Atlyginimas ištikimybę Lietuvai - mirties nuosprendis visai šeimai

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.36 (14 Votes)

A T L Y G I N I M A S   UŽ   I Š T I K I M Y B Ę   L I E T U V A I – M I R T I E S                      N U O S P R E N D I S   V I S A I   Š E I M A I

 

 

Zenonas Volkovas

 

 

Keletoje vietų rašiau atsiliepimų, kad Lietuvoje landsbergistų nusikaltama gauja, pralošę rinkimus, bus pasiruošę perversmui. Smagu, kad susirūpinimą parodė Lietuvos signataras Zigmas Vaišvila, pastebėjęs ar nesiruošiama pakartoti 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą.

 

Per dvidešimt šeštųjų metų kariuomenės maištą valdžia buvo atiduota Antanui Smetonai, kuris į jokias maištininkų oficialias komisijas neįėjo. Adolfas Strakšys turi anos perversmo organizavimo valdybos sąrašą: pirmininkas – generalinio štabo pulkininkas Vladas Skorupskis, nariai – majoras Ignas Slapšys, kapitonai Antanas Mačiuika, Juozas Matulevičius ir Antanas Steponaitis. Pulkininkas Vladas Skorupskis paruošė perversmo planą ir pakvietė majorą Povilą Plechavičių atstovauti laikinai karinei valdžiai ir veikti jos vardu.

 

1992 m. rinkimus didele persvara laimėjo brazauskininkai, buvo aišku, kad laimės ir antrame ture. Tai landsberginės gaujos emisaras, išmovė pasiklausti, kaip Amerika žiūrėtų į tai, jei Lietuvoje ekskomunistai ginklu būtų neprileisti prie valdžios. Jam tada buvo atsakyta trumpai – pasaulis tada Lietuvos nesuprastų, o nesupratęs nusigręžtų nuo jos. 

 

Iš Vytauto Landsbergio ministrų, pirmasis pas A.M.Brazauską prisistatė A.Butkevičius ir atraportavo, kad Lietuvos kariuomenė liks ištikima Lietuvai. Grįžus landsbergistams į valdžią, už ištikimybę Lietuvai, A.Butkevičius buvo įgrūstas į kalėjimą.

 

Lietuvos nepriklausomybę buvo pasišauta paskandinti kraujyje. Buvo duota slapta komanda, visų Lietuvos regionų savanoriams žygiuoti į Vilnių nuversti A.M.Brazausko vyriausybę. Kariūnai turėjo visais keliais patraukti iš Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių ir sutartu laiku pulti Vilnių. Su ginklu rankoje eiti broliui prieš brolį. Šį planą, sako, buvo sukūręs V.Landsbergis, nes be galo troško susigrąžinti valdžią. Dalis Kauno savanorių su Jonu Maskvyčiu priešakyje slapta pasitraukė į mišką. Panašu, tai buvo ženklas pradėti perversmą. J.Maskvytis, išvedė ginkluotus vyrus į Altoniškių mišką – kariauti prieš Lietuvą. Iš pradžių – tik gelbėdamas nuo teisėsaugos savo kailį, o paskui – pasišovė gelbėti nuo ekskomunistų Lietuvą.

 

Iš minėtų miestų ir iš kitur buvo skambinama į Kauną, klausinėjo štabo viršininko Juro Abromavičiaus, kada žygiuoti į Vilnių mušti brazauskinių ir valdžią perduoti V.Landsbergiui.

Juras visiems atsakydavo vieną ir tą patį:

- Keli bepročiai išėjo į mišką – sėdėkite savo vietose ir niekur nejudėkite.

Tie jo žodžiai pasiekė perversmo organizatorių ausis. Pulkininkas Stanislovas Adamonis duoda įsakymą Jurą Abromavičių suimti, nuvesti į štabo rūsį ir sušaudyti. Romas Petraitis, kuriam buvo duotas įsakymas sušaudyti, nuėjo pas Jurą ir informavo. Ar susimastome, jeigu ne Juras, kiek galėjo būti pralieto kraujo Lietuvoje?

Paskui perversmo organizatoriai, atsidūrę valdžioje, kai galėjo veikti nebaudžiami, padarė juodą darbą. 1997 m. sausio 31 d. vėlų vakarą Jurui nuvažiavus nuo namų apie 100 m. sprogo jo a/m. Tai buvo atlyginimas už ištikimybę Lietuvai – mirties nuosprendis visai šeimai. Vyt. Landsbergis skubiai įspėjo spaudą: „Kam gi toks ažiotažas dėl vieno nužudyto žmogaus?“ Jurą Abromavičių padarė pijokėliu, kuris netgi per savo vestuves neišgėrė nei šampano taurės. Laidokystė jam buvo nepriimtina. Girtuoklėliai buvo tie, kurie išėjo į mišką.

 

Štai ką rengė landsberginiai Lietuvai?

 

Juras Abromavičius buvo nužudytas, kadangi buvo per arti priėjęs prie žmonių, kurie organizavo tilto sprogdinimą per Bražuolės upelį ir vadinamąją savanorių nepaklusnumo akciją Altoniškių miške. Jis turėjo duomenų ne tik apie tai, kurie politikai šias akcijas inicijavo, bet ir apie jų vykdytojus.

Miškiniai buvo ginkluoti, iš jų ginklų turi būti iššauta. Jeigu į komunistus kaip keturiasdešimt pirmaisiais, bet jų daugiau kaip du šimtai tūkstančių, būtų daug kraujo. Beje, tokį planą ruošė ir apie jį kalbėjo trečiajame Sąjūdžio suvažiavime. Pasakyta buvo atvirai – kad Lietuvoje būtų tvarka, reikia sušaudyti du šimtus tūkstančių kolaborantų ir komunistų. Jurgis Oksas ruošė likviduotinų žmonių sąrašus. Kaip rašo buvęs politkalinys Aleksandras Bendinskas, nuvažiavęs į Kanadą tas ponas, taigi Jurgių Jurgis, pareiškė, kad tuos du šimtus tūkstančių nesunkiai galima sušaudyti per vieną dieną...

 

Kodėl landsberginiai galimai ruošiasi perversmui?

 

 Labai didelį įtarimą kelia, Klaipėdos konservatorių skyriaus pirmininku 2020-01-19 d. išrinktas buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenanatas Arvydas Pocius, pažadėjęs Klaipėdą atvesti į Seimo rinkimus, reikia suprasti ir laimėti, o nelaimėjus? A.Pocius: „Visoje savo veikloje vadovaujuosiu aiškiomis vertybėmis ir moto: mažiau kalbų, daugiau darbų!“ 102 balsavo už 38 prieš.

A.Pocius 1979 m. baigė Kūno kultūros institutą. Po triejų mėnesių trukusių kursų gavo okupacinės kariuomenės atsargos leitenanto laipsnį. Į pensiją A.Pocius išėjo su lampasais, apsikrovęs titulais ir apdovanojimais. Įdomus dalykas, kad konservatoriai dėjo ir deda visas pastangas, kad nebūtų iššifruota galimai sava chebra ir užslaptino dar 75 metams. Kiek žinoma, Arvydas Pocius tikrai turi žinoti ir galėtų papasakoti apie Juro Abromavičiaus žūti, užsakovus ir vykdytojus, Bražuolės tiltą, Kryžkalnio motinos sprogdinimą, nors jau tai žinoma. Deja tyli, yra už ką. Todėl gyvenimas ir tebeteka purvina ir kruvina vaga.

 

Vytautas Landsbergis su savo gauja yra ne kaip žmogus, ne kaip asmenybė, o kaip dar gyvas blogis, kuris gyveno ir tebegyvena tarp mūsų, Tai, blogio įsikūnijimas. Iki šiol kas reikalingas Lietuvai, tas negailestingai naikinamas ir sunaikinamas.

Todėl visi dori ir sąžiningi Lietuvos piliečiai neturėtų dėti jokių vilčių į šią nusikalstamą partiją!!!   

 

   

Peržiūros: 3506

Komentarai   

+71 # Rigas partizans 2020-04-17 11:15
Visi konservatnykai, bėgte marš į Nacionalinio Stadiono griuvėsius ir bliaunate giesmę savo Ožiui!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+48 # Na, beret4s 2020-04-17 11:16
UŽ LAISVĄ LIETUVĄ už SĄJŪDĮ už KGBISTĄ DĖDĘ LANSBERGĮ UŽ KGBISTĘ prezidentę GRYBAUSKAITĘ URAA tovariščiai graždaninai ccccccp kaput
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+42 # Rolandas 2020-04-17 11:39
Cituoja Rigas partizans:
Visi konservatnykai, bėgte marš į Nacionalinio Stadiono griuvėsius ir bliaunate giesmę
savo Ožiui!
Tokias Lansbergines , Grybauskines išgamas surinkti visus , sukišti į plastikinius maišus ir numesti saulėje.....tegul dvesia savo pačių smarvėje be jokio teismo sprendimo . Kaip ir jie išsityčiojo ir sugriovė milijonų žmonių lūkesčius ir viltis į normalų , prasmingą ir padorų gyvenimą . IŠGAMOS .


Cituoja Rigas partizans:
Visi konservatnykai, bėgte marš į Nacionalinio Stadiono griuvėsius ir bliaunate giesmę savo Ožiui!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # Mafija 2020-04-17 11:20
ei prof. Aurelijaus Gutausko manymu, pagrindiniai organizuoto nusikalstamumo požymiai yra:
1. nuolatinis žmonių susibūrimas ilgalaikei veiklai;
2. nusikalstamas šios veiklos pobūdis;
3. kuo didesnio pelno siekimas;
4. hierarchinė struktūra.
Tai pagal šiuos požymius MAFIJA yra Dinastija, vadovaujama dėdulės Landsbergio!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+50 # VYTAUTAS R. 2020-04-17 11:23
Ir už Snoro aferos slėpiasi dvokiantis landzbergio tvarto mėšlas!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+57 # Mirčių buvo daugiau 2020-04-17 11:42
Nusižudęs advokatas Arūnas Paukštė, o gal nužudytas, ar priverstas nusižudyti, yra buvęs VSD aukštas darbuotojas, valdybos viršininkas, pats aktyviai dirbęs, dalyvavęs bei organizavęs SNORO užgrobimo ir tyčinio sunaikinimo operaciją ir pridaręs klaidų, už ką buvo atleistas iš VSD. Bet žinantis, kaip valdžiažmogiai yra išgrostę milijardus iš banko. O kaip žinome, SNORO sužlugdymo užsakovas sėdi prezidentūroje aukščiausioje kėdėje. Turime rezultatą : karma??... galai į vandenį??... sistema atsikrato nebereikalingų ir daug žinančių??... Jo, ko norėt, valdžios mafija klesti!!! Apgailėtina korumpuota valstybėlė!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Andrius 2020-04-17 14:18
Pagoglinkit straipsnį "Liudininkas iš Lietuvos banko:"Snoro" šturmą laimino prezidentė". Ir viskas bus aišku.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Apie leiką-malofeiką 2020-04-17 14:46
Pagoglinkit straipsnis: "Banko "Snoras" grobikai maudosi vogtuose milijonuose".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+57 # Baisiau, nei baisu 2020-04-17 11:26
Lubys ruošėsi statyt terminalą tik va, kai užsiminė per TV apie konservatorių planuojamas per dujų terminalo jūroje statybas vagystes, numirė po poros dienų ganėtinai keistai... kaip ir kitos mirtys, kur tik konservuotos išperos pasirodo : tai Kiesų šeimos nužudymas, prieš padovanojant usa žyderoms "Mažeikių naftą", tai ir Atominės direktoriaus nuskendimas metro gilyje, konservatorių chuntai išvogus milijardus, kaip sakant - galai į vandenį... Labai daug kas numiro, kur konservuotas gaivalas savo nagus yra prikišęs. Įdomu, ką buvo konservuoti žulikai sugalvoję Snoro akcininkams, kaip planavo juos nutildyti po kubiloidų brudų suplanuoto ir pačių įvykdyto brutalus banko užgrobimo ir milijardų išgrobstymo??? Baisu, kur tik prisiliečia tas konservuotas gaivalas...Baisiau, nei baisu...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+49 # Rolandas 2020-04-17 11:36
Kad Gediminas Kiesus ir jo 25 metų sūnus nužudytas ne dėl tulpinių noro jo apiplėšti, o dėl konservatorių inicijuoto “Mažeikių naftos” parceliavimo – tai faktas. Prieš nužudymą, jis sakė – pasakysiu visą tiesą ( apie MN). Taip jis pasmerkė save. (Kas netikit – pasiskaitykit to meto laikraščius). Jei tulpiniams būtų rūpėję jo milijonai, būtų nugalabinę seniai. Be to buvo ir turtingesnių ir ne taip saugojamų žmonių. Kadangi Snorą irgi išparceliavo ir toliau parceliuoja valdžiažmogiai vagys ir jų samdyti bankroto administratoriai kartu su įvairaus plauko advokatais, antstoliais, tai Snoro akcininkų laukia toks pat likimas, jei tik jie bus Lietuvoje! Juk dabar po 8 metų iš Snoro vagiami šimtai milijonų eurų (tiksliau, jau pavogta virš 1, 2 milijardo eurų!), o už tokius pinigus tikrai pakiš Snoro akcininkus po velėna greitai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+67 # Mazeikiu nafta 2020-04-17 11:29
Kiek kainavo ? Kur dingo blokados fondas ? Kur Butinges terminalo pinigai,kuri visi jau seniai pamirso ? Tik va zmones nepamirso. Kaip su norvegu suaukotu milijonu ? Kaip su paskolomis iš švedų bankų? Kaip su Snoro banku? Į jaučio oda visko nesurasysi,visu landsbergyno aferu,tik mane pribloskia kad pasitaiko vienas kitas ju uztarejas,ponai,jums dimensija ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+47 # Klausimas 2020-04-17 11:31
Iš kur lietuviams tiek kantrybės??? Kiek dar šita išgamų gauja šiks žmonėms ant galvų tuo pačiu dar ir išsityčiodama? Suprantama, kad jokia teisėsauga LT neegzistuoja ir “vierchai” nebaudžiami išdarinėja ką nori, tačiau yra tokie dalykai kaip šakės , lazdos ir gatvė. Turėk, lietuvi šiek tiek savigarbos, išvilk prakeiktus išgamas į dienos šviesą .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+48 # taigi 2020-04-17 11:31
koks kurva buvo toks kurva ir isliko ,bet klausimas kitas ,kokiais asilais reik buti lithuanams,kad sita uroda dar ir dabar tebegarbina,isvada,kad lithuanai visai nesigaudo sitame gyvenime nes jiems ant galvos uzmautos sumyztos megztos beretes ir jau senai spaudia susiktas smaegenis,nuo spaudimo dauguma isejo is proto ir tie kurie isejo sedi dabr bandito lansburgo desineje ir laukia savo valandos kad vel durneliu is kowno ir kitur bus isrinkti ir vel alinas LIETUVA
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Antanas 2020-04-17 12:23
Manau reikia pasirinkti pilietinę akciją ir su "sveikinimo" laiškais, lietuviams kur jie bebūtų papildyti prisiminimais "Dėdulės" paštą. Karantinas? Tad, kad tirai gautų paštą, manau galima pasinaudoti laisvu "Tulpės paštu."
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-27 # CiTaiBent 2020-04-17 14:16
Panašu mylimas Vladimiras Vladimirovičius Pergalės paradą tikrai nukėlė rudeniui, kad mūsų našlaičiai Tėvynės gynėjai taip susijaudino :)))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # Sygas 2020-04-17 14:30
Roko Masiulio sumokėtas otkatas kontorai Rothschild & Sons Ltd., labai įtaigiai paaiškina kas stoguoja landsbergizmą ir visas stambias aferas, vykstančias Lietuvoje. Karbauskis maladec, nes knaisiotis po širšių lizdą gali tik turintys pautus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Žilagalvis senelis 2020-04-17 14:35
Niekam neįdomu, kodėl KGB generolas Madalovas Landsbergio limuzinu važinėja?....“Patriotas” Madalovas manau dar gali pasakyt kiek doleriukų Ozz.ys gavo išvežęs rusiškus rublius i Čėčėniją o ne i Rusijos centrinį banką grąžinti (kada buvo įvestos vagnorkos) už kuriuos Dudajevo banditai šauninkų prisipirko. Kažin ar ne per šitą Landsbergio “didvyrį” bizniukas ir įvyko. Juk čia gi privati Lansbergio armija buvo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Nagi nagi 2020-04-17 14:36
Tai kas ten Bražuolės tiltą susprogdint davė įsakymą?Jeigu jau sakom tiesą ir stabdom melą!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # Dėdulės gauja 2020-04-17 14:51
Paskaitykite straipsnį "Nužudyto VSD pulkininko Valdo Kvaraciejaus šeima įsitikinusi, kad jo mirtis – V.Landsbergio darbas". Ten rašoma: "2015 m. balandžio 10 d. Vilniuje rastas nusižudęs ar nužudytas buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) Kovos su terorizmu valdybos vadovas, tuo metu dirbęs advokatu Arūnas Paukštė. Jis buvo rastas savo namuose ištaškyta galva nuo šūvio iš savo legaliai laikyto medžioklinio šautuvo. Viena versijų, kodėl jis buvo nužudytas – neva advokatas A.Paukštė artimųjų rate buvo prasitaręs, jog jį VSD atleido už tai, kad jis, būdamas atsakingas, sužlugdė „Snoro“ banko užgrobimo operaciją, kurią Grybauskaitės nurodymu organizavo VSD kartu su Grybauskaitės statytiniu V.Vasiliausku ir tuomete finansų ministre I.Šimonyte.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Ir dar 2020-04-17 14:53
Ir kad neva jį – A.Paukštę, jei ką, – padarys toje istorijoje iešmininku, jei viskas galų gale paaiškės. A.Paukštė, kaip VSD valdybos viršininkas, būdamas atsakingas už Snoro užgrobimo operaciją, padarė esminę klaidą, kad nepasisekė iškart, kaip buvo planuota, suimti „Snoro“ savininkų ir juos sulaikius, dar pačioje pradžioje, leisti jiems viską „prisipažinti“, o po to leisti užspringti nendrės lapu ar skrandžio turiniu, pvz. dar areštinėje ir tada jau galutinai viską ant jų nurašyti. Informacija apie „Snoro“ užgrobimo operaciją nutekėjo į spaudą, ir bankininkai spėjo pabėgti. Dabar jie gyvena Rusijoje, laisvai važinėjo po visą pasaulį, ir Paryžiaus arbitraže rengia Lietuvai milijardinį ieškinį."
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Zigmantas 2020-04-17 15:23
Ir kas čia keisto? Viso pasaulio šalių saugumas savus, kurie lenda ne ten, prisidirba, žino to, ko neturi žinoti ir t.t. likviduoja.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # jeronimas 2020-04-17 15:02
Iki siolei senas ozys nesiteike atsakyti Lietuvai,kokiais tikslai dave isakyma susprogdinti Kryzkalnio paminkla.Gyvi liudininkai seimo komferenciju saleje prisipazino,kad senis landsbergis pazadejo tukstanti amerikiniu doleriu uz susprogdinima paminkloper savo pastumdeli tucku.Deja,po ivykdyto teroristinio akto,susprogdinus paminkla,tuckus dave tik simta doleriu.Tikejausi,kad po sio transliuoto prisipazinimo,bus tuoj pat arestuoti landsbergis su tuckum.Deja,prokurorai neisgirdo ir nenorejo isgirsti.Tuo tarpu tuckaus sunui patiketa vadovauti paskolintos duju geldos veiklai.Kas gali garantuoti,kad dar karta seime rinkejams nepasisakius uz landsbergine partgauja,teroristas lendsbergis neduos komandos susprogdinti duju gelda indepindence,ir Klaipedos miesta sulyginti su zeme???Gal ne be reikalo Pocius paskirtas i Klaipeda??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # Anupras 2020-04-17 20:19
Dabar aišku kodėl Šustauskas su Razminu, du Kryžkalnio motinos teroristai-sprogdintojai, net neapklausti ir savo žygdarbiu be jokios baimės giriasi laisvėje !
Pasirodo tai buvo tik treniruotė -tikrasis tikslas visiškas Klaipėdos sunaikinimas ir priedangos agentas Volkovas slapyvardžiu "Zenonas" jau ruošia atsitraukimo kelius !!
Ši kart nesileis apgaunami - ims tik rublius, maišais, ir iš anksto .. Tau niekšai konservuoti vatnikai su savo beretavais !!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # Igeorgasa 2020-04-17 15:18
Kuo tolyn, tuo aiškyn. Nenustebsiu, kad išėjus anapilin tam tikriems didžiavyriams, paaiškės ir Medininkų tikrieji „Didvyriai“
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Bronius 2020-04-17 15:20
Kaip be šnekėti tai šiandien yra paprasčiausias gaujų karas. Ar politinis ar kriminalinis. , Koks skirtumas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-36 # Pilietis 2020-04-17 16:13
Pilno glūšo, o tiksliau NUSIKALTĖLIO glūšiškas PLIURPALAS, už tokį nusikalstamą poliurpalą tautos kiršintojui tovarišču autoriui turėtų būti iškelta baudžiama byla
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # to:Pilieciui 2020-04-17 19:32
Prasom pagristi,kad tai pliurpalai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # ligoniukui Piliečiui 2020-04-17 22:05
gražių paveiksliukų galerija:

liaudiesmenas.livejournal.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Atas 2020-04-17 23:28
Kas tas Lansbirbis per persona, tai čia visiems aišku, bet kas jį atvedė į valdžią, kodėl jam buvo patikėtas aukščiausias postas, nors nepriklausomybės atgavimo procese jis beveik nedalyvavo? Tai kur tada Lietuvos vyrai, Lietuvos protai, kodėl tada prie valstybės vairo nestojo to posto verta asmenybė, bet kažkodėl įgrūdo kažkokį žydą?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # vladas lukosevicius 2020-04-18 01:43
TIK NEPRADĖKITE KRŪPČIOTI ....
EILINĮ kartą išsirinkome mulkį dengiantį Lanserginius aferistus .... Nausėdos gerovės valstybėje gerai gyvens tik KGB š-liu-xa Grybauskaitė ir Lansberginiai ,,,, o šunauja turės juos aptarnauti ...
NAUSĖDA jau pažeidė Konstituciją ......
Teroristą Lansbergį su kruvinom rankom iki alkūnių pavadino Prezidentu ....
KGB-istas Lansbergis buvo LTRS aukščiausiosis tarybos pirmininku kurį renka tik aukščiausioji tarytba ,,,,, o Prezidentą renka visa tauta ....
GAL NAUSĖDA NEMATO SKIRTUMO ?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-18 # Pilietis 2020-04-18 09:42
ar kartais neužspringsi troli minėdamas kasdien po 100 kartų Landsbergio vardą, a šlamšteli šios žemelės ????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # vladas lukosevicius 2020-05-08 02:16
Už ką tam Lansbergiui KGB davė tokią šlykščią pedofilo kličką ,,DĖDULĖ,, jie duodavo kličkas pagal potraukius ir nuopelnus ...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Tikrovė 2020-04-18 13:55
Lietuviai vieni kitus žudo, bet nesižudo. Nei bade, nei kare, nei virusu apkrėsti. Žudikai nusižudymais juos žudo — šią tiesą slepia ir jos bijo Mirčių Užsakovas Valstybės vadovas Vyt.Landsbergis. :sad: :sad: :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Bleka 2020-04-18 13:59
Yr kap yr:Lansberga cik sraigtukas,paskyre,soke busi PRezidentas -divyris,bet: jis ne lietuvis...jo sugebejimas tik matematinis,ner dvasios!Kaip pav:muzikantai virtuozai -technika ,o kas klauso!Nieks.Lietuviuks ir be smuiko su rusiska armonika gal pravirgdyt!2.Virusas irgi pucia nuo Amerikos ir Izraelio!Blaskosi nes reik nuzudytu...o cikras lietuvis to nenor ciki Dzievuliu...padet nori Lansberga myznius-duokim darbo Karo medikui is Afganistano....!Tiesa tokia kol zyds vaikscios musu Zeme...gero neauk:gydymas=Valdymas be zydo!Amen.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Foma 2020-04-18 15:02
Prisiminkime, kas buvo prezidentu, kai lansberginiai buvo valdzioje. Ir labai greitai buvo su juo susidorota... Visi Paksą keikė,nežinodami dėl jo. Kur jūs dabar???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # antas 2020-04-18 23:28
buvo paprasciau-KGB ir LKP kovesi del valdzios bet daug kur rajonuose laimejo agrarinikai-kolukiu pirmininkai daugiausia brazauskininkai,didmiesciu proletariatas palaike sajudi,o kad iji Cekuolis paskirs Lansbergi suprato ne visi is strukturu,o LKP susiprato ,kad reikia persidazyti,kad pakliuti prie Turto dalybu,o zmones ir toliau su veliavelemis lakste,net uniformas pasisiuvo ,laipsnius gavo -po to ordinus, kalejimus
Kariuomene niekada nebuvo pasiruosusi buti savarankiska,nes kadrai vuska lemia,pats Butkevicius kritikuoti savo geradari...pradejo po kalejimo,o tada pinigelius paeme ir kiti signatarai,bet nesedo,o Lietuva buvo parduota brangiau nei keli judo grasiai,tad kariuomene ir svanoriai niekada negalejo ivesti tvarka net korona viruso metu...yra tvarka is pasaulio vadovu
pereinamuoju laikotarpiu visada buna pasimetimas ir visu vertybiu perdalijimas-ir daznai zmogui lieka dvasines vertybes-tai net svarbiau nei ta ka jie atidave uz 1piniga
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Sttešnikai 2020-04-19 11:59
seniai padarė perversmą. Padėjo nusikalstamoms grupuotėms perimti savivaldybių administracijas ir išėję į pensiją gauna postus jose. Net žvirbiai tampa reikšmingais žmonėmis. Pvz. valstybės miškai Palangoje. Bylos: 3k-3-307/2013; 2A-17-943/2015.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # jonas 2020-04-19 23:24
prostitucija labai populiari valdzioje-bet nuo to kencia klientas i juos pasikreipes-moka pinigus ,mokescius,o gauna kokia pauksciu liga,arba korona ,tai ne sloga
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti