Raimondas Baranauskas : "Konservatorių padaryti nuostoliai milijardiniai"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.86 (11 Votes)

 

Bankininkas iš Lietuvos Raimondas Baranauskas, kurio verslą 2011 metais sužlugdė šalies valdžia, ruošia dokumentus teismui. Kai kurie faktai, vėl iškylantis apie to laikotarpio įvykius ir betarpišką konkrečių politikų dalyvavimą juose, atskleidžiami visuomenei.

Ponas Baranauskas ir dabar atidžiai stebi Lietuvoje vykstančius įvykius. Visų tų ankstesnių įvykių aprašymą galima pavadinti jo „sielos šauksmu“ – tik tiksliu, užtikrintu, su matematiniais skaičiavimais, kaip ir gali padaryti tikras profesionalus bankininkas. Ir kuriam skaičių kalba – labiausiai priimtina ir pati teisingiausia kalba.

(stilistika ir teksto pateikimo forma – autoriaus)

 

...Kaip konservatoriai A.Kubilius ir I.Šimonytė išvogė Snoro banko akcininkų, indėlininkų ir klientų milijardus Snoro nacionalizavimo aktas nebuvo nei įstatymas, nei teisėtas

Svarbiausias faktas, kalbantis tiek prieš buvusį   konservatorių vyriausybės premjerą A.Kubilių,  tiek ir prieš tuometę finansų ministrę I.Šimonytę, kai jie patys, iš anksto suplanavę,  organizavo  AB banko Snoras užgrobimą, jo nacionalizavimą, o po to  ir subankrotinimą, yra tai, -  kad LR Vyriausybės 2011-11-16 nutarimas Nr.1329 “Dėl akcinės bendrovės banko Snoras akcijų paėmimo visuomenės poreikiams” - buvo priimtas be jokio įstatyminio pagrindo.

 

Akcijų paėmimas visuomenės poreikiams buvo negalimas, nes LR Finansinio tvarumo įstatymas, kuriuo ir buvo vadovaujamąsi priimant aukščiau minėtą vyriausybės nutarimą, nenumatė tokios galimybės.  Paprasčiausiai jame tuo metu nebuvo tokios nuostatos!

Žiūrėkite LR Finansinio tvarumo įstatymo 2009m. liepos 22d. Nr.XI-393 2 straipsnį (pridedama).

 

AB banką Snoras konservatoriaus A.Kubiliaus vyriausybė nacionalizavo 2011-11-16 dieną. Po nacionalizavimo aktu yra tuomečio premjero A.Kubiliaus ir finansų ministrės I.Šimonytės parašai.

Kai tam pritūko legitimumo, tai sekančią dieną(!), t.y 2011-11-17d.,  pati finansų ministrė I.Šimonytė bėgo į Seimą keisti įstatymų ir tvirtinti jų papildymus (tame tarpe ir Finansinio tvarumo įstatymo 2 straipsnio 5 punkto papildymą).

2011-11-17d. Seimas skubos tvarka (prieš tai, net nesvarsčius Seimo komitetuose) patvirtino tuos įstatymų pakeitimus.

Tačiau jie įsigaliojo tik dar sekančią dieną, t.y 2011-11-18d. , paskelbus šiuos įstatymų pakeitimus “Valstybės žiniose”.

 

Ir pagal šalies Konstituciją nuosavybė iš savininko gali  būti paimama arba nuosavybės teisių ribojimai nustatomi tik tuomet, kai toks paėmimas arba nuosavybės teisių  ribojimas  yra numatytas įstatymo!  O Snoro atveju taip nebuvo.

 

Todėl  aukščiau minėtas A.Kubiliaus  konservatorių vyriausybės  2016-11-16d. priimtas nutarimas  yra niekuo nemotyvuotas, nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas pažeidžiant LR Konstitucijos 23 straipsnį. Primenu, jog tame Konstitucijos straipsnyje sakoma: “Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama”.

 

Išvada:  Pats AB banko Snoras nacionalizavimo aktas nebuvo nei įstatymu, nei teisėtu !

 

Todėl  paprasčiausiai galima drąsiai teigti, AB banko Snoras neteisėta nacionalizacija, įvykdyta A.Kubiliaus ir I.Šimonytės rankomis  ir be jokio įstatyminio pagrindo , buvo niekas kitas, kaip tik privataus turto eksproprijacija! Ir ji bus nuginčyta bet kuriame tarptautiniame  teisme. Juo labiau, pradėjus nagrinėti AB banko Snoras bylą iš esmės, kaip tai bus daroma  šių metų spalio mėn. 24 dieną  Maskvos arbitražo teisme. Bus nuginčyta ir  po to, kai sekančiu žingsniu, Snoro banko akcininkų ieškinys prieš Lietuvą bus nagrinėjamas, pasirinktinai,  Ženevos, Paryžiaus, Stokholmo ar Hagos teismuose.

 

Apie A.Kubiliaus ir I.Šimonytės padarytą žalą banko Snoras akcininkams, klientams, indėlininkams ir valstybei reikia pakalbėti atskirai. Čia jau milijardiniai skaičiai.

 

 

Konservatorių padaryti nuostoliai – milijardiniai

 

Dėl buvusio konservatorių premjero A.Kubiliaus ir jo vyriausybės finansų ministrės I.Šimonytės (o paprasčiau sakant, - konservatorių partijos įvairių “veikėjų“) neteisėtų bei nepamatuotų veiksmų, banko Snoras klientai prarado jau  nacionalizuotame  (valstybiniame!!!) banke Snoras mažiausiai virš  725 milijonų eurų (2,5 milijardų litų) savo pinigų. Prarado visi klientai : valstybinės įmonės, biudžetinės organizacijos, fiziniai asmenys, kurie turėjo savo sąskaitose piniginių lėšų, daugiau , negu  valstybės draudžiamoji suma, t.y.  100 tūkst. eurų ( ekvivalentu  345 tūkst. litų).

AB banke Snoras  buvo 1,9 milijardų eurų (6,5 milijardų litų) įmonių ir fizinių asmenų  indėlių. Banko Snoras klientais buvo ir savo sąskaitas banke turėjo : Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos, Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Ignalinos atominė elektrinė, „Lietuvos elektrinė”, „Vilniaus energija”, „Kauno energija”, „Vilniaus vandenys”, „Klaipėdos vandenys”, „Rytų skirstomieji tinklai”, VAE, TEO LT, „Lifosa”, „Lietuvos geležinkeliai“, „Mažeikių nafta”, „Lietuvos draudimas”, Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Valstybės turto fondas, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Lietuvos kooperatyvų sąjunga, Generalinė miškų urėdija, Tarptautinis Vilniaus oro uostas, Kauno oro uostas, Registrų centras, „Regitra“, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno raj. savivaldybė, Šiaulių m. savivaldybė, Alytaus raj. savivaldybė, Vilniaus autobusų parkas, „Vilniaus troleibusai”, Policijos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos departamentas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Litexpo parodų ir kongresų centras ir šimtai kitų įmonių, kurių  pinigai  pražuvo  jau  valstybės valdomajame (nacionalizuotame!) banke Snoras.

Daugiausia valstybės lėšų Snore prarado Ignalinos atominė elektrinė. Jos indėlių suma šiame banke siekė 26 milijonus eurų (89,9 milijonus litų). Į nuostolius nurašyti 22,5 milijonai eurų (77,8 milijonai litų) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos piniginių lėšų, o taip pat ir 8,7 milijonai eurų (29,9 milijonai litų), kurių Snore neteko Generalinės miškų urėdijos.

Susisiekimo ministerijos reguliavimo sferoje esanti bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ neteko 4,4 milijonų eurų (15,1 milijonų litų), Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – beveik 5 milijonų eurų (17 milijonų litų).

Apie 4,5 milijonus eurų (15,6 milijonų litų) Snore prarado „Regitra“, beveik 3 milijonus eurų (virš 10 milijonų litų), laikytų banko sąskaitose, neteko ir Registrų centras. Vandens tiekimo įmonė „Vilniaus vandenys“ prarado banke 2.3 milijonus  eurų (8,0 milijonus litų), o įmonė „Klaipėdos vandenys“, bankrutavusiame banke Snoras laikiusi 1,2 milijono eurų (4 milijonų litų) vertės indėlį, atgavo tik 100 tūkst.eurų.

Alytaus m. savivaldybė banke Snoras prarado 7,2 milijonus eurų (24,9 milijonus litų) savo laikytų ten piniginių lėšų, o Alytaus raj. Savivaldybė – 3,2 milijonus eurų (11,1 milijonų litų).

Sveikatos apsaugos sistemos įstaigos Snoro banke įvairiomis formomis laikė 9,3 milijonus eurų (32 milijonus litų). Indėlių draudimo fondui išmokėjus maksimalias draudžiamąsias sumas, gydymo įstaigų nuostoliai vis viena siekė virš 4 milijonų eurų.

Dėl konservatorių įvykdyto neteisėto Snoro nacionalizavimo ir banko tyčinio  bankroto Policijos departamentas prarado per 3,5 milijono eurų (per 12 milijonų litų). Snore buvo ne tik Policijos departamento pinigai, bet ir Kriminalinės policijos biuro depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos. Iš viso banke Snoras buvo    įšaldyta 5 milijonai eurų (17,3 milijonų litų) Policijos departamentui priklausančių piniginių lėšų.

Taigi, tokie milžiniški nuostoliai buvo padaryti konservatorių rankomis mūsų valstybei!

Tad apie kokius visuomenės interesus jūs kalbate, ponai A.Kubiliau ir I.Šimonyte?! O ar tai ne šalies biudžeto pinigai?! Ar tai buvo ne lietuviškos įmonės, valdančios ir vykdančios svarbias šalies ūkio vystymo sritis bei funkcijas?!

O gal tai buvo užsienio žvalgybų  priedangos  įmonės, kaip tą madinga  tampo girdėti iš Daukanto aikštės šeimininkės  ir didesnės dalies  konservatorių  partinės  grupuotės  aktyvistų  lūpų, kad  reikėjo,  skelbiant  Snorui tyčinį bankrotą,  pražudyti  banke šių  įmonių  milijonines lėšas? Vien Policijos departamentas neteko savo turėtų virš 3,5 milijonų eurų (virš 12 milijonų litų), skirtų policijos darbuotojų atlyginimų išmokejimui. Absurdas!

Dėl konservatorių A.Kubiliaus ir I.Šimonytės, įvykdyto  neteisėto  privačios nuosavybės užgrobimo  bei banko Snoras tyinio sužlugdymo, dar nukentėjo  ir virš 14 tūkst.  indėlių sertifikatų  bei obligacijų turėtojų.  Jei būti visiškai tiksliam, tai po Snoro tyčinio subankrotinimo,  9759 obligacijų  turėtojai  neteko beveik 74 milijonų eurų (255 milijonų litų) savo investicijų, kuriems iki šiol valstybė visiškai nekompensavo  jų praradimų. O 4390 indėlių  sertifikatų  turėtojų, kurie banke Snoras laikė  per 94 milijonus eurų (per 327 milijonus litų), valstybė kompensavo tik labai mažą dalį, t.y. po 100 tūkst.eurų, tiek kiek ir yra nustatyta draudimo suma.

Iškalbingas yra ir toks faktas. Pats pirmasis „veikėjas“, dar kartą „apšvarinęs“ Snoro kreditorius  jau po banko veiklos sustabdymo, buvo ne kas kitas, kaip konservatorių partijos vienos iš lyderių, buvusios Seimo pirmininkės I.Degutienės sūnus – verslininkas, įmonės „Novotersa“ generalinis direktorius G.Degutis. Pastarasis sugebėjo  iš jau uždaryto banko nugvelbti net 187 tūkstančius eurų (645 tūkstančių litų) ir su „kišeninių“ prokurorų pagalba  išlipti „sausas iš balos“.

Taigi, konservatoriškas Snoro „nacionalizavimas“ Lietuvai kainavo labai brangiai.

Todėl, tiesiog būtina, tautai priminti ir dar vienų Snoro istorijos „didvyrių“ pavardes, o tiksliau kelių parlamentarų, o dar tiksliau Seimo laikinosios tyrimo komisijos, aiškinusios situaciją bankrutuojančiame banke Snoras,  narių pavardes, kurie paskutinio Komisijos posėdžio metu išėjo iš posėdžių salės ir tokiu būdu sužlugdė balsavimą ir galutinį išvadų patvirtinimą. Išvados buvo aiškiai nepalankios prezidentės D.Grybauskaitės statytiniui, Lietuvos banko vadovui V.Vasiliauskui ir konservatoriams.  O patys konservatoriai tuo atveju  neišvengiamai  būtų tapę politiniais lavonais.

 

Nėra kvorumo, nebus ir išvadų, pasakė  konservatoriai ir liberalai, dirbę Seimo laikinojoje komisijoje.  Tai A.Anušauskas, R.Dagys, J.Razma ir S.Šedbaras bei P.Auštrevičius ir S.Bogušis. Manau, kad šie „garbūs“ ponai turėjo ką slėpti nuo visuomenės. Ir jie ne tik sužlugdė Seimo komisijos tyrimą, bet ir tokiais savo veiksmais padėjo vėliau D.Grybauskaitės statytiniui V.Vasiliauskui, A.Kubiliui, I.Šimonytei ir Co iššvaistyti bei išgrobstyti AB banko Snoras indėlininkų turtą bei pinigus.

 

Tiesiog, sveikai mąstant, neįmanoma suvokti, kad  visas tas konservatorių rankomis padarytas nusikaltimas, buvo tik tam, kad patenkinti  šalies vadovės  ir kelių konservatorių partijos aukščiausių „šulų“  asmenines bei politines ambicijas?!  Atsakymas to paaiškinimui tebėra tik vienas: konservatoriai iki šiol isteriškai tebešaukia - „rusaaai puolaaaa!..“, - kad  paprasčiausiai taip pridengti savo vagių užpakalius.

Kad AB bankas Snoras  buvo užgrobtas  ir paprasčiausiai eksproprijuotas, o ne nacionalizuotas, kaip kad buvo norima visą laiką įteikti visuomenei, šiandien  tas jau niekam  nebekelia abejonių.

 

A.Kubiliaus vyriausybės valdoma valstybė buvo faktiškai bankrutavusi

Paskelbus AB bankas Snoras tyčinį bankrotą finansų ministrė I.Šimonytė  pareiškė, kad valstybė skolinsis bemaž  1,2 milijardus eurų (4 milijardus litų), kuriuos  perskolins VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo fondas“, kad pastarasis galėtų išmokėti draudimo kompensacijas banko Snoras indėlininkams. Tačiau tikslinga būtų patikrinti, kur dingo „Indėlių ir Investicijų draudimo fonde“ buvę pinigai,- sukaupti virš 490 milijonų eurų (1,7 milijardo litų)? Bankai už kiekvieną indėlį įmokėdavo nustatyto dydžio sumą, kuri nutraukus indėlį, nebūdavo grąžinama. Per laikotarpį nuo šio fondo įsteigimo nebankrutavo nei vienas bankas, todėl nebuvo ir pareigos mokėti draudimo sumos iš šio fondo lėšų. Galima tik daryti prielaidą, kad valstybė jau seniai buvo susidūrusi su finansinėmis problemomis, kurias atsirado labai palanki galimybė paslėpti ir paaiškinti, panaudojant taip vadinamą „Snoro problemą“. Tiesiai sakant, galima drąsiai teigti, kad konservatorių vyriausybės premjero A.Kubiliaus  ir finansų ministrės I.Šimonytės valdoma Lietuva tuo metu faktiškai jau buvo bankrutavusi.

Akivaizdu, kad per A.Kubiliaus konservatorių- liberalų vyriausybės valdymo laikotarpį Sodra buvo privesta iki 580 milijonų eurų (2 milijardų litų) viršijančio deficito, nežinia kur “išgaravo“ Ignalinos atominės elektrinės uždarymui skirti milijardai ir t.t., ir t.t.,  todėl  ir galimybe pridengti valstybės finansines problemas iš banko Snoras nusavintais akcininkų ir indėlininkų  pinigais buvo realiai pasinaudota! O po šalies valdžios  įvykdytos šios piniginių lėšų pasisavinimo „operacijos“, lengvai galima buvo banke atsiradusį turto trūkumą tiesiog „pakabinti“ banko Snoras pagrindiniams akcininkams. O vėliau dar prezidentės D.Grybauskaitės nurodymu ir jos „kišeninių“ prokurorų pagalba sufabrikuoti jiems ir baudžiamąją bylą. Atsiminkim vien uoliai Daukanto aikštės ponios nurodymus vykdžiusį gen.prokurorą  iš Akmenės D.Valį. 

“Vsio zakono“ kaip sakydavo vienas didžiųjų Lietuvos politikų!

Vis dėlto klausimas,- kur gi dingo arba buvo taip „saugiai“ investuotos „Indėlių ir investicijų draudimo fondo“ sukaupos piniginės lėšos, kad jų nebuvo galima  paimti ir išmokėti Snoro indėlininkams? Kodėl valstybei prireikė taip brangiai skolintis? Kas atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria valstybė pasiskolinusi  minėtam reikalui beveik 1,2 milijardus eurų (4 milijardus litų) už 6,5 proc. metinių palūkanų? Grybauskaitė? Kubilius? Ar Šimonytė?   O juk vien per vienerius metus valstybė papildomai už tuos pasiskolintus 1,2 milijardus eurų  sumokėjo vien palūkanų – 75 milijonus eurų!  O per beveik 5 metų laikotarpį, praėjųsį nuo banko Snoras tyčinio subankrotinimo,  valstybei šie  ponų  konservatorių „žaidimai“ jau kainavo arti  375 milijonų eurų?!

Taip, iš tiesų, valstybė pasiskolino 1,2 milijardo eurų ir tuos pinigus išmokėjo banko Snoras indėlininkams, nors faktiškai skolintis tikrai nereikėjo. Bankas Snoras turėjo pakankamai piniginių lėšų savo sąskaitose, turėjo tuo metu ir daugiau kaip 1 milijardo eurų (3,6 milijardų litų) vertės paskolų portfelį, nešantį didžiules pajamas. Snoras turėjo tiek turto, kad per 5 metus jokie frikliai, kuperiai ar adomoniai, net ir pusvelčiui pardavinėdami, nesugebėjo viso to turto išparduoti.

 

 

Politinė korupcija atvėrė kelius stambioms aferoms

Taigi, valstybė pasiskolino tą milijardą ir išmokėjo banko indėlininkams. Tačiau kieno tie pinigai? Ar ne tų pačių mokesčių mokėtojų? Ar ne tų pačių pensininkų? Ar ne tų pačių motinų, sunkiai auginančius vaikus? Atrodo, kad valdžios žmonės tai vadina smulkmenomis. Ypač ciniškai apie tai kalbėjo Lietuvos banko vadovas V.Vasiliauskas, kuriam „sąžinė ir moralė yra ne šio pasaulio dimensijos“ (gerai, kad bent  pats  prisipažino, jog yra amoralus tipas!). O šiaip, nieko sau smulkmenos! Pridėkime dar prezidentės D. Grybauskaitės plikbajorišką pasipūtimą - “iš Tarptautinio valiutos fondo mes nesiskolinsime”, - atnešusį Lietuvos iždui po 725 milijonus eurų  papildomų palūkanų, mokamų už valstybės skolą kasmet!

Kodėl A.Kubilius ir I.Šimonytė nesiskolino iš Tarptautinio valiutos fondo už 2-3 proc. metinių palūkanų, o skolinosi iš švedų bankų taip brangiai – už 8, 9 ar net 12 metinių procentų? Ogi todėl, kad iš TVF naudos neturėsi ir, matomai, „otkato“ negausi. O iš švedų bankų, - visada prašom, ypač dar, kai tuo pat metu ir rimtą jų konkurentą – Snoro banką sužlugdai?!

Pridėkime dar konservatoriams SGDT nuomos aferą bei, per ją, iš valstybės biudžeto į Bermudų bei Singapūro ofšorų sąskaitas kasdien išpompuojamus 145 tūkst.eurų! Ir tai tęsiasi nuo 2014 m.spalio 27 dienos, kai tas dujų laivas atplaukė prie Klaipėdos krantų. Kiek tada milijonų eurų žalos padarytos šaliai nuo pat šios konservatorių sugalvotos aferos pradžios gausime?! O dar pridėkime VAE, IAE aferas -   ir vėl  gausime dešimtis milijardų?!

 

Teisingumas Lietuvoje vykdomas prezidentės kabinete

O štai D.Grybauskaitės kovos su „oligarchais” rezultatų nėra, nesugebama išreikšti konkrečiais pavyzdžiais arba skai

iais.  Nes ta “kova” yra menama - muilo burbulas!

Paprasti žmonės gal ir supranta prezidentės skelbiamos kovos su oligarchais prasmę. Gaila, kad tik skelbiamos. Septynerius metus (antrą kadenciją) ant to paties stulpo kaban

io skelbimo su tuo pačiu tekstu, niekas neskaito.

Gaila, kad teisingumas Lietuvoje, vykdomas prezidentės kabinete. Kas gali paneigti, kad teisingumas šalyje tapo deficitu, o teismai-  tik politinių užsakymų vykdytojais?! Lietuvos valstybė jau seniai tapo valdoma prezidentės D.Grybauskaitės „slaptųjų“ pažymų pagalba.

Viskas įvyko taip, kaip ir norėjo buvusi komisarė, o dabar Daukanto rūmų valdovė – mūsų neklystančioji D.Grybauskaitė.

Tiesa, ne tai seniai net valatkodelfinė žiniasklaida skelbė, kad Lietuva buvo pripažinta labiausiai korumpuota ES šalimi. Taip ir norisi paklausti:  Ar ta Europos Komisijos ataskaita ir buvo tas „Kremliaus“ dokumentas, kurio taip bijojo V.Lansbergis ir nuo kurio „skiepijosi“ D.Grybauskaitė?

D.Grybauskaitė ir konservatoriai akivaizdžiai bijo banko Snoras istorijos tyrimo, bijo viešumo, dėl to ir tokią isterišką politiką dėl Ukrainos įvykių varo – nori vieną skandalą pridengti kitu. Teisinga taktika. Tik tokiu būdu galima sukurstyti karinę invaziją ir paslėpti Lietuvos nualinimą. Karas geras dalykas, kai yra proga ir galimybė pabėgti nuo atsakomybės už ekonomikos nuopolį, vagystes iš energetikos objektų, bankų išgrobstymą ir sukeltas krizes bei skurdą.

 

Palaukime šios užgrobto Snoro banko istorijos atomazgos ir pamatysime. Tiesa ne už kalnų. Snoro banko akcininkų ieškinys jau Maskvos arbitražo teisme. Akivaizdu, kad nei konservatoriai, nei žmogus su liemene iš Lietuvos banko, nei jo darbdavė iš Daukanto rūmų, sausi neišlips. Per daug klaidų padaryta.

 

Tik gaila, kad tuos 557 milijonus eurų  už konservatorių padarytą žalą Snoro akcininkams, prisieis mokėti visiems šalies mokesčių mokėtojams, o ne konkrečiai bus išeiškota iš kaltininkų.

 

 

Prezidentė: „Balsuoju už permainas ir kad mažiau šalyje vogtų“. Snoras  - daug, ar mažai?

 

Spalio 5-ąją dieną, atėjusi iš anksto balsuoti  dabar vykstančiuose Seimo rinkimuose, prezidentė D.Grybauskaitė viešai pareiškė:  „Balsuoju už permainas ir kad  mažiau šalyje vogtų“. Nepatikėjau. Pasirodo, - vogti galima?! Tik nereikia vogti tokias didelias bankais, kaip Snoras?! Ir negalima, matomai, vogti šimtais milijonų ar milijardais, kaip tai darė, savo savo valdančiosios kadencijos metu, konservatoriai. Ar ne taip, „sąžiningoji ir skaidrioji“ prezidente D.Grybauskaite???

 

Ir pabaigai. Galima ir dar kartą drąsiai konstatuoti, kad AB banką Snoras užgrobė, sužlugdė ir po to ir išgrobstė A.Kubilius, I.Šimonytė, V.Vasiliauskas, Snoro kreditorių komiteto pirmininkė A.Mažintienė ir dar daug daug lietuvių. Aišku, kad jiems padėjo atsikviesti užsieniečiai S.Friklis ir N.Cooperis. O dabar dar talkina ir vietinis bankroto administratorius G.Adomonis. Tačiau sodinti į teisiamųjų suolą reikia banką sugriovusius ir paskubom  užsieniečius  žulikus pasamdžiusius Lietuvos pareigūnus, jie galimai ir yra  didžiausi nusikaltėliai. Esu tikras, kad didžiausia pinigų suma atiteko būtent  Lietuvos aferistams, o užsieniečiai gavo tik savo „otkatą“ už atliktą užduotį. Juk kaip šiandieną teigia liudininkai, užsieniečiai atvyko tik vykdyti „projekto“, kurį su D.Grybauskaitės palaiminimu asmeniškai suplanavo ir parengė prezidentės statytinis V.Vasiliauskas,  A.Kubilius ir I.Šimonytė kartu su švedų bankininkų rekomenduotais specialistais. Kaip viešai „L.rytas.TV“ laidoje, remdamasis komisijoje apklaustų liudininkų parodymais, tvirtino Seimo NGSK pirmininkas A.Paulauskas,  prie Snoro banko sužlugdymo plano įgyvendinimo  aktyviai prisidėjo ir buvęs A.Kubiliaus  vyriausybės patarėjas M.Majauskas, nuolat, beje, kartu su I.Šimonyte, vaikščiojęs į Lietuvos banke valdybos pirmininko V.Vasiliausko kabinete vykusius pasitarimus minėtu klausimu. Tas pats M.Majauskas, kuris šiandien yra konservatorių kandidatu  Seimo rinkimuose  Vilniaus Senamiesčio apygardoje. O čia jau, kaip sakoma,  be komentarų...

 

Na,  taip  „skaidru“  (ir toks skaidrumas, atrodo, priimtinas prezidentei D.Grybauskaitei?), kad net šviesu aplinkui.  Neduok, Dieve.... juk daugumos šiame straipsnyje išvardintų ponų  vieta jau seniai galimai yra ant kietesnio suolo, o ne Seimo nario minkštame krėsle sėdėti... Taip išeina: užsimauni baltas pirštines ir purvinų rankų nematyti...

 

Todėl sakau: Žmonės, nepamirškite pavardžių tų, kurie pražudė ir išgrobstė Jūsų pinigus!

 

Peržiūros: 23740

Komentarai   

-14 # Aijajai 2016-10-20 20:20
A kas čia toks sako, kad nepamirštume pavardžių tų, kurie pražudė ir išgrobstė Mūsų pinigus - atiduočiau balsą :(
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+53 # ALGIMANTAS 2016-10-20 21:05
Prie visos šitos Snoro duobkasių, žulikų ir vagių kompanijos trūksta pagrindinio organizatoriaus, tai ožių dinastijos laisvės premijos kandidato, Lietuvos "nepriklausomybės" simbolio ir "demokratijos" tėvo personos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # Jonis 2016-10-20 23:29
Tata shahmatu partijos nebaigs del laiko limito.Laukia ydomus yvykiai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # trumpai 2016-10-21 10:25
Cituoja ALGIMANTAS:
Prie visos šitos Snoro duobkasių, žulikų ir vagių kompanijos trūksta pagrindinio organizatoriaus, tai ožių dinastijos laisvės premijos kandidato, Lietuvos "nepriklausomybės" simbolio ir "demokratijos" tėvo personos.

išfriklinta Lietuva.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Šimonytei 2016-10-20 21:13
Būk prakeikta,kad greičiau gautum galą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+46 # Prokurorams 2016-10-20 21:40
Kodėl prokurorai nejudina Snoro užgrobimo režisierių Vasiliausko ir Šimonytės, juk šie šlykštūs veikėjai vaikšto atsipūtę po Lietuvos banką ir jiems viskas vienodai???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # senelis 2016-10-22 12:57
galas jai pernelyg svelni bausme.Tegu gyvena ir jaucia zmoniu panieka, kad ir i gatve butu geda iseiti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Marius 2016-10-22 18:48
Simonyte jau nibausta,nes moteriai turetu i toki balsa ir isvaizda yra didziausia bausme
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # Leonas 2016-10-20 20:50
Nusižudęs advokatas A.Paukštė, o gal nužudytas, arba liepta
nusižudyti (?)yra buvęs VSD aukštas darbuotojas, valdybos viršininkas, pats aktyviai dirbęs, dalyvavęs bei organizavęs SNORO užgrobimo ir tyčinio sunaikinimo operaciją ir pridaręs klaidų, už ką buvo atleistas iš VSD. Bet žinantis, kaip valdžiažmogiai yra išgrostę milijardus iš banko. O kaip žinome, SNORO sužlugdymo užsakovas sėdi prezidentūroje aukščiausioje kėdėje. Turime rezultatą : karma??... galai į vandenį??... sistema atsikrato nebereikalingų ir daug žinančių??... Jo, ko norėt, valdžios mafija klesti!!! Apgailėtina
korumpuota valstybėlė!!! Grybauskaite, tu ožiu smirdi...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Žiūrėk 2016-10-20 21:10
po žingsnelį ir iki nusikalstomos Dalios prieis....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # Gintaris Stoškus 2016-10-21 12:32
Cituoja Leonas:
Nusižudęs advokatas A.Paukštė, o gal nužudytas, arba liepta
nusižudyti (?)yra buvęs VSD aukštas darbuotojas, valdybos viršininkas, pats aktyviai dirbęs, dalyvavęs bei organizavęs SNORO užgrobimo ir tyčinio sunaikinimo operaciją ir pridaręs klaidų, už ką buvo atleistas iš VSD. Bet žinantis, kaip valdžiažmogiai yra išgrostę milijardus iš banko. O kaip žinome, SNORO sužlugdymo užsakovas sėdi prezidentūroje aukščiausioje kėdėje. Turime rezultatą : karma??... galai į vandenį??... sistema atsikrato nebereikalingų ir daug žinančių??... Jo, ko norėt, valdžios mafija klesti!!! Apgailėtina
korumpuota valstybėlė!!! Grybauskaite, tu ožiu smirdi...

Snoro byla politinė, visa smarvė kyla iš Vašingtono. Grybai ir įvairūs pianistai tėra JAV vasalai, todėl bankininkams Lietuvoje buvo grėsmė pražūti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # Aš džiaugiuosi 2016-10-20 20:51
Kad SNORO akcininkai pateikė Grybauskaitei ir konservatorių vagių gaujai
puikią sąskaitą - 557 milijonus EUR!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Gintaras 2016-10-20 20:52
Cituoja Aš džiaugiuosi:
Kad SNORO akcininkai pateikė Grybauskaitei ir konservatorių vagių gaujai
puikią sąskaitą - 557 milijonus EUR!!!

Apkalta Ožio statytinei politinei prostitutei Grybauskaitei.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Manau 2016-10-20 20:54
šią sumą turėtų sumokėti Lietuvos žlugdytojai ,kurie tai padarė
nusavino banką valstybės naudai ,pinigus iššvaistė ,mokėjo
statytiniams už 8 d.d. milijonus ,atsakingų nėra ,nes visai PUOTAI
vadovavo PREZIDENTĖ
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # Zigmas 2016-10-20 21:07
Neblogai Mazintienes komitetas su Coperiu pasidarbavo uždarytame Snore-
istratino kelis šimtus milijonu litu. Ir tyla.Grybei gerai, ir Prietaisui
gerai.Vagiu nera, tik vienas darbietis Jemelia vagis??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # Vilė 2016-10-20 21:33
Snoras-skandinavų bankinės mafijos ir grybauskaitės su konservų švonderių komanda įvykdyta afera, ko pasėkoje iš privačių ir verslo saskaitų išvogti šimtai milijonų,o dar milijardai litų - pavogti iš valstybės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Šventieji 2016-10-20 21:43
Aišku, kad Snorą išvogė kubiliai, vasiliauskai, šimonytės, mažintienės, frikliai, coperiai, degučiai... kas gali paneigti, jog "otkatus" nesunešė rinkimams?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Maža sąskaita 2016-10-21 11:07
Turėtų būti dvigubai ar trigubai didesnė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # grigorijus 2016-10-22 22:17
Cituoja Aš džiaugiuosi:
Kad SNORO akcininkai pateikė Grybauskaitei ir konservatorių vagių gaujai
puikią sąskaitą - 557 milijonus EUR!!!

Džiaugsmo ne daug; tuos pinigėlius mes, mokesčių mokėtojai, grąžinsime. Gaila, ne linčo teismų laikai :(
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # te 2016-10-23 16:52
tesaugo Dievas Snoro akcininkus, o kas atėjo su kardu lai nuo karo galą gaus.. Tiesa.Raktas.Spyna.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # BUTINA 2016-10-20 20:57
Gribauskaite Vasiliauska Simonyte Kubiliu patraukti baudzemon atsakomyben
uz snoro banko sunaikinima indelininku apvogima uz 33 milijardu skolinima
su desimties procentu palukanomis tautos nuskurdinima.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Trejybė 2016-10-20 21:16
sveika,grybauskaite,melagysčių pilnoji, kubilius su tavimi, tu pagirta tarp melagių ir pagirtas tavo stogas landsbergis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # Kubiliaus sėbrai l 2016-10-20 21:31
Snoro turtas, kaip ir Jukos turtas parduotas per neskaidrus aukcionus ar sandorius valstybinems imonems arba su vastybine mafija susijusioms grupuotems. Pvz. "Snoriukų" tinklas uz 15 proc. jų realios vertes t.y. 3 mln.lt parduotas VI " Lietuvos paštas", o " Snoro Lizingas" uz 5 mln.lt (10 proc. vertes) parduotas AB banko Snoras užgrobimui vadovavusios Kubiliaus vyriausybės patarėjui A.Žabuoliui ir jo kostiumuotu vagiu Co. Kubiliaus sėbrai lobsta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Realybė 2016-10-20 21:34
Snoras-skandinavų bankinės mafijos ir grybauskaitės su konservų švonderių komanda įvykdyta afera, ko pasėkoje iš privačių ir verslo saskaitų išvogti šimtai milijonų,o dar milijardai litų - pavogti iš valstybės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Zenonas Priekuliškis 2016-10-20 22:25
Tegyvuoja teisinė-korupcinė Lietuva. Ura draugai (tovar iščiai) Mano tel. 8 662 33770.i
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Nugalėtojas 2016-10-20 23:08
Geriausias darbdavys Lietuvoje yra tas, kas davė darbo Saimonui Frikliui. Nežinote? Klauskite autoritetų!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Nuotraukoje 2016-10-21 00:20
didžiausi Lietuvos vagys...apdovanoti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Kazys 2016-10-21 10:57
Įdomu ar kgb dėdulė pasiskaito šitą Piliečių balsą? Tai padėka už kremlinę demokratiją judošiui tam!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # O konservus vėl renk 2016-10-21 11:10
Grybauskaitės nurodymu, kad daugiau vogtų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Grybauskaitė 2016-10-21 12:36
Kad gerai sunaikino banką SNORAS aš jiems po medalį.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # LAIMA 2016-10-22 19:56
Suprantu Butkevičius vertas ordino iš Grybauskaitės rankų, kad
nedalyvavo prezidento rinkimuose, iškėlė LSDP “lepšį”kandidatą
Balčytį ir išsaugojo lesbietei prezidento postą. O Snoro tikriesiems
vagims ir duobkasiams : Kubiliui, Vasiliauskui, Šimonytei už ką
apdovanojimai vasario 16-osios proga buvo???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # nuomonė 2016-10-21 13:49
N4RA 6EIMININKO -TOD4L IR VAGIA...AR TURĖJKOM NORMALŲ PREMJERĄ -IŠSILAVINUSĮ,DORĄ,VAKARUOSE BAIGUSĮ MOKSLUS......TAI KAM TOKS PREMJERAS,KURIS NEŽIŪRI,KIEK KAINUOJA BILIETAI...TAI bent jau smegenų reikia turėti-JUK VALSTYBĖ UBAGĖ-JI KOSMINIU GREIČIU VEJASI GRAIKIJĄ
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # visiems 2016-10-21 19:48
Neturintiems ko paskaityti ir pavargusiems nuo valdžiagyvių melo:

plus.google.com/104930148289526971655/posts
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # JO 2016-10-22 09:17
TA MAZINTIENE REIKIA VILKTI I DIENOS SVIESA< JEI NE DAUKANTINIS STOGAS TA
SNORO AFERA BUTU ISAISKEJUSI< KA SLEPIA DAUKANTO STATYTINIS VASILAUSKAS< AR
NEPABEGS MAZINTIENE KAIP KUPERIS>
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Lina 2016-10-22 09:18
Ir kodėl visi tyli, kai įrodyta, kad po ''Snoro'' bankroto savo pinigėlius sėkmingai atsiėmė Gediminas Degutis, nes jo mamytė konservatorė Irena Degutienė buvo aukštumoje? Eilinius indėlininkus pasitiko užrakintos durys ir užrašas: ''Bankas uždarytas. Informacija neteikiama''. O kažkam pasirodo buvo net pinigėliai teikiami. Taigi. Tarp lygių visada atsiranda lygesnių, gal dėl to ir vėl prie valdžios lovio kaip kiaulės taip veržiasi konservatoriai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Vidmantas Š. 2016-10-23 16:50
Praėjo 5 metai nuo koncervatorių įvykdyto AB banko SNORAS priverstinio „suvalstybinimo“ ir tyčinio subankrotinimo, o tiksliau pasakius, visiško banko sužlugdymo. Kokią situaciją mes turime šiandien? Ogi, iš vienos pusės žiūrint, turime pusvelčiui parduotą ir toliau banko bankroto administratoriaus smagiai pardavinėjamą AB bankas SNORAS turtą. Taip pat turime ir visus likusius SNORO kreditorius, kurie, apsukrių valdžios atstovų, Lietuvos banko vadovų bei užsieniečių administratorių manipuliacijų dėka, liko kreditorių eilėje už didžiausio „kreditoriaus“ – valstybės, t.y. tiklsiau už VĮ „Indėlių draudimo fondas“ nugaros, o dabar stovi prie „sudužusios geldos“, nebesitikėdami atgauti savo pinigų, pražuvusių jau valstybiniame (!) banke SNORAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # O aš 2016-10-23 16:52
vis prisimenu buvusį seimo narį Sacharuką, kuris yra konservatorius palyginęs su Daktarų grupuote ir pasakęs, kad Daktaras yra šventasis palyginant su konservatoriais, vis prisimenu jį kai išlenda konservatorių machinacijos. Gal dabar vėl galėtų ponas Degutis vyresnysis plačiai paaiškinti visuomenei kad jo žmona tiesiog šventoji, o jo sėkla-jaunėlis yra ne Snoro vagis?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # pritariu autoriui 2016-10-23 16:53
Bankrutavo ne antonovo baranausko bankas, o kubiliaus simonytes suvalstybintas snoras, būkit prakeikti, valdziazmogiai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Gladys 2019-02-28 15:00
Hello. I have checked your laisvaslaikrastis.lt and i see you've got some duplicate content so probably it is the
reason that you don't rank hi in google. But you can fix this
issue fast. There is a tool that creates articles like human,
just search in google: miftolo's tools

Feel free to visit my blog MoraBig: https://TeresitaFix.blogspot.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti