkamus subjektus.  

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYME [5] Apie tarptautinį įvaikinimą turime tik tiek:

50 straipsnis. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos kompetencija vaiko teisių apsaugos srityje

1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, įgyvendindama vaiko teisių apsaugos politiką savivaldybių teritorijose bei dalyvaudama formuojant valstybės politiką vaiko teisių apsaugos srityje, pati ar per struktūrinius padalinius:

1) atlieka tarptautinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo organizavimo centrinės institucijos funkcijas Lietuvos Respublikoje;

4.2 teisės viršenybės – vaiko teisių apsaugą siekiama užtikrinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kitomis ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais;

 

Jeigu įstatyme [5] yra tik tiek apie tarptautinį, tai sudaromos visos sąlygos veikti kaip nori. Turėtų būti ypatingai tiksliai tarptautinis įvaikinimas reglamentuotas įstatyme [5], o ne kažkokiuose poįstatyminiuose aktuose.

 

Valdžios pagrobta Deimantė klausia:  Ar jūs žmonės ar ne žmonės? 

 

 

Išvada: Atiminėjimai parodo, kad Lietuvą valdo pagal bolševikų ordos principus veikiantys išsigimėliai. Baudžiant nekaltus sudaroma galimybė veikti nusikaltėliams.

 

Vaikų teisių apsaugos koncepcija

Visi labai nesunkiai galime suprasti, kad vaikų mušti negalima. Negalima mušti ir suagusiųjų. Negalima kankinti vaikų, suaugusiųjų. Negalima mušti ir gyvūnų, nes tai yra nežmoniška. Negalima mušti ir šunų. Tai vienareikšmiai pasisakome MUŠTI NEGALIMA.

O kaip gyvenime? Eini žmogus gatve ir tave užpuola šuo  ir pasinaudodamas savo turima lazda, siekdamas apsiginti, pradedi tą šūnį mušti, nors šunų, kaip matėme, mušti negalima.  Kas čia atsitiko, kad visgi tokį šunį, kuris tave užpuolė, mušti tikrai galima, nes kitaip būsi sukandžiotas. Šuo nusikalto užpuldamas, todėl pagal galimybes užpultas asmuo ginasi ir muša šunį. Taigi turime jau nebe vieną vertybę, kaip po tokią, o jau turime dvi skirtingas vertybes: mušti šunų negalima ir šuo gali užpulti žmogų. Tai kai turime tik vieną vertybę, tai viskas paprastai ir atrodo. O kai jau bandome suprasti dviejų vertybių visumos savybes, tai pasirodo, kad tokiu atveju, kaip šuo užpuola, tai gintis galima mušant šunį. Juk nesivesi užpuolusio svetimo šuns į dresiravimo kursus, kur gali būti kas nors apmokins nepulti žmogaus. Taigi užpuolęs šuo yra kaltas, tai jam paskiriama bausmė užvožti tokiam šuniui su lazda ir gal būti ne vieną kartą. Šis pavyzdys pateiktas tam, kas suvokti, kad situacijų su skirtingomis aplinkybėmis visumoje atsiranda visai kitos mūsų vertybių sistemos savybės. Iš nuostatos nemušti, atsiranda nuostata mušti, gintis. Taip yra todėl, kad veikia neatskiriamas principas: NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ. Kaip ir yra dar vienas principas: TURI BŪTI BAUDŽIAMAS KALTAS.

 

Tiesa turime labai liūdnų patirčių, kai yra baudžiamas nekaltas. Kai okupantas okupavo Lietuvą, tai vežė į Sibirą ūkininkus, mokytojus, politikus, karininkus ir t.t. kurie nepadarė jokio nusikaltimo gyvendami nepriklausomoje Lietuvoje. Tai yra okupantas baudė ne tik, kad nekaltus, tačiau baudė tuos visuomenės narius, kurie evoliucijos pasekoje sugebėjo ko nors gyvenime pasiekti ir todėl galėjo būti potencialus pavojus okupantui. Tai selektyviai baudžiant nekaltus buvo įvykdytas lietuvių tautos genocidas, kuris buvo pratęstas naikinant pokario pasipriešinimą vėl atėjusiam okupantui, o taip pat per ilgus 50 okupacijos metus. Pasirodo, kad tuo okupacija nepasibaigė. Turime tokią situaciją, kai visi 7 Seimai, kurių kiekvienas narys yra prisiekęs vykdyti Konstituciją, jos nevykdo, nes jau kitokių ten nepatenka, kurie turėtų garbės jausmą. Visi iki vieno šiurkščiai ir kiekvieną dieną pažeidžia Konstituciją.

Taigi kas darosi, kai konstituciniai Seimo nusikaltėliai kuria arba tik priima vaiko teisių apsaugos įstatymą. Kaip D.Šakalienė sako [26] „Grėsmė vaiko saugumui“. Tai analizuojant tokį pasakymą tenka prisiminti P.Višinkio teisės pagrindus: turi būti baudžiamas tas, kuris padarė nusikaltimą arba GALĖJO padaryti nusikaltimą. Kaip Leninas sakė.... daugiau taikyti sušaudymą. Tai tas pats ir su D.Šakalienės „grėsme vaiko saugumui“. Absoliučiai visada visiems ir net tik vaikams yra tam tikras grėsmės lygis. Gali pastatas sugriūti, gali avarijoje žūti, susirgti, pargriūti, galvą prasiskelti ir t.t. Taigi grėsmės visada egzistavo ir egzistuos.

 

Taigi visumoje taip vadinamas vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas yra paremtas koncepcija, kuri sako BAUSK NEKALTUS, visi bijos. O nekaltų baudimas yra vienas iš didžiausių nusikaltimų.

 

Paaiškinu tuo konkrečiu atveju. Mergaitė niekuo nenusikalto vaikščiodama su mama parke. Tarkim, kad mama kalta ( manau nekalta, nes apsaugojo vaiką nuo dar didesnės galimos grėsmės). Todėl tik ji ir galėjo būti nubausta. Tačiau mergaitę ir vaiką ATĖMĖ ir iš tėvo, kuris taip pat buvo visiškai nekaltas ir taip jį nubaudė vaikų teisių banditas. Taigi mergaitė neteko tėvo ir mamos, o tėvas neteko dukros ir sūnaus. Taigi  pagal Seimo antikonstitucininkų priimtą įstatymą yra baudžiami NEKALTI asmenys. Gryni višinskininkai – staliniečiai – leniniečiai.

 

Todėl nestebina šitų vaikų teisių specialistų elgesys ir Deimantės atveju, kai ją nuskriaustą, pagrindinę liudininkę tie vaikų teisių specialistai begrodami iš saugios aplinkos chemikalais atakavo. Išsigimėliai. Ar nors vienas nubaustas? Ir tas idiotas - nusikaltėlis, kur vaikus pagrobė, tai pat nenubaustas. Mat kaltu nesijaučia. O tai ir įrodo, kad kalti nebaudžiami, o nekalti baudžiami, kad visi bijotų.

 

Dar daugybę kartų Deimantės žodžiai turi skambėti ir skambėti:

Ar Jūs žmonės, ar nežmonės?

 

Ar Dovilė Šakalienė [26], jeigu iš tikro rūpinasi vaikų saugumu, o ne jų pagrobimu, gali atsakyti į jau 79 kartus paklaustą klausimą: Ar dar gyva Deimantę? 

 

Ar Linas Šlušnys  [27] turi teisę komentuoti [28] su vaikų teisėmis susijusius įstatymus, kai jis nenori, tai ir nemato prievartos?

 

Išvados: 

Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas yra pagrįstas  nuostatomis ir aplinkybėmis, kurios įgalina atimti kiek galima daugiau vaikų iš šeimų, griauti šeimas, baudžiant visiškai nekaltus, kad visi bijotų. Tokio įstatymo pakeitimai situacijos iš esmės nepakeis [29], o tik skirti „sumažinti įtampą“ visuomenėje, kad nusikaltėliams būtų geriau pasislėpti ir toliau dirbti savo darbą. Tai vienas iš hibridinio karo prieš Lietuvą elementų. Kai vaikų teisių apsauga yra sujungta su įvaikinimu, tai atsiranda suinteresuotumas kuo daugiau vaikų atimti ir įvaikinti, nes tam tikra grupė asmenų dėl to gauna pelno, taip vykdo prekybą vaikais.

Nekaltiems mažiems vaikams taikoma pati didžiausia bausmė: atimama laisvė (Šio įstatymo 8.7 punktas) ir tėvai. Tai nužmogėjimas. Tik dideliems nusikaltėliams taikoma laivės atėmimo bausmė.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme yra panaikintas vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principų, nes BAUDŽIAMI NEKALTIEJI, tame tarpe ir maži vaikai.

Nusikaltėliams nenumatyta jokia bausmė.

Užgrobtos antikonstitucinės valdžios valstybėje pagrindinė nuostata: atimti, atimti, atimti......

 

Atimta konstitucinę teisę į lygius rinkimus (tai valdžios užgrobimas), atimta konstitucinė teisę į dvi pilietybes (tai kova prieš Lietuvos titulinę tautą), atimami vaikai (tai kova prieš tautos regeneraciją). Vykdomas nuožmus hibridinis karas prieš Lietuvos valstybę jau nuo pat jos 1990-03-11 Nepriklausomybės akto paskelbimo. Signatarai su gaunamomis rentomis ir sklypais kur prapuolėte?

 

 

 

Literatūra:

 

1. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).

2. 2017-03-11 straipsnis „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).

3. 2017-08-10 straipsnis “KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).

4. 2017-08-28 straipsnis ” Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).

5. 2018-07-01 “VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/VnyvTygtoo).

6. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pagrindinės nuostatos 

(http://www.socdarbas.lt/images/1_Priedas.pdf)

7. 2018-11-14 straipsnis “Ministras L. Kukuraitis: nė vienas vaikas nepaimamas dėl pliaukštelėjimo ar nepaskiepijus” (http://www.ekspertai.eu/ministras-lkukuraitisne-vienas-vaikas-nepaimamas-del-pliaukstelejimo-ar-nepaskiepijus/).

8. 2018-12-08 Mindaugo Puidoko straipsnis “M. Puidokas. Kodėl Šakalienės rėmėjai taip prieštarauja esminėms pataisoms vaiko teisių apsaugos srityje?” (http://alkas.lt/2018/12/08/m-puidokas-kodel-sakalienes-remejai-taip-priestarauja-esminems-pataisoms-vaiko-teisiu-apsaugos-srityje/).

9. 2018-11-19 straipsnis “JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I)” (http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusaii97006/).

10. 2018-11-20 straipsnis “JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (II) (http://www.ekspertai.eu/jav-helsinkio-komisijoje-drvytauto-matuleviciaus-liudijimo-pliusai-ir-minusaiii97016/).

11. 2018-12-10 Austėjos Masiokaitės (BNS) straipsnis “Teismas: Eglės ir Gintaro vaikai buvo paimti teisėtai

(http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/teismas-egles-ir-gintaro-vaikai-buvo-paimti-teisetai-892568).

12. 2018-12-10 straipsnis “Vaikų „reformos“ tikslas – privatizuoti vaikų globos įstaigas ir sukurti tarptautinį vaikų nusavinimo ir"panaudojimo" tinklą” (https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7809:vaiku-grobikai-stoja-i-zutbutine-kova&catid=47&Itemid=101).  

13. 2018-12-14 video  “Ar aš genijus?” (http://www.ekspertai.eu/ar-as-genijus/), nuo      25: 03 min išreikšta mintis:Padidinta naujovių paieška, tai yra tokia būsena sąmonės, kai tu iš tikrųjų vertini bet kokią dominuojančią nuomonę kaip neteisingą.”

14. 2018-12-15 straipsnis “Dešimtmetė kaunietė ruošiama įvaikinimui Zelandijoje: vaikų teisių ir gerovės specialistai nieko komentuoti negali” (http://www.ekspertai.eu/desimtmete-kauniete-ruosiama-ivaikinimui-zelandijojevaiku-teisiu-ir-geroves-specialistai-nieko-komentuoti-negali/).  

15. 2018-12-17 straipsnis “Iš uolių lietuvių globėjų nuspręsta atimti mergaitę, nes ji patinka naujazelandiečiams” (http://alkas.lt/2018/12/17/is-uoliu-lietuviu-globeju-nuspresta-atimti-mergaite-nes-ji-patinka-naujazelandieciams-video/).

16. 2018-12-27 Kristinos Pocytės straipsnis „Naujojoje Zelandijoje įvaikinamos 10-metės istorija tęsiasi: mergaitę lankiusiai kaunietei su ja susitikti uždrausta”  

(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujojoje-zelandijoje-ivaikinamos-10-metes-istorija-tesiasi-mergaite-lankiusiai-kaunietei-su-ja-susitikti-uzdrausta.d?id=79956761)

17. 2018-12-28 Lauros Adomavičienės straipsnis: “Atsirado į Naująją Zelandiją įvaikinti vežamos mergaitės broliai” 

(https://www.lzinios.lt/Gimtasis-krastas/atsirado-i-naujaja-zelandija-ivaikinti-vezamos-mergaites-broliai/278724)

18. 2018-12-28 Robertos Tracevičiūtės straipsnis „Į užsienį iškeliauja mažiau geidžiami Lietuvos vaikai“ ( https://www.lzinios.lt/Lietuva/i-uzsieni-iskeliauja-maziau-geidziami-lietuvos-vaikai/278684)

19. 2019-01-03 „Skandalinga M. Puidoko sp. konf. Seime • 2019 01 03 (

, http://www.ekspertai.eu/tarptautinio-ivaikinimo-problemos-lietuvoje-ir-mergaites-ivaikinimo-naujojoje-zelandijoje-atvejis/ , http://alkas.lt/2019/01/02/tarptautinio-ivaikinimo-problemos-lietuvoje-ir-mergaites-ivaikinimo-naujojoje-zelandijoje-atvejis-tiesiogine-transliacija/ , http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/uz-lietuvos-vaiku-teise-augti-savo-tevu-zemeje-kvieciame-sudalyvauti-seimo-). 

20. 2019-01-03 straipsnis Margaritos Vorobjovaitės straipsnisLietuvaitės įvaikinimas Naujojoje Zelandijoje: 5 dalykai, ką žinome

(https://www.lzinios.lt/Lietuva/lietuvaites-ivaikinimas-naujojoje-zelandijoje-5-dalykai-ka-zinome/279031 ). Straipsnyje yra netiesos, o tai žinojimu negalima pavadinti.

21. 2019-01-07 BNS straipsnis „Vaiko teisių pataisos: 5 Ramūno Karbauskio pasiūlymai (https://www.lzinios.lt/Lietuva/vaiko-teisiu-pataisos-5-ramuno-karbauskio-pasiulymai/279422)

22. 2019-01-08 straipsnis „Atsivėrė E.Kručinskienės veiksmus policijai įskundęs kaunietis: „Ne pliaukštelėjimai ten buvo.

(https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/atsivere-e-krucinskienes-veiksmus-policijai-iskundes-kaunietis-ne-pliaukstelejimai-ten-buvo-56-1084912#_)

Citatos: „Žinant „violetinę“ istoriją, kokie ekstremalūs žmonės gali būti, siauras mąstymas prie ko gali privesti, suprantama, kad nesinori eskaluoti savęs, savo šeimos

„Violetinė“ spalva akyse. 

Keista ir dėl to, kad Kručinskai atsisakė lankyti pozityvios tėvystės kursus. Jiems jų reikia, jei taip elgiasi. Mano žmona lankė juos.

23. 2019-01-07  Dovilės Jablonskaitės straipsnis „D.Šakalienę šiurpina R.Karbauskio pataisos: „Niekas netrukdys užrakinti vienų metų mažylį

(https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-sakaliene-siurpina-r-karbauskio-pataisos-niekas-netrukdys-uzrakinti-vienu-metu-mazylio-56-1084282)

24. 2019-01-09 straipsnis ”M. Puidokas. Kodėl ministras Kukuraitis ir tarnybos meluoja?” (http://alkas.lt/2019/01/09/m-puidokas-kodel-ministras-kukuraitis-ir-tarnybos-meluoja/)

25. 2019-01-09 straipsnis „Linas Kukuraitis. Siaubinga žiūrėti, kai vaiko interesai paminami vardan politinės karjeros (atsakymas Puidokui) (https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/linas-kukuraitis-siaubinga-ziureti-kai-vaiko-interesai-paminami-vardan-politines-karjeros-atsakymas-puidokui.d?id=80054963#cxrecs_s).

26. 2019-01-10 LaisvėsTV „Kas apgins Lietuvos vaikus? II Šakalienė VS Malinauskas II Karštos kėdės” (

).

27. 2015-02-04 straipsnis “Psichiatras slėpė iškrypėlius” (http://www.ve.lt/naujienos/kriminalai/psichiatras-slepe-iskrypelius-1311349/).

Citata: Linas Slušnys: Prievartos atveju yra tokia bjauri dalis - jei aš nenoriu matyti, tai ir nematau.

28. 2019-01-10 straipsnis “Linas Slušnys: Vaiko teisių apsaugos įstatymo kritikai mato velnius ten, kur jų nėra. (https://www.lzinios.lt/Lietuva/linas-slusnys-vaiko-teisiu-apsaugos-istatymo-kritikai-mato-velnius-ten-kur-ju-nera/279675)

29. 2019-01-10 straipsnis “Andrius Švarplys. Ir naujosios Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos problemos nesprendžia” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/andrius-svarplys.-ir-naujosios-vaiko-teisiu-apsaugos-pagrindu-istatymo-pata).

 

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2019-01-11

 

Peržiūros: 2526

Komentarai   

+13 # prokurorė sakė 2019-01-11 11:55
Kad konstitucija tai tik popieriaus lapelis ir tai gali įsitikinti kiekvienas, kas susidūrė su lietuva, jos "teisine" sistema, Seimo "įstatymais" ir t.t. kiekviename žingsnyje.
Be to Aušra MAldeikienė apie lietuvius paskelbė, kad jie avinai.
Todėl ir kerpa tas avis ir avinus kas netingi :o
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # seimėnams 2019-01-11 16:56
seimo nario priesaika: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti šuniškai ištikimas (-a) europos sąjungai ir NATO; prisiekiu niekinti ir ignoruoti Lietuvos konstituciją ir įstatymus, parduoti jos žemę ir atimtus vaikus bet kam,kas daugiau sumokės; prisiekiu visomis išgalėmis likviduoti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai vergauti Briuselio ir Vašingtono ponams, NATO karo nusikaltėliams, uoliai vykdyti Lietuvos žmonių genocidą pagal jų įsakymus. Tepadeda man VELNIAS!“ (Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio)

Daugiau:
http://www.sarmatas.lt/11/arvydas-daunys-ar-lietuva-po-tokio-smugio-i-seima-sugebes-atsikelti/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # HODOS 2019-01-25 04:07
Lietuva prievartauja "Liuboviciaus chabato " kabalistai-satanistai.Pas juos "tradicija" prievartauti ir pjauti krikscioniu vaikus.Visi sitie teroristinei istatymai-prie vaiko jau negalima motinai net prisiliesti,nes atims,sukurti specialiai,tam,kad lengviau butu grobti vaikus.Chabatnikai "gydosi" vaiku kamieninemis lastelemis,organus naudoja donorystei.Rusijoje visi vaikai uzregistruoti i spec.medicinine duomenu baze su visais sveikatos tyrimais-taip tinkanti vaika randa labai greitai masonams donorystei.Jus privalot visi dometis,kas istikruju dedasi pasaulyje-pilna informacijos anglu,vokieciu,rusu kalba.Super you tube kanalai,tiems,kurie dar neprabudo: Hodos (Xodos),ukrainos rabinas E.Hodos ir dar vienas kanalas Vera77,cia suzinosite,kodel daryti biometrini pasa negalima,nes gausite izotopini nematoma strich-koda ant varganos kaktos,kada jums darys skaitmenine nuotrauka.Zinokite,kad biometriniu asmeniniu duomenu emimas be jusu sutikimo yra nelegalus!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Taigi 2019-01-26 12:59
Pradėkit nuo pradžių- iš kur 8 vaikai auginami mokesčių mokėtojų pinigais? Trys emigravę, du kalėjime? Kodėl dirbantieji privalo išlaikyti gimdančių ir neauginančių vaikus, mokėti globėjams. Kada bus priteisiami alimentai iš tokių tėvų?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti