Kristina K. : "Teisme supratau, kad tie, kurių bylas paminėjo "Laisvas laikraštis", yra paženklinti specialia žyme Vilniaus teismuose

Peržiūros: 2019
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

 

Kristina K.

 

 

 

Kaip Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos suprato asmens duomenų apsaugą

 

Lietuva esą jau pasirengė asmens duomenų apsaugai. Skundu valstybinei asmens duomenų inspekcijai noriu paviešinti kaip šiems pokyčiams yra pasirengusios Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos R. Makelienė ir D. Knezevičienė, bei Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Juškevičienė

 

Paaiškėjo, jog trumpam išvykus iš Lietuvos man prikurpta eilė bylų. Kaip paaiškėjo tai buvo dar viena plano dalis kaip pagreitinti nusikaltimų prieš mano vaiką ir mane įteisinimą. Vertinant prikurptas bylas (dideliu greičiu vedamos už akių) ir kitas aplinkybes, turiu pagrindo manyti, jog su "valstybinio tėvo-sutuoktinio" advokatų, mano sesers E. K. ir draugės D. R. pagalba galimai buvo rengiamas mano gyvo kūno pradanginimas. 

 

Vienoje bylų "valstybinis tėvas- sutuoktinis" P. K. teikia argumentą teismui, jog dukrą reikia atskirti nuo  motinos todėl, kad ši esą rašė straipsnius į UAB Patikimas verslas. Iš to, kaip teisėja elgėsi šioje byloje supratau, kad  tie, kurių bylas paminėjo UAB Patikimas verslas yra paženklinti specialia žyme Vilniaus teismuose. 

 

Atsiprašau visų komisijų ir inspekcijų, bet tai primena Adolfo Hitlerio siautėjimo laikus. Nacių režimo metu žydams nebuvo galima vaikščioti šaligatviais, jie buvo ženklinami geltonomis žvaigždėmis/taikiniais. Taip esą turėjo rastis tobula nacija. 

 

Ypatingoji "paženklintojo" padėtis Vilniaus teismuose turi panašių požymių. Jų ir net jų vaikų atžvilgiu vykdomas susidorojimas savo žiaurumu neįtikėtinas, apie tai nerašo jokia žiniasklaida, išskyrus savaitraštį "Laisvas laikrašti" (leidėjas  UAB "Patikimas verslas"). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skundas Valstybinei asmens duomenų  inspekcijai

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja D. Knezevičienė  paviešino mano ir mano dukters ypatinguosius asmens duomenis

 

Pažymėtina, jog teisėja veikė prokuratūros pateikto ieškinio pagrindu. Prokuratūra 20-02-2018 gavo patvirtinimą, jog Kristina Kareckienė kreipėsi į užsienio policiją, prašydama sudaryti galimybę teikti parodymus Lietuvos Respublikos teisėsaugai esant užsienyje. Lietuvos Respublikos teisėsauga atsisakė bendradarbiauti su užsienio policija.

 

Tokiomis aplinkybėmis prokuratūra ir teismas negalėjo nežinoti, jog K. Kareckienė yra išvykusi iš Lietuvos, darbovietėje jai kelintas mėnuo tęsiamos atostogos, todėl nelogiška teikti ir viešinti darbovietei ypatinguosius asmens duomenis ir subjektyvius kitų proceso šalių teiginius apie proceso šalį. 

 

Tokiu veikimu, teismas manytinai  siekė modeliuoti bylą, esą procesiniai dokumentai įteikti o iš esmės vesti procesą už akių, bei diskredituoti K. Kareckienę darbovietėje išplatinant suklastotą informaciją apie ją. Šiuo konkrečiu atveju teisėjai, prokuratūrai pareiškėja sudarė galimybę bendradarbiauti tarpininkaujant užsienio policijai, tačiau teismas pasirinko sąžiningumui ir teisės nuostatoms priešingą kelią

 

Prašau teisėjai D. Knezevičienei už K. Kareckienės ypatingųjų asmens duomenų paviešinimą       taikyti LR Valstybinės asmens duomenų apsaugos įstatymu numatytą atsakomybę

 

2017-07-30 pareiškėja administracinėje byloje Nr. I-432-789/2017 pateikė prašymą teismui, bylą nagrinėti uždaruose teismo posėdžiuose. Teismas pareiškėjos prašymą tenkino,   bylos nagrinėjimą tęsė uždaruose posėdžiuose. Teismo sprendimas priimtas uždaruose posėdžiuose neviešinamas. Šioje byloje teismas tenkino pareiškėjos prašymą panaikinti sprendimą, kurį ji skundė, tačiau netenkino pareiškėjos prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl advokatės V. E. veikų. Advokatė V. E. yra proceso šalies atstovė teisėjos R. Makelienės vedamoje byloje CB2-3557-930/2018. 2017-12-07 susipažinus su CB 2-3557-930/2017 pareiškėja sužinojo, jog teisėja R. Makelienė paviešino bylos šalims į CB 2-3557-930/2017 pilną 2017-11-16 Nr. I-432-789/2017 sprendimą, nors pagal teismo tenkintą pareiškėjos prašymą administracinėje byloje Nr. I-432-789/2017, šis sprendimas neteikiamas tretiesiems asmenims, ypatingai tokiems neprognozuojamiems kaip adv. V. E. ir jos klientas P. K.

 

Prašau teisėjai R. Makelienei  už K. Kareckienės konfidencialios informacijos  paviešinimą            taikyti LR Valstybinės asmens duomenų apsaugos įstatymu numatytą atsakomybę

 

Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius 2015 lapkričio – 2017 lapkričio mėnesiais cenzūravo mano ir mano dukters pokalbius mūsų susitikimų metu. Susitikimai vyko vaiką ir mane žeminančiose sąlygose, 2017 metais mūsų kankintojams visiškai suįžūlėjus ir pradėjus mūsų susitikimus stebėti per stiklo pertvarą, kuri skyrė dukrą ir mane nuo bendro savivaldybės koridoriaus, rašiau dėl to pranešimą atsakingoms institucijoms. Mano pranešimas eilinį kartą „vaiko gerovės“ atstovų nebuvo tiriamas, nebuvo įvardinti tie vyrai, kurie stebėdavo mūsų susitikimus, tačiau po to buvome perkeltos į kitą patalpą. Į tai dukters tėvas ir jo advokatai  reagavo provokacijomis, skundais, dukters tėvo P. K. advokatai reikalavo kad motinos ir dukters susitikimus kontroliuotų dukters tėvas, galų gale padedant Vilniaus miesto tarybai, teisėja R. Makelienė motinos ir dukters susitikimus visai nutraukė. „Vaiko gerovės“ sistemos atstovų protokoluose gausu interpretacijų, subjektyvumo, jais siekiama pažeminti mane, sumenkinti mano ir dukters ryšį, nėra dukters liudijimų apie jos patiriamą žalą ir institucinį smurtą izoliacijoje nuo motinos. 2018 gruodžio mėnesį Linos Juškevičienės vadovaujamas Skyrius pateikė teisėjai Ramunei Makelienei mano ir dukters pokalbių cenzūruotas išklotines. Minėta teisėja išklotines pateikė dukters tėvui P. K. ir jo advokatams.

 

Mano ir dukters susitikimai ir pokalbiai buvo ir yra privatūs. Vaiko teisių apsaugos skyriaus Vedėja L. Juškevičienė ir teisėja R. Makelienė nepateikė jokio pagrindo, kuriuo remiantis Skyriaus vykdytas mano dukters ir mano sekimas ir cenzūra buvo išplatintas tokiems neadekvatiems ir neprognozuojamiems asmenims kaip P. K. ir jo advokatė V. E. („Valstybė“ redaktoriaus E. Eigirdo sutuoktinė. Įdomumo dėlei perskaičiau paskutinę pono Eigirdo publikaciją prabangos prekių reklaminiame žurnale "Valstybė", ir visai nenustebau, kad ji nepažodžiui, bet atitinka prezidentės  kalbą dėl prezidentės  ir MG Baltik atstovo skandalo, kuriame minimas "skalikas"), dar viena advokatė B. R. ir kt. Šis faktas prilygintinas privataus asmens gyvenimo sekimo metu surinktų asmens duomenų platinimui be sekamo  asmens sutikimo ir jo apie tai neinformavus. Pauliaus Karecko advokatai nepateikė dokumento, kuriuo remiantis jiems leidžiama įsibrauti į mano ir dukters privačius santykius ir surinktus duomenis naudoti konkrečiais tikslais.

 

Prašau vedėjai Linai Juškevičienei ir teisėjai R. Makelienei už šiurkštų asmens duomenų apsaugos įstatymo  pažeidimą taikyti LR įstatymais numatytą atsakomybę.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Paskutinis "valstybinio tėvo - sutuoktinio" prašymas teismui patvirtina, jog jo advokatai valandų bėgyje yra informuojami apie bet kokį mano žingsnį. Man įvažiavus į Lietuvą, po kelių valandų valstybinis tėvas P. K. užverčia prašymais teismą. Prašyme akivaizdus kliedesys.  Valstybins tėvas - sutuoktinis 08-05-2018 prašo (kliedi) teismo leisti išvykti jam su dukra į užsienį, nes ..... jis visą laiką esą jaučiasi sekamas. Kaip aš nebūdama Lietuvoje "sekiau" tą asmenį teismas aišku nesiaiškins, nes tam ir yra specialiosios žymės pvz. UAB "Patikimas verslas". Visiems, luošinantiems mano pagrobtą dukrą turėtų būti aišku, kad  faktų apie jūsų nusikaltimus negalima vadinti "sekimu". Tai tiesiog faktai apie jūsų nusikaltimus. Ir tikrai labai gaila, kad galimai egzistuoja tarpvalstybiniai susitarimai, dėl prieglaudos vaikų luošintojams

 

 

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti