Lietuva pripažįsta, kad „Snoro“ savininko V.Antonovo 557 mln. eurų ieškinys prieš pagrįstas, ir bandys gelbėtis valstybės imunitetu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.83 (6 Votes)

Lietuva pripažįsta, kad „Snoro“ savininko V.Antonovo 557 mln. eurų ieškinys prieš ją pagrįstas, ir bandys gelbėtis valstybės imunitetu

V.Antonovas pastatė Lietuvos Respubliką ant kelių

 

Lietuvos vyriausybė suprato, kad neturi argumentų, kuriuos galėtų pateikti Maskvos arbitražo teismui dėl buvusio banko „Snoras“ savininko Vladimiro Antonovo 557 mln. eurų ieškinio dėl pagrobto turto ir sugriautos reputacijos, todėl  bandys pasinaudoti taip vadinamu „valstybės imunitetu“. Dar juokingesnis atrodo kitas Teisingumo ministerijos argumentas – neva jai nebuvo tinkamai įteiktas V.Antonovo ieškinys, nors jis gautas dar vasarą.

Rusai jau paskelbė, kad Lietuvai nedalyvaujant šiame procese, ieškinys bus išnagrinėtas jai nedalyvaujant, ir gali būti išnagrinėtas jau pirmame posėdyje rugsėjo 22 d. Tada, matyt, V.Antonovas kreipsis į tarptautinį arbitražo teismą, nesvarbu, Londono ar Niujorko arba Stokholomo, kad šis Maskvos arbitražo teismo sprendimas įsigaliotų tarptautiniu lygiu. Tada Lietuva jau nebegalės dangstytis „valstybės imunitetu“, o turės mokėti reikalaujamą suma pinigais arba valstybės turtu.

Kaip žinia, Hagos tarptautinio arbitražo teismas 2014-aisiais buvo priteisęs buvusiems „Jukios“ akcininkams 50 mlrd. USD iš Rusijos už atimtą turtą, tačiau vėliau olandai nusprendė, kad šis teismas neturėjo juridinės galios. „Hagos teismas sutiko su Rusijos pozicija dėl Energetikos chartijos galiojimo Rusijos atžvilgiu, tai yra, kad Rusijos Federacijos parlamentas niekada chartijos neratifikavo ir niekada nepriėmė jokio įstatymo priimančio arba patvirtinančio laikinąjį taikymą. Todėl, pasak Hagos teismo, aktualiu laikotarpiu Energetikos chartijos sutartis Rusijos Federacijoje nebuvo įsigaliojusi ir ieškovai (buvę „Jukos“ akcininkai) negalėjo remtis jos sąlygomis arbitražo procese. Tai reiškė ir tai, kad tarp Rusijos Federacijos ir „Jukos“ akcininkų niekada negaliojo joks arbitražinis susitarimas, todėl ir arbitražo sprendimas dėl 50 mlrd. USD negalioja“, – teismo sprendimą komentavo advokatas  Ramūnas Audzevičius.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis skelbia, kad „Lietuva ketina pasinaudoti valstybės imunitetu, kurį garantuoja tarptautinė teisė. Tai reiškia, kad Lietuva nesutinka, jog V. Antonovo inicijuotą ginčą nagrinėtų Maskvos teismas.  Apie tokią Lietuvos poziciją ketinama informuoti V. Antonovo ieškinį nagrinėjantį Maskvos arbitražo teismą ir Rusijos teisingumo ministeriją. 

Teisingumo ministro patarėjas viešiesiems ryšiams Sergejus Tichomirovas BNS informavo, kad pagal advokatų kontoros rekomendacijas ministerijos parengtai Lietuvos pozicijai yra pritarta Vyriausybės pasitarime. „Ši pozicija dabar yra realizuojama. Apie ją plačiau bus galima papasakoti kitą savaitę“, - komentare BNS teigė S. Tichomirovas. 

Teisingumo ministerija nurodo, kad Lietuva remsis valstybės imunitetu nuo Rusijos teismų jurisdikcijos, įskaitant imunitetą nuo laikinųjų apsaugos priemonių, priverstinio sprendimų vykdymo ir kitų veiksmų. Taip pat pabrėžiamas procesinių dokumentų įteikimas, nesilaikant tarptautinės tvarkos“.

 Susiję straipsniai: Rusijoje pasislėpusio V. Antonovo apetitas auga: nori didinti ieškinį Lietuvai  (116) Dėl bylinėjimosi su V. Antonovu spręs Teisingumo ministerija  (35) Vyriausybė Lietuvos užsienio reikalų ministerijai turėtų pavesti įteikti diplomatinę notą Rusijai dėl Maskvos miesto arbitražo teismo veiksmų, pažeidžiančių Lietuvos valstybės imunitetą, o Finansų ministerijai - užtikrinti „Snoro“ kreditoriaus - „Indėlių ir investicijų draudimo“ dalyvavimą, informuojant banko bankroto administratorių apie laikinąsias apsaugos priemones ir imantis priemonių jas panaikinti. Teisingumo ministerija rugpjūčio 11 dieną gavo 557 mln. eurų vertės V. Antonovo ieškinį prieš Lietuvą. Buvęs „Snoro“ akcininkas Maskvos arbitražo teisme reikalauja iš Lietuvos 40,1 mlrd. rublių (558 mln. eurų): 20,2 mlrd. rublių (281 mln. eurų) už patirtą turtinę žalą bei 19,9 mlrd. rublių (277 mln. eurų) - už žalą verslo reputacijai. Rusijos teismas pagal V. Antonovo prašymą yra laikinai sustabdęs „Snorui“ priklausančių dviejų nekilnojamojo turto kompleksų Rusijoje pardavimo procesą. V.Antonovo ieškinys teismui pateiktas rugpjūčio 5 dieną, o pirmasis teismo posėdis numatytas rugsėjo 22-ąją.

Lietuva jau pažeidė Rusijos valstybės imunitetą

V.Antonovas argumentuoja, kad toks jo ieškinys prieš Lietuvą tapo įmanomas dėl to, kad pasikeitė Rusijos įstatymai, ir nuo sausio 1 d. įsigaliojo Rusijos federacijos  teisinio imuniteto apribojimo įstatymas, kuris numato, kad Rusijos teismas gali nepaisyti užsienio šalies teisinio imuniteto, jeigu anksčiau ta šalis pažeidė Rusijos imunitetą.

„ Kadangi aš registruotas Maskvoje, nutarėme kreiptis į Maskvos arbitražo teismą, - sakė V.Romanovas, -tuo labiau, kad čia dar yra banko „Snoras“ turto, kuris teismo sprendimu jau yra areštuotas. Nors to turto žinoma, nepakaks kompensuoti žalai, kurią mes prašome priteisti. Turite suprasti, kad tai tik pirmas ieškinys. Snoras buvo didelės verslo grupės dalis, todėl ieškinio suma didės kelis kartus (galimai iki 8 mlrd. eurų).

Lietuva jau yra pažeidusi Rusijos valstybės teisinį imunitetą, kai areštavo ir pardavė varžytinėse Kaliningrado srities administracijos atstovybei priklausančius pastatus Vilniuje dėl banko paskolos, suteiktos vienai Kaliningrado įmonei.

V.Antonovo ieškinys prieš Lietuvą grindžiamas tokiais motyvais – A.Kubiliaus vyriausybė pažeidė visą eilę Lietuvos įstatymų, priimdama nutarimą dėl banko „Snoras“ nacionalizavimo.

Todėl V.Antonovo ieškinyje prieš Lietuvą ir teigiama, kad minėta vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1329 yra nepagrįstas ir neteisėtas.

Tai, kad šis nutarimas yra nusikalstamas, pagrindžia ir tokios aplinkybės ir klausimai, kurie iki šiol neatsakyti: 

 

1. Lietuvos vyriausybė iki šiol neatsako, kokios aplinkybės ir faktai patvirtina teiginį, kad "Snoras" taps nemokus, nors iki pat 2011-11-16 bankas veikė normaliai, vykdė visas operacijas ir įsipareigojimus. Paskelbus bankui moratoriumą, ir kilus indėlininkų panikai, buvo bandoma atgaivinti jo veiklą, tačiau banko akcininkai tam įtakos nebeturėjo, nes buvo nušalinti.

 

2. Kodėl priemonės pagal Lietuvos banko taikomą moratoriumą buvo nepakankamos spręsti likvidumo problemas?

 

3. Kodėl Lietuvos bankas negalėjo panaudoti kitų patvirtintų teisinių priemonių siekiant sustiprinti finansinį "Snoro" stabilumą?

 

V.Antonovas nurodo, kad Lietuvos įstatymai aiškiai nurodo, kokių priemonių Lietuvos bankas turėjo imtis tam, kad sustiprinti finansinį bankinės sistemos stabilumą - tai numato įstatymas "Dėl finansinio stabilumo", kuris sako, kad, priemonės, skirtos stiprinti finansinį stabilumą, gali būti taikomos laikinai, išskirtinių aplinkybių laikotarpiu, arba jei yra reali grėsmė stabilumui ir patikimumui bankų sistemos.

 

Finansinio tvarumo įstatymas aiškiai sako, kad šio įstatymo tikslas ir paskirtis

 

1. Šio įstatymo tikslas – numatyti priemones, stiprinančias bankų sistemos finansinį tvarumą, siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus.

 

2. Šiame įstatyme nustatomos priemonės, kurių prireikus gali būti imamasi Lietuvos Respublikoje įsteigtų bankų ir užsienio bankų filialų finansiniam stabilumui ir patikimumui stiprinti, jų taikymo tikslai, sąlygos ir tvarka.

 

2 straipsnis. Finansinio stabilumo stiprinimo priemonės ir jų taikymas

 

1. Pagal šį įstatymą gali būti taikomos šios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės:

 

1) valstybės garantija;

 

2) banko turto išpirkimas;

 

3) valstybės dalyvavimas banko kapitale;

 

4) banko akcijų paėmimas visuomenės poreikiams.

 

 

 

"Lietuvos banko komisijos tarnybinė pažyma negalėjo būti pretekstas uždaryti banko, nes "Finansinio tvarumo įstatymas" numato, kad LB tokių priemonių gali imtis tik turėdama Lietuvos banko išvadą, - teigia V.Antonovas, - iki šiol banko akcininkams nebuvo pateikta minėta LB tarnybinė pažyma". 

 

Nors "Finansinio tvarumo įstatymas" numato, kad LB nusprendęs imtis priemonių dėl banko finansinės padėties, jo vadovai ir akcininkai apie tai informuojami raštu.  Bankas atsako į gautą LB pranešimą ir raštu privalo informuoti valdžios instituciją, jeigu jie sutinka su priemonėmis, kurias siūlo LB. Tačiau "Snoro" akcininkų atveju nei jo valdytojai, nei akcininkai nebuvo informuojami apie LB sprendimus, visi sprendimai buvo priimami slapta ir vienašališkai. 

 

Pasak V.Antonovo, apie LB priemones sustabdyti "Snorą" jie sužinojo, kai LB atstovai viešai pareiškė, kad kodėl banko atžvilgiu buvo panaudotos pačios griežčiausios priemonės. LB pareiškė, kad "Snoro" inspektavimo rezultatai parodė, kad banke "vyksta fataliniai pažeidimai", ir kad lapkričio 16 d. nutarimo pagrindas taikyti poveikio priemonės buvo patikrinimo, kurį Lietuvos banko valdyba pripažino gavusi lapkričio 16 d. ryte.

 

Tačiau V.Antonovas teigia, kad "Snoro" veiklą iki pat jo uždarymo prižiūrėjo audito bendrovė "Ernst & Young". Audito bendrovė kasmet audituoja banko veiklą ir patvirtino, kad paruošti pagal finansinės atskaitomybės dokumentai atitinka Tarptautinius apskaitos standartus. Be to, bankas kasmet išlaikė bankų kontrolę vykdančio Lietuvos banko departamento patikrinimą.

 

"Banko akcijų paėmimas visuomenės reikmėms nebuvo pagrįstas nei teisiškai, nei faktiškai, vyriausybė nepaaiškino, kokiu tikslu yra nusavinamos banko akcijos, - teigia V.Antonovas, - vyriausybė net nebandė taikyti kitų finansinio tvarumo įstatyme numatytų priemonių, o tiesiog nusavino akcijas. Tai, kad bankui buvo apskelbtas moratoriumas, paskirtas jo administratorius, o vėliau paskelbtas bankrotas, rodo, kad vyriausybė neturėjo jokio visuomeninio intereso atimti šias akcijas". 

 

V.Antonovas įrodinėja, kad visi tie veiksmai buvo padaryti per labai trumpą laiką - 8 dienas. "Perėmusi banko akcijas, Lietuvos vyriausybė nieko nepadarė, kad bankas galėtų toliau veikti, ir kaip numato Finansinio tvarumo įstatymas. Tačiau vyriausybė iš karto atšaukė banko licenciją ir iškėlė jam bankroto bylą. Tai reiškia, kad Vyriausybė turėjo vienintelį tikslą - sunaikinti banką, nes jokių žingsnių tam, kad jis galėtų toliau veikti, nebuvo imtasi. Tai, kad bankų sistema toliau sklandžiai dirbo, įrodo, kad jokių priemonių "Snoro" likvidumui palaikyti nereikėjo".

 

Finansinio tvarumo įstatymo 3 straipsnis " Finansinio stabilumo stiprinimo priemonių panaudojimo aplinkybės ir principai" nurodo, kad :

 

1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taiko finansinio stabilumo stiprinimo priemones, kai yra šios aplinkybės:

 

1) yra Lietuvos banko išvada, kad bankas turi likvidumo problemų arba kyla reali grėsmė, kad turės likvidumo problemų, ir Lietuvos banko pagal teisės aktus galimos taikyti priemonės yra nepakankamos banko likvidumo problemoms spręsti, arba yra išvada, kad kyla reali grėsmė, jog bankas taps nemokus;

 

2) turėdama pagrindą daryti išvadą, kad netaikant šio įstatymo nustatytų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių kils grėsmė bankų sistemos stabilumui ir patikimumui".

 

Šiuo atveju V.Antonovas sako, kad LB patvirtintos pažymos nebuvo, o buvo tik LB laikinos komisijos tarnybinė pažymą, su kuriuo banko akcininkai nebuvo supažindinti.

 

Finansinio tvarumo įstatymas numato, kad "Priėmus sprendimą bankui taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, bankas ir (arba) banko akcininkai (užsienio banko filialą įsteigęs asmuo) apie tai informuojami raštu. Rašte nurodoma finansinio stabilumo stiprinimo priemonė ir jos taikymo sąlygos. Bankas ir (arba) banką kontroliuojantys akcininkai (užsienio banko filialą įsteigęs asmuo) gautame rašte nustatytais terminais privalo sprendimą dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo bankui priėmusią instituciją informuoti, ar sutinka su pasiūlytomis finansinio stabilumo stiprinimo priemonės taikymo sąlygomis".

"Niekas mūsų nei banko raštu neinformavo apie priimtus sprendimus, o minėta LB pažyma iki šiol yra įslaptinta", - sako V.Antonovas.

Apie tai, kad "Snoras" buvo neva išvgotas, ir kad jį reikėjo kuo greičiau uždaryti, tai V.Antonovas vėl cituoja įstatymus, šį kartą LB parengtus bankų inspektavimo nuostatas: 

 

"Rengiami du inspektavimo ataskaitos egzemplioriai. Ataskaita turi būti parengta ir pirmasis jos egzempliorius turi būti pasirašytinai įteiktas bankui arba išsiųstas jam registruotu laišku ne vėliau kaip per 20 dienų nuo inspektavimo pabaigos. Antrasis ataskaitos egzempliorius lieka Departamente" .

 

Niekas mums nepateikė jokių inspektavimo ataskaitos, o apie banko uždarymą išgirdome iš žiniasklaidos", - sakė V.Antonovas.

 

Peržiūros: 15451

Komentarai   

+70 # Saule 2016-09-16 11:38
Garantuoju šimtu procentu, kad tai nebe vien Antonovo kova, rusai stos mūru uz atimta ju tautiečių versla, Lietuva pasirodė , kaip didziausiu zuliku salis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # Realybė 2016-09-16 16:50
Cituoja Saule:
Garantuoju šimtu procentu, kad tai nebe vien Antonovo kova, rusai stos mūru uz atimta ju tautiečių versla, Lietuva pasirodė , kaip didziausiu zuliku salis

Štai Jums ir Lietuviškas teisingumas. Viskas perkama ir parduodama. SNORO
banko sužlugdymas ir išgrobstymas – tai kaina, kurią sumokėjome už
tai, kad kai kas vadintųsi PREZIDENTU ir viešpatautų SWEDBANK, SEB.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Pagalvok 2016-09-18 12:06
Šimonytę už Snoro banko išardymą Grybauskaitė apdovanojo, vis tik
kiek žmonių
neteko savų pinigų. Čia tai nuopelnas!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # REGINA 2016-09-18 12:27
Cituoja Pagalvok:
Šimonytę už Snoro banko išardymą Grybauskaitė apdovanojo, vis tik
kiek žmonių
neteko savų pinigų. Čia tai nuopelnas!!!

Galvoju, ar ši būsima kandidatė į Seimą I.Šimonytė nepabėgs iš būsimų rinkimų ar
prokuratūra nepasibels ir į jos duris, tai bus tikrai įdomių akistatų.
Rinkėjų akivaizdoje reikėtų pakalbėti ne tik apie Snoro banko užgrobimą,
likvidavimą ar „Independence“ aferos bendrininkams kasdien finansų
ministerijos ofšorui mokamus per 0,5 mln. Lt. Būtų įdomu išgirsti,
kaip buvusi finansų ministrė paaiškins atvirai vykdomą valstybės
lėšų išplovimą per šį ofšorą. O jų pakankamai daug – beveik 2
mlrd. Lt !
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # vladas lukosevicius 2016-09-19 04:48
O dar sovietmečiu buvo sakoma ,,,,,
,,, КАЖДОЯ ПРОСТИТУТКА МОЖЭТ УПРОВЛЯТЬ СТРОНОЙ ,,,
Išeina negali ,,, davedė ir praskolino šalį .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+52 # Kazys 2016-09-16 12:12
Va būtų malonu, kad visa šita kompanija solidariai, pagal asmeninę naudą iš to,pasidalytu teikiamo ieškinio apmokėjimą... Bet kur tau ,juk čia patriotai...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Kazimieras Ramonas 2016-09-16 16:39
Kodėl niekur nėra kitų, be V.Vasiliausko, LB valdybos narių:
R.Kuodžio, A.Misevičiaus, D.Petrausko, V.Gerulavičiaus abrozdėlių,
kurie pirmieji ir priiminėjo tuos sprendimus “suvalstybinti” ir
subankrotinti Snorą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Vasiliauskui 2016-09-18 11:46
Vasiliauskai…auū… kur tu …turėtum naktimis sapnuoti Snorą, nes labai daug ašarų žmonės išliejo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # TEISININKAS 2016-09-16 12:49
Литва в 1999 году отказалась от юрисдикционного иммунитета в отношениях с российскими инвесторами, подписав межправительственное соглашение с Россией о защите инвестиций. Согласно соглашения споры с инвесторами рассматриваются там, где пожелает инвестор. Экономический спор, который предстоит рассмотреть московскому арбитражу по иску антонова, не затрагивает суверенных полномочий литовского государства, речь идет о незаконной национализации, нарушающей права гражданина и инвестора. Акт о национализации банка Снорас не был ни законом, ни законным. Он может быть оспорен в суде по выбору заинтересованных лиц. Для этого есть правовые возможности. Международное право не предоставляет защиту тем государствам, которые нарушают права гражданина.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Nu jo 2016-09-16 12:52
Cituoja TEISININKAS:
Литва в 1999 году отказалась от юрисдикционного иммунитета в отношениях с российскими инвесторами, подписав межправительственное соглашение с Россией о защите инвестиций. Согласно соглашения споры с инвесторами рассматриваются там, где пожелает инвестор. Экономический спор, который предстоит рассмотреть московскому арбитражу по иску антонова, не затрагивает суверенных полномочий литовского государства, речь идет о незаконной национализации, нарушающей права гражданина и инвестора. Акт о национализации банка Снорас не был ни законом, ни законным. Он может быть оспорен в суде по выбору заинтересованных лиц. Для этого есть правовые возможности. Международное право не предоставляет защиту тем государствам, которые нарушают права гражданина.

Iš Daukanto a.vis stipriau ir stipriau dvokia pašvinkusiais konservais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # obligacija 2016-09-16 12:54
parduoda viską ,moka milijonus už 8 d.d. Frikliui ,o kur mūsų įnešti
pinigai PONAI atsakykite Lietuvos žmonėms TIK NE DEGUTIENEI KURI
PASINAUDOJO PADĖTIM savo sūnelio naudai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # VACYS 2016-09-16 12:55
Žiūrėk, kaip V.Antonovo ieškinys paspartino bankroto administratoriaus
G.Adomonio darbą. Skuba vagys savo dalį po stalu pasiimti ir pasidalinti
už pusvelčiui pardavinėjamą Snoro turtą. Afigiet.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # Vytautas 2016-09-16 13:00
Didžiausias Kuperis sėdi Prezidentūroje, mažesnieji kuperiukai – Vyriausybėje ir Lietuvos Banke. O labusams gerai. Žiūrėkit, jei Antonovas nesutiks priteistos žalos atlyginimo išmokėjimo išdėstyti per keletą metų, tai, labusai, naujajame darbo kodekse turėsite tik 1-ą išeiginę dieną per 3 mėn. Va, taip, chalopai!..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # a 2016-09-16 13:17
tai Lietuvai bus bankrotas ir Lietuva bus pardavinėjama iš varžytinių ar kaip?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # PAMIRŠO 2016-09-16 13:19
…PROKURORAI “UŽMIRŠO” APKLAUSTI PAGRINDINĘ SNORO “BANKROTO” INICIATORĘ…CARIENĘ IŠ MURAVJOVO AIKŠTĖS…
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # Linas 2016-09-16 13:20
aš sakiau,kad bestija,su ožiu ir kubiliniais užgrobė geriasią banką
Snorą
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Mykolas 2016-09-16 13:23
Tai pizdie* Grybauskaitei, APKALTA?? Ar begs I Briuseli sleptis??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # TEISININKAS 2 2016-09-16 13:36
Международное право основано на принципе взаимности. В период с 1997года по настоящее время литовские суды рассмотрели без согласия России ряд исков и приняли решение, которыми уменьшили юрисдикционный иммунитет России. Эти решения создали прецедент, а не иск B.Aнтонова.
Заявление от имени президента Литвы не основано на международном праве и не может рассматриваться как обоснованное и правомерное. В истории экспроприации банка Снорас много пикантных подробностей, властям не хотелось бы выносить сор из избы. Уверен, московский арбитраж во всем разберется и вынесен обоснованное решение, в том числе - при отказе литовской стороны участвовать в разбирательстве. Отказ литовских властей не препятствует объективному и полному рассмотрению иска B. Aнтонова.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Vilija S. 2016-09-16 13:39
Jau keletą metų ypač aktyvi ir itin buka konservatorių ir jų žiniasklaidos rusofobinė linija nors ir veikia, bet niekaip nepasiekia norimo rezultato. Kiekvieną dieną kartojamos pasakos, kad rusai po akimirkos puls ar numes atominę bombą, niekaip neįtikina kritinės masės žmonių, kurie garantuotų teisingos, Lietuvą išgelbėsiančios naujosios – konservatorių – vyriausybės suformavimą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # 123 2016-09-16 14:12
Tai ka tikraipizdiec Magnolijai ir kubiliniu gaujai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Tai kad 2016-09-16 14:17
Lietuva dėl V.Antovo ieškinio bankrutuoja, ko čia stebėtis?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # 777 2016-09-16 15:02
Срочно закупить партию особопрочных памперсов для ОПГ Ландсбергздюкасов! Это дело обкатается в Москве, а потом плавненько перетечет в международный суд! Куда ни кинь, а Антонов Литву загнал в угол! Писают уже кипятком, а ведь паяльничек еще не вставили. А что будет после решения международного суда?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Mažeikiai 2016-09-16 15:05
O Jukos teismas, kodėl vyko Hagoje? Kodėl tada ne Rusijoje?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Verdiktas 2016-09-16 15:34
Ar bus arestuotos KONCERVU ir Dashos saskaitos?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # rebus 2016-09-16 16:13
конечно, нет никого, кто способен представлять страну, единственно возможное решение. но это не значит, что рассмотрения не будет.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # снорас 2016-09-16 16:16
Причем весьма успешный банк! Там МВД держало свои средства, в общем - по литовскому методу, "свои в своих"... И процент людям банк платил немалый, я сам сколько лет ежегодно составлял договора, по штуке литов имел как с куста. Одна из позорнейших страниц "литовской новейшей истории", эта "атака на финансовую систему Литвы", как тогда заявила Дэвушка, хапнув этот банк...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Pilietė 2016-09-16 16:26
Gerbiami autoriai, paskaitykite teksto paskutines 4 pastraipas: ką supratote? Aš - nieko. Derėtų parašyti lietuviškai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # konservai-brudai 2016-09-16 16:32
Žinia, konservatorių naudojamas leksikonas labai stipriai išskiria konservatorius iš kitų – Laurynas Kasčiūnas, Rasa Juknevičienė, Romas Sadauskas-Kvietkevičius, Arvydas Anušauskas, Jonas Ohmanas, Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas, Andrius Užkanis, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir begalė kitų ryškiausių konservatorių, išsiskiriančių gatvine, dažniausiai tik jiems patiems suprantama kalbėjimo maniera.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Valentinas 2016-09-16 16:37
Cituoja konservai-brudai:
Žinia, konservatorių naudojamas leksikonas labai stipriai išskiria konservatorius iš kitų – Laurynas Kasčiūnas, Rasa Juknevičienė, Romas Sadauskas-Kvietkevičius, Arvydas Anušauskas, Jonas Ohmanas, Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas, Andrius Užkanis, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir begalė kitų ryškiausių konservatorių, išsiskiriančių gatvine, dažniausiai tik jiems patiems suprantama kalbėjimo maniera.

Pamenu, pamenu, kai Juknevičienė buvo Krašto apsaugos ministre, tai vadino "Lietuvos rytą" Snoro rytu. O dabar atsakyti slabo?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # nu nu 2016-09-16 16:41
Adamoniai ir Co nekalti. Cooperiai kalti:)))
Akcininku ieskinio kvapa jauciu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # alex 2016-09-16 16:43
Помнится, что банк ,,снорас,, был ,,национализирован,,. Чуть позже, такой же финт устроили на Кипре и там какой-то банк был ,,национализирован,,. Кипрский банк меня не интересует, а вот как мог банкротировать национализированный банк, это большой вопрос. Национализация, это акт изъятия имущества государством у недобросовестного владельца - так было со снориком. У плохого хозяина отобрали, ладно. Но банкротство тут при чем?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Vida 2016-09-16 16:44
Prezidentė darė ir daro , žinoma turėdama konservatorių stogą,
kitaip jau seniai jai būtų pareikštas nepasitikėjimas ir apkalta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # KAS PANEIGS 2016-09-16 16:46
Sutapimas ar ne, tačiau, kai tik į advokatų kontorą „Tark Grunte Sutkiene“ perėjo
dirbti prezidentės D.Grybauskaitės patarėjas E. Rimšelis, galimai
nemažai prisidėjęs prie šalies teisėsaugos ir teismų korumpavimo, ši
E. Sutkienės vadovaujama advokatų kontora kartu su UAB „Valnetas“
atstovaujamu G. Adomoniu laimėjo (?!) BAB banko SNORAS kreditorių
komiteto skelbtą bankroto administratoriaus konkursą. Kas gali paneigti,
kad ...?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Хмммм 2016-09-16 16:49
Значит не может без согласия??А как же понимать тогда решение Вильнюсского суда по предъявлению иска Газпрому ,на на сумму в 370млн.евро??Сомневаюсь.что они дали своё согласие!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # IEŠKINYS 2016-09-16 16:52
Na ir gerą "dovanėlę" prieš rinkimus gavo konservatoriai iš SNORO
pagrindinių akcininkų. Labai norėsiu pažiurėti spalio mėnesį, kaip
jausis konservų rinkiminio į Seimą sąrašo lyderiai: Nr.4 - KUBILIUS ir
Nr.5 - ŠIMONYTĖ, kai jau rugsėjo 22d. banko SNORO sužlugdytojai bus
prapylę arbitražo teismą, ir Lietuvėlei bus priteista mokėti 557
milijonus eurų!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # vardenis pavardenis 2016-09-17 07:46
Prisiminkime kad sudukas Remigijus Simasius dar vasara aptarinejo kaip paimti Maskvos Namus pagal Hagos arbitrazo nuosprendi Juokoso bylojo, ir juos parduoti. O dabar pati Lietuva yra situacijoje kad jos turtas bus ieskomas. Geda tokiems liberalizmo komjaunuoliams kaip Simasius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # saul 2016-09-17 14:13
Dėl bankelio likvidumų ir t.t. galima ginčytis, bet faktas, kad pinigai buvo bedieviškai išgrobstyti, pripuolus prie lovio , neginčytinas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Ne į temą 2016-09-17 16:22
Lietuvos tikrovė: Pasipiktino mažomis parolimpiečių premijomis: „Kodėl neįgalus gauna 17000 eurų, o įgalus 115000?“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # hmmm 2016-09-17 18:25
Tai tipo Bestija dabar ubagais iseis? :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Nijolė 2016-09-17 20:56
Ar dar mažai pagrindo suruošti panelei apkaltą??? Konservatoriai tada
taptų politiniais lavonais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Mykolas 2016-09-17 23:16
jei aš būčiau Kremliaus agentas.....ir turėčiau aukštą postą Lietuvos valdžioje: kelčiau sumaištį, skaldyčiau, sėčiau nepasitikėjimą, daryčiau nuostolius, supykdyčiau su visais kaimynais, naikinčiau kūrėjus ir sąžinę turinčius lyderius, skurdinčiau, į postus kiščiau visokius vagis ir debilus, rėkčiau ant Rusijos (kad neįtartų)...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # keista ta Lietuvos 2016-09-17 23:28
teisesauga ,paleidzia zulika o paskui aiskinasi ,pirma reikejo ikisti i Lukiskes ir pakarti ,pasakyti ,kad nusizude o dabarkaip ir su Uspaskihu ,niekaip pasodinti negali,kai reikia tas ir i Maskva pabega ,pabegs ir Maiulis kol teisesauga terliosis ,uzdaryti ir tirti ta byla nors 5 metus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # VYTAUTAS R. 2016-09-18 11:43
SNORO byla nuo pat pradžios iki galo buvo niekuo nepridengtas sėkmingos bendrovės išgrobstymas. Tai padarė arti valdžios besisukanti mafija
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Kazys 2016-09-18 11:46
Tai visa šita kompanija demokratiškoje, ne lanzbrazinėje valstybėje, turėtų ir atsakyti teisme ,bet ne slėptis už Lietuvos nugarų! Kur jūsų padorumas ponios ir ponai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Kostantinas 2016-09-18 11:48
Tęsiant temą "rusai puola"...NUO KO VISKAS PRASIDĖJO? Snoro bankas norėjo pirkti bankrutavusio Chrysler padalinį Švedijoje Volvo lengvujų automobilių gamyklą. Amerikonai užsiožiavo, norėdami pašalinti varžovą, užvirė visą šitą košę. ,,Šalom, Dalia, čia toks ruselis nori mūsų gamyklą nupirkti. Atsimeni, kai Leningrade mokeisi, ruseliai tau nusirašyt neduodavo ? Yes, dabar gali atkeršyti jiems” – maždaug taip ,,užsisuko” šis nusikaltimas, atnęšęs paprastiems žmonėms nelaimę. KAS BAISIAU – TRĖMIMAS Į SIBIRĄ AR 26-IS METUS VYKDOMAS TAUTOS GENOCIDAS?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # VYTAUTAS R. 2016-09-18 12:02
Nusižudęs advokatas A.Paukštė, o gal nužudytas, arba liepta
nusižudyti (?)yra buvęs VSD aukštas darbuotojas, valdybos viršininkas,
pats aktyviai dirbęs, dalyvavęs bei organizavęs SNORO užgrobimo ir
tyčinio sunaikinimo operaciją ir pridaręs klaidų, už ką buvo
atleistas iš VSD. Bet žinantis, kaip valdžiažmogiai yra išgrostę
milijardus iš banko. O kaip žinome, SNORO sužlugdymo užsakovas sėdi
prezidentūroje aukščiausioje kėdėje. Turime rezultatą : karma??…
galai į vandenį??… sistema atsikrato nebereikalingų ir daug
žinančių??… Jo, ko norėt, valdžios mafija klesti!!! O, Grybauskaite, tu smirdi...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # SUBINĖ 2016-09-18 16:51
Sunaikino Grybauskaitė Snorą, norėjo ir Rusiją sunaikinti, bet subinė
per maža. Bestija YRA bestija.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Publijus 2016-09-18 17:53
PAGAL KIENO DŪDELĘ ŠOKAMA?? Taip rašė: Baranauskas banką statė dvidešimt metų, o Grybė sugriovė
per naktį, žinoma griauti, tai ne statyti... LIETUVOJ VISI SPRENDIMAI
PRIIMAMI NAKTĮ.............TODĖL KAD AMERIKOJE RYTAS......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Gintaras 2016-09-18 17:54
Dar Seimo laikinoji tyrimo komisija nustatė, kad tiek Šimonytė, tiek
Majauskas aktyviai dalyvavo Snoro užgrobimo plano ruošime. Tą patvirtino
ir liudininkas LB Apsaugos skyriaus viršininkas Vyt.Korsakas, kad keletą
mėnesių iki banko Snoras užgrobimo 2011-11-16d., Lietuvos banke ne
kartą vyko pasitarimai, kuriuose be V.Vasiliausko, D.Petrausko, M.Leikos
ir kitų LB “veikėjų”, planavusių bei organizavusių
“operaciją” prieš Snorą, dalyvaudavo ir buvusi Finansų ministrė
I.Šimonytė, premjero patarėjas M.Majauskas, atvykdavo ir “Zolfo
Cooper” atstovai su S.Frikliu priešakyje. Ko norėt?...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # KLAUSIMUX 2016-09-18 18:04
KAM STAIGA PARŪPO NUSLĖPTI TAS ISTORIJAS SU KIESIAUS IR SŪNAUS GALVŲ
NUPJOVIMU (ISIS STILIUMI?) BEI NUŽUDYTO PROKURORO G.SIREIKOS VEIKLA
TULPINIŲ BYLOJ, UŽ KĄ JIS MATOMAI PO MIRTIES BUVO PREZIDENTĖS
APDOVANOTAS KOMANDORO KRYŽIUMI.
Gal tai susiję su Chodarkovskio Jukos? Juk jis ir Rusijos prokuratūros
kaltnamas užsakomom žmogžudystėm. Neramus buvo tas jo įsitvirtinimas
Mažeikiuose per galimai fiktyvią Viljams. Kas čia nutarė ką slėpti
net Snoro istorijoj? Kam kepurės dega?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # klausiu Šimonytės 2016-09-18 18:13
Taip , taip, skandinavų bankai per metus sumoka 1 tūkstantį eurų
mokesčių. O, kokia parama ir gerumas Lietuvai... Tik visiškas kvailys
gali to nesuprasti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # alisa 2016-09-18 18:15
Grybauskaite specialiai sunaikino Snora, padare tycini bankrota ir Lietuvai didelius nuostolius.Ar ji galvojo kad nepakaltinama?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Paiškinu tupiems 2016-09-18 20:30
Lietuvos pretenzijos per interpola Antonovui nedomina ne vieno arbitrazo, kuris nagrines Antonovo ir Baranausko ieskini Lietuvai del Snoro banko nacionalizavimo ir velesnio jo tycinio bankroto oganizavimo, kurio organizatoriai yra D. Grybauskaites ir A. Kubiliaus draugija.Antonovas su Baranausku Rusijoje yra visiskai saugus , na o ju ieskini manau greit nagrines Niujorko ar Stoholmo ar Hagos arbitrazai. Ju sprendimas praktiskai aiskus jau siandien- Lietuvai teks moketi mlijardus Snoro savininkms uz nacionalizuota banka, kuri D. Gybauskaites ir A. Kubilaus vadovaujami Lietuvos klerkai a la vasiliauskas and simonyte subankrotino.Juolab , kad teisintis Lietuva neturi kuo- net Snoro adminstratoriais pakviesti tarptautiniai aferistai frikliai ir kuperiai konstatavo , kad Snoras buvo mokus ir jo veikla reikejo testi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # vladas lukosevicius 2016-09-19 00:16
Antonovo laimėjimas tik pagreitintų apkaltą šitai KGB prostitutei .
Po to tūrėtų prasidėti Lansberginių gaujos nusikaltimų tyrimai .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # paprastai 2016-09-19 01:39
Lietuva V. Antonovo byloje naudosis teisiniu imunitetu. Pasak JAV advokato
Dž. H. Louenfeldo, Lietuvai tai būsią nelengva, nes „suverenus
imunitetas – tai strateginis resursas, vandens telkiniai, ginklų
gamyklos, naftos gręžiniai. Čia kalbama tik apie pinigus, tai komercinis
ginčas, ir apie jokį suverenų imunitetą negali būti nė kalbos“.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # hmmm 2016-09-19 10:54
Eina kalbos kad Bestija jau Bolivijos viza uzsisake :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # jeronimas 2016-09-19 12:15
Net neabejoju ,kad ar Maskvos arbitrazas,ar butu koks Singapuro arbitrazas,sprendimas bus Antonovo naudai ir Lietuvos nenaudai.Tik Lietuvos teismas priimtu sprendima melynojo chalato ir jos klapciuku naudai.Ir bet kuriuo atveju labai skaudes Lietuvos zmonems sio ir dar numatomu procesu baigtis.Po Lietuvos praskolinimo beveik 20 milijardu euru,kurie nezinia kur ir kam buvo panaudoti,dar koks 11 milijardu ,bus LIetuvai paskutinis durys i pasirdzius,kuris nustums Lietuva i pasaulio saliu pati gala.O sios aferos sumanytojai ir steigejai,nes autus pas briusekinius zydus ir ten toliau spygis zydiskas akis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # taip 2016-09-19 15:37
tokia padeti jau uzemusi -kitokiu ten nera
skiepu nuo imuniteto nera
dirbancius sunaikins ir i Afrika Trampas deportuos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Va, iš šitų keturių 2016-09-20 07:36
kurie nuotraukoje reik ir išskaičiuoti tuos milijonus. Nesugebės gražinti milijonų atiduoti Rusijai, kad atidirbtų. Nesugebės atidirbti, tegul sušaudys. Niekšams taip ir reikia.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # vladas lukosevicius 2016-09-20 08:24
Na atiduoti jų ruskiams nereikia , nes dar turės atidirbti ir už tą durnių laivą su dujomis ir kitus finansinius šedevrus .
Na nebent parduoti ruskiams , kad rodytų juos zoosode kartu su raudonšiknėmis makakomis .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Nu jo 2016-09-20 22:10
Prie Kubiliaus dingo Snoras, tai jo finansu ministre panele Simonyte pasiskolino keturis milijardus is svedu banku uz 9-12 procentu, o privalejo skolintis is tarptaurinio valiutos fondo uz 2-3 procentus. O kodel ? Tai tik viena paneles nusikalstama nuodeme, bet ji ar neperlyg didele?????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti