Kunigas A. Bulota : Vargas Lietuvai dėl papiktinimų

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

 

 

Vargas  Lietuvai  dėl  papiktinimų

 

Tokiais žodžiais į minią kreipėsi Kristus, kalbėdamas apie tuos, iš kurių ateina papiktinimai. Mes  neatvėrėme  durų  Kristui (tai Šv. Tėvo  Jono – Paulius II šūkis jo vizito Lietuvoje proga)  ir, manau,  kad  ir vėl neatvėrėme  Kristui durų šiais  metais,  kai atvėrėme tik   valstybines diplomatines duris  Šv. Tėvui  Pranciškui jo vizito Lietuvoje proga, kadangi  išgyvename  dabar tai,  kas  neturėtų  vykti  krikščioniškoje  Lietuvoje.  

 

Vargas  Lietuvai  dėl  papiktinimų, kai  išrinkome negyvenusį  Lietuvoje  antikonstitucinį Prezidentą. Vargas ir galvos  skausmas,  kaip  atsiprašyti  kito nederamai nušalinto Prezidento. Vargas Lietuvai dėl papiktinimo, kai buvo pagrobta  mergaitė  Garliavoje ir kai dabar įsisiautėjo vaikų atiminėjimas iš šeimų, kai  nesiskaitoma  su  piliečiais, kurie susirūpinę klausė - kur mergaitė Deimantė? Vargas Lietuvai dėl papiktinimo, kai  be  teismo  yra kaltinama  parlamentarė  teisėja  N. Venckienei. Ir vėl klausiam,  kam  priklauso  Lietuvoje  Antavilių  kalėjimas,  kas  mokės  už  visus valstybės vardu padarytus  nusikaltimus,  papiktinimus   prieš  Lietuvos  piliečius?

 

Išganytojas suprato tą liūdną žmonių gyvenimo tikrovę, kur papiktinimai yra kasdienybė, su jais apsiprantama, jie įteisinami, todėl jis teigė, jog papiktinimai yra neišvengiami,  bet  vargas  tam  žmogui,  per  kurį  papiktinimai  ateina.

 

Jei  būtume  atvėtę  duris  Kristui,  nebūtume  sukūrę  Garliavos  pragaro  ir  šios  dienos  pragaro Lietuvos  vaikams, kai vos per kelis mėnesius iš tėvų dėl keisčiausių priežasčių buvo atimta daugiau nei tūkstantis vaikų.  Čia į atmintį ateina Kristaus žodžiais: „Aną  valandą  prie  Jėzaus  prisiartino  mokiniai  ir  paklausė: „Kas gi  didžiausias  dangaus  karalystėje?“  Pasišaukęs  vaikutį , Jėzus  pastatė  tarp  jų  ir  tarė: „Iš  tiesų sakau  jums: jeigu  neatsiversite  ir  nepasidarysite  kaip  vaikai,  neįeisite  į  dangaus  karalystę. „Kas  priima  tokį  vaikelį  dėl  manęs,  tas  mane  priima“. Kunigas,  vyskupas , diakonas  krikštydamas  vaikelį,  krikšto  tėvų klausia: „Ar   pasižadate  išauklėti  kūdikį  Dievo  ir  žmonių  meilėje?“   Atsakote -  „pasižadame“, Šventajai Dvasiai  nužengiant  ant  kūdikio  krikšto  metu.  Tai  kokių  galų  dabar  tyli   Krikšto  tėvai,  bažnyčia,  kai  taip  Jėzus  rūpinosi  vaikais,  atiduodami  krikščioniškos  šeimos  kūdikius  ir  vaikus  į  siaubo  pragarą? Vaiko  protas  to  nesuvokia,  ką  daro  žmogiškumą  pametę  dėdės  ir  tetos. 

 

Aš  prisimenu,  kaip  būdamas vaikas   išgyvenau  siaubingas  stribų  naktis,  išverčiant  mane  iš  lovos  ir  gąsdinant  tėvus,  kad  mane  išveš,  jei  tėvai  nepaskys,  kur slepiasi partizanai.  Ką gali suvokti vaikiškas  protas, kai  be  teismo teikiami  tik grobimui  paruošti  dokumentai  ir  baimė  vaikui?  Jis  nežino  palyginimo,  ar  tikrai  jo  tėvai  su  juo  elgiasi  taip  blogai. Jis įpratęs toje aplinkoje gyventi ir jam atrodo, jog viskas yra gerai. Ir  vėl  tik  tėvų  autoritetas  jam  gali  paaiškinti  situaciją.  Man  atrodo,  kad  dabar  toks  chaosas  vyksta  Lietuvoje,  nes mes  neturime  vertybių  ir  gyvename  tik  direktyvomis  ir mistiniais  projektais -  Vilniui  tramvajus  arba  Metro.  

 

Įsiklausykime į Kristaus žodžius: „Kas  papiktintų  vieną  iš  šitų  mažutėlių,  kurie  mane  tiki,  tam  būtų  geriau,  kad  asilo  sukamų  girnų  akmuo  būtų  užkabintas  jam  ant  kaklo  ir  jis  būtų  paskandintas  jūros  gelmėje.“ „Jei  tavo  brolis  tau  nusikalstų,  eik  ir  bark  jį  prie  keturių  akių.  Jeigu  jis  paklausys,  tu  laimėjai  savo  brolį.  O  jei  nepaklausys,  pasiimk  su  savimi  dar  vieną  ar  du,  kad  visa  byla  remtųsi  dviejų  ar  trijų  liudytojų  parodymais.  Jeigu  jis  ir  jų  nepaklausys,  pranešk  bažnyčiai.  O  jei  nepaklus  nė  bažnyčiai,  tebūnie  jis  tau  kaip  pagonis  ir  muitininkas“. Dabar Bažnyčiai  net  pranešti  nereikia, nes  ji mato (tik  kažkodėl  dabar  tyli) ir jai  žinoma  netgi  žudomi  negimę  kūdikiai. Tokioms  suklaidintoms  motinoms gali  padėti tik  jautrus  ir  pasitikintis  dvasinis  brandumas.   

 

Prieš  42  metus pakvietė  mane Jėzus  kaip  vieną  iš  daugelio  savo  mokinių  okupuotoje  Lietuvoj ir per vyskupą paklausė:  „Tu  esse  promitto?“   (ar pasižadi?)  Atsakiau:  „promitto“   (pasižadu). Pasižadu skelbti Evangeliją, taip pat ginti mažutėlius, kuriuos laimino Kristus. Koks  dvasios  pakylėjimas   būti  vienybėje  su  Kristaus  mokslu  ir  jį  skelbti  „mažutėliams“.  Tada  vienintelė  kovos  kryptis  buvo,  kova  prieš  bedievišką  ideologiją.  Vaikų,  išlikusių  nuo   Sibiro  trėmimų,  negrobė  bet  juos  gražiomis  formomis  mokė  neklausyti  tėvų,  meluoti  tėvams,  skatino   vaikus suprasti komunistines idėjas (kurių  dar  neatsikratę,  manau,  šių  dienų kai  kurie  anų  ideologų anūkai), manydami, jog toliau išlieka  bažnyčia  liaudies  priešu. 

 

Žinant  tada  atvirą  ideologinį  priešą,  nesunku  buvo vaikams    perteikti  krikščioniškas  vertybes,  nes dar buvo  stiprios  krikščioniškos  šeimos.   Šiandiena  jau  daug  kuo  pasikėsinta  į  krikščioniškas  šeimas. Naikinant  krikščioniškų  šeimų  pagrindą – naikinama ir Valstybė.  Ar  ne  tokių  kėslų  siekiama  kaip  kad turkų,  mongolų  antplūdžio  metu į Europą?  Suniveliuoti  Laisvos  nepriklausomos  Lietuvos  viziją. 

 

Neseniai   nuvilnijo  per  Lietuvą   sąjūdžio  sukaktys.  Ar  kas  nors  iš  tų  dabartinių Sąjūdžio   „vadovų“ sąjūdiečių  susitikimų metu atkreipėte  dėmesį  ir išreiškė padėką tiems  ano   meto  sąjūdžio vaikams,  kurie  sausio   13  susikabinę  rankomis  stovėjo  prieš  TSRS  tankus   prie  Aukščiausios  tarybos  pastato  ir  nesitraukė?  Ar  prisiminėte  juos  šalia  savų  apdovanojimų?  Tankistas  atsirado  ne  prieš  melui  paruoštą  akciją,  neva ten  stovi  ginkluoti   „litovcai“,  bet  įsitikino, kad ten  stovėjo  rankomis  susikabinę beginkliai  vaikai. Teko  tankistui  raportuoti  tankų  divizijos  02902  vadui ( tada  Putnos  gatvėje),  kad  ten  stovi  ne  ginkluoti  žmonės,  bet  -  vaikai.  Buvo  duotas įsakymas tankistui  sukioti  tanko  vamzdį  ir  taip  nublaškyti  jaunimą, vaikus,  kad  tankas  įsiveržtų  į  minią  žmonių. Vaikai  nesitraukė. Atsitraukė  tankas.  

 

Buvau  ten.  Mačiau.  Ačiū  tiems  vaikams ir  jų  tėvams,  kurie  tada bedvasėje tautiškumo  atžvilgiu  tarybinėje  mokykloje  sugebėjo   savo  vaikams  perteikti  kitokią  Lietuvą,  o  dabar  jie  aukojasi  už  laisvą  gražią  Lietuvą, sukūrę  krikščioniškas   šeimas, kad  jų  vaikams  netektų  stoti  prieš   okupantų   tankus.   Šiandieną  Valstybė  tokiems  tėvams  ir  jų  vaikams   sukūrė  pragarą.  Yra  dar  skaudesni  ir  aštresni  prakeiksmo  žodžiai   papiktintojams Šv.  Rašte.  Kelios  Kauno  tardytojos   kreipėsi  į  žiniasklaidą  ir  klausė  atvirai  teologų,  kas  dabar  jom  bus,  nes  kunigas  pacitavo  keletą  minčių  iš  Šv. Rašto    atitinkančių  jų  nekokybišką  darbą ir išreiškiančius prakeiksmą.  Ar  nebijote  papiktintojai  grobti  vaikų   iš  aimanuojančių  krikščioniškų  motinų?  

 

 

 

Pagarbiai  Jo  Eminencijos  kardinolo V. Sladkevičiaus  sekretorius  kun.  maj. A. Bulotas.

 

Peržiūros: 2514

Komentarai   

+25 # CiTaiBent 2018-10-31 18:12
Vargas Lietuvai dėl papiktinimų - tokiais žodžiais į minią kreipėsi Kristus ... Atleisk man Viešpatie už abejones tavo tarno žodžiais :(
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # taip 2018-10-31 20:42
prie kunigo zpdziu neprikibsi,nes jis liudyja tiesa ir pasako tai ,kai dauguma tyli,net...
ir tie,kurie taip "drasiai"platino kataliku baznycios kronika

kas neleidzia jiems dabar kovoti dar pries didesni blogi
dvasine okupacija,kuri naikina ir kuna ...
kas?...galima butu atsakyti-like valdzioje komunistai (pamirso iseiti????)padare,kad lietuvios lietuvi suestu panaudodams tarybini mokssla...prisitaikyti prie netiesos ir ja pateikti ,kaip tiesa...
BET MATOMAI TAUTA TIK TO IR VERTA,NES IR TARP JOS GANYTOJU YRA PRISITAIKELIU
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Inkvizicija 2018-10-31 20:53
O kodėl neparašė apie Šv. inkviziciją? Juk ji Dievo vardu kankino ir degino žmones. Kaltų NERASTA, kaip ir priklauso :-?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # gal kam padės? 2018-10-31 20:57
Šiek tiek priešnuodžių masiniam vergų kvailinimui:

www.lzskelbimai.com/s/puikus-vaistai-smegenu-plovimo-212021
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Antanas 2018-10-31 22:33
Komunistinėje Kinijoje ir šiandieną "inkvizicija" nes komunistai valdo Bažnyčią. Bažnyčia neturi savarankiškumo. Taip kad anam istoriniam laikotarpiui bažnyčia buvo prievartoje ir dabar dar yra kraštų kur politinė prievarta taikoma bažnyčiai. Vadinkite kaip norite, bet Lietuvoje to nėra.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Antanas 2018-10-31 22:41
Lietuvoje skaitoma 80 procentų katalikų. Dar yra kitų tikybų išpažįstančių monoteistinę tikybą. Ar tai jie vergai atnešę krikščionišką kultūrą ir tapus Lietuvai nuo Baltijos jūros iki Juodosios. Ką turime šiandieną? Lietuvišką Gudiją laikome priešais. Suvalkus laikome Lenkijoje. Prūsai Putino okupacijoje. Štai kur vergovė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Inkvizicija 2018-11-01 10:34
O kas Žalgirio mūšyje mušė vokiečius, kurie nešė lietuvių tautai kryžių ir taip vadinamą Dievą? :-* Ar vėl kailiuką išvertėte eilinį kartą ir įbrukote lietuvių tautai "Dievą"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Atas 2018-10-31 23:24
Kažkaip užkibo viena straipsnio frazė ,,komunistinės įdėjos"... Na, ne visos tos komunistinės įdėjos buvo blogos, patikėkite, ne visos. Dabar mums pateikiama labia daug ir nepalygynamai blogesnių įdėjų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # budintis 2018-11-01 10:02
ŠVENTOJO JUOZAPO APRAIŠKA- NUORODA 2006 11 01
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # budinčiam 2018-11-01 14:24
O kodėl nei vienas popiežius nėra šventasis ir nei vieno nepagydė, nepadaugino duonos ir iš vandens vyno nepadarė taip, kaip darė Jėzus? Amen.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # taip 2018-11-01 10:04
esme,kad buve ateistai liko valdzioje-atseit"pa,mirso iseiti",arba "prisimine,kad jie tarnavo okupantui budami...patriotai":??????????tautos apibudinimas-siaudiniai patriotai,siaudadusiai,pelesiniai-jiems tinka,o jie isvare ir nuskurdine dvasiskai(geria ,narkomanai) milijonus tautoieciu rekia":ar tu myli Lietuva?Svarbiausia ,kad siu "Durniu kultura-veikia jaunaja karta
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # budintis 2018-11-01 10:36
Artėja 12 valanda.

Švenčiausiosios Ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies Rožančius, 2010 04 27 Jėzaus apreikštas. (Google).
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Tikrai ? 2018-11-01 10:42
O dabar jau nekankins ir nedegins, kaip neseniai tai daryta Europoje Šv.inkvizicijos laikais? Kiek bus šventųjų, kurie vaikščios vandeniu, skraidys oru ir duoną daugins?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Šventieji atsirado 2018-11-01 10:40
Pažiūrėkite, kokie jie šventieji:
https://www.youtube.com/watch?v=FsP6F1sgRjQ&t=4s
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Kodėl kunigai myli € 2018-11-01 10:44
Kodėl kunigai taip myli € ir be jų negali gyventi? juk Dievui pinigų tai nereikia.
Dar jie myli automobilius, tai yra anksčiau tai vadinosi Velnio išradimais :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Vargas be EURŲ 2018-11-01 10:48
Mane papiktino, kad daugelis gyvena be tiek EURŲ, kiek jie turėtų turėti. Tai pagrindinis PAPIKTINIMAS.
Antras papiktinimas, kad Lietuva tapo SKOLINGA ES.
LTSR laikais to nebuvo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Lietuvis 2018-11-01 10:58
Tikrieji lietuviai būtent ir daužė tuos kryžiuočius, kurie nešė "tikėjimą" Gerai įkrėtė Žalgirio mūšyje kryžiaus nešėjams. Deja, po to Lietuva buvo parduota ir pristatyta svetimų bažnyčių, kurios nk bendro neturi su Lietuva ir jos tikru tikėjimu.
Todėl didžiuojuosi ta Lietuva, kuri buvo iki Žalgirio mūšio, kai lietuviai gerai įkrėtė "dievo" nešėjams iš europos, o dabar patys važiuoja ten dirbti ir bučiuoja kryžių, kuris atneštas per prievartą Lietuvai :-x
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # bažnyčia 2018-11-01 12:01
Bažnyčia, kunigai tai didelis komercinis Vatikano kooperatyvas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # vargo bažnyčiai 2018-11-01 14:21
Vargas Lietuvai dėl prievarta atnešto kryžiaus ir svetimo tikėjimo.
Ar kunigai atsiprašė Amerikos indėnų (dabartinė užgrobta indėnų žemė) už ispanų, prancūzų ir anglų okupantų grobimus ir kryžiaus prievartinį atnešimą? :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Sutanuotasis 2018-11-01 14:28
Bažnytininkai, kaip ir teisėjai + prokurorai SUTANUOTIEJI. Su juodom sutanom. Tik skirtingus dalykus dalina, bet visi jie labai myli PINIGUS. Tai reiškia, kad PINIGAS yra Dievas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Antanas iš Toronto 2018-11-01 16:03
Broliai, kodėl jūs tokie pikti? Už gerą žodį metat akmeniu????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Lietuviai yra AVINAI 2018-11-01 17:09
Seimo narė apie lietuvius - JUS AVINAI (baran), todėl toks bordakas nuo 1991 m. dabar
https://www.youtube.com/watch?v=nGY1F8roRS0
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # tulpė magnolija 2018-11-01 17:16
Va kaip neša kudašių iš Amerikos tulpė magnolija.
https://www.youtube.com/watch?v=hBE_0xXNS64
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # budintis 2018-11-01 19:41
Klausiate, nors pats žinote kodėl?
Ne visi šventieji yra pas Dievą, kurie paskelbti Vatikano.
Mes galime jau kreiptis pagalbos Kardinolo Vincento Sladkevičiaus. Jis pas Dievą jau Šventasis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Papa Mobilis 2018-11-02 10:45
jūsų šventieji ypač popiežius su PAPAMOBILIU
Kažkodėl "šventasis" sėdi stikliniame narve. Ką dievas nesaugo?
https://adobochroniclesdotcom.files.wordpress.com/2013/07/image28.jpg
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Teisybė 2018-11-02 06:41
Rašo teisingai kunigas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # to kunigui 2018-11-02 09:45
o koks teismas buvo kai susaude manotris giminaicius tavo numyleti misko bandytai,susaude ir viskas,o vleiu pasirodo,kad jie girti buvo ir ne tuos nusove,tai ka cia tokia tavo teisybe?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Tadas 2018-11-02 11:54
Tipinis pedofilinis marazmas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Antanas 2018-11-02 13:37
"to kunigui" Mano dėdės visą šeimą sušaudė taip pat miško banditai iš Sokolovo baudėjų būrio, rusų kareiviai aprengti partizanų uniformomis. Partizanai vedė karą su okupantu, bet ne su šeimomis. Panašiai dabar taikiuose mitinguose pasirodo provokatoriai kad sukelti neramumus. Ar tai tamstai suprantama "TO"?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # ogi 2018-11-02 23:52
teisingai-reikia atskirti grudus nuo pelu
vienintelis kun.Bulota drista pasakyti tiesos zodi komunistams-jus komunistai pamirsote iseiti is visu strukturu,jus neatgailave isvaret Lietuvos zmones,nugirdet juos ir demoralizavot,o patys lendate kuo arciau altoriaus,o ka jus darotir toliau naikinat viska kas pasitaiko jusu kelyje
-ta kunigas norejo poasakyti,,o ne apie "kryziuocius"
tas kuris niekina ties nesvarbu is kieno lupu-pats pasiklys netiesoj...kuria gyuvena siandienos valdzia...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti