R. Paksas : "Konservatoriai bijo, kad vėl galiu tapti šalies vadovu ir jiems teks atsakyti kolektyviai „įteisintas“ stambaus masto politinės korupcijos aferas"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (3 Votes)

   Juozas IVANAUSKAS

 

Prezidentas Rolandas Paksas: „Lietuvos Konstitucija daug kartų gali būti keičiama, bet mano atveju tai netaikoma!..“

 

 Prezidentas Rolandas PAKSAS: „Konkrečiai mano bylos atveju Konstitucijos pakeitimas netaikomas!.. Lietuva gali daugybę metų kaitalioti Konstituciją, jeigu politikai nori tokius žaidimus žaisti, imituojant teisingumą. Kad ir kaip Lietuvoje ignoruojama teisė, bet iki šiol dar nebuvo tokio atvejo, kad priimtas įstatymas galiotų atbuline tvarka.“          

 

Nors Europos Tarybos Ministrų Komitetas siūlo taikyti individualias priemones atkuriant pažeistas Europos Parlamento nario, Prezidento Rolando PAKSO pilietines teises Lietuvoje, atsakingi šalies pareigūnai bei politinėmis intrigomis užsiimantis „elitas“ (konservatoriai, liberalai ir kt.), užuot paraginę Konstitucinį Teismą peržiūrėti savo pačių priimtą klaidingą sprendimą, nuolat postringauja apie tai, esą tik Konstitucijos keitimas leistų įgyvendinti EŽTT sprendimą. Žmonėms ciniškai meluojama, eilinį kartą eliminuojant rimtą konkurentą Respublikos Prezidento rinkimuose. Uzurpavus piliečių teisę laisvai pasirinkti, už kurį kandidatą jie norėtų balsuoti, prolandsberginis politinis „elitas“ švenčia pseudo „demokratijos pergalę“, prabalsavus už vieną iš dviejų kandidatų – I. Šimonytę, užsitikrinusią konservatorių paramą Prezidento rinkimuose.     

Šviesios atminties advokatas dr. Eugen SALPIUS buvo tvirtai įsitikinęs: 

„Ne LR Konstitucija pažeidžia žmogaus teises, o  klaidingas Konstitucinio Teismo sprendimas, pagrįstas E. Kūrio fantazijomis!..  Kadangi draudimo dalyvauti rinkimuose (juolab „iki gyvos galvos“) Konstitucijoje nėra, todėl ir priiminėti Konstitucijos pataisų šiuo konkrečiu atveju tikrai nereikia. Konstitucinis Teismas turi peržiūrėti savo ankstesnį sprendimą ir pašalinti kilusį teisinį konfliktą tarp pažeidžiamų žmogaus teisių ir neteisingo KT sprendimo. Kodėl iki šiol to nebuvo padaryta? Šalies politinis isteblišmentas puikiai supranta, jeigu R. Paksas vėl būtų išrinktas Respublikos Prezidentu, tai neišvengiamai teisėsaugos institucijose, tame tarpe ir KT, papūstų permainų vėjai. Teisingumo baimė - pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvoje nėra įgyvendinti EŽTT ir JT Žmogaus teisių komiteto sprendimai“, - š. m. rugsėjo 15 d. interviu LL teigė advokatas dr. E. Salpius.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmiausia, reikšdamas nuoširdžią užuojautą dėl jums artimo žmogaus mirties, norėčiau paklausti, ką manote apie fatališkus sutapimus ar atsitiktinumus, kuriais šiaip jau, berods, netikite: beveik tuo pat metu, kai Seime buvo balsuojama dėl Konstitucijos pakeitimo, spalio 25 dieną mus pasiekė liūdna žinia, kad savo namuose Maljorkoje staiga ir netikėtai mirė daugybę metų atstovavęs jūsų interesus Strasbūre, advokatas dr. Eugen SALPIUS? Iš tikrųjų skaudi netektis, kai tokiu  lemtingu momentu palieka ištikimas bendražygis, dvasiškai artimas bičiulis... 

Nors šviesios atminties Eugen Salpijus buvo tik dešimčia metų vyresnis už mane, tačiau bene teisingiausiai apie jį yra pasakiusi mano žmona Laima: „Jis mūsų šeimai buvo kaip tėvas“. 

Taip jau sutapo, kad mano interesus ginantis E. Salpius spalio 23, antradienį, buvo atskridęs į Strasbūrą ir mudu apie 3-4 val. rengėme bei aptarėme dokumentus, kurie bus teikiami Europos Tarybos Ministrų komitetui,  o po to nuvykome į restoraną pavakarieniauti. Kažkaip savaime prisiminėme senus-gerus laikus. Šiaip jau Eugen Salpius, pasižymėjęs puikia atmintimi, staiga paklausė manęs: „Ar gali įsivaizduoti, kad mudu jau 37 metus esame pažįstami?!.. Jeigu tada, kai pirmą kartą susitikome Vilniuje, kas nors būtų pasakęs, kad bus tokia situacija kaip šiandien, štai sėdime Strasbūro restorane dviese, kalbame apie mums svarbius dalykus, tu - europarlamentaras, aš tavo advokatas, tuo metu tikrai niekas nebūtų patikėjęs...“.

Vis tiktai dar mažiau tikėtina yra tai, jog būtent tą dieną, spalio 23-čią, įvyko mūsų paskutinis susitikimas ne tik Strasbūre, bet ir apskritai šiame pasaulyje!..

 Po vakarienės atsisveikinome, Eugen taksi nuvyko į Strasbūro geležinkelio stotį, kadangi per Bazelį ketino grįžti į savo namus Maljorkoje. Vėlai vakare jis man paskambino iš geležinkelio stoties ir pasiguodė „europine tvarka“, mat nebuvo traukinio, kuriuo turėjo išvykti nusipirkęs bilietą. Jam teko pernakvoti Bazelyje ir trečiadienį, spalio 24 dieną, Eugen Salpius išskrido į Palmą, o ketvirtadienį savo namuose Maljorkoje jis jau buvo rastas negyvas...

Staiga, sprendžiant pagal telefono numerį, man skambina Eugen Salpius, pradedu kalbėti kaip su juo, bet išgirstu susijaudinusios žmonos balsą. Ji paklausė, ar negavau man siųstos žinutės. Atsakiau, kad jokios žinutės aš negavau. Tada ji ir pasakė, kad ketvirtadienio rytą (spalio 25 d.) Eugen savo  namuose rastas negyvas, vonios kambaryje daug kraujo... Iškviesta policija atlieka tyrimą mirties aplinkybėms nustatyti, mirties priežastis dar nėra žinoma... Žinau, kad urna su Eugen Salpius palaikais bus laidojama jo gimtajame mieste Zalcburge. Nuvykęs į laidotuves sužinosiu daugiau detalių. Bet kuriuo atveju, velionio artimiesiems belieka susitaikyti su fatališka lemtimi, netekus mylimo žmogaus.

Kažin ar apskritai gali būti atsitiktiniai tokie sutapimai?.. Juolab turint omenyje nesibaigiantį teisinio nihilizmo farsą, jūsų pilietinių teisių atstatymo parodiją Lietuvoje?

Tą dieną, kai Seime vyko balsavimas dėl Konstitucijos pakeitimo, prokuratūra atidavė teismui bylą „Pirk dramblį“. Nemanau, jog tai tik paprastas sutapimas, kaip ir tą pačią dieną atskriejusi žinia apie artimo draugo, bičiulio netektį!..

Pirmą kartą su Eugen susitikome Vilniuje 1981 metais. Tada jis buvo bene pirmasis užsienietis, privačiu vienmotoriu lėktuvu iš Zalcburgo atskridęs į Sovietų Sąjungą. Eugen Salpius skrydis į tuo metu jam atrodžiusią egzotišką Lietuvą – tapo mūsų draugystės pradžia ne tik kaip pilotų, bet ir kaip žmonių, sovietmečiu priklausiusių skirtingoms politinėms sistemoms. Galėčiau daug pasakoti apie mūsų draugystę, tačiau, kaip pavyzdį, paminėsiu dvi sudėtingas operacijas, kurios prieš daugel metų man buvo atliktos. Tiek pirmu, tiek ir antru atveju labai daug padėjo Eugen Salpius, kuriam esu nepaprastai dėkingas už faktiškai du kartus man sugrąžintą gyvenimą!..

Jis taip pat gelbėjo papuolus į bėdą kitam akrobatinio skraidymo pilotui - Vytautui Lapėnui, kai šis susižalojo ir apdegė, nukritus jo pilotuojamam lėktuvui. Sudėtingai operacijai atlikti E. Salpius pastangomis buvo surinktos būtinos lėšos, jau nekalbant apie daugel kitų svarbių dalykų.

Pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais mums stigo teorinių ir praktinių žinių, kaip kurti krašto apsaugos aviacines pajėgas. E. Salpius tarpininkavo lietuvių pilotų susitikimams su šveicarais bei austrais, parsivežėme daug mokslinės literatūros ir žinių, ką ir kaip reikėtų daryti Lietuvoje. Žodžiu, buvo daugybė svarbių dalykų, už kuriuos esu jam labai dėkingas. Tad galiu tik pritarti savo žmonos Laimos nuomonei, jog Eugen Salpius mums buvo kaip tėvas, nors jis tebuvo tik dešimt metų vyresnis už mane.  O tas etapas teisės srityje, advokatui dr. Eugen Salpius atstovaujant mano interesus Strasbūre, palyginti tėra tik mažytis potėpis mūsų gyvenimuose, susipažinus bei užgimus draugystei akrobatinio skraidymo sporte, tiek ir bendraujant šeimomis, puoselėjant bendrąsias vertybes, idėjas, pomėgius ir panašiai.  

Vis tiktai, kalbant apie tą „mažytį potėpį“, kaip vertinate advokato Eugen Salpius atliktą darbą? Taip buvo lemta, kad paskutinį kartą susitikę Strasbūre kalbėjotės būtent apie teisines problemas, aptarėte veiksmus, siekiant atkurti jūsų pažeistas teises dalyvauti rinkimuose Lietuvoje?

Kadangi aš pats nesu teisininkas, man būtų sudėtinga vertinti jo darbus teisės srityje. Manau, tie atsakingi postai, kuriuos jam teko užimti, tarkim, Tarptautinio arbitražo prezidentas, labai daug pasako apie teisininko Eugen Salpius profesinį lygį. 

 

Advokatas dr. Eugen SALPIUS: „Jeigu ir toliau atsakingų valstybės institucijų pareigūnai temps laiką ir nieko nedarys, Lietuvai gali kilti rimtų problemų dėl čia  įvyksiančių rinkimų teisėtumo. Jei Strasbūro Teismą pasieks ne pavienių žmonių skundai, o kelių tūkstančių piliečių pasirašytas skundas, kurių teisės per Lietuvos Prezidento rinkimus buvo suvaržytos, rinkimai turėtų būti pripažinti neteisėtais.“

 

Savaime suprantama, kodėl spalio 23  dieną susitikę Strasbūre mes aptarėme teisines problemas bei teisinio nihilizmo situaciją, kuri susiklostė Lietuvai nevykdant EŽTT ir JT ŽTK sprendimų. Svarstėme, kokie tarptautinių institucijų teisiniai veiksmai ar sankcijos galėtų priversti Lietuvos isteblišmentą vykdyti ES valstybei privalomus sprendimus.

Advokatas Eugen Salpius man yra sakęs, kad gruodžio mėnesį įvyks Europos Tarybos Ministrų komiteto posėdis, kur turėtų būti sprendžiama, kokias sankcijas taikyti Lietuvai?

Be abejo, tokie akivaizdūs žmogaus teisų pažeidimai europinėse institucijose negali būti toleruojami. Tačiau pastaruoju metu Lietuvai taikomas sugriežtintos priežiūros mechanizmas apsiriboja siunčiamais Strasbūro raštais ir gaunamais iš Lietuvos formaliais atsakymais. Gruodžio mėnesį įvyks planinis ET Ministrų komiteto posėdis, kuriame vėl bus svarstomas klausimas, kodėl Lietuva eilinį kartą neįgyvendino Strasbūro Teismo sprendimo. Nors situacija faktiškai nesikeičia, LT vyriausybės atstovai visą laiką siuntinėja į Strasbūrą depešas, kad EŽTT sprendimą reikia įgyvendinti ir mes, atseit, labai stengiamės, darome viską, kas tik įmanoma padaryti. Skaitydamas tokius Lietuvos pareigūnų raštus Eugen Salpius piktindavosi, pašiurpdavo nuo ciniško valdininkų MELO, formalaus atsirašinėjimo nieko nedarant.

Aš nežinau, koks bus ET Ministrų komiteto sprendimas, nežinau, kokį dabar Lietuvos vyriausybės atstovai sugalvos pretekstą po eilinio Konstitucijos pataisų atmetimo Seime, tačiau dar kartą noriu pabrėžti tai, ką visada sakydavo ir šviesios atminties advokatas Eugen Salpius: mano atveju netaikomas Konstitucijos pakeitimas!.. Taip teigia Strasbūro Teismas ir JT Žmogaus teisių komitetas.  Lietuva gali daugybę metų kaitalioti Konstituciją, jeigu politikai nori tokius žaidimus žaisti, imituojant teisingumą. Man, asmeniškai, joks Konstitucijos pakeitimas NETAIKOMAS. Kad ir kaip Lietuvoje ignoruojama teisė, bet iki šiol dar nebuvo tokio atvejo, kad priimtas įstatymas galiotų atbuline tvarka. 

Konkrečios bylos „R. Paksas prieš Lietuvą“ atveju tebegalioja JT Žmogaus teisių komiteto sprendimas, kuriuo remiantis mano pilietinės teisės turi būti atstatytos nuo 2004 metų. Tai reiškia, jog aš turiu teisę dalyvauti visuose rinkimuose Lietuvoje. O bet koks kitas sprendimas, kurį priimtų Lietuva, ar tai keisdama Konstituciją, ar keisdama Konstitucinio Teismo įstatymą nuo 2018 – 2019 metų, faktiškai prieštaraus JT Žmogaus teisių komiteto sprendimui - atstatyti mano pažeistas pilietines ir politines teises nuo 2004 metų. Neverta spėlioti, kada tai įvyks, pagyvensim-pamatysim.

Valstybinį perversmą 2004 metais Lietuvoje įvykdę  liberalai-konservatoriai, blokuodami Seime klausimą dėl Konstitucijos pakeitimo, eilinį kartą apsijuokė postringaudami apie „perteklinį teisingumą“. Konservatorius J. Razma, liberalas E. Gentvilas bei kiti politiniai oponentai pasisako už tokį Konstitucijos pakeitimą, kuris leistų jums dalyvauti tik Seimo rinkimuose, bet jokiu būdu ne Respublikos Prezidento?!..

Tokie konservatorių ir jiems pritariančių liberalų pasiūlymai visiškai sudarko Lietuvos Konstituciją. Sunku įsivaizduoti, kiek šiuo atveju Konstitucijos punktų reikėtų taisyti. Tad galime tik nusijuokti, jei leistume konservatoriams, tai jie man ant nugaros geltoną dėmę nutepliotų, kad lengviau būtų pataikyti. Matyt, iki šiol aš jiems tebesu Taikinys Nr. 1.

Galiu dar kartą politiniams oponentams priminti tai, kas yra parašyta Konstitucijoje: „Respublikos Prezidentu gali būti žmogus, kuris atitinka Seimo nariui keliamus reikalavimus“. Lietuvos Konstitucija yra vientisa. Bet jeigu būtų atsižvelgta į konservatorių bei liberalų specialiai man taikomus įgeidžius, tokiu atveju atsirastų dviejų lygių Seimo nariai, vieni galintys būti prezidentais ar premjerais, o kiti, atseit, negalintys. Tokia teisinio nihilizmo situacija Lietuvoje paaiškinama  labai paprastai: vien kerštas ir teisingumo baimė valdo politinius oponentus, konservatorius ir liberalus!..

Kerštas už tai, jog būdamas Ministru Pirmininku aš pasakiau konservatoriams, kad man nepakeliui su tais, kurie veltui atiduoda Lietuvos valstybės turtą amerikiečiams, „Mažeikių naftą“ JAV kompanijai „Williams“. O teisingumo baimė, kad, neduok Dieve, R. Paksas vėl taps šalies vadovu ir konservatoriams gali tekti atsakyti už kolektyviai „įteisintas“ stambaus masto politinės korupcijos aferas. 

Nors jums ir netaikomas Konstitucijos keitimas, manau, sutiksite, kad VRK vis tiek neregistruos Rolando Pakso kandidatūros Respublikos Prezidento rinkimuose tol, kol nebus pakeista Konstitucija? Bet kas gi galėtų priversti Konstitucinį Teismą peržiūrėti buvusio KT pirmininko E. Kūrio „konstitucijos dvasiomis“ grindžiamą, aiškiai politizuotą KT sprendimą, grubiai pažeidžiantį tarptautines žmogaus teises? 

Aš manau, tai gali padaryti tik Lietuvos žmonės, kurie visai nebalsuos už politikus, pažeidžiančius Konstituciją ir paminančius teisingumą. Lietuvos žmonės, kurie kreipsis į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl to, kad jų pilietinės teisės per rinkimus yra pažeidžiamos, o tada Strasbūro Teismas galės priimti sprendimą, kad Prezidento rinkimai Lietuvoje – NETEISĖTI.

Tokiu atveju visi tie kandidatai, kurie dabar dosniai dalina pažadus žmonėms, kaip Lietuva gyvens po 2019 metų Prezidento rinkimų, supras, kad jų išrinkimas bus pripažintas nelegitimiu, neteisėtu, pažeidžiantis tarptautines žmogaus teises. Todėl turės būti surengti pakartotiniai Respublikos Prezidento rinkimai, kuriuose piliečiai galės nevaržomai balsuoti už savo pasirinktą, norimą kandidatą.

Bet kuriuo atveju, ne politiniai oponentai ir ne devyni niekieno nerinkti Konstitucinio Teismo teisėjai, o būtent Lietuvos žmonės turėtų tarti savo lemiamą ir tvirtą žodį, kad visa ta teisinė bakchanalija mūsų šalyje pagaliau baigtųsi!..

Norėčiau baigti interviu pokalbį, kaip ir pradėjau, klausimu apie šviesios atminties advokatą dr. Eugen Salpius: ar visada galėjote juo kaip teisininku pasitikėti, jausdamas tvirtą ištikimo bendražygio petį?

Atsakant į jūsų klausimą, nenorėčiau išskirti vien teisinio aspekto. Faktiškai norint aiškiai suvokti, kuo iš tikrųjų gyvenime galime pasitikėti, o kuo ne, reikia suvalgyti daug bendros duonos. Su Eugen Salpius man buvo žymiai paprasčiau, nes daug tos „bendros duonos“ mums teko suvalgyti pačiose įvairiose, netgi kritiškiausiose situacijose, tiek aviacijos sporte, tiek ir daugybę metų bendraujant asmeniškai susitikus. Dievas padovanojo man draugystę su jautrios širdies, teisingu, puikiu žmogumi, su kuriuo daug metų teko artimai bendrauti. Advokatas Eugen Salpius buvo tas žmogus, kuris kreipdamasis į 17-os teisėjų kolegiją Strasbūro Teisme apginė mano pozicijas byloje „R. Paksas prieš Lietuvą“. Galutinis EŽTT išplėstinės kolegijos sprendimas buvo priimtas advokataujant būtent dr. E. Salpius!..

Daugybę metų iki pat mirties jis garbingai atstovavo mano interesus žmogaus teises ginančiose tarptautinėse institucijose. Tiesą sakant, kol kas apskritai negalvoju, dar per anksti kalbėti apie tai, kas galėtų pakeisti šviesios atminties advokatą dr. Eugen Salpius. Visų pirma, reikia laiko susitaikyti su skaudžia netektimi, deramai pagerbti netikėtai mirusį, be galo artimą  ir brangų Žmogų.

Stiprybės ir rimties, palydint Amžinybėn artimą bičiulį, ištikimą bendražygį Eugen Salpius. Dėkoju jums už pokalbį. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Peržiūros: 2534

Komentarai   

+30 # jeronimas 2018-11-07 16:03
Jeigu nebutu Prezidentas Paksas pavojingas dartiniams Lietuva uzvaldziusiems nusikalteliams,senai butu visos teises atstatytos.Manau nebutu ir nuimtas nuo prezidento posto,jeigu butu sitikes pasidalinti maisu amerikiniu doleriu.Bet dabar,kai tiek kartu valdzia spjauna i europinius istatymus,tai parodo tik viena,jog tik uz Paksa reiktu balsuoti.Kaip Paksas besielgtu isrinktas prezidentu,manau nebutu Lietuvai tiek blogio,kaip leidus toliau elgtis nusikalstamai valdzios gaujai ,uzvaldziusiai Lietuva.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Aktyvus visumeninkas 2018-11-07 19:04
Jeronimai, kaip balsuoti už tautietį nesidalina to maišu dolerių ? Ranka nekyla :((
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # kas palydejo 2018-11-07 19:52
ta asmeni i mirti???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # ogi 2018-11-07 21:40
tauta nelabai pasitiki ir Paksu-leido ji ismesti,ir gali nebeisrinkti del...korupcijos Kiviskiu aerouoste-kur buvo palso istatytis kapitalas su Borisovu ar be jo koks skirtumas-Lansbergiui leidus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Valdiški banditai 2018-11-08 15:02
Banditai nuo 1991 m tvarkosi savo zonoje vardu Lithujnia ir kas jiems sukliudys? :cry:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-8 # Lietuvis 2018-11-08 17:55
Šiuo metu labiausia tiktų Arvydas Juozaitis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-6 # jenniferhigh 2018-11-09 14:13
Geras internetinis verslas iš namu ir užsidirbk tiek daug ... Aš sumokejau 24650 eurus per pirmaji menesi ir 34465 eurus praejusi menesi iš "Google". , kuris yra neitiketinas, mažiau nei prieš metus buvau bedarbis siaubingoje ekonomikoje. Dekojame Dievui, kiekviena diena man buvo palaiminta šiu nurodymu, ir dabar esu mano pareiga moketi

ir dalintis su visais......
=================>>>> w­­w­­w.W­­e­­b­­j­­o­­b­­3­­3.c­­o­­m
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # abra 2018-11-11 19:07
komunistu sugadintas oras ir toliau murkdo Lietuva ...iskelti du pirstus ir pasakyti "tvarka bus" gali ir daugiau kandidatui,o padaryti...kolkas nebande net Paksas,nors Lansbergio parama turejo ,kaip lakunas-ne kaip prezidentas,paskaitykite petkeviciaus trilogija-ten yra daug apie Borisova ir mazai gero apie Paksa-ir tikrai rasyta ne kaip striboko,o kaip seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininko-to meto-informacija turejo visa
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # jeronimas 2018-11-13 15:13
Paskutini kart atgavus Lietuvai trumpa Laisves ziupsneli,tomis dienomis,kai seime buvo kasami Landsbergiui isbegti tuneliai,Paksas uzsikures savo lektuveli pripylta pilnais kuro bakais,lauke dedules,kad isgelbetu ji .Kazkaip nelabai nori dedule prisiminti siuos svarbius ivykius.Okad nereikejo dedulei pasinaudoti Pakso paskraidymu,tai tik Lietuvos pilieciu deka,kurie savo kunais uzdenge jauna Lietuvos valstybes sirdi.Apmaudu tik tiek,kad nezinojom ,kad i ta jauna valstybes sirdi sulinde tranai,kirmeles ir Lietuvos -Tevynes isdavikai ir parsidaveliai.O kas sako ,kad dedule -patrijarkas neprisidejo prie Pakso "sunaikinimo" ilgiems metams-manau,labai klysta.Zmones vis dar nepazysta sios nuodingiausios gyvates Lietuvos uzantyje.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Martina 2018-12-01 00:20
generic viagra: http://ademsforum.ru/index.php?action=profile;u=39875
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lester 2019-01-13 17:53
Wonderful blog! I found it while surfing around
on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you generic viagra: https://royaladventurers.wiki/The_Nine_Biggest_Generic_Viagra_Cost_Mistakes_You_Can_Easily_Avoid
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Susannah 2019-01-15 02:13
You should be a part of a contest for one of the finest blogs online.
I am going to highly recommend this blog! best place to buy generic viagra online: http://wx63.leshang168.top/home.php?mod=space&uid=623073&do=profile&from=space
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Emma 2019-01-20 04:21
Good day! I could have sworn I've been to
this web site before but after looking at some of the posts I realized it's new
to me. Nonetheless, I'm definitely pleased I found it and I'll be book-marking it and checking back frequently!Take a look at my page - Marilou: http://www.notnowmetoo2.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pamala 2019-01-21 04:57
Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your submit is simply nice
and that i could suppose you are knowledgeable
in this subject. Fine together with your permission allow me to take hold
of your RSS feed to keep updated with coming near near post.

Thanks a million and please continue the rewarding work. viagra tablets: http://www.bb98.cc/home.php?mod=space&uid=6774&do=profile&from=space
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Arnette 2019-01-24 03:18
When someone writes an article he/she retains the idea of a user
in his/her mind that how a user can know it. Therefore
that's why this post is outstdanding. Thanks!

Also visit my website Niamh: http://www.miami-limo-services.com/UserProfile/tabid/43/UserID/6333871/Default.aspx
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Myles 2019-01-31 06:29
If some one needs to be updated with hottest technologies after that he must be visit this
website and be up to date every day.

My weblog ... Etsuko: http://www.thenewewave.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Joe 2019-02-03 08:34
Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my
site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

My web site Chet: http://www.thenewewave.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Marcella 2019-02-04 15:07
It's going to be end of mine day, however before end I am
reading this great paragraph to improve my
know-how.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Corrine 2019-02-04 19:07
This is a topic that's close to my heart... Cheers! Where are your contact details though?


My web page: b - https://sto54.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2118690: https://sto54.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2118690 -
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pearlene 2019-02-04 21:10
I was pretty pleased to discover this site. I need to to thank you for ones
time just for this wonderful read!! I definitely really liked every bit of
it and I have you bookmarked to look at new things in your web site.


My site; b (www.onemanstreasure.store: http://www.onemanstreasure.store/lebron-or-kobe-whos-better/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Agustin 2019-02-07 09:08
Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to
give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Thanks!

Also visit my homepage - b, kay.co.za: https://kay.co.za/qtoa/index.php?qa=25272&qa_1=the-story-samsung-company-the-revolutionary-handsets-vendor,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Margarita 2019-02-07 10:24
Very quickly this website will be famous amid all blogging people,
due to it's good posts

Review my web page; b; Carolyn: https://unifiedmindfulness.com/wiki/index.php?title=Market_Research_Tips_Methods_Strategy_Benefits_Process,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Audra 2019-02-07 10:29
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say
that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and
I hope you write again very soon!

My blog post; b (wiki.woololo.com: http://wiki.woololo.com/index.php?title=User:KaceyOcv85574)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Klaudia 2019-02-08 05:33
Hi, Neat post. There's an issue together with your website in web explorer, might test this?

IE nonetheless is the marketplace chief and a big component
of folks will leave out your fantastic writing because of this problem.


my page: b (http://тульскоеземлячество.xn--p1ai/: http://xn--b1afaaiqgeiqh0aidle1f1d3c.xn--p1ai/user/GloriaWrixon/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Johnette 2019-02-08 05:58
Really when someone doesn't understand after that its up
to other people that they will assist, so here it happens.Here is my site :: b; valdorgeathletic.fr: http://valdorgeathletic.fr/valdorgeathletic/contact/voa-3-2/,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Terry 2019-02-08 06:55
Hello there! This post could not be written any better!
Reading through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I will forward this post to him.
Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!


Stop by my web site :: b (Lovie: http://theanxiousadvisor.com/the-big-bond-scare-of-2017-mid-year-update/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Carl 2019-02-08 07:21
I used to be able to find good information from your
content.

Here is my webpage - b (Raul: http://www.wwegames.net/profile/justinelynn)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Nancee 2019-02-08 10:04
Thanks for every other excellent post. Where else could
anyone get that kind of information in such an ideal
means of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm on the search
for such information.

Also visit my web site b (Christiane: http://www.ccmmi.com.br/busca?busca=http%3A%2F%2Fwww.bioeme.com%2Findex.php%2FMake_Market_Research_Survey_Work&tipo=All)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Helaine 2019-02-10 16:54
Instead, you had been getting coverage from the major health carrier your broker
did business with. Common types of cases
that lead towards the home being considered vacant are:
o House sits empty for ninety days while the owners have moved out
of state and are waiting for that old where you
can sell. Assuming the identical parameters as before it might make a yearly salary
of $93,600.

Here is my weblog :: b (ne-kuru.ru: https://ne-kuru.ru/index.php?action=profile;u=212730)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Darla 2019-02-11 13:13
Hence they opt for PPI Claims, where they might claim and get their
back. It should also offer great employee benefits to improve morale and attract top talent.
Landlord's security coverage materials safety for losses as a result of theft, damage for your household introduced about
by tenants.

Also visit my blog post - b; Kellye: http://futsal5cotland.com/viewtopic.php?id=32980,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Belle 2019-02-11 17:49
The trick is applying the world wide web to shop around and
get a price that is affordable. It should also provide
great employee benefits to improve morale and attract top talent.
Part b (Azucena: http://localdiningguides.com/groups/best-car-owners-insurance-online/) covers doctors' services, hospital outpatient care, and also some varieties of home health care.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kathi 2019-02-11 17:55
To shorten the hunting process when you want that compares automobile insurance quickly, you
are able to check out one of many websites that
may narrow your search. Common instances of cases
conducive for the home being considered vacant are:o House sits empty for ninety days
whilst the owners have moved out of state and they are waiting for the existing home to
sell. Part b (Sheryl: http://www.iamsport.org/pg/pages/view/41369071/) covers doctors' services, hospital outpatient care, and also some forms of home health care.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Salvatore 2019-02-13 15:05
While both is sure to be costly for you personally, if you build, you can find areas that one could assistance to useful
precious dollars for other activities. Some of the tasks undertaken by home
remodeling companies include repair, remodel, add-on, and customization. Workers prefer boom lifts because these are easy on maintenance and are efficient on energy.


Feel free to surf to my page - b (https://onairradio.net/demos/1/chatroom/-/index.php?option=com_kide: https://onairradio.net/demos/1/chatroom/-/index.php?option=com_kide)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Shelby 2019-02-13 17:02
In choosing your decorative accessories, make certain it
uses clean lines and it's also suitable on the hue of your home.

This is not in any respect a favorite service for the reason that expense is very
high much more when compared to a loft conversion or any
other. Sometimes they're going to also be able to color the emblem for the favored
team to the court as well.

My webpage: b - Olive: http://gillizamastudios.com/blog/2013/02/07/nhm-birds/birds_blog_color/ -
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sherman 2019-02-19 09:11
I do not know if it's just me or if perhaps everybody else
experiencing problems with your website.
It appears like some of the text within your posts are running
off the screen. Can someone else please provide feedback and let
me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet
browser because I've had this happen before. Thanks

Here is my homepage - Jimmy: http://www.neverstopgoge3.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Karin 2019-02-23 21:07
Hi, just wanted to say, I liked this post. It was helpful.
Keep on posting!

Also visit my weblog - Alphonso: http://www.neverstopgoge3.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Emilio 2019-02-26 21:40
She didn't like her tribe, (who picked her last) calling them "the dumbest people on earth" and was easily voted out in the first tribal council.
Raphael transformed the style of Madonna inside the religious themes into a secular and graceful human mother successfully.
He was ready to grab the pace then suddenly pointed out
that, the goddess many artists talked just lived for the 20th
Lotia street, about the Jeber riverside.

My blog post :: b (Lucas: http://www.penneruwebtv.com/groups/the-simplest-cure-if-you-suffer-from-the-fear-of-success/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # John 2019-02-28 07:42
Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog centered on the same topics you
discuss and would love to have you share some stories/information.
I know my visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free to
shoot me an email.

My webpage - Rena: http://www.neverstopgoge3.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Quincy 2019-03-08 18:06
That little piece of information alone significantly decreased the return on Ron's prospective investment.
Realty - Trac disclosed that 59 percent of mortgage holders carry a loan-to-property value ratio of 120 percent or greater.
Foreclosures Rising - July brought many negative data points to Detroit beginning
with foreclosure notices.

Also visit my blog ... b [Gabriel: http://www.peidby.com/space-uid-166464.html]
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Audrey 2019-03-09 08:11
You do not have to get it done alone - REITs might be complicated investments to guage and much more complicated to integrate in your current portfolio and investment goals.
The benefits stemming from joining a franchise a wide range of: affiliation using
a larger organization; greater market power from a recognized trademark; cooperative advertising and marketing.
Foreclosures Rising - July brought many negative data points to Detroit starting with foreclosure notices.


Here is my web blog :: b (Teresita: http://koenvanimmerseel.com/discography/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ejuqinarom 2019-03-18 06:43
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ecaqemuhop 2019-03-18 06:57
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Generic Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # izkufaxu 2019-03-18 13:34
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Generic Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin Online http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # oxyicougeqap 2019-03-18 14:12
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin Without Prescription http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rachael 2019-03-18 19:40
You actually make it appear really easy along with your presentation however I in finding this topic to be really something which I believe I'd never understand.
It seems too complicated and very extensive for me.
I'm having a look ahead on your subsequent post, I'll try to get the hold of it!


Here is my web-site ... 자동차보험료비교견적사이트: http://www.xn--l89a4l15n2tf80fw6bj1g22q8gaq4b6z2aizt6ij.org/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maricela 2019-03-22 09:24
Now I am ready to do my breakfast, after having
my breakfast coming yet again to read other news.


Check out my webpage: Maynard: http://googlenowthis23.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dominga 2019-03-24 19:11
From benefits that appear on your screen select a vendor.
A well composed blog post can attend to this to provide what you need.
You could using this website for your online business for several years.


Also visit my web page; seo woo age: http://nathanplatt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=austudio.global
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rodrick 2019-04-03 12:07
Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
you are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will
eventually come back very soon. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice holiday weekend!


My blog post 자동차보험료비교견적사이트: https://www.sooni.net/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Sam 2019-04-09 10:45
Hi! I just would like to give you a big thumbs
up for the great info you have got here on this post.
I will be coming back to your website for more soon.

Feel free to visit my web page: 자동차보험료비교견적사이트: http://www.mobilestation.org/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti