Lietuvą Europos Parlamente atstovaus neprisipažinusi KGB agentė "Marija"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.04 (25 Votes)

Aurimas DRIŽIUS

Gabrieliui Landsbergiui atsisakius Europos parlamento nario mandato, jo vietą užėmė kita iškili konservatorė Laima Andrikienė.

Pagaliau aiškėja, kodėl Lietuva taip niekada nepriėmė Desovietzacijos įstatymo, ir kodėl visuose pagrindiniuose valstybės postuose sėdi neprisipažinę ir užsimaskavę KGB agentai, po Nepriklausomybės paskelbimo staiga tapę karščiausiais Lietuvos patriotais.

Europarlamentarė Laima Andrikienė, dešinioji Vytauto Landsbergio ranka – KGB agentė „Marija“, kuri dirba KGB dar nuo 1988 m., ir vykdė įvairiais KGB užduotis. Prokuratūra jau pripažino, kad Vlado Gulbino pareiškimas, kad Vytautas Landsbergis yra KGB agentas „Dėdulė“, nėra joks šmeižtas, o faktų konstatavimas. Juokingiausia, kad visą medžiagą apie KGB-ištus rinko ir Liustracijos komisijai pateikė VSD, kuriai penkis metus vadovavo KGB atsargos karininkas Arvydas Pocius. Pastarąjį į šias pareigas paskyrė laikinasis prezidentas, taip pat kadrinis KGB savanoris, į kadrinę KGB tarnybą nepriimtas tik dėl silpnos sveikatos, Artūras Paulauskas.

Galiausiai pati ekscelencija Dalia Grybauskaitė mums sako, kad ji nėra KGB agentė, ir kad ją į JAV stažuotis 1991 m. siuntė Lietuvos vyriausybė, nors niekur tokio Vyriausybės nutarimo nėra, o pati D.Grybauskaitė painioja datas – JAV ji praleido 10 mėnesių ne 1991, o 1990 m., kol amerikiečiai ją dėl kažkokių priežasčių šsiuntė ją iš JAV.

 

Tai įrodo „Laisvo laikraščio“ turimi dokumentai – 1988 m. spalio 11 d.   šifruota slapta telegrama, kurią į Maskvą, KGB būstinę siuntė Lietuvos TSR KGB 6-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas papulkininkis E.V.Miškinis. 

Šioje telegramoje rašoma: „Dėl A.L.M.“ išvažiavimo į užsienį. 1988 m. spalio 11 d. į Maskvą dėl tolimesnio komandiravimo į Didžiąją Britaniją stažuotei Mančesterio universitete 10 mėnesių pagal Gosapropromo liniją atvažiuoja kandidatas verbavimui KGB agentu – Andrikienė Laima Marcelinovna, gimusi 1958 m., lietuvė pagal tautybę, nepartinė, Lietuvos PII (?) žemės ūkio mokslinė bendradarbė, specialybė – ekonomistė matematikė, ekonominių mokslų kandidatė, ištekėjusi. Moka anglų kalbą. Operatyvinis kontaktas su ja buvo užmegztas 1988 m. balandį, kandidatė charakterizuojama teigiamai. Prieš išvykimą įvyko pokalbis, kuriame buvo kalbama apie užsienio spec. tarnybų veiklą sovietinių piliečių atžvilgiu užsienio šalyse. Dėl papildomos instrukcijos jai duotas operatyvinio darbuotojo Maskvoje telefonas – 924-82-07 (Vladimiras Kimovičius). Kai būtina, galima su ja susisiekti slaptažodžiu „privet ot Pavla Aleksejevičiaus“.

Kitame dokumente, kuri pasirašo Lietuvos TSR KGB 3-iojo skyriaus majoras Černich, jau rašoma daugiau apie tariamos Lietuvos patriotės Laimos Andrikienės verbavimą į KGB: „1988 m. rugpjūčio 29 d. įvyko pokalbis dėl verbavimo su „A.L.M“, kurio metu ši davė savo sutikimą dėl neviešos pagalbos KGB organams. Slapyvardis - Marija. Dėl operatyvinių sumetimų pasirašymas dėl bendradarbiavimo nepaimtas. Dėl konspiracijos (suderinta su centru) „A.L.M.“ į Lietuvos TSR 10-ojo skyriaus sąrašą neįrašyta. Audiokasetė su verbavimo pokalbiu perduota asmeniškai Lietuvos TSR KGB generolui majorui... (neįskaitoma“).

Gandai apie tai, kad Laima Andrikienė – neprisipažinusi KGB agentė, sklandė jau seniai 2005 m. Seime vėl pasklido KGB šmėkla - daugelis parlamentarų savo pašto dėžutėse rado dokumento, neva patvirtinančio europarlamentarės Laimos Andrikienės bendradarbiavimo su sovietų saugumo struktūromis faktą, kopijas. Parlamentarams anonimiškai išplatinta dokumento kopija neva patvirtina, jog konservatorė L.Andrikienė buvo slapta KGB bendradarbė slapyvardžiu „Marija“.

Seimo nariai tuo tarpu tiek dokumento kopijos turinį, tiek jo išplatinimo būdą vertino skeptiškai. „Turint kokios nors informacijos, ją paskelbti reikia ne platinant anonimiškai, o dokumentus atiduodant Liustracijos komisijai. Jei informacija tikra, nereikia bijoti“, - BNS ketvirtadienį sakė aukštų valstybės pareigūnų įtraukimo į KGB rezervą sovietmečiu aplinkybes tyrusiai laikinajai komisijai vadovavęs „darbietis“ Skirmantas Pabedinskas.

Pasak S.Pabedinsko, „toks anonimiškas dėliojimas kelia abejonių, ar medžiaga nėra sufabrikuota“.

Pagal 2000 metais įsigaliojusį vadinamąjį Liustracijos įstatymą buvę KGB ir kitų sovietinių spectarnybų darbuotojai ir slaptieji bendradarbiai privalėjo prisipažinti ir registruotis specialioje komisijoje. Prisipažinusiųjų duomenys buvo įslaptinti, o nuslėpusiųjų savo KGB praeitį laukė paviešinimas ir kai kurie profesinės veiklos apribojimai.

Per nustatytą pusantrų metų laikotarpį Liustracijos komisijai prisipažino maždaug pusantro tūkstančio buvusių KGB darbuotojų ir agentų. Manoma, kad KGB slaptųjų bendradarbių buvo kelissyk daugiau. Komisija nustatė vos keletą tokių, kurie nuslėpė savo ryšius su KGB.

Liustracijos komisija iš aukštų valstybės pareigūnų buvo susilaukusi kritikos dėl nepakankamai efektyvaus darbo išaiškinant neprisipažinusius slaptuosius KGB bendradarbius. 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro direktorė Burauskaitė: juoda yra balta

LL pasiteiravo šio centro direktorės Burauskaitės:

- Kokios sankcijos taikomos neprisipažinusiems Lietuvos politikams – KGB bendradarbiams?

- Tai yra Liustracijos komisijos funkcija, tačiau taip atsitiko, kad mums dabar siunčia visą informaciją, susijusią su KGB veikla. Nes mes turime tą galimybę patikrinti, ar žmogus bendradarbiavo su KGB, kadangi visą Liustracijos medžiaga yra saugoma pas mus. Nors ja galėtų naudotis ir Liustracijos komisija, ieškodama tam tikrų duomenų – jie turi leidimą dirbti su valstybės paslaptimi.

- O kokios sankcijos politikams, pvz., kandidatams į Europos Parlamentą, kurie neprisipažinę KGB bendradarbiai?

- Čia veikia tarptautiniai dokumentai, labai painiai suformuluoti, ir dar painiau ir nelabai profesionaliai išversti į lietuvių kalbą. Kadangi Europos Parlamentas yra ne vienos valstybės jurisdikcijoje. Tačiau ta struktūra  nėra reguliuojama mūsų valstybės įstatymais.

- Tai kokios sankcijos numatytos tiems neiliustruotiems KGB-istams?

- Jokios. Aš tai nematau tokių ryškių asmenybių Europos parlamente, kurie buvo KGB bendradarbiai.

- O tokia Laima Andrikienė?

- Dėl Laimos Andrikienės buvo priimtas sprendimas, kad ji nebendradarbiavo su KGB, dėl jos buvo daug rašoma. Atvirkščiai – Andrikienė buvo persekiojama KGB. Buvo bandoma ją užverbuoti, tačiau kai ji nesutiko, buvo visokių kitokių dalykų.

- Ką jūs sakote? Aš turiu dokumentų, kurie įrodo priešingai?

- Tai prašome mums pateikti. Nes dokumentus mums pateikdavo VSD darbo grupė (prisiminkime, kad VSD daug metų vadovavo KGB atsargos karininkas Arvydas Pocius, kuris irgi pamiršo tai paminėti, kai buvo skiriamas į šias pareigas dar vieno KGB savanorio – dabartinio NSGK pirmininko Artūro Paulausko – aut. pastaba). Dabar jus atsibudote, reikėjo prieš anuos rinkimus mums tą medžiagą pateikti.

- Tuos dokumentus gavau tik prieš kelias dienas – jame KGB generolas rašo, kad į Maskvą atvažiuoja „kandidatas verbavimui KGB „ Laima Andrikienė?

- Taip, ji buvo kandidatė verbavimui. Kas tai yra „kandidat na verbovku“? Jeigu jis nėra užverbuotas? Tai tik kandidatas, o ne KGB agentas. Tokių kandidatų verbavimui buvo keli žurnalai, ir jeigu dabar mes nežinome, ar jis buvo užverbuotas, kaip mes galime žinoti, ar jis agentas? Mane pačią verbavo, ir aš žinau visą šią procedūrą. Tačiau aš nesutikau, ir viskas tuo pasibaigė.

- Tačiau kitas dokumentas sako, kad Laima Andrikienė sutiko teikti „neviešą pagalbą KGB organams“ Ar tai nėra bendradarbiavimo įrodymas?

- Aš dabar neprisimenu, nes tai buvo prieš dešimt metų, kai mes ją svarstėme ir vienbalsiai buvo priimtas sprendimas, kad ne, ji nebendradarbiavo. Mes neradome bendradarbiavimo faktų. Jeigu užtektų vieno tokio dokumento, tai mes čia turėtume labai didelį būrį...

- O Laima Andrikienė neigė, kad ji bendradarbiavo su KGB?

- Aš neprisimenu, ar mes ją kvietėme, ar ji raštu kažką parašė, tiksliai neprisimenu. Tačiau tie dokumentai atsirado tada, kai Laimos Andrikienei iniciatyva buvo Lietuvoje persuktas laikas?

- Taip, atsimenu, Andrikienė Lietuvoje įvedė „Europos“ laiką – tada net vasarą temdavo devintą vakare, o aušdavo trečią ryto. Žmones tą Andrikienės reforma, įvesta tam, kad poniai nereikėtų sukioti laikrodžio, skraidant į Briuselį, labai piktino.

- Taip, tada Andrikienė buvo pasidariusi baisi blogietė, aš nežinau, kodėl taip atsitiko?

- Todėl, kad dėl tos Andrikienės reformos net vasarą saulė leisdavosi devintą vakare, o kildavo trečią ryte. Tam, kad nereikėtų sukioti laikrodžio rodyklės, Andrikienė pastūmė visą Lietuvą.

- Ne, jūs neteisus. Lietuva eina per dvi laiko juostas.

- Aš tai puikiai prisimenu.

- Esmė yra ta, kad žmonės, kuriems nepatiko laiko persukimas, ėmė ieškoti, kas Andrikienė per tipas, ir nutarė, kad jis yra užverbuota KGB, ir pasipylė į Liustracijos komisiją dokumentai.

- Tai jūs manote, kad minėtų dokumentų nepakanka?

- Tiesiog turiu juos pažiūrėti. - O koks buvo Liustracijos komisijos išvada dėl Vytauto Landsbergio? Prokuratūra pripažino, kad Vlado Gulbino teiginys, kad jis KGB agentas, nėra šmeižtas?

- Jeigu būtų rastas bent vienas popierėlis, apie kurį kalba Gulbinas ar koks nors Kariniauskas, tai jis būtų išviešintas ant kiekvieno stulpo. Taip pat, kaip ir su tuo, kiek buvo rasta Landsbergio pilių Šveicarijoje.

- Prokuratūra ir teismas pripažino, kad Gulbinas nemelavo dėl Landsbergio? Nežinau aš tokių faktų, kad Gulbino žodžiai buvo tiesa. Pasakykite, kodėl tada Landsbergis nepadavė Gulbino į teismą dėl šmeižto?

- Padavė, Landsbergis parašė skundą dėl Gulbino tariamo šmeižto, prokurorai metus tyrė, ir parašė, kad jokio šmeižto Gulbino žodžiuose nėra. Jūs gal neskaitote laikraščių, kad nežinote tokių dalykų?

- Ne, neskaitau, nes dirbu savo darbą.

- Jeigu dirbate tokį darbą, tokie dalykai jums turėtų būti įdomus.

- Man neužtenka 24 val. per parą.

- Tačiau tokio darbo rezultatų vis tiek nesimato?

- Taip, V.Landsbergis KGB agentas Nr. 1, jeigu jo nebūtų, Lietuvoje būtų puikus gyvenimas ir gerovė.

- Žinoma. Ačiū už komentarą.

 

B.Burauskaitė „Taip, Grybauskaitė mane nupirko“

Gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovė Birutė Burauskaitė, 2013 m. sausio 15 d. kalbėdama su LL, buvo labai nepatenkinta, kad dabartinis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas LL straipsnyje buvo pavadintas KGB savanoriu.

KGB savanorio Artūro Paulausko siuntimas sveikatos patikrinimui. Dokumentą prašomą pasiųsti KGB kadrų skyriui, "draugui Grybauskui". Dalia Grybauskaitė iki šiol slepia, kas buvo jos tėvas

 

„Aš taip nesakiau, tai tik jūsų nuomonė“, - sakė B.Burauskaitė, interneto svetainėje laisvaslaikrastis.lt parašiusi tokį komentarą: „Šis straipsnis, ypač jo pavadinimas - nesąžiningiausios žurnalistikos pavyzdys, kai autorius savo nekorektiškus vertinimus įdeda į pašnekovo lūpas. Tai pats p. A. Drižius kabina etiketes Seimo nariui A. Paulauskui, o mano bendro pobūdžio atsakymus apie KGB agentūrą iškraipo ir bando pritempti prie savo sampratos. Tik du paskutiniai atsakymai daugmaž atitinka mano požiūrį. Labai apgailestauju, kad taip yra klaidinami skaitytojai“.

Kalbėdama su LL, B.Burauskaitė pareiškė: „Man nepatiko, kad A.Paulauskas buvo pavadintas KGB savanoriu. Tai tik jūsų nuomonė“. Paklausta, kaip gali būti tik nuomonė tas faktas, kad A.Paulauskas savanoriu stojo į KGB kadrinę tarnybą ir nebuvo į ją priimtas tik dėl silpnos sveikatos (gydytojų komisija konstatavo, kad A.Paulauskas netinkamas kadrinei tarnybai KGB), ir kas jau kas, bet B.Burauskaitės vadovaujamas centras turi šiuos dokumentus, nes juos turi ir LL redakcija, B.Burauskaitė pakartojo, kad tai tėra nuomonė. „Daugiau su jumis aš nenoriu kalbėtis ir nekalbėsiu“, - pareiškė Gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovė.

B.Burauskaitė sumenkino Zigmo Vaišvilos atskleistą faktą, kad D.Grybauskaitė dar 1990 m. liepą gavo priedą prie atlyginimo Aukštojoje partinėje mokykloje, kurioje dirbo docente.

Šią mokyklą Z.Vaišvila įvardino kaip okupacinės valdžios jungtinį štabą. „Rūta Janutienė man pranešė, kad D. Grybauskaitės darbo byloje rado 1990 metų liepos Lazutkos įsakymą dėl ponios D. Grybauskaitės premijavimo už gerą darbą“, - Laisvės gynėjų dienai skirtame minėjime Seime sekmadienį teigė Z. Vaišvila. Lietuvos Nepriklausomybės priešininkas, buvęs LKP CK narys ir Vilniaus komunistų partijos sekretorius V. Lazutka Sausio 13-osios byloje kaltinamas sąmokslo rengimu siekiant užgrobti valdžią ir nušalinti teisėtus valstybės vadovus, dėl daugelio laisvės gynėjų tyčinių kūno sužalojimų, turto sunaikinimo, nacionalinės nesantaikos kurstymo.

Tuomet B.Burauskaitė pareiškė, kad tokius priedus prie atlyginimo gavo visas Aukštosios partinės mokyklos personalas.

Paklausta, ar jos nuomonei neturėjo įtakos tai, kad prezidentė D.Grybauskaitė ją apdovanojo Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (Sausio 14 d.  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Teresę Birutę Burauskaitę 70-mečio proga ir už ypatingą dvasios tvirtybę, ištvermę, pasiaukojimą bei pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui, sąžiningą darbą Lietuvos valstybei ir istorinės tiesos puoselėjimą įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžių. Teresė Birutė Burauskaitė - ilgametė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė ir tyrėja. Sovietmečiu veikė kartu su žinomais žmogaus teisių gynėjais A. Terlecku, A. Žilinsku ir J. Sasnausku, talkino pogrindžio spaudos leidėjams. Dėl veiklos buvo tardoma KGB.

Nuo 1988 m. - Sąjūdžio komisijos Stalinizmo nusikaltimams tirti narė. Šiai komisijai tapus Represijų Lietuvoje tyrimo centru, T.B.Burauskaitė keletą metų buvo jo vadovė. Nuo 1998 m. tarptautinio projekto „Rytų Europa - bendras likimas" koordinatorė Lietuvoje. 2000-2007 m. dirbo Liustracijos komisijoje. T.B.Burauskaitė 2003 m. apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi, o 2007 m. jai suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas),

 B.Burauskaitė piktai atrėžė: „Taip, D.Grybauskaitė mane nupirko“ ir numetė telefono ragelį.

Apie Laimos Andrikienės tėvą 

Palangos gimnazijos mokytojas Vytautas Jurevičius po karo buvo ištremtas į Sibirą trisdešimčiai metų už tai, kad kūrė ir priklausė pogrindinei LLA organizacijai, kažkam tą faktą pranešus sovietiniam saugumui. Vienas V.Jurevičiaus mokinių buvo Laimos Andrikienės tėvas Marcelinas Galdikas.

Po Nepriklausomybės atstatymo V.Jurevičiaus šeima ėmė aiškintis, kas galėjo būti tas išdavikas. Kai L.Andrikienė buvo siunčiama stažuotis į Mančesterį, KGB patikrino jos šeimos kilmę. Jeigu tėvai būtų įtariami pogrindine veikla, „Marija“ niekada nebūtų išleista mokytis į Didžiąją Britaniją, kurioje tuo metu knibždate knibždėjo rusų agentų ir žvalgų. Kaip ten bebūtų, tačiau Laima Andrikienė 1990 m. vietos spaudoje paskelbė, kad jos tėvą Marceliną Galdiką saugumui išdavė „vienas mokytojas“. M.Galdikas buvo nuteistas septyniems metams lagerio už „sovietų valdžios šmeižtą“.

Tada V.Jurevičius padavė L.Andrikienę į teismą dėl garbės ir orumo, ir kelis metus bylinėjosi. „Jis jautė pareigą apsiginti, ir kadangi buvo paminėtas mokytojas, jis padavė į teismą, o L.Andrikienė arogantiškai teisme jį kaltino tuo, kad jis neva išdavė M.Galdiką“, - pasakojo V.Jurevičiaus artimieji.

Įdomiausia, kad šioje byloje L.Andrikienę atstovavo kaip kalbėjo teisme ,su V.Landsbergio advokatu Koganu viename kabinete sėdėjęs Rinkevičius, tačiau V.Jurevičiui KGB archyvuose nepavyko rasti medžiagos, kad Galdikas galėjo išduoti jų pogrindinę organizaciją.

„Tačiau mes visi Sąjūdžio taryboje jautėme, kad buvo duotas aiškus nurodymas išeliminuoti partizanus iš Sąjūdžio ir kitos veiklos, - dalijosi įspūdžiais vienas Jurevičiaus šeimos artimųjų, - visi patriotai nuo Lietuvos reikalų buvo nušalinti, o jų vietas užėmė Landsbergiui tariamai ištikimi karjeristai- žmonės, kaip kad Laima Andrikienė ar A.Kubilius. Tačiau ant Lietuvai ypač pokariu nusipelniusių žmonių buvo kabinamos etiketės, kad jie neva KGBistai, bemoksliai arba dar kažkokie netinkami. Ilgainiui visos dešiniosios organizacijos pasidarė priklausomos nuo vieno žmogaus – Vytauto Landsbergio. Dabar visa dešinė lyg priklausytų vienam žmogui“.

„Su savo vyru V. Žiemeliu Laima Andrikienė buvo nuvažiavusi pas partizaną A.Preibį, kuris liudijo, kad mokytojas buvo neteisingai apšmeižtas L.Andrikienės, - pasakojo tas žmogus, - Laima Andrikienė atsivežė kunigą A. Svarinską ir privertė Preibį atsisakyti tai, ką jis buvo paliudijęs. Tas žmogus paneigė, ką buvo liudijęs, tačiau greitai grįždamas namo buvo užpultas ir sumuštas, vos ne užmuštas. Po kiek laiko jis mirė, tačiau niekas nesigilino, kodėl.

Nors monsinjoras Svarinskas vėliau atsiprašė LLA Palangos kuopos vado V.Jurevičiaus už tą jo suklaidinimą“.

Pažyma apie Laimos Andrikienės verbavimą

 

Peržiūros: 23125

Komentarai   

+47 # kokios tautybės 2016-01-07 09:39
Galdikas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # ? 2016-06-13 17:02
...o Koganas?. ..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # vytaute 2016-08-15 15:27
letuvos pašonei vilniui yra ysikures usa padalinys su savo bangu valdoma radijos stuotim ,kuri pagal istatimus letuvos isikurus kaip legali oru pragnoze ir tuoke kaip dar egzizstuojenti stuotis banba....Jinai veike per kosmosa apeinant menuli ,tik atlekanti menulio funkcijas...O funkcijas atleka tuokes isiskverbe y zmogaus mintis ,paskiau jiau tanpa zmogaus mintys kaip spirale palankios konpjiuteriui valdyti ,konpjiuteriškai,tik zmogus stiprus kad tai pastebeti kas dedasi su jio vidumi,nepamirškim ir smegenis ,bei nervu sistema kai zmogus jiau tanpa priklausomybe nuo konpjiuterio nutoles nuo devo..šendena givenam tuokem pasauli kai ir savo namais nesi tikras ,kai atsiranda tavo gyvenime kazkoke negru subines....ta aparatura moksline ,dar sukele cunamius ,karus visam pasauli ,ce kaip pavizdys ukraina tuos aparaturos padalinys...ligas,vezi sustiprina mircei,zemes drebejimus ,ir te zmones zino ape tai tik slepe n
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+115 # wal 2016-01-07 12:19
Tai tam ir įkūrė tą genocido centrą...kad apsaugotų buvusius KGBistus ...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # exkriminalistas 2016-01-07 12:35
Kad tapti tik kandidatu į milicijos agentus, turėjo praeiti keleri metai. Manau KGB ne mažiau.Blogiausia tai, kad kai kurie operdarbuotojai, iš pokalbio-susitikimo su agentais, neva dėl laiko stokos, paimdavo parašus ant švarių lapų. Ir operdarbuotojai įrašydavo jiems reikiamą informaciją kurios niekas nebetikrindavo. Galimai dabar ir yra įteisinti slapti neva esantys liudytojai. Su kurių parodymais bet koks advokatas ar prokuroras negali susipažinti, tik tam tikri teisėjai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-6 # Pikasas 2016-04-27 15:47
Šifrotelegrama apie Laimą Andrikienę - aiški klastotė. Pažvelgti verta į intarpą. Į tris eilutes sugrūsta keturios skirtingo dydžio šriftu, užlipant ant linijų. Kita teksto dalis preciziškai tvarkinga.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Specialistas 2016-01-07 12:56
Buvo ir manau tebėra advokatų, kurių prašymus privalo tenkinti netgi teismai. Jie vadinami brangiais advokatais. Jeigu teisiamas vertingas nepasiturintis agentas, ar kitas bėdžius, jiems skiriami nemokami adv. Advokatui sudarytos sąlygos nuskriausti finansiškai kitą, ne savą. Yra savo šutvei priskirti teisėjai, advokatai, prokurorai, liudytojai ir kaltinamieji. Mano tel.8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Specialistas 2016-01-07 12:59
Atsiprašau, nepaminėjau kai kurių antstolių. Įpatingiausias drg. (tovar išči) Aleksandr as Selezniov as.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # Antanas 2016-01-07 13:37
Tas centras ir buvo įkurtas ,manau, tam kad užmaskuoti veikiančius ir dorotis su atskalūnais kgb šnipais! O tie maišai dokumentų iš archyvo patriotų išvogti dar ir dabar suteikia galybę juos valdančiam satrapui su savo klika!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # zenonas lapinskas 2016-01-07 14:22
Gerb. Antanai Terleckai. Jūs tikrai esate daug nusipelnęs. Įdomu būtų, kad Jūs, A.Žilinskas ir J.Sasnauskas atsilieptų apie T.B. Burauskaitę, kuri neva veikė kartu su Jumis sovietmečiu. Taip pat norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie "Henriko" vadovaujamą aktyvistų grupės narį klaipėdietį "kalvį". Mano tel. 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+42 # Leonas 2016-01-07 14:29
Blogiausia yra tai jog Lietuvoje niekam visa tai nereikalinga
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+70 # jeronimas 2016-01-07 14:42
Iki siol stovi akyse vaizdelis,kur mineta kgbistu "skalbeja" centro direktore,rode dokumenta kaip prezidentes tevelio,deja ten buvo visai svetima pavarde,berods Karlonas,kuris nieko bendro neturi su prezidentes teveliu.Apie kokia tiesa galima kalbeti sios ,aukstu apdovanojimu,sulaukusios ponios,kai taip naglai,nemoksiskai,sakyciau slyksciai,bandoma paslepti tiesa?? nemanau ,kad per mela apgavystes kitus paverciant glusais,galima pasiekti Tiesa.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+78 # jeronimas 2016-01-07 14:48
Manaiu ir iki siol manau,kad Landsbergio ir jo gaujos veikla ,Lietuvai padare daugiau nuostoliu,zalos,skausmo ir netekciu,nei stalinas ir hitleris sudejus kartu.Jeigu stalinas su savo parankiniais padlaiziais isveze is Lietuvos 280 tukstanciu i mirti nekaltu zmoniu,tai landsberginiu gauja su savo atskalunais,grazioj formoj be skrupulu ,deportavo grazioj formoj jau milijona pilieciu eurosojuzo ir ne tik turciams vergauti,bet ir tokiau,meluodami,smeizdami ,pravardziuodami,vogdami sau ir savo sebrams,kurdami istatymus ne pilieciu naudai,ir toliau veja is Tevynes -Lietuvos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # www 2016-01-09 18:10
taip,musu ozys yra lietuvos zmoniu genocido vykdytojas.tiesiog jam reikia sunaikint lietuva,jis cia ir randasi tam
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Leonas 2016-01-07 15:13
Ponas jeronimai,gaila ,kad taip paveluotai praregejote .Nebukit naivus ir supraskite jog tie kurie valdzioje Tiesos nereikia
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Aurimai 2016-01-07 15:54
nors cituodamas dokumento tekstus nerasyk "sovietinis",nes tokios valstybes nebuvo,pats zinai ,kad buvo "tarybine"kam iskraipai faktus,ar nori ilysti i sikna amerikos lietuviams,tai jie sugalvojo sita nesamoninga zodi,buk garbingas visame kame
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+58 # Antanas 2016-01-07 15:55
Sajūdžiui reik manyti iš esamų dabartinių pasekmių, kad buvo nurodyta šalinti iš Sąjūdžio veiklos disidentus, partizanus, tremtinius, aktyvius dvasininkus, kas toliau parodė, kad jie buvo šalinami ir iš aktyvios visuomeninės veiklos, darboviečių. Šiandieną kur bepažvelgsi buvę tarybiniai arba net KGB agentai arba apsimelavę klastodami savo biografijas, pasikeisdami stribų vaikai savo tėvų pavardes.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # Leonas 2016-01-07 18:59
Gerb Antanai( jeigu JusTerleckas) kokia Jusu nuomone apie V Landsbergi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # zenonas lapinskas 2016-01-07 19:24
Jeigu labai kam įdomu apie tikrąjį A.Terlecką skambinkit 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Joris 2016-02-06 15:58
Parasykite viesai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # dėl visa ko 2016-01-07 19:39
gal kam padės atsibusti?
Šiek tiek priešnuodžių masiniam vergų kvailinimui:

www.lzskelbimai.com/s/puikus-vaistai-smegenu-plovimo-212021
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # KGB agentus 2016-01-07 20:27
i kartuves tokius "patrijotus"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+55 # Intieriesno 2016-01-07 20:48
Kas davė Burauskaitei šias pareigas ir už ką?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # tai 2016-01-07 22:16
ir yra tragedija,kad KGB-informatoriai ir LKP uzvalde Lietuva,o sajudis ir pasitarnavo iseliminavimui is besikjkuriancios Lietuvos -Sazinei,Protui,Pasiaukojimui,kad griztu senoji nomenklatuta su stukaciai valdyti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # Leonas 2016-01-08 10:35
Ne toli ir sausio 13 oji Gerb zurnalistai turite gera proga paklausineti D Grybauskaite ka ji veike ta diena kokius karus kariavo?Is esmes reiketu perziureti Burokeviciaus byla nes jeigu Grybauskaite kartu dirbusi su Burokeviciumi yra nekalta tai neteisingai buvo pasodintas 10 ciai metu ir jos sešas Burokevicius Teisineje valstybeje tik taip turetu buti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # gal 2016-01-08 13:55
ir Pabedinskas galetu prisideti sukurti artimiausiom metinem fitili,kaip komjaunuoiliai kuria ir kure Lietuva naujoje imperijoje
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # V.Ladas 2016-01-08 15:22
Iš asmeninio patyrimo: jei po viliojančio pasiūlymo nepadėjai parašo ant pasižadėjimo, pasiūlymas atšauktas automatiškai, ir negrįžtamai, priedo, patenki į nemalonę...Tai, jei ponia kur nors važiavo, tai parašas yra, nedėtų- toliau Varėnos- niekur...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # juk 2016-01-08 16:45
visi zino kad ju parasas tikras-visos pasirasys,kam reikia,kad tik islikti prie isdikelio Lansberfgio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # taigi 2016-01-24 18:01
jis ne isdykelis,jis nusikaltelis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # ana 2016-01-08 16:52
tada rublis buvo stipresnis uz doleri-dabar atvirksciai-vot ir tarnauja tam kas daugiau moka,tiesa dar himna kita ismoko
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+35 # The Cynical Balt 2016-01-08 19:54
Kad tata joškis liondsbergis nebujo pilnas agentas, o tik eilinis stukačius kurį "duchindavo" likę kgbistai. KGB jis skųsdavo konservatorijos studentus kurie pvz Velykas švęsdavo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # juozas 2016-01-09 10:36
,Lietuvai padare daugiau nuostoliu,zalos,skausmo ir netekciu,nei stalinas ir hitleris sudejus kartu.Jeigu stalinas su savo parankiniais padlaiziais isveze is Lietuvos 280 tukstanciu i mirti nekaltu zmoniu,tai landsberginiu gauja su savo atskalunais,grazioj formoj be skrupulu ,deportavo grazioj formoj jau milijona pilieciu eurosojuzo ir ne tik turciams vergauti,bet ir tokiau,meluodami,smeizdami ,pravardziuodami,vogdami sau ir savo sebrams,kurdami istatymus ne pilieciu naudai,ir toliau veja is Tevynes -Lietuvos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # juozas 2016-01-09 10:58
,,ir sviesa ir tirsa mus telydi'' del siu chimno zodziu lansbergis maisais veze arhyva I savartyna deginti, tik isikisus VIsvilai liko kas liko, bet ir to per akis pakaktu, jeigu lietuvoje nebutu like KGB -istines valdios, bet yra tsip kaip yra.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # O konservatoriai kom 2016-01-09 12:24
Visus kitus, kurie nesutinka su konservatorių vedama politika, vadinami komunistais-KGBistais. Pasirodo viskas atvirkščiai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # VIEN 2016-01-09 20:43
pataikunai ir buve LKP arba komjaunimo lyderiaiir sukaciai:Rasa,Laima,dar ir Nijole labai mylejo (ir myl;i?) dedule,nes jis joms dave ne tik trupiniu,o ka kalbet apie vyriska aplinka pradedant nuo ko...nori,besk pirstu pataikysi.Ir visi plese Lietuva ir reke...zaliuos.zaliuos,zaliu...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # dr. Jonas Ramanauska 2016-01-10 02:26
"Tuomet B.Burauskaitė pareiškė, kad tokius priedus prie atlyginimo gavo visas Aukštosios partinės mokyklos personalas."
Tai tik irodo, kad visi toje kompartskoloje stengesi is paskutiniuju kovoti pries Lietuvos valstybe i ta tarpa patenka ir ponia Dalia Grybauskaite.... kas aisku nestebina. Melu pridengta biografija.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # tobiš 2016-01-11 21:17
Ar "atvalo" ar pridengia praeitį ,pakabintas ordinas ar kryželis ,ar dar koks blizgutis ant išverstskūrio kaklo?Įspūdis,kad vienas kitam ir tedovanoja.Buvusių KGB agentų nėra...Jie visi rikiuotėj ir laukia momento eiliniam žaidimui.Šachmatų lentoj niekada netruks figūrų...Aklas tik gali nematyt ir nesuprast koks tai žaidimas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # gerai 2016-01-11 22:28
skamba Andrikienes triada:Laima,Liucija,"Marija"/Pastaraji varda pasirinko bendrauti su saugumieciais..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Zenonas Priekuliškis 2016-01-15 07:17
" Sovietinė" - kažkas aiškina redaktoriui, kad jis lenda Amerikos lietuviams kur nugara baigiasi.,nes Lietuva buvo "Tarybinė", o ne "sovietinė". Mano supratimu buvo "sovietskaja Litva", todėl vadino ir tebevadinam "sovietinė", prie ko čia išeiviai? Galvokit ką rašot. Mano tel.8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # valentinas 2016-05-28 11:20
idomu ka veikia kalbojobai, kodel leidzia, lietuviu kalboje naudoti svetimos kalbos zodzius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # kumpis 2016-01-15 10:17
Va įdomus filmukas apie Lietuvos ateitį youtu.be/_qBBy4rUcZI
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-30 # Algis 2016-01-16 09:50
Atsakysiu trumpai ir drūtai jums : JŪSŲ TOKIAIS PLEPALAIS DORI ŽMONĖS NETIKI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # kas 2016-01-21 15:16
nedirba-tas neklysta-norejai pasakyti,o tu kuriai tarnybai dirbi...tai paciai vis
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # tegu 2016-01-24 12:18
anarhija gyvuoja amzinai,toks kgbistu darbas ,o "valstybe nieko negali ,nes visi buve valdzioje ir esami ir buve"prezidentai" yra TSKP ir KGB nariai,nes tik tokius isrenka ,nes juos lengviau valdyti ,toks yra noras tu, kurie valdo Lietuva ir yra prixvatine Ja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # a 2016-01-26 21:35
cia straipsnyje visi dedules stipendininkai stazuojasi uzimdami labai rimtas diesovietizacijos funkcijas>stai kodel nebuvo apsivalymo ir nenori jo dedule Vytukas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Alė 2016-01-28 22:09
Ar galėjo profesoriaus vardą gauti žmogus nepritariantis tuometiniai valdžiai? Tie kurie prisiglaudė prie sąjūdžio labai daug matė į priekį. Tikrieji sąjūdininkai kovojo ir apie postus negalvojo. Todėl valstybės pamatai pastatyti melo, turto geismu sau,.... pagrindu. Jeigu blogai padėtas pamatas tai blogai laikosi ir pagrindas. Taip yra dabar Lietuvos laivelis vis gilyn nešamas į jūrą kol užplauks ant seklumos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-32 # savanorė 2016-01-31 11:44
Nieko nesuprantu, kodėl kapstosi po KGB mėšlyną dėl Landsbergio. Kodėl jam prisipažinti? Kvailai atrodo žmogus Lietuvą atvedė į Nepriklausomybę trokšdamas ją vėl murdyti į TSRS . Atsikvošėkite, nes kalbate nesąmones. Jo kova prieš buvimą TSRS sudėtyje ir buvo prisipažinimas, kad klydo dėl ruskių politikos. Kodė jūs ieškote sliekų ne ten kur reikia? Gėda klausytis, nes nėra logikos. Visi pralaimėjo, kurie dergė Landsbergį...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # savanorei 2016-06-18 13:22
Ką jis atvedė, jeigu tamsta savanorė, Veda tik avinus, savanoriai eina patys...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # daug 2016-02-01 10:55
savanoriu buvo pasiruose padeti galva uz Lietuva,bet ne uz stukacius-nemaisykit esmes...Gi ne trys etatiniai savanoriai,kur rodo per tv gine seima ar boksta...Zenona,o kur dingo tavo info apie Terlecki...jis gi bego i Lenkija..ar ne
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Tėvas 2016-02-01 11:05
JUOS NE TEIST JUOS ŠAUDYT REIK BE TEISMO IR TYRIMO.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # vienas 2016-02-08 11:10
zodis yra- parsidaveliai del geresnio gyvenimo,kitaip-isdavikai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-19 # vyrai... 2016-02-08 13:43
pagal moskolitų popieras buvau.....'kandidat na kp partijų' '- suokė ir algą gerą ir fabrike karjerą garantavo ir naują butą garantavo 3-kambarių naujoj statyboj--nepasirašiau du metus 89 -atsipiso, norit pasakyt suradę popieras ir man smegenis krušit?? žinau savo atvejį todėl visai netikiu šita jūsų RAŠLIAVA.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # a 2016-02-10 13:01
prie bet kokios valdzios siuksles nuseda pirma ne tik apie papuni panasus lipo,apie braz irgi,visu siuksliu partija pinigis ir dar zalias turi buti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # aldona 2016-02-17 13:06
belieka tiketis, kad bent musu vaikai ar anukai suzinos visa tiesa apie Lietuvos uzgrobima.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # ne 2016-02-23 15:33
tiketis,o nerinkti siuksliu reikia
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Skorpe 2016-02-26 02:02
https://www.youtube.com/watch?v=bUwSAE57_C0
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # T0mas J. 2016-02-26 11:17
Pakeiskim Burauskaitę šiame poste. Pritariat?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # kiek 2016-02-27 09:19
galima klastoti istorija ir gyventi su LKP lyderiai,lyg nebutu buve nei partizanu,nei nesusitepusiu grynuoliu...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Antanas M 2016-03-16 10:51
Apie ką diskusijos ??
VSD vadas KGB -istas.
Argi vien tik to nepakanka ??
Ar dar reikia pridėti Pociūno nužudymą ??
Ir taip n ir n .......faktų ...
Rusijos FSB tardo Lietuvoje jos pilietę, kuri bus apkaltinta teroro akto rengimu Rusijos strateginiame objekte ...
Kiek Rusijos agentų demaskavo VSD, valdanti tokią didelę teritoriją Pilaitės mikrorajone, kur stovi rusišką kalėjimą "Kresty" primenantį pastatą...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Tas neįskaitomas 2016-03-27 17:11
ta JUMS neįskaitoma pavardė-CAPLINAS
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Tas neįskaitomas 2016-03-27 17:12
neįskaitoma pavardė-CAPLINAS
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Pikasas 2016-04-09 21:51
A.Terleckas primena, kad jis 1964m. davė sovietiniam saugumui (cituoju) “...apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas. Daug klausinėta apie Endriukaitį, A.Stasiškį, Bičiūną, J.Semėną. Filipavičiumi nelabai domėjosi” “Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į pokalbio” pabaigą tas jausmas dingo”. “Išpasakojau viską ką rašiau laiškuose (politiniams kaliniams) A.Terleckas paaiškina: “cituoju) Susidariau išvadą, kad jie (saugumiečiai) laikė mane kažkuo panašiu į “centrą”. A.Terleckas: (cituoju) “Grįžęs iš saugumo į darbą turėjau mažai laiko pranešimui politvalandėlei. Sąmoningai atsiprašiau, kad skaitysiu rusiškai”. (citatos iš knygos “25-ieji Lietuvos okupacijos metai” pateiktos 200 - ame puslapyje.) O juk tai tik vienas epizodas tarp daugelio. Kaip jį vertinti? - tegul sprendžia skaitytojai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Smeizikas primena 2016-04-21 02:40
Vilius Slavinskas (konservatorius), is konteksto istraukia atskirus sakiniu ar sakiniu dalis, aplipdo savais "paaiskinimais", sudelioja jam tinkama tvarka, pavadina savo kurineli A.Terlecko parasytu tekstu" ir "prisipazinimu".
Sita mesla jis simtus kartu kartoja daugelyje portalu: cia, Lryte, Tiesos.lt, Karstame komentare ji tiesiog siauteja - BUTINAI paskaitykite, viena po kito uztrolindamas visu komentarus tik savo smeiztu kartojimu.
Tikras kagebisto Landsbergio aukletinis ir pasekejas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Pikasas tęsinys 2016-05-06 08:31
A.Terleckas prisimena: (cituoju)„Viešai švęsdavome ne tik Kalėdas ar Velykas, bet ir Vasario 16-ąją. Viršutiniame bute budėdavo KGB agentai. Giedodavome himną. Bet niekada manęs KGB neiškvietė ir nepriekaištavo, kad švenčiu Nepriklausomybės dieną. Mes visada nešdavome vainikus ant J.Basanavičiaus kapo. Žinoma, sekiodavo, filmuodavo, fotografuodavo. Bet niekada už tai nebausdavo.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-5 # Skaitytojas. 2016-04-23 03:05
Kaip galima ka nors spresti is atskiru nuotrupu, tendencingai isrankiotu is konteksto? Tuo labiau aplipdyto visokiais svetimais paaiskinimais?
Ka galima spresti is fraziu nuotrupu?
Atmetus is sito kratinio vis tavo paaiskinimus, lieka:
“...apie 30 buvusių ir esamų lagerininkų charakteristikas. Daug klausinėta apie Endriukaitį, A.Stasiškį, Bičiūną, J.Semėną. Filipavičiumi nelabai domėjosi” “Pykau ant savęs, kad pasidaviau baimės jausmui. Į pokalbio” pabaigą tas jausmas dingo”. “Išpasakojau viską ką rašiau laiškuose Susidariau išvadą, kad jie laikė mane kažkuo panašiu į “centrą”. “Grįžęs iš saugumo į darbą turėjau mažai laiko pranešimui politvalandėlei. Sąmoningai atsiprašiau, kad skaitysiu rusiškai”
. Na ir kokias tau tinkamas "isvadas" privalo susdaryti skaitytojas?
Kad nei Landsbergis, nei Andrikiene nebuvo KGB agentais?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Pikasas 2016-04-25 12:41
Nei vieno asmens nesu pavadinęs KGB agentu be galutinio teismo sprendimo. Nemanau, kad šiame rašinyje minimi asmenys elgėsi neatsakingai. Gal jie buvo sovietinio saugumo stebimi ir sekami? Taip galėjo būti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Apie Pikasa 2016-04-21 02:17
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs Lietuvos rezistento Antano Terlecko kasacinį skundą, nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo nutartį, išteisinusią Vilių Ksaverą Slavinską, kitaip – Pikasą, ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. nuosprendį, kuriuo V.K. Slavinskas pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Baudžiamojo Kodekso 154 straipsnio 2 dalį
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas 2016-05-28 19:20
A.Terleckas savo knygoje aiškina taip: „Istoriškai ir ekonomiškai mes susiję su Rusija, todėl mums nenaudinga nuo Rusijos atsiskirti. Reikia auklėti jaunimą draugystės su Rusija dvasia. Didžiuoju mūsų priešu liks Vokietija. Rusijos parama mums būtina, ji apsaugos mus nuo vokiečių vergijos ir tik ji.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Apie Pikasa 2016-04-21 02:18
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.
154 straipsnis. Šmeižimas.
2. Tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas 2016-05-28 19:25
A.Terlecko ir Lietuvos laisvės lygos požiūrį į Kovo 11-osios aktą, manau, tiksliai paaiškina LLL Tarybos narys Jurijus Radovičius. (Cituoju): „Kovo 11 Deklaracija reiškia visišką LLL veiklos krachą: pasiteisino būtent tas parlamentinis kelias, kurį A.Terleckas net nuo 1988 metų visomis jėgomis bandė sutrukdyti.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Apie Pikasa 2016-04-21 02:20
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Nutartis Lietuvos Respublikos vardu. 2016 m. kovo 1 d. Vilnius
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs Antano Terlecko kasacinį skundą, nutarė panaikinti Vilniaus apygardos teismo nutartį, išteisinusią Vilių Ksaverą Slavinską, ir paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. nuosprendį, kuriuo V.K. Slavinskas pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Baudžiamojo Kodekso 154 straipsnio 2 dalį.
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija.
Teisėjai: Armanas Abramavičius (pirmininkas), Artūras Pažarskis ir Aldona Rakauskienė
Didelis apvalus stampas su uzrasu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Apie Pikasa 2016-04-21 02:22
Siūlome susipažinti su vis Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos, kurią sudarė Armanas Abramavičius (pirmininkas), Artūras Pažarskis ir Aldona Rakauskienė (pranešėja), nutartimi.
Daugiau apie šmiziko Viliaus Slavinsko (pikaso) teismą skaitykite Algimanto Zolubo straipsnyje „Nelengva ginti savo garbę ir orumą“.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/auksciausias-teismas-apgyne-rezistento-garbe-ir-oruma
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Pikasas 2016-04-25 15:50
Surinkau informaciją apie čia rekomenduojamo rašinio autorių Algimantą Zobuvą. Ji buvo pakankamai teigiama, todėl pasiūliau susisiekti. Jis tą ir padarė. Paaiškinau situaciją. Jis išreiškė apgailestavimą, kad neturėjo mano adreso ir nesusisiekė su manim bet tikisi, kad jo paskleistas rašinys neturėjo įtakos LR Aukščiausio teismo sprendimui. Gal buvo kitaip. Tačiau jo požiūris į mano komentarus apskritai labai teigiamas ir jis išsakė pasitikėjimą mano pastangoms. Tad šį, skirtingų nuomonių konfliktą laikau išspręstu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Apie Pikasa 2016-04-21 02:30
Landsbergio klapciukas, konservatorius kolaborantas Vilius Slavinskas (pikasas) idealiai jauciai tarp partijos kolegu kagebistu.
Kaip tikras arsus konservatorius, jis teturi viena ginkla - smeizti neitikusius, budamas isitikines, kad zmones galvos, jog blogas kvapas sklinda nuo visu, o ne nuo jo paties ir kagebistu partijos savininku, virsininku, kolegu...
Visiska konservatoriu partijos degradacija, jei neranda nieko gersnio, nei uz smeiztus nuteisto Viliaus Slavinsko, konservatoriskais budais ginti partijos "garbe"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Pikasas 2016-04-21 10:37
Lietuvos žiniasklaidoje yra paviešinta pakankamai informacijos, kurioje pažvelgta giliau į Antano Terlecko veiklą. Asmuo, kuris panikoje blaškosi , norėdamas kažką paneigti, atrodo labai keistai. Ką prisipažino A.Terleckas atliktoje analizėje yra virš 200 puslapių teksto. Jis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjams pripažino, kad vis tai pats rašė ar sakė. Čia pateikiau tik vieną nedidelę ištrauką. Vien jos, manau, pakanka suvokti, kas ir kaip...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Faktas 2016-04-23 02:53
Vilius Slavinskas (klicka Pikasas), arsus konservatoriu partijos clienas.
Puikiai matosi koks tos partijos lygis, jei tik nuteistas uz smeita clienas, bandydamas apginti kagebistu garbe, imasi vienintelio partijai priimtino budo: apsimesti kad straipsnis apie bulviu sodinima ir lieti neapsakomos neapykantos srauta ant doru zmoniu. Begaliu srautu skelbiant savo paties su kurtus tekstus.
Konservatoriu partijos ir smeiziko jos nario Viliaus Slavinsko nuomone, tame fone, saviskiai atrodys kvepiantys ne KGB meslu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Pikasas 2016-04-23 10:26
Visua tekstus parašė pats Antanas Terleckas. Nereikia klaidinti skaitytojų. Nesugebate jų suprasti? Bet tai ne mano problema...q8ms3
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Faktai 2016-04-24 03:06
Kokius "visus tekstus"? Kodel nei vieno neidedi? Nereikia klaidinti skaitytoju, savo kuryba vadinant kazkieno tekstais. Ir ka zmones privalo suprasti is tavo tekstu? Tai kaip tik tavo problema, jei tu destai kazkokias savo nesamones ir piktiniesi, kad taves nesupranta.
O kalba tai labai konkreti. Apie tavo partija, tavo partijos kagebistus. Pateikti dokumentai o ne tavo sukurpti 'tekstai".
Neisipaisai i tema? Kiauliskos tavo akytes nepajegia perskaityti apie ka rasoma?
Va cia tai jau tavo problema, kad nesugebi suprasti apie ka rasoma.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Pikasas 2016-04-24 11:18
Siūlau nuorodą google.lt terleckas pikasas. Ten šį tą rasite.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # Pagal nuoroda 2016-04-24 13:08
Radom. "A. Zolubas. Nelengva ginti savo garbę ir orumą". "Baudžiamosios bylos prieš žiniasklaidą, II", "V. Sinica. A. Terleckas – KGB`istas, valstybės kūrėjai – balvonai, J. Noreika – tautos gėda?".
Ir ka radom? Visur tas pats - smeizikas Pikasas (Vilius Slavinskas)
"V.Bogušis: kas, kaip ir kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis įvyko 1987 rugpjūčio 23-osios mitinge Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo."
"Aukščiausias Teismas apgynė rezistento garbę ir orumą".
Radom Auksciausiojo teismo nuosprendi Viliui Salvinskui (Pikasui) uz smeizta.
Tu manai,m kad visiems butina zinoti kokia tau bauda skyre? Neidomu.
Pakanka zinoti, kad tu smeizikas.
Geriau duok kokia nuoroda, kad paneigtum sita strtaipsni, kad irodytum jog tavo bendrapartieciai Landsbergis, Andrikiene ne KGB. Gal ir tu is tos pacios kontoros?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Pagal nuoroda radau 2016-04-24 13:16
Beta vulgaris
2012-08-23 21:29

Kaip Pikasas disidentu tapo
(Copy. 2010m. Komentaro autorius nežinomas)
Baisiais sovietmečio laikas aš (Pikasas aut pastaba) kiek galėjau kenkiau okupantams, ir į KPSS stojau tik tam, kad ją sugriauti iš vidaus,
kiek įmanydamas kenkdavau komunistams mėsos kombinate, apsivyniojęs apie pilvą nešdavau mėsą. Mano uošvienė laikė pogrindinį „tašką“ – prekiavo pilstuku ir taip prisidėjo prie komunistų ir kolaborantų nuodijimo, švogeris, dirbdamas benzino kolonėlėje nuolat rengdavo okupantų automobiliams diversijas – skiesdamas vandenių benziną kolonėlėje o uošvis buvo antisovietinio gėjų pogrindžio aktyvistu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Pagal nuoroda radau 2016-04-24 13:18
Tesinys "Kaip Pikasas disidentu tapo":
Taigi mano šeima gyveno persekiojama obxcc, kgb, ir nkvd, ne karta kalėjome už nebūtus dalykus: mėsos ir benzino „vagystės“, pilstuko „gamybą“, pedofilija ir pan. Sulaukę Laisvės ir Nepriklausomybės, kaip tikri rezistencijos dalyviai ir žmogaus teisiu gynėjai gavome valstybinius apdovanojimus, rentas ir pensijas, persikėlėme žemę iš Jonučių į Vilnių. Dabar mes tikri tautos patriotai, nekenčiantis tos bjaurios, bjaurios sovietines praeities.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas 2016-04-24 16:23
Pagal pateiktas nuorodas radau tik kažkokius paistalus...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # pakartojam 2016-04-25 02:46
Pikaso duota nuoroda: "pagal nuorodą google.lt terleckas pikasas. Ten šį tą rasite."
Pagal pikaso duota nuoroda radom:
"A. Zolubas. Nelengva ginti savo garbę ir orumą". "Baudžiamosios bylos prieš žiniasklaidą, II", "V. Sinica. A. Terleckas – KGB`istas, valstybės kūrėjai – balvonai, J. Noreika – tautos gėda?".
Ir ka radom? Visur tas pats - smeizikas Pikasas (Vilius Slavinskas)
"V.Bogušis: kas, kaip ir kokiomis sąlygomis ir aplinkybėmis įvyko 1987 rugpjūčio 23-osios mitinge Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo."
"Aukščiausias Teismas apgynė rezistento garbę ir orumą".
Radom Auksciausiojo teismo nuosprendi Viliui Salvinskui (Pikasui) uz smeizta.
Tu manai,m kad visiems butina zinoti kokia tau bauda skyre? Neidomu.
Pakanka zinoti, kad tu smeizikas.
Nuoroda tu davai. Jau pamirsai? Visai suvaikejai. Neprisimeni net kelniu nusimauti pries sikdamsas. Vaikstai visas prasmirdes.....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Pikasas 2016-04-25 08:40
Jūsų chamizmas peržengia padorumo ribas. Tai, ką priminiau iš paties A.Terlecko viešų teiginių negali būti šmeižtas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Pikasui 2016-04-29 03:10
Zinai, net nejuokingai, o apgailetinai skamba, kai nusikaltekis smeizikas sapalioja apie padoruma.
Jei tu kur nors isgirdai toki zodi, tai nereiskia kad jis bent kaip su tavim susijes. Tu nuosekliai fantazuoji, kad tu kazka primeni, kad kaskas tau prisipazino. Jei nori primink, rekomenduok perskaityti Terlecko knygas, straipsnius. Viskas viesa, visi skaite, visi zino. Tu - vienintelis, kuris sau prisiskyre teise rankioti zodzius is tos literaturos, maisyti kaip kortu kalade, priklijuoti keturgubai daugiau savo "paaiskinimu" ir ta meslo kokteili kaisioti zmonems kaip kazkoki kompromata.
Kas su tavim darosi? Kodel tu vis issiduodi? Kodel sitais savo peizejimais bandai pridengti straipsni, kuriame rasoma apie kagebistus konservatorius? Kodel neatsakai i klausimus?
Kaip tu sisijes su KGB, kad taip arsiai bandai nukreipti demesi? Buvai kadrinis darbuotojas, ar dirbai stukacium pagal sutarti?
Kieno uzduoti vykdai?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas 2016-04-29 10:37
SIŪLAU TIK INFORMACIJĄ , kurią pateikė pats Antanas Terleckas. Kaip ją vertinti? - kiekvienas gali spręsti pagal savo supratingumą. Jos šimtai puslapių ir komentaruose visos nepateikti. Galiu tik pasakyti, kad pasinaudojau 120 -ies pavadinimų literatūra...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Pikasui 2016-04-29 12:23
Kodel neatsakai nei i viena klausima?
Kam, tu dirbi?
Kodel tu savo kuryba vadini "informacija kuria pateike Terleckas"? Kam jis ta informacija pateike? Kodel tavo informacija sudaro didziaja dali prie kiekvieno is kazkur istraukto sakinio.
Kas tau darosi?
Juk tu taip issiduodi.
Kodel bandai uzmaskuoti savo darbais straipsnius apie kagebistus?
Ar tu praejai liustracija?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # iprastai meluoji 2016-04-30 12:29
SIŪLAU TIK INFORMACIJĄ.
tu siulai savo nuosavus vertinimus, o ne informacija. tie tavo ivertinimai teisme pripazinti smeiztu. tavo ivertinimu kelis kart daugiau nei "informacijos", kuria tu atskirais zodziais isrankioji is sakiniu
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas 2016-04-29 12:30
Komentuoju dėl viešo intereso. Darau tai atsakingai ir sąžiningai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Teismas 2016-04-30 04:38
Ivertinau Pikaso "atsakinguma ir sąžininguma".
BK 154 straipsnis 2 dalis (šmeižtas).
Vaikai, niekad nesielkite "atsakingai ir sąžiningai" kaip Pikasas.
Gyvenkit atsakingai ir sąžiningai, tai su manim reikalu neturesit.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Pikasas 2016-04-30 08:34
Tie, kurie labai paslaugiai elgdavosi sovietiniame saugume būdavo gerbiami. A.Terleckas liudija: "„KGB rūmuose turėjau daug ilgų pokalbių. Įsitikinau, kad buvau netgi labai neteisus ir jog be jokio pagrindo jaučiau savyje pyktį KGB. KGB darbuotojai kalbėdavo su manim labai mandagiai, taktiškai nei vienu žodžiu neužgaudavo...“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # baik siauteti 2016-04-30 12:26
negi tu manai, kad smeizdamas terlecka nuslepsi savo juoda praeiti, pridengsi konservatoriu kagebistus? kodel neprisipazisti apie savo rysius su kgb?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # liudytojui pikasui 2016-05-01 22:58
ir kas gi tau ka liudijo? tovariscius kagebistas landsbergis, kuris sovietiniame saugume buvo labai gerbiamas? tavo drauge andrikiene?
kodel nesurandi tu liudijimu? kodel neatskleidi ju veiklos? sitaip bandai apsaugoti savo partija nuo gedos?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas tęsinys 2016-05-05 12:58
Taip liudijo A.Terleckas: „Čekistas, kaip aktyviam komjaunuoliui, A.Terlecko teigimu “partijos valia” tapusiam komjaunimo sekretoriumi, pavedė sekti studentų nuotaikas ir apie jas pranešinėti jam telefonu” bei sekti kažkokį Buliką. A.Tereleckas: Buvau iškviestas į komjaunimo komitetą. Ten tapau komiteto aktyvistų auklėtiniu. Tai buvo „užsigrūdinusių kovotojų už komunizmą” būrelis.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas 2016-04-30 12:35
.A.Terleckas aiškino taip: „Mūsų(sovietinėje) santvarkoje matau daugiau gero, negu blogo. Šioji santvarka tiek man, tiek mano brangiajai Lietuvai davė labai daug. Kuo būčiau, jei ne Rusija? Sekiočiau paskui plūgą užbaigęs tik pradžios mokyklą.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # seuuuuuuuuuuubas 2016-05-01 22:51
terleckas sako ir raso ka nori. viesai. ir del to jis gerbiamas zmogus.
o tu su sekioji paskui pluga ir drabstai savo mesla. ir del to tu nieksas.
skirtumo tu nesuvoksi.....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Pikasas 2016-05-01 23:52
Susitikimai sovietiniame saugume vis tęsėsi.Turėjau pasakoti apie visus pažįstamus iš lagerio“. Apie vienus A.Terleckas kalbėjo teigiamai apie kitus – neigiamai. (cituoju) „Palyginti neblogai atsakinėjau, turint galvoj, kad buvau išvargęs neišsimiegojęs. Bet nesugebėjau paaiškinti, kodėl nenoriu palaikyti santykių su Endriukaičiu. (...) Man patinka A.Stasiškis. Apie kitus kalbėjau taip, kaip juos vertinau. (...) Neigiamai atsiliepiau apie Ardžiūną. Teigiamai apie Bičiūną. Matyt duos ką nors „auklėti“. (...) Kai kur jis (KGB kapitonas J.Česnavičius) pats padėjo suformuluoti mano atsakymą.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Apie Pikasa 2016-05-03 14:14
"Visi konservatorių lyderiai - neprisipažinę KGB-istai".
Pikasas - vienas is konsercatorius partijos propagandos lyderiu. Todel nenuostabu, kad smeizdamas neitinkancius konservatoriams, sis kagebistas nors taip bando nukreipti demesi nuo savos partijos, savo vadovu ir saves paties.
Normalus kagebistiniai Pikaso manevrai.
Pikasai - kupure dega.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas 2016-05-03 17:58
1995 sausio 13d. už A.Terlecko viešas kalbas Lietuvos politinių kalinių sąjungos tarybos posėdyje apsvarstyta A.Terlecko veikla patvirtintas etikos komisijos sprendimas pašalinti A.Terlecką iš LPKS narių. Beje, tarybos nariai buvo gan vieningi. 27 buvo už pašalinimą ir tik vienas susilaikė.
Cituoju: „Dabartinės A.Terlecko politinės nuostatos neturi nieko bendro su LLL garbinga praeitimi kovoje už Lietuvos nepriklausomybę ir deklaruojamais tikslais. Privalome konstatuoti, kad A.Terleckas krizės akivaizdoje elgiasi neatsakingai, o jo veiksmai klaidina didelę tautos dalį ir akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos valstybės interesams”
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Pikasas tęsinys 2016-05-03 18:11
Būtent taip įvertino bendražygiai.. Dar cituoju: „2003 m. gruodžio 25 d. Antisovietinės rezistencijos dalyviai ir buvę Lietuvos laisvės lygos (LLL) nariai pareiškė atsiribojantys nuo buvusio LLL lyderio žinomo sovietmečio disidento Antano Terlecko veiklos.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Ne tik lyderiai 2016-05-06 14:33
Va kaip eilinis Pikasas darbuojasi kagebistiniais metodais.
Is tos partijos nieko kito tiketis negalima.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas tęsinys 2016-05-06 16:38
A.Terlecko veiklos metodai:
.„Taigi diktavom (užsienio) žurnalistui ir KGB mikrofonams. Aišku, virš mūsų buto įrengtoje KGB sekykloje gyvenančios seserys Elena ir Marytė Bitinaitytės tą konferenciją užrašė.“

„Vykstant teismui 1999 m. priėjau prie metalinio gardo ir pasveikinau nusilenkdamas jam (Mykolui Burokevičiui).Man pasirodė, kad tokiu mano poelgiu už grotų uždarytasis liko labai patenkintas.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # Saunuolis Terleckas 2016-05-09 03:21
Parode pagarba principingam zmogui.
Ne principams, i principingam.
Atvirai, viesai, nesislapstydamas po anoniminiu smeiziku kauke.
Tuo ir skiriasi garbingas zmogus nuo landsbergines kagebistines saikos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas tęsinys 2016-05-09 09:17
A.Terleckas: (Cituoju)„Darbe nutariau parašyti apie J.Tuminauskienę ir kitus žmpones tai, ko reikalavo J.Česnavičius ir tas pulkininkas" (N.Dušanskis)..“Perskaitęs pranešimą J.Česnavičius paklausė, kodėl neparašiau apie E.Buroką.“ J.Česnavičius: (cituoju) „paprašė papasakoti apie santykius su Edvardu (Buroku). „Ar žinote , kur jis dabar? Atsakiau, kad žinau ir papasakojau viską, ką žinojau apie jo bylą(...) daugiau neigiamai charakterizavau.“(lit. „25-ieji Lietuvos okupacijos metai“) Vienas iš svarbiausių pasipriešinimo faktų buvo 1953 m.sukilimas Vorkutos Alač Jagos lageryje. Edvardas Burokas buvo atsakingas už sukilimo ruošimo saugumą ir ryšius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Nieko naujo 2016-05-09 23:08
Galima ta kartoti tukstancius kartu, bet valdant faktiniam valstybes vadovui, jo statytinei, anukui nr.1 - kaip zirniai i siena.
Tik "slaptos pazymos", hipotetiniai desantininkai, neitikusiu smeizimas ir juodinimas, tautos supriesinimas, raganu medziokle..
Ir visa ta daro tie patys cia aprasyti bei ju samdiniai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Fakto patvirtinimas 2016-05-18 06:14
Dar vienas kagebisto Landsbergio parankinis kagebistas konservatorius Pikasas seimininko nurodymu bande apsmeizti garbinga kovotoja uz laisve A.Terlecka.
Puikus straipsnelyje isdestytu faktu patvirtinimas: kagebistiniai metodai - konservatoriu metodai.
Mes jau paskiepyti nuo tokiu slyksciu konservatoriu smeiztu - tik panieka landsberginiams pikasams
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas 2016-05-18 11:27
Dar faktų: KGB karininkas J.Česnavičius pabrėžė A.Terleckui, kad šis: (cituoju)„galįs parašyti disertaciją ir nebūdamas aspirantūroje“ Studijuoti istorijos A.Terlecko nepriėmė. Apie tokį A.Terlecko norą ir nesėkmę buvo pranešta į KGB. Ši studijuoti leido. A.Terleckas: (cituoju): „Be to, svajoju ir apie politiko karjerą.(...) Mano pašaukimas – politika. Tik būtina po truputį mokytis diplomatijos.“ J.Česnavičius A.Terleckui: (cituoju) „Dabar įsitikinai, kad mes (KGB) netrukdom gauti darbą, galėsi išeiti iš „Puntuko“ ir gauti darbo arčiau ministro“. A.Terleckas pažada, kad: (cituoju):„Pasipiktinęs kuo nors netylėsiu, o ateisiu į saugumą išsiaiškinti.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # prie 2016-05-19 02:00
ko cia pikasas ir desovietizacija,KGB ,Andrikiene,lansbergio aplinka,laisves premijos laureatas Terleckas-visi prisiliete prie kaloboravimi del savo kailio
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # matyt 2016-05-24 03:51
pats pikasas - kagebistas. sprendziant is jo metodu. tas besmegenis galvoja, kad smeizdamas dorus zmones, nustelbs kagebistine smarve, sklindancia nuo jo paties ir jo partijos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas 2016-05-24 09:29
TIK FAKTAI: KGB kapitonas J.Česnavičius paaiškina pakviestam A. Terleckui: „Mes norim, kad jūs papasakotumėte viską, ką mes žinom ir ko nežinom.“ A.Terleckas: (cituoju)„Išpasakojau viską ką rašiau laiškuose“ (draugams lageriuose) „pasiūlė parašyti, ką galvoju apie savo pažiūras ir t.t. Pykau ant savęs, kad nesugebėjau parodyti savo valios“. Tą ilgą „išpažintį“ A.Terleckas, suderindamas juodraščio tekstą ir su saugumiečiais, rašė visą savaitę.(cituoju) „Penktadienį paskambinau J.Česnavičiui, kad nebaigiau rašyti savo „pasiaiškinimo“, prašiau palaukti iki šeštadienio ryto. Liepė ateiti su juodraščiu. (...)Pasiaiškinime ir pokalbiuose aptariami kaliniai P.Skeiveris, V.Petkus, draugas P. Ražauskas.“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # a 2016-05-27 22:12
visi zino uz ka gavo premija Terleckas,uz tai kad ja gautu Lansbergis,bet glibalistas Austrevicius dar vis nezino uz kuriuos nuiopelnus skirti-ar kasd dirbo su KGB ar ,kad laiku pakliuvo reikiamoj vietoj,o Terleckui uz tai kad sugyveno su KGB-nesipiko
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Pikasas 2016-05-28 09:24
A.Terleckas viešai savo knygoje aiškina taip:(cituoju) „Mūsų santvarkoje matau daugiau gero, negu blogo. Taip! Šioji santvarka tiek man, tiek ir mano brangiajai Lietuvai davė labai daug. Kuo būčiau, jei ne Rusija? Sekiočiau paskui plūgą užbaigęs tik pradžios mokyklą. O šiandien esu baigęs aukštąjį mokslą. Rusija grąžino Lietuvai Vilnių, atkovojo Klaipėdą ir išgelbėjo nuo visiško mūsų tautos išnaikinimo.”
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # ir 2016-05-31 12:39
ka gali paneigti-va tokio tipo disisentu buvo ir virsuneleje,kas zemiau-LLA buvo komjaunimo aktyvistu-gal del to zmones nerinko apsimetusiu,o rinko raudonus girtuoklius,vagis-tai dar blogiau,o partizanai buvo pastumti dar toliau
Petkevicius Durniskese raso,kad partizanai turejo valdyti nepriklausoma Lietuva pradzioje ir butu issisprende neprigulimybes reikai,o dabar-kaloborantai nurodo ,kam ir uz kiek parsidave
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # toki 2016-05-31 12:44
teksta jis ismoko is kai kuriu kitu ,kurie panasiai teismuose gindavosi ir gaudavo ap[ie 15m .mazesne bausme-tai ir buvo salytis su jega,kuriai pasiduodavo-panasu kad taip yra ir dabar musu pataikaujancioje valdzioje,kurios niekas negasdina,kaip prie kremliaus,o jie lenda patys..
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pikasas to 12: 44 2016-05-31 18:20
Antanas Terleckas taip reiškėsi būdamas laisvas, po eilės ryškių kolaboravimo faktų siekiant karjeros ir informuojant KGB apie politinius kalinius ir rezistentus. Tad tai nebuvo joks siekis gauti mažesnę bausmę. Kaip elgėsi A.Terleckas laisvėjančioje ir laisvoje Lietuvoje galite rasti "Google.lt terleckas pikasas")
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # apie 2016-05-31 22:43
jo meile zinom su stikliniais kaliosais,kur ji muza dabar,Lansbergis jam pasiunte tikriausiai,kad i akis nelistu po buto isskirimo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Jonas 2016-06-03 10:41
Vsio ir čia zokono! Juk ji ir neatstovauja Lietuvai, o lansbrazams ...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # IDOMU 2016-06-05 22:02
KODĖL TIE IŠRINKTIOEJI NEATSTOVAUJA LIETUVAI-EUROPOS PARLAMENTE?o kam tokius žmones rinkti,geriau jaunus nišsilavinusius,tegul mokosi,gal ateityje lietuvai bus reikalingi.......O DABAR SIAUBIAKAS......
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # zinote 2016-06-07 10:55
manau konservatoriai neturi teises skirti kita europarlamentara nes tai yra visos lietuvos renkama pareigybe ,o konservatoriai tai nera visa lietuva
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # tiek 2016-06-16 10:05
komunistai KGbistai ,tiek Konservai stukaciai suejo i valdzia,o iseit po nepriklausomybes atskkirimo-pamirso-mat avinas tai pasiliko valdzioj kaip ir Brazas visam salies griovimo ir naikinimo laikui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # tiek 2016-06-20 22:16
Laimi Lietuvos nelaimi,tiek Dali Lietuvos nedali
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Jonas 2016-07-13 12:09
O gi ją į tuos kandidatų sąrašus ir seiman ir eurosojūzan ir įtraukė tie "apsamanoję" kgbistai, tebevaldantys Lietuvą!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # soros 2016-07-14 10:11
kaip gyvena Landzbergio meilute...Lietuvos nelaime ir nedalia
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Zero 2016-09-02 12:56
Čia ta pati, kur laiką iškastravo...?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # arvydas damijonaitis 2017-02-13 22:11
FAKTAI - Aurimas Dryžius yra fenomenalus savo pateiktos informacijos paneigėjas teismuose.Jo "laisvas nuo tiesos" laikraštukas paskendęs apšmeižtų piliečių protestų jūroje.Čia pateiktoje medžiagoje matome,kaip manipuliuojama faktais,kaip daromas "autentiškumo" vaizdelis...Visa bėda - šmeižiami piliečiai atitraukiami nuo svarbių darbų,turi bylinėtis su kremline padugne. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti