Z.Vaišvila : visi D.Grybauskaitės įpėdiniai S.Skvernelis, V. Matijošaitis, Naglis Puteikis - yra pažeidžiami

Peržiūros: 4455
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (4 Votes)

Z.Vaišvila : visi D.Grybauskaitės įpėdiniai – S.Skvernelis, V. Matijošaitis, Naglis Puteikis

 

Aurimas Drižius

Zigmas Vaišvila sako, kad jis natūraliai bręsta žingsniui paskelbti apie savo dalyvavimą prezidento rinkimuose. Tai įvyks tada, kad jis ir šeima bus subrendę paskelbti apie tokį sprendimą. Nes realaus opozicijos kandidato šiuose rinkimuose nėra – R.Paksui dalyvauti juose nebus leista, Ušackas yra konservatorių kandidatas, kurį pats Kubilius padarė Užsienio reikalų ministru, o Naglis Puteikis, kuris save pristato kaip antikorupcininką ir nesisteminį kandidatą, savo veiksmais rodo, kad yra priešingai. Kai tik N.Puteikis nustojo kritikuoti prezidentę, jis pastoviai dalyvauja televizijos diskusijose, ir aštriai kritikuoja visus, išskurus Dalią Grybauskaitę.

- Ką galvojate apie naujausią Dalios Grybauskaitės pasirinkimą – Vilniaus apygardos teismo pirmininkę paskirti tokią apylinkės teismo pirmininkę Braždienę?

- Aš esu ją apskundęs Teisėjų etikos ir drausmė komisijai. Mat Braždienė savo nutartimi man parašė, kad „Vaišvila savo gydymu modeliuoja bylos eigą“.  Ką aš galėjau modeliuoti? Sausio 2 d. man darė operaciją, o teisėja Inga Staknienė paskyrė teismo posėdį sausio 4 d., kuriame aš privalėjau dalyvauti. Kai pareiškia jai nušalinimą, Braždienė nusprendė, kad aš „modeliuoju bylos eigą“.  Dėl teisėjos Vitos Valeckaitės – ji išnagrinėjo raštu mano skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus patvarkymo, kuriuo jis, vykdydamas laikinas apsaugos priemones dėl tų 2,4 mln. eurų, kuriuos iš manęs nori prisiteisti  bankroto administratorius „Admivita“ už tariamai neperduotą turtą, antrą kartą areštavo turtą tai pačiai sumai. Savo skunde nurodžiau ir kitus antstolius, kurie reikalauja iš „FF lizingas“ bankroto administratoriaus mano lėšų. Šis atsisakė vykdyti jų nurodymus, o staiga Donatas Kisielius, kuris neturi teisės vykdyti ir areštuoti turto, nurodo tai padaryti, ir „Admivita“ klusniai didžiąją dalį tų pinigų perveda Kisieliui. To daryti antstolis neturėjo teisės, todėl jį apskundžiau teismui. Teisėja Valickaitė dėl skundo esmės nieko nepasisakė ir savo nutartyje nenurodė kitų bylos dalyvių, antstolių, kuriuos aš taip pat nurodžiau skunde. Tai galimi du variantai – arba teismo sekretorius neįvedė į Liteko sistemą visų bylos dalyvių, nes tai daro techniniai darbuotojai, arba juos iš bylos pašalino teisėja Valeckaitė. Todėl spalio 5 d. pareiškiau jai nušalinimą, o ji toliau nagrinėja šią bylą. Kartu pranešiau ir teismo pirmininkei Braždienei, kad teisėjai Valickaitei pareiškiau nušalinimą. Tas klausimas ilgai buvo vilkinamas, o dabar parašė, kad dėl tų klausimų pasisakys apeliacinė instancija. Nors teisėjo nušalinimas turi būti išnagrinėtas per tris darbo dienas. Žodžiu, tokio įžūlumo reikia paieškoti.

Tačiau jeigu atsiriboti nuo manęs, ir sužinoti, kodėl teisėja Braždienė skiriama Vilniaus apygardos teismo pirmininke, reikia pasižiūrėti jos biografiją. Ji mane ir advokatą šokdino dar bylose su kitu administratoriumi – UAB „Skomė“. Po kažkelinto posėdžio advokatas prisiminė ją – paaiškėjo, kad minėtas teisininkas savo laiku dirbo advokatu byloje, kurioje Loreta Braždienė dirbo Vilniaus teismo rašysenos eksperte. Šis biografijos faktas yra L.Braždienės biografijoje, tik ten nėra parašyta, kodėl ji nustojo dirbti šiose pareigose. Advokatas man papasakojo apie įvykį konkrečioje baudžiamojoje byloje, kurioje eksperte buvo L.Bradžienė. Ji buvo padariusi išvadą, kad vienos įmonės vadovo parašas ant dokumento yra suklastotas. Tačiau teisme minėtas žmogus pareiškė, kad tai jo tikras parašas, niekas jo neklastojo. Buvo paskirta dar viena teismo ekspertizė, kuri konstatavo, kad parašas tikras ir nesuklastotas, o dėl teismo ekspertės L.Braždienės buvo priimta atskiroji nutartis, ir pranešta prokuratūrai. Automatiškai L.Braždienė išlėkė iš teismo ekspertų, ir grįžo dirbti į Šiaulius, kur dirbo kelių įmonių teisininke. Paskui ji grįžo į Vilnių, pasidarbavo čia ir tapo teisėja. Ką aš galiu pasakyti? Matyt, kad tokie žmonės, kurie turi problemų savo biografijoje, yra patogūs. Prisiminkime ir tai, kad sujungus visus keturis Vilniaus apylinkės teismui, L.Braždienė, tik pradėjusi dirbti eiline teisėja, buvo paskirta teismo pirmininke. Visi, su kuo šnekėjausi, stebėjosi, kas čia per stebuklas. O dabar Braždienė skiriama Vilniaus apygardos teismo pirmininke.

- Keista tai, kad teisėjų taryba visiems Grybauskaitės kandidatėms pritaria vienbalsiai – visai, kaip Šiaurės Korėjoje?

- Aš du kartus rašiau skundus Teisėjų tarybos ir Aukščiausiojo teismo pirmininkui Norkui. Jis, gavęs, mano raštą, atrašė, kad aš kreipčiausi į teisėjų tarybą. Vyksta toks cirkas, o aš pateikiu visus dokumentus prezidentei, kad ji žinotų, kokie čia vyksta stebuklai. Praleidus visus terminus, gavau prezidentūros atsakymą, kad dėl teisėjos Braždienės kreipčiausi į teisėjų etikos komisiją. Kartu, gavusi, šią informaciją, Grybauskaitė pasiūlė ją skirti teismo pirmininke.

- Vilniaus apygardos teisme sąžiningų žmonių jau nebeliko – toks mano įspūdis?

- Nežinau, visų nepažįstų. Visi yra žmonės ir tai suprantama. Tik klausimas, kur yra raudonoji riba. Juk jie visi mato, kad Grybayskaitė nėra amžina. Nebent įvestų čia kokią nors ypatingąją padėtį.

- Taip, tačiau ateis Grybauskaitės įpėdinis, pvz. Skvernelis, bus dar baisiau?

- Taip, taip nutinka.

- Tai tada kyla amžinas klausimas – ką daryti?

- Yra vienas darbas, ką pats darai – „Laisvas laikraštis“.  Įsivažiavo ir Kazimieras Juraitis, prasidėjo internetinė laida pressjaz.tv. Sveikatos ministerijoje kažkoks Grybauskaitės paskirtas berniukas dalina pinigus. Jau atrodo, kad nebėra kur žemiau kristi, tačiau ką tai rodo? Tai rodo, kad tie, kurie mus valdo, yra labai menko raštingumo. O tai, kad prezidentė tik isterišku juoku atsakė į „nesuderintą“ Švedijos TV klausimą, rodo, kokia ji yra pažeidžiama. Tai jau net ne savigyna, bet visiškas pasimetimas. Taip, ji įpratusi save parodyti didžia valdove, tačiau  vienintelis žurnalistės klausimas ją nuleido ant žemės.

- Taip, tačiau mes ją kritikuojame daug metų, ir niekas nesikeičia? Vis tikimės, kad po kitų rinkimų valdžia bus geresnė?

- Kol kas matome priešingą rezultatą.

- Sakau, kad pati Lietuvos politinė sistema neveikia – visi paskirti gen. Prokurorai ir teisėjai yra kišeniniai, o policija susijusi su nusikaltėliais.

- Kai prasidėjo Lietuvos Atgimimas, mus iš pradžių atrodė, kad kažką pakeisti neįmanoma. Tačiau pavyko, ir ne vien Landsbergio dėka. Manau, kad ta pati Lietuvos politinė sistema dabar eksperimentuoja – vis ieško naujų kandidatų. Pvz., dabar atsirado medikų sąjūdis, kurio vadovas – Dalios Grybauskaitės ir S.Skvernelio šeimos gydytojas. Grybauskaitės biografija yra įslaptinta nuo 2010 m., nors įstatymas įpareigoja ją pateikti duomenis apie savo sveikatą. Tada išlindo, kad jis yra ne tik Skvernelio šeimos, bet ir prezidentės šeimos gydytojas Vytautas Kasiulevičius. Turkmenistao prezidentui mirus, jo gydytojas taip pat tapo prezidentu. Todėl ir galvoju – o kodėl iš prezidentės gydytojo nepadarius naujojo lyderio? Veryga susitikimuose su gydytojais aiškina, kad pinigų yra, ir jis ragina gydytojus reikalauti atlyginimų padidinimo. Todėl manau, kad sistema dabar zonduoja – kaip atsirado Valinsko gelbėtojai, arba „valstiečiai“ – taip ir dabar bus bandoma pagauti kažkokią bangą. Rengiami tie scenarijai, planuojama, tačiau ne visada pavyksta  - kartais pasimauna, kaip su Tapinu. Resursas didžiulis – visa žiniasklaida ir LRT eteris yra valdomi, o Ritai Miliūtei matyt struktūros teikia medžiagą, kurią ji transliuoja Tapino TV. Suprantame, kad žurnalistas vienas pats negali surinkti tiek medžiagos vienas, o tai aš galiu pasakyti ir iš patirties su Dovydu Pancerovu. Jis pirmas paskelbė 15min.lt, kad Vaišvila ir dar 12 portalų neva Kremliaus agentai. Aš tada kreipiausi  į prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl man neva antivalstybinės veiklos. Prokuratūra pradėjo tyrimą, ir jį nutraukė, tik tame nutarime parašyta, kad apklausiamas Pancerovas pasakė, kad minėtą medžiagą gavo iš vienos spec. struktūros, kurios jis neįvardino. Jam parodė medžiagą, davė ją kompiuterio laikmenoje, ir kadangi ta pažyma sutapo su Pancerovo pažiūromis, tai kitą dieną jis minėtą informaciją pateikė jau kaip savo tyrimą. Raštu užklausiau ir VSD, ir KAM  2-ojo departamento, ar jie teikė pažymas Pancerovui – šios tarnybos kol kas išsisukinėja.  Nors kai prieš pusantrų metų šios tarnybos viešai mus su Naku išvadino Kremliaus agentais, dabar Jauniškis jau rašo, kad mes nebuvome jokios grėsmės nacionaliniam saugumui. Kreipėmės į teismą dėl šmeižto, teismas atsisakė, tik nurodė, kad pareigūnų veiksmuose yra piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių. Ką aš galiu pasakyti dėl tokių pareigūnų? Kaip buvusiam VSD vadui, man gėda dėl šios tarnybos, ir kad tokie, kaip Darius Jauniškis, vadovauja VSD. Tai yra valdančios klikos aptarnavimo struktūrėlė. Iš kur Gabrielius Landsbergis gauna tokią informaciją? Nepasimeskime, kad nesuprantame, kad iš specc. Tarnybos.

- Taip, tačiau mūsų valstybės vadovams, dabar gresiam kaltinimai karo nusikaltimais Hagos tribunole dėl slapto CŽV kalėjimo Lietuvoje ir žmonių kankinimo?

- Amerikiečiams tai rimta teisinė problema, nes įstatymai neleidžia tokių įrodymų pateikti teismui. Todėl manau, kad Lietuvoje buvo keli žmonės, atskraidinti iš Gvantanamo, tačiau tardymo veiksmai atliekami su jais tokioje teritorijoje, kur negalioja jokie įstatymai skrydžių metų tarptautinėse erdvėse. Taip ir vyksta. O lėktuvui nusileidus, tas tardytas žmogus gaivinamas, tvarkomi dokumentai. Tai daroma lėktuvuose, arba laivuose. Yra taisyklės, kaip tai yra daroma. O mes tik aptarnaujame tokius reikalus. Kadangi reikalas buvo subtilus, tai atvežė ir dolerių maišuose „čiabuviams“.

- Tai jokių perspektyvų?

- Informacijos vis daugiau. Tačiau net Donaldui Trampui bėra paprasta išlaikyti valdžią. 

- Tačiau ką pats galvojate apie Grybauskaitės įpėdinius – Skvernelį, Matijošaitį, Puteikį?

- Visi šie variantai yra pažeidžiami ir nerimti. Aišku, tai nereiškia, kad kurio nors iš jų neprastums į prezidentus. Tačiau aš manau, kad sistema ieško ir zonduoja. Vis bando surasti naują kandidatą, ir žiūrėk – užsirauna ant kokios smulkmenos. 

- Per praėjusius Seimo rinkimus žmonės balsavo ne už valstiečius, bet prieš konservatorius? Ar gali taip nutikti ir per prezidento rinkimus?

- Jeigu atsiras alternatyvus kandidatas.  Sistema matyt turi alternatyvų kandidatą, kuris sistemiškai rengiamas. Tai Naglis Puteikis. Manau, kad jis vaidins opoziciją šiai sistemai, kaip iki šiol ir vaidino.

- Tačiau Puteikis nustojo kritikuoti Grybauskaitę ir iš kart atsirado visuose TV?

- Taip, tai rodiklis, nors manęs ten seniai nebekviečia.

- Tai jūs matote save kaip alternatyvų kandidatą?

- Ne apie kandidatus dabar kalba, tačiau taip gavosi, kad manęs nepaleidžia. Kaip ir tavęs nepaleidžia. 

 

Komentarai   

+3 # Владимио 2017-12-01 20:26
Rolandas Paksas- musu prezidentas ir taskas!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # laukiantis rinkėjas 2017-12-01 20:51
Labai lauku Zigmo kandidatūros į Prezidentus. Bet tuo pačiu ir bijau, kad Sistema, stabdydama Zigmą, dar ko nors blogo jam
ar jo šeimai nepadarytų. Daug klaustukų liko po 2014m. staigaus atsitraukimo , ar tik nenutylėtas kažkoks stiprus "niuksas" psichologiškai pažeidžiamai šeimai? Kas laukia toliau? ir norom nenorom, žiūrint į realybę- ar netrukdys dalyvavimui tos šimtais vienetų sukurtos bylos? Gi jos iš dalies tam ir sukurtos, kad sutrukdytų dalyvaut bet kokiuose rinkimuose. Matom, kokius romanus toliau teismai kuria, na, netikiu kad leis iki 2019 švariai išsikapstyti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # tomske 2017-12-01 20:59
branda dar nieko nereiskia,kai griuna Gediminas,reikia nepamirst ir pasakyti,kodel?20metu tylejai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Jurijus Subotinas 2017-12-01 23:35
Zigmas Vaisvila, net jei turetu tam pinigu ir kitu resursu rinkimuose nelaimetu. Gal surinktu kokius 3% ir ne daugiau. Panasiai kaip R. Paulauskas Zaliakalni per seimo rinkimus vienmanatei. Todel, kad zmones uz tuos, kurie buvo aktyvus sajudistais ne-bal-suoja. Nors jie ateiktu save kaip Jezu Krystu - tokios realybes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # deja 2017-12-02 05:29
žiauri tiesa. Taip. Deja, žmonės geriau balsuos už bet kokį "pilypą iškastą iš po kanapių", bet kad būtų naujas nepažįstamas veidas ir dar gražiai prisuoktų , kad pakels pensijas, kelius
kaime išasfaltuos ir šildymo kainas sumažins (ha, ha, lygtais čia prezidento darbas) . Taigi... Protingiems ir valstybiškai mąstantiems žmonėms, tokiems kaip mūsų mylimas ir gerbiamas Zigmas- šansų LYGIAI NULIS. Mums kelias vienas- neiti į rinkimus, mažinti rinkėjų aktyvumą iki minimumo- vistiek susirinks 5 konCervai ir susibalsuos KAIP REIKIA.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # bet 2017-12-02 11:32
Zigmai,manau būsi priverstas pavakarieniauti su kokiu teisingos tautybės asmeniu ir po to pasekti Stasio Lozoraičio pėdomis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Mes už Zigmą 2017-12-02 14:16
Tik prašomem negerkite nei kavos, nei kitų gėrimų net su atrodo gerai pažįstamais asmenimis, maistą vartokite tik namie, o rankos irgi neskubėkite visiems paduoti. Atsarga gėdos nedaro, sako liaudies išmintis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # 2019 metai 2017-12-03 09:29
Ivyko stebuklas. Laimėjo Zigmas nes nebuvo už ką balsuoti. Visi susikompromitavę. Pirmiausia naujasis prezidentas Neįvykusioje iki tol valstybėje padarė perversmą. Pasikvietęs kareivių iš šiaurės Korėjos suvarė į naujai pastatytą kalėjimą visą korumpuotą prokuroryną, teisėjus ir policajus. Atliko jiems kryžminę apklausą ir įpareigojo viens kitą prižiūrėti. Visą tai filmuojama ir rodoma tiesioginiame eteryje. Tauta pamatė kokie žmones imitavo valstybę. Greitai buvo demaskuotas KGB-yno infiltratas Sąjūdyje, kuris nebegalėdamas sustabdyti TSRS griuvimo, visus tuos 40 metų vykdė ardomąją veiklą, kad neatsikurtu normali valstybė. Pagaliau lietuvaitės nustojo degraduoti dėl valdžiažmogių prievartavimo ir tapo puikiomis mamomis. Laikai, kai jos nuo prievartautojų turėjo šokinėti iš viešnamių balkonų liko praeityje. Lietuva tapo pavyzdžiu visai Europai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jurijus Subotinas 2017-12-03 20:55
Visu pirma tie vadinami "signataeai" yra sukciai, kurie sau pasiskirste rentas po puse seimo nario atliginimo iki gyvos galvos. Uz tai, kad kovo 11-ta 1990 -ais Kremliaus nudodymu pakele rankutes "uz nepriklausomybe"Tai kas jie tokie? Tai pa-ra-zi-tai! NEI VIENOI BUV. TSRS RESPUBLIKU NERA JOKIU SIGNATARU, NORS TEN TAIP PAT VISI BALSAVO "UZ NEPRIKLAUSOMYBE". Paprassciausia pirmieji sekretoriai uzsimane buti prezidentais o pacia unitarine valldzia - paversti i kapitala. apvokdami paprastus zmones pazadu ir melo pagalba. GAL UZTENKA TIEMS "signatarams" MUMS PYSTI PROTA? Jurijus Subotinas. 8 609 48037.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # bigcatwar 2017-12-04 16:03
Matau kai kurie taip ir nesuvokia kad gyvenam sovietskoj Lietuvoj,keisk kintamuosius kiek nori esme ta pati. Kada bus sekantis salies padalijimas tarp grupuociu?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Birutė 2017-12-05 13:29
Pirma turi būti Lietuvoje atlikta sąžininga politinė liustracija ir į valdžią nebturi patekti nei vienas buvusios komunistinės šeimos atstovas, tik tada Lietuva turės galimybę gerinti savo vidinę, bei išorinę socialinę padėtį
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti