Žiurkių graužiamos valstybės šimtmetį pasitikime linksmai! Aušrinė Balčiūnė apie gruodžio 6-osios nuosprendį.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (8 Votes)

 Leonas Merkevičius : Žiurkių graužiamos valstybės šimtmetį pasitikime linksmai! Aušrinė Balčiūnė apie gruodžio 6-osios nuosprendį.

Aušrinė Balčiūnė

 

GARLIAVOS ŠTURMO BYLA: ANTROS INSTANCIJOS NUOSPRENDIS

2017-12-06

 

Vakar, gruodžio 6 d. Garliavos šturmo byloje paskutinius taškus sudėliojo Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija – pirmininkas Rimas Švirinas (nuotr. viršuje), teisėjai Algirdas Jaliniauskas ir Viktoras Preikšas. Teismo kolegijos nuosprendis toks:

Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusiklatimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Ričardo Gailevičiaus (nuotr. viršuje) apeliacinį skundą tenkinti ir panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo (teisėjas Gintautas Kaulakis) 2016 m. spalio 6 d. išteisinamąjį nuosprendį. Taigi, Garliavos šturmo stebėtojai pripažinti kaltais pagal LR baudžiamojo kodekso 231 straipsnio 2 dalį ir jiems paskirtos tokios pinigines baudos: K.Dudėnui - 180 MGL (6778,80 Eur) bauda, T.Januševičiui, Ž.Bulotui, A.Arnauskui,  Erikui Kuktai, R.Urbelienei, Ž.Paškevičiui, S.Gudynui, E.Staliūnui, G.Aidukui, G. Okuniui po 150 MGL (5649 Eur), G.Knapkienei, A. Balčiūnei, S.Tamuliui po 100 MGL (3766 Eur), M.Morkevičiui - 20 MGL (teismas atsižvelgė, kad tuo metu jis buvo nepilnametis)

2017 m. spalio 31 d. posėdyje, suteikus paskutinį žodį kaltinamiesiems, S. Tamulis teismui pasakė: „Jei mane nuteisite, prašau savo nutartyje labai aiškiai išdėstyti, už kokias veikas esu nuteistas“.

 

Šioje byloje visi teismo sprendimai ir nuosprendžiai neatitinka tikrovės, yra melagingi - pvz., teismas nusprendė, kad advokatas Černiauskas nenešė mergaitės

 

Teismas taip pat nustatė, kad banditai policininkų uniformomis nemušė gulinčių pensininkų, taikydami į tarpkojį. Viso to teismai nenustatė. Todėl jie vieninteliai ir gali "objektyviai vertinti įrodymus"

 

Taigi, skaitau teismo nuosprendį ir viliuosi, kad teisėjų kolegija bus labai aiškiai ir sąžiningai indentifikavusi kiekvieno asmens padarytą veiką, pagrįstą labai aiškiais ir  neginčijamais įrodymais, to tikėjosi ne tik teisiamieji, bet ir  advokatai, įsitikinę, jog ši baudžiamoji byla iškelta už administracinės teisės pažeidimus.

Iš nuosprendžio: „nors visi išteisintieji neprisipažino padarę nusikaltimą, numatytą BK 231 straipnio 2 dalyje, tačiau jų kaltę patvirtina žemiau aptartų įrodymų visuma“. Skaitau „aptartų įrodymų visumą“, o tai yra liudytojų parodymai - juose S.Vaicekauskienė, G. Didžbalienė, E.Talailienė, R.Oželis, M.Gušauskas, D.Žukauskas, M.Kabašinskas, V.Rusakas, A.Nemand, D.Zlatkus, I.Visalga, S.Mataitis, V.Korobov, B.Bulanovas, S.Kolesnikov, R.Venskus, S.Kinderevičius, A.Miknevičius, R.Meškauskas, S.Mataitis, A.Meilus, E. Žiška, E.Pakutka, R.Ūksas, S.Santarovič teigia, kad  2012-05-17 prie namo Klonio gatvėje 5 stovėjo visa minia žmonių, kurie rėkavo, giedojo himną, dainavo, triukšmavo, stumdėsi, buvo susispietę apie namo terasą, kalbėjo maldas, gestikuliavo, keikėsi, buvo susispaudę, nenorėjo praleisti, buvo susibūrę, buvo neklusnūs, sudarė spūstį, neprasiskyrė, kai kurie užgauliojo antstolę, laikėsi vienas kito, tupėjo, trukdė antstolei praeiti, šaukė praleisti antstolę ir pan... Kai kurie pareigūnai liudijo: ištraukiau iš minios kažkokį vyrą, ištraukiau iš minios kažkokią moterį, tačiau teismo salėje neatpažino nei vieno žmogaus, tik  antstolė įsidėmėjo K.Dūdėną. Daugelis liudytojų savo parodymuose paliudijo ir, kad žmonės antstolę praleido, jie nematė, kad antstolė būtų  kaip nors stumdoma ar žalojama. 

Taigi, visi šie parodymai buvo ne apie konkrečių 15-os teisiamų asmenų elgesį, o apie visus ten susirinkusius šimtą,  gal ir daugiau žmonių, apskritai. Tai, kurie dabar yra kurie? 

Iš nuosprendžio: „Išteisintųjų kaltę patvirtina ir kita byloje surinkta medžiaga“: 

- „Iš byloje esančio vaizdo įrašo, padaryto policijos pareigūno S.Mataičio 2012-05-17 matyti, kad įraše užfiksuoti susibūrę asmenų grupėje ties namo įėjimu ir susiglaudę, nepasišalina, susikabinę rankomis kaltinamieji K.D., Ž.B, M.M, S.T., T.J. bei kiti asmenys: R.Čiegis, P.Stonys, A.Tamulis, R.Radišauskas užstoję antstolei ir policijos pareigūnams praėjimą link namo. Dalis jų susiglaudė, susikabinę rankomis, nepkaklūsta antstolės ir policijos reikalavimams pasitraukti, nepasišalina“. Tačiau pastarieji keturi asmenys už tą patį elgesįnubausti tik administracinėmis bausmėmis. 

- „Iš byloje esančio vaizdo įrašo, padaryto policijos pareigūno A.Meilaus 2012-05-17 matyti, kad įraše užfiksuoti žmonių grupėje priešais namą kaltinamieji S.G., K.D. Ž.B., Ž.P., E.S., M.M., T.J., A.A., E.K., R.U. bei kiti asmenys: J.Valiušaitis,  P.Stonys, J.Vaikšnoras, V.Stončius, D.Bulotienė“. Pastarieji taip pat nubausti tik administracine tvarka. Nors jie visi, pabrėžiu visi, kaip nuosprendyje išdėstyta: „triukšmauja, kai kurie susikibę rankomis, susiglaudę, nepasitraukia, nepasišalina nuo įėjimo antstolės  ir pareigūnų reikalavimu“.

- „Iš byloje esančio vaizdo įrašo, padaryto policijos pareigūno T.Juozapavičiaus 2012-05-17 matyti, kad vaizdo įraše užfiksuoti priešais namo įėjimą žmonių grupėje stovintys asmenys, tarp jų katinamieji E.K., T.J., G.A., M.M., S.G, G.O., Ž.B., Ž.P., A.B., K.D., bei kiti nustatyti asmenys D.Stonys, D.Bulotienė, A.Zadoržnij, V.Milevičienė, J.Vaikšnoras, V.Stončius, R.Čiegis, R.Radišauskas.  Visi šie asmenys buvo policijos pašalinti iš žmonių grupės priešais namą ir išvesti“.  Ir vėl tas pats – nors pats teismas traktuoja, kad visi elgėsi vienodai, tačiau paskutiniai aštuoni nubausti tik administracine tvarka. 

Toliau iš esmės viskas kartojasi - E.Žiškos, E.Pakutkos, R.Ūkso, S.Santarovič darytuose vaizdo įrašuose tas pats - Kauno apygardos teismas įvardija apie žmonių grupėje esančių ne tik kaltinamųjų, bet ir nubaustųjų administracinėmis baudomis bei kitų asmenų vienodai atliekamas, analogiškas veikas. Tačiau, teismas šią filmuotą medžiagą vertina kaip įrodymą, kuris įrodo, kad vieni asmenys – nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, o kiti – trukdė antstolės veiklai. Todėl vieni ir buvo nubausti administracine tvarka, o kitiems iškeltos baudžiamosios bylos.  Teismas sako: „Šie vaizdo įrašai, kuriuos prokuroras pagrįstai įvertino kaip pagrindinius išteisintųjų kaltės įrodymus, paneigia išteisintųjų parodymus“. 

Toliau dar įdomiau:

 

„...Antstolė prisistatė, pranešė, kad bus vykdomas teismo sprendimas perduoti vaiką motinai ir prašė netrukdyti tai padaryti ir leisti praeiti prie namo, tačiau žmonės nepraleido praeiti iki namo durų. Tada policijos pareigūnai balsu ir per garsiakalbį prašė žmonių atsitraukti, padaryti praėjimą prie namo, žmonės buvo perspėti kad vykdytų teisėtus policijos pareigūnų reikalavimus....“ Galvojau, kad gal būt neteisingai supratau, kas turima omeny kalbant apie garsiakalbį, tačiau toliau tekste randu dar vieną įdomų sakinuką: „Kaip patvirtino ir aukščiau aptartų vaizdo įrašų duomenys, pareigūnas R.Oželis per garsiakalbį pasakė, kad trukdymas vykdyti teismo sprendimą bus laikomas nusikalstama veika, šis tekstas aiškiai girdimas. K.Dūdėnas stovi netoli, be to kitus šio pareigūno žodžius jis teigė girdėjęs, todėl darytina išvada, jog ir įspėjimą apie atsakomybę žinojo“. Tai suglumino. Peršasi mintis, kad tekstas tarsi tyčia suveltas taip, jog atrodytų, kad žmonės kuo aiškiausiai girdėjo jiems antstolės bei pareigūnų duodamus nurodymus, nes buvo kalbama per garsiakalbį, iš arti. O ir nutartyje ne vieną kartą pabrėžiama, kad  žmonėms „R.Oželis yra matomas ir gerai girdimas“.  Apie faktą, kad iš tiesų garsiakalbis skambėjo už gerų 20 metrų policijos automobilyje ir įjungtas vėliau – net neužsimenama. Ir todėl teismas daro išvadą, visa, himną giedanti ir „Lietuva“ skanduojanti, minia gerai turėjo girdėti, kas jiems sakoma. O mintis, kad taip sako, dar ir todėl, kad žiūrėdami įrašą, padarytą arti perspėjimus sakančio žmogaus, jie, t.y. teisėjai, iš tiesų viską gerai girdi, išvis trikdo -  juk teismas turėjo išsiaiškinti ar teisiamieji tuo nurodymus realiai girdėjo.... Įrodymų, panaigiančių kaltinamųjų žodžius, jokių nenustatyta.

Pasak teismo, tų penkiolikos asmeninę kaltę įrodo jų nenuoseklūs parodymai: „Kiti išteisintieji taip pat buvo nenuoseklūs savo parodymuose, visi teigė, kad negirdėjo pareigūnų perspėjimų pasitraukti, netrukdė antstolei praeiti link namo durų, su ja kontaktų neturėjo, jos nelietė, nestumdė, nei jai nei policijos pareigūnams užgaulių žodžių nesakė, todėl nesuprato, kodėl būtent jie buvo ištraukti iš minios ir sulaikyti, tačiau tuo pačiu visi nurodė, kad ant praėjimo ir prie įėjimo į namą žmonių buvo daug, visi stumdėsi, kai kurie stovėjo susikibę rankomis, žmonės patys nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų antstolė ėjo kartu su policijos pareigūnais, ir jie (išteisintieji) suprato, kad reikia pasitraukti ir praleisti antstolę, tačiau nebuvo kaip, nes buvo spūstis“. Taigi, tai, kad išteisintieji savo parodymuose tuo pačiu liudijo, kad jie netrukdė anstolei ir, kad prie namo buvo spūstis, tai  ir įrodo jų kaltę. Nes, teismas iš to  daro išvadą, kad būtent šitie žmonės ir buvo ... spūstis. Todėl ir buvo sulaikyti. Kas gali būti akivaizdžiau.. „Akivaizdu, tą patvirtina vaizdo įrašai, kad policijos pareigūnai, siekdami kuo operatyviau ir optimaliau įvykdyti savo pareigas, nuo praėjimo link namo ir jo durų pašalino labiausiai trukdžiusius asmenis, t.y. išteisintuosius, o kadangi visi buvo įspėti dėl baudžiamosios atsakomybės, už tokius neteisėtus veiksmus ir niekas savanoriškai nesitraukė, jie buvo sulaikyti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn“ – rašoma toliau. Bet juk sulaikyti buvo ir tie, kurie vėliau nubausti administracinėmis baudomis.

„Tai, kad kiti greta buvę asmenys nepatraukti baudžiamojon atsakomybėn, savaime nedaro išteisintųjų veiksmų nenusikalstamais, esant juose akivaizdžiai jiems inkriminuojamo nusikaltimo sudėties požymių visumai“ – toliau dėsto Kauno apygardos teismo kolegija. - „Iš visų aptartų įrodymų matyti, kad visi baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenys atliko panašius, praktiškai tapačius veiksmus – visi jie stovėjo minioje ant praėjimo į namą ir prie namo durų, paprašius antstolei pasitraukti nuo praėjimo, šių reikalavimų nevykdė, policijos pareigūnams pareikalavus nepakluso, trukdė antstolei praeiti ir ją praeinančią stumdė.... Įvertinus aptartą, darytina išvada, kad visiems išteisintiesiems kaltinimai suformuluoti pagal nustatytas faktines aplinkybes – jie visi bendrai atliko tapačius veiksmus, ir tokius išteisintųjų veiksmus kolegija vertina kaip smurto ir prievartos naudojimą ir tai negali duoti pagrindo išvadai, kad kaltinimai jiems nebuvo individualizuoti“ – tokiu būdu neva individualizuoja kaltinimus kiekvienam atskirai Kauno apygardos teismo kolegija. Tačiau juk administracinėmis baudomis nubausti – elgėsi lygiai taip pat. 

Perskaičius Kauno apygardos teismo nuosprendį, taip ir  nebesupratau, kurie čia įrodymai ką įrodo. Ar kaltinamųjų kaltę įrodo liudytojų duoti parodymai, kuriuose liudijama,  kad tą rytą stovėjo apie 100 žmonių ir visi bendrai kažką nusikalstamo veikė? Ar tie įrodymai su vaizdo medžiaga, kurioje pats teismas detalizuoja, kad prie namo stovinti žmonių grupė kai ką bendrai nusikalstamo veikė  - ne tik tie, kurie dabar teisiami, bet ir tie, kurie nubausti administracinėmis baudomis ir tie, kurie niekaip nenubausti. Ar vis dėlto „darymas bendrai“, tai  ir reiškia – „individualiai“? Ir kokiu būdu teismas atskyrė, kad vienodai besielgę žmonės – vieni nevykdė teisėtų policijos pareigūnų nurodymų, o kiti trukdė antstolio veiklai? Ar yra dar kažkas, kas slypi tarp eilučių, kažkas ką turime nuspėti, įsivaizduoti, suprasti? 

Man labai patinka kiekvieną šeštadienį, sekmadienį per Baltijos televiziją transliuojamas pagal dokumentinius kadrus sukurtas prancūzų serialas „Kas žudikas“. Jame tikri įvykiai, tikros istorijos, tikri teismai ir tikri nusikaltėliai bei aukos. Be galo įdomu žiūrėti, kaip dirba profesionalai – nagrinėjama kiekviena detalė, aplinkybė, kiekvienas įkaltis, įrodymas. Ir jame, jei kyla nors mažiausia, nors menkiausia abejonė dėl įtariamojo kaltės – jis išteisinamas. Nes įrodymų trūkumas, jų nepagrįstumas ar abstraktumas, vienareikšmiškai kalba įtariamojo naudai. Geriau išteisinti, nei nuteisti neteisingai. 

Čia gi viskas kažkaip atvirkščiai. Pagal tuos pačius, bendrus prokuroro R.Gailevičiaus kaltinimus - vieni žmonės nusikalto lengvai, o kiti sunkiai.  Ir nors kaltinimai suformuluoti visiems bendrai, tos pačios veikos buvo įvertintos skirtingai. Teismas net nesivargino konkrečiai detalizuoti kokius gi iš tiesų nusikalstamus veiksmus atliko kiekvienas išteisintasis atskirai. O turėtų, nes byla – juk baudžiamoji. Pagal teismą „bendrai“ tuo pačiu reiškia ir „individualiai“. Todėl už tuos pačius analogiškus veiksmus, žmonės ir buvo nubausti skirtingai. Ne bendrai. 

 

Peržiūros: 2672

Komentarai   

+49 # tai 2017-12-07 11:54
taip ir elgiasi musu valstynes valdzios instuituciju pasiuntinukai,norintys dirbti toki darba-terorizuoja zmones,kurie nestovi po medziu-po to praso pilietiskumop,kuri jie supranta,kaip chuntos p[alaikymu,o visus laisvamanius sodina,baudzia,naikina,neliecia tik degradavusiu valstybes remiamu vagiu,zudiku,vel;tedziu-nes ir juos pajungia juodiems darbams.Kaip pavadinti tokius iskrypelius "jega valdancius" rezervata-chunta...ar yra geresnis zodis.
juk saziningi zmones tokiu nerenka
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Savi 2017-12-07 13:13
Savi ir privilegijuoti, išrinkti Prezideto, kuris neturi jokio teisinio išsilavinimo ir yra marionetė, Seimo įstatymais patepti, veikdami Lietuvos Respublikos vardu, veikia bendrai iš anksto sutarę ir grupėje. Veiks tol, kol bus gyvas nors 1 pilietis Lietuvoje. :eek:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+47 # Lietuva 2017-12-07 15:25
Iš pradžių patikėjau teismo teisingumu, kai išteisino. Negi galvojau taip įmanoma Lietuvoje? Nesuklydau, tik galvojau, kad yra dar teisybė, o jos nėra ir nebus, nes prokuroras visada teisus, kaip visada sukūręs bylą :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Tas ŪKSAS 2017-12-07 15:30
R.Ūksas - tai mentų "specialistas", garsėjantis savo bukumu. Tokiais liudytojais ir patiki "teisingasis" lietuviškasis teismas - vienintelis ir nepakartojamas, pat teisingiausias pasaulyje, garsėjantis savo "neskundžiamais" galutiniais sprendimais, Lietuvos Respublikos vardu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # Simona 2017-12-07 19:40
O kur buvo Simona, teisėjo Milinio dukrelė tuo metu? Pozavo, kaip visada? ;-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Dalia Marija 2017-12-08 03:30
1. Ar teisme buvo kitų Europos šalių korespondentai?
2. Per 3 dienas nuo sprendimo priemimo galima parašyti pastabas del protokolo surašymo, o šiuo atveju manau dėl teismo sprendimo neatitikimo teismo posėdžio protokolui, nes teismo išvados del įrodymų (nuotraukos, video) neatitinka tikrovės. Teismas privalo pagal CPK arba sutikti su pastabom, arba kviesti visus iš naujo ir nagrinėti. Paprastai sutinka nes netiki kad tie žemiau jų esantys gali būti pakankamai protingi surašyti tas pastabas, t.y. patvirtina, o tai bus reikalinga sekantiems teismams
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Dalia Marija 2017-12-08 03:54
Na jei "per ilgas", persikeliu į savo FB, ir kam tai reikalinga, galėsite perskaityti, nes siunčiau, laimėjaum ir žinau, o visame šiame absurde padėti geriems, pasiaukojantiems ir visiškai teisėtai valdžios veiksmais nusivylusiems žmonėms neįmanoma, Lietuva įstrigo šiame absurde, kurio psichiatrijoje, pavojingiausioje dalyje, dėl savo uždarytos n pacientės buvau įstrigus aš, ir laimėjau, o tos pergalės pasėkoje pakeista represyviausia nuo Andropovo laikų neveiksnumo institucija Lietuvoje. Tai dariau dėl Lietuvos, nors nukentėjau žiauriai, bet pasiekiau, ir esu laiminga. Ir būkite tikri - kaip ir Latvijoje anksčiau vėliau tiesa nugalės, ir melagiai, apkvailinti ar del savo veiksmų, gailėsis dėl savo neteisėtų represijų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # tik 2017-12-08 11:06
pagarba mienininkui uzfiksavusiam esama padeti salies ukyje,ziurkyne
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Runkelis 2017-12-08 13:04
Jeigu teismo nutartyje surašyti objektyviosios tiesos neatitinkantys duomenys, jeigu teisėjai padarė akivaizdžiai neatitinkančius tikrovės sprendimus ir neteisingus aplinkybių vertinimus, jeigu teisėjai neatliko savo pareigos ir nemotyvavo savo sprendimo konkrečiais kiekvieno iš nuteistųjų neva baudžiamųjų veiksmų atlikimo faktais, tokių teisėjų atžvilgiu turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 300 str., 228 str., 229 str..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # raimis 2017-12-08 13:30
Cituoja Runkelis:
Jeigu teismo nutartyje surašyti objektyviosios tiesos neatitinkantys duomenys, jeigu teisėjai padarė akivaizdžiai neatitinkančius tikrovės sprendimus ir neteisingus aplinkybių vertinimus, jeigu teisėjai neatliko savo pareigos ir nemotyvavo savo sprendimo konkrečiais kiekvieno iš nuteistųjų neva baudžiamųjų veiksmų atlikimo faktais, tokių teisėjų atžvilgiu turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 300 str., 228 str., 229 str..

Grečiau tą ikiteisminį tyrimą pradės prieš tave patį :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Runkelis 2017-12-08 13:47
ŽINAU !!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Dievas nuspręs 2017-12-08 13:30
Tegul po to nežliumbia kaltieji,jeigu jų šeimas užgrius mirtys ir nelaimės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Stalinas nusprogo 2017-12-08 13:32
Stalino šunyčiai liko.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Iš Kanados 2017-12-08 14:37
Parašyčiau komentarą-ką galvoju apie Lietuvos teismus, bet bijau, kad ir manęs neteistų, jyuk Lietuvoj teisėsaugininkai daro ką nori ir iš bet ko kurpia bylas. Juk Lietuvoj nėra Laisvės ir Demokratijos, net laisvės mąstymui. Mano vargšai likusieji Lietuvoj broliai yra baudžiauninkai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # Zenonas Priekuliškis 2017-12-08 19:54
Advokatas Černiauskas atliko "stribo" darbą. Tai visiškai nesuderinama su jo pareigybe. Kodėl šis tariamas advokatas tebedemonstruoja savo plikę per TV? Manau vilkintiems tą mantiją, turėtų būti gėda nešioti visiems advokatams? Kadangi jie visi tyli, geros gynybos ir palaikymo nesitikėkime. Tai tik pinigų perpumpavimo kontora? Gėda gyventi valstybėje, kuri dar bandys švęsti 100-čio nepriklausomybę.Dėkoju už str.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # nuomonė 2017-12-21 01:47
idomu,madam prezident išeidama iš prezidento posto ,ar išsives ir savo paskirtuosius...MAN BAISIAI GĖDA-KAD LEIDOM TAIP ŽEMINTI PROFESORĘ BLOZNELYTĖ...IDOMU,AR JI ATLEIS LIETUVAI,IR KĄ GALVOJA JOS 6 VAIKAI IR JŲ BENDRAMOKSLIAI -APIE VALSTYBĘ -KURIOJE -TEISINGUMO NET SU ŽIBURIU NERASI..............
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti