Kodėl „Laisvas laikraštis“ rašo, kad A.Juozaitis serga psichikos liga ir kodėl gerb. Šimonytė „nori“ būti prezidente?

Peržiūros: 2706
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (3 Votes)

 

 

Kodėl „Laisvas laikraštis“ rašo, kad A.Juozaitis serga psichikos liga ir kodėl gerb. Šimonytė „nori“ būti prezidente?

Pirmiausia reikia paklausti visų nelaimingų konservatorių, kurie balsavo už buvusią ministrę. Kadangi visiems konservatoriams buvo labai gera gyventi prie magnolijos Grybauskaitės, tai jie ieškojo kuo panašesnio kandidato. Kadangi turbūt tokios pat melagės, visiškai nekompetentingos ir labai save mylinčios kandidatės negali būti, tai jie ieškojo kuo panašesnės ir nutarė, kad geriausiai tiks gerb. Šimonytė. Na o apie Šimonytė, kaip ministrę, nieko pasakyti negalima, nes ji darė ir vykdė tik tai, kas buvo nurodoma Grybauskaitės. Iš to taško žiūrint, kaip gali būti prezidentu žmogus, kuris neturi savo tvirtos nuomonės ir vykdo visus Grybauskaitės norus, net labai negražius ir net nusikalstamus: skolinimasis iš bankų už 9 % palūkanų, gerai dirbančio „Snoro“ banko sunaikinimas, apkaltinant banko savininkus, Grybauskaitės „noras“ statyti atominę elektrinę, perkant iš General electric ir Clinton atominį Chitači firmos reaktorių. Buvo sumažinti atlyginimai ir pensijos (pirmą kartą pasaulyje), ir tie pinigai (dalis) atiduoti daugeliui patarėjų ir konsultantų atominės elektrinės, na, o dalį realizavo patys konservatoriai!!

Kokio lygio buvo Šimonytės „viršininkė“, parodo atominės elektrinės reklama, kurią skaitė pik Čekuolis. Jis ir pats pripažino, kad šita reklama buvo visai negera, tiesiog atstūmė žmones nuo balsavimo už elektrinę. Šios reklamos tekstas parodė visišką nemokšiškumą Grybauskaitės, ir parodė, kokio mentaliteto tauta, jeigu leido net 10 metų juoktis kartu su konservatoriais iš Lietuvos gyventojų. Norisi priminti Kubiliaus ir Šimonytės kompetenciją po „Snoro“ banko sužlugdymo, nes reikėjo grąžinti indėlius iki 100 000,0 litų. Iš viso reikėjo apie 5,0 milijardus litų, tai šitie gudragalviai nieko nesugalvojo, kaip pasiūlyti didinti PVM iki 23 %. Jau ir krizės metu, finansų ministrė nieko gudriau nesugalvojo, kaip didinti PVM nuo 18 % iki 21 %, žadant po krizės sugrąžinti vėl 18 %. Kaip visada, tai buvo tik pažadai! Na, o PVM didinimas iki 23 %, tai būtų tikra tragedija visai tautai, nes viskas ir visur padidėtų kainos!! Išgelbėjo Lietuvą dabartinis teisiamasis E. Masiulis, kuris pasiūlė tuos pinigus paimti iš visų ministerijų biudžetų.

Ką galėjo išmokti buvusi finansų ministrė iš savo „mokytojos“? Ogi visiškai nieko, išskyrus melavimą, įvairiausius sukčiavimus ir visokiausias aferas su finansais. Juk pati „mokytoja“ būdama finansų ministre tiek visko pridirbo (iš savo nemokšiškumo), kad tikrai būtų reikalas visą tai ištirti!! Juk net ir Uspaskichas galėtų daug ką paliudyti ir papasakoti. Tai štai, dirbant Šimonytei finansų ministre, ji turi prisipažinti ir pasakyti, ar visi darbai buvo vykdomi vadovaujant Grybauskaitei! Jeigu taip, tai teisme Šimonytė turės būti liudytoja, o kaltinamoji magnolija Grybauskaitė. Ta proga mes norėtume pasakyti apie visus juodus darbus magnolijos (jie visi yra seniai žinomi) ir apie visiškai neprotingą keikimą Rusijos ir jos vadovo Putino. Juk negali būti toks kantrus senas KGBistas, turėdamas magnolijos KGB bylą savo rankose ir matydamas, kaip magnolija veikia visame pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Ar tik nebus suderintas elgesys tarp Putino ir magnolijos, siekiant rezultatų Europos Sąjungoje? Pagyvensime ir pamatysime!!

Tai štai, norint išlaikyti dabartinį valstybės lygį - visiškai sužlugdyti teismai ir prokuratūros, didinami ne mokytojų ar gydytojų atlyginimai, bet teisėjų!!! Na čia dėl teisėjų, tai suprantama, kad teisėjai nematytų visokiausių aferų ir būtų gailestingi prezidentei ir visiems kitiems išsigimusiems valdininkams ir seimūnams. Šimonytės, kaip būsimos prezidentės, pirmas uždavinys, kad būtų tęstinumas visų Grybauskaitės ir dėdulės Landsbergio darbų, nenukrypstant į jokias demokratijas. Įdomu, kiek Lietuvoje tų, kuriuos tenkintų landsgrybių terorizmas. Tai būtų beveik visi konservatoriai, visi teisėjai ir prokurorai, visi seimo nariai, tokie kaip Bakas, visi miško kirtėjai! Gal susidarytų kokie 5 % visų Lietuvos gyventojų. Na, o likusieji 95 % turi nerinkti Šimonytės, o atiduoti į teisėsaugos rankas. Didelis uždavinys laukia seimo vadovų Ramūno Karbauskio ir Agnės Širinskienės - kuo greičiau sukurkite specialaus prokuroro instituciją, nes visi Lietuvos nusikaltėliai yra globojami teismų ir prokuratūrų. Juk tautos didvyrė Margarita Starkevičiūtė savo liudijimus prašė perduoti prokuratūrai, o juk tai tas pats, kaip perduoti pačiai Grybauskaitei. 

Tiesiog daros; pikta, baisu ir šlykštu, kada matai per televizija kalbant Grybauskaitę ir Vytautą Landsbergį.  Pvz. paskutiniu metu kalbėjo Grybauskaitė: konstitucinį egzaminą reklamavo - didžiausias Lietuvos konstitucijos priešas kalbėjo, kad reikia gerbti konstituciją. O ką ji ir jos gauja daro su Konstitucija - nupirktas konstitucinis teismas su nežmoniškais atlyginimais jiems atstoja mūsų šventąją konstituciją, kurią mes priėmėme referendumu!! Kad negirdėti visų landsgrybių melavimų, mes siūlome sudaryti sutartį su Lenkija ir išsinuomoti melo detektorių, užduodant keletą klausimų. Grybauskaitei užtektų tik vieno: vyriausioje rinkimų komisijoje esanti jos biografija atitinka tiesą ar ne?? Landsbergiui reiktų keletą klausimų: 1. Jūsų tėvas Žemkalnis ar buvo NKVD narys ar ne? 2. Ar žinote, kas išvogė KGB archyvą ar ne? 3. Ar Jūs padėjote žudikams Dušanskiui ir Slavinui parduoti namus Kaune ir pabėgti į Izraeli? Melo poligrafas parodys visą tiesą!!

Būtinai reikia patikrinti tuos melagius, nes nuo jų jau užsikrėtė visa Lietuva: vyriausybė, seimas, Statistikos departamentas. Būtinai reikia įrodyti, kad jie meluoja ir atiduoti specialiajam prokurorui. Kiek gali kentėti visa šalis, klausantis įžūliausiu melavimų?? Pvz. „rusai puola“ - mes norime sužinoti, kada rusai nustos pulti (kaimynai sako tada, kai numirs Landsbergis). MES JAM NELINKIME MIRTI, KAIP JIS YRA PASAKĘS, KAD JEIGU KARBAUSKIS SU ŠIRINSKIENE TIRS „SNORO“ BANKO BANKROTĄ, TAI PER RINKIMUS BUS DAUG KRAUJO?!? ČIA JAU LABAI RIMTAS GĄSDINIMAS, PARODANT SAVO VISĄ NUOGUMĄ. Įdomu, kas darys tą kraują: ar VSD, ar STT, ar Lietuvos „šaunieji“ policininkai, kurie apgynė Lietuvos pedofilijos klaną, nes jie išplėšė Deimantę iš senelių ir tetos tą rytą, kai turėjo atvykti iš Danijos komisija, kuri būtų nustačiusi ar mergaitė nemeluoja. Policininkai skubėjo ir išsidavė, kad komisija būtų nustačius, kad mergaitė nemeluoja ir kad Lietuvoje veikia žiaurūs pedofilai.

Ką dabar daryti Šimonytei: ar klausyti kolegų konservatorių, ar klausyti savo proto ir sąžinės balso. Jeigu tai būtų pil. Grybauskaitė, tai būtų viskas aišku, nes proto tai yra labai mažai, o sąžinės iš viso nėra. Patarimas gerb. Šimonytei, dar esate jauna moteris, galite susirasti neblogą vyrą ir labai laimingai gyventi vaikų būryje. Jeigu žengsite magnolijos keliu, tai tapsite tokia pat nelaiminga ir nekenčiama tikrų lietuvių. O kad megztos beretės ir visos kaimo moterėlės sako, kad tai mūsų mylimiausia Dalytė ir „protingiausias“ profesorius - genijus - yra labai žemo intelekto pavyzdžiai. Nejaugi ir Jūs norite tokia būti? Jeigu ne, tai spjaukite į tuos komunistinius prezidento rinkimus.

Pirmiausiai noriu paklausti kodėl taip pasikeitė ‚Laisvas laikraštis“? Kodėl nėra labai įdomių ponios Sulikienės straipsnių. Labai kritikuojami teismai ir prokuratūra (visiškai teisingai), bet kur priežastys ir kas yra kaltas, tai nėra jokių atsakymų. Įdomu, už kurį kandidatą į prezidentus jūs pasisakote, jeigu jau Arvydas Juozaitis serga psichikos liga? Juk tai daugiau nei pataikavimas dėdulei Landsbergiui už tai, kad Arvydas parašė straipsnį „Didžiausia klaida“, kurioje parašė, kad yra didžiausia klaida, kad leista būti Sąjūdyje KGb atstovui Vytautui Landsbergiui. Juk LTSR saugumo generolas pasakė a.a. Ozolui, kad jeigu Landsbergio neišrinks Sąjūdžio pirmininku, tai bus uždrausta Sąjūdžio veikla.

Pensininkas Arvydas

 

LL redakcijos komentaras : ponios Sulikienės netenkino „Laisvo laikraščio“ mokamas honoraras, todėl jos straipsnių ir neliko.

Dėl pono Arvydo Juozaičio – faktas, kad kandidatas slepia nuo rinkėjų savo rimtą psichikos ligą rodo, kad jis nėra tas išsigelbėjimas Lietuvos Respublikai.

Kitas dalykas, kad savo garsųjį straipsnį „Didžiausia klaida“ A.Juozaitis parašė tik todėl, kad buvo Sąjūdžio vadovų išvarytas iš „Sąjūdžio žinių“ redaktoriaus pareigų, kai paaiškėjo, kad šiame leidinyje buvo ištaškytos suaukotos lėšos. Tada A.Juozaitis ir buvo išvarytas iš „Sąjūdžio žinių“, „sėdo ant dugno“, t.y. pasitraukė iš politikos bent 30 metų, o dabar „prisikėlė“ kaip kandidatas  į prezidentus. Kuris labai giria Dalią Grybauskaitę.

Todėl ir sakau – kol kas nėra nė vieno kandidato, įskaitant ir A.Juozaitį, kuris keltų pasitikėjimą

 

 

Komentarai   

+22 # Pilietė SS - LL 2018-10-15 19:30
Drižiau, nereikia meluoti: A.Juozaitis pasitraukė iš politikos po to, kai, būdamas Brazausko patarėju, nusivylė jo politika ir išėjo, apie tai pasakęs žmonėms. Niekas jo neišvarė. Ir ne Juozaitis ištaškė "Sąjūdžio žinių" pinigus, o po jo atėjęs J.Glinskis. Taip, Juozaitis pasakė, kad Grybauskaitės politikai jis priekaištų neturįs, ir todėl aš už jį nebalsuosiu, bet meluoti nebūtais dalykais negalima. Be to, straipsnis, kurį jis parašė, vadinosi "Istorinė klaida".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Zem 2018-10-15 19:42
Nesitikejau aš tokio straipsnio ir labai liūdna kad jau pilate purvą leiskite pasikalbėti susitikti išsiaiškinti dar suspesite palaukite pinigai nepabeks
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # zenonas priekuliškis 2018-10-15 19:54
Visiškai pritariu, nėra nei vieno tinkamo kandidato į kandidatus prezidento postą. Visi esantys yra pasiruošę tęsti "Magnolijos" nusikalstamą valdymą. Dar galvojau apie prof. Mažyli, deja susidėjo su nusikalstama grupuote. Būkime budrūs.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # taip, 2018-10-15 20:02
kadangi juozaiciui Tinka Grybauskaite,kaip politike,ne tik as nebalsuosiu bet ir visos mano koleges bei drauges ,dar abejojancios,tikrai nebalsuos,siaubas net nupurto kaip sitam personui tinka si masiulio globeja ir drauguze,slykstu...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # jeronimas 2018-10-15 21:16
Kaip feniksai is pelenu,taip prezidento pavadinimo siekiantys kandidatai.ir visi vis zada aukotis Tautai.Ponai,o kas jums neleido aukotis tuos 30 metu???Kokiais darbais uzsiemet??kandidato i prezidentus daugiau nei palei suskretusi tvarta sungrybiu.Bet balsuoti nera uz ka.Bent is tos pasiulos ,ka turime siai dienai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # TSKP 2018-10-15 22:35
turi laiketi LKP kandidatas-ji rems vakarai...nesvarbu kiek balsu gaus
Lansbergis sakekomjaunuoliams : kryptis-vakaru,o Brazauskas pridure-laukiniu vakaru,burzuaziniu kapitalistiniu-
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # CiTaiBent 2018-10-16 17:47
Pasirodo ponios Sulikienės netenkino „Laisvo laikraščio“ mokamas honoraras, o aktyvus piliečiai naiviai manė, kad ponia nuoširddžiai kovoja už Lietuvą .. Užuojautos vatinukams netekus :((
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Hm 2018-10-24 12:54
Ne honoraras, o 210 eurų alga, nesugebėjo jos mokėti, didysis antisistemikas, nors sodrai deklaravo kažkodėl
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # LDDP 2018-10-16 22:50
Skverneliui uzsidege zyburelis mirksintis,gali būti ,kad reitingai kris,Gaidys negaus algos,tada Vytukas bandys prastumti Inga,o tauta galetu balsuoti uz Nekvedaviciu,atrodo tai komunistams galas-neopasisleps po sau sukurtais istatymais ir noru isvaryti visa tauta sieno raveti ir alu gerti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # nuomonė 2018-10-22 23:57
SUPRATAU- panelei Šimonytei ,teks TIK ME D A L I U S ITEIKINĖTI...O " VALDTYS"- panelė Grybauskaitė
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # nuomonė 2018-10-22 23:59
geriau 'prezidentu ' kokį aktorių išrinkti,nors bus į ką pažiūrėti.....gal užsimerkes teisėjų nepaskirinės ,kaip "panelė"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Hm 2018-10-24 12:56
Gerb Arvydai, drizius virš metų Sulikienei nemokėjo algos. Todėl nėra ir nebus jos įdomių straipsnių. Ir internete nebus, kad jis ne vogtų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Hm 2018-10-24 12:57
Nemeluok driziau, nes tu iš viso nieko nemokėjai, ir sukaupei skola, ir ismokek, ne vaidinęs šventojo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Albina 2018-11-06 09:28
O tai kai Drižius pervesdavo per paštą tau pinigų ir tu juos atsiimdama, dar labai džiaugeisi, kad kas jau kas, bet Drižius - tikras draugas - visada pagelbės, kai bėda. Tai kaip tie pinigai tau skaitėsi? Patys vežėm tave pasiimti - taip, kad meluoji eilinį kartą!?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ... 2018-11-09 22:48
Vėl beretine piketuotoja kliedi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ... 2018-11-09 22:50
Cituoja Albina:
O tai kai Drižius pervesdavo per paštą tau pinigų ir tu juos atsiimdama, dar labai džiaugeisi, kad kas jau kas, bet Drižius - tikras draugas - visada pagelbės, kai bėda. Tai kaip tie pinigai tau skaitėsi? Patys vežėm tave pasiimti - taip, kad meluoji eilinį kartą!?

Beretine visai nusikliedejo. Ne kartą vežė į gal ir Grybauskaite į spa?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti