Neringa Venckienė : “Paaiškėjo naujos aplinkybės, kurias buvo paneigęs Cininas, jog pas Stankūnaitę ateina Ūsas, Aidas"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.10 (10 Votes)

 

Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos?

 

 

 Olga Girdauskienė, mokslų daktarė, 1979 m. baigusi doktorantūros studijas Sankt-Peterburgo valstybiniame kultūros ir menų universitete, nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje Kauno apylinkės teismo teisėjo Rimanto Sipavičiaus 2016 m. rugsėjo 13 d. nuosprendžiu pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalį, tai yra siekimą paveikti nukentėjusįjį asmenį. Jai paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose. Priteista L.Stankūnaitei 8527,68 eurai. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. kolegijos, susidedančios iš teisėjų Gražvydo Poškaus, Boleslovo Kalainio ir Ernestos Montvidienės, nutartimi iš R.Sipavičiaus nuosprendžio pašalinti Olgai Girdauskienei suformuluoto kaltinimo laikotarpiai, kai buvo išvykusi aplankyti giminaičių į Rusiją ir kai gydėsi ligoninėje, kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

 Vienas iš Olgą Girdauskienę teisusiųjų - Boleslovas Kalainis, kuris savo pusbroliui Romualdui Drigotui yra sakęs, kad Garliavos byloje visi bus nuteisti, tuo jau pasirūpinta. Vėliau gynęsis ne tik žodžių, bet ir giminystės ryšių. Kai Romualdas Drigotas paviešino nuotrauką, kurioje jis sėdi prie stalo su pusbroliu, B.Kalainis nutilo. 

 Žymūs byloje buvo ne tik teisėjai, bet ir liudytojai. Be Cinino nuosprendžio ir pedofilijos bylos kai kurių dokumentų ir “etatinių” liudytojų teisėjams kitų parodymų neprireikė. Juk Klonio gatvėje buvo šimtai žmonių, bendravusių su mergaite. Liudytojas M. Kuprevičius duoda parodymus apie laikotarpį, kai Broniui Varsackiui paskelbus nutartį mergaitę perduoti L.Stankūnaitei, Klonio gatvėje buvo susirinkę ne šimtai, bet tūkstančiai žmonių. 

 Iš pedofilijos bylos pateiktas psichologų išvadas teisėjai vertino kaip įrodymą, patvirtinantį įtaką mergaitei. Psichologo 2009-08-12 išvadoje nurodoma, kad yra faktų, liudijančių D.Kedytės išgyvenimų realumą (kalbama apie jos seksualinį išnaudojimą pedofilijos byloje), nes mergaitė buvo klausinėjama kitų asmenų, užduodant atsakymą menančius klausimus. Psichologo 2009-12-01 išvadoje nurodyta, kad daugybė klausinėjimų galėjo įtakoti mergaitės pasakojamų detalių pobūdį arba gausesnį jų atsiradimą tolimesnėse apklausose. Deja, nei R.Sipavičius, nei apygardos teismo teisėjai neužsimena, kad mergaitė pedofilijos byloje buvo apklausta penkis kartus, vieną iš apklausų vykdė buvusio įtariamojo pedofilija A.Ūso surasta psichologė N.Grigutytė. Jeigu teisiama O.Girdauskienė, kodėl neteisiama prokurorė G.Ročienė, nesugebėjusi tinkamai organizuoti mažametės apklausų, neteisiami psichologai, penkis kartus ją apklausinėję? Žodžiu, psichologų išvados iš pedofilijos bylos, neturėję absoliučiai jokio ryšio su Olga Girdauskiene, pritaikytos jai, neva dariusiai įtaką mergaitei.

 Vitalijus Keršis apklaustas liudytoju parodė, kad O.Girdauskienė po striuke ar kažkokiu audeklu palįsdavo su mergaite, kažką šnabždėdavo. 

 Loreta Kraujutaitienė parodė, kad Kraujutaitienės dukra jai padavė ledų maišą ir pasakė išsirinkti. Mergaitė įtariai pasižiūrėjo į mamą (Stankūnaitę), į ledus ir paklausė: “O kas čia yra?”. Kraujutaitienės dukra pasakė, kad tai yra ledai, kad juos valgome. Ji vėl įtariai pasižiūrėjo. Tada Kraujutaitienė pasakė, kad tai yra valgomi ledai. Tada mergaitė pradėjo pasakoti, kad ji pas senelius ledų nevalgydavo, tai ji nežino, kas yra tie ledai. Kraujutaitienei ir jos vaikams tai buvo labai keista. 

 Liudytoja Asta Kuznecovaitė parodė, kad ji pažįsta Egidijų Motiejūną (prašiusį išteisinti A.Ūsą dėl pedofilijos), jam pasakė, kad ji gali paliudyti šioje byloje, nes ji matė, kaip mergaitė buvo dresiruojama. 

 Liudytojas Marius Kuprevičius parodė, kad užmetus antklodę vaikui ant galvos, būnant kieme, pati Olga Girdauskienė pakišo savo galvą. Priėjęs arčiau, išgirdo apie pedofilus.

 Liudytoja Evelina Talaitienė (Vaiko teisių apsaugos darbuotoja, 2012 m. gegužės 17 d. atnešusi anklodę mesti vaikui ant galvos) parodė, kad tuose namuose kalbos visada būdavo apie pedofiliją, apie Stankūnaitę, apie draugus pedofilus. 

 Liudytoja Gražina Didžbalienė (Vaiko teisių apsaugos darbuotoja, 2012 m. gegužės 17 d. plėšusi vaikui rankas) parodė, kad tarp Olgos Girdauskienės ir Deimantės Kedytės pokalbiai daugiausiai būdavo buitiniai. 

 Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis).

 Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija (nuosprendžio 18 lapas, 8.2 punktas) rašo, kad atlikusi įrodymų tyrimą ir įvertinusi byloje surinktų ir pirmosios instancijos teismo ištirtų įrodymų visumą, sprendžia, kad nukentėjusiosios D.Stankūnaitės ir jos atstovės pagal įstatymą L.Stankūnaitės, liudytojų M.Kuprevičiaus, V.Keršio, A.Kuznecovaitės, L.Kraujutaitienės, E.Talailienės, G.Didžbalienės parodymai iš esmės sutampa, patvirtina vieni kitus bei yra visiškai patvirtinti kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais, todėl juos atmesti ar vertinti kritiškai, kaip siūlo daryti gynėjas, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

 Teismas remiasi “etatinių” liudytojų, tarp jų ir “savanorės” A.Kuznecovaitės parodymais, namuose darytais įrašais, tačiau iš įrašų išrenka atskirus padrikus žodžius, neva patvirtinančius Olgos Girdauskienės kaltę. Tad jeigu buvo daryti įrašai namuose, iš kurių aišku, kad Olga Girdauskienė siekė paveikti mažametę, nesurantama kodėl nei prokurorė Lina Gudonienė, nei teisėjai necituoja vientisų pokalbių, bet kaltinamajame akte ir nuosprendyje rašo atskirus padrikus žodžius, kurie neturi reikšmės bendrame kontekste. Žinant visa tekstą, būtų aišku, kad Olga Girdauskienė jokio poveikio mažametei nedarė.

 Kodėl taip buvo daroma? Todėl, kad mergaitės niekas nemokė ir jai įtakos nedarė. Deja, teismas neva remiasi mažametės parodymais, duotais šioje byloje, tačiau taip pat išrenka atskirus žodžius ir sakinius. Mergaitė 2014 m. spalio 14 d. apklausoje nurodo, kad močiutė vežė kažkur prie miško, Skučienė yra senelių draugė, diedukas Kedys su savo diržu jai trenkė per veidą

 

 Nei vienam teisėjui nekilo minčių, kaip galėjo vežti į mišką gąsdinti močiutė, kuri nevairuoja automobilio. Diedukas, kuris musės nėra nuskriaudęs, ant kurio kelių sėdinčią ir apsikabinusią anūkę, matė žmonės, ją mušė? Normalus sveiko proto žmogus, perskaitęs tokius vaiko parodymus, suabejotų, kad kažkas vyksta vaikui gyvenant su L.Stankūnaite. Deja, nei prokurorei, nei teisėjams nebuvo įdomūs vaiko parodymai 2014 m. spalio 14 d., gyvenant su L.Stankūnaite, matantis su G.Černiausku, apklausoje (lapas 5): “Žodžiai Aidas, Ūsas yra man girdėti. Tai tie vyrai, kurie buvo su mano mama. Tie vyrai gulėdavo ir liepė...”. Tai kaip suprasti: Aidas, Ūsas gulėjo pas mamą? Juk Cininas nusprendė, kad nieko nebuvo. 

 Pažymėtina, kad ši apklausa buvo vykdoma tris valandas ir mergaitė visa tą laiką verkė. Apklausą ikiteisminio tyrimo metu vykdęs teisėjas Aurelijus Rauckis leido advokatui Gintarui Černiauskui paskambinti mergaitei ir su ja pasikalbėti. Pirmiausia G.Černiauskas praneša jai, kad jis yra šalia, viskas bus gerai, šaunuolė. Pasako jai, kad paskui pasimatys. 

 Susipažinus su nuosprendžiu, aišku, kad nėra jokių įrodymų dėl Olgos Girdauskienės kaltės, bet daugybė pagrindų kelti baužiamąsias bylas dėl melagingų parodymų liudytojams, o Cinino išnagrinėtą baudžiamąją bylą atnaujinti, nes paaiškėjo naujos aplinkybės, kurias buvo paneigęs Cininas, jog pas Stankūnaitę ateina Ūsas, Aidas. Cininas nusprendė, kad mergaitės smegenys yra išplautos. O šiuo metu jai būnant su L.Stankūnaite jau neišplautos? Neišplautos toje apklausos dalyje, kai kalba apie O.Girdauskienę, bet išplautos, kai kalba apie Ūsą ir kitus, ateinančius ir gulinčius pas motiną…?

 Pedofilijos byla buvo vieša. Dėl ko šios bylos posėdžiai buvo uždari. Tam, kad nuslėpti visą šį absurdiškumą, nesąmoningumą?

 Perskaičius nuosprendį, pasidaro šlykštu. Iki ko nusiritę L.Stankūnaitė, G.Černiauskas, liudytojai? Ar jie dar turi kažkiek sąžinės ir garbės? Iki ko nusiritus teisėsauga, jeigu byloje tik “etatiniai” liudytojai ir “savanorė” “Lietuvos ryto” atstovė A.Kuznecovaitė?

 Jeigu galima seksualiai išnaudoti vaikus ir ginti pedofilus, tai ką reiškia meluoti? Ar tokiems dar yra kas nors švento?

 Kas dar įdomu šiame nuosprendyje? Advokatai G.Černiauskas ir E.Grigaravičius pateikė teismui kvitus net ir dėl keleto centų už automobilio stovėjimo paslaugas apmokėti. Štai toks Černiausko ir Grigaravičiaus taupumas. Bendra atstovavimo išlaidų suma 3527,68 eurų. Kas sumokėjo už atstovavimą: L.Stankūnaitė, kuri turbūt savo gyvenime nedirbo ir nedirbs, ar tas asmuo, apie kurį G.Černiauskas kalbėjo televizijoje, kad jis moka jam už L.Stankūnaitę? Su kuo susijęs tas asmuo? Su Ūsu, Furmanavičium…?

 “Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai,  nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pasipūtę, pagyrūnai, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nedorėliai,  nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių! “ (Naujasis Testamentas. Timotiejus 3:1-5).

 Ar nereikia saugotis tokių kaip Keršis, Kuznecovaitė, Stankūnaitė, Černiauskas ir kiti “etatiniai” su pedofilija susijusiose bylose?

 Tiesa paversta melu, o melas – tiesa. Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos?

 

 Prašau Lietuvos žmonių padėti Olgai Girdauskienei sumokėti pinigus L.Stankūnaitei. 

 Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22, Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

 

 

 

             Neringa Venckienė

 

 

Peržiūros: 11566

Komentarai   

+122 # BUTINAI 2017-11-04 10:46
padesime Olgai. Neringa, laikykis. Aciu Dievui, kad tu tenai, nes cia - isteisintu banditu gauja tave butu nuzdudziusi, prikurusi eiliniu pasakaiciu ir rusio, kokias kuria dabar, klasstoja teisinguma ir juokina visuomene. Laikykis Neringa. Aciu tau uz tavo straispnius
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+78 # BUTINAI 2017-11-04 10:48
padesime Olgai. Neringa, laikykis. Aciu Dievui, kad tu tenai, nes cia - iteisintu banditu gauja tave butu nuzudziusi, prikurusi eiliniu pasakaiciu ir rusio, kokias kuria iki dabar ir klastoja teisinguma, juokindami visuomene. Laikykis Neringa. Aciu tau uz tavo straispnius
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Valentas 2017-11-04 14:51
Aš gerbiu žmonių norą padėti neteisingai nukentėjusiems, bet manau, kad tokia taktika yra iš pricipo neteisinga. Taip mes ne tik išblaškome savo jėgas, bet ir stipriname šią supuvusią sistemą. Štai kodėl ji specialiai ir „gamina“ pulkus pavienių nukentėjusių. Žmonės sėkmingai žlugdomi po vieną. Neveltui L.Stankūnaitė pasakė: „ Susimesit ir sumokėsit....“. Kol nevėlu, reikia kuo skubiau mesti jėgas ir pinigus pačios SISTEMOS keitimui, o ne užsiiminėti labdaromis!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # J.Radovičius 2017-11-05 20:58
Kiek per du dešimtmečius jau būta tokių raginimų, kaip Jūsų? Šimtai, bet niekas nepajuda. Nes niekam nieko nereikia, nes nukentėjusiųjų mažuma, o kitiems knieti tik anonimiškai paloti bei paburnoti šia proga. Bet jokiu būdu nedalyvauti. Jums pačiam to nereikia, antraip būtumėt pasiūlęs, kaip vienytis organizaciniai. Bet vienytis reiškia derinti skirtingas pažiūras kompromiso būdu, o to niekas nei moka, nei nori. Tokių ragintojų daug - Vaišvila, Razminas, Šulcas, bet nei vienas nesiekia vienyti skirtingus žmones, o tik kad remtų juos asmeniškai. Todėl niekas nesikeis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # na va 2017-11-06 10:12
cia ne Vaisvilos kalte,o musu,nes mes esame bailiu ir myzniu tautele,save irgi prie tokiu priskiriu,paziurek kaip katalonai kovoja,grazu ziureti kokie zmones ,taciau ir juos po truputi palenks,zmogus negali kitaip isgyventi,jis turi buti kazko palaikomas net zaliukai buvo palaikomi po karo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # J.Radovičius 2017-11-06 16:52
Dėl "bailių" vis netenka taip apibendrinti. Kas kita, kad žmogui tikrai reikalingas palaikymas (nors privalo mokėti kovoti ir vienui vienas). Tas palaikymas žmogui mūsų sąlygomis pareina tik iš dviejų šaltinių: 1) kolektyvizmas, savitarpio palaikymas. Bet tam reikalinga atsisakyti egoizmo, persiimti vieni kitų siekiais. 2) Išmanus kolektyvinis vadovavimas su išmaniu lyderiu bei jo išmania jaunesne pamaina. Su tokiu visuomeniniu vienetu slaptosioms tarnyboms kovoti labai sunku. Bet tam reikia to paties - kolektyzimo, kompromiso, savitarpio pagalbos. 3) Teoriškai yra galima parama ir iš išorės - iš ES, tačiau dėl jos reikia labai sunkiai dirbti. O kai kurie aršiai reikalauja net išstoti iš ES.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Pilietė SS 2017-11-06 09:00
Tai užsiimk, ar bent pabandei?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+81 # Jolanta 2017-11-04 15:35
Ateis ir sitam melui pabaiga! Isaus diena kai bus perziureta visa byla! Ateis diena kai Neringa gris ir jos grizimas sudrebins Lietuvos, kaip valstybes, papuvusius pamatus! Net neabejoju, kad Neringa gris tapti Lietuvos Prezidente! Tik ji gali Lietuva vel paversti teisinga ir klestincia valstybe be korumpuotu seimunu! Kol turesime sveikatos- tol lauksime ir tikesimes sitos dienos atejimo!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+73 # Iš Kanados 2017-11-04 15:57
Baisus gyvenimas, kai nėra Teisingumo....Net sovietmečiu dar galima buvo pagrasinti (arba tikrai kreipris) į Maskvą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # Klanas 2017-11-04 17:09
Cituoja Iš Kanados:
Baisus gyvenimas, kai nėra Teisingumo....Net sovietmečiu dar galima buvo pagrasinti (arba tikrai kreipris) į Maskvą.

Dabar nebijo jie ir Strasbūro - jei pasiskųsi ir jei M.Černiauskas teiksis priimti (jis ten darbuojasi, galima Černiauskų klano narys) ir jei Strasbūro teismas priteis žalą, vis tiek nei nuo vieno tesėjo ir prokuroro nei plaukas nenukris nei nuo vienos vietos, juo labiau kad šitie privilegijuoti dar kad susimokėtų € nebūna Lietuvos Respublikos banditų valdomoje teritorijoje. Jie tai gerai patvarkė nuo 1991 m. ir kaltų tarp jų nerasta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-80 # Zosfa 2017-11-04 16:44
Gal ir man kas gali padet sumoket skolas. Prisidirbau nuu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-77 # Tefa 2017-11-04 16:48
Pati ponia galetumet padet sumoket skolas. Gi del Jusu ji nukentejo. Grizkite i Lietuva ir padekite.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # idomu 2017-11-07 02:30
KAS KALTAS ,KAD VALSTYBĖJE NĖRA TEISINGUMO...gi patys ėjoim ir balsavom už tuos pačius valdžioje,27 metus _JIE SĖDĖJO N,VALDĖ VALSTYBĖ IR KĄ NORĖJO TĄ DARĖ,TIKIUOSI ,KAD KURIE NIUSIKALTO VALSTYBEI BĖGS PASKUI BANKIRIUS,VISKĄ PALIKĘ........O idomu,kai lieps Stankūnaiteis gražinti pinigus,kas siumokės-VALSTYBĖ AR TIE KURIE PRITEISĖ???????KAIP Italijoje,tai prieš kokius 4c metus pasodino apie 30 teisėjš,..net keista,tokioje mafijinėje valstybėje........
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-78 # Tefa 2017-11-04 16:55
Cia fanatiku tinklapis. Kas pries tam iskart skiriamas minusas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+73 # Tiesa 2017-11-04 17:46
Kuzia, dink is sito puslapio su savo sutve cia nesmardinus. Tave ir tavo pakalikus is tolio “ uzuodziam “ nes smarve sklinda.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # Vladas 2017-11-04 18:55
Nieko nebus,reikia "priduoti"visas šias istorijas rusams.Jie padarys visą darbą už dyką nors bus gėda už savo kraštą,bet aš ne už tokią pederastiją kovojau....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+48 # taigi 2017-11-04 20:58
belieka rimtai uzsiimti ir suimti kumsti kad musu teisetvarka daro nusiukaltimus zmonijai...
kaip tikri okupantai
Neringa ar iki straburo kelia uzstoja Lansbergio Kuris vis dar...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # visiems 2017-11-04 23:32
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

plus.google.com/104930148289526971655/posts

gražių paveiksliukų galerija:

plus.google.com/u/0/communities/107260533056716270437
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+56 # Temide 2017-11-05 09:34
Perskaičius nuosprendį, pasidaro šlykštu. Iki ko nusiritę L.Stankūnaitė, G.Černiauskas, liudytojai? Ar jie dar turi kažkiek sąžinės ir garbės? Tai aisku , kad neturi, uztenka paziureti i ju tuscgas, besieles akis, uztenka isgirsti ju skurdu zodyneli. Vis cerniausko jega - ne advokaturos zinios, o rysiai. Ir, mano manymu, ziauriai nesvarus. Kaip ir , mano manymu, nesvari tu teiseju sazine, kurie priima absuridsku nuosprendzius
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Pilietė SS 2017-11-06 09:12
Paaiškinkite, kaip pervesti pinigus? Ar čia kažkokia ypatinga sąskaita su tokiu kodu? Man neišeina padaryti pavedimą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # na va 2017-11-06 10:18
tik saskaitos numeri tikslai ivesk ir viska pati sistema tau parodis net ir oavarde,todel cia nieko ipatingo kaip ir visi pavedimai,reik atydziai viska daryti,bankas klaidu nemegsta nors ir istaiso kartais
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Ona 2017-11-06 20:20
Saskaita GERA,teisinga.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ha ha 2017-11-06 20:32
Šurikas atsirado, galvojom, kad jau pedofilai pagrobė. :lol: :lol: :lol: Dar ir vartosi apie žodžių ištraukinėjimą iš konteksto, nors pats graudaus balso ašarojantis Šurikas nuolat ištraukinėdavo frazes iš išvadų ir nutarčių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-19 # Oj 2017-11-06 22:26
Tai lobovas visgi aferistas???? Venckiene sneka apue 2014 metus.... nius, susimetet lobovui, susimesit ir sitai "mergaites draugei". Net filmuka esat ideje, kaip girdauskiene tampia vaika, net batuka pameta....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # nuomonė 2017-11-07 02:15
REIKJIA PAPRAŠYTI RUSIJOS TEISĖSAUGOS,......gal suras nusikaltėlius,čia ir taip aišku.......o KAIP poni Stankūnaitė gražins piniguys ,kai išaiškės tiesa,ar visi ,kurie melavo tyrė,teisė irgi bus nuteisti...kai ateis fdewmokratinė valdžia,bus demokratinė valstybė.........LENDA VISI NUSIKJALTIMAI,VALSTYBĖS IŠTRATINIMO IŠVOGIMO MĄSTAI.......lkaip gaila,kad seneliai didžiausi nusikaltėliia valstybėje..........AR NE PONAS NULEISTOM AKELĖM,KAS DIDŽIAUSI PŪLINIAI VALSTYBĖJE.???????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # nuomonė 2017-11-07 02:25
LAUKIAM lIUSTRACIJOS IR DESOVIETIZACIJOS,...KAD BUVĘ DAUGIAU NEI VIENAS NEDIRBTŲ VALDIŠKOJE TARNYBOJE-AR TURĖSIM ,KADA NORS -TEISĖSAUGĄ VERTĄ DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS............viskas ,kaip sovietiniais laikais....'AUKAI YRA SUTEIKIAMAS BUDELIO STATUSAS ,BUDELIUI AUKOS"....ir kada visai tai pasoibaigs?KAS NORĖS GYVENTI TOKIOJE VALSTYBĖJE,TODĖL JAUNIMAS IR IŠVYKSTA.......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-28 # Milla 2017-11-07 09:04
Tai grisk ir kovok, ko tik is cikagos rusio viauksi? Kur tavo zadeti pedofilu klano sarasai, ko tiek metu slepi? Viesink, baidykle!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Stebetojas 2017-11-25 04:48
Milla baidykle esi tu,pasimetus gyvenime.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti