N. Sadūnaitės iššūkis Daliai Grybauskaitei : "Prašau pasakyti, kur yra Deimantės Kedytės kapelis"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (30 Votes)

 

 

2017-ųjų Laisvės premija įteikta laisvės gynėjai, politinei kalinei Nijolei Sadūnaitei

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, iškilmingame minėjime 2017-ųjų Laisvės premija įteikta laisvės gynėjai, politinei kalinei Nijolei Sadūnaitei, kuri dėl savo pogrindinės veiklos yra laikoma viena žymiausių šio laikmečio Lietuvos disidente, kovotoja už žmogaus teises ir Lietuvos laisvę. Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis laureatei įteikė Laisvės premijos statulėlę.

 

Seimo narė, Laisvės premijų komisijos pirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė savo kalboje pabrėžė neabejojanti, kad N. Sadūnaitės veikla priartino Lietuvą prie nepriklausomybės. „Jūsų susitikimai su tuomečiu JAV Prezidentu Ronaldu Reaganu ar Popiežiumi Jonu Pauliumi II pagarsino mūsų Valstybės vardą, istoriją ir kovą. Jums rūpėjo ne tik Lietuva, bet ir kitos pavergtosios tautos, iš kurių buvo atimta teisė išpažinti savo tikėjimą, kur buvo užgniaužta laisvė. Jums visada rūpėjo silpnesnis, stokojantis, nuskriaustas. Jūs dalinotės geru kalėdama lageryje, Jūs kvietėte žmones dalintis su kitais Atgimimo metais, atkuriant organizaciją „Caritas“, – teigė Laisvės premijų komisijos pirmininkė.

 

Sveikindama 2017-ųjų Laisvės premijos laureatę R. Morkūnaitė-Mikulėnienė sakė: „Laisvės premija Jums už tai, kad nebijojote, už drąsą ir Lietuvos meilę. Už tai, kokią Lietuvą turime ir kuriame kasdien. Už tai, kad tikėjote ir tikite, kad Lietuva gražės, ir už tai, kad Jūs už tokią Lietuvą kovojote. Gal kol kas ne visai netobulą, bet savą ir Nepriklausomą. Ačiū, kad tikėjote ir tikite, kad Lietuva gražės.“

 

2017 m. Laisvės premijos laureatė N. Sadūnaitė nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems, už parodytą dėmesį ir už labai brangų įvertinimą. „Buvau tiesos pusėje slogiais sovietmečio okupacijos metais. Ir dabar stengiuosi laisvoje Lietuvoje išlikti tiesos pusėje. Siekdama tiesos ir teisingumo, taip kovoju už Laisvę: laisvę nuo melo, baimės, nuo kitaminčių persekiojimo, nuo prisitaikėliškumo ir veidmainystės“, – tvirtino laureatė.

 

***

 

Pirmoji Laisvės premijos laureatė moteris, vienuolė, Lietuvos laisvės gynėja Nijolė Sadūnaitė turbūt labiausiai pasaulyje žinoma sovietinės Lietuvos politinė kalinė. Jos veikla ginant Katalikų bažnyčios teises, jos asmeninė akistata su totalitarine sovietų sistema, jos kalba sovietų valdžios nesankcionuotame antisovietiniame mitinge 1987 m. rugpjūčio 23 d. padarė ją žinoma visame laisvajame pasaulyje. Sovietinės Lietuvos sesuo N. Sadūnaitė vertinta kaip pavojingiausia komunistinio režimo priešė, sulaukusi viešo sovietinės Lietuvos spaudos dėmesio, mėginimų ideologinės spaudos priemonėmis ir paprasčiausia niekinimo kampanija kompromituoti jos gyvenimą ir veiklą.

 

N. Sadūnaitė gimė 1938 m. liepos 22 d. Kaune, Jono Sadūno ir Veronikos Sadūnienės (Rimkutės) šeimoje. N. Sadūnaitė mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. Mokslus baigė 1955 m. Po metų įstojo į Šv. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją Panevėžyje. Amžinuosius įžadus davė 1963 m. Persikėlusi į Vilnių, mokėsi medicinos seserų kursuose, dirbo Vilniaus kūdikių namuose sekretore mašininke, skalbėja, gaisrininke, slaugė Vilniaus našlaičių namų globotinius.

 

Į sovietinio saugumo akiratį N. Sadūnaitė pateko 1970 metais, kai ėmėsi ginti valdžios persekiojamus kunigus. 1971 m. ji slapčia nugabeno į Maskvą ir perdavė užsienio šalių diplomatams Lietuvos žmonių memorandumą dėl sąžinės laisvės suvaržymų sovietinėje Lietuvoje. Jos dėka šis dokumentas pasirašytas daugiau nei 17 tūkst. tikinčiųjų, tapo žinomas visame pasaulyje.

 

Nuo 1974 m. N. Sadūnaitė pradėjo dauginti ir platinti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką – žymiausią sovietmečiu leistą pogrindinį žurnalą, fiksavusį sovietų valdžios pažeidimus tikinčiųjų teisių ir laisvių srityje. Už tai 1974 m. suimta ir nuteista laisvės atėmimu trejiems metams sunkiųjų darbų kalėjime ir trejiems metams tremties. Šešerius metus kalėjo Mordovijoje ir kitose vietose Sibire. 1980 m. grįžusi į Lietuvą ir toliau dalyvavo leidžiant Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką. Nuo 1982 m. ji Lietuvoje gyveno nelegaliai, slapta susitikdavo su disidentais Maskvoje. 1987–1988 m. buvo saugumo suimta ir tardoma, kankinama, nuodijama narkotikais ir radiacija, tačiau nepalūžo. N. Sadūnaitė aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo įvykiuose. 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo ji kalbėjo pirmajame viešame protesto prieš sovietinę santvarką mitinge. Po to vėl buvo KGB tardoma bei persekiojama. Lietuvos ypatingajame archyve išlikusi N. Sadūnaitės baudžiamoji byla liudija laisvės gynėjos ištvermę, išmonę ir drąsą.

 

Laisvės premija, įsteigta 2011 m. rugsėjo 15 d., siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

 

2011 m. Laisvės premija skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, 2012 m. – Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, 2013 m. – kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, 2014 m. – Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui, 2016 m. – Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui ir Prezidentui Valdui Adamkui.

 

 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : RIMAS RUDAITIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Peržiūros: 8648

Komentarai   

+139 # tevas 2018-01-13 14:05
...aš žinau... ir paskutinę sekundę išjungė mikrofoną... keista
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-88 # xn 2018-01-14 15:18
Jeigu Patackas pasakė, kad Plėšnienė nemoka meluoti, tuo turėjo patikėti ir teimai, nors Plėšnienė nesugebėjo įrodyti savo melo. Man šlykštu buvo klausytis, kažkokie kliedesiai. Gal nevertėjo skirti premijos vis tik? O kiek tokių nepakaltginamų šmeižia kitus, nes "nemoka meluoti"?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # nuomonė 2018-01-15 16:30
jei būtų KLIEDESIAI-NEBŪTŲ TIE -LAVONŲ.......žinot Garliavoje gyvena daug buvusių tremtinių,bolševikų iųtremtų š sibirą,nes Kaune neleido gyventi....ar musų mTREMTINIAI GALI BŪYTI NEGARBINGI,TAI SOVIETINĖ VALDŽIA NETURĖJO NEI GARBĖS NEOI PROTO....IR BIJOJO ŽMONIŲ,........o prof Bloznelytė DORIAUSIAS IR GARBINGIAUSIAS ŽMOGUS,KURIŲ VALDŽIOJE TIK VIENETAI......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+201 # rimas 2018-01-13 14:08
Šaunuolė Sadūnaitė. Ačiū
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+178 # J.Radovičius 2018-01-13 14:27
Prezidentė nežino ir mėgina tuo pasiteisinti? Ne tai privalėjo ji tarti gerb. N.Sadūnaitei. Ji privalėjo pažadėti šiandien pat pareikalauti iš vyriausybės nedelsiant pateikti jai atsakymą su vienokiais ar kitokiais įrodymais, kurių prašo gerb. N.Sadūnaitė, kad jie būtų pranešti visuomenei. Visuomenė nepasitiki prezidente ir vyriausybe Deimantės Kedytės klausimu, kadangi nėra nuo ko "saugoti" D.Kedytę jau bemaž šešis metus. Per tiek metų tą tariamą "grėsmę" jau buvo galima lengvai pašalinti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+219 # 2 drąsuoliai 2018-01-13 14:30
Turime dabar jau 2 drąsuolius Lietuvoje, kurie nepabūgo Seimo salėje išrėžri tiesą Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei. Tai Zigmas Vaišvils ir Nijolė Sadūnaitė. Lenkiuosi prieš mūsų Tautos sąžinę ir narsą. Ačiū.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+72 # Edis 2018-01-14 14:52
Na Vaišvilai bandė nusukti sprandą. Kažin ar Sadūnaitei išdrys...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+95 # vladas lukosevicius 2018-01-13 14:40
KODĖL KGB PROSTITUTĘ ILEIDO Į ŠIĄ SALĘ ?
O kaip Grybauskaitė nuo valiutinės Leningrado prostitutės tapo prezidente ?
Ji gi su Būrokevičiumi per nepriklausomybės paskelbimą mojavo sovietine raudona vėliava ir buvo prieš LR nepriklausomybę .
Bet idomiausia kas ją siuntė į Džordžtauno universitetą sovietai ar jau nepriklausoma Lietuva ?
Bet dar idomiau , kodėl dvasinis nepriklausomybės tėvas Lansbergas palaikė Būrokevičiaus bendrinikę , KPCC mokyklos dėstytoją ir NKVD-isto dukrą ,, gal pats Lansbergis turėjo skolų tai NKVD , o vėliau KGB ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-169 # fui 2018-01-13 18:30
viskas būtų gerai su ta kalba, bet kai vėl prasideda šizofrenija UŽ garliavinius mafijinius galvažudžius- norisi bobulei užvožt...
Vien šio straipsnio pavadinimą perskaičius, supykina... Labai gaila, kad be aiškaus komentaro, šiuo pavadinimu šį straipsnį feisbuke pasidalino Gerb. Signataras Vaišvila, kuris , ačiū Dievui, lig šiol Garliavos "daktarų-2" mafijos temą ignoruodavo... Nesmagu šiandien buvo tai pamačius... Nuoširdus patarimas Signatarui: išlikit išmintingu ir toliau, nesivelkit į tos kedžių-galvažudių temą....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+81 # J.Radovičius 2018-01-13 18:48
Nevaidink čia ir nepudrink smegenų, išgama saugumietiška.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # J.Radovičius 2018-01-13 21:59
Beje, N.Sadūnaitės pavadinta kankine Eglė Kusaitė taip pat yra iš šito provokatoriaus kompanijos, policinė/saugumo provokatorė (matyt, užverbuota jos teismo metu). Žr. YouTube kanale "jurijradovich" trečią nuo pradžios vaizdo įrašą "Illegal surveillance - Neteisėtas sekimas 2016 m. rugs. 2" nuo min. 05:17. Filmavimo metu neatpažinau, tik veidas atrodė kažkada lyg ir matytas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+79 # vladas lukosevicius 2018-01-13 18:48
Iškrypes brude , tik bobulėm gali užvožti .
Pakliūtum tu man , užsivožtum grabo dangčiu , Lansberginis nuokruša .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Atas 2018-01-15 19:57
Geri protingų žmonių atsiliepimai, bet vistiek atsiranda kažkoks išprotėjęs individas ,,fui" , kaip kaušas deguto, besistengiantis sugadinti statinę medaus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+129 # jeronimas 2018-01-13 18:31
Pagarba Nijolei Sadunaitei.Pagarba visiems,kurie neabejingi Lietuvos Laisvei ir Nepriklausomybei.Pagarba visiems pilieciams,kurie kovoja pries valdzia uzgrobusius menkystas.Dziugu ,kad Lietuva mylinciu kasdien vis daugiau.O siam sventiniam posedziui ,Sese Nijole buvo vienintele neuzmirstuole,kuri kiekvieno Lietuvos doro zmogaus sirdyse.O tie ,kurie prisisege tas broskes,tai cia del vaizdo,del jumoro,bet tikrai ne del sirdies.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+103 # Va, 2018-01-13 18:40
iš kur skvernelio turtai,o apie magnoliją,žinome senei. ;-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+140 # sajudietis 2018-01-13 19:30
saunuole Sadunaite,daugiau tokiu patriotu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+140 # Romas 2018-01-13 20:01
Sadunaite sioje saleje vienintele verta pagarbos !
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+126 # Garbė Sadūnaitei 2018-01-13 20:35
Jos lūpomis kalbėjo DIEVAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-45 # xn 2018-01-14 15:57
arba kažkuri spectarnyba.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # J.Radovičius 2018-01-15 12:49
Veikiau tu pats/pati esi spectarnyba.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+96 # istorikas 2018-01-13 21:31
taip -siandien disidentine kapu tyla labai kenkia Lietuvai-komunistai galvoja,jei jie tyli -reiskai musu bijo arba viskas gerai....
LKP laukia ,kol neliks kalbanciu-tik besisypsantys aborigenai.
Laisves premija ipareigoja kaip tik buti drasesniems!
Drasiau vyrai!
Jau Sadunaite lauzia leda-stagnacini
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # kaikam 2018-01-15 16:36
gal atėjo laikas -KEISTIS....KAD LIETUVOJE VISIEMS GERA BŪTŲ GYVENTI.,...kad gyvenantiems nedorai būtų parodyta jų vieta.........JŪS LIETUVAI DAVĖ RIESAIKĄ IR TURIT PAGAL JĄ DIRBTI...........jeigu to nESILAIKOT ATSAKO PAREIGŪNAS JUS PASKYRĖS ......A T S A K O M Y B Ė už KIEKVIENĄ SPRENDIMĄ
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+120 # Temidė 2018-01-13 22:04
Lenkiu galvą prieš paprastą, kuklią, bet didele širdimi ir didele siela moterį, seserį, nuskriaustųjų užtarėją. Kaip oriai ir galingai atrodė ši paprasta moteris didelėje salėje, savo vienos buvimu užpildžiusi didžiulę erdvę savo vidine šviesa,atsidavimu tiesai ir meile be išskaičiavimo… Ir kaip apgailėtinai ir menkai atrodė tie visi sėdintieji salėje, apsikarstę medaliais ir titulais, aukštomis pareigomis, kurie nieko nepadarė,kad būtų išgelbėtas mažas vaikas, kad būtų atstatyta tikroji tiesa. Ne tik nepadarė, bet kai kurie iš jų piktavališkai slėpė ir slepia iki šiol nusikaltimus prieš mažą vaiką, slepia tiesą. Koks menkas ir mažas atrodė Skvernelis,kokia maža ir silpna atrodė ponia Dalia…kaip gaila, kad savas kailis yra brangiau užsvetimą vaiką... Ne tik už vaiką, bet ir už tiesą, teisingumą, moralę... Kaip gaila…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+106 # is salies 2018-01-13 23:02
Kirto tai kirto,didesne puse sedinciu paslepe veidus palinke.Kazko pradzia,juk sitaip viesai,sitaip drasiai ...per Deimante.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # xn 2018-01-14 15:36
Vaikų dingusių vien 2009 metais buvo 780. Vel nauja partija kuriama?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+46 # Jonas 2018-01-14 10:36
esme gali būti pasakyta ir cia laisvamelaikrastyje pvz., kreipimesi i Pernava-visi net bijo komentuoti-pasakyta tiesa-Per Pernava vykdoma sistemos betvarke:samoningai ar ne ,kas pasakys...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+59 # niekas 2018-01-14 11:06
musu nesaugo-yra pavojus kiekviena diena-kaip ir tai mergaitei apie kuria klause-melagiai,apsimeta ,geda!Geda! Gead! turejo saukti visi susirinke statistai seime-vadinasi-ten nebuvo-laisves gyneju-isskyrus Nijole Felicija Sadunaite!Kia i Laisves minejima susirenka bailiai-blogas signalas visai tautai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # galejo 2018-01-14 14:21
Teisybe-visi arba kas nori tiesos galejo atsistot ir pritart,bet bijo .Blogai,kai bijo,tai veidmaniauja.O valdziai kaip tik reikia bijot tyliuju ,pataikunu,bailiu.Pirmieji isduos.Nijole pasake,pasake Zigmas-su jais galima kalbetis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # Račas turėtų 2018-01-14 17:12
duoti išaiškinimą savo šauniu stiliumi ir staigiu turiniu. Bus laukiama.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # visiems 2018-01-14 20:37
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

plus.google.com/104930148289526971655/posts

gražių paveiksliukų galerija:

plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # jeronimas 2018-01-14 23:06
Nekoks vaizdelis tvyrojo saleje,po Seses Sadunaites Kalbos.Is mandagumo puse plojo,o likusi puse grieze dantimis.Manau grieze dantimis ir galvojo,kaip cia ta kalbancia ir jai pritarenciu kompanija reiktu utilizuoti.Buvo graudu ziureti i kai kuriu apgailetinus snukelius.Kam tokiems isvis leisti bezdeti toj Pagrindinej valstybes saleje.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # nuomonė 2018-01-15 16:39
skaičiau po mergaitės paėmimo,kai kas -GĖRĖ IŠ DŽIAUGSMO ŠAMPANĄ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # kche 2018-01-15 10:04
seime susirinko bailiai,komjaunuoliai ir LKP ,o ne laisves gynejai-viena Sadunaite paklause-o kur Lietuva ponai?Laisves premija yra,o Lietuva,kur?Kur yra Lietuva?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # Darius 2018-01-15 11:20
Didele pagarba gerb. N. Sadunaitei. Tikrai dziugu, kad vis daugiau Lietuvos zmoniu pradeda praregeti ir suprasti iki ko mus privede valdzia uzgrobusi gauja. Tikrai reikejo pamatyti tu visu valdziagyviu perkreiptus veidus Sadunaites pasisakymo metu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # bacila 2018-01-15 11:21
Ot tai ačiū gerbiamai N.Sadūnaitei! Labai įdomu, ką atsakys didieji... valstybės politiniai paršai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # joo 2018-01-16 11:38
kaip visada-NIEKO
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # jei 2018-01-15 14:02
zusta nekalti ir net vaikai ir..."valdzia" to nezino-Lietuvos jau nera nei kvapo...
kiek gali testis sistemos zmogzudystes
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # Iš Kanados 2018-01-15 14:48
AČIŪ GERB. SADŪNAITEI, JŪS IŠSAKĖTE IR MANO SKAUSMĄ. KAS VALDO LIETUVĄ, JEI PREZIDENTĖ NEŽINO, KAS ŽUDO LIETUVOS ŽMONES????????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # NIEKADA NEPAMIRSIU 2018-01-15 18:17
sito kosmaro. Kai zudoma vaikyste, kai grobiamas vaikas, kai traiskoma jo seima - tai velnio darbai. Ir jie turi atoveiksmi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Bravo ,Nijole 2018-01-15 19:22
Tu PRALAUŽEI grotas į naują šimtmetį.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Atas 2018-01-15 19:46
Kietai ir teisingai pavarė Nijolė Sadūnaitė, nenustebčiau jeigu jos prie mikrofono daugiau niekad neprileistų, tai liudija ir jos per paskutinius žodžius išjungtas mikrofonas, padlaižiai savo darbą atliko, laimė kad per vėlai. Tikrai liūdna, kad tokie įvykiai vyksta laisvoje Lietuvoje, atlikti veiksmai su D. Kedyte yra nužmogėjusių demokratų-biurokratų juoda, baisi dėmė, kurios jie nenusiplaus niekada
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # joo 2018-01-16 11:40
ji taip ir pasake:pirma ir paskutini karta kalbu is sios sales
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Jo 2018-01-15 22:12
Kad NENUSIPLAUS,kol gyvi-TIKRAI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # issake 2018-01-15 22:40
pranese visos Lietuvos beda...setono apsedima
jau siandien sudaryti Lietuvos gelbejimo kluba su Sadunaites vardu ir ja prisaky,nes klanas nepagailes vieno kovotojo-jai gali iskilti setono -antikristo kersto pavojus!Junkimes ior saugokime Nijole,nuo pavoju...
nedrisk ,setone paliest sio zmogaus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-16 # LetUnityBlossom 2018-01-15 23:25
Gaila, kad ir Sadūnaitė yra sukvailinta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # joo 2018-01-16 11:42
man negaila,kad esi kvailas,ka daryti,Dievas baudzia-atima prota,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # UPS 2018-01-16 10:43
Prezdentė yra atsakinga už valstybės=visuomenės saugumą! Turi patį aukščiausią leidimą paslaptims, kaip valstybės ginybos tarybos narė! Svarsto ir koordinuoja svarbiausius valstybės gynybos reikalus, įskaitant valstybės institucijų veiklą svarbiausiais valstybės (PILIEČIŲ TAIP PAT!!!) saugumo užtikrinimo ir gynimo klausimais! ir še tau, nežinojo ir nežino..... IŠVADA: Garliavos istorija ir jos pasekmės yra aukštesnio slaptumo. Kas tai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # senelis 2018-01-16 14:13
isteide dziundliu istatima,bet plesrunus zudyti uzdrauge.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti