Aiškėja nauji Dalios Grybauskaitės gaujos nusikaltimai? (pildoma)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.06 (16 Votes)

Aiškėja nauji Dalios Grybauskaitės gaujos nusikaltimai?

Bado akcija prie prezidentūros buvo išvaikyta remiantis suklastotu Vilniaus savivaldybės administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės įsakymu - ji atsisakė pasirašyti minėtą įsakymą, ir už tai liberalų gaujos Vilniaus savivaldybės taryboje buvo išvaryta iš darbo. Tai, kad šis įsakymas suklastotas, paaiškėjo tik Vilniaus apylinkės teisme, kur buvo nagrinėjamas šios akcijos organizatoriaus Donato Šulčo skundas dėl jam paskirtos baudos. Skundą nagrinėjęs teisėjas Striauskas atsisakė kvieti į šią bylą apklausti liudininkę A.Vaitkunskienę.

Beje, Vilniaus taryba tik iš antro karto pritarė mero Remigijaus Šimašiaus reikalavimui atleisti A.Vaitkunskienę (nuotr. viršuje). Interviu žiniasklaidai A. Vaitkunskienė sakė, kad buvo labai nustebinta sostinės mero Remigijaus Šimašiaus sprendimu ją atleisti. „Su manimi kalbėdamas jis reiškia pasitikėjimą, o žiniasklaidai bandoma kažkokiomis priežastimis argumentuoti. Aš tai manau, kad tai yra nesusipratimas, nulemtas kažkokių žmonių įtakos, gal artimiausios mero aplinkos“, – sakė ji.

 

https://www.delfi.lt/verslas/verslas/atleidziama-a-vaitkunskiene-itaka-merui-buvo-per-stipri.d?id=76137571

 

 

Teismas bijo pripažinti, kad bado akciją nurodė išvaikyti D.Grybauskaitė?

Aurimas Drižius

 

Paaiškėjo, kad teisingumo reikalavusių žmonių susirinkimas prie prezidentūros Daukanto aikštėje buvo jėga išvaikytas be jokio pagrindo, remiantis suklastotu, ir dar neteisėtu dokumentu. Bado akcijos organizatorius Donatas Šulcas įsitikinęs, kad tokį įsakymą žodžiu policijai perdavė pati Dalia Grybauskaitė, prieš tai perskaičiusi pranešimą Konstitucinių teismų pirmininkams iš viso pasaulio, kaip reikia gerbti žmogaus teises.

Tai, kad Dalia Grybauskaitė ne kartą žodžiu nurodinėja teisėsaugai, jau yra paliudijęs buvęs FNTT vadovas Vitalijus  Gailius – prezidentė jo telefonu reikalavo atleisti pavaduotoją Giržadą. Visa teismų grandinė išteisino ir D.Grybauskaitės patarėją Daivą Ulbinaitę, nors visas jos nusikaltimas – valstybės paslapties paviešinimas – buvo nufilmuotas ir įrašytas garso įranga, tačiau „teismas“ nusprendė, kad tai nieko nereiškia.

Tik tiesioginiu D.Grybauskaitės įsakymu galima suprasti tokio absurdišką policininkų elgesį – jie gavo nepasirašytą buvusios Vilniaus savivaldybės administracijos direktorės Vaitkunskienės įsakymą, kad keičiamos bado akcijos sąlygos, ir kad badautojams liepta išsinešdinti iš Daukanto aikštes nuo 22 iki 8 val. Beje, tas įsakymas buvo ne tik nepasirašytas (iki šiol nėra aišku, ar Vaitkunskienė ji pasirašė, ar tai klastotė), neregistruotas policijoje, tačiau ir neteisėtas – mat Susirinkimų įstatymas aiškiai sako, kad bet koks  viešos akcijos tvarkos pakeitimas turi būti suderintas su abiem pusėmis, o Vilniaus savivaldybė jį priėmė vienasmeniškai. 

Policija rėmėsi nepasirašytu dokumentu - teismas atsisakė aiškintis, ar tai nėra klastotė

 

Policijai nepaklususiam bado akcijos organizatoriui Donatui Šulcui buvo surašyta 11 ATP protokolų bendrai 2600 eurų sumai. Žmogus apskundė šias baudas, ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjant šias bylas, paaiškėjo šie skandalingi faktai. 

„Vietoj 2600 eurų baudų teismas man paliko tik 360 eurų, - pasakojo D.Šulcas, - nors teismas dar nėra nutaręs, ar tas pats Vaitkunskienės įsakymas buvo teisėtas , tačiau teisėjas Striaukas net neleido mums šioje byloje apklausti liudininkų, ir išsiaiškinti, kaip gimė tas įsakymas. Tačiau remdamasis šiuo įsakymu, Striaukas ir paliko man tą 360 eurų baudą (nors Z.Vaišvila mano, kad teismas turėjo stabdyti šią bylą, kol bus išsiaiškinta, ar apskritai teisėtas minėtas Vaitkunskienės įsakymas), nesigilino, ar tas įsakymas apskritai teisėtas“.  

 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Striaukas atsisakė apklausti buvusią Vilniaus savivaldybės administracijos direktorę Vaitkunkienę, kuri pakeitė bado akcijos sąlygas. Taip pat atsisakoma iškviesti į teismą ir leisti apklausti policininkus, kurie organizavo bado akcijos dalyvių suėmimą. Nors Susirinkimų įstatyme aiškiai pasakyta, kad negalima riboti arba trukdyti susirinkimams.

„Tai labai gerai, kadangi tai parodo, kokia bailių valdžia mus valdo, - mano signataras Zigmas Vaišvila, - bailiai buvo susirinkę ir į R.Karbauskio spaudos konferenciją, nes dega jų reikalai, ir dabar bijo prisipažinti, kas neteisėtai įsakė išvaikyti teisėtą bado akciją“. 

Žmonės, praradę paskutinę viltį rasti teisingumą Lietuvoje, buvo susirinkę į bado akciją prie prezidentūros – jie reikalavo asmeninės teisėjų ir prokurorų atsakomybė, prisiekusiųjų teismo,  tačiau iš ten brutaliai išvaikyti, ir nė vienas jų reikalavimas nebuvo įvykdytas. Leidimą jiems rengti neterminuotą protesto ir bado akciją prie prezidentūros buvo išdavusi Vilniaus savivaldybės administracija. 

„Prezidentės Dalios Grybauskaitės nesulaukta, o pasiūlymai dalykiškai bendradarbiauti ir nagrinėti žmonių skundus, kas yra prezidento kompetencijoje, jos kancleris raštu atsisakė, - pasakojo Z.Vaišvila, - Vilniaus  savivaldybė vienašališkai pakeitė išduoto leidimo sąlygas, ir jas padarė  jokius protingumo ir teisingumo neatitinkančiomis – nurodyta, kad palapinės turi būti išardytos nuo 22 val. iki 8 ryto. O tai kur žmonės ilsėtis“.

 Akcijos dalyviai taip pat kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl trijų Šiaulių apygardos teismo teisėjų. Mat vieni teisėjai nagrinėjo bylą, kiti pasirašė nuosprendį toje pačioje baudžiamojoje byloje. Sausio 8 d. komisija svarstė šį klausimą, ir nors Vaišvila buvo raštu paprašęs, kad būtų kviečiami pareiškėjai, gavo pranešimą, kad klausimas jau svarstytas, nors dar nepaskelbtas. 

 

„Pačią pirmą bado akcijos dieną – rugpjūčio 21 d. – prie mūsų stovyklos subėgo daug policininkų, ginkluotų automatais, - pasakojo Donatas Šulcas, -  vėliau važiavo daug policininkų, kurie atrodė labai nustebę, kad mes gavome leidimą tokiai akcijai. Mūsų tikslas buvo pasiekti teisingumą, tačiau nuo pirmos dienos sulaukėme provokacijų – naktimis į badautojų palapines lįsdavo alkoholiu rūbus apsilaistę vyrukai, bandė sukelti muštynes. Mes iškvietėme policiją, parašiau pareiškimą, tačiau atvažiavę policininkai mūsų užpuolikus nuvežė į namus, kur pastarieji persirengė, ir į policiją atvažiavo švariais rūbais, jau nebesmirdantys degtine. Parašiau pareiškimą, tačiau joks tyrimas nepradėtas“.

D.Šulcas prašė policijos išsiaiškinti, ir kas organizavo dar vieną provokaciją – „ėdimo akciją“ šalia badautojų. „Leidimas jiems „ėdimo akcijai“ buvo išduotas šalia mūsų, - pasakojo D.Šulcas, - mes badaujame, o šalia Tapinas surengia provokaciją – „ėdimo akciją“, už 10 metrų nuo mūsų. Juk įstatymai draudžia organizuoti priešiškas akcijas vienoje vietoje. Rugsėjo 14 d. vėl sulaukėme svečių – jie reikalavo tuojau pat palikti Daukanto aikštę. Tai darė tas pats policininkas, kuris prieš tai tikrino leidimus. Beje, policininkai visada atvažiuodavo po vidurnakčio. Tada ir paaiškėjo, kad Vaitkunskienė, nesuderinusi nei su akcijos organizatoriais, pakeitė leidimą, ir leido ją vykdyti tik nuo rugsėjo 14 iki 21 d. (Nors įstatymas reikalauja, kad akcijos sąlygos gali būti keičiamos tik abiem pusėms sutarus). Rugsėjo 14 d. nacionalinėje Dailės galerijoje vyko Konstitucinių teismų iš įvairių šalių kongresas (jame Grybauskaitė daug kalbėjo apie tai, kad būtina užtikrinti žmonių teises teismuose – Z.Vaišvila) ir mes buvome ten nuvykę protestuoti. Rugsėjo 14 d. gavome pranešimą, kad pakeistos akcijos sąlygos. Manau, kad taip nutiko todėl, kad bado akcija nepatiko gerbiamai prezidentei, ir kad mes protestavome prieš teisėjų savivalę, sakydami, kad Lietuvoje uždrausta žodžio laisvė. Po šio pakeitimo policininkai man kasdien surašydavo administracinio teisės pažeidimo protokolų ir paskirta 2610 eurų baudų. Ž.Razminui surašyti trys protokolai, Dainiui Petkui – vienas. Sausio 15 d. D.Petkus suimtas trims mėnesiams kaip koks žudikas, nors jis kaltinamas buitinio konflikto byloje (smurtu kaltina eks žmona, užvaldžiusi visą Tekų šeimos turtą, ir dirbanti Vilniaus apygardos teisme, D.Petkus sako jos pirštu nepalietęs). Iš policininkų elgesio buvo aišku, kad jiems duotas nurodymas, nes rugsėjo 14 d. administracijos vadovės įsakymas buvo be parašo, iš nuorašo daryta kopija, nesuderinta su mumis. Policininkai neturėjo jokio pagrindo mus bausti, nes vežiojosi tik iš nuorodos padarytą ir akivaizdžiai suklastotą kopiją. Nes net nėra policijoje jokių duomenų, kada gautas šis dokumentas policijoje, ir kada įregistruotas. Jis buvo suklastotas, todėl aišku, kad policininkai vykdė žodinį nurodymą. Mat Susirinkimų įstatymas aiškiai nurodo, kada policija gali nutraukti akciją – tik penkiais punktais. Tačiau niekur ten nėra parašyta, kad akcija gali būti nutraukta pakeitus akcijos sąlygas. Teismas net nebandė aiškintis, kodėl savivaldybės administracijos vadovė viršijo įgaliojimus ir pažeidė įstatymus“.

Beje, tris bado akcijos dalyvius rugsėjo 25 d. naktį suėmė 15 antiteroristinio būrio „Aras“ pareigūnų, ginkluotų iki dantų. 

Beje, sausio 31 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus nagrinėjama byla dėl Vaitkunskienės įsakymo teisėtumo. D.Šulcas bandė nušalinti šią bylą nagrinėjantį teisėją Kaminską, tačiau šis kartu su dar dviem kolegomis pats nagrinėjo savo nušalinimo klausimą ir atsisakė. 

Dar vienas akcijos dalyvis Žilvinas Razminas taip pat stebėjosi, kad teismas nebandė aiškintis, kas davė įsakymą išvaikyti akcijos dalyvius, nugriauti palapines ir pan. „Nors savivaldybės atstovas turėjo dalyvauti procese, tačiau nepasirodė (teismas buvo nusprendęs Vaitkunskienė apklausti, tačiau vėliau persigalvojo), - pasakojo Ž.Razminas, - savivaldybė atsakė, kad negali rasti Vaitkunskienės. Iš policijos abiejose bylose dalyvavo tik policininkai, kurie yra iešmininkai, ir nieko negalėjo atsakyti. 

 

Peržiūros: 11369

Komentarai   

+86 # valdovas 2018-01-25 10:37
uz visus kriminalinius ir finansinius pavaldiniu nusikaltimus atsako vadovas,jei jis saves nelaiko visagaliu valdovu,o pats noieko nesupranta-kas cia daros...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # ybis 2018-01-26 19:33
nebuk naivus,cia darosi genocidas ir fasizmas,banditu auja uzurpavo taip vadinama lithuanija
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+73 # jeronimas 2018-01-25 13:30
Nejau Lietuvoje nera nusikalstama,kai nesant jokiam terorizmui,nesant jokiam ginkluotam susisaudymui ar ivykiui,viesai gali policininkai vaikscioti uzsikabine automatus??Prancuzijoje,kai ivyko babujinu teroristine ataka,policininkai su automatais vaiksciojo tik aptvertoje juosta teritorijoje,kur pasaliniams pilieciams vaikscioti draudziama.Netgi ta aptverta teritorija saugantys policininkai buvo be automatiniu ginklu,nebent su pistalietais.O cia ,visiems matant,viesai vaiksto kaip banditai ginkluoti pokario metais.Ar tai ne istatymu pazeidimas? O gal buvo duota kieno nors komanda ir susaudyti tuos bado akcijos dalyvius?? Gal kas pamaise ivykdyti kad ir toki isakyma? Ar cia Lietuvoj ,siuo metu tokia baisi kriminaline padetis,kad policininkai net savygynai priversti nesiotis automatus??? Kazkas is tvarkos palaikymo valdzios atstovy turetu viesai paaiskinti del tokio akibroksto???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+66 # Zenonas Priekuliškis 2018-01-25 16:00
Norėjau pasakyti, kad mes gyvename ne teisinėje ir ne demokratinėje, o stribinėje valstybėje, bet jeigu tokios baudos patylėsiu. Su gilia ir nuoširdžia pagarba kovojantiems. Apsižvalgiau, dar kieme nėra "stribų", todėl sakau: JŪS būsite įrašyti į tikros nepriklausomos Lietuvos istoriją, o ne į korumpuotos, komunistinės. Mes Jumis didžiuojamės. Manau ir prezidentė supras į kurį istorijos puslapį bus įrašyta. Manau ne i kurį, bet į Kūrio?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Silkė pūna 2018-01-27 12:17
Ji jau įrašyta http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20170918
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+52 # Teisingumas LT 2018-01-25 17:51
Koks dar teisingumas Lietuvoje, kai vienas asmuo skiria teisėjus? Įdomiausia, kai jis juos paskiriam teisėjai tampa LAISVI IR NEPRIKLAUSOMI, todėl gali daryti ką tik nori su savo bylomis - jokios atsakomybės. Tai vadinama deRmokratija :sad: Be to teisėjas gali išvadinti žmogų šūdo gabalu ir liks nekaltas. Pabandykite nepriklausomą ir laisvą sutanuotąjį išvadinti taip, iš karto gausite 1 metus ir 6 mėn. "pataisos" namuose. Šūdo gabalas https://www.youtube.com/watch?v=pTn7mLiQQ4s
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # visiems 2018-01-25 19:38
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

plus.google.com/104930148289526971655/posts

gražių paveiksliukų galerija:

plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # Atas 2018-01-25 21:30
Eilinė lietuviškos demokratijos grimasa: su bado akcijos dalyviais Daukanto aikštėje buvo pasielgta taip pat, kaip su žmonėmis Garliavoje, Kedžių sodyboje
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # vladas lukosevicius 2018-01-26 04:33
GRAŽUS BUS LT 100-metis ,,, Su Lansbergiu laisvės pribuvėju KGB stukačiumi ir su KGB kekše Grybauskaite .....
Popuasai Afrikoje ant palmių juokiasi .....
PASIŽIŪRĖKITE KAIP LRGP IR SEIMAS DANGSTO GRYBAUSKAITĖS NUSIKALSTAMAS VEIKAS .
Tyčia išvadinau Grybauskaitę prostitute ir apkaltinau tyčiniu dokumentų klastojimu , nusikaltimų dangstymu bei karo kurstymu ?
Bijo jog teks oficialiai kreiptis jog Ždanovo universitetą ir Rusijos federaciją , kad atsiūstų jos KGB ir universiteto bylas .
Viskas išviešinta mano facebook sienoje.
https://www.facebook.com/vladas.lukosevicius1/posts/1804714209563505
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # mykolas 2018-01-26 16:52
Kad "garbingai" šita vaikų galvyčių glostytoja baigtų savo kadenciją, ją reiktų .........? Teisingai supratote, užmasturbuoti?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # kche 2018-01-26 22:41
atsakys iesmininkas,o LKP CK -niekada neklys-taip parasyta politbiuro instrukcijose
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # nuomonė 2018-01-26 23:24
bet ir stalinas galvojo ,kad bus amžinas-ir kad jo bolšev9ikinė santvarka tesis amžinai......dabar rusijoje uždraudė filmą-"stalino mirtis"........tikiuosi ,ir mes jaunimo pagalba,ateis laikas būsim ,laisvi,IR TURĖSIM TEISĖSAUGĄ DEMOKRATINĘ,SUGEBĖSIM IŠSIRINKTI PREZIDENTĄ -IŲŠSILAVINUSŲ,GERBIANTĮ ŽMONES,DORĄ IR GARBINGĄ-KURIAM GYVENTI DORAI -PAGRINDAS-NES GARBINGAM IR SAŽININGAM ŽMOGUI GERIAU SEKASI,JIS GERIAU MIEGA,YRA LAIMINGAS-NEREIKIA GYVENTI BAIMĖJE.....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Atas 2018-01-27 00:16
Tai aiškėja dar viena ,,demokratų" niekšybė, jeigu tai tiesa, kad atsisakiusi pasirašyti ant neteisėto dokumento iš pareigų atleista Vaitkunskienė? Juk tai susidorojimas, už kurį kažkas turėtų atsakyti. Bet čia gi Lietuva...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Ko norėt, kai 2018-01-27 09:17
visi prokurorai ir teisėjai Grybauskaitės statytiniai ir jie negali net piršto pajudinti be jos nurodymo.
Runkeliai galvokit savo galvomis, o ne puodynėmis eidami į rinkimus renkant prezidentą, nes tokie prezidentai kaip Grybauskaitė parduos jus su patrachami kartu su visa Lietuva.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Vytenis 2018-01-27 10:48
Tai ka mes matome tai zydu didziojo plano dalis ir gaila, kad zmones tokie silpni !
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Vaitkunskienė 2018-01-27 12:15
Ji 1 p. parašė s u d e r i n u. Suderino pati su savimi. Be to ne ką geresnė ir kita "vadovė" kuri neturi jokio teisinio išsilavinimo ir auklėja runkelius, kurie patys ir išrinko ją http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20170918
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # uj 2018-01-27 19:33
It's a big part of the world and governs the crime-but they do not know what it's doing right ... no one has forgiven anyone for the crimes-a matter of time-today or tomorrow-but soon ...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-10 # MARIAN NELSON 2018-01-28 02:20
paskola! paskola !! paskola !!!
Ar ieškote patikimos ir akredituotos privačios paskolos bendrovės, kuri teikia paskolas visą gyvenimą. Mes siūlome visų rūšių paskolas labai greitai ir lengvai, asmeninės paskolos, automobilių paskolos, hipotekos paskolos, studentų paskolos, verslo paskolos, investicinės paskolos, skolų konsolidavimas ir daug daugiau. Ar jus bankai ir kitos finansinės institucijos atmetė? Ar jums reikia konsolidavimo paskolos ar hipotekos? DAi ne taip atrodys, kaip mes esame čia, kad visas savo finansines problemas padarytų praeityje. Mes skolinome lėšas asmenims ir įmonėms, kuriems reikalinga finansinė parama 2%. Nr socialinio draudimo numerio reikalaujama ir kredito patikrinimas nereikalingas, 100% garantuotas. Noriu pasinaudoti šia priemone ir informuoti jus, kad mes teikiame patikimą ir palaikomą pagalbą, ir mes mielai jums pasiūlysime paskolą.
Tada atsiųskite mums el. Laišką: () kreiptis dėl paskolos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mrs Christy Walton 2018-03-08 04:11
Aš teikiu paskolas įmonėms ir asmenims su pagrįstomis palūkanų normomis 2%. El. Laiškas: (), jei jus domina paskolos pasiūlymas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti