Lietuvos banko „bebrams“ motais, kad Danske bankas gavo 2 mln. USD baudą pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (6 Votes)

Lietuvos banko „bebrams“ nė motais, kad Danske bankas gavo 2 mln. USD baudą už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus

 

 

 

Zigmantas Šegžda

 

 

 

 

 

2018-04-27 dieną  Danske Bankas paskelbė pasitraukiantis iš verslo Baltijos šalyse. Didžiausias Danijos laikraštis „Berlingske“, remdamasis JAV ir Italijos valstybės institucijų duomenimis, nuo 2017 m. pavasario pradėjo skelbti informaciją apie tai, kad įtariami nusikaltėliai šios šalies bankuose buvo atsidarę sąskaitas, kurias jie naudojo nelegalių pinigų persiuntimui. 2017 m. kovo mėnesį „Berlingske“ pranešė, kad du Danijos bankai buvo susiję su 230 milijonų dolerių organizuotos vagystės ir kyšininkavimo bylomis.

 

 

 

„Estijos filiale mes nepakankamai kontroliavome tokio pobūdžio klientus ir mums nepavyko pastebėti įtartinų pinigų pervedimų,“ -  teigė vienas iš Danske banko vadovų Flemming‘as Pristed‘as. Didžiosios Britanijos laikraštis „The Financial Times“ 2018 m. vasario 27 d. paskelbė, kad Danijos valdžia nubaudė Danske banką 2 milijonų USD dydžio bauda už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus.

 

 

 

Pinigų plovimas yra apibrėžiamas, kaip nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas. Baudžiamojo kodekso 216 straipsnyje numatyta, kad tas, kas siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens turtą, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, tą turtą įgijo, valdė, naudojo, perdavė jį kitiems asmenims, atliko su tuo turtu susijusias finansines operacijas, sudarė sandorius, naudojo jį ūkinėje, komercinėje veikloje, kitaip jį pertvarkė ar melagingai nurodė, kad tai gauta iš teisėtos veiklos, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

 

 

 

Pasak „The Financial Times“, Danijos finansų įstaigų priežiūrą atliekanti institucija (Danish Financial Supervisory Authority) negalėjo komentuoti, ar ji tyrė Danske banką. Ši institucija pasisakė, kad Estijos valstybės įstaigų pareiga yra atlikti Danske banko Estijos filialo priežiūrą, susijusią su pinigų plovimu. Tačiau Danijos finansų įstaigų priežiūros institucija mano galinti įsitraukti į procesą, jei pareikšti įtarimai būtų itin rimti.

 

 

 

Laikraštis „Berlingske“ dabar gali atskleisti, kad ir minėto banko Lietuvos filialas leido savo klientui - ofšorinei kompanijai „Yellowstone Import Ltd“ atlikti įtartinus pinigų pervedimus. Laikraščio turimi duomenys rodo, kad 2012 metais minėta kompanija kelis kartus pervedė  pinigus iš Danske banko Lietuvos filialo sąskaitos į šio banko Estijos filialo sąskaitą. Pagal „Berlingske“ turimą informaciją, 2014–ųjų žiemą banko vidaus auditoriai informavo Danske banko aukščiausius vadovus apie pinigų srautus, einančius per Lietuvą į  Estijos filialą.

 

 

 

Dar 2016-06-04 Danske banko Lietuvos filialas perleido mažmeninės bankininkystės verslą bankui Swedbank. Tai reiškia, kad Danske suteiktos būsto paskolos buvo perkeltos į banką Swedbank. Tačiau šiemet Danske  informavo teksto autorių, kad šis bankas vis dar teikia mažmeninės bankininkystės paslaugas buvusiai Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus pavaduotojai  Sigitai Jurgelevičienei. Bankas pastarajai yra suteikęs būsto paskolą su nekilnojamojo turto įkeitimu.

 

 

 

2018-03-21 autorius padavė pareiškimą Lietuvos banko valdybos pirmininkui Vitui Vasiliauskui, prašydamas patikrinti, ar Danske teikiamos mažmeninės paslaugos išskirtinai Sigitai Jurgelevičienei ir kitiems įtakingiems valstybės tarnautojams  yra susiję su galima banko korupcine veika siekiant per įtakingus valstybės asmenis gauti turtinės naudos.  Lietuvos banko buvo prašoma išsiaiškinti, ar mainais už naudingus sandorius Danske gali duoti įtakingiems valstybės tarnautojams užmaskuotus kyšius įvairių lengvatinių paslaugų pavidalu.

 

 

 

Be to Lietuvos banko buvo prašoma pateikti informaciją apie tai, kokiam skaičiui fizinių asmenų (atskirai nurodant valstybės tarnautojų, policijos ir prokuratūros pareigūnų, teisėjų skaičių) Danske vis dar teikia mažmeninės bankininkystės paslaugas, įskaitant būsto paskolas, vartojimo paskolas su nekilnojamojo turto įkeitimu.

 

 

 

Atsakydamas į autoriaus pareiškimą, 2018-03-30 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis nurodė, kad Lietuvos bankas nėra atsakingas už Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtų užsienio bankų filialų riziką ribojančios priežiūros vykdymą.

 

 

 

V.Valvonis informavo, kad už Danske banko Lietuvos filialo priežiūrą, kurios tikslas prižiūrėti, kaip bankas laikosi reikalavimų, skirtų užtikrinti saugią ir patikimą jo veiklą, yra atsakinga anksčiau minėta Danijos finansų įstaigų priežiūrą atliekanti institucija (Danish Financial Supervisory Authority). Kartu V.Valvonis patikino, kad Lietuvos bankas neturi duomenų apie tai, kad Danske nesilaiko teisės aktų, nustatančių finansinių paslaugų teikimo tvarką, reikalavimų.

 

 

 

Autorius negali suprasti, kodėl  Lietuvos bankas, įdarbinęs daugiau kaip 600 valstybės tarnautojų, nerenka ir neskelbia  informacijos apie Lietuvoje veikiančių užsienio bankų pažeidimus.

 

 

 

Sunku paaiškinti, kodėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius V.Valvonis ir toliau ramiai samprotauja, kad jo bankas nėra atsakingas už Lietuvoje veikiančių užsienio bankų veiklos priežiūrą, kai tuo tarpu Estijos finansinės priežiūros tarnyba nuo 2014 metų atliko du Danske Bank filialo veiklos patikrinimus dėl pinigų plovimo.

 

 

 

Lietuvos banko pirmininke Vitai Vasiliauskai, prašau atsakykite, už kokią (ne)priežiūrą valstybė Jums moka pasakiško dydžio darbo užmokestį?

 

 

 

Kitas galimas variantas, manau, kad Lietuvos banke nardantys „bebrai“ turi tikslą nuslėpti rimtus savo darbo trūkumus. Autoriaus nuomone, ne Danijos valstybės institucija, bet  Lietuvos finansinės priežiūros tarnybos privalėjo užtikrinti saugią ir patikimą Danske banko Lietuvos filialo veiklą.

 

 

 

Ponas Jeppe Kofod‘as, Europos Parlamento Socialdemokratų frakcijos narys, šio Parlamento mokesčių vengimo komiteto narys, atidžiai seka tekste išdėstytą pinigų plovimo atvejį. Jis laiko įtartina pastarąją informaciją, susijusią su Danske banko Lietuvos filialu: „Esant tokio dydžio sumoms yra reali rizika, kad tai buvo nusikaltėlių pinigai ir šešėlinis verslas,“- teigia Jeppe Kofod‘as.

 

 

 

Zigmantas Šegžda

 

 

 

 

 

 

 

Money-laundering scandal at Danske Bank spreading through the Baltics

 

22 december 2017

 

 

 

The money laundering scandal that has engulfed Denmark’s biggest bank appears to be widening. Anti-money laundering regulations were not just breached in Danske Bank’s Estonian branch - the Lithuanian branch also had large, suspicious sums of money flowing through it. Danske Bank is now promising to examine all three of its Baltic divisions.

 

Contrary to previous explanations from Danske Bank, the serious money laundering issues that were uncovered at Denmark’s biggest bank have not been limited to its Estonian branch.

 

Berlingske can now reveal that Danske Bank’s Lithuanian branch also allowed large and highly suspicious transfers of money from a dubious client to pass through an account with the bank.

 

As with the Estonia branch, this was likely in breach of anti-money laundering rules requiring banks to check their clients for any possible use of money laundering.

 

»The extent of money laundering through Danske Bank does appear to be far wider and more systematic that we had thought. It makes you wonder just how far this goes,« says Jakob Dedenroth Bernhoft, chief executive of the legal advisory firm Revisorjura.dk and an expert on anti-money laundering law. He has seen the latest information in the case.

 

Over the past year, as Berlingske revealed that Danske Bank had breached anti-money laundering rules, the bank repeatedly stated that the problems related only to its Estonia branch. But Berlingske has access to documents indicating that the shell company Yellowstone Import Ltd. was a client with Danske Bank Lithuania in 2012 and made several transfers of significant sums of money to an account held by another suspect company at Danske Bank Estonia.

 

As Jakob Dedenroth Bernhoft points out, Yellowstone is a type of company specifically designed to hide the identity of its true owners. He believes that the company structure in itself, along with the size of the money transfers, should have set off alarm bells at Danske Bank Lithuania:

 

»Any closer money laundering checks would probably have led to the client being kicked out the door,« Jakob Dedenroth Bernhoft says.

 

Jeppe Kofod, a Social Democrat member of the European Parliament who is rapporteur for the Parliament’s special committee on tax avoidance, has followed the money laundering case closely. He regards the latest information concerning the Lithuania branch as suspicious:

 

»With amounts of this size, there’s a real risk that this was crime money and shady business,« Jeppe Kofod says.

 

»It’s all new to me that the Lithuanian section of the bank was involved in suspicious transactions. Danske Bank did not present this before, and that makes me uneasy. With this sort of new information appearing, it leaves some doubt as to whether they have dealt with the problem,« he says.

 

Yellowstone Import Ltd. is registered in the British Virgin Islands, a known tax haven, at the same address as a company selling company and fund structures with a high level of discretion for clients. The real owners of Yellowstone Import Ltd. are hidden, but this company also appears in the so-called Offshore Leaks from 2013 when large batches of data from several tax havens were leaked to the press.

 

Frustrated politicians

Documents held by Berlingske show that, in 2012, this company made several sizeable transfers of money from its account with Danske Bank Lithuania to an account with Danske Bank Estonia held by an equally dubious British company – which also had hidden owners.

 

According to Berlingske’s information, the top management at Danske Bank was informed of these issues at the Lithuania branch in the winter of 2014, after the bank’s internal auditors uncovered money flows going through Lithuania during an investigation into the Estonian branch.

 

Joachim B. Olsen, business spokesperson for the Liberal Alliance party, calls it “frustrating that new information keeps turning up”.

 

»I can only encourage the bank to be as open as possible and use all necessary resources to clean this up once and for all,« he says.

 

 

 

 

 

 

 

Teksto autorius rėmėsi šiais informacijos šaltiniais:

 

 

 

Danske Bank and Nordea involved in global corruption and bribery scandals

 

https://www.business.dk/global/danske-bank-and-nordea-involved-in-global-corruption-and-bribery-scandals

 

 

 

Estonia to investigate Danske Bank over money-laundering allegations

 

https://www.ft.com/content/5be28d0e-1bd0-11e8-aaca-4574d7dabfb6

 

 

 

ENGLISH: Money-laundering scandal at Danske Bank spreading through the Baltics

 

https://www.business.dk/global/english-money-laundering-scandal-at-danske-bank-spreading-through-the-baltics

 

 

 

Dictatorship sent billions through Denmark’s biggest bank

 

https://www.business.dk/finans/dictatorship-sent-billions-through-denmarks-biggest-bank

 

 

 

Laundered billions poured through Danish banks

 

https://www.business.dk/finans/laundered-billions-poured-through-danish-banks

 

 

Peržiūros: 2713

Komentarai   

+10 # taip 2018-04-28 22:49
t Swedbank jau uzdares laiko mane du menesius ir ...laukia,kada mane isgelbes perzidentas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # Tulpė Čiulpė 2018-04-29 03:13
Užtat sėkmingai čiulpia iš Lietuvos € su Grybo Ožio chuntos pagalba :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Skalikas 2018-04-30 11:07
Gaujos ėda nesustojant ir kuo daugiau ėda, tuo daugiau ėsti norisi :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # APKALTA! 2018-04-30 13:09
DĖL SNORO AFEROS D.GRYBAUSKAITĘ – JAV MARIONETĘ, BUVUSIĄ KGB TARNAITĘ Į KALĖJIMĄ!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Idiotaitė Musmiraitė 2018-04-29 16:05
Grybo klapčiukas viską vykdo tiksliai, pagal paniatkes :-* V. Vasiliauskas: etika, moralė – ne šio pasaulio dimensijos :eek: Jam vienintelė dimensija € kiekis gaujoje
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Vytautas R. 2018-04-30 13:07
KADA TĄ KURVĄ U- SNORĄ PASODINS?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # D0mas 2018-04-30 13:29
Kas istirs ir kada snoro bank0 afera kiek milijonų
isvogta
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # jeronimas 2018-04-29 21:25
Lietuvoje veikiantys bankai net per labai daug vykdo pinigu plovimo prevencija.Kiekvienas bankas kas met ,o kai kurie net du kart metuose ,pateikia is 20 klausimu protokola ,ir reikalauja atsakyti ,kitu atveju bus uzdaryta mano asmenine saskaita.ir po kiekvienu tokiuo prievartavimu,parasyta,Lietuvos banko nurodymu.Tai jeigu esant yplaukoms i saskaita po nepilnus 200 jevriku tokia kontrole,tai kaip cia tos kontroles nebuvo ,kur plaukiojo 230 milijonu???? Nejuokaukit,dedes????111??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # jeronimas 2018-04-29 21:33
Tesiu.Dar idomiau tie reikalaujami atsakyti klausimai.kaip pvz.Ar dirba kas is jusu giminiu seime,vyriausybeje,valdzios institucijose,ar europos sajungos institucijose.Ar dirba kas is artimuju valstybes saugume ar valstybes zvalgybos tarnybose? Zinot ,man tai panasui uzsienio snipinejima,remkant delikatne asmenu informacija.Apacioje turiu pasyrasyti prisiekdamas,jog as saziningai atsakiau i tuos klausimus.O dabar noriu pasakyti ,ar bent zino musu valstybes atsakingos tarnybos apie tu anketu reikalaujamus klausimus?? nejau as privaleciau atsakyti ,kad dirba mano brolis karines zvalgybos uzslaptintame biure?? kai pateike tokia anketa,dar paskambinau i banka,tiesapralaukiau net 45 minutes klausydamasis muzikos,kol mergaites galejau paklausti,ar ji skaite tuos klausimus,ir ar tai rimtai banko klausimai,ar cia kazkas banko vardu siuntinej
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # jeronimas 2018-04-29 21:37
tes.e provokacinius laiskus su vatokiom anketom.Mergaite rimtu veiduku ,kaip supratau,rimtai atsake,kad skaiciusi,tai ju anketos pagal nurodyma is virsaus,ir as privalantis jas uzpyldyti.kitu atveju negalesiu naudotis savo saskaita asmenine ju banke.Tai va ponai valdzios ,ir Lietuvos saugotojai, kaip reiktu vertinti va toki uzsienio banko Lietuvoje snipinejima ir tokias anketas??/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # ko gero 2018-04-30 22:44
dabar tautiecius valgys ir ber uzsienio bankus-vyrai -gal kas uz Lietuva-sustiprinkim ka nors lietuvisko...,nes jkau svedai prisidirbo..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Launa 2018-11-25 18:09
female viagra pills: http://www.linwoodmedical.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=iamthebest.us
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Katia 2018-11-26 11:56
viagra pills: http://ja.57883.net/alexa/ja/index.asp?domain=iamthebest.us
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mariano 2018-12-01 05:34
female viagra: http://yuctw.com/userinfo.php?uid=1776997
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Silas 2019-02-26 08:44
This is the perfect webpage for anyone who would like to find
out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
really would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that's been written about for a long time.

Great stuff, just great!

Take a look at my homepage ... Jamal: http://www.empress-travel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.casino-strategy.net%2Fthe-difference-brought-by-online-casinos%2F
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kristian 2019-03-10 22:40
Bushcraft ҝnives: http:///weather/checkserver.php?a%5B%5D=best+survival+knives+2017+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fflora.indianbiodiversity.org%2Fusers%2Fcami1881%3Ehttps%3A%2F%2Fflora.indianbiodiversity.org%2Fusers%2Fcami1881%3C%2Fa%3E%29 aren't like any other knife.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maynard 2019-05-02 08:16
Some breakups have each person readily accepting it and remaining friends afterward.
This is really a letter from someone individual preference have caused or beneath.
These kinds of living a lot of questions.

Also visit my web-site - lucky palce casino: https://Kslot.app/index.php/games/lpe88
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Bridget 2019-05-03 04:23
Looking to buy a flirta med killar ( flirting with guys
) or flirta med tjejer ( flirting with girls ) from Sweden? It may be
that our prayers for justice activate the power of lifestyle force the actual reason God.


Here is my website: joker 123: https://kslot.app/index.php/games/joker123
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti