skip to Main Content

Gerb. Aurimai,

Pirmiausia noriu padėkoti Jums asmeniškai, o taip pat ir Jūsų kolektyvui už palaikymą ir atitinkamo turinio straipsnius „Laisvame laikraštyje“. Suprantu, kad stoti mano pusėn, kai visa žiniasklaida nusiteikusi prieš mane, nėra lengvas sprendimas, tad tokie Jūsų veiksmai tik dar labiau kelia mano susižavėjimą ir dėkingumą.

Kaip žinia, Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas dėl mano apeliacinio skundo (byloje, kurioje aš nuteistas 18 m.), turėjo būti skelbiamas 2016-06-13, tačiau dėl teisėjos V.Ražinskaitės komandiruotės buvo atidėtas j 2016-06-23 13.00 val. Ir nors aš šiame teismo posėdyje nedalyvausiu, visgi norėjau jam šiek tiek pasiruošti, o būtent – norėjau, kad mano advokatas B.Paulauskas iškeltų tam tikrus klausimus žiniasklaidai… Kadangi perkėlus teismo posėdžio datą mano advokatas negalės dalyvauti minimame teismo posėdyje (atostogaus), tai gal Jūs ar Jūsų atstovas galėtų sudalyvauti tame procese ir užduoti keletą klausimų prokurorui ar teisėjui, kurių visi vengia. Tai būtų:

1. Pagal LKPB pareigūno A.Rimano parodymus – veiksmai prieš mane buvo atliekami nuo 2006 m., o ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2008-05-23 (suimtas buvau 2009-04-15). Tai klausimai būtų tokie:

• O kodėl teisėsaugos institucijos, žinodamos, kad aš „darau“ nusikaltimus prieš vaikus, leido tokius nusikaltimus daryti net 3 metus (kodėl neatliko pagrindinės savo funkcijos – neužkirto kelio nusikaltimams)?

• Kodėl teismas atsisakė priimti mano įrodymus (A.Rimano parodymus byloje Nr. 38-1- 00045-08), jog veiksmai prieš mane buvo atliekami nuo 2006 m.? (visi bylos dokumentai buvo atskirti iš bylos Nr. 38-1-00045-08, tačiau būtent A.Rimano parodymų priimti negalima)

2. Kodėl ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas nesant nusikalstamos veikos požymių (UAB „Point Solutions“ direktoriaus V.Kvedaro pranešime apie galimai daromas nusikalstamas veikas – nenurodyta jokių BK įtvirtintų veikų – BPK 3 sir. 1 d. 1 p.)?

3. Kodėl ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ne ikiteisminio tyrimo pareigūno (BPK 18 str.) ir daugelį ikiteisminio tyrimo veiksmų atliko ne ikiteisminio tyrimo pareigūnai?

4. Kodėl ikiteisminį tyrimą atliko LKPB ir Generalinė prokuratūra, nors ikiteisminis tyrimas privalėjo būti atliekamas tos vietos, kur padarytos nusikalstamos veikos ikiteisminio tyrimo institucijų (BPK 174 str. 1 d.) (galėjo atlikti tik Karo policija – Karo policijos įstatymo 5 str.) ir kodėl nebuvo aukštesnio prokuroro sprendimo perduoti ikiteisminį tyrimą kitos vietovės ikiteisminio tyrimo institucijai (BPK 174 str. 3 d.)?

5. Kodėl buvo atliekami veiksmai pagal Operatyvinės veiklos įstatymą, neturint tam atitinkamos teismo sankcijos?

10. Kodėl byloje nėra nei vieno „nukentėjusiojo“ prašymo surasti ir nubausti kaltininką (BPK 44 str. 10 str.)?

11. Kodėl „nukentėjusiais“ buvo pripažinti asmenys, kuriems nenustatyta jokios žalos (BPK 28 str. 1 d.)?

12. Kodėl „nukentėjusiesiems“ iš pradžių buvo pasakojama kas jiems nutiko, o tik paskui klausiama ką jie žino apie mano „darytus“ nusikaltimus (juk bet kuris asmuo, kuriam papasakojo kas „vyko“, tą ir atpasakos)?

13. Kodėl buvau sulaikytas nesant jokio sprendimo dėl sulaikymo (BPK 140 str. 2 d.) ir negalėjau būti sulaikytas nusikaltimo vietoje (BPK 140 str. 1 d.), kadangi net kompiuterio prie manęs nebuvo?

14. Kodėl kratos atliktos nedalyvaujant man ir gynėjui (būtinasis gynėjo dalyvavimas), kratos protokoluose nenurodant kodėl paimami daiktai (BPK 149 str. 6 d. nustatyta, jog gali būti paimami tik tie daiktai ir dokumentai, kurie turi reikšmės tyrimui, tačiau kratos protokole nenurodyta kodėl paimami daiktai yra reikšmingi tyrimui)? Kodėl pornografinio turinio dokumentai ir kiti mano kaltės įrodymai nebuvo parodyti kratoje dalyvaujantiems asmenims (BPK 149 str. 7 d.)? Gal jų nebuvo?

15. Kodėl paimtų daiktų paketai buvo atidarinėjami iki atliekant oficialią apžiūrą, tokių veiksmų niekaip nefiksuojant? Gal reikėjo sudėti „įrodymus“?

16. Kodėl ikiteisminio tyrimo metu visus prašymus prokuroras teikdavo konkretiems „ikiteisminio tyrimo“ teisėjams, kurių apylinkės teismo pirmininkas nebuvo paskyręs priimti sprendimus ikiteisminio tyrimo byloje (BPK 19 str.)? Gal patogiau eiti pas pažįstamą teisėją, nei laukti ką paskirs teismo pirmininkas?

17. Kodėl skiriant užduotis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertams nebuvo gauta teismo nutarties (BPK 208 str.)?

18. Kodėl specialistų ir ekspertų išvadose nenurodyta kokiais mokslo metodais buvo vadovaujamasi atliekant tyrimus, nenurodyta kokia medžiaga buvo tiriama, nepridėta vaizdinė medžiagą (BPK 88 str. ir 90 str.)?

19. Kodėl atskirtose bylose apskritai nebuvo paskirtas gynėjas (būtent atskirtose bylose ir skelbiamas sprendimas)?

20. Kodėl dokumentai į atskirtas bylas buvo sudėti be teismo leidimo (BPK 162 str.)?

21. Kodėl ikiteisminio tyrimo metu žiniasklaidąi buvo atskleidžiama visa tyrimo informacija, nors prokuroro leidimo nebuvo (BPK 177 str. 1 d.)?

22. Kodėl nebuvo atliekama atpažinimo procedūra (BPK 191 str. – 195 str.)? Keista, kad išžagintos ar išprievartautos mergaitės nereikalaujama atpažinti asmens, kuris tai neva padarė… Kodėl „nukentėjusiųjų“ niekas net nepaklausė – ar tikrai tave išžagino.

28. Kaip ikiteisminio tyrimo pareigūnai tyrė daiktus, kurių neturėjo (paima daiktus iš „nukentėjusiųjų“, nieko neranda ir daiktus grąžina, o vėliau persigalvoja ir „apžiūri“ daiktus, kurių jau neturi ir „randa“ mano kaltės įrodymus)?

29. Kodėl viso ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio nagrinėjimo metu buvo areštuotas mano turtas, nors nebuvo ieškinių ir nebuvo už nusikalstamą veiką įsigyto turto (BPK 151 str. 1 d.)? Gal todėl, kad negalėčiau nusamdyti gynėjo?

30. Kodėl Vilniaus apygardos teismo teisėjas V.Lenčikas ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai atsisakė apklausti ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir prokurorus naudojant melo detektorių (dėl grasinimų, reikalavimo prisipažinti, bylos dokumentų klastojimo, nusikaltimų darymo mano vardu ir pan.), nors aš sutikau, kad ir mane apklaustų dėl tokių aplinkybių naudojant melo detektorių?

31. Kodėl Vilniaus apygardos teismo teisėjas V.Lenčikas ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai neinformavo prokuratūros apie pačių ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų padarytas nusikalstamas veikas (BPK 257 str.)? (neteisėta privataus susižinojimo kontrolė, dokumentų klastojimas ir kt.)

32. Koks yra Vilniaus apygardos teismo 2012-03-07 nuosprendžio teisinis statusas ir skelbiamo Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo teisinis statusas, jei sprendimai priimami pasibaigus šiam veiksmui skirtiems terminams (BPK 302 str 4 d.)?

33. Kodėl Vilniaus apygardos teismo 2012-03-07 nuosprendis ir skelbiamas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas yra grindžiami teisiamajame posėdyje neišnagrinėtais įrodymais (BPK 301 str. 1 d.)? (teismo posėdžių protokoluose neužfiksuota nei vieno „įrodymo“ nagrinėjimo)

34. Kaip man apskųsti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą, jei negaliu turėti jokių lėšų (tad negaliu įsigyti rašymo priemonių, negaliu atspausdinti kompiuteriu parengtų skundų, negaliu įsigyti teisinės literatūros ir pan.)?

Na, tai tik keletas klausimų iš daugybės, kurie yra nepatogūs ir nemalonūs prokurorai bei teismui, ir kurių niekas nenori užduoti… Suprantu, kad ir Jūs neturėsite galimybės užduoti juos visus, tačiau išsirinkite bent jau keletą iš jų ir pateikite prokurorui ir teisėjams. Bus smagu išgirsti atsakymus, kadangi aš visus šiuos klausimus kėliau teisme, tačiau niekas nesiteikė įjuos atsakyti:).

Ir nors teismo sprendimas jau iš anksto yra prognozuojamas (atmesti apeliacinio skundo motyvus ir palikti pirmosios teismo instancijos nuosprendį nepakeistu), tačiau tai bet kokiu atveju bus pozityvus veiksmas, kadangi dar vienu žingsniu būsiu arčiau tarptautinio teismo. Nors Jums tai ir yra žinoma, visgi pastebėsiu – Lietuvoje teismas apskritai neegzistuoja (tik Lietuvos Aukščiausiasis teismas kartais atlieka savo funkcijas), tad visus klausimus iš esmės sprendžia prokuroras. nežiūrint į tai, skelbiamas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas bus tik dar vienas pralaimėtas mūšis, o ne pralaimėtas karas. Viskas dar prieš akis. Beje, po jau minimo sprendimo paskelbimo aš tikrai būsiu nuteistas (pagrįstai ar ne, čia jau kitas klausimas), tad Lūkiškių TI-K jau negalės uždrausti mums susitikti. Tikiuosi, kad jūs nepamiršite manęs ir organizuosite susitikimą. Greitu laiku parašysiu laišką ir prašysiu pagelbėti, kadangi šio laiško 34 punkte nurodyta aplinkybė yra labai aktuali.

 

Facebook komentarai
Back To Top });}(jQuery));